Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. BONCZEK, Ondřej, Peter BIELIK, Přemysl KREJČÍ, Tomáš ZEMAN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Jana ŠOUKALOVÁ, Jiří VANĚK, Gerguri TEREZA, Vladimír Josef BALCAR a Omar ŠERÝ. Next generation sequencing reveals a novel nonsense mutation in MSX1 gene related to oligodontia. PLOS ONE. san Francisco: Public Library of Science, 2018, roč. 13, č. 9, s. 1-13. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0202989.
 2. 2015

 3. ŠERÝ, Omar, Ondřej BONCZEK, Alena HLOUŠKOVÁ, Pavlína ČERNOCHOVÁ, Jiří VANĚK, Ivan MÍŠEK, Přemysl KREJČÍ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. A screen of a large Czech cohort of oligodontia patients implicates a novel mutation in the PAX9 gene. EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES. Blackwell, 2015, roč. 123, č. 2, s. 65-71. ISSN 0909-8836. doi:10.1111/eos.12170.
 4. PRACHÁR, Patrik, Sonia BARTÁKOVÁ, Vítězslav BŘEZINA, L. CVRČEK a Jiří VANĚK. Cytocompatibility of implants coated with titanium nitride and zirconium nitride. Bratislavské lekárské listy. Bratislava: Veda, 2015, roč. 116, č. 3, s. 154-156. ISSN 0006-9248. doi:10.4149/BLL_2015_031.
 5. KUČERA, J., D. NÉMETH, F. LOFAJ a Jiří VANĚK. Dvojdielny bikortikálny enoseálny implantát. Stomatológ. Bratislava: Slovenská komora zubných lekárov, 2015, roč. 25, č. 2, s. 32-41. ISSN 1335-0005.
 6. BARTÁKOVÁ, Sonia, Patrik PRACHÁR, I. DVORAK, V. HRUBY, Jiří VANĚK, M. POSPICHAL, E. SVOBODA, A. MARTIKAN, H. KONECNA a I. SEDLAK. Mechanical properties and microstructure of Ti-35.5Nb-5.7Ta beta alloy. Bratislavské lékarské listy. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, roč. 116, č. 2, s. 88-92. ISSN 0006-9248. doi:10.4149/BLL_2015_016.
 7. BONCZEK, Ondřej, Omar ŠERÝ, Alena HLOUŠKOVÁ, Jan LOCHMAN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Jana ŠOUKALOVÁ, Jan ŠTEMBÍREK, Ivan MÍŠEK, Pavlína ČERNOCHOVÁ, Přemysl KREJČÍ a Jiří VANĚK. Novel PAX9 gene mutation in Czech monozygotic twins with oligodontia. In XVII. setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2015. ISBN 978-80-210-8015-7.
 8. HLOUŠKOVÁ, Alena, Ondřej BONCZEK, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Jan LOCHMAN, Jana ŠOUKALOVÁ, Jan ŠTEMBÍREK, Ivan MÍŠEK, Pavlína ČERNOCHOVÁ, Přemysl KREJČÍ, Jiří VANĚK a Omar ŠERÝ. Novel PAX9 gene polymorphisms and mutations and susceptibility to tooth agenesis in the Czech population. Neuroendocrinology Letters. Stockholm: MAGHIRA & MAAS PUBLICATIONS, 2015, roč. 36, č. 5, s. 452-457. ISSN 0172-780X.
 9. BONCZEK, Ondřej, Omar ŠERÝ, Alena HLOUŠKOVÁ, Jan LOCHMAN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Jana ŠOUKALOVÁ, Jan ŠTEMBÍREK, Ivan MÍŠEK, Pavlína ČERNOCHOVÁ, Přemysl KREJČÍ a Jiří VANĚK. Sequencing analysis of PAX9 and MSX1 genes in the Czech population. In Morphology 2015. Olomouc: Palacký University Press, 2015. s. 3-4. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2015.042.
 10. PRACHÁR, Patrik, Sonia BARTÁKOVÁ a Jiří VANĚK. The titanium PV I endosteal implant from beta-titanium alloy Ti 38Nb 6Ta. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University, Olomouc, Czech Republic. Olomouc: Palacký University, 2015, roč. 159, č. 3, s. 503-507. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2014.011.
 11. 2014

 12. KUČERA, J., D. NÉMETH, F. LOFAJ a Jiří VANĚK. Distribúcia prenosu žuvacieho zaťaženia v implantáte a v kosti pri monokortikálnom a bikortikálnom ukotvení enoseálneho implantátu. Analýza pomocou metódy konečných prvkov. Stomatológ. Bratislava: Slovenská komora zubných lekárov, 2014, roč. 24, č. 2, s. 34-41. ISSN 1335-0005.
 13. HLOUŠKOVÁ, Alena, Ondřej BONCZEK, Omar ŠERÝ, Jan LOCHMAN, Jiří VANĚK, Pavlína ČERNOCHOVÁ, Jan ŠTEMBÍREK, Přemysl KREJČÍ a Ivan MÍŠEK. Sekvenace části genu pro PAX9 a možná spojitost nalezených polymorfizmů s agenezí zubů. Ortodoncie. Olomouc: Česká ortodontická společnost, 2014, roč. 23, č. 1, s. 44-51. ISSN 1210-4272.
 14. KUČERA, J., D. NÉMETH, F. LOFAJ, L. KVETKOVÁ a Jiří VANĚK. Uplatnenie mechanických záťažových testov v analýze prenosu žuvacieho zaťaženia pri enoseálnom implantáte pri jeho monokortikálnom a bikortikálnom ukotvení. Stomatológ. Bratislava: Slovenská komora zubných lekárov, 2014, roč. 24, č. 2, s. 20-26. ISSN 1335-0005.
 15. 2013

 16. KUČERA, Ján, Ľubomír ŠMÁLIK a Jiří VANĚK. Biomechanika monokortikálneho a bikortikálneho ukotvenia intraoseálneho implantátu. Časť 1. Stomatológ. Bratislava: Slovenská komora zubných lekárov, 2013, roč. 13, č. 1, s. 44 - 49. ISSN 1335-0005.
 17. KUČERA, Ján, Ľubomír ŠMÁLIK a Jiří VANĚK. Biomechanika monokortikálneho a bikortikálneho ukotvenia intraoseálneho implantátu. Časť 2. Stomatológ. Bratislava: Slovenská komora zubných lekárov, 2013, roč. 23, č. 2, s. 29-36. ISSN 1335-0005.
 18. PRACHÁR, Patrik, Sonia BARTÁKOVÁ, Pavlína ČERNOCHOVÁ a Jiří VANĚK. Dentální implantologie při léčbě následků parézy nervus facialis v dětském věku. Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2013, roč. 113, č. 5, s. 120-125. ISSN 1213-0613.
 19. ŠMÁLIK, Ľubomír, Ján KUČERA a Jiří VANĚK. Sinus lift-modifikovanou metódou prístupu podľa Lindorfa : Kazuistika. Stomatológ. Bratislava: Slovenská komora zubných lekárov, 2013, roč. 23, č. 2, s. 44-51. ISSN 1335-0005.
 20. ŠTEMBÍREK, Jan, Ondřej BONCZEK, Přemysl KREJČÍ, Omar ŠERÝ, Pavlína ČERNOCHOVÁ, Jiří VANĚK, Eva MATALOVÁ a Ivan MÍŠEK. The relationship between MSX1 gene mutation and tooth agenesis in the Czech population. In International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 42, 10, s. 1375. 21ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, BARCELONA 2013. 2013. ISSN 0901-5027. doi:10.1016/j.ijom.2013.07.734.
 21. BONCZEK, Ondřej, Přemysl KREJČÍ, Jan LOCHMAN, Omar ŠERÝ, Jan ŠTEMBÍREK, Pavlína ČERNOCHOVÁ, Jiří VANĚK a Ivan MÍŠEK. Vztah mezi mutacemi v genech pro MSX1 a PAX9 a agenezemi zubů v české populaci. In Rutinní analýza nuklových kyselin molekulárně biologickými technikami, RANK 2013. 2013. ISBN 80-86895-28-9.
 22. 2012

 23. PRACHÁR, Patrik, Sonia BARTÁKOVÁ, Juraj STRECHA, Jiří VANĚK, František HNILICA, Vítězslav BŘEZINA a Antonín MARTIKÁŇ. Dentální implantát I. 2012.
 24. PRACHÁR, Patrik, Sonia BARTÁKOVÁ, Juraj STRECHA, Jiří VANĚK, František HNILICA, Vítězslav BŘEZINA a Antonín MARTIKÁŇ. Dentální implantát II. 2012.
 25. PRACHÁR, Patrik, Sonia BARTÁKOVÁ, Juraj STRECHA, Jiří VANĚK, František HNILICA, Vítězslav BŘEZINA a Antonín MARTIKÁŇ. Dentální implantát III. 2012.
 26. PRACHÁR, Patrik, Sonia BARTÁKOVÁ, Juraj STRECHA, Jiří VANĚK, František HNILICA, Vítězslav BŘEZINA a Antonín MARTIKÁŇ. Dentální implantát IV. 2012.
 27. PRACHÁR, Patrik, Sonia BARTÁKOVÁ, Juraj STRECHA, Jiří VANĚK, František HNILICA, Vítězslav BŘEZINA a Antonín MARTIKÁŇ. Dentální implantát V. 2012.
 28. KUČERA, J., L. ŠMÁLIK a Jiří VANĚK. Korozívne aspekty titánu a jeho zliatin v dentálnej implantológii. Stomatológ. Bratislava: Slovenská komora zubných lekárov, 2012, roč. 22, č. 1, s. 29-34. ISSN 1335-0005.
 29. MÁLEK, J., F. HNILICA, J. VESELÝ, B. SMOLA, Sonia BARTÁKOVÁ a Jiří VANĚK. Microstructure and mechanical properties of Ti-35Nb-6Ta alloy after thermomechanical treatment. Materials Characterization. Elsevier, 2012, roč. 66, č. 1, s. 75-82. ISSN 1044-5803. doi:10.1016/j.matchar.2012.02.012.
 30. PENTTINEN, Niko, Stanislav HASOŇ, Jiří VANĚK a Raimo SILVENNOINEN. Optical analysis of adsorption sensitivity of titanium, Ti-6Al-4V, and Ti-35Nb-6Ta. Applied Optics. USA: Optical Society of America, 2012, roč. 51, č. 10, s. C32-C37, 6 s. ISSN 1559-128X.
 31. MÁLEK, J., F. HNILICA, J. VESELÝ, B. SMOLA, Sonia BARTÁKOVÁ a Jiří VANĚK. The influence of chemical composition and thermo-mechanical treatment on Ti–Nb–Ta–Zr alloys. Materials and Design. Nizozemsko, 2012, roč. 35, č. 3, s. 731-740. ISSN 0261-3069. doi:10.1016/j.matdes.2011.10.030.
 32. 2011

 33. FASSMANN, Antonín, Peter AUGUSTÍN, Jan VOKURKA, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Jiří VANĚK. Alveolar bone regeneration using anorganic bone matrix and platelet-rich plasma. In Osteology Cannes 2011. 2011.
 34. VANĚK, Jiří, Vítězslav BŘEZINA, František HNILICA, Jaroslav VESELÝ, Jiří VYSKOČIL, Ladislav CVRČEK, Sonia BARTÁKOVÁ a Patrik PRACHÁR. Dentální implantát z beta-titanové slitiny s povlakem DLC. 2011.
 35. VANĚK, Jiří, Vítězslav BŘEZINA, František HNILICA, Jaroslav VESELÝ, Jiří VYSKOČIL, Ladislav CVRČEK, Sonia BARTÁKOVÁ a Patrik PRACHÁR. Dentální implantát z beta-titanové slitiny s povlakem TiN. 2011.
 36. PRACHÁR, Patrik, Sonia BARTÁKOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ, Juraj STRECHA a Jiří VANĚK. Možnosti ošetření u ektodermální dysplazie. Stomatológ. Bratislava: Slovenská komora zubných lekárov, 2011, roč. 21, č. 3, s. 25-29. ISSN 1335-0005.
 37. SILVENNOINEN, Raimo, Niko PENTTINEN, Martti SILVENNOINEN, Stanislav HASOŇ, Vladimír VETTERL, Sonia BARTÁKOVÁ, Patrik PRACHÁR, Jiří VANĚK a Vítězslav BŘEZINA. Optical Detection of Protein Adsorption on Doped Titanium Surface. In Biomaterials Science and Engineering. Croatia: InTech open beta, 2011. s. 173-190. Biomaterial Science and Engeneering. ISBN 978-953-307-609-6.
 38. VETTERL, Vladimír, Stanislav HASOŇ, Raimo SILVENNOINEN, Niko PENTTINEN, Martti SILVENNOINEN, Ladislav CVRČEK, Jiří VANĚK, Jana ŠOUKALOVÁ a Vítězslav BŘEZINA. Optical sensing of protein adsorption on titanium implants. In Massey University, Palmerston North, New Zealand. ICST 2011 - The 5th International Conference on Sensing Technology Nov. 28th - Dec. 1st, 2011, Palmerston North, New Zealand, Book of Abstracts. Palmerston North: Massey University, Palmerston North, New Zealand, 2011. s. 111-114. ISBN 978-1-4577-0166-5.
 39. PRACHÁR, Patrik, Sonia BARTÁKOVÁ, Shohei KASSUGAI, Anton MARTIKÁŇ, Juraj MARTIKÁŇ a Jiří VANĚK. Povlakování HA u modifikace implantátu PV I. Stomatológ. Bratislava, 2011, roč. 21, č. 1, s. 48-54. ISSN 1335-0005.
 40. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Barbara HRDLIČKOVÁ, Jan VOKURKA, Peter AUGUSTÍN, Antonín FASSMANN a Jiří VANĚK. Variabilita v genech pro Toll-like receptory a jejich vztah k výskytu parodontálních patogenů u chronické parodontitidy. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2011, roč. 111, č. 5, s. 107-116. ISSN 1213-0613.
 41. 2010

 42. VETTERL, Vladimír, Stanislav HASOŇ, Raimo SILVENNOINEN, Ladislav CVRČEK, Jiří VANĚK, Sonia BARTÁKOVÁ, Patrik PRACHÁR, Luděk STRAŠÁK a Lukáš FOJT. Adsorption of fibrinogen at titanium and titanium carbide surface. In The 61st Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Nice, France September 26 – October 1, 2010. Abstracts on CD. neuveden: neuveden, 2010. s. 2-2, 2 s. ISBN 978-80-7375-396-2.
 43. FOJT, Lukáš, Stanislav HASOŇ, Luděk STRAŠÁK, Vladimír VETTERL, Jiří VANĚK, Sonia BARTÁKOVÁ a Jana ŠOUKALOVÁ. Adsorption of human plasma fibrinogene on differently treated titanium samples. In 218th ECS (Electrochemical Society) Meeting, Las Vegas, Nevada, USA, October 10-15, 2010. neuveden: neuveden, 2010. s. 2-2, 2 s. ISBN 978-80-7375-396-2.
 44. FOJT, Lukáš, Stanislav HASOŇ, Luděk STRAŠÁK, Vladimír VETTERL, Jiří VANĚK, Sonia BARTÁKOVÁ a Jana ŠOUKALOVÁ. Electrochemical methods usable in dentistry. In The 61st Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Nice, France September 26 – October 1, 2010. Abstracts on CD. neuveden: neuveden, 2010. s. 2-2, 2 s. ISBN 978-80-7375-396-2.
 45. PEŘINA, Vojtěch, Juraj STRECHA a Jiří VANĚK. Možnosti odhadu kostní denzity podle ortopantomografického snímku. Stomatológ. Bratislava: Slovenská komora zubných lekárov, 2010, roč. 1/20, č. 1, s. 17-22. ISSN 1335-0005.
 46. SILVENNOINEN, Raimo, Vladimír VETTERL, Stanislav HASOŇ, Martti SILVENNOINEN, Kari MYLLER, Jiří VANĚK a Ladislav CVRČEK. Optical Sensing of Attached Fibrinogen on Carbon Doped Titanium Surfaces. Advances in Optical Technologies. 2010, roč. 1/2010, č. 1, s. 1-7. ISSN 1536-8386.
 47. VETTERL, Vladimír, Raimo SILVENNOINEN, Jiří VANĚK, Stanislav HASOŇ, Sonia BARTÁKOVÁ a Patrik PRACHÁR. Optical Sensing of Protein Adsorption on Titanium Implants as a Tool for Determination of Dental Implants Biocompatibility. In The 9th Annual IEEE Sensors 2010 Conference, Waikoloa, Big Island, Hawai , USA, 1-4 November, 2010, Book of Abstracts, poster B2P-Q20. 2010.
 48. FASSMANN, Antonín, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Peter AUGUSTÍN, Jan VOKURKA a Jiří VANĚK. Orofacial manifestation of Langerhans cell histiocytosis (LCH). 2010.
 49. FASSMANN, Antonín, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Peter AUGUSTÍN, Jan VOKURKA a Jiří VANĚK. Projevy histiocytózy z Langerhansových buněk v orofaciální oblasti. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a.s., 2010, roč. 56, Suppl. 2, s. 85-90, 2S85-2S90. ISSN 0042-773X.
 50. VOKURKA, Jan, Antonín FASSMANN, Simona ZGAŽAROVÁ, Peter AUGUSTÍN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Jiří VANĚK. Stevens-Johnsonův syndrom a jeho projevy v ústní dutině. Praktické zubní Lékařství. Praha, ČR: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 58, č. 3, s. 39-44. ISSN 1213-0613.
 51. VANĚK, Jiří a Hana POSKEROVÁ. Stomatologie pro studující všeobecné lékařství - dodatek skript. 2010. vyd. Brno: LF MU, 2010. 19 s. ISBN 978-80-210-5121-8.
 52. VANĚK, Jiří. Stomatologie pro studující všeobecné lékařství - dodatek skript. První. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. 4 s. ISBN 978-80-210-5121-8.
 53. VOKURKA, Jan, Antonín FASSMANN, Peter AUGUSTÍN, S. ZGAZAROVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Jiří VANĚK. Successful steroid therapy of Stevens Johnson syndrome with oral manifestation. Oral diseases. Londýn: Blackwell Munksgaard, 2010, roč. 16, č. 6, s. 566-567. ISSN 1354-523X.
 54. FASSMANN, Antonín, Jarmila CELEROVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Peter AUGUSTÍN, Jan VOKURKA a Jiří VANĚK. Využití plazmy bohaté na trombocyty v parodontální a dentoalveolární chirurgii metodou tkáňového inženýrství. In Kongres BIOIMPLANTOLOGIE 2010. 2010. ISBN 978-80-7392-124-8.
 55. 2009

 56. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Martina KUKLETOVÁ, Věra SAZMOVÁ, Antonín FASSMANN a Jiří VANĚK. Analýza genu pro katepsin C u rodiny s Papillon-Lefévrovým syndromem. 2009.
 57. ŠTEMBÍREK, Jan, Jiří VANĚK, D USVALD, Lenka ROUBALÍKOVÁ a Ivan MÍŠEK. Blood fate in therapy of the temporomandibular joint hypermobility using an injection of autologous blood. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. Great Britain: Churchill Livingstone, 2009, Vol. 38,, č. 2009, s. 591. ISSN 0901-5027.
 58. PRACHÁR, Patrik, Sonia BARTÁKOVÁ, Pavlína ČERNOCHOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ a Jiří VANĚK. Ektodermální dysplazie-souvislosti a implantace. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 109, č. 6, s. 106-111. ISSN 1213-0613.
 59. FOJT, Lukáš, Stanislav HASOŇ, Luděk STRAŠÁK, Vladimír VETTERL, Jiří VANĚK, Sonia BARTÁKOVÁ a Jana ŠOUKALOVÁ. Electrochemical methods in dentistry. In International Symposium on Frontiers of Electrochemical Science and Technology, The Satellite meeting of 60th Annual Meeting of the ISE, Xi´an, China, 12.-15.8.2009; Book of Abstracts. 2009.
 60. CVRČEK, Ladislav, Vítězslav BŘEZINA, Stanislav HASOŇ a Jiří VANĚK. Hydrocarbon dopped titanium coatings (Ti-C:H) and their bioactive surface. In XI. Brněnské dentální a implantologické dny, Brno 2.-3.10.2009, ČR. Brno, ČR: neuveden, 2009. 1 s. ISBN 978-80-210-4934-5.
 61. PRACHÁR, Patrik, Sonia BARTÁKOVÁ, Pavlína ČERNOCHOVÁ, Peter AUGUSTÍN a Jiří VANĚK. Hypodoncie a možnosti řešení se zaměřením na dentální implantologii. StomaTeam. Praha: StomaTeam s.r.o, 2009, roč. 9, č. 6, s. 22-26. ISSN 1214-147X.
 62. BARTÁKOVÁ, Sonia, Patrik PRACHÁR, Jiří KUDRMAN, Vítězslav BŘEZINA, Božena PODHORNÁ, Pavlína ČERNOCHOVÁ, Jiří VANĚK a Juraj STRECHA. New titanium beta-alloys for dental implantology and their laboratory-bases assays of biocompatibility. Scripta Medica. Brno, 2009, roč. 82, č. 2, s. 76-82. ISSN 1211-3395.
 63. SILVENNOINEN, Raimo, Vladimír VETTERL, Stanislav HASOŇ, Marti SILVENNOINEN, Kari MYLLER, Jiří VANĚK a Ladislav CVRČEK. Sensing of parameters behind attachment of human plasma fibrinogens on carbon doped titanium surfaces: an optical study. PROCEEDINGS OF THE SOCIETY OF PHOTO-OPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS (SPIE). Bellingham,USA: SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING,USA, 2009, roč. 7388/2009, September, s. 73881A-1 - 73881A-, 9 s. ISSN 0277-786X.
 64. BARTÁKOVÁ, Sonia, Patrik PRACHÁR, Juraj STRECHA, Božena PODHORNÁ, Vítězslav BŘEZINA a Jiří VANĚK. Titanové slitiny s příměsí želesa:Analýza materiálových vlastností, biokompatibility a vhodnosti pro aplikaci v dentální implantologii. Stomatológ. Bratislava: Slovenská komora zubných lekárov, 2009, XIX, č. 2, s. 19-24. ISSN 1335-0005.
 65. 2008

 66. VETTERL, Vladimír, Stanislav HASOŇ, Heikki TUONONEN, Martti SILVENNOINEN, Kari MYLLER, Jiří VANĚK a Raimo SILVENNOINEN. Diffractive optical element spectroscopy of biomaterial surface. PROCEEDINGS OF THE SOCIETY OF PHOTO-OPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS (SPIE). Bellingham,USA: SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING,USA, 2008, roč. 7022, č. 702203, s. 702203-1 - 702203-11, 11 s. ISSN 0277-786X.
 67. PRACHÁR, Patrik, Sonia BARTÁKOVÁ, Pavlína ČERNOCHOVÁ a Jiří VANĚK. Ektodermální dysplazie a dentální implantologie. In Biomedicínské postupy Zborník referátov. Košice: LF UPJŠ a FN L. Pasteura, 2008. s. 221-227. ISBN 978-80-89361-28-1.
 68. BARTÁKOVÁ, Sonia, Patrik PRACHÁR a Jiří VANĚK. Klasifikace defektů chrupu. I. StomaTeam. Praha: StomaTeam, 2008, roč. 8, č. 2, s. 18-21. ISSN 1214-147X.
 69. BARTÁKOVÁ, Sonia, Patrik PRACHÁR a Jiří VANĚK. Klasifikace defektů chrupu. II. StomaTeam. Praha: StomaTeam, 2008, roč. 8, č. 3, s. 24-26. ISSN 1214-147X.
 70. PRACHÁR, Patrik a Sonia BARTÁKOVÁ. Lymfangioma faciei a hypodoncie. Biomedicínské postupy. Košice Slovensko, 2008, s. 176-181, 7 s.
 71. TUONONEN, H., M. SILVENNOINEN, K. MYLLER, Raimo SILVENNOINEN, Vladimír VETTERL, Jiří VANĚK, Stanislav HASOŇ a Sonia BARTÁKOVÁ. Optical sensing of attached ODN and HPF molecules on biomaterial surface,. 2008. ISBN 978-5-7577-0333-6.
 72. PRACHÁR, Patrik a Sonia BARTÁKOVÁ. Paréza n. facialis v dětství a hypodoncie. Biomedicínské postupy. Košice Slovensko, 2008, s. 165-171.
 73. VANĚK, Jiří, Vítězslav BŘEZINA, Patrik PRACHÁR, Sonia BARTÁKOVÁ a Andrej JENČA. Regenerace mezenchymálních pluripotentních buněk maxilofaciální tkáně v experimantu in vitro. Biomedicínské postupy. Košice Slovensko, 2008, s. 8-12.
 74. SILVENNOINEN, Raimo, Vladimír VETTERL, Stanislav HASOŇ, Hejkli TUONONEN, Martti SILVENNOINEN, Kari MYLLER, Ladislav CVRČEK, Jiří VANĚK a Patrik PRACHÁR. Sensing of human plasma fibrinogen on polished, chemically etched and carbon treated titanium surfaces by diffractive optical element based sensor. Optics Express. OPTICAL SOC AMER, WASHINGTON,DC 20036 US, 2008, roč. 16 /2008, č. 14, s. 10130-10140, 10 s. ISSN 1094-4087.
 75. VANĚK, Jiří a Sonia BARTÁKOVÁ. Studijní program Zubního lékařství LF MU - e-learning. In MEFANET 2008. 2. konference lékařských fakult CŘ a SR s mezinárodní účastí. 2008. ISBN 978-80-7392-065-4.
 76. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Peter AUGUSTÍN, Tomáš HALABALA, Vladimír ZNOJIL a Jiří VANĚK. THE ASSOCIATION OF INTERLEUKIN-4 (IL-4) HAPLOTYPES WITH CHRONIC PERIODONTITIS IN A CZECH POPULATION. J Periodontol. Chicago: American Academy of Periodontology, 2008, roč. 79, č. 10, s. 1927-1933. ISSN 0022-3492.
 77. VANĚK, Jiří. X. Brněnské implantologické a dentální dny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 25 s. ISBN 978-80-210-4729-7.
 78. PRACHÁR, Patrik a Sonia BARTÁKOVÁ. Získané hypodoncie nádor a ozáření ve spojitosti s implantologií. Biomedicínské postupy. Košice, Slovensko, 2008, s. 123-130.
 79. 2007

 80. VETTERL, Vladimír, Jiří VANĚK, Stanislav HASOŇ, Luděk STRAŠÁK, Lukáš FOJT a Sonia BARTÁKOVÁ. Adsorption of human blood plasma fibrinogen on titanium implants. In 58th Annual Meeting of the ISE, Abstracts CD. 2007.
 81. VETTERL, Vladimír, Jiří VANĚK, Lukáš FOJT, Stanislav HASOŇ, Sonia BARTÁKOVÁ a Raimo SILVENNOINEN. Adsorption of oligonucleotides on titanium surface. In BES 2007 Toulouse, Book of Abstracts. 2007.
 82. VETTERL, Vladimír, Jiří VANĚK, Stanislav HASOŇ, Lukáš FOJT, Luděk STRAŠÁK, Antonis AVRANAS, Patrik PRACHÁR, Sonia BARTÁKOVÁ a Ema JANČÁŘOVÁ. Application of electrochemical impedance spectroscopy and voltammetry in the study of biopolymers at the surface of dental implants. In 2nd International Conference on Mechanics of Biomaterials and Tissues. 2007. vyd. Lihue (Hawaii, USA): Elsevier, 2007. s. 23-24, 1 s.
 83. VETTERL, Vladimír, Jiří VANĚK, Stanislav HASOŇ a Sonia BARTÁKOVÁ. Application of electrochemical methods in biomedicine and dental implantology. In 58th Annual Meeting of the ISE, CD Abstracts. 2007.
 84. BARTÁKOVÁ, Sonia, Patrik PRACHÁR, Vítězslav BŘEZINA, Jiří KUDRMANN, Božena PODHORNÁ a Jiří VANĚK. Beta titanové slitiny v dentální implantologii. In IX. Brněnské implantologické a dentální dny. 2007. ISBN 978-80-210-4466-1.
 85. VETTERL, Vladimír, Jiří VANĚK, Raimo SILVENNOINEN, Stanislav HASOŇ, Luděk STRAŠÁK, Pavlína ČERNOCHOVÁ, Patrik PRACHÁR, Sonia BARTÁKOVÁ, Ema JANČÁŘOVÁ a Stanislava MATALOVÁ. Biophysical approaches in dentistry. 2007.
 86. ROUBALÍKOVÁ, Lenka, Jiří VANĚK a Josef JANČÁŘ. Dočasné řešení defektu jednoho zubu v období vhojovací fáze (vláknové kompozity). In VANĚK, Jiří a Josef JANČÁŘ. VIII. brněnské implantologické dny. 2006. vyd. Brno: MU Brno, 2007. s. 25 - 25. ISBN 80-210-4150-1.
 87. VETTERL, Vladimír, Jiří VANĚK, Lukáš FOJT, Stanislav HASOŇ, Luděk STRAŠÁK, Sonia BARTÁKOVÁ, Kari MYLLER a Raimo SILVENNOINEN. DOE spectroscopy of biomaterial surface. In Book of Abstracts of the ALT 07. 2007. ISBN 978-951-42-8559-2.
 88. PRACHÁR, Patrik. Hraniční indikace dentálních implantátů. In BARTÁKOVÁ, Sonia a Jiří VANĚK. Středoevropské sympozium IX. Brněnské implantologické dny. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2007. s. 36. ISBN 978-80-210-4461-6.
 89. PRACHÁR, Patrik, Sonia BARTÁKOVÁ a Jiří VANĚK. Hraniční indikace využití dentálních implantátů. In BARTÁKOVÁ, Sonia. IX. Brněnské implantologické a dentální dny. 2007. ISBN 978-80-210-4466-1.
 90. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Dana BUČKOVÁ, Antonín FASSMANN, Lenka ROUBALÍKOVÁ a Jiří VANĚK. Lack of association between chronic periodontitis and the toll-like receptor 4 gene polymorphisms in a Czech population. J Periodontal Res. Denmark: Munksgaard, 2007, roč. 42, č. 4, s. 340-344. ISSN 0022-3484.
 91. VOTAVA, Miroslav, Zdeněk BROUKAL a Jiří VANĚK. Lékařská mikrobiologie pro zubní lékaře. 1. vyd. Brno: Neptun, 2007. 567 s. ISBN 978-80-86850-03-0.
 92. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Martina KUKLETOVÁ, Antonín FASSMANN, Věra SAZMOVÁ a Jiří VANĚK. Nová mutace v genu pro katepsin C v české rodině s Papillon-Lefevre syndromem. In VI. Jindřichohradecké dny - abstrakta. Jindřichův Hradec: Česká společnost pro dětskou stomatologii, 2007. s. 6-6.
 93. SILVENNOINEN, Raimo, Heikki TUONONEN, Martti SILVENNOINEN, Kari MYLLER, Vladimír VETTERL, Jiří VANĚK, Stanislav HASOŇ a Sonia BARTÁKOVÁ. Optical methods in research of organization of blood plasma proteins on immersed biomaterial surface. In Středoevropské symposium IX.brněnské implantologické a dentální dny. Sbrorník abstrakt. 2007. ISBN 978-80-210-4461-6.
 94. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Přímé aplikace vláknových kompozitů. Náhrada chybějícího zubu. Praktické zubní lékařství. Praha: NTS ČLS JEP, 2007, roč. 55, č. 1, s. 10-15. ISSN 1213-0613.
 95. VETTERL, Vladimír, Jiří VANĚK, Stanislav HASOŇ a Raimo SILVENNOINEN. Sensitive detection of oligonucleotides and their adsorption on amalgam and titanium surface. European Biophysics Journal. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2007, roč. 36, č. 2007, s. 204. ISSN 1432-1017.
 96. FASSMANN, Antonín, Peter AUGUSTÍN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Jan SLAPNIČKA a Jiří VANĚK. Signální molekuly PRP plazmy v tkáňovém inženýrství. In Sborník Středoevropské sympozium IX. BRNĚNSKÉ IMPLANTOLOGICKÉ A DENTÁLNÍ DNY. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 20-20. ISBN 978-80-210-4461-6.
 97. BARTÁKOVÁ, Sonia, Patrik PRACHÁR, Ladislav CVRČEK a Jiří VANĚK. Stability of Coating Layer of Zirconium Nitride on the Basic Construction from Cromium-cobalt Alloy. Praktické zubní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2007, roč. 107/55, č. 4, s. 63-66. ISSN 1213-0613.
 98. PRACHÁR, Patrik, Sonia BARTÁKOVÁ, Jiří VANĚK a Ladislav CVRČEK. Subperiosteální implantát povlakovaný z chromkobaltové slitiny TiN a ZrN. In IX. Brněnské implantologické a dentální dny. 2007. ISBN 978-80-210-4466-1.
 99. PRACHÁR, Patrik. The Ankylos implants and the handicap patient. In ČERNOCHOVÁ, Pavlína a Jiří VANĚK. Poster abstracts International Symposium Osteology Monaco. Monaco: Osteology foundation, 2007. s. 23.
 100. KUBÍČEK, M., Zdeněk FLORIÁN, Sonia BARTÁKOVÁ a Jiří VANĚK. Tvorba geometrie čelisti pomocí 3D skeneru. In Sborník iX. Brněnské implantologické a dentální dny. 2007.
 101. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN a Jiří VANĚK. Úloha genetiky v zubním lékařství - současnost a perspektivy. In Středoevropské sympozium IX. BRNĚNSKÉ IMPLANTOLOGICKÉ A DENTÁLNÍ DNY. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 26-26. ISBN 978-80-210-4461-6.
 102. 2006

 103. VETTERL, Vladimír, Jiří VANĚK, Stanislav HASOŇ, Luděk STRAŠÁK a Lukáš FOJT. Adsorption of human blood plasma proteins on titanium implants. In 4th ISE Spring Meeting 2006, April 17-20, 2006, Singapore, Book of Abstracts. Singapore: International Society of Electrochemistry, 2006. s. 81.
 104. VETTERL, Vladimír, Jiří VANĚK, Stanislav HASOŇ, Luděk STRAŠÁK, Jan IGNÁC a Lukáš FOJT. Adsorption of human blood plasma proteins on titanium implants. In VIII.Brněnské implantologické dny, 23.-25.11.2006, Brno, Sborník abstrakt str.22. Brno: Masarykova Universita, 2006. s. 22. ISBN 80-210-4150-1.
 105. VANĚK, Jiří. člen oborové komise 10 - VR IGA MZ. 2006.
 106. VANĚK, Jiří. Člen oborových rad stomatologie LF MU Brno,LF UP Olomouc, LF UK Plzeň, LF UK Hradec Králové. 2006.
 107. VANĚK, Jiří. Člen pracovní skupiny při Akreditační komisi MŠMT, člen aprobační komise LF MU. 2006.
 108. VANĚK, Jiří. Člen Redakční rady časopisu Česká stomatologie. 2006.
 109. VANĚK, Jiří. Člen zkušební komise pro aprobační zkoušky pro zubní lékařství v oboru stomatochirurgie. 2006.
 110. PRACHÁR, Patrik, Martin ŠPIČKA a Jiří VANĚK. Dlouhodobé zkušenosti v dentální implantologii z hlediska užití jednotlivých systémů. In Sborník Středoevropského sympozia VIII. brněnské implantologické dny. 2006. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2006. s. 44. ISBN 80-210-4150-1.
 111. IZAKOVIČOVÁ HOLLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Jan MUŽÍK, Jiří VANĚK a Anna VAŠKŮ. Functional polymorphisms in the matrix metalloproteinase 9 (MMP 9) gene in relation to severity of chronic periodontitis. J Periodontol. Chicago: American Academy of Periodontology, 2006, roč. 77, č. 11, s. 1850-1855. ISSN 0022-3492.
 112. PRACHÁR, Patrik, Jiří VANĚK, Marek ODSTRČIL, Antonín FASSMANN a Pavlína ČERNOCHOVÁ. Implantáty a hendikepovaný pacient. In Zborník Interdental 2006, Bratislava. 2006. vyd. Bratislava: Slovenská komora zubných lekárov, 2006. s. 23. ISBN 80-969152-2-3.
 113. VANĚK, Jiří. Kdo je zubní lékař? In Sborník přednášek. 2006. s. 9-10.
 114. VANĚK, Jiří. Orální implantologie v retrospektivě Brněnských implantologických dnů. In Středoevropské sympozium VIII. BRNĚNSKÉ IMPLANTOLOGICKÉ DNY. 1. vyd. Brno: TISK POLYGRA a.s., 2006. s. 11. ISBN 80-210-4150-1.
 115. PRACHÁR, Patrik, Pavlína ČERNOCHOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ, Hana MIŠURCOVÁ, Martin ŠPIČKA a Jiří VANĚK. Přístupy k implantacm u hypodoncií z pohledu prevence. In Zborník príspevkov, Sympozium primárnej prevencie ústného zdravia. Košice: KVV, Ing. Igor Kubovčík, 2006. s. 20.
 116. VANĚK, Jiří. Středoevropské sympozium, VIII. Brněnské implantologické dny. 2006.
 117. 2005

 118. VANĚK, Jiří, Patrik PRACHÁR, Sonia BARTÁKOVÁ, Vítězslav BŘEZINA a Lubomír FREYBURG. Biologické testy chromkobaltové slitiny povrchově upravené nitridem titanu a nitridem zirkonia. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, roč. 105, č. 6, s. 149-153. ISSN 1213-0613.
 119. PRACHÁR, Patrik, Vítězslav BŘEZINA a Jiří VANĚK. Biologické testy pro implantologické využití nitridu titanu a nitridu zirkonia. In VII. Brněnské implantologické dny - středoevropské symposium. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2005. s. 12-12, 60 s. ISBN 80-210-3868-3.
 120. PRACHÁR, Patrik, Jiří VANĚK, Vítězslav BŘEZINA, Sonia BARTÁKOVÁ a Ladislav CVRČEK. Biologické zkoušky s povlakovanými implantáty TiN, ZrN. In Mezinárodní pracovní seminář SVC. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 34. ISBN 80-210-3868-3.
 121. Biologické zkoušky s povlakovanými materiály TiN a ZrN. In VANĚK, Jiří, Vítězslav BŘEZINA, Sonia BARTÁKOVÁ a Ladislav CVRČEK. Sborník přednášek, Mezinárodní pracovní seminář SVC. 2005. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, Brno, 2005. s. 34. ISBN 80-210-3868-3.
 122. VANĚK, Jiří. Člen a místopředseda oborové rady 10/II IGA MZ ČR. IGA MZ ČR, 2005.
 123. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Anna VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Michal BERÁNEK, Vladimír ZNOJIL, Jiří VANĚK a Jiří VÁCHA. Genetic variations in the human gelatinase A (MMP-2) promoter are not associated with susceptibility to, and severity of, chronic periodontitis. J Periodontol. Chicago: American Academy of Periodontology, 2005, roč. 76, č. 7, s. 15-19. ISSN 0022-3492.
 124. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Lucie KLAPUŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Věra SAZMOVÁ a Jiří VANĚK. Hledání genetických rizikových faktorů vzniku a rozvoje parodontitidy a mechanizmy jejich účinku. In Mezinárodní pracovní seminář SVC. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 12. ISBN 80-210-3868-3.
 125. PANTUČEK, Lukáš a Jiří VANĚK. Implantáty a snímací náhrady chrupu. In XII. Konference mladých lékařů. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny V Brně, 2005. s. 24-24.
 126. BARTÁKOVÁ, Sonia, Zdeněk FLORIAN, Jaromír SUCHÁNEK a Jiří VANĚK. Mathematical modelling of stress distribution in a lower jaw with a partial removable denture. Protetika Stomatologiczna. 2005: Wieslav Hedzelek University of Poznan, 2005, roč. 55, č. 5, s. 72-72, 100 s. ISSN 0033-1783.
 127. VANĚK, Jiří, Jan ŽALOUDÍK, Michal POHANKA, Vítězslav BŘEZINA a Lubomír FREYBURG. Mezinárodní pracovní seminář SVC. 2005.
 128. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Andrea STEJSKALOVÁ, Jiří VANĚK a Anna VAŠKŮ. Polymorfismy genu MMP9 ve vztahu k závažnosti parodontitidy. Folia Parodontologica Bohemica. Praha: Česká parodontologická společnost, 2005, roč. 1, č. 1, s. 16. ISSN 1801-1314.
 129. VANĚK, Jiří. Povlakování dentálních implantátů. In Mezinárodní pracovní seminář SVC. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 33-33. ISBN 80-210-3868-3.
 130. PRACHÁR, Patrik, Jiří VANĚK a Sonia BARTÁKOVÁ. Povrchová úprava chromkobaltové slitiny v dentální implantologii. In Interdentál - Zborník prednášok. Bratislava: Regionálna komora zubných lekárov, 2005. s. 13. ISBN 80-969152-1-5.
 131. Povrchová úprava chromkobaltové slitiny v dentální implantologii. In VANĚK, Jiří a Sonia BARTÁKOVÁ. Zborník Interdental 2005, Bratislava 12.-14.5.2005. 2005. vyd. Bratislava: Slovanská komora zubných lekárov, 2005. s. 13.
 132. BARTÁKOVÁ, Sonia, Patrik PRACHÁR, Vítězslav BŘEZINA a Jiří VANĚK. Processing of surface layer of cromium-cobalt alloy and its application in dental implantology. In Protetyka Stomatologiczna. Poznaň: Adam Mickiewicz University of Poznan, 2005. s. 75. ISBN 0033-1783.
 133. BARTÁKOVÁ, Sonia, Patrik PRACHÁR, Jiří VANĚK a Tomáš SOKOP. Protetická technologie výroby subperiostálního implantátu. In Mezinárodní pracovní seminář SVC. 2005. ISBN 80-210-3868-3.
 134. CVRČEK, Ladislav, Patrik PRACHÁR a Jiří VANĚK. PVD povlaky pro dentální implantáty z CrCoMo slitiny. In Mezinárodní pracovní seminář SVC. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 35. ISBN 80-210-3868-3.
 135. PRACHÁR, Patrik, Jiří VANĚK, Sonia BARTÁKOVÁ a Vítězslav BŘEZINA. Růst buněk stabilizované buněčné linie HeLa ve výluhu chromkobaltové slitiny povrchově upravené nitridem titanu a nitridem zirkonia. Praktické zubní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, roč. 53, č. 1, s. 12-14. ISSN 1213-0613.
 136. Růst buněk stabilizované buněčné linie HeLa ve výluhu chromkobaltové slitiny povrchově upravené nitridem titanu a nitridem zirkonia. Praktické Zubní Lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, roč. 2005/53, č. 1, s. 12-14. ISSN 1213-0613.
 137. VANĚK, Jiří. Transformace stomatologie. Universitas - revue Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 38, 1/2005, s. 39-43. ISSN 1211-3384.
 138. PRACHÁR, Patrik, Jiří VANĚK, Ladislav CVRČEK a Sonia BARTÁKOVÁ. Vlastnosti povrchové vrstvy chromkobaltové slitiny povlakované nitridem titanu a nitridem zirconia. Praktické zubní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, roč. 53, č. 4, s. 65-67. ISSN 1213-0613.
 139. Vlastnosti povrchové vrstvy chromkobaltové slitiny povlakované nitridem titanu a nitridem zirkonia. Praktické Zubní Lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, roč. 2005/53, č. 4, s. 65-67. ISSN 1213-0613.
 140. 2004

 141. IZAKOVICOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Andrea STEJSKALOVÁ, Vladimír ZNOJIL, Jirí VANEK a Jirí VÁCHA. Analysis of the Interleukin 6 (IL-6) Gene Promoter Polymorphisms in Czech Patients with Chronic Periodontitis. J Periodontol. Chicago: American Academy of Periodontology, 2004, roč. 75, č. 1, s. 30-36. ISSN 0022-3492.
 142. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Naděžda DVOŘÁKOVÁ, Tomáš HALABALA, Vladimír ZNOJIL, Jiří VÁCHA a Jiří VANĚK. Analýza polymorfizmů v genech pro interleukin-1 (IL-1) u českých pacientů s chronickou parodontitidou. Česká stomatologie. Praha: ČSL JEP Praha, 2004, roč. 104, č. 2, s. 48-56. ISSN 1210-7891.
 143. PRACHÁR, Patrik. Atypické případy ošetření implantáty. In FASSMANN, Antonín, Martin ŠPIČKA a Jiří VANĚK. VII. Brněnské implantologické dny. 2004. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 25. ISBN 80-210-3334-7.
 144. PRACHÁR, Patrik. Biologické testy pro implantologické využití nitridu titanu a nitridu zirkonia. In BŘEZINA, Vítězslav a Jiří VANĚK. VII. Brněnské implantologické dny. 2004. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně 2004, 2004. s. 6. ISBN 80-210-3334-7.
 145. ROUBALÍKOVÁ, Lenka a Jiří VANĚK. Fibre reinforced composites in implantology. Implantoprotetyka. Polsko: OSIS, 2004, roč. 5, č. 2, s. 25-30. ISSN 1640-6540.
 146. VANĚK, Jiří. místopředseda oborové komise 10/II IGA MZ ČR. IGA MZ ČR, 2004.
 147. VANĚK, Jiří. místopředseda odborné komise 10/II IGA MZ ČR. IGA MZ ČR, 2004.
 148. VANĚK, Jiří. Středoevropské sympozium, VII. Brněnské implantologické dny. 2004.
 149. VANĚK, Jiří. Středoevropské sympozium, VII. Brněnské implantologické dny. 2004.
 150. 2003

 151. FASSMANN, Antonín, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Dana BUČKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VANĚK. Polymorphism in the +252(A/G) lymphotoxin-alpha and the -308(A/G) tumor necrosis factor-alpha genes and susceptibility to chronic periodontitis in a Czech population. J Periodontal Res. Denmark: Munksgaard, 2003, roč. 38, č. 4, s. 394-399. ISSN 0022-3484.
 152. 2002

 153. VANĚK, Jiří a Patrik PRACHÁR. Celkový zdravotní stav a dentální implantologie. In Zborník prednášok INTERDENTAL 2002. I. Bratislava: Regionálna komora zubních lekárov v Bratislava, 2002. s. 15-17.
 154. VANĚK, Jiří a Patrik PRACHÁR. Dziesiecioletne doswiadczenia z implantami VNI. In Kongres stomatologicznej implantologii. I. Krakow: Wspolnota stomatologiczna, 2002. s. 18.
 155. VANĚK, Jiří. Kvalita osseointegrace zavedených enosseálních dentálních titanových implantátů a celkový zdravotní stav. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2002, roč. 102, č. 2, s. 48-52. ISSN 1210-7891.
 156. FASSMANN, Antonín, Naděžda DVOŘÁKOVÁ a Jiří VANĚK. Nové trendy v řízené tkáňové regeneraci: "Tissue engineering". In Sborník Středoevropské sympozium VI. Brněnské implantologické dny. I. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 13. ISBN 80-210-2987-0.
 157. FASSMANN, Antonín, Naděžda DVOŘÁKOVÁ a Jiří VANĚK. Řízená regenerace čelistních cyst. In Zborník prednášok INTERDENTAL 2002. I. Bratislava: Regionálna komora zubných lekárov v Bratislave, 2002. s. 18-19.
 158. FASSMANN, Antonín. Řízená tkáňová a kostní regenerace ve stomatologii. I. Praha: Grada Publishing a.s., 2002. 199 s. Avicenum. ISBN 80-247-0316-5.
 159. VANĚK, Jiří, Patrik PRACHÁR, Sonia BARTÁKOVÁ a Antonín FASSMANN. Vyhodnocení osseointegrace zavedených enosseálních jednofázových čepelkových implantátů do dvou let po implantaci. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2002, roč. 102, č. 1, s. 11-17. ISSN 1210-7891.
 160. MACHÁLKA, Milan a Jiří VANĚK. Wykorzystanie cementu glassionomerowego w chirurgii kostnej (Využití glasionomerního cementu v kostní chirurgii). Inzynieria stomatologiczna - biomaterialy. Ustron, Polsko: Polskie towarzystwo inzynierii stomatolo, 2002, č. 1, s. 10; 12, 3 s. ISSN 1644-04020.
 161. MACHÁLKA, Milan a Jiří VANĚK. Wykorzystanie dynamicznie kompresywnych lubków (DCP) systemu AO u zlamań zuchwy (Využití dynamicky kompresivních dlah (DCP) systému AO u zlomenin dolní čelisti). Inzynieria stomatologiczna - biomaterialy. Ustron, Polsko: Polskie towarzystwo inzynierii stomatolo, 2002, č. 1, s. 13; 15, 3 s. ISSN 1644-04020.
 162. PRACHÁR, Patrik. Zkušenosti posledních deseti let v dentální implantologii. In VANĚK, Jiří. Sborník Středoevropské sympozium VI. Brněnské implantologické dny. I. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2002. s. 19. ISBN 80-210-2987-0.
 163. VANĚK, Jiří. Zvyšující se význam dentální implantologie. In Sborník Středoevropské sympozium VI. Brněnské implantologické dny. I. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 10. ISBN 80-210-2987-0.
 164. 2001

 165. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Kateřina KAŇKOVÁ, Antonín FASSMANN, Dana BUČKOVÁ, Tomáš HALABALA, Vladimír ZNOJIL a Jiří VANĚK. Distribution of the RAGE gene polymorphisms in patients with chronic periodontitis: a preliminary study. J Periodontol. Chicago: American Academy of Periodontology, 2001, roč. 72, č. 12, s. 1742-1746. ISSN 0022-3492.
 166. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL, Jiří VANĚK a Jiří VÁCHA. Interactions of Lymphotoxin alpha (TNF-beta), Angiotensin-Converting Enzyme (ACE) and Endothelin-1 (ET-1) Gene Polymorphisms in Adult Periodontitis. J Periodontol. Chicago: American Academy of Periodontology, 2001, roč. 72, č. 1, s. 85-89. ISSN 0022-3492.
 167. 1999

 168. FASSMANN, Antonín, Oliver BULIK, Jiří VANĚK, Naděžda DVOŘÁKOVÁ, Karin KAŇOVSKÁ a Sonia BARTÁKOVÁ. Augmentace alveolu horní čelisti titanovou mřížkou a Bio-Ossem. 1. vyd. Bratislava: Dom techniky ZSVTS, 1999. 2 s. Stomatologia v širších súvislostiach. ISBN 80-233-0431-3.
 169. FASSMANN, Antonín, Naděžda DVOŘÁKOVÁ a Jiří VANĚK. Bio-Oss materiály v terapii kostních defektů. 1. vyd. Plzeň: LF UK Plzeň, 1999. 1 s. Symposium anniversarium clinicae stomatologicae Pi. ISBN N.
 170. VANĚK, Jiří a Tomáš PARÁK. Celkový zdravotní stav a dentální implasntologie. 1. vyd. Praha: Česká stomatologická komora, 1999. 1 s. Mezinárodní kongres-Pražské dentální dny. ISBN 1212-5725.
 171. VANĚK, Jiří. II. stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně. 1. vyd. Praha: EUROtisk s.r.o., 1999. 2 s. Kdo je kdo ve stomatologii. ISBN 80-902586-1-1.
 172. FASSMANN, Antonín a Naděžda DVOŘÁKOVÁ. Nové metody a materiály v řízené tkáňové regeneraci. Praha: Česká stomatologická komora, 1999. 1 s. Mezinárodní kongres-Pražské dentální dny. ISBN 1212-5725.
 173. VANĚK, Jiří. Prevence ve stomatologii. 1. vyd. Praha: Galén, 1999. 9 s. Prevence ve stomatologii1. ISBN 80-7262-022-3.
 174. VANĚK, Jiří, Olga JEDLIČKOVÁ, Patrik PRACHÁR a Jiří JEDLIČKA. ¨Spolupráce ortodoncie a dentální implantologie. 1. vyd. Plzeň: LF UK Plzeň, 1999. 1 s. Symposium anniversarium clinicae stomatologicae. ISBN N.
 175. 1998

 176. VANĚK, Jiří. Abstract from 3rd Brno Implantologic days, Brno, Czech Republic. Artificial organs. USA, 1998, roč. 22, č. 9, s. 809-810. ISSN 0160-564X.
 177. VANĚK, Jiří a Josef BILDER. Augmentation in stomatology. Artificial organs. USA, 1998, roč. 22, č. 9, s. 813. ISSN 0160-564X.
 178. FASSMANN, Antonín a Jiří VANĚK. Bio-Oss materials in clinical practice. Artificial organs. USA, 1998, roč. 22, č. 9, s. 811. ISSN 0160-564X.
 179. VANĚK, Jiří a Josef BILDER. Dentální enosseální implantáty v rekonstrukci zubního oblouku. Choroby hlavy a krku. Bratislava: Alfa a Omega Publishers, 1998, roč. 7, č. 2, s. 5-7. ISSN 1210-0447.
 180. KAŇOVSKÁ, Karin a Jiří VANĚK. Dentální implantologie v dětském a dorostovém věku. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1998, roč. 98, č. 2, s. 76-80. ISSN 1210-7891.
 181. VANĚK, Jiří, Sonia BARTÁKOVÁ, Patrik PRACHÁR a M. DOSTÁL. Endosseal cylindric implants (ECI): experience from 2nd dental clinic, Brno. Artificial organs. USA, 1998, roč. 22, č. 3, s. 269. ISSN 0160-564X. doi:10.1046/j.1525-1594.1998.00679.x.
 182. FASSMANN, Antonín a Oliver BULIK. Chirurgická rekonstrukce maxily titanovou mří�kou a Bio-Oss materiály. In VANĚK, Jiří a Nadě�daIV. Brněnské impz DVOŘÁKOVÁ. IV. Brněnské implantologické dny s mezinárodní účastí. I. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1998. s. 22. ISBN 80-2109-1930-1.
 183. VANĚK, Jiří. III. Brněnské implantologické dny. Zpravodaj MČ Brno-střed. Brno: MČ Brno-střed, 1998, VII, č. 1, s. 3.
 184. VANĚK, Jiří. III. Brněnské implantologické dny 1997 s mezinárodnmí účastí. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1998, roč. 98, č. 3, s. 109. ISSN 1210-7891.
 185. VANĚK, Jiří a Jiří JEDLIČKA. Implantáty v ortodoncii. In PRACHÁR, Patrik a Karin KAŇOVSKÁ. IV. Brněnské implantologické dny s mezinárodní účastí. I. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1998. s. 26. ISBN 80-210-1930-1.
 186. VANĚK, Jiří a Antonín FASSMANN. Klinické zku�enosti s vybranými implantáty české a slovenské výroby. In PRACHÁR, Patrik. Zborník 6. Medzinárodnej stomatologickéj konferencie-INTERDENTAL 98. I. Bratislava: SSK Bratislava, 1998. s. 22-23. ISBN 80-233-0409-7.
 187. PRACHÁR, Patrik a Sonia BARTÁKOVÁ. MTI,D-MTI implant system clinic,ordinary and lab.procedure in prosth.phase. 1998.
 188. VANĚK, Jiří. Ocenění celo�ivotní práce MUDr. Bo�eny Tiché, CSc. Universitas. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1998, roč. 80, č. 2, s. 40-41. ISSN 1211-3384.
 189. VANĚK, Jiří a Ivan MULLER. Osteologie zdravé a patologické kosti ve vztahu k dentální implantologii. In FASSMANN, Antonín a Lubomír FREYBURG. IV. Brněnské implantologické dny s mezinárodní účastí. I. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1998. s. 4. ISBN 80-210-1930-1.
 190. FASSMANN, Antonín, Naděžda DVOŘÁKOVÁ, Jiří VANĚK a Jiří WOTKE. Pemphigus vulgaris v orofaciální oblasti. In Onemocnění ústní sliznice. 1. vyd. Hradec Králové: Sympozium 2. Sazamové dny, 1998. s. 21-23.
 191. VANĚK, Jiří. Poldi Titan 45 w implantologii dentystycznej. Stomatologia Wspolczesna. Warsawa: SKP, 1998, roč. 5, č. 6, s. 398-399. ISSN 1231-3254.
 192. FASSMANN, Antonín a Jiří VANĚK. Řízená tkáňová regenerace ve stomatologii - Bio-Oss. In DVOŘÁKOVÁ, Nadě�da a Martin �PIČKA. IV. Brněnské implantologické dny s mezinárodní účastí. I. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 8. ISBN 80-210-1930-1.
 193. VANĚK, Jiří. Slavnostní shromá�dění na II. stomatologické klinice v Brně. Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1998, roč. 5, č. 2, s. 11-12. ISSN 1211-6866.
 194. FASSMANN, Antonín a Jiří VANĚK. Současné trendy vývoje řízené tkáňové a kostní regenerace. In DVOŘÁKOVÁ, Nadě�da a Martin �PIČKA. 6. Medzinárodná stomatologická konferencia INTERDENTAL 98 Bratislava. I. Bratislava: SSK Bratislava, 1998. s. 21-23. ISBN 80-233-0409-7.
 195. FREYBURG, Lubomír a Antonín FASSMANN. VM implant system-clinic, ordinary and laboratory procedure in prosthetic phase. Artificial organs. USA, 1998, roč. 22, č. 9, s. 811. ISSN 0160-564X.
 196. 1981

 197. VANĚK, Jiří, Jan CECAVA, Lubomír FREYBURG a Ludmila PROCHÁZKOVÁ. Desetileté zkušenosti s autotransplantací horních retinovaných špičáků bez exstirpace dřeně. Československá stomatologie. Česká republika: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1981, roč. 81, č. 1, s. 50-55.
 198. 1980

 199. PROCHÁZKOVÁ, Ludmila, Jiří VANĚK a Lubomír FREYBURG. Transplantace tkání v orofaciální oblasti.Zpráva rezortního výzkumného úkolu. Česká republika: Lékařská fakulta UJEP Brno, 1980.
 200. 1978

 201. VANĚK, Jiří, Jana HORNOVÁ, Ludmila PROCHÁZKOVÁ a Lubomír FREYBURG. Histological examination of retained cuspids extracted 1-2 years after autotransplantation because of mobility. In Acta Facult. Med. Univ. Brunensis 60. Česká republika: Lékařská fakulta J.E.Purkyně Brno, 1978. s. 253-257.
 202. 1977

 203. VANĚK, Jiří, Ludmila PROCHÁZKOVÁ a Miloš FEILER. The surgical treatment of maxillary canine retention. In Acta Facult. Med. Univ. Brunensis - stomatologický sborník. Česká republika: Lékařská fakulta University J.E.Purkyně Brno, 1977. s. 231-236. Acta Facult. Med. Univ. Brunensis 59.
 204. 1976

 205. PROCHÁZKOVÁ, Ludmila, Jiří VANĚK a Lubomír FREYBURG. Transplantace tvrdých a měkkých tkání v orofaciální oblasti. Česká republika: Lékařská fakulta UJEP Brno- fakultní výzkumný úkol, 1976.
 206. 1975

 207. VANĚK, Jiří, Ludmila PROCHÁZKOVÁ a Miloš FEILER. Transplantace zubů. Praktické zubní lékařství. Česká republika: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1975, roč. 23, č. 10, s. 289-292.
 208. 1973

 209. PROCHÁZKOVÁ, Ludmila, Jiří VANĚK a Petr JANDL. Reakce periapikální tkáně a kosti na kořenové výplňové materiály. In Acta Facult. Med. Univ. Brunensis. Česká republika: Lékařská fakulta Brno, 1973. s. 107-110.
 210. PROCHÁZKOVÁ, Ludmila a Jiří VANĚK. Volné slizniční štěpy v předprotetické chirurgii. Acta Facult. Med. Univ. Brunensis. Česká republika: Lékařská fakulta Brno, 1973, č. 46, s. 95-98.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 1. 2023 22:02