FF FBPGkJ Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
bakalářský kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-PG_ Pedagogika

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Podmínky pro ukončení bakalářského studijního stupně (jednooborové studium, kombinované studium) jsou následující:
 
  1. absolvování kurzů tzv. společného univerzitního základu (8 kr.);
  2. získání 137 kreditů za povinné (80 kr.) a povinně volitelné předměty (57 kr.);
  3. 10 kreditů za úspěšně absolvovaný diplomový seminář;
  4. 25 kreditů za volitelné předměty (z fakultní či univerzitní nabídky);
  5. složení státní závěrečné bakalářské zkoušky a úspěšné obhájení bakalářské diplomové práce.

Společný univerzitní základ (13 kr.)

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHK0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 0/0/0 6 hodin konzultací za semestr.4 --
4 kredity

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:cjva2pOnline anglický jazyk pro akademické účely II E. Juhasovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II N. Mojžíšovázk 0/2/04 --
FF:cjvn2pOnline německý jazyk pro akademické účely II P. Chládkovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

Volitelné předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských kombinovaných studijních programech získat alespoň 5 kreditů z Volitelných předmětů z celouniverzitní nabídky.

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGBK014Seminář k bakalářské diplomové práci J. Zounekz 12/010 6P
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGBK001Klíčová témata dějin školství a pedagogiky J. Zounekzk 16/0/06 1Z
FF:PGBK002Obecná pedagogika M. Polzk 16/0/06 1Z
FF:PGBK003Pedagogické teorie M. Polzk 16/06 2Z
FF:PGBK004Alternativní pohledy na školu R. Švaříčekzk 16/0/06 2Z
FF:PGBK005Základy sociologie M. Rabušicovázk 16/0/06 1P
FF:PGBK006Sociologie výchovy, vzdělávání a školy M. Rabušicovázk 16/0/06 4Z
FF:PGBK007Základy psychologie B. Lazarovázk 16/0/06 1P
FF:PGBK008Pedagogická psychologie B. Lazarováz 16/0/06 2P
FF:PGBK009Didaktika Z. Šalamounovázk 16/1/06 4Z
FF:PGBK010Úvod do pedagogického výzkumu P. Hlaďozk 16/0/06 3Z
FF:PGBK011Metody a techniky pedagogického výzkumu P. Hlaďozk 16/0/06 4Z
FF:PGBK012Ročníková práce P. Novotnýz 0/2/08 3P
FF:PGBK013Právo J. Harvánekz 16/0/06 5P
FF:PGBK201Státní závěrečná zkouška bakalářská J. ZounekSZk 0/0/0- 6P
FF:PGBK202Bakalářská diplomová práce J. Zounekz 0/0/0 individuálně.- 6P
80 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student musí získat minimálně 57 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGBK101Environmentální výchova K. Brücknerováz 12/0/04 3P
FF:PGBK103Dějiny českého školství a pedagogiky J. Zounekz 12/0/04 4P
FF:PGBK104Digitální technologie ve vzdělávání J. Zounekz 12/0/04 2P
FF:PGBK105Sociální pedagogika D. Knotováz 12/0/04 3P
FF:PGBK106Sociální a pedagogická komunikace K. Šeďováz 12/04 3P
FF:PGBK107Filozofie pedagogických a sociálních věd R. Švaříčekz 12/04 3P
FF:PGBK108Vzdělávání dospělých a rozvoj lidských zdrojů P. Novotnýz 12/0/04 2P
FF:PGBK109Sociální psychologie B. Lazarováz 12/0/04 2P
FF:PGBK110Pedagogika rodiny M. Rabušicováz 12/0/04 4P
FF:PGBK111Pedagogická diagnostika P. Hlaďoz 12/0/04 4P
FF:PGBK112Pedagogika volného času D. Knotováz 12/0/04 4P
FF:PGBK113Předškolní pedagogika M. Rabušicováz 12/0/04 4P
FF:PGBK114Pedagogika na Wikipedii J. Zounekz 12/0/04 5P
FF:PGBK115Dramatická výchova M. Rabušicováz 12/0/04 5P
FF:PGBK117Základy speciální pedagogiky J. Zounekz 12/0/04 3P
FF:PGBK118Dílna prezentace J. Zounekz 12/0/04 3P
FF:PGBK119Seminář k pedagogickému výzkumu: Analýza a vizualizace dat ve vzdělávání M. Sedláčekz 12/0/04 5P
FF:PGBK120Seminář k pedagogickému výzkumu: Základy analýzy kvantitativních dat M. Sedláčekz 12/0/04 6P
72 kreditů