FF FBCSpV Čínská studia
Název anglicky: Chinese Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-CS_ Čínská studia

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty

Předměty v této sekci student během svého studia všechny povinně absolvuje.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KSCA001Úvod do čínských studií D. Vávrazk 2/0/04 1Z
FF:KSCA002Čínské písmo Z. Pospěchováz 1/1/02 1P
FF:KSCA004Gramatika čínštiny I D. Vávraz 1/1/02 1Z
FF:KSCA005Gramatika čínštiny II D. Vávrazk 1/1/04 2Z
FF:KSCA006Čínština I W. Luk 0/6/06 1-
FF:KSCA007Čínština II Z. Pospěchovák 0/6/06 2-
FF:KSCA008Čínština III W. Luk 0/6/06 3-
FF:KSCA009Čínština IV Z. Pospěchováz 0/6/0 Posluchači vedlejšího studijního plánu 4 cvičení.4 4-
FF:KSCA010Čínština V W. Luz 0/6/0 Posluchači vedlejšího studijního plánu 4 cvičení.4 5-
FF:KSCA011Čínština VI Z. Pospěchováz 0/6/0 Posluchači vedlejšího studijního plánu 4 cvičení.4 6-
FF:KSCA028Dějiny moderní Číny (od počátku 19. století) D. Hilbertovák 2/0/04 2P
FF:KSCA203Fonetika čínštiny Z. Pospěchovák 1/1/02 1P
48 kreditů

Povinně volitelné předměty

Tato sekce obsahuje nabídku předmětů zabývající se různými aspekty čínské kultury, společnosti, politiky. Z předmětů v této sekci si student vybírá předměty dle svého zájmu za 12 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KSCA022Dějiny čínského myšlení D. Vávrak 1/1/04 --
FF:KSCA023Dějiny čínské literatury O. Vicherk 1/1/04 --
FF:KSCB003Náboženství Číny a Taiwanu D. Vávrak 1/1/04 --
FF:KSCB004Dějiny a kultura Taiwanu D. Vávrak 2/0/04 --
FF:KSCB059Vybrané kapitoly z moderních čínských dějin I D. Hilbertovák 1/1/04 --
FF:KSCB064Čínské malířství ve 20. století L. Olivovák 1/1/04 --
FF:KSCB065Sociální problémy v soudobé Číně D. Hilbertovák 2/0/04 --
FF:KSCB070Popular Culture and Taiwanese Identity D. Vávrak 1/1/04 --
FF:KSCB074Dějiny a politika v ČLR v současnosti D. Hilbertovák 0/2/04 --
36 kreditů