FF FBFAVpH Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-FAV_ Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici ZDE.

Předměty k bakalářské práci

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVBPa120Bakalářský projekt P. Skopalk 0/2/05 4P
FF:FAVBPa130Diplomový seminář I P. Skopalzk 0/2/05 5P
FF:FAVBPa140Diplomový seminář II P. Skopalzk 0/2/05 6P
15 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVBPa010Úvod do studia filmu R. Kokešzk 4/0/05 1Z
FF:FAVBPa020Dějiny filmových teorií před rokem 1945 P. Skopalzk 2/0/05 1Z
FF:FAVBPa030Dějiny filmových teorií po roce 1945 P. Skopalzk 2/0/05 2Z
FF:FAVBPa040Dějiny české kinematografie I M. Večeřazk 2/0/2 Filmové projekce.5 3Z
FF:FAVBPa050Dějiny české kinematografie II Š. Jelínek Gmiterkovázk 8/0/05 4Z
FF:FAVBPa060Dějiny světové kinematografie I R. Kokešzk 4/0/05 1Z
FF:FAVBPa070Dějiny světové kinematografie II J. Blažejovskýzk 6/0/05 2Z
FF:FAVBPa080Rozbor filmového stylu R. Kokešzk 0/4/05 1Z
FF:FAVBPa090Rozbor filmového vyprávění R. Kokešzk 0/4/05 2Z
FF:FAVBPa100Úvod do metodologie historického výzkumu Š. Jelínek Gmiterkovázk 0/2/05 1Z
FF:FAVBPa110Paradigmata filmovědného výzkumu P. Skopalzk 0/2/05 3Z
FF:FAVBPa150Odborná praxe J. Blažejovskýz 0/0/25 5P
60 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti mají povinnost získat 20 kreditů za povinně-volitelné předměty.

Předměty historické, teoretické a metodologické

V této kategorii je nutno získat nejméně 5 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVh010Světy na pokračování: poetika seriálové fikce R. Kokešzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh011Protektorátní kinematografie - výzkumný seminář P. Skopalzk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh012Teorie vyprávění ve filmu R. Kokešzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh018Kinematografická technika, její dějiny a metody výzkumu M. Večeřazk 2/0/05 --
FF:FAVh023Plakáty, trailery, bonusy: seminář analýzy filmových paratextů P. Skopalzk 0/2/05 --
FF:FAVh028Úvod do studia televizních formátů P. Skopalzk 2/0/05 --
FF:FAVh029Filmový Zlín: dějiny filmových ateliérů I P. Skopalzk 0/2/05 --
FF:FAVh033Paměť a nostalgie v audiovizuálních průmyslech Š. Jelínek Gmiterkovázk 4/0/05 --
FF:FAVh040Výzkum hvězd, hvězdných systémů a kultury celebrit Š. Jelínek Gmiterkovázk 4/0/05 --
FF:FAVh043Česká filmová kritika J. Blažejovskýzk 0/2/05 --
FF:FAVh044Digitálne prostriedky vo výskume filmovej kultúry P. Skopalzk 1/1/05 --
FF:FAVh048Kostým, maska a výprava v kinematografii Š. Jelínek Gmiterkovázk 0/0/05 --
FF:FAVh049Kulturní politika a kreativní průmysly Š. Jelínek Gmiterkovázk 2/0/05 --
FF:FAVh050Kinematografie Latinské Ameriky J. Blažejovskýzk 6/0/05 --
FF:FAVh055Pražská studia animovaného filmu 1945-1991 M. Večeřazk 0/2/05 --
75 kreditů

Předměty praktické

V této kategorii je nutno získat nejméně 5 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVp004Dramaturgie, produkce a distribuce dokumentárního filmu M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp006Média a dokument. Seminář psaní o dokumentárním filmu P. Skopalzk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp009Provoz kina J. Blažejovskýzk 2/0/45 --
FF:FAVp010Filmová kritika J. Blažejovskýzk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp011Základy redakční práce P. Skopalzk 0/2/05 --
FF:FAVp012Archivní prezervace a restaurování filmu R. Kokešzk 2/0/05 --
FF:FAVp013Teorie a praxe animovaného filmu J. Blažejovskýzk 2/0/03 --
FF:FAVp014České weby o filmech z pohledu marketingu a byznysu R. Kokešzk 1/1/05 --
FF:FAVp015Prolínačka hvězdou: Videografický přístup ke star studies Š. Jelínek Gmiterkovázk 0/2/05 --
FF:FAVp016Český AV průmysl očima praxe Š. Jelínek Gmiterkovázk 2/0/05 --
FF:FAVp017Současná česká animace M. Večeřazk 2/0/05 --
FF:FAVp019Filmové právo P. Skopalzk 2/0/05 --
58 kreditů

Předměty zahraničních hostů

V této kategorii je nutno získat nejméně 10 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVz084Serial Bonds: The 007 Saga and the Poetics of Franchise Storytelling R. Kokešzk 2/0/05 --
FF:FAVz085Introduction into Screenwriting Studies Š. Jelínek Gmiterkovázk 2/0/05 --
FF:FAVz089Author and Brand: Cultural Discourses Š. Jelínek Gmiterkovázk 2/0/05 --
FF:FAVz090Social network analysis P. Skopalzk 2/0/08 --
FF:FAVz091(More Than) Scary Movies Š. Jelínek Gmiterkovázk 2/0/05 --
FF:FAVz092Categorical data analysis (from the elelementary procedures to correspondence analysis) P. Skopalzk 0/2/08 --
FF:FAVz093Splitscreen as Symbolic Form Š. Jelínek Gmiterkovázk 2/0/05 --
FF:FAVz094Costume from Script to Screen: History and analysis of costume and wardrobe in the James Bond films Š. Jelínek Gmiterkovázk 2/0/05 --
FF:FAVz095The Studio: Environment, Aesthetic, Fantasy P. Skopalzk 2/0/05 --
FF:FAVz096Quirky Cinema: Wes Anderson (and Beyond) Š. Jelínek Gmiterkovázk 2/0/05 --
FF:FAVz097Hollywood's Global Blockbusters Š. Jelínek Gmiterkovázk 2/0/05 --
FF:FAVz099Small nation film and television production cultures: The case of Denmark Š. Jelínek Gmiterkovázk 2/0/05 --
FF:FAVz100Volitelný předmět I: kurs absolvovaný při studiu v zahraničí J. Blažejovskýk 0/0/05 --
71 kreditů

Volitelné předměty

Studenti vybírají z nabídky předmětů celé univerzity. Mohou volit také z povinně-volitelných předmětů, pokud ovšem kredity z těchto předmětů neuplatňují v kategorii předmětů povinně-volitelných. Studenti mají povinnost získat za volitelné předměty nejméně 10 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVh005Kinematografie SSSR 1945-1991 J. Blažejovskýzk 2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh006Historická poetika české kinematografie do roku 1922 R. Kokešzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp009Provoz kina J. Blažejovskýzk 2/0/45 --
FF:LgMB04Stylistika a poetika B. Fořtk 1/1/05 --
FF:LMKB_a401Adaptace, remediace, transmediace: literatura ve filmu P. Bubeníčekk 0/2/0 0.4 --
FF:NARX01Kapitoly z teorie vyprávění B. Fořtk 0/2/04 --
FF:TIM_M_005Sociální teorie nových médií J. Macekzk 1/1/06 --
34 kreditů