FF FDPGkJ Pedagogické vědy
Název anglicky: Educational Sciences
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FF D-PG_ Pedagogické vědy

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGDS004Andragogika P. Novotnýzk 0/0/0 blokově.10 --
FF:PGDS005Vzdělávací politika P. Novotnýz 1/1/010 --
FF:PGDS013Doktorský seminář P. Novotnýz 0/0/015 --
FF:PGDS016Výzkum k disertační práci I P. Novotnýz 0/05 --
FF:PGDS017Výzkum k disertační práci II P. Novotnýz 0/015 --
FF:PGDS018Výzkum k disertační práci III P. Novotnýz 0/015 --
FF:PGDS026Textová příprava P. Novotnýz 0/0/05 --
FF:PGDS028Odborný referát P. Novotnýz 0/020 --
FF:PGDS029Odborná publikace P. Novotnýz 0/020 --
FF:PGDS030Zahraniční semestrální studijní pobyt P. Novotnýz 0/0/020 --
FF:PGDS032Popularizační článek P. Novotnýz 0/0 Písemný text.10 --
FF:PGDS033Autorský seminář P. Novotnýz 0/220 --
FF:PGDS034Současná témata pedagogických věd P. Novotnýz 0/220 --
FF:PGDS035Krátkodobá zahraniční studijní stáž P. Novotnýz 0/0/05 --
FF:PGDS036Metodologický seminář P. Novotnýz 0/0/015 --
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 5x2 hodiny.10 --
FF:PHDZ2Filozofie pro doktorské studium 2 J. Krobk 0/0/0 3x2 hodiny za semestr.10 --
225 kreditů

Pedagogická praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGDS037Vysokoškolská výuka P. Novotnýz 0/0/215 --
15 kreditů

Zkouška z metodologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGDS001Metodologie pedagogického výzkumu P. Novotnýk 0/0 blokově.10 --
FF:PGDS001PANMetodologie andragogického výzkumu P. Novotnýk 0/0 blokově.10 --
20 kreditů

Zkouška z disciplíny

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGDS002Pedagogická disciplína (podle disertační práce) P. Novotnýzk 0/010 --
FF:PGDS002PANAndragogická disciplína (podle disertační práce) P. Novotnýzk 0/010 --
20 kreditů

Dizertační práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGDS007Doktorská disertace P. Novotnýz 0/0 blokově.25 --
FF:PGDS009Teze disertační práce P. Novotnýz 0/05 --
30 kreditů