Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

  1. DOKULIL, Miloš. Kurt Gödel’s Religious Worldview: An Immanent Personal Conception. Journal of Interdisciplinary Studies. 2020, roč. 32, 1/2, s. 95-118. ISSN 0890-0132. doi:10.5840/jis2020321/26.

  2019

  1. DOKULIL, Miloš. Koncept dějin v dějinách posledních dvou století a jeho filosofická reflexe. In Miloslav Bednář. Idea dějin a Palacký jako myslitel. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2019. s. 17-36. ISBN 978-80-7007-557-9.
  2. DOKULIL, Miloš. Kristus Ježíš, anebo Ježíš Kristus? 1. vyd. Praha/Kroměříž: Triton, 2019. 280 s. ISBN 978-80-7553-698-3.

  2018

  1. DOKULIL, Miloš. Filosofie „s dnešním odstupem času“: stále ještě jako racionálně kýžený projekt? Studia Philosophica. Brno: FF MU, 2018, roč. 2018, 65/2018/1-2, s. 83-89. ISSN 1803-7445. doi:10.5817/SPh2018-1-2-8.
  2. DOKULIL, Miloš. Masaryk a náboženství. 2. vydání. Brno: Nakladatelství MU, 2018. 220 s. ISBN 978-80-210-9011-8.

  2017

  1. DOKULIL, Miloš. Has the Answerable Time Come to Us to Find a Globally Satisfactory Human Solution of Religious Questions? Journal of Global Issues and Solutions. 2017, XVII, č. 2, s. nestránkováno, 10 s. ISSN 1544-5399.
  2. DOKULIL, Miloš. Je dnes na „českou otázku“ uspokojivá „česká“ odpověď? In Jan Svoboda, Aleš Prázný. „Česká otázka“ a dnešní doba. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2017. s. 83-108. ISBN 978-80-7007-505-0.

  2016

  1. DOKULIL, Miloš. Život ve zdraví jako výzva především mozku? In Slaná Reissmannová, J. a L. Gajzlerová, eds. 70 ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané dne 8.–9. září 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 37-46. ISBN 978-80-210-8477-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8477-2016.

  2015

  1. DOKULIL, Miloš. „Primární“ těžiště ke zdraví žáka je v učiteli. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J., GAJZLEROVÁ, L. (eds.). ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015. s. 44-54. ISBN 978-80-210-8139-0.

  2014

  1. DOKULIL, Miloš. Křesťanství v perspektivě 1700-letého výročí milánského "ediktu". 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2014. 350 s. ISBN 978-80-263-0588-0.
  2. DOKULIL, Miloš. Mohla nám zůstat Masarykova náboženská víra jako živý odkaz? In Moderní člověk a náboženství. 2014.
  3. DOKULIL, Miloš. T. G. Masaryk, Univerzitní přednášky II. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 61/2014, č. 2, s. 97-100, 5 s. ISSN 1803-7445.

  2013

  1. DOKULIL, Miloš. Sémantika a překlad (nejen Lockova "understanding"). Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 60/2013, č. 1, s. 85-89. ISSN 1803-7445.
  2. DOKULIL, Miloš. Tomáš Garrigue Masaryk: Univerzitní přednášky I. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 60/2013, č. 1, s. 91-93. ISSN 1803-7445.

  2012

  1. DOKULIL, Miloš. John Locke: Esej o lidském chápání. 1. vyd. Praha: Oikúmené, 2012. 767 s. Knihovna novověké tradice a součsasnosti; č. 69. ISBN 978-80-7298-304-9.
  2. DOKULIL, Miloš. Masaryk a náboženství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 212 s. ISBN 978-80-210-5984-9.

  2011

  1. DOKULIL, Miloš. Rozhodující pro zdraví i zdravou školu je cesta ke zdravé mysli: Kde je zakotven příběh o zdraví, a nejen pro školu, a nejen tam nejdřív. In E. Řehulka. Škola a zdraví 21 Studie k výchově ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 9-24, 17 s. ISBN 978-80-210-5722-7.

  2010

  1. DOKULIL, Miloš. Dvojí časoprostor naléhavosti odkazu TGM a EB. Některé paralely, analogie, ale i nesouměřitelnosti osvitu. In Masarykovo muzeum v Hodoníně. T.. G. Masaryk, jeho spolupracovníci a vznik československého státu. 1. vyd. Hodonín: Město Hodonín, 2010. s. 43-63. ISBN 978-80-87375-00-6.
  2. NOVOTNÝ, Jan, Blažena ŠVANDOVÁ, Nikola KLANICOVÁ a Miloš DOKULIL. Gödel´s Century. 2010.
  3. DOKULIL, Miloš. Kurt Goedel (a nejen matematika nebo logika). In O Kurtu Goedelovi... z Brna. 2010. vyd. Brno: Společnost Kurta Goedela, 2010. s. 13-35.
  4. DOKULIL, Miloš. Můžeme se vůbec dívat na vnímané rozhraní času kolem roku 1989 adekvátně? In Obnova demokracie v Československu PO ROCE 1989. 1. vyd. Praha: Epocha, 2010. s. 21-52. ISBN 978-80-7425-030-9.
  5. DOKULIL, Miloš. Not the body is primarily endangered by contemporaneity or, concerning many a shortage of psychical hygiene first of all. In Řehulka E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Contexts and Inspiration. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 9 - 31. ISBN 978-80-210-5259-8.
  6. DOKULIL, Miloš. Osm perspektiv vidění možných životních souvislostí. In Masarykova univerzita. Univerzita třetího věku: Historie, současnost a perspektivy dalšího rozvoje. 1. vyd. Brno: U3V, 2010. s. 53-61, 8 s. ISBN 978-80-210-5158-4.
  7. DOKULIL, Miloš. Tzv. Goedelovo číslo. In O Kurtu Goedelovi... z Brna. 1. vyd. Brno: Společnost Kurta Goedela, 2010. s. 37-46.
  8. DOKULIL, Miloš. Umění jako poznání? In Mosty a propasti mezi vědou a uměním. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeský kraj, 2010. s. 9 - 20. ISBN 978-80-87082-15-7.
  9. DOKULIL, Miloš. Zkušenost setrvale provokovaná teorií. In Petr Dub, Jana Musilová. Ernst Mach: Fyzika, filosofie, vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 200-205. ISBN 978-80-210-4808-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-4808-2011-200.
  10. DOKULIL, Miloš. Živý pramen "české filosofické reflexe"? Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 57/2010/1, č. 1, s. 27-34. ISSN 1803-7445.

  2009

  1. DOKULIL, Miloš. Dvojí časoprostor naléhavosti odkazu TGM a EB. In Irena Chovančíková. T. G. Masary,, jeho spolupracovníci a vznik československého státu. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 2009. s. 43-63. ISBN 978-80-87375-00-6.
  2. DOKULIL, Miloš. Nikoli především tělo je dneškem ohroženo, aneb o nedostatcích především duševní hygieny. In 5. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21. 2009.
  3. DOKULIL, Miloš. Sugestivní metafora "JÁ" jako diskutabilní klíč na cestě k jeho osmyslení. In Struny mysli. 1. vyd. Ostrava: Montanes, 2009. s. 175-185. ISBN 978-80-7225-302-9.

  2008

  1. DOKULIL, Miloš. Má královna moderní vědy opravdu balit kufry? In O škole a vzdělávání. 1. vyd. Praha: matfyzpress, 2008. s. 106-6, 3 s. ISBN 978-80-7378-029-6.
  2. DOKULIL, Miloš. May Goedel's Ideas Be Addressed Philosophically? In Meze formalizace,analytičnosti a prostoročasu. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2008. s. 57-70. ISBN 978-80-7007-268-4.
  3. DOKULIL, Miloš. Nejsme se vším (včetně svých životů, neřkuli s muzei) na předělu? 2008. ISBN 978-80-86611-28-0.
  4. DOKULIL, Miloš. Oslovuje nás "TGM"? In Živé hodnoty Masarykova Československa. 1. vyd. Brno: Statutární město Brno + PedF MU + Občanský a odborný výbor, 2008. s. 156-162. ISBN 978-80-254-4000-1.
  5. DOKULIL, Miloš. Revoluční vpád evoluce do vědy, filosofie a světonázoru. In Evoluce a věda. 1. vyd. Nymburk: OPS, 2008. s. 171-195. ISBN 978-80-87269-04-6.
  6. DOKULIL, Miloš. Smysl "smyslu dějin", aneb též o potřebě "falešného vědomí", ale i o "liberalismu". In T. G. Masaryk ve sporech 1886-1896 (od Rukopisů ke Karlu Havlíčkovi). 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 2008. s. 31-60. ISBN 80-903628-6-9.

  2007

  1. DOKULIL, Miloš. Democracy and Human Rights: The Contemporaneous Globality of Human Rights. The Bi-Monthly Journal of the BWW Society. Internet: The BWW Society, 2007, roč. 2, 1-2/2007, s. sine, sine.
  2. DOKULIL, Miloš. Do we concentrate ourselves sufficiently on language? (Language as a drug as well as medicine, but first of all as a gift for the development of humanity). In School and Health 21 - Škola a zdraví 21; Volume 1 - 1. díl. 1. vyd. Brno: Paido + MU, 2007. s. 55-70. ISBN 978-80-7315-119-5.
  3. DOKULIL, Miloš. Garrett Thomson: Locke. Organon. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2007, XIII, č. 3, s. 395-398. ISSN 1335-0668.
  4. DOKULIL, Miloš. Masaryk a liberalismus. In Masarykův sborník XIII. 1. vyd. Praha: Masarykův ústav-Archiv AV ČR, 2007. s. 157-184. ISBN 80-86495-40-X.
  5. DOKULIL, Miloš. Mysl autentická, anebo "jen" neurálně odvozená (a epifenomenalistická)? In Kognice 2006. 1. vyd. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2007. s. 48-54. ISBN 80-86174-10-7.
  6. DOKULIL, Miloš. Tvorba, interpret a interpretace. In Kritika muzejní výstavní tvorby. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 2007. s. 33-37. ISBN 80-903628-4-2.

  2006

  1. DOKULIL, Miloš. "Homo ludens" - to zní hrdě, aneb fenomén hry. In Hra, věda a filosofie. 1. vyd. Praha: Filosofia, Nakladatelství FÚ AV ČR, 2006. s. 11-32. ISBN 80-7007-222-9.
  2. DOKULIL, Miloš. Masarykovské návraty. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas Masarykiana + Akademické nakladatelství CERN + Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2006. 201 s. Heureka, sv. 11. ISBN 80-7204-429-X.
  3. DOKULIL, Miloš. Věnujeme dost pozornosti jazyku? (Jazyk jako "droga" i lék, ale především dar k rozvíjení lidství). In School and Health 21 - Škola a zdraví 21; Volume 1 - 1. díl. 1. vyd. Brno: Paido, MU, 2006. s. 71-83. ISBN 80-7315-119-7.

  2005

  1. DOKULIL, Miloš. Documenta philosophiae: O identitě a různosti (J. Locke, Esej). Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav Akademie věd ČR, 2005, roč. 53/2005, 1/2005, s. 125-143. ISSN 0015-1831.
  2. DOKULIL, Miloš. Jak se stal Locke málem deistou? Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav Akademie věd ČR, 2005, roč. 53/2005, 1/2005, s. 99-123. ISSN 0015-1831.
  3. DOKULIL, Miloš. Ježíš pro Milana Machovce. In Mistr dialogu Milan Machovec. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2005. s. 97-114. ISBN 80-86903-13-3.
  4. DOKULIL, Miloš. Pár střípků do mozaiky. In Mistr dialogu Milan Machovec. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2005. s. 206-207. Akropolis, 24. ISBN 80-86903-13-3.
  5. DOKULIL, Miloš. Pokus o retrospektivu: O čem Masarykova "Světová revoluce" (možná dosud) je. In T. G. Masaryk a Světová revoluce. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo mizeum v Hodoníně, 2005. s. 3-35. ISBN 80-903628-1-8.
  6. DOKULIL, Miloš. Zpětné zrcadlo Masaryk? - Tři sondy, také do naší dnešní krize. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 2005. 72 s. Masarykovo muzeum Hodonín.
  7. DOKULIL, Miloš. 300 let od smrti Johna Locka. Vesmír. Praha: AV ČR, 2005, roč. 84 (135), 12/2005, s. 746-747. ISSN 0042-4544.

  2004

  1. DOKULIL, Miloš. Berme memetiku vážně? In Memy ve vědě a filosofii. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2004. s. 57-71. ISBN 80-7007-196-6.
  2. DOKULIL, Miloš. Kdo hoří, anebo spíše kde hoří? In Teachers and Health. 1. vyd. Brno: Paido + Universitas Masarykiana Brunensis, 2004. s. 22-26. ISBN 80-210-3634-6.
  3. DOKULIL, Miloš. "Mem" -- jen nešikovný výraz pro Popperův "3. svět"? In Memy ve vědě a filosofii. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2004. s. 43-56. ISBN 80-7007-196-6.
  4. DOKULIL, Miloš. Who Burns, or Sooner, Where Does It Burn? In Teachers and Health. 1. vyd. Brno: Paido + Universitas Masarykiana Brunensis, 2004. s. 15-21. ISBN 80-7315-093-X.

  2003

  1. DOKULIL, Miloš. Co by neměl ztrácet ze zřetele rozsévač. In Jóga a zdraví (VI. brněnské dny). 1. vyd. Brno: Česká asociace Sport pro všechny - Unie jógy, 2003. s. 110-115. ISBN 80-86669-01-7.
  2. DOKULIL, Miloš. Democracy and Human Rights: The Contemporaneous Globality of Human Rights. The Bi-Monthly Journal of the BWW Society. Internet: The BWW Society, 2003, III., č. 2, s. 1-17.
  3. DOKULIL, Miloš. Doba, v níž žijeme. In Jóga a zdraví (VI. brněnské dny). 1. vyd. Brno: Česká asociace Sport pro všechny - Unie jógy, 2003. s. 21-26. ISBN 80-86669-01-7.
  4. DOKULIL, Miloš. Je evoluce ve skocích ještě darwinismem? Filosofický časopis. Praha: FÚ AV ČR, 2003, roč. 50., č. 5, s. 879-881. ISSN 0015-1831.
  5. DOKULIL, Miloš. Vágnost jako nutnost. In Vágnost, věda a filosofie. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2003. s. 34-48. ISBN 80-7007-180-X.

  2002

  1. DOKULIL, Miloš. Evoluce, či revoluce, jako média "spásonosného" řešení sociální otázky. In T. G. Masaryk a sociální otázka. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2002. s. 33-49. ISBN sine.
  2. DOKULIL, Miloš. Je možná racionální diskuse o etických otázkách? (R. M. Hare 1919-2002). Filosofický časopis. Praha: FÚ AV ČR, 2002, roč. 50., č. 2, s. 335-336. ISSN 0015-1831.
  3. DOKULIL, Miloš. Lidská práva jako globální problém. In Lidská práva v evropském kontextu. 1. vyd. Brno: MU, 2002. s. 14-24. ISBN 80-210-3034-8.
  4. DOKULIL, Miloš. Slibuje něco vize milénia? In Milénium vědy a filosofie. 1. vyd. Praha: Nakl. Filosofického ústavu AV ČR, 2002. s. 11-27. ISBN 80-7007-160-5.
  5. DOKULIL, Miloš. Standing at the Crossroads: The Future of Central Europe in the Face of Globalization. The Journal of the BWW Society and The Institute for the Advancement of Positive Global Solutions. Irvine, California, USA: BWW Society, 2002, II., 1., s. 81-89.

  2001

  1. DOKULIL, Miloš. Funkcionalismus a mysl "přirozená" a umělá. In Funkcionalismus ve vědě a filosofii. 1. vyd. Praha: Nakl. FÚ AV ČR, 2001. s. 104-123. ISBN 80-7007-147-8.
  2. DOKULIL, Miloš. Prosvětlí Masarykův stín cestu do informačního (globalizačního) věku? In T. G. Masaryk na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2001. s. 122-135. ISBN sine.
  3. DOKULIL, Miloš. Skromný (a předběžný) příspěvek k teoriím pravdy. In Úvahy o pravdivosti. 1. vyd. Praha: Filosofia: Nakl. FÚ AV ČR, 2001. s. 18-43. ISBN 80-7007-154-0.
  4. DOKULIL, Miloš. Standing at the Crossroads: The Future of Central Europe in the Face of Globalization. TheBi-Monthly Journal of The BWW Society. Petria, Irvine, California (USA): The BWW Society, 2001, roč. 1., č.2, s. 32-39.
  5. DOKULIL, Miloš. Totalitarismus jako fenomén. In Totalitarismus ve 20. století. Československé zkušenosti. 1. vyd. Brno: MU, 2001. s. 5-23. ISBN 80-210-2541-7.

  2000

  1. DOKULIL, Miloš. Central Europe as a Bridge on an Unsettled Exponential into a Simplistic World? In ICCEES. 1. vyd. Helsinki, Finland: ICCEES Internat. Information Centre, 2000. s. 100. ISBN 951-707-094-2.
  2. DOKULIL, Miloš. Činorodým náboženstvím citu k vědecky zaštítěnému léku na krizi "člověka celého" a jeho společnosti. In Tomáš Garrigue Masaryk a věda. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2000. s. 26-49. ISBN sine.
  3. DOKULIL, Miloš. Francis Fukuyama o důvěře jako politické ctnosti. Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzzity. Brno: FF MU, 2000, roč. 1999, B46, s. 133-135. ISSN 0231-7664.
  4. DOKULIL, Miloš. Konvence samozřejmá a paradoxní, a jako konstanta proměnná. In Konvence ve vědě a filosofii. 1. vyd. Praha: Filosofia, nakl. Fil. ústavu AV ČR, 2000. s. 69-85. ISBN 80-7007-138-9.
  5. DOKULIL, Miloš. L'entendement cartésien vu a travers le prisme de la philosophie de J. Locke: La clé. In L'esprit cartésien: Quatrieme centenaire de la naissance de Descartes. 1. vyd. Paris: J. Vrin, 2000. s. 921-924.
  6. DOKULIL, Miloš. Post-dějinná racionalita, aneb(o) konec dějin? In Jan Patočka, Češi a Evropa. 1. vyd. Brno: MU, 2000. s. 41-54. ISBN 80-210-2483-6.
  7. DOKULIL, Miloš. Problém "mysli a těla". Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav Akademie věd ČR, 2000, roč. 48, č. 4, s. 557-576. ISSN 0015-1841.

  1999

  1. DOKULIL, Miloš. Globální a lokální prizmatem Masarykova odkazu. In Evropanství u T. G. Masaryka. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 1999. s. 138-149. Masarykovské semináře, sv. VI. ISBN sine.
  2. DOKULIL, Miloš. Rámec našeho času. In Úloha univerzit v budoucí informační společnosti. 1. vyd. Brno: VUT v Brně, 1999. s. 11-16. ISBN 80-214-1379-4.
  3. DOKULIL, Miloš. Rusko a střední Evropa. In Evropská integrace a otázky českých dějin. 1. vyd. Praha: Porta linguarum Praha, 1999. s. 91-105. Policy Center for Promotion of Democracy, sv. XI. ISBN 80-901833-6-0.
  4. DOKULIL, Miloš. Řád a ne-řád. In Chaos, věda a filosofie. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1999. s. 165-180. ISBN 80-7007-127-3.

  1998

  1. JEMELKA, Petr. Environmentální etika. In GLUCHMAN, Vasil a Miloš DOKULIL. Praktické otázky etiky a morálky. 1. vyd. Prešov: PVT, 1998. s. 121-141, 11 s. Etika III. ISBN 80-88859-13-1.
  2. DOKULIL, Miloš. Etika a morálka. In Teoretické otázky etiky. Prešov: PVT Bratislava, 1998. s. 9-25. sv. 1. ISBN 80-88859-15-8.
  3. DOKULIL, Miloš. Etika, morálka a politika. In Praktické otázky etiky a morálky. Prešov: PVT Bratislava, 1998. s. 21-38. sv. 3. ISBN 80-88859-13-1.
  4. DOKULIL, Miloš. Intence a její osud, aneb směřování Descartesovy metafyziky. Edited by Alena Sobotková. In Filosofické dílo René Descartesa. Vyd. 1. Praha: Filosofia, Nakl. Fil. ústavu AV ČR, 1998. s. 79-96. ISBN 80-7007-114-1.
  5. DOKULIL, Miloš. Konzervace, exhibice, konverzace. In Hovory v muzeu. Hodonín: Masarykovo muzeum, 1998. s. 10-18. ISBN sine.
  6. DOKULIL, Miloš. Masarykův ruský odkaz mezi 1917 a 1997. In TGM a ruské revoluce. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 1998. s. 101-130.
  7. DOKULIL, Miloš. Morální hodnoty v současné etice a morálce. In Teoretické otázky etiky. Prešov: PVT Bratislava, 1998. s. 61-84. sv. 1. ISBN 80-88859-15-8.
  8. DOKULIL, Miloš. Nesmělá pouť za kulturou "posledního člověka". Sborník prací FF MU. Brno: FF MU b Brně, 1998, roč. 45, B45, s. 37-46. ISSN 0231-7664.
  9. DOKULIL, Miloš. Paradoxy reality? In Myšlení v paradoxu, paradox v myšlení. 1. vyd. Praha: Nakladatelství FÚ AV ČR, 1998. s. 323-341. ISBN 80-7007-106-0.
  10. DOKULIL, Miloš a Vasil GLUCHMAN. Praktické otázky etiky a morálky. 1. vyd. Prešov, Slovakia: PTV Bratislava-Prešov, SR, 1998. 201 s. Etika I-III, III. ISBN 80-88859-13-1.
  11. DOKULIL, Miloš a Vasil GLUCHMAN. Súčasné etické téorie. 1. vyd. Prešov, Slovakia: PVT Bratislava-Prešov, SR, 1998. 249 s. Etika I-III, II. ISBN 80-88859-14-X.
  12. DOKULIL, Miloš a Vasil GLUCHMAN. Teoretické otázky etiky. 1. vyd. Prešov, Slovakia: PVT Bratislava-Prešov, SR, 1998. 168 s. Etika I-III. I. ISBN 80-88859-15-8.
  13. DOKULIL, Miloš. The Last Man´s Culture-Revisited. Journal of Interdisciplinary Studies. 1998, Vol. X, No.1/2, s. 85-100. ISSN 0890-0132.
  14. KÁNSKÝ, Jiří. Význam a úloha principů a norem v etice a morálce. In GLUCHMAN, Vasil, Janusz MARIAŃSKI, Jozef DŽUKA, Miloš DOKULIL, Martin ŽILÍNEK a Jiří KÁNSKÝ. Teoretické otázky etiky. 1. vyd. Prešov: PVT Bratislava, 1998. s. 85-105. ISBN 80-88859-15-8.
  15. DOKULIL, Miloš. Žít, a nemít proč? - Aneb: Laterna obscura etiky. In Praktické otázky etiky a morálky. Prešov: PVT Bratislava, 1998. s. 9-19. sv. 3. ISBN 80-88859-13-1.

  1997

  1. DOKULIL, Miloš. Masaryk a Střední Evropa. In 1895-1995: Sto let Masarykovy České otázky. 1. vyd. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 1997. s. 180-187. ISBN 80-86142-01-9.
  2. DOKULIL, Miloš. Rámec poválečné politiky prezidenta Masaryka (Paradoxy, kritéria a jistoty portrétu). In Masarykova filosofie pojetí demokracie a existence pluralitního systému I. republiky. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 1997. s. 32-39. ISBN sine.
  3. DOKULIL, Miloš. Žít, a nemít proč? (Aneb: Laterna obscura etiky). Sborník prací FF MU. Brno: FF MU, 1997, roč. 44, B44, s. 49-56. ISSN 0231-7664.

  1996

  1. DOKULIL, Miloš. Cizí jazyky a naše pravopisná reflexe. In Spisovnost a nespisovnost dnes. 1. vyd. Brno: PedF MU v Brně, 1996. s. 98-112. Sborník prací PedF MU, sv. 133. ISBN 80-210-1304-4.
  2. DOKULIL, Miloš. Dvě cesty--jeden cíl? (Role zjevení u Descarta a J. A. Komenského). Studia Comeniana et Historica. Uh. Brod, 1996, roč. 26, 55-56, s. 297-309. ISSN 0323-2220.
  3. DOKULIL, Miloš. Je redukcionismus spásná cesta? Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1996, roč. 44, č. 3, s. 481-491. ISSN 0015-1831.
  4. DOKULIL, Miloš. Jubilejní cogitatio? (K 400-letému výročí narození R. Descarta). Sborník prací FF MU. Brno: FF MU v Brně, 1996, roč. 43, B43, s. 5-13. ISSN 0231-7664.
  5. DOKULIL, Miloš. Konec ontologie? Konec metafyziky, nebo začátek metafyziky nové? Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1996, roč. 44, č. 2, s. 277-282. ISSN 0015-1831.
  6. DOKULIL, Miloš. Kráčel maskován, anebo prošel, aniž jsme ho pochopili? Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1996, roč. 44, č. 5, s. 782-810. ISSN 0015-1831.
  7. DOKULIL, Miloš. L "entendement" cartésien vu a travers le prisme de la philosophie de J. Locke. In Congres René Descartes. 1. vyd. Paris: La Sorbonne, 1996. s. 186. ISBN sine.
  8. DOKULIL, Miloš. Les trois questions que nous nous posons. In Les échanges intellectuels franco-tcheques. 1. vyd. Dijon-.Brno: MU v Brně, 1996. s. 13-20. ISBN 80-210-1464-4.
  9. DOKULIL, Miloš. Odkaz René Descartesa. In XIV. věd. kolokvium VVŠ. 1. vyd. Vyškov: České vojsko, 1996. s. 87-95. Vědecké kolokvium VVŠ XIV., sv. I. ISBN sine.
  10. DOKULIL, Miloš. Perspektiva kontinuity v diskontinuitní perspektivě. In Česko-slovenská historická ročenka. Brno: FF MU, 1996. s. 51-58. ČSČH. ISBN 80-210-1474-1.
  11. DOKULIL, Miloš. Rok tolerance. Universitas. Brno: MU v Brně, 1996, roč. 1996, č. 1, s. 60-65.
  12. DOKULIL, Miloš. Rozpaky nad zítřkem muzeí--Reflexe pedagoga. In Muzea a návštěvníci. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 1996. s. 24-32. ISBN sine.
  13. DOKULIL, Miloš. Sedm variací na goedelovské téma. In Kurt Goedel. 1. vyd. Brno: Nadace UM, 1996. s. 130-138. ISBN 80-210-1474-1.
  14. DOKULIL, Miloš. Setrvalý paradox v etice: determinace vs. volba. In Hodnoty a súčasné teórie. 1. vyd. Prešov: UPJŠ v Košiciach, SR, 1996. s. 23-31. Hodnoty a súčasné teórie. ISBN 80-88722-20-9.
  15. DOKULIL, Miloš. Současné, či věčné problémy etické teorie. In Etika a dnešek. 1. vyd. Brno: PedF MU v Brně, 1996. s. 9-14.
  16. DOKULIL, Miloš. Volá odkaz, anebo jenom symbol? (K připomenutí nejen 14. 9. 1886 Jana Masaryka). In Jan Masaryk--Diplomat, státník, humanista. 1. vyd. Praha: Společnost J. Masaryka, 1996. s. 48-57. ISBN 80-7079-140-3.
  17. VACULÍK, Jaroslav, František ČAPKA a Miloš DOKULIL. Vybrané kapitoly z nejnovějších československých dějin II. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 153 s. ISBN 80-210-0736-2.
  18. DOKULIL, Miloš, František ČAPKA a Jaroslav VACULÍK. Vybrané kapitoly z nejnovějších československých dějin pro posluchače OV-II. 2. vyd. Brno: MU Brno, 1996. 128 s. ISBN 80-210-0736-2.

  1995

  1. DOKULIL, Miloš. Deklarace diferentnosti hodnot a relevance jejich míry. In Svobodná společnost--svobodná morálka/Freie Gesellschaft--Freie Moral. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1995. s. 74-90. ISBN sine.
  2. DOKULIL, Miloš. Hodnoty a dějiny. In Realismus ve vědě a filosofii. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1995. s. 98-116. ISBN 80-7007_079-X.
  3. DOKULIL, Miloš. Meditace nad tolerancí (Zamyšlení k Roku tolerance 1995). Sborník prací FF MU. Brno: FF MU v Brně, 1995, roč. 42, B42, s. 21-36. ISSN 0231-7664.
  4. DOKULIL, Miloš. Perspektivy explanace ve vědě. In Univerzity na prahu nového tisíciletí/The University on the Threshhold of ... 1. vyd. Brno: MU v Brně, 1995. s. 135-152. ISBN 80-210-1266-8.
  5. DOKULIL, Miloš. Úvaha o toleranci. Filosofický časopis. Praha: Filosofickýb ústav AV ČR, 1995, roč. 43, č. 5, s. 765-785. ISSN 0015-1831.
  6. DOKULIL, Miloš. Ve věci tolerance-Lockovská rozjímání. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1995. 146 s. ISBN 80-210-1159-9.
  7. DOKULIL, Miloš. Žít živým příkladem zodpovědné, kultivované a účinné lásky. In Náboženská dimenze Masarykova myšelní. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 1995. s. 28-39. Masarykovský seminář III. ISBN sine.

  1994

  1. DOKULIL, Miloš. K "východní" směrovce "Středu". In Sborník VA v Brně, Řada C. zvl. Brno: VA v Brně, 1994. s. 187-192. Série C, zvl. číslo. ISBN sine.
  2. DOKULIL, Miloš. Mezi ontologií a etikou. Filosofický časopis)]. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1994, roč. 42, č. 4, s. 675-691. ISSN 0015-1831.
  3. DOKULIL, Miloš. Obstojí předpoklad etiky jako vědy logicky? In SPFFBU B41. 1. vyd. Brno: FF MU v Brně, 1994. s. 39-45. B41. ISBN 80-210-1069-X.
  4. DOKULIL, Miloš. Paedocentrická perspektiva, či past? In Učitel v demokratické škole. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 1994. s. 23-26. ISBN 80-901737-1-3.
  5. VACULÍK, Jaroslav, František ČAPKA a Miloš DOKULIL. Vybrané kapitoly z nejnovějších československých dějin I. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 200 s. ISBN 80-210-0308-1.
  6. DOKULIL, Miloš, František ČAPKA a Jaroslav VACULÍK. Vybrané kapitoly z nejnovějších československých dějin pro posluchače OV-I. 3. vyd. Brno: MU Brno, 1994. 258 s. I.

  1993

  1. DOKULIL, Miloš. Dvoudomost kultury (Postmoderní klíč k inndividuálnímu přežití?). Host. Brno: Nakladatelství a vydavatelství Host, 1993, roč. 1993, 3-4, s. 41-50. ISSN 1211-9938.
  2. DOKULIL, Miloš. Erziehung zur sozialen Souveraenitaet? In Lebensbildung in Europa zwischen Utopie und Wirklichkeit. 1. vyd. Beelefeld, Deutschland: Kleine Verlag, 1993. s. 95-104. Berliner Studien zur Wissenschaftsphilosophie, 5. ISBN 3-89370-162-1.
  3. DOKULIL, Miloš. Masaryk a pedagogika (Jsme adresáty a dědici?). In T. G. Masaryk filosof a pedagog. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 1993. s. 28-39. ISBN sine.
  4. DOKULIL, Miloš. Mohla federace přežít 1992? In Češi a Slováci ve Stední. Evropě ve 20. stol. 1. vyd. Brno: VA v Brně, 1993. s. 337-342. Řada C, mimo číslování. ISBN sine.
  5. DOKULIL, Miloš. Pokorný návrat k ontologiii? In Konec ontologie? 1. vyd. Brno: FF MU v Brně, 1993. s. 18-23. ISBN 80-210-0765-6.
  6. DOKULIL, Miloš. Úvaha o toleranci. Pollitologický sborník MPU. Brno: Mezinároidní politologický ústav, 1993, roč. 3, č. 1, s. 92-113.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 12. 2023 07:08