FF FBPGkH Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
bakalářský kombinovaný hlavní
Zahrnut v programu: FF B-PG_ Pedagogika

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Podmínky pro ukončení bakalářského studijního stupně (hlavní/maior, kombinované studium) jsou následující:
  1. absolvování kurzů tzv. společného univerzitního základu (8 kr.);
  2. získání nejméně 80 kreditů za povinné předměty;
  3. 10 kreditů za absolvovaný diplomový seminář;
  4. 15 kreditů za povinně-volitelné předměty;
  5. 7 kreditů za volitelné předměty (z fakultní či univerzitní nabídky);
  6. složení státní závěrečné bakalářské zkoušky a úspěšné obhájení bakalářské diplomové práce.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHK0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 0/0/0 6 hodin konzultací za semestr.4 --
4 kredity

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:cjva2pOnline anglický jazyk pro akademické účely II E. Juhasovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:cjvn2pNěmecký jazyk pro akademické účely II - kombinované studium P. Chládkovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

Volitelné předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských kombinovaných studijních programech získat alespoň 5 kreditů z Volitelných předmětů z celouniverzitní nabídky.

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGBK014Seminář k bakalářské diplomové práci J. Zounekz 12/010 6P
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGBK001Klíčová témata dějin školství a pedagogiky J. Zounekzk 16/0/06 1Z
FF:PGBK002Obecná pedagogika M. Polzk 16/0/06 1Z
FF:PGBK003Pedagogické teorie M. Polzk 16/06 2Z
FF:PGBK004Alternativní pohledy na školu R. Švaříčekzk 16/0/06 2Z
FF:PGBK005Základy sociologie M. Rabušicovázk 16/0/06 3P
FF:PGBK006Sociologie výchovy, vzdělávání a školy M. Rabušicovázk 16/0/06 4Z
FF:PGBK007Základy psychologie B. Lazarovázk 16/0/06 1P
FF:PGBK008Pedagogická psychologie B. Lazarováz 16/0/06 2P
FF:PGBK009Didaktika Z. Šalamounovázk 16/1/06 4Z
FF:PGBK010Úvod do pedagogického výzkumu P. Hlaďozk 16/0/06 3Z
FF:PGBK011Metody a techniky pedagogického výzkumu P. Hlaďozk 16/0/06 5Z
FF:PGBK012Ročníková práce P. Novotnýz 0/2/08 3P
FF:PGBK013Právo J. Harvánekz 16/0/06 5P
FF:PGBK201Státní závěrečná zkouška bakalářská J. ZounekSZk 0/0/0- 6P
FF:PGBK202Bakalářská diplomová práce J. Zounekz 0/0/0 individuálně.- 6P
80 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGBK101Environmentální výchova K. Brücknerováz 12/0/04 3P
FF:PGBK103Dějiny českého školství a pedagogiky J. Zounekz 12/0/04 4-
FF:PGBK104Digitální technologie ve vzdělávání J. Zounekz 12/0/04 2P
FF:PGBK106Sociální a pedagogická komunikace K. Šeďováz 12/04 3P
FF:PGBK108Vzdělávání dospělých a rozvoj lidských zdrojů P. Novotnýz 12/0/04 2P
FF:PGBK112Pedagogika volného času D. Knotováz 12/0/04 4P
FF:PGBK113Předškolní pedagogika M. Rabušicováz 12/0/04 4P
FF:PGBK114Pedagogika na Wikipedii J. Zounekz 12/0/04 --
32 kreditů