Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. SEDLÁČEK, Marek. CZECH REPUBLIC. Ach synku, synku / Oh Son, Son. In GIRDZIJAUSKIENĖ, Rūta; ECONOMIDOU STAVROU, Natassa; SPIEKER, Benno; DIMITRAKOULAKOS, Demosthenes (ed.). UNIQUE AND UNITED IN MUSIC 24 folk songs from 24 European countries. 1. vyd. Klaipėda: Klaipėda University. s. 24-26. ISBN 978-609-481-195-1. 2024.

  2023

  1. JIŘIČKOVÁ, Jiřina a Marek SEDLÁČEK. K didaktickému potenciálu písně v kontextu Evropského dne hudby ve školách. Hudební výchova – časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. Praha: Univerzita Karlova, roč. 31, č. 1, s. 31-35. ISSN 1210-3683. 2023.
  2. VOHNOUTOVÁ EL ROUMHAINOVÁ, Suzanne, Martin FLAŠAR a Marek SEDLÁČEK. Klub moravských skladatelů: Historie a současnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 305 s. ISBN 978-80-280-0472-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0472-2023. 2023.
  3. VOHNOUTOVÁ EL ROUMHAINOVÁ, Suzanne, Martin FLAŠAR a Marek SEDLÁČEK. Klub moravských skladatelů: Historie a současnost. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita. 304 s. ISBN 978-80-280-0472-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0472-2023. 2023.

  2022

  1. SEDLÁČEK, Marek a Judita KUČEROVÁ. Folk Music in the Czech Music Classroom. In Buchborn, T., De Baets, T., Brunner, G. & Schmid, S. Music Is What People Do. 1. vyd. Rum/Innsbruck: HELBLING. s. 189-201. European Perspectives on Music Education 11. ISBN 978-3-7113-0138-3. 2022.
  2. SEDLÁČEK, Marek. Icon as a meaning-making device in classical music from the semiotic and recipient's points of view. In 29th EAS Conference “Music & Meaning”. 2022.
  3. SEDLÁČEK, Marek, Jiřina JIŘIČKOVÁ a Jan PRCHAL. První evropský den hudby ve školách. Hudební výchova - časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. Praha: Univerzita Karlova v Praze, roč. 30., č. 3, s. 27-30. ISSN 1210-3683. 2022.

  2021

  1. SEDLÁČEK, Marek a Judita KUČEROVÁ. Attitudes of Czech Music Teachers to Folklore Heritage. In 28th EAS Conference 2021 / 9th ISME European Regional Conference hosted by Freiburg University of Music online. 2021.
  2. SEDLÁČEK, Marek. K aktuálním otázkám hudební výchovy v kontextu historie konferencí Musica viva in schola. In Musil, Ondřej a Hala, Petr (eds.). Musica viva in schola XXVII. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita. s. 7-12. ISBN 978-80-280-0028-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.P280-0028-2021. 2021.
  3. SEDLÁČEK, Marek. K aktuálním otázkám hudební výchovy v kontextu historie konferencí Musica viva in schola. In Musica viva in schola XXX. 2021.

  2020

  1. SEDLÁČEK, Marek. Člen vědecké rady Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 2020.
  2. SEDLÁČEK, Marek. Člen vědecké rady Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Vědecká rada Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, 2020.
  3. SEDLÁČEK, Marek. Hudební sémiotika v teorii a praxi – principy sémantické analýzy. In Doktorské dny, KHV PdF OU v Ostravě. 2020.
  4. SEDLÁČEK, Marek, Ondřej MUSIL a Jaroslav MUSIL. Kulatý stůl "Implementace digitálních technologií do výuky na ZŠ a SŠ v předmětu Hudební výchova". 2020.
  5. MUSIL, Ondřej, Marek SEDLÁČEK a Jaroslav MUSIL. Kulatý stůl "Implementace digitálních technologií do výuky na ZŠ a SŠ v předmětu Hudební výchova II". 2020.
  6. KUČEROVÁ, Judita, Hana BARTOŠOVÁ, Alena VESELÁ, Marek SEDLÁČEK a Martin BEJČEK. Proměny Brněnského varhanního festivalu. 1. vyd. Brno: Klub moravských skladatelů a Masarykova univerzita. 106 s. ISBN 978-80-210-9639-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9640-2020. 2020.
  7. KUČEROVÁ, Judita, Hana BARTOŠOVÁ, Alena VESELÁ, Marek SEDLÁČEK a Martin BEJČEK. Proměny Brněnského varhanního festivalu. 1., elektronické vyd. Brno: Klub moravských skladatelů a Masarykova univerzita. 106 s. ISBN 978-80-210-9640-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9640-2020. 2020.
  8. KUČEROVÁ, Judita, Hana BARTOŠOVÁ, Alena VESELÁ, Marek SEDLÁČEK a Martin BEJČEK. Proměny Brněnského varhanního festivalu. 1. vyd. Brno: Klub moravských skladatelů a Masarykova univerzita. 106 s. ISBN 978-80-210-9639-4. 2020.
  9. SEDLÁČEK, Marek. Příklady klavírních doprovodů vybraných lidových písní : 1. díl : Písně v tónině Es dur. 1. vyd. Brno: PdF MU. s. 1-2. 2020.
  10. SEDLÁČEK, Marek. Příklady klavírních doprovodů vybraných lidových písní : 2. díl : Písně v tónině F dur. 1. vyd. Brno: PdF MU. s. 1-5. 2020.
  11. SEDLÁČEK, Marek. Příklady klavírních doprovodů vybraných lidových písní : 3. díl : Harmonizace melodie v pravé ruce. 1. vyd. Brno: PdF MU. s. 1-5. 2020.

  2019

  1. SEDLÁČEK, Marek. Člen redakční rady mezinárodního časopisu Život i škola. Život i škola. ISSN 1849-0972. 2019.
  2. SEDLÁČEK, Marek. Člen vědecké rady Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Vědecká rada Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, 2019.
  3. SEDLÁČEK, Marek a Tomáš CHLOUPEK. DigiTiME Concept in the Czech Republic from teachers' and pupils' research-based point of view (2017). In 7th EAS Conference/7th European ISME Regional Conference in Malmö, Sweden. 2019.
  4. SEDLÁČEK, Marek. Konferenční a publikační činnost European Association for Music in Schools. In Teorie a praxe hudební výchovy VI. 2019.
  5. KUČEROVÁ, Judita, Marek SEDLÁČEK, Tomáš CHLOUPEK, Vilma KŘIVÁKOVÁ, Ondřej MUSIL, Pavel OSTRÝ, Markéta OTTOVÁ a Kristina RAFAILOV. Lidová píseň v hudební výchově na základních a středních školách v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 168 s. ISBN 978-80-210-9535-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9536-2019. 2019.
  6. KUČEROVÁ, Judita, Marek SEDLÁČEK, Tomáš CHLOUPEK, Vilma KŘIVÁKOVÁ, Ondřej MUSIL, Pavel OSTRÝ, Markéta OTTOVÁ a Kristina RAFAILOV. Lidová píseň v hudební výchově na základních a středních školách v České republice. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita. 168 s. ISBN 978-80-210-9536-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9536-2019. 2019.
  7. KUČEROVÁ, Judita, Marek SEDLÁČEK, Tomáš CHLOUPEK, Vilma KŘIVÁKOVÁ, Ondřej MUSIL, Pavel OSTRÝ, Markéta OTTOVÁ a Kristina RAFAILOV. Lidová píseň v hudební výchově na základních a středních školách v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 168 s. ISBN 978-80-210-9535-9. 2019.
  8. SEDLÁČEK, Marek. Subject of Music Education at the Elementary Art Schools, Primary and Secondary Schools in the Czech Republic – from the perspective of teachers and students. In 7th EAS Conference/7th European ISME Regional Conference in Malmö, Sweden. 2019.

  2018

  1. SEDLÁČEK, Marek. Člen vědecké rady Pedagogické fakulty Ostravské univerzíty. Vědecká rada Pedagogické fakulty Ostravské univerzíty, 2018.
  2. SEDLÁČEK, Marek. Hudební preference mládeže ve světle hudebně sociologických výzkumů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (2012-2017). In Dunovská, M. – Kodejška, M. – Králová, E. – Slavíková, P. – Kaščáková, L. – Hudáková, J. TEORIE A PRAXE HUDEBNÍ VÝCHOVY V : Sborník příspěvků z konference studentů doktorandských a magisterských studií a pedagogů hudebního vzdělávání v zemích V4 v roce 2017 v Praze. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. s. 359-368. ISBN 978-80-7290-978-0. 2018.
  3. SEDLÁČEK, Marek. Music Education in the Light of Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 96 s. ISBN 978-80-210-9214-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9214-2018. 2018.
  4. SEDLÁČEK, Marek. Music Education in the Light of Research. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita. 96 s. ISBN 978-80-210-9214-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9214-2018. 2018.
  5. SEDLÁČEK, Marek, Ondřej MUSIL, Kristina RAFAILOV a Michal KOŠUT. Nová média ve výuce hudební nauky. 2018.
  6. KUČEROVÁ, Judita, Terezie ČERTKOVÁ, Martina DVOŘÁKOVÁ, Hana HAVELKOVÁ, Renata HORÁKOVÁ, Alžběta HRBÁČOVÁ, Ondřej MUSIL, Radka NEPAUEROVÁ, František OSTRÝ, Markéta OTTOVÁ, Kristina RAFAILOV, Jaroslava RODIČOVÁ, Marek SEDLÁČEK, Markéta SZENDIUCHOVÁ, Pavel ŠURANSKÝ, Kateřina VAŠÍČKOVÁ a Zdislava VOBORNÁ ZÁLESKÁ. Současné trendy hudebněteoretické výuky v základních uměleckých školách České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 162 s. ISBN 978-80-210-9218-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9219-2018. 2018.
  7. KUČEROVÁ, Judita, Terezie ČERTKOVÁ, Martina DVOŘÁKOVÁ, Hana HAVELKOVÁ, Renata HORÁKOVÁ, Alžběta HRBÁČOVÁ, Ondřej MUSIL, Radka NEPAUEROVÁ, František OSTRÝ, Markéta OTTOVÁ, Kristina RAFAILOV, Jaroslava RODIČOVÁ, Marek SEDLÁČEK, Markéta SZENDIUCHOVÁ, Pavel ŠURANSKÝ, Kateřina VAŠÍČKOVÁ a Zdislava VOBORNÁ ZÁLESKÁ. Současné trendy hudebněteoretické výuky v základních uměleckých školách České republiky. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita. 162 s. ISBN 978-80-210-9219-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9219-2018. 2018.
  8. KUČEROVÁ, Judita, Terezie ČERTKOVÁ, Martina DVOŘÁKOVÁ, Hana HAVELKOVÁ, Renata HORÁKOVÁ, Alžběta HRBÁČOVÁ, Ondřej MUSIL, Radka NEPAUEROVÁ, František OSTRÝ, Markéta OTTOVÁ, Kristina RAFAILOV, Jaroslava RODIČOVÁ, Marek SEDLÁČEK, Markéta SZENDIUCHOVÁ, Pavel ŠURANSKÝ, Kateřina VAŠÍČKOVÁ a Zdislava VOBORNÁ ZÁLESKÁ. Současné trendy hudebněteoretické výuky v základních uměleckých školách České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 162 s. ISBN 978-80-210-9218-1. 2018.
  9. SEDLÁČEK, Marek. šéfredaktor. Teoretické reflexe hudební výchovy. ISSN 1803-1331. 2018.
  10. SEDLÁČEK, Marek. University Students in the Czech Republic and Their Relationship to the Contemporary Art Music. In Sedláček, Marek (ed.). Music Education in the Light of Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 33-39. ISBN 978-80-210-9214-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9214-2018. 2018.
  11. SEDLÁČEK, Marek. Život bez hudby si žáci neumějí představit: k aktuální problematice hudební výchovy dětí a mládeže. Hudební výchova: časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta – vydavatelství, roč. 26, 3-4, s. 6-8. ISSN 1210-3683. 2018.

  2017

  1. SEDLÁČEK, Marek. Člen vědecké rady Pedagogické fakulty Ostravské univerzíty. Vědecká rada Pedagogické fakulty Ostravské univerzíty, 2017.
  2. SEDLÁČEK, Marek a Renata HORÁKOVÁ. How Do Young People Accept Contemporary Art Music? A Research into Musical Attitudes of University Students in the Czech Republic. In 25th EAS Conference and 6th European ISME Regional Conference (19-22 April 2017, Mozarteum University, Salzburg, Austria). 2017.
  3. SEDLÁČEK, Marek a Renata HORÁKOVÁ. How Do Young People Accept Contemporary Art Music? A Research into Musical Attitudes of University Students in the Czech Republic. In JOINT (AD)VENTURE MUSIC: Networking as a Challenge for Music Teachers. ISBN 978-3-643-90895-7. 2017.
  4. SEDLÁČEK, Marek. Hudební preference mládeže ve světle hudebně sociologických výzkumů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (2012-2017). In Visegrádská doktorandská konference Teorie a praxe hudební výchovy V (9.-10.11. 2017, MŠMT, Karmelitská 7, Praha). 2017.
  5. SEDLÁČEK, Marek. Klub moravských skladatelů. In Petr Macek a kol. Český hudební slovník osob a institucí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. Nestránkováno, 5 s. 2017.
  6. SEDLÁČEK, Marek. Klub moravských skladatelů slaví 25. výročí. In Zpravodaj městské části Brno-střed. 1. vyd. Brno: Statutární město Brno, městská část Brno-střed. s. 29. 2017.
  7. SEDLÁČEK, Marek. Member of Advisory Board for the international scientific journal ARS INTER CULTURAS. ARS INTER CULTURAS. ISSN 2083-1226. 2017 - 2019.
  8. SEDLÁČEK, Marek. National Coordinator in European Association for Music in Schools for Czech Republic. National Coordinator in European Association for Music in Schools, 2017 - 2019.
  9. SEDLÁČEK, Marek, Michal KOŠUT, Ondřej MUSIL a Kristina RAFAILOV. Nová média ve výuce hudební výchovy. 2017.
  10. SEDLÁČEK, Marek. šéfredaktor odborného časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy. Teoretické reflexe hudební výchovy. ISSN 1803-1331. 2017.
  11. KOŠUT, Michal, Marek SEDLÁČEK, Daniela TAYLOR, Pavel ŠURANSKÝ, Ondřej MUSIL, Alžběta HRBÁČOVÁ, Jaroslava RODIČOVÁ, Markéta OTTOVÁ, Kateřina SCHŐNOVÁ, Terezie ČERTKOVÁ, Radka NEPAUEROVÁ, František OSTRÝ, Martina DVOŘÁKOVÁ, Markéta SZENDIUCHOVÁ a Kristina RAFAILOV. Využívání multimédií v hudební výchově na ZŠ a SŠ – stav v roce 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 272 s. ISBN 978-80-210-8850-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8884-2017. 2017.
  12. KOŠUT, Michal, Marek SEDLÁČEK, Daniela TAYLOR, Pavel ŠURANSKÝ, Ondřej MUSIL, Alžběta HRBÁČOVÁ, Jaroslava RODIČOVÁ, Markéta OTTOVÁ, Kateřina SCHŐNOVÁ, Terezie ČERTKOVÁ, Radka NEPAUEROVÁ, František OSTRÝ, Martina DVOŘÁKOVÁ, Markéta SZENDIUCHOVÁ a Kristina RAFAILOV. Využívání multimédií v hudební výchově na ZŠ a SŠ – stav v roce 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 272 s. ISBN 978-80-210-8850-4. 2017.

  2016

  1. SEDLÁČEK, Marek. Člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Ostravské univerzíty. Vědecká rada Pedagogické fakulty Ostravské univerzíty, 2016.
  2. KODEJŠKA, Miloš, Marek SEDLÁČEK a Radek CHALUPSKÝ. Hledání neočekávaného: Kreativita a inovace v hudební výchově. HUDEBNÍ VÝCHOVA - časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. Praha: Univerzita Karlova v Praze, roč. 24, č. 3, s. 10-12. ISSN 1210-3683. 2016.
  3. SEDLÁČEK, Marek, Martina KYSILKOVÁ, Markéta OTTOVÁ, František OSTRÝ a Renata HORÁKOVÁ. K hudebním preferencím artificiální a nonartificiální hudby vysokoškolské mládeže (2012–2016). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 100 s. ISBN 978-80-210-8445-2. 2016.
  4. SEDLÁČEK, Marek, Martina KYSILKOVÁ, Markéta OTTOVÁ, František OSTRÝ a Renata HORÁKOVÁ. K hudebním preferencím artificiální a nonartificiální hudby vysokoškolské mládeže (2012–2016). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 100 s. ISBN 978-80-210-8445-2. 2016.
  5. SEDLÁČEK, Marek a Renata HORÁKOVÁ. K výzkumům hudebních preferencí vysokoškolské mládeže. HUDEBNÍ VÝCHOVA - časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. Praha: Univerzita Karlova v Praze, roč. 24, č. 4, s. 9-11. ISSN 1210-3683. 2016.
  6. SEDLÁČEK, Marek. Music Education – Terra Cognita? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 115 s. ISBN 978-80-210-8443-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8443-2016. 2016.
  7. CRHA, Bedřich, Michal KOŠUT, Marek SEDLÁČEK, Pavel ŠURANSKÝ, Alžběta HRBÁČOVÁ, Ondřej MUSIL, Jaroslava RODIČOVÁ, Markéta SZENDIUCHOVÁ, Radka HLADILOVÁ, Lenka KUČEROVÁ, Terezie ČERTKOVÁ, Kateřina SCHŐNOVÁ, Marek OLBRZYMEK a František OSTRÝ. Postoje vysokoškolských studentů v České republice k artificiální hudbě poslední třetiny 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 282 s. ISBN 978-80-210-8442-1. 2016.
  8. CRHA, Bedřich, Michal KOŠUT, Marek SEDLÁČEK, Pavel ŠURANSKÝ, Alžběta HRBÁČOVÁ, Ondřej MUSIL, Jaroslava RODIČOVÁ, Markéta SZENDIUCHOVÁ, Radka HLADILOVÁ, Lenka KUČEROVÁ, Terezie ČERTKOVÁ, Kateřina SCHŐNOVÁ, Marek OLBRZYMEK a František OSTRÝ. Postoje vysokoškolských studentů v České republice k artificiální hudbě poslední třetiny 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 282 s. ISBN 978-80-210-8442-1. 2016.
  9. SEDLÁČEK, Marek. šéfredaktor. Teoretické reflexe hudební výchovy. ISSN 1803-1331. 2016.
  10. HLADILOVÁ, Radka a Marek SEDLÁČEK. The Attitudes of Czech University Students to the Art Music of the First Two Thirds of the 20th Century as an Inspiration for the Creative Activity for Children. In The 24th EAS Conference "Looking for the unexpected : Creativity and innovation in music education". 2016.
  11. HLADILOVÁ, Radka a Marek SEDLÁČEK. The Attitudes of Czech University Students to the Art Music of the First Two Thirds of the 20th Century as an Inspiration for the Creative Activity for Children. In Girdrzijauskienė, Rūta & Sakadolskienė, Emilija (eds.). Looking for the unexpected : Creativity and innovation in music education. 1. vyd. Vilnius (Lithuania): Klaipėda university. s. 72-76. ISBN 978-9955-18-924-4. 2016.
  12. SEDLÁČEK, Marek. To the Results of the Research on Music Attitudes to the Artistic Music of the 20th in the University Youth in the Czech Republic from the Point of View of Music Pedagogy. In Sedláček, Marek (ed.). Music Education - Terra Cognita? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 41-46. ISBN 978-80-210-8443-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8443-2016. 2016.

  2015

  1. SEDLÁČEK, Marek. A Typical University Student Music Listener in the Czech Republic and the European Union According to Researches 2012 – 2013. In Marek Sedláček. Music Preferences of Youth as a Contemporary Music Education Issue. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 60-66. ISBN 978-80-210-8108-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8108-2015. 2015.
  2. SEDLÁČEK, Marek. Doktorandská konference "Hudební preference mládeže jako problém současné hudební výchovy". 2015.
  3. SEDLÁČEK, Marek. Milan Bialas: Z Moravy až na konec světa. Týdeník Rozhlas. Praha: Radioservis, a. s., vydavatelství Českého rozhlasu, roč. 25, č. 49, s. 16-17. ISSN 1213-2098. 2015.
  4. SEDLÁČEK, Marek. Music Preferences of Youth as a Contemporary Music Education Issue. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-8108-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8108-2015. 2015.
  5. SEDLÁČEK, Marek. Music Preferences of Youth as a Contemporary Music Education Issue. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 113 s. ISBN 978-80-210-8108-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8108-2015. 2015.

  2014

  1. SEDLÁČEK, Marek a Šárka VAŇKOVÁ. Comparison of the Typical University Student Music Listener in the Czech Republic and the European Union Researches 2012-2013. In 22nd Conference of European Association for Music in Schools, Nicosia, Cyprus. 2014.
  2. SEDLÁČEK, Marek a Šárka VAŇKOVÁ. Comparison of the Typical University Student Music Listener in the Czech Republic and the European Union Researches 2012-2013. In 22nd Conference of European Association for Music in Schools, Nicosia, Cyprus. 2014.
  3. SEDLÁČEK, Marek. Klub moravských skladatelů : 22 let obnovené činnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 370 s. ISBN 978-80-210-7545-0. 2014.
  4. SEDLÁČEK, Marek. Klub moravských skladatelů : 22 let obnovené činnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 370 s. ISBN 978-80-210-7545-0. 2014.
  5. SEDLÁČEK, Marek. Příklady vybraných klavírních doprovodů k lidovým písním. 2014.
  6. CRHA, Bedřich, Radka BINDEROVÁ, Šárka VAŇKOVÁ a Marek SEDLÁČEK. Research on the Musical Preferences of University Students in Member Countries of the ISME. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 156 s. ISBN 978-80-210-7560-3. 2014.
  7. SEDLÁČEK, Marek. Současný Klub moravských skladatelů a odkaz Leoše Janáčka. In Seminář Česká varhanní hudba a varhanářství v rámci Brněnského varhanního festivalu. 2014.

  2013

  1. SEDLÁČEK, Marek. Educational Activities of Leoš Janáček: overview of the concept. In Konkol, G. K. - Kierzkowski, M. Competences. 1st ed. Gdansk: The Stanislaw Moniuszko Academy of Music in Gdansk. s. 158-163. International Aspects of Music Education. Volume 2. ISBN 978-83-936400-6-5. 2013.
  2. SEDLÁČEK, Marek. Klavírní recitál Eduarda Lannera v Brně. Brno: Klub moravských skladatelů, 2013.
  3. CRHA, Bedřich, Markéta PRUDÍKOVÁ a Marek SEDLÁČEK. Music Preferences of Undergraduate Students in the European Union Countries. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 166 s. ISBN 978-80-210-6634-2. 2013.
  4. CRHA, Bedřich, Šárka VAŇKOVÁ, Radka BINDEROVÁ, Marek OLBRZYMEK, Markéta PRUDÍKOVÁ, Lucie SOCHOROVÁ, Kateřina ŠRÁMKOVÁ a Marek SEDLÁČEK. Výzkum hudebních preferencí vysokoškolské mládeže v Evropě a České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 86 s. ISBN 978-80-210-6633-5. 2013.
  5. SEDLÁČEK, Marek. Výzkum využívání počítačové techniky učiteli hudební výchovy na základních a středních školách v ČR. Hudební výchova - časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. Praha: Univerzita Karlova v Praze, roč. 21, 2., s. 33-35. ISSN 1210-3683. 2013.

  2012

  1. SEDLÁČEK, Marek. Koncert k příležitosti 20. výročí založení Brněnské tiskové misie. Brněnská tisková misie, 2012.
  2. SEDLÁČEK, Marek. Možnosti využití počítačového softwaru v hudební výchově. In Seminář "Doktorské dny", Ostravská univerzita, KHV PdF MU. 2012.
  3. SEDLÁČEK, Marek a Šárka VAŇKOVÁ. Music Education Teacher Research at Elementary and Secondary Schools in the Czech Republic. In Vugt, Adri de (ed.). Proceedings of European Association for Music in Schools Conference 2012 in Haag available at the member section under login and password. 1. vyd. Haag: European Association for Music in Schools. s. 1-6. 2012.
  4. SEDLÁČEK, Marek. Teacher's Work with Computer Multimedia Technology in Music Education at Elementary and Secondary Schools in the Czech Republic. In Sedláček, Marek (ed.). Topical Issues of Contemporary Music Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 49-54. ISBN 978-80-210-6102-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6102-2012. 2012.
  5. SEDLÁČEK, Marek. Topical Issues of Contemporary Music Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 123 s. ISBN 978-80-210-6102-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6102-2012. 2012.
  6. CRHA, Bedřich, Marek SEDLÁČEK, Michal KOŠUT, Taťána JURČÍKOVÁ a Markéta PRUDÍKOVÁ. Výzkum hudebních preferencí vysokoškolské mládeže. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 177 s. ISBN 978-80-210-6103-3. 2012.

  2011

  1. SEDLÁČEK, Marek. Educational Activities of Leos Janacek - His Conceptions and Methods. In 19th EAS conference, ISME European Regional Conference. 2011.
  2. SEDLÁČEK, Marek. Educational Activities of Leos Janacek - His Conceptions and Methods. In 19th EAS conference, ISME European Regional Conference, Gdansk, Poland. 2011.
  3. SEDLÁČEK, Marek. Hudební sémiotika jako opora pro uvědomělou recepci hudebního díla. 2011.
  4. SEDLÁČEK, Marek. Možnosti využití multimediálního softwaru pro výuku poslechu v hudební výchově na SŠ. In Aktuální problémy hudební výchovy na středních školách v České republice. 2011.
  5. SEDLÁČEK, Marek, Bedřich CRHA, Taťána JURČÍKOVÁ, Markéta PRUDÍKOVÁ, Petra OBRŠLÍKOVÁ a Michal KOŠUT. Multimediální technologie z hlediska jejich využití v hudební výchově na středních školách ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 80 s. ISBN 978-80-210-5704-3. 2011.
  6. SEDLÁČEK, Marek. Výzkum využití multimediálních technologií v hudební výchově na ZŠ a SŠ. In konference Teorie a praxe hudební výchovy II, Praha (pořadatel KHV PdF UK ve spolupráci s MŠMT). 2011.

  2010

  1. SEDLÁČEK, Marek. Analýza hudebního softwaru v návaznosti na dotazníkové šetření na základních školách v ČR. Teoretické reflexe hudební výchovy. Brno: MU, roč. 6, č. 2, 6 s. ISSN 1803-1331. 2010.
  2. SEDLÁČEK, Marek. Educational Activities of Vitezslav Novak in the Light of Memories of His Pupils and Colleagues. In Évfordulós zeneszerzők : Tanulmánykötet. 1. vyd. Szeged: SZTE Juhász Gyula Pedagógusképzö. s. 116-123. ISBN 978-963-9927-30-8. 2010.
  3. SEDLÁČEK, Marek. Hudební software v hudební výchově na základních školách v České republice. In Hudebně pedagogická konference Musica viva in schola. 2010.
  4. SEDLÁČEK, Marek. Music Software Used by Teachers in Music Education at Elementary Schools of Czech Republic. In The Multimedia Technologies Applications in Music Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 33-38. ISBN 978-80-210-5392-2. 2010.
  5. SEDLÁČEK, Marek a Lenka HALOVÁ. Naděje...není strom, co vrhá stín... 1. vyd. Brno: Brněnská tisková misie, os.s., 2010.
  6. SEDLÁČEK, Marek. odborný člen Klubu moravských skladatelů. Klub moravských skladatelů, 2010.
  7. SEDLÁČEK, Marek. The Multimedia Technologies Applications in Music Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 90 s. ISBN 978-80-210-5392-2. 2010.
  8. KUČEROVÁ, Judita a Marek SEDLÁČEK. Tradition and Innovation in Contemporary Music Education. In 18. EAS congress, Turecko, Bolu. 2010.
  9. KUČEROVÁ, Judita a Marek SEDLÁČEK. Tradition and Innovation in Contemporary Music Education - The Problems of Folk Songs and Folklore. In KALYONCU, Nesrin; ERICE, Derya; AKYÜZ, Metin. Music and Music Education within the Context of Socio-Cultural Changes. 1. vyd. Ankara: MÜZIK EGITIMI YAYINLARI. s. 316-320, 6 s. ISBN 978-605-61557-2-7. 2010.
  10. KUČEROVÁ, Judita a Marek SEDLÁČEK. Tradition and Innovation in Contemporary Music Education - The Problems of Folk Songs and Folklore. In 18th EAS Congress, Turecko, Bolu. 2010.

  2009

  1. SEDLÁČEK, Marek. Educational Activities of Vitezslav Novak in the Light of Memories of His Pupils and Colleagues. In "Évfordulós zeneszerzök" - mezinárodní hudebně pedagogická konference v Szegedu při SZTE Juhász Gyula Pedagógusképzö Kar. 2009.
  2. SEDLÁČEK, Marek. Otazníky a vykřičníky v hudební pedagogice 21. století. In Kontexty hudební pedagogiky III, konference PdF UK Praha. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova. s. 7-10. ISBN 978-80-7290-323-8. 2009.
  3. HALA, Petr a Marek SEDLÁČEK. Problémy recepce v jednotlivých druzích umění. 1. vyd. Brno: Katedra hudební výchovy Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. 95 s. 2009.
  4. SEDLÁČEK, Marek. Receptive Education of Listening to the Modern Art Music. In University of Szeged. 2009.
  5. SEDLÁČEK, Marek. Rudolf Pečman - Vivaldi a jeho doba. Brno: Masarykova univerzita, 2009.
  6. SEDLÁČEK, Marek. Sémiotické aspekty hudebního díla - teoretická východiska, možnosti, limity. In Prezentácie - konfrontácie 2009. 1. vyd. Bratislava: Katedra teórie hudby a Centrum výskumu na HTF VŠMU. s. 65-69. ISBN 978-80-89454-01-3. 2009.
  7. SEDLÁČEK, Marek. Sémiotické aspekty hudebního díla - teoretická východiska, možnosti, limity. In Prezentácie - Konfrontácie. 2009.
  8. SEDLÁČEK, Marek. Teoretická východiska pro recepci soudobé (nejen) hudební artificiální tvorby. In Teoretické reflexe hudební výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 1-6. ISSN 1803-1331. 2009.
  9. SEDLÁČEK, Marek. Umberto Eco. Teorie sémiotiky. (Translated by Marek Sedláček). 2. vyd. Praha: Argo. 448 s. 1262. ISBN 978-80-257-0157-7. 2009.

  2008

  1. SEDLÁČEK, Marek. Klub moravských skladatelů 1992-2007. 1. vyd. Brno: Editio Moravia. 250 s. Editio Moravia. ISBN 978-80-86565-99-6. 2008.
  2. SEDLÁČEK, Marek. Leoš Janáček - hudební skladatel, folklorista a pedagog. 1. vyd. Brno: KHV PdF MU. 46 s. ISSN 1803-1331. 2008.
  3. SEDLÁČEK, Marek. Otazníky a vykřičníky v hudební pedagogice 21. století. In Kontexty hudební pedagogiky III, konference PdF UK Praha. 2008.
  4. SEDLÁČEK, Marek. Teoretická východiska pro recepci soudobé (nejen) hudební artificiální tvorby. In Problémy recepce v jednotlivých druzích umění, konference MUSICA VIVA IN SCHOLA. 2008.

  2007

  1. SEDLÁČEK, Marek. Oborově-vědecký seminář studentů doktorského studia oboru Hudební teorie a pedagogika. 1. vyd. Brno: KHV PdF MU. 100 s. ISSN 1803-1331. 2007.
  2. SEDLÁČEK, Marek. Pavel Blatný a Klub moravských skladatelů. In Musica viva in schola XX. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 49-54. ISBN 978-80-210-4445-6. 2007.

  2005

  1. SEDLÁČEK, Marek. Dějiny české hudební terminologie autorů Miloše Štědroně a Dušana Šlosara. Brno: Masarykova univerzita, 2005.
  2. SEDLÁČEK, Marek. Pedagogická činnost Vítězslava Nováka ve světle vzpomínek jeho žáků a kolegů. Acta musicologica.cz. Brno: Masarykova univerzita, roč. 2005, č. 3, 5 s. ISSN 1214-5955. 2005.
  3. SEDLÁČEK, Marek. Teoretické základy hry na keyboard. 2005. vyd. 2005.
  4. SEDLÁČEK, Marek. Východiska poslechových činností ve výuce hudební výchovy na základních a středních školách (k sémantické analýze Obětem Hirošimy Krzysztofa Pendereckého). In Musica viva in schola XIX. 1. vyd. Brno: MU. s. 68-81, 13 s. ISBN 80-210-3796-2. 2005.

  2004

  1. SEDLÁČEK, Marek. Analytický přístup jako prostředek k porozumění hudebnímu uměleckému dílu. In Musica viva in schola XVIII. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 108-111. ISBN 80-210-3418-1. 2004.
  2. SEDLÁČEK, Marek. Eco, Umberto. Teorie sémiotiky (A Theory of Semiotics). (Translated by Marek Sedláček). 1. vyd. Brno: JAMU. 410 s. JAMU. ISBN 80-85429-99-3. 2004.
  3. SEDLÁČEK, Marek. Poznámka překladatele. In ECO, Umberto. Teorie sémiotiky. 1. vyd. Brno: JAMU. s. 353-356. ISBN 80-85429-99-3. 2004.

  2001

  1. SEDLÁČEK, Marek. K problému komunikace v artificiální hudbě XX. století. In Musica viva in schola XVII. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita. s. 130-134. řada hudebněvýchovná č. ISBN 80-210-2765-7. 2001.

  2000

  1. SEDLÁČEK, Marek. K problematice sémantické analýzy v kontextu komplexní analýzy. In Olomoucké jarní muzikologické konference. 1. vyd. Olomouc: PdF UPOL. s. 49-52. Sborník referátů ze 3. a 4. ročníku. ISBN 80-244-0181-9. 2000.
  2. SEDLÁČEK, Marek. Negativní tendence v procesu hudební výchovy. In Musica viva in schola XVI. 1. vyd. Brno: MU. s. 16-21. Řada hudebněvýchovná č.16. ISBN 80-210-2427-5. 2000.

  1999

  1. SEDLÁČEK, Marek. Lidová píseň jako jeden ze základních stavebních kamenů hudební výchovy nebo jako přežitek ? In Musica viva in schola XV. 1. vyd. Brno: PdF MU. s. 9-12. ISBN 80-210-2166-7. 1999.

  1998

  1. SEDLÁČEK, Marek. K problému vyučování moderní populární hudbě ve škole. In Cesty k tvořivé škole. 1. vyd. Brno: PdF MU. s. 500-503. ISBN 80-210-1938-7. 1998.
  2. SEDLÁČEK, Marek. Problém hudební výchovy v kontextu soudobé masové kultury. In Musica viva in schola XIV. 1. vyd. Brno: PdF MU. s. 11-14. ISBN 80-210-1918-2. 1998.

  1997

  1. SEDLÁČEK, Marek. Skladatelský fenomén Leoš Janáček - učitel hudební teorie. In Musica viva in schola XIII. 1. vyd. Brno: PdF MU. s. 121-125. ISBN 80-210-1547. 1997.

  1996

  1. SEDLÁČEK, Marek. Pedagogická činnost L. Janáčka na brněnské varhanické škole. In Dějiny hudební výchovy (osobnosti, instituce, koncepce). 1. vyd. Ostrava: AHUV TC. s. 31-34. ISBN 80-85780-72-0. 1996.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 4. 2024 18:52