FSS SOC12 Genderová studia
Název anglicky: Gender studies
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS N-SOC Sociologie

Společná část (80 kr.)

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCn6112Seminář k diplomové práci se zaměřením na GEN K. Nedbálkováz 0/2/020 4Z
FSS:SOCn6111Projekt k diplomové práci se zaměřením na GEN K. Nedbálkováz 0/2/012 3Z
32 kreditů

Jazyky (4 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v angličtině (úroveň C1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA401Academic Writing and Other Study Skills J. Lennonzk 0/2/02+2 --
FSS:CJVA402Academic Presentations and Other Study Skills P. Trávníkovázk 0/2/02+2 --
8 kreditů

Povinné předměty (min. 24 kr.)

Studující volí jeden z metodologických kurzů dle vlastního výběru (SOC549).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCn4001Teoretická sociologie C. Szalózk 1/1/012 1Z
12 kreditů
Sociologický výzkum
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCn4002Sociologický výzkum: Kvalitativní analýza textu - Atlas.ti K. Liškovázk 1/1/012 --
FSS:SOCn4003Kvantitativní sociologický výzkum M. Kreidlzk 1/1/012 --
FSS:SOCn4004Sociologický výzkum: etnografie a rozhovor K. Nedbálkovázk 1/1/012 --
FSS:SOCn4007Sociologický výzkum: design výzkumu M. Kreidlzk 1/1/012 --
48 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studující musí získat alespoň 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCn6301Sociálně stratifikační výzkum T. Katrňákzk 1/1/010 1-
FSS:SOCn5004Sociologická jurisprudence H. Baňouchzk 1/1/010 1-
FSS:SOCn5003Město v sociologii 20. století S. Ferenčuhovázk 1/1/010 2-
FSS:SOCn6206Pokročilé metody mnohorozměrné analýzy M. Kreidlzk 1/1/010 2-
FSS:SOCn6205Sociální gerontologie: koncepty a kontroverze L. Vidovićovázk 1/1/010 2-
FSS:SOCn5012Sociologie veřejného prostoru P. Pospěchzk 1/1/010 2-
FSS:SOCn6304Antropologie vzdělávání I. Kašparovázk 1/1/010 2-
FSS:SOCn6103Sociologie medicíny I. Šmídovázk 1/1/010 2-
FSS:SOCn6202Populační studia L. Rabušiczk 1/1/010 1-
FSS:SOCn6101Sexualita a gender za komunismu K. Liškovázk 1/1/010 3-
FSS:SOCn6102Třídní a genderová nerovnost v kvalitativním výzkumu K. Nedbálkovázk 1/1/010 1-
FSS:SOCn6104Muži mocní, nemocní i bezmocní I. Šmídovázk 1/1/010 2-
FSS:SOCn6105Migrace, rodina a gender A. Souralovázk 1/1/010 2-
FSS:SOCn6207Sociologie rodiny M. Kreidlzk 1/1/010 2-
FSS:SOCn6203Advanced Methods of Demographic Analysis Z. Brzozowskazk 1/1/010 3-
FSS:ESOn4011Writing Sociology B. Jaworskyzk 2/2/010 2-
FSS:CSOn4009Social Life of Things: Material Culture and Consumption C. Szalózk 1/1/010 --
FSS:ESOn4007Contemporary Migration Research B. Jaworskyzk 1/1/010 2-
180 kreditů

Specializační část (40 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCn6101Sexualita a gender za komunismu K. Liškovázk 1/1/010 1P
FSS:SOCn6102Třídní a genderová nerovnost v kvalitativním výzkumu K. Nedbálkovázk 1/1/010 3P
20 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studující musí získat alespoň 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCn6103Sociologie medicíny I. Šmídovázk 1/1/010 2-
FSS:SOCn6104Muži mocní, nemocní i bezmocní I. Šmídovázk 1/1/010 3-
FSS:SOCn6105Migrace, rodina a gender A. Souralovázk 1/1/010 3-
30 kreditů