Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jan SLÍVA a Libor ŠVANDA. Korpusový přístup k výuce lékařské terminologie. In Týden CJV. 2019.
 2. POŘÍZKOVÁ, Kateřina a Libor ŠVANDA. Využití ICT ve výuce lékařské terminologie. In Setkání jazykových ústavů lékařských fakult v ČR a SR. 2019.
 3. 2016

 4. POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jozefa ARTIMOVÁ, Libor ŠVANDA a Eva DÁVIDOVÁ. Terminologia graeco-latina medica pro bakalářské obory LF MU (Gramatická příručka). 1. vydání. Brno: MUNI Press, 2016. 56 s. ISBN 978-80-210-8286-1.
 5. ARTIMOVÁ, Jozefa, Kateřina POŘÍZKOVÁ, Libor ŠVANDA a Eva DÁVIDOVÁ. Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka. 1. vydání. Brno: MUNI Press, 2016. 145 s. ISBN 978-80-210-8287-8.
 6. ŠVANDA, Libor, Kateřina POŘÍZKOVÁ, Jozefa ARTIMOVÁ a Eva DÁVIDOVÁ. Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra. 1. vydání. Brno: MUNI Press, 2016. 135 s. ISBN 978-80-210-8285-4.
 7. 2015

 8. ČERNÁ, Alena, Tilman BERGER, Alena HADRAVOVÁ, Kateřina POŘÍZKOVÁ a Boris LEHEČKA. Adam z Veleslavína, Daniel: Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus. 1. vydání. Praha: Academia, 2015. 365 s. ISBN 978-80-200-2406-0.
 9. POŘÍZKOVÁ, Kateřina a Marek BLAHUŠ. Corpus of Authentic Clinical Diagnoses: Sketch Engine as a Tool for Innovative Approach to Teaching Latin Medical Terminology. In Language Centres in Higher Education: Sharing, Innovations, Research, Methodology and Best Practices. 2015.
 10. POŘÍZKOVÁ, Kateřina a Marek BLAHUŠ. Korpus autentických klinických diagnóz v prostředí softwaru Sketch Engine. In Kateřina Pořízková a Libor Švanda. Latinitas Medica. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 31-42, 12 s. ISBN 978-80-210-7789-8.
 11. POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jozefa ARTIMOVÁ, Libor ŠVANDA a Eva DÁVIDOVÁ. Latina pro chirurgické obory (praktický průvodce jak "ušít" jazykově správnou diagnózu). 1. vyd. Brno: Centrum jazykového vzdělávání - Masarykova univerzita, 2015. 8 s.
 12. POŘÍZKOVÁ, Kateřina a Libor ŠVANDA. Latinitas medica. 2015. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 124 s. ISBN 978-80-210-7789-8.
 13. POŘÍZKOVÁ, Kateřina. Lékařská latina netradičně (inovace výukových materiálů pro studenty nelékařských oborů). In Kateřina Pořízková a Libor Švanda. Latinitas Medica. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 111-118, 8 s. ISBN 978-80-210-7789-8.
 14. POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jiřina HRBÁČKOVÁ a Milan BOHÁČEK. Zpracování statistické analýzy testu lékařské latiny LF MU. In Kateřina Pořízková a Libor Švanda. Latinitas Medica. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 12-30, 19 s. ISBN 978-80-210-7789-8.
 15. 2014

 16. POŘÍZKOVÁ, Kateřina a Pavel NEČAS. Empirický pohled na výuku latinské lékařské terminologie. In Klasické jazyky na českých a slovenských univerzitách v 21. století. 2014.
 17. POŘÍZKOVÁ, Kateřina a Marek BLAHUŠ. Korpus autentických klinických diagnóz v prostředí softwaru Sketch Engine. In LATINITAS MEDICA (sdílení zkušeností a inovace výuky lékařské terminologie, dějiny jazyka medicíny). 2014.
 18. POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Libor ŠVANDA a Jozefa ARTIMOVÁ. LATINITAS MEDICA (sdílení zkušeností a inovace výuky lékařské terminologie, dějiny jazyka medicíny). 2014.
 19. POŘÍZKOVÁ, Kateřina. Lékařská latina netradičně (inovace výukových materiálů pro studenty nelékařských oborů). In LATINITAS MEDICA (sdílení zkušeností a inovace výuky lékařské terminologie, dějiny jazyka medicíny). 2014.
 20. POŘÍZKOVÁ, Kateřina a Robert HELÁN. Role latiny ve výuce angličtiny pro lékařské a akademické účely: synergie nebo dichotomie? In Konceptuální perspektivy výuky cizích jazyků na LF v ČR, 1.LF UK v Praze. 2014.
 21. POŘÍZKOVÁ, Kateřina a Robert HELÁN. Using Tools of Corpus Linguistics for Investigating and Teaching Language for Medical Purposes. In Language Studies at a Higher Education Institution, Kaunas, Lithuania. 2014.
 22. POŘÍZKOVÁ, Kateřina a Robert HELÁN. Using Tools of Corpus Linguistics for Investigating and Teaching Language for Medical Purposes. In Dalija Gudaityte. Language Studies at a Higher Education Institution. Kaunas, Lithuania: Lithuanian University of Health Sciences, 2014. s. 101-105, 5 s. ISBN 978-9955-15-370-2.
 23. 2013

 24. POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Libor ŠVANDA a Jozefa ARTIMOVÁ. Inovace v metodice tvorby výukových materiálů odborného jazyka se specifickým uplatněním (lékařská latina). In Jazyková příprava v terciárním vzdělávání. 2013.
 25. POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jozefa ARTIMOVÁ a Libor ŠVANDA. Latinská lékařská terminologie ve světle moderních výukových metod. ACC Journal, Liberec: Technická univerzita, 2013, XIX, 3/2013/Issue C, s. 134-139. ISSN 1803-9782.
 26. POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jozefa ARTIMOVÁ a Libor ŠVANDA. Latinská lékařská terminologie ve světle moderních výukových metod. In Podpora a standardizace jazykového vzdělávání na vysokých školách v ČR. 2013.
 27. ARTIMOVÁ, Jozefa, Libor ŠVANDA a Kateřina POŘÍZKOVÁ. Podoby súčasného diagnostického záznamu. In Anna Rollerová. Dimenzie jazykového vzdelávania v nefilologických odboroch (Tradícia a súčasnosť) 1953-2013. Bratislava: Ústav cudzích jazykov LF UK v Bratislave, 2013. s. 91-101, 11 s. ISBN 978-80-223-3506-5.
 28. POŘÍZKOVÁ, Kateřina. The Urachus in Medicine: what is the Motivation of the Term? Graeco-Latina Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 2013, 18/2, s. 89-96. ISSN 1803-7402.
 29. 2012

 30. POŘÍZKOVÁ, Kateřina a Libor ŠVANDA. Inovace výuky lékařské terminologie s využitím autentické lékařské dokumentace. In I. Vojteková - V. Ozorovský - E. Dobiášová - R. Knezović. Fragmenty z dejín medicínyfarmácie a veterinárnej medicíny. prvé. Bratislava: Kancelária WHO na Slovensku, 2012. s. 196-197. ISBN 978-80-970574-1-1.
 31. POŘÍZKOVÁ, Kateřina. Řecko-latinská terminologie v klinických diagnózách. In Pacient v zdravotnom systéme a v spoločnosti. 2012.
 32. 2010

 33. POŘÍZKOVÁ, Kateřina. Epistemic modality in Classical Greek. In A Comparative Graeco-Latin Sentence Syntax within the European Context. München: Lincom, 2010. s. 165-181, 17 s. Lincom Studies in Indo-European Linguistics 37. ISBN 978-3-86288-003-4.
 34. POŘÍZKOVÁ, Kateřina. (Rec.) Bartoněk Antonín, Dialekty klasické řečtiny. Brno: Masarykova univerzita. 2009. 295 s. Graeco-Latina Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15/2010, č. 1, s. 140-141. ISSN 1803-7402.
 35. 2008

 36. POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Petra POLÁKOVÁ a Ludmila MAZAČOVÁ. Chceme si porozumět a domluvit se (Manuál 2B). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 80 s. ISBN 978-80-210-4563-7.
 37. POŘÍZKOVÁ, Kateřina. Jistotní (epistémická) modalita v latině a řečtině. In Řecko-latinská syntax v evropském kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 165-181, 17 s. Spisy FF MU. ISBN 978-80-210-4679-5.
 38. 2007

 39. POŘÍZKOVÁ, Kateřina. (Rec.) Xenofón. Hostina, Sokratova obhajoba. Překlad a poznámky Andrej Kalaš, úvod Matúš Porubjak. Kalligram, Bratislava, 2006, 206 s. ISBN 80-7149-890-4. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity N 12, Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 168-169. ISSN 1211-6335.
 40. 2006

 41. POŘÍZKOVÁ, Kateřina. Epistemic Modality in Classical Greek. In Laetae segetes. Griechische und Lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 51-56, 6 s. ISBN 80-210-4069-6.
 42. POŘÍZKOVÁ, Kateřina. Obsahové propozice oznamovací ve staré řečtině. In Vademecum Graeco-Latinum Brunense. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 56-61, 6 s. ISBN 80-210-3969-8.
 43. 2004

 44. POŘÍZKOVÁ, Kateřina. Jistotní modalita ve staré řečtině a latině v částečném porovnání s vybranými moderními jazyky (čeština, angličtina, němčina). In SPFFBU. 9. vyd. Brno: Ústav klasických studií FF MU, 2004. s. 21-32, 11 s. ISBN 80-210-3498-X.
 45. POŘÍZKOVÁ, Kateřina. Přehled výrazových prostředků jistotní modality v latině a staré řečtině v porovnání s češtinou, angličtinou a němčinou. In Vademecum Graeco-Latinum Brunense. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 25-34, 10 s. ISBN 80-210-3484-X.
 46. 2003

 47. POŘÍZKOVÁ, Kateřina. Průvodce dějinami Kypru. In Vademecum Graeco-Latinum Brunense. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 126-132, 7 s. ISBN 80-210-3084-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 11. 7. 2020 16:44