FF FDPGAkJ Educational Sciences
Název anglicky: Educational Sciences
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FF D-PGA_ Educational Sciences

Educatinonal Sciences (kombinovaný jednooborový)

Povinné předměty

Vybrané předměty (PGDS026 Textová příprava, PGDS028 Odborný referát, PGDS029 Odborná publikace, PGDS032 Popularizační článek, PGDS013 Doktorský seminář) si studenti mohou zapisovat opakovaně každý semestr.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGDS004Andragogika P. Novotnýzk 0/0/0 blokově.10 --
FF:PGDS005Vzdělávací politika P. Novotnýz 1/1/010 --
FF:PGDS013Doktorský seminář P. Novotnýz 0/0/015 --
FF:PGDS016Výzkum k disertační práci I P. Novotnýz 0/05 --
FF:PGDS017Výzkum k disertační práci II P. Novotnýz 0/015 --
FF:PGDS018Výzkum k disertační práci III P. Novotnýz 0/015 --
FF:PGDS026Textová příprava P. Novotnýz 0/0/05 --
FF:PGDS028Odborný referát P. Novotnýz 0/020 --
FF:PGDS029Odborná publikace P. Novotnýz 0/020 --
FF:PGDS030Zahraniční semestrální studijní pobyt P. Novotnýz 0/0/020 --
FF:PGDS032Popularizační článek P. Novotnýz 0/0 Písemný text.10 --
FF:PGDS033Autorský seminář P. Novotnýz 0/220 --
FF:PGDS034Současná témata pedagogických věd P. Novotnýz 0/220 --
FF:PGDS035Krátkodobá zahraniční studijní stáž P. Novotnýz 0/0/05 --
FF:PGDS036Metodologický seminář P. Novotnýz 0/0/015 --
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 5x2 hodiny.10 --
FF:PHDZ2Filozofie pro doktorské studium 2 J. Krobk 0/0/0 3x2 hodiny za semestr.10 --
225 kreditů

Pedagogická praxe

Student si může předmět zapisovat opakovaně.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGDS037Vysokoškolská výuka P. Novotnýz 0/0/215 --
15 kreditů

Zkouška z metodologie

Student si vybere jeden předmět dle svého zaměření.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGDS001Metodologie pedagogického výzkumu P. Novotnýk 0/0 blokově.10 --
FF:PGDS001PANMetodologie andragogického výzkumu P. Novotnýk 0/0 blokově.10 --
20 kreditů

Zkouška z disciplíny

Student si vybere jeden předmět dle svého zaměření.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGDS002Pedagogická disciplína (podle disertační práce) P. Novotnýzk 0/010 --
FF:PGDS002PANAndragogická disciplína (podle disertační práce) P. Novotnýzk 0/010 --
20 kreditů

Dizertační práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGDS007Doktorská disertace P. Novotnýz 0/0 blokově.25 --
FF:PGDS009Teze disertační práce P. Novotnýz 0/05 --
30 kreditů