Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina. Postoje žáků 9. ročníků základní školy k přírodopisu. In 4. ročník konference "Trendy v didaktice biologie" - Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 2020. ISBN 978-80-7603-190-6.
 2. ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina. Představení a aplikace posuzovacího nástroje vybraných komponentů a charakteristik kvality výuky přírodopisu. In XV. ročník Mezinárodní vědecké konference EDUCO 2020 - Didaktické a environmentální aspekty v přípravě učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů - 19. - 21. 3. 2020 - Tatranská Štrba (UKF v Nitre a ČZU v Praze) SVK a ČR. 2020.
 3. ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina. Představení posuzovacího nástroje vybraných komponent a charakteristik kvality výuky přírodopisu. In Ing. Barbora Jordánová; doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.; PhDr. Jitka Jirásková, Ph.D. XV. ročník Mezinárodní vědecké konference EDUCO 2020 - Didaktické a environmentální aspekty v přípravě učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů - 19. - 21. 3. 2020 - Tatranská Štrba (UKF v Nitre a ČZU v Praze) SVK a ČR. 1. vydání. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze - Institut vzdělávání a poradenství, 2020. s. 133-142. ISBN 978-80-213-3039-9.
 4. 2019

 5. ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina. Kvalita výuky přírodopisu z pohledu žáků a prezentace pozorovacího a posuzovacího nástroje vybraných komponent a charakteristik kvality výuky přírodopisu. In XIV. ročník Mezinárodní vědecké konference EDUCO 2019 - Environmentální vzdělávání a udržitelný rozvoj jako nedílná součást přípravy učitelů přírodovědných, humanitních, zemědělských a příbuzných oborů - 28. - 30. 3. 2019 - Tataranská Štrba (UKF v Nitre a ČZU v Praze) SVK a ČR. 2019.
 6. ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina. Kvalita výuky přírodopisu z pohledu žáků a prezentace pozorovacího a posuzovacího nástroje vybraných komponent a charakteristik kvality výuky přírodopisu. In XIV. ročník Mezinárodní vědecké konference EDUCO 2019 - Environmentální vzdělávání a udržitelný rozvoj jako nedílná součást přípravy učitelů přírodovědných, humanitních, zemědělských a příbuzných oborů - 28. - 30. 3. 2019 - Tataranská Štrba (UKF v Nitre a ČZU v Praze) SVK a ČR. 2019.
 7. ČEPLOVÁ, Natálie a Kateřina ŠEVČÍKOVÁ. XVI. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tématikou. 2019.
 8. 2018

 9. ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina. Kvalita výuky přírodopisu. In 3. ročník konference "Trendy v didaktice biologie" - Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 2018. ISBN 978-80-7603-001-5.
 10. ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina. Kvalita výuky přírodopisu. In 3. ročník konference "Trendy v didaktice biologie" - Pedagogická fakulta Univerzity Karlova v Praze. 2018.
 11. ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina. Kvalita výuky přírodopisu z pohledu expertů. In Barbora Petrů Puhrová, Beáta Deutscherová, Marta Koutníková. Študentské fórum XVI. – metodologické otázky tvorby studentských výzkumných projektů v pregraduálním i postgraduálním studiu. 21. – 22. 12. 2017. Velké Bílovice – hotel Akademie - Česká republika. 1. vyd. FHS UTB ve Zlíně: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018 FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ / EDICE PEDAGOGIKA, 2018. s. 135-152. ISBN 978-80-7454-792-8.
 12. ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina. Kvalita výuky přírodopisu z pohledu žáků základních škol. In Jana Duchovičová, Denisa Gunišová, Nina Kozárová, Rebeka Štefánia Koleňáková. INOVATÍVNE TRENDY V ODBOROVÝCH DIDAKTIKÁCH V KONTEXTE POŽIADAVIEK PRAXE, v dňoch 13.-14. 11. 2017 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Výstup z konferencie - Recenzovaný vedecký zborník. 1. vyd. PF UKF v Nitre, Slovensko: Katedra pedagogiky PF UKF v Nitre, 2018. s. 176-185. ISBN 978-80-558-1277-9.
 13. ČEPLOVÁ, Natálie a Kateřina ŠEVČÍKOVÁ. XV. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tématikou. 2018.
 14. 2017

 15. ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina. Faktory ovlivňující postoje vysokoškolských studentů a žáků základních škol k pěstitelským pracím. In XII. ročníku Mezinárodnej vedeckej konferencie EDUCO 2017 - VÝZKUM V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH, ZEMĚDĚLSKÝCH A PŘÍBUZNÝCH OBORŮ - 23. - 25. 3. 2017 - Tataranská Štrba (UKF v Nitre a ČZU v Praze) SVK a ČR; 2017. 2017.
 16. ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina. Kvalitní výuka přírodopisu z pohledu expertů. In Študentské fórum XVI. – metodologické otázky tvorby studentských výzkumných projektů v pregraduálním i postgraduálním studiu. 21. – 22. 12. 2017. Občianske združenie Výchova – Veda – Vzdelávanie – Výskum; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta humanitních studií; Ústav školní pedagogiky; Velké Bílovice – hotel Akademie - Česká republika. 2017.
 17. ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina. Postoje žáků vybraných základních škol k pěstitelských pracím. In Dytrtová, Radmila; Sandanusová, Anna; Jirsáková, Jitka; Jordánová, Barbora. Sborník statí z XII. ročníku konference EDUCO na téma: VÝZKUM V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH, ZEMĚDĚLSKÝCH A PŘÍBUZNÝCH OBORŮ. 1. vyd. Česká zemědělská univerzita v Praze: Česká zemědělská univerzita v Praze - Institut vzdělávání a poradenství, 2017. s. 104-112. ISBN 978-80-213-2784-9.
 18. 2016

 19. ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina. Factors influencing the undergraduates’ attitudes to Plant growing: Pilot study. In Hands-on Science 2016. 2016.
 20. ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina. Factors influencing the undergraduates’ attitudes to Plant growing: Pilot study. In Conference Hands-on – the Heart of Science Education (HSCI2016). 2016. ISBN 978-84-8158-714-2.
 21. JANČOVÁ, Martina, Libuše VODOVÁ, Blažena BRABCOVÁ a Kateřina ŠEVČÍKOVÁ. Katedra biologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. In Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 37-41. ISSN 1211-3387.
 22. ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina. Oborově specifické komponenty a charakteristiky kvalitní výuky v biologii/přírodopisu. In II. pracovní konference "Trendy v didaktice biologie 2016", PdF UK v Praze. 2016.
 23. ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina. Oborově specifické komponenty a charakteristiky kvalitní výuky v biologii/přírodopisu. In II. pracovní konference "Trendy v didaktice biologie 2016", PdF UK v Praze. 2016. ISBN 978-80-7290-886-8.
 24. ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina a Pavel TESAŘ. Pěstitelské práce pro učitele 1. a 2. stupně základních škol. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISSN 1802-128X.
 25. ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina. Pracovní kompetence učitelů v pěstitelských pracích. In XI. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie EDUCO 2016 , UKF, Nitra, SVK. 2016.
 26. JANČOVÁ, Martina a Kateřina ŠEVČÍKOVÁ. XIII. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tématikou. 2016.
 27. 2015

 28. ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina. Jasnost, strukturovanost a soudržnost jako aspekt kvality výuky v biologii. In XII. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou. 2015.
 29. ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina. Jasnost, strukturovanost a soudržnost jako aspekt kvality výuky v přírodopisu. In XII. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou. 2015.
 30. 2014

 31. ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina. Jasnost, strukturovanost a soudržnost jako aspekt kvality výuky v biologii. In XI. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou. 2014.
 32. ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina. Jasnost, strukturovanost a soudržnost jako aspekt kvality výuky v biologii/přírodopisu. In XI. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou. 2014. ISBN 978-80-210-7286-2.
 33. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Alena BENDOVÁ, Kateřina GAŽOVÁ, Marie HORÁČKOVÁ, Iva JANOUŠOVÁ, Lenka PAVLÍČKOVÁ, Kateřina ŠEVČÍKOVÁ, Jana VLČKOVÁ a Lucie ZIEMBOVÁ. Školní vzdělávání: učitel - vyučování, žák - učení. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 196 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 40. ISBN 978-80-210-7569-6.
 34. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Alena BENDOVÁ, Kateřina GAŽOVÁ, Marie HORÁČKOVÁ, Iva JANOUŠOVÁ, Lenka PAVLÍČKOVÁ, Kateřina ŠEVČÍKOVÁ, Jana VLČKOVÁ a Lucie ZIEMBOVÁ. Školní vzdělávání: učitel - vyučování, žák - učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 196 s. ISBN 978-80-210-7836-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7836-2014.
 35. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Alena BENDOVÁ, Kateřina GAŽOVÁ, Marie HORÁČKOVÁ, Iva JANOUŠOVÁ, Lenka PAVLÍČKOVÁ, Kateřina ŠEVČÍKOVÁ, Jana VLČKOVÁ a Lucie ZIEMBOVÁ. Školní vzdělávání: učitel - vyučování, žák - učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 196 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 40. ISBN 978-80-210-7569-6.
 36. JANČOVÁ, Martina, Kateřina ŠVANDOVÁ a Kateřina ŠEVČÍKOVÁ. XI. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou. 2014.
 37. 2013

 38. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR, Miroslav JIREČEK, Alena BENDOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Eliška DUNOWSKI, Hana FAJKUSOVÁ, Marie HORÁČKOVÁ, Ivana HOVOŘÁKOVÁ, Jana CHLÁPKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Josef MAŇÁK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Lenka PAVLÍČKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Jitka SEDLÁČKOVÁ, Michaela ŠAMALOVÁ, Kateřina ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina ŠVANDOVÁ, Markéta ŠVRČKOVÁ NEDEVOVÁ a Petra VYSTRČIL MARKOVÁ. Výzkum školního vzdělávání: poznatky a výzvy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 112 s. ISBN 978-80-210-6689-2.
 39. JANČOVÁ, Martina, Kateřina ŠVANDOVÁ a Kateřina ŠEVČÍKOVÁ. X. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou. 2013.
 40. 2011

 41. ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina a Zdeňka LOSOSOVÁ. Jasnost a strukturovanost jako aspekt kvality výuky v biologii. In Mgr. Martina Jančová, Ph. D., PaedDr. Milan Kubiatko, Ph. D., Doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph. D. Dovednosti žáků a učitelů ve výuce přírodopisu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 44-51, 63 s. ISBN 978-80-210-5617-6.
 42. 2009

 43. JEDLIČKOVÁ, Helena a Kateřina ŠEVČÍKOVÁ. Projekt BIOLOGIE PRO ŽIVOT A ZDRAVÍ. Aranžování, alternativní metoda ve vzdělávání pro zdraví. In 5th International Conference SCHOOL AND HEALTH 21. 2009. ISBN 978-80-7392-098-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 12. 2021 06:43