PdF NLOGcp Logopedie
Název anglicky: Speech Therapy
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PdF N-LOG Logopedie

Pedagogicko-psychologická propedeutika (19 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp228Metodologie speciálně pedagogického výzkumu 2 K. Pančochazk 0/1/03 1Z
PdF:SPpK73Fonetika pro logopedy B. Chleboradovázk 0/0/1 8 hodin.3 1P
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/04 1-
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 2-
12 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp017Angličtina pro speciální pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp018Angličtina pro speciální pedagogy - D R. Heroutzk 0/2/04 2-
7 kreditů

Speciálněpedagogický základ (14 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp201Strategie podpory funkční gramotnosti I. Márovázk 0/2/06 2Z
PdF:SPp202Strategie podpory v učení a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ D. Opatřilovák 0/2/04 3Z
PdF:SPp204Inkluzivní didaktika V. Vojtovák 0/2/02 3Z
PdF:SPp206Internacionalizace oboru Speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0- 2-
PdF:SPpK74Sekundární poruchy komunikace P. Kopečnýk 0/2/04 2P
16 kreditů

Profilace (specializace) (29 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp210Patopsychologie 2 E. Řehulkak 1/0/03 1P
PdF:SPp229Obor: Specifické poruchy učení V. Vojtovázk 0/4/06 1P
PdF:SPpK75Raná logopedická a surdopedická intervence I. Bytešníkovázk 0/4/03 1P
PdF:SPpK76Logopedická a surdopedická intervence v předškolním věku I. Bytešníkovázk 0/4/03 2P
PdF:SPpK77Speciálněpedagogická diagnostika logopedická B. Chleboradovázk 0/2/02 2P
PdF:SPpK78Speciálněpedagogická diagnostika surdopedická L. Doležalovázk 0/2/02 2P
PdF:SPpK79Sluchová protetika R. Horákovák 0/1/02 2-
PdF:SPpK80Logopedická a surdopedická intervence ve školním věku B. Chleboradovázk 0/4/03 3P
PdF:SPpK81Logopedická a surdopedická intervence v dospělém a seniorském věku P. Kopečnýzk 0/4/03 3P
PdF:SPpK82Lingvistika B. Chleboradovák 0/1/02 3-
29 kreditů

Praxe (30 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp232Jednopřípadové výzkumné strategie v praxi K. Pančochak 0/2/06 2Z
PdF:SPpK84Komunikace osob s duálním smyslovým postižením R. Horákovák 0/2/02 4P
PdF:SPpK85Logopedická praxe I I. Bytešníkováz 0/0/0 2 týdny.4 2P
PdF:SPpK86Logopedická praxe II I. Bytešníkováz 0/0/0 4 týdny.4 3P
PdF:SPpK87Logopedická praxe III P. Kopečnýz 0/0/0 4 týdny.4 4P
PdF:SPpK88Reflektivní seminář k logopedické praxi I I. Bytešníkováz 0/2/03 2-
PdF:SPpK89Reflektivní seminář k logopedické praxi II I. Bytešníkováz 0/2/03 3-
PdF:SPpK90Reflektivní seminář k logopedické praxi III P. Kopečnýz 0/2/04 4-
30 kreditů

Medicínská propedeutika (12 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp233Získané neurogenní poruchy komunikace P. Kopečnýk 0/2/03 4P
PdF:SPp234Balbutologie B. Chleboradovák 0/2/03 1P
PdF:SPpK71Neurologie pro logopedy H. Ošlejškovázk 1/0/03 1P
PdF:SPpK72Genetika syndromových vad R. Horákovázk 1/0/03 1-
12 kreditů

Závěrečná práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP_DPDiplomová práce D. Opatřilováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3-
PdF:SP_DPdDiplomová práce - Dokončení D. Opatřilováz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4-
PdF:SP_DPpDiplomová práce - Projekt D. Opatřilováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2-
16 kreditů