Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. POPOVICI, Vlad, Eva BUDINSKÁ, Lenka ČÁPKOVÁ, Daniel SCHWARZ, Ladislav DUŠEK, Josef FEIT a Rolf JAGGI. Joint analysis of histopathology image features and gene expression in breast cancer. BMC Bioinformatics, London: BioMed Central, 2016, roč. 17, č. 209, s. 1-9. ISSN 1471-2105. doi:10.1186/s12859-016-1072-z.
 2. GREGOROVÁ, Tereza, Katarína BIELAKOVÁ a Josef FEIT. Kožní lymfomové onemocnění u geriatrického pacienta. Geriatrie a gerontologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 5, č. 4, s. 225-229. ISSN 1805-4684.
 3. 2013

 4. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Vladimír VAŠKŮ, Josef FEIT, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Complete remission of multiple myeloma associated scleredema after bortezomib-based treatment. LEUKEMIA & LYMPHOMA, LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2013, roč. 54, č. 6, s. 1324-1326. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2012.738816.
 5. ZAHRADOVÁ, Lenka, Zdeněk ADAM, Josef FEIT, Jana STUPALOVÁ, Renata KOUKALOVÁ, Petr SZTURZ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Multiple Myeloma Associated Necrobiotic Xanthogranuloma: Treatment Response Monitoring by Means of PET/CT Imaging. In 14th International Myeloma Workshop, April 3-7, 2013, Kyoto International Conference Center, Kyoto, Japan. 2013.
 6. 2012

 7. SZTURZ, Petr, Olga STEHLÍKOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Josef FEIT, Leoš KŘEN, Zdeněk ADAM, Mária KLINCOVÁ, Luděk POUR, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Analyse von Zytokinen bei Kikuchi-Fujimoto Krankheit unterstützt die potentielle Beziehung zum systemischen Lupus erythematodes. In Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Onkologie, 2012. 2012.
 8. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Jana CHOVANCOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Martin KLABUSAY, Josef FEIT, Leoš KŘEN, Zdeněk FOJTÍK, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Cytokine analysis in a patient with relapsing Kikuchi-Fujimoto disease. Leukemia & Lymphoma, LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2012, roč. 53, č. 4, s. 743-745. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2011.627482.
 9. JEDLIČKOVÁ, Hana, Rolf Peter MÜLLER, Daniele CASTIGLIA, Milica KOVACEVIC a Josef FEIT. Dystrophic epidermolysis bullosa pruriginosa with autoantibodies against collagen VII. Feit J. European Journal of Dermatology, Francie: John Libbey Eurotext, 2012, roč. 22, č. 4, s. 541-542. ISSN 1167-1122. doi:10.1684/ejd.2012.1709.
 10. MUNTEANU, Hana, Karel STARÝ, Josef FEIT, Vladimír PROCHÁZKA, Drahomíra CHASÁKOVÁ a Pavla VOJTĚCHOVÁ. Feochromocytom v praxi – kazuistika. Kazuistiky v diabetologii, Praha: GEUM Praha, s.r.o., 2012, roč. 10, č. 2, s. 40-43. ISSN 1214-231X.
 11. JUNASOVÁ, M., D. TOMANOVÁ, Vladimír VAŠKŮ a Josef FEIT. Hypereozinofilie a její kožní manifestace - příznak vedoucí k diagnóze periferního T-lymfomu. Česká dermatovenerologie, 2012, roč. 2, č. 2, s. 110-114. ISSN 1805-0611.
 12. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Zdeněk RÁČIL, Milica KOVACEVICOVA, Josef FEIT, B. DOBEŠOVÁ, M. TOŠKOVÁ, Tomáš JURČEK, Filip RÁZGA, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Kožní nežádoucí projevy tyrozinkinázových inhibitorů v léčbě pacientů s chronickou myeloidní leukemií – zkušenosti jednoho centra. In XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd Brno. 2012.
 13. LUKÁŠ, Zdeněk, Martin FALK, Iva FALKOVÁ, Josef FEIT, Lenka FAJKUSOVÁ, Jarmila ZÍTKOVÁ a Iveta VALÁŠKOVÁ. Molecular Genetic Analysis of Fetal Tissues from a Family Affected by Myotonic Dystrophy. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2012, roč. 75, č. 6, s. 730-736. ISSN 1210-7859.
 14. LUKÁŠ, Zdeněk, Martin FALK, Josef FEIT, Ondřej SOUČEK, Iva FALKOVÁ, Lenka ŠTEFANČÍKOVÁ, Eva JANOUŠOVÁ, Lenka FAJKUSOVÁ, Jana ZAORÁLKOVÁ a Renata HRABÁLKOVÁ. Sequestration of MBNL1 in tissues of patients with myotonic dystrophy type 2. Neuromuscular Disorders, London: Elsevier, 2012, roč. 22, č. 7, s. 604-616. ISSN 0960-8966. doi:10.1016/j.nmd.2012.03.004.
 15. 2011

 16. KOVACEVICOVA, Milica a Josef FEIT. Epidermal growth factor receptor inhibitors - mediated skin rash: clinical, histopathological and microbiological evaluation. In 20th Congress of European Academy of Dermatology and Venereology. 2011.
 17. LUKÁŠ, Zdeněk, Stanislav VOHÁŇKA, Iva FALKOVÁ, Martin FALK, Josef FEIT, Renata HRABÁLKOVÁ a Jana ZAORÁLKOVÁ. Exprese RNA a proteinu ZNF9 v lymfocytech pacientů s DM2 – možnosti diagnostiky z periferní krve. In IV. Neuromuskulární kongres, 22. neuromuskulární symposium, XII. konferencia o neuromuskulárných ochoreniach. 5.-6. máj 2011, Bratislava, Slovensko.In: Neurológia pre prax – Suplement 2 12 (S2), p. 30-31, ročník XII, ISSN 1337-44512011 | www.solen.sk. 2011.
 18. FALKOVÁ, Iva, Martin FALK, Zdeněk LUKÁŠ, Lenka ŠTEFANČÍKOVÁ, Renata HRABÁLKOVÁ, Jana ZOARALKOVA a Josef FEIT. Insulin receptor splicing in human adipose tissue of patients with DM2. In 16th International Congress of the World Muscle Society, Almancil, Algarve, Portugal, 18-22 October 2011In: Neuromuscular disorders, London: Elsevier, 21/9(10), 2011, p. 725-725. ISSN 0960-8966. 2011. ISSN 0960-8966.
 19. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Josef FEIT, Mária KLINCOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Vladimír VAŠKŮ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Multiple myeloma associated IgA pemphigus: complete remission after therapy with bortezomib, cyclophosphamide and dexamethasone regimen. In 13th International Myeloma Workshop, Paris, France, May 3-6, 2011, 2011. 2011. ISSN 0390-6078.
 20. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Mária KLINCOVÁ, Josef FEIT, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Vladimír VAŠKŮ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Multiple Myeloma Associated IgA Pemphigus: Treatment With Bortezomib- and Lenalidomide-Based Regimen. Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia, 2011, roč. 11, č. 6, s. 517-520. ISSN 2152-2650. doi:10.1016/j.clml.2011.06.014.
 21. LUKÁŠ, Zdeněk, Stanislav VOHÁŇKA, Josef FEIT, M FALK, I FALKOVÁ, R HRABÁLKOVÁ a J ZAORÁLKOVÁ. Sequestration of MBNL1 protein by mutant ZNF9 RNA in lymphocytes of patients mith myotonic dystrophy type 2. In Neuromuscular Disorders. 2011. ISSN 0960-8966.
 22. LUKÁŠ, Zdeněk, Stanislav VOHÁŇKA, Josef FEIT, Martin FALK, Iva FALKOVÁ, Renata HRABÁLKOVÁ a Jana ZAORÁLKOVÁ. Sequestration of MBNL1 protein by mutant ZNF9 RNA in lymphocytes of patients with myotonic dystrophy type. In 16th International Congress of the World Muscle Society, Almancil, Algarve, Portugal, 18-22 October 2011. In: Neuromuscular disorders, London: Elsevier, 21/9(10), 2011, ISSN 0960-8966. 2011. ISSN 0960-8966.
 23. KŘENOVÁ, Zdenka, Leoš KŘEN, Josef FEIT, Jaroslav ŠTĚRBA a ET. AL. The international on-line registry of rare, cutaneous and CNS Lymphomas of Childhood. 2011. ISSN 1545-5009.
 24. 2010

 25. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Josef FEIT, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Vladimír VAŠKŮ, Z. ČERMÁKOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Complete remission of multiple myeloma associated IgA pemphigus after therapy with bortezomib (Velcade), cyclophosphamide and dexamethasone: Case report. In Jahrestagung der Deutschen. Österreichischen und Schweizerischen Gellschaften für Hämatologie und Onkologie. 2010.
 26. ADAM, Zdeněk, Lenka ZAHRADOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, R. KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK, Josef FEIT, Leoš KŘEN, Marek MECHL, Vladimír VAŠKŮ, A. SIROTKOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Difuzní plošná normolipemická xantomatóza a nekrobiotický xantogranulom, asociované s monoklonální gamapatií - přínos PET-CT pro stanovení rozsahu nemoci a zkušenosti s léčbou. Popis dvou případů a přehled literatury. Vnitřní lékařství, 2010, roč. 56, č. 11, s. 1158-1168. ISSN 0042-773X.
 27. ADAM, Zdeněk, Josef FEIT, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Vladimír VAŠKŮ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. IgA pemphigus a monoklonální gamapatie, je zde souvislost? Dermatológia pre prax, Solen SK, 2010, roč. 5, č. 3, s. 132–134. ISSN 1337-1746.
 28. ADAM, Zdeněk, Josef FEIT, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Vladimír VAŠKŮ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. IgA pemphigus a monoklonální gamapatie, je zde souvislost ? Dermatologie pro praxi, Olomouc: Solen s.r.o., 2010, roč. 4, č. 4, s. 221-223. ISSN 1802-2960.
 29. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Josef FEIT, Tomáš BÜCHLER a Roman HÁJEK. IgA pemphigus associated with monoclonal gammopathy completely resolved after achievement of complete remission of multiple myeloma with bortezomib, cyclophosphamide and dexamethasone regimen. Wiener klinische Wochenschrift, Wien: Springer, 2010, roč. 122, 9-10, s. 311-314. ISSN 0043-5325.
 30. ZAHRADOVÁ, Lenka, Zdeněk ADAM, Josef FEIT, Jana STUPALOVÁ, R. KOUKALOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Nekrobiotický xantogranulom - vzácná kožní komplikace u nemocného s mnohočetným myelomem. Vnitřní lékařství, Brno: Ambit Media, a.s.; ČLS JEP, 2010, roč. 56, Suppl 2, s. 2S179-2S182. ISSN 0042-773X.
 31. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Eva POUROVÁ, O. SYNEK, Lenka ZAHRADOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Marek MECHL, T. NEBESKÝ, J. NEUBAUER, Josef FEIT, J. VOKURKOVÁ, Zdeněk KRÁL, O. BEDNAŘÍK, Pavel ŠLAMPA, H. DOLEŽALOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Úspěšná léčba angiomatózy thalidomidem a interferonem alfa. Popis pěti případů a přehled léčby angiomatózy a proliferujících hemangiomů. Vnitřní lékařství, Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 8, s. 810-823. ISSN 0042-773X.
 32. 2009

 33. PROCHÁZKA, Michal a Josef FEIT. Atlases jako poskytovatel služby ve federacích. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-7392-118-7.
 34. ELLEDER, Milan, Josef FEIT a Milica KOVACEVICOVA. Difuse cutaneous amyloidosis expressing strong signals for Apo A I and transthyretin, both of wild type, and for Apo E. Report of an exceptional case. In 22 nd European Congress of Pathology. 2009.
 35. HEJTMÁNEK, Lukáš a Josef FEIT. Distribuované zpracování obrazu pro virtuální mikroskop. Brno: Masarykova univerzita, 2009. Mefanet 2009. ISBN 978-80-7392-118-7.
 36. JEDLIČKA, Václav, Hana JEDLIČKOVÁ, Luboš DRAŽAN, Aleš REJTHAR a Josef FEIT. Large dermatofibrosarcoma protuberans treated with radical surgery and flap reconstruction - a case report. In Sborník abstrakt. 2009.
 37. JEDLIČKOVÁ, Hana a Josef FEIT. Segmentální neurofibromatóza. Česko-slovenská dermatologie, Česká lékařská společnost Praha: Nakladatelství Olympia a.s.Praha, 2009, roč. 84, č. 3, s. 145-147. ISSN 0009-0514.
 38. JEDLIČKOVÁ, Hana a Josef FEIT. Skin cancer in patients with bullous diseases treated by immunosuppressive drugs. In Abstracts. 2009.
 39. 2008

 40. JEDLIČKOVÁ, Hana, Jana RAČOVSKÁ, Andrea NIEDERMEIER, Josef FEIT a Michael HERTL. Anti-basement membrane zone antibodies in elderly patients with pruritic disorders and diabetes mellitus. European Journal of Dermatology, Francie: John Libbey Eurotext, 2008, roč. 18, č. 5, s. 534-538. ISSN 1167-1122.
 41. PAVLOVSKÝ, Zdeněk, Boris HABANEC, Josef FEIT, Leoš KŘEN, Svatopluk ČECH a Marcela CHARVÁTOVÁ. Exprese CD34 a CD117 v nádoru z juxtaglomerulárních buněk ledviny. Čes. Slov patol. a soudní lékařství, Praha: ČLS, 2008, roč. 44, č. 3, s. 81-83. ISSN 1210-7875.
 42. JEDLIČKOVÁ, Hana, Josef FEIT a Věra SEMRÁDOVÁ. Granuloma faciale successfully treated with topical tacrolimus: a case report. Acta dermatovenerologica, Ljubljana: Alpina, Pannonica et Adriatica, 2008, roč. 17, č. 1, s. 34-36. ISSN 1318-4458.
 43. JEŽOVÁ, Marta, Katarína MÚČKOVÁ, Ondřej SOUČEK, Josef FEIT a Pavel VLAŠÍN. Hypertext atlas of fetal and neonatal pathology. In Diagnostic Pathology. www.diagnosticpathology.org/content/3/S: BioMed Central Ltd., 2008. 1 s.
 44. BUČKOVÁ, Hana a Josef FEIT. Pemfigus vulgaris u novorozence. In Celostátní seminář Sekce dětské dermatologie ČDS ČLS JEP. 2008.
 45. FEIT, Josef, Luděk MATYSKA, Vladimír ULMAN, Lukáš HEJTMÁNEK, Hana JEDLIČKOVÁ, Marta JEŽOVÁ, Mojmír MOULIS a Věra FEITOVÁ. Virtual microscope interface to high resolution histological images. In Diagnostic Pathology. (3)Suppl 1). http://www.diagnosticpathology.org: 2006 Kayser; licensee BioMed Central Ltd., 2008. s. NA, 1 s.
 46. 2007

 47. MOULIS, Mojmír a Josef FEIT. Atlas patologie kostní dřeně. In MEFANET 2007. Brno: MSD, 2007. ISBN 978-80-739-2007-4.
 48. FEIT, Josef, Věra FEITOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Mojmír MOULIS, Ondřej SOUČEK, Víta ŽAMPACHOVÁ, Iva SVOBODOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Marta JEŽOVÁ, Katarína MÚČKOVÁ a Milana ŠACHLOVÁ. Atlas patologie pro studenty medicíny. 0.99. Brno, 2007.
 49. FABEROVÁ, Renata, Josef FEIT a Jaroslav PROCHÁZKA. Diferenciální diagnostika hemangiomů u dětí. Dermatovenerologie, referátový výběr, Praha: Czechopress Agency, s.r.o., 2007, roč. 49, č. 3, s. 31-33. ISSN 1213-9106.
 50. JEŽOVÁ, Marta, Sylva HOTÁRKOVÁ, Katarína MÚČKOVÁ, Ondřej SOUČEK, Pavel VLAŠÍN a Josef FEIT. Fetopatologie a vývojová patologie embrya a plodu 2007. 1.11. Brno, 2007.
 51. FEIT, Josef, Lukáš HEJTMÁNEK, Luděk MATYSKA, Vladimír ULMAN, Marta JEŽOVÁ, Mojmír MOULIS, Věra FEITOVÁ, Sylva HOTÁRKOVÁ, Ondřej SOUČEK, Katarína MÚČKOVÁ a Pavel VLAŠÍN. Hypertextové atlasy patologie 2007. In MEFANET 2007. Brno: MSD, 2007. ISBN 978-80-739-2007-4.
 52. HERMANOVÁ, Markéta, Jan TRNA, Petr DÍTĚ, Arona ŠEVČÍKOVÁ, Josef FEIT a Iva ZAVŘELOVÁ. Chronic pancreatitis and the development of pancreatic cancer. In Pancreatitis Research Advances. Hauppaauge, NY, USA: Nova Science Publishers, Inc., 2007. ISBN 978-1-60021-883-5.
 53. JEŽOVÁ, Marta a Josef FEIT. Internetový atlas fetální a novorozenecké patologie. In MEFANET 2007. Brno: MSD, 2007. ISBN 978-80-739-2007-4.
 54. JEŽOVÁ, Marta, Sylva HOTÁRKOVÁ, Katarína MÚČKOVÁ, Ondřej SOUČEK a Josef FEIT. Internetový atlas fetopatologie. In MEDSOFT 2007. Praha: Agentura Action M, 2007. s. 59-64, 5 s. ISBN 978-80-867-4200-7.
 55. FEIT, Josef, Marta JEŽOVÁ, Mojmír MOULIS, Katarína MÚČKOVÁ, Ondřej SOUČEK, ULMAN a Luděk MATYSKA. Přístup k obrazům o vysokém rozlišení pomocí Internetu. In 15. sjezd českých a slovenských patologů. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 22-22, 1 s. ISBN 978-80-736-8331-3.
 56. FEIT, Josef, Luděk MATYSKA, Hana JEDLIČKOVÁ, Věra FEITOVÁ a Vladimír ULMAN. Rozhraní virtuálního mikroskopu pro přístup k histologickým obrazům o velmi vysokém rozlišení. In MEDSOFT 2007. Praha: Agentura Action M, 2007. s. 33-37, 4 s. ISBN 978-80-867-4200-7.
 57. 2006

 58. JEDLIČKOVÁ, Hana a Josef FEIT. Dysplastické névy a méně časté typy pigmentových névů. In Kniha abstraktov, II.kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou. 2006. ISBN 80-969418-3-6.
 59. 2005

 60. HAJNÝ, Martin, Aleš ČERMÁK, Dalibor PACÍK a Josef FEIT. Adenomatoidní tumor epididymitidy: kazuistika. Česká urologie, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 42-43. ISSN 1211-8729.
 61. HUSOVÁ, Libuše, Petr HUSA, Richard BERGER, Josef FEIT, Věra HAUEROVÁ, Radana PAŘÍZKOVÁ a Radek KROUPA. Atypická lokalizace pyoderma gangrenosum u nemocného s ulcerózní kolitidou. Vnitřní lékařství, Brno: Medica Publishing and Consulting, s.r.o., 2005, roč. 51, č. 12, s. 1400-1405. ISSN 0042-773X.
 62. LUKÁŠ, Z., Josef FEIT a Zdeněk FOJTÍK. Dysimunní myopatie (idiopatické inflamatorní myopatie). Čes. revmatol, 2005, č. 13, s. 89-96. ISSN 1210-7905.
 63. MORAVCOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK, Josef FEIT a Claudia SOMMER. Hodnocení intraepidermální hustoty tenkých nervových vláken z kožní biopsie u pacientů s polyneuropatií. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2005, roč. 68/101, č. 4, s. 219-226. ISSN 1210-7859.
 64. FEIT, Josef, Werner KEMPF, Hana JEDLIČKOVÁ a Gunter BURG. Hypertext atlas of dermatopathology with expert system for epithelial tumors of the skin. Journal of Cutaneous Pathology, 2005, roč. 32/2005, č. 6, s. 433 - 437. ISSN 0303-6987.
 65. JEDLIČKOVÁ, Hana a Josef FEIT. Internetový atlas dermatopatologie a dermatologie (K 75. narozeninám prof. MUDr. Z. Vlašína, DrSc.). Česko-slovenská dermatologie, Česká lékařská společnost Praha: Nakladatelství Olympia a.s.Praha, 2005, roč. 80, č. 6, s. 350-352. ISSN 0009-0514.
 66. HUSA, Petr, Zdeněk ADAM, Libuše HUSOVÁ, Josef FEIT, Miroslav PENKA a Zdenka ČERMÁKOVÁ. Léčba chronické infekce virem hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacienta se smíšenou kryoglobulinémií. Vnitřní lékařství, Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 51, č. 2, s. 238-243. ISSN 0042-773X.
 67. HUSA, Petr, Zdeněk ADAM, Libuše HUSOVÁ, Josef FEIT a Miroslav PENKA. Léčba chronické infekce virem hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacienta se smíšenou kryoglobulinémií. Vnitřní lékařství, Praha: Medica publishing consulting, 2005, roč. 51, č. 2, s. 238-243. ISSN 0042-773X.
 68. FEIT, Josef, Věra FEITOVA, Luděk MATYSKA, Eva HLADKÁ a Markéta HERMANOVÁ. Multimedia Documents in Teaching Pathology. Technology and Health Care, Amsterdam (The Netherlands): IOS Press, 2005, roč. 13, č. 5, s. 388-388. ISSN 0928-7329.
 69. BURG, Gunter, Werner KEMPF, A. COZZIO, Josef FEIT a Rein WILLEMZE. WHO/EORTC classification of cutaneous lymphomas 2005: histological and molecular aspects. Journal of Cutaneous Pathology, 2005, roč. 32/2005, č. 10, s. 647 - 674. ISSN 0303-6987.
 70. 2004

 71. FEIT, Josef. Atlas kožní histopatologie. 2004.
 72. FEIT, Josef. Atlas kožní histopatologie. 2004.
 73. HOTÁRKOVÁ, Sylva, Markéta HERMANOVÁ, Viera POVÝŠILOVÁ, Karel DVOŘÁK, Josef FEIT, Zdeněk LUKÁŠ, Leoš KŘEN, Pavel VÍT, Hana JIČÍNSKÁ a Bohumil HUČÍN. Demonstration of MyoD1 expression in oncocytic cardiomyopathy: report of two cases and review of the literature. Pathology Research and Practice, SRN: ElsevierGmbH, 2004, roč. 200/2004, č. 1, s. 59-65. ISSN 0344-0338.
 74. HOTÁRKOVÁ, Sylva, M HERMANOVÁ, V POVÝŠILOVÁ, K DVOŘÁK, Josef FEIT, Z LUKÁŠ a L KŘEN. Demonstration of MyoD1 expression in oncocytic cardiomyopathy: report of two cases and review of the literature. Pathology Research and Practice, Praha, 2004, roč. 2004, 200(1), s. 59-65. ISSN 0344-0338. doi:10.1016/j.prp.2004.01.003.
 75. FEIT, Josef, Vladimír ULMAN, Werner KEMPF a Hana JEDLIČKOVÁ. Pořizování obrazů o velmi vysokém rozlišení metodou skládání. Čes-slov. Patologie, 2004, roč. 40, č. 2, s. 78-82. ISSN 1210-7875.
 76. HERMANOVÁ, Markéta, Rudolf NENUTIL, Leoš KŘEN, Josef FEIT, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Petr DÍTĚ. Proliferative activity in pancreatic intraepithelial neoplasias of chronic pancreatitis resection specimens: detection of a high grade lesion. NEOPLASMA, Bratislava: Slovenská akademie věd Bratislava, 2004, roč. 51/2004, č. 5, s. 400-404. ISSN 0028-2685.
 77. ČERMÁK, Aleš, Dalibor PACÍK, Josef FEIT a J. STRACENSKÁ. Případ obřích kondylomat s neobvykle rozsáhlým postižením. 2004. Urológia, 2, s. 44.
 78. 2003

 79. FEIT, Josef, Hana JEDLIČKOVÁ a Werner KEMPF. Hypertext atlas of dermatopathology. Bologna: M.N.L. di P.G. Pavani & C.Snc-Casa Editrice, 2003. 3 s. Proceedings 11th EADV Congress Prague 2002.
 80. 2002

 81. FEIT, Josef, Hana JEDLIČKOVÁ, Zdeněk VLAŠÍN, Werner KEMPF a Luděk MATYSKA. Dermatologický atlas, kapitola 1.5 Imunofluorescence. Česká republika, Brno, 2002. Internet, adresa: www.muni.cz/atlases.
 82. FEIT, Josef a Eva HLADKA. Multimedia in Pathology. In Proceedings of Internationat Conference on Information Technology Based Higher Education and Training 2002. Budapest, Hungary: Budapest Polytechnics, 2002. s. 193-196. ISBN 9637154078.
 83. 2001

 84. VLAŠÍN, Zdeněk, Hana JEDLIČKOVÁ, Josef FEIT, Miloslav HLUBINKA, Alena POSPÍŠILOVÁ a Jarmila RULCOVÁ. Praktická dermatologie v obrazech a schématech. 1th. Česká republika, Brno: Vladerma, 2001. 251 s. ISBN 80-238-6996-3.
 85. VLAŠÍN, Zdeněk, Alena POSPÍŠILOVÁ, Jarmila RULCOVÁ, Miloslav HLUBINKA, Josef FEIT a Jiří ADLER. Rozšíření možnosti léčby vitiliga transplantací autologních melanocytů jejich injektáží zařízením Dermojet. Česko-slovenská dermatologie, Česká republika, Praha, 2001, roč. 76, č. 5, s. 246-247. ISSN 0009-0514.
 86. VLAŠÍN, Zdeněk, Miloslav HLUBINKA, Alena POSPÍŠILOVÁ, Jarmila RULCOVÁ, Josef FEIT a Jiří ADLER. Sledování některých faktorů indikujících možnou autoimunitu (protilátky proti melanocytům, tyreoglobulinu, tyreoidální peroxidáze, parientálním buňkám, mikrosomům) u nemocných vitiligem generalizovaného typu. Česko-slovenská dermatologie, Česká republika, Praha, 2001, roč. 76, č. 3, s. 126-131. ISSN 0009-0514.
 87. HLADKÁ, Eva, Martin ŠPAČEK a Josef FEIT. Teleconferencing System for Pathology. In Conference Proceedings of Iternational Conference on Emerging Telecomunications Technologies and Applications. Košice: elfa, s.r.o., 2001. s. 211-215. ISBN 80-89066-06-2.
 88. 2000

 89. MICHÁLEK, Jaroslav, Jiří TŮMA, Hana HRSTKOVÁ a Josef FEIT. Gastric carcinoma on 9-year-old boy. Pediatric Hematology and Oncology, 0888-0018: Taylor +Francis, 2000, roč. 17, č. 6, s. 511-515. ISSN 0888-0018.
 90. 1999

 91. JEDLIČKOVÁ, Hana, Josef FEIT a Věra SEMRÁDOVÁ. Follicular mucinosis associated with lymphoma: a report of two cases. In Book of abstract of 20th annual colloquium. Praha, 1999.
 92. FEIT, Josef a Luděk MATYSKA. Hypertext Atlas for Pathology Education. In Towards the Millenium of Cybermedicine, MEDNET'99 Abstracts Book. Birmingham/Heidelberg: University of Birmingham, 1999. s. 47. ETRP 10. ISBN 1463-9394.
 93. FEIT, Josef. Poruchy cév a traumatické postižení CNS. In Speciální patologie III.díl. Praha: Karolinum, nakl. UK Praha, 1999. s. 14-17. ISBN 382-208-97.
 94. 1998

 95. MICHÁLEK, J., Kateřina HUBINKOVÁ, Milan BAJER, Hana HRSTKOVÁ, Marie PEJCHLOVÁ, František TECL, Karel DVOŘÁK, Boris HABANEC a Josef FEIT. Karcinom žaludku. Česko-slovenská pediatrie, 1998, roč. 53, Suppl. 1, s. S76. ISSN 0069-2328.
 96. FEIT, Josef, P. MIŘEJOVSKÝ a I. STEINER. Kontrolní otázky z patologie. 1. vyd. Praha: Triton, 1998. ISBN 80-85875-89-6.
 97. 1997

 98. FEIT, Josef, Karel DVOŘÁK a Boris HABANEC. Testy pro výuku patologické anatomie. Čs. Patologie, 1997, roč. 33, č. 2, s. 65-68. ISSN 1210-7875.
 99. 1996

 100. FEIT, Josef. Patologie kosterního svalstva. In MU. Brno, 1996. ISBN 80-210-1340-0.
 101. LUKÁŠ, Zdeněk a Josef FEIT. Úvod do bioptické myopatologie. In LF MU. Brno, 1996. ISBN 80-210-1294-3.
 102. 1993

 103. DVOŘÁK, Karel a Josef FEIT. Formální patogeneze mikropolygyrie. Čs. Patologie, 1993, roč. 1993, 29-4, s. 4. ISSN 1210-7875.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 10. 2020 20:51