Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. HALÁMEK, Filip, Miroslav SVĚTLÁK, Tatiana MALATINCOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Zdeňka BAREŠOVÁ a Monika LEKÁROVÁ. Enhancing patient well-being in oncology waiting rooms: a pilot field experiment on the emotional impact of virtual forest therapy. Frontiers in Psychology. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2024, roč. 15, May 2024, s. 1-13. ISSN 1664-1078. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1392397.
  2. BOUDNÁ, Marie, Táňa MACHÁČKOVÁ, Petra VYCHYTILOVÁ, Karolína TRACHTOVÁ, Renata BARTOŠOVÁ, Tina CATELA IVKOVIĆ, Dagmar AL TUKMACHI, Robin JUGAS, Lucie PIFKOVÁ, Jana ORLÍČKOVÁ, Jan KOTOUČEK, Marketa PAVLIKOVA, Milana ŠACHLOVÁ, Lucia BOHOVICOVÁ, Teodor STANĚK, Jana HALÁMKOVÁ, Igor KISS, Tomáš GROLICH, Martin SVOBODA, Zdeněk KALA, Kamila SOUČKOVÁ a Ondřej SLABÝ. Investigation of long non-coding RNAs in extracellular vesicles from low-volume blood serum specimens of colorectal cancer patients. CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE. MILAN: SPRINGER-VERLAG ITALIA SRL, 2024, roč. 24, č. 1, s. 1-14. ISSN 1591-8890. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10238-024-01323-1.
  3. BENEŠOVÁ, Iva, Rudolf NENUTIL, Adam Paulin URMINSKÝ, Erika LATTOVÁ, Lukas UHRIK, Peter GRELL, Filip Zavadil KOKAS, Jana HALÁMKOVÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, Bořivoj VOJTĚŠEK, Miloš V NOVOTNÝ a Lenka HERNYCHOVÁ. N-glycan profiling of tissue samples to aid breast cancer subtyping. Nature Scientific Reports. London: NATURE RESEARCH, 2024. ISSN 2045-2322. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/s41598-023-51021-3.
  4. VYCHYTILOVÁ, Petra, Sára VILMANOVÁ, Lucie PIFKOVÁ, Tina CATELA IVKOVIĆ, Marie MĄDRZYK, Robin JUGAS, Táňa MACHÁČKOVÁ, Jan KOTOUČEK, Milana ŠACHLOVÁ, Lucia BOHOVICOVÁ, Teodor STANĚK, Jana HALÁMKOVÁ, Igor KISS a Ondřej SLABÝ. Optimized procedure for high-throughput transcriptome profiling of small extracellular vesicles isolated from low volume serum samples. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Berlin: WALTER DE GRUYTER, 2024, roč. 62, č. 1, s. 157-167. ISSN 1434-6621. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/cclm-2023-0610.
  5. BUREŠOVÁ, Iva, Jana HALÁMKOVÁ, Igor KISS, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Překážky a podpůrné faktory při zapojení onkologických pacientů do programu pohybové aktivity- literární přehled. Klinicka Onkologie. Praha: Czech Medical Association J.E. Purkyne, 2024, roč. 37, č. 3, s. 1-6. ISSN 0862-495X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/ccko20241.

  2023

  1. BAREŠOVÁ, Zdeňka, Monika LEKÁROVÁ, Miroslav SVĚTLÁK, Dana VIGAŠOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ a Jiří ŠEDO. Adherence onkologických pacientů k eHealth mobilní aplikaci MOÚ MindCare. In Mezinárodní konference Kontexty současné psychologie, Ostrava. 2023.
  2. BAREŠOVÁ, Zdeňka, Monika LEKÁROVÁ, Miroslav SVĚTLÁK, Dana VIGAŠOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ a Jiří ŠEDO. E-HEALTH PODPORA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ – MAJÍ O NI PACIENTI ZÁJEM? SHRNUTÍ PRVNÍHO ROKU S MOBILNÍ APLIKACÍ MOÚ MINDCARE. In Brněnské onkologické dny. 2023.
  3. BAREŠOVÁ, Zdeňka, Monika LEKÁROVÁ, Miroslav SVĚTLÁK, Dana VIGAŠOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ a Jiří ŠEDO. EHealth podpora duševního zdraví onkologických pacientů – mají o ni pacienti zájem? Shrnutí prvního roku s mobilní aplikací MOÚ MindCare. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2023, roč. 36, Supplementum 1, s. 119-122. ISSN 0862-495X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/ccko2023S119.
  4. BAREŠOVÁ, Zdeňka, Monika LEKÁROVÁ, Miroslav SVĚTLÁK, Dana VIGAŠOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ a Jiří ŠEDO. EHealth podpora duševního zdraví onkologických pacientů – mají o ni pacienti zájem? Shrnutí prvního roku s mobilní aplikací MOÚ MindCare. In XLVII. Brněnské onkologické dny XXXVII., Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Laboratorní diagnostika v onkologii 2023. 2023. ISSN 0862-495X.
  5. ZELINA, Petr, Jana HALÁMKOVÁ a Vít NOVÁČEK. Extraction, labeling, clustering, and semantic mapping of segments from clinical notes. IEEE TRANSACTIONS ON NANOBIOSCIENCE. UNITED STATES: IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 2023, roč. 22, č. 4, s. 781-788. ISSN 1536-1241. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/TNB.2023.3275195.
  6. KUŘE, Josef, Renata VESELSKÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Kateřina KINTROVÁ, Václav ZVONÍČEK, Martin PAVLÍK, Jana HALÁMKOVÁ a Ondřej SLÁMA. Kapitoly z lékařské etiky. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. Portál lékařské fakulty Masarykovy univerzity [online] , [cit. 27. 02. 2023], 2023. ISSN 1801-6103.
  7. URMINSKÝ, A., L. HENYCHOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ a T. HENEK. PAKLITAXELOM SPÔSOBENÁ NEUROPATIA – GLYKOPROTEOMICKÝ PRÍSTUP K PREDIKTÍVNYM BIOMARKEROM U KARCINÓMU PRSNÍKA. In XLVII. Brněnské onkologické dny XXXVII., Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Laboratorní diagnostika v onkologii 2023. 2023. ISSN 0862-495X.
  8. SVOBODA, Marek a Jana HALÁMKOVÁ. Péče o pacienty po ukončení kurativní onkologické léčby. GRADA, 2023. ISBN 978-80-271-5021-2.
  9. NÁLEŽINSKÁ, Monika, Marek SVOBODA a Jana HALÁMKOVÁ. Péče o pacienty po ukončení kurativní onkologické léčby. 1. vyd. Praha: Grada s.r.o., 2023, s. 415-417. ISBN 978-80-271-5021-2.
  10. SVĚTLÁK, Miroslav, Tatiana MALATINCOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ, Zdeňka BAREŠOVÁ, Monika LEKÁROVÁ, Dana VIGAŠOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Rastislav ŠUMEC, Pavel HUMPOLÍČEK, Jiří ŠEDO, Jan CHLÁDEK, Robert ROMAN, Jana GOTTWALDOVÁ, Lenka GESCHEIDTOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Vojtěch THON, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Tomáš KAZDA a Marek SVOBODA. The effectiveness of three mobile-based psychological interventions in reducing psychological distress and preventing stress-related changes in the psycho-neuro-endocrine-immune network in breast cancer survivors: Study protocol for a randomised controlled trial. Internet Interventions. AMSTERDAM: ELSEVIER, 2023, roč. 32, April 2023, s. 1-11. ISSN 2214-7829. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.invent.2023.100628.
  11. TRAMA, Annalisa, Lisa LICITRA, Stefano CAVALIERI, Simone BONFARNUZZO, Paolo BAILI, Antonio CIARFELLA, Pablo PARENTE, Giovanni ALMADORI, Mohssen ANSARIN, Almalina BACIGALUPO, Philipp BAUMEISTER, Bertrand BAUJAT, Paolo BOSSI, Elisa CAVALERA, Maria Cecilia CERCATO, Francois DIELEMAN, Nicolas FAKHRY, Virginia FERRARESI, Francesca GAINO, Danilo GALIZIA, Jana HALÁMKOVÁ, Elina HALME, Jose HARDILLO, Benedikt HOFAUER, Emma KINLOCH, Lorenzo LIVI, Laura Deborah LOCATI, Stefan MATTHEIS, Giuseppe MERCANTE, Aurora MIRABILE, Gabriele MOLTENI, Ester ORLANDI, Roberto PERSIO, Stefania SCIALLERO, Ludi SMEELE, Marta TAGLIABUE, Valentino VALENTINI, Van Harpen CARLA, Christoph Benedikt WESTPHALEN a Laura BOTTA. The observational clinical registry (cohort design) of the European Reference Network on Rare Adult Solid Cancers: The protocol for the rare head and neck cancers. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2023, roč. 18, č. 3, s. 1-13. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0283071.
  12. HALÁMKOVÁ, Jana, Lucia BOHOVICOVÁ, Lucie PEHALOVÁ, Tomáš KAZDA, Roman GONĚC, Teodor STANĚK, Lucie MOUKOVÁ, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Šárka KOZÁKOVÁ, Marek SVOBODA, Regina DEMLOVÁ, Lucie GABRIELOVÁ, Lenka HERNYCHOVÁ a Igor KISS. The risk of second primary malignancies in colorectal cancer patients using calcium channel blockers. SCIENTIFIC REPORTS. BERLIN: NATURE PORTFOLIO, 2023, roč. 13, č. 1, s. 1-8. ISSN 2045-2322. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/s41598-023-29535-7.
  13. BAZALOVÁ, Pavlína, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Igor KISS, Jana HALÁMKOVÁ, Marie ŠIMONOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Lucie KŮSOVÁ, Zora SVOBODOVÁ a Alexandra MALÁ. Vliv chemoterapie a následného intervenčního pohybového programu na aktivitu a balanci autonomního nervového systému – průběžné výsledky. Online. In Svoboda Marek, Obermannová Radka, Kocourková Jana. XLVII. Brněnské onkologické dny XXXVII., Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Laboratorní diagnostika v onkologii 2023. Sborník abstrakt. Praha: Care Comm s.r.o.: ČLS JEP, 2023, s. 50. ISSN 0862-495X.
  14. BAZALOVÁ, Pavlína, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Igor KISS, Jana HALÁMKOVÁ, Marie ŠIMONOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Lucie KŮSOVÁ, Zora SVOBODOVÁ a Alexandra MALÁ. Vliv chemoterapie a následného intervenčního pohybového programu na aktivitu a balanci autonomního nervového systému – průběžné výsledky. In XLVII. Brněnské onkologické dny XXXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Laboratorní diagnostika v onkologii 2023. 2023. ISSN 0862-495X.
  15. LEKÁROVÁ, Monika, Zdeňka BAREŠOVÁ, Miroslav SVĚTLÁK, Dana VIGAŠOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ a Jiří ŠEDO. Výzvy a řešení při implementaci eHealth programu na podporu duševního zdraví do klinické praxe na Masarykově onkologickém ústavu. In Mezinárodní konference Kontexty současné psychologie, Ostrava. 2023.

  2022

  1. NOVACEK, Vít, Marko ŘEHÁČEK, Petr ZELINA a Jana HALÁMKOVÁ. AI for Cancer Patient Empowerment - Interim Results of the AIcope Project. 2022.
  2. HALÁMKOVÁ, Jana, Radana DYMÁČKOVÁ a Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ. Akupunktura z pohledu medicíny založené na důkazech - možnosti klinického využití na podkladě doporučení National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 35, č. 2, s. 94-99. ISSN 0862-495X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/ccko202294.
  3. BENEŠOVÁ, Iva, Adam Paulin URMINSKÝ, Jana HALÁMKOVÁ a Lenka HERNYCHOVÁ. Changes of serum protein N-glycosylation in cancer. Časopis Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 35, č. 3, s. 174-180. ISSN 0862-495X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/ccko2022174.
  4. ZELINA, Petr, Jana HALÁMKOVÁ a Vít NOVÁČEK. Unsupervised extraction, labelling and clustering of segments from clinical notes. Online. In Proceedings of IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM). USA: IEEE, 2022, s. 1362-1368. ISBN 978-1-6654-6820-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/BIBM55620.2022.9995229.
  5. HALÁMKOVÁ, Jana, Lucia BOHOVICOVÁ, Lucie PEHALOVÁ, Roman GONĚC, Teodor STANĚK, Tomáš KAZDA, Lucie MOUKOVÁ, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Šárka KOZÁKOVÁ, Marek SVOBODA, Regina DEMLOVÁ a Igor KISS. Use of Hypolipidemic Drugs and the Risk of Second Primary Malignancy in Colorectal Cancer Patients. Cancers. BASEL: MDPI, 2022, roč. 14, č. 7, s. 1-13. ISSN 2072-6694. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/cancers14071699.

  2021

  1. HALÁMKOVÁ, Jana, Dagmar KRÁKOROVÁ a Regina DEMLOVÁ. Anizokorie jako nežádoucí účinek léčby paklitaxelem. Časopis Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 34, č. 4, s. 306-308. ISSN 0862-495X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/ccko2021306.
  2. DYMÁČKOVÁ, Radana, Iveta SELINGEROVÁ, Tomáš KAZDA, Marek SLÁVIK, Jana HALÁMKOVÁ, Michaela ŠVAJDOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLÁMA. Effect of Acupuncture in Pain Management of Head and Neck Cancer Radiotherapy: Prospective Randomized Unicentric Study. Journal of Clinical Medicine. Basel: MDPI, 2021, roč. 10, č. 5, s. 1-12. ISSN 2077-0383. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/jcm10051111.
  3. BLAY, J.Y., P. CASALI, C. BOUVIER, C. DEHAIS, I. GALLOWAY, J. GIETEMA, Jana HALÁMKOVÁ, N. HINDI, A. IDBAIH, E. KINLOCH, H.J. KLUMPEN, T. KOLAROVA, K. KOPECKOVA, J. LOVEY, M. MAGALHAES, K. OSELIN, S. PIPERNO-NEUMANN, A. RAVNSBAEK, M. ROGASIK, A. SAFWAT, S. SCHEIPL, M. SECKL, J. TAYLOR, M. TEMNYK, A. TRAMA, M. URBONAS, M. WARTENBERG a A. WEINMAN. European Reference Network for rare adult solid cancers, statement and integration to health care systems of member states: a position paper of the ERN EURACAN. ESMO OPEN. LONDON: BMJ PUBLISHING GROUP, 2021, roč. 6, č. 4, s. 1-10. ISSN 2059-7029. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.esmoop.2021.100174.
  4. HALÁMKOVÁ, Jana a Ondřej SLÁMA. Komunikace s onkologickým pacientem. In KISS, Igor, Radim NĚMEČEK, Michael DOUBEK a Rostislav VYZULA. Klinická onkologie pro mediky: Solidní nádory, nádory dětského věku a hematologické malignity. Třetí, přepracované a doplněné vydání. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity [online], [cit. 21. 09. 2022]. 2021, s. 144-149. ISSN 1801-6103.
  5. SVOBODA, Marek, Jana HALÁMKOVÁ, Pavel FABIAN a Ondřej SLABÝ. Nádory neznámé primární lokalizace. In Igor KISS , Radim NĚMEČEK, Michael DOUBEK a Rostislav VYZULA. Klinická onkologie pro mediky: Solidní nádory, nádory dětského věku a hematologické malignity. Třetí, přepracované a doplněné vydání. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity [online], [cit. 21. 09. 2022]. 2021, s. 347-351. ISSN 1801-6103.
  6. HALÁMKOVÁ, Jana. Následky a pozdní komplikace onkologické léčby. In KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Zora SVOBODOVÁ, Marie CRHOVÁ, Ivan STRUHÁR, Alexandra MALÁ, Martina ŠPERKOVÝ, Jana HALÁMKOVÁ, Iva BUREŠOVÁ, Markéta HADRABOVÁ a Andrea JANÍKOVÁ. Pohybová aktivita jako účinný prostředek nefarmakologické péče v onkologii. 1 el. vyd. Brno: Masarykova univerzita 2021. 2021, s. 13-16. ISBN 978-80-210-9787-2.
  7. BOSSI, P., A. T. CHAN, L. LICITRA, A. TRAMA, E. ORLANDI, E. P. HUI, Jana HALÁMKOVÁ, S. MATTHEIS, B. BAUJAT, J. HARDILLO, L. SMEELE, C. VAN HERPEN, A. CASTRO a J. P. MACHIELS. Nasopharyngeal carcinoma: ESMO-EURACAN Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology. AMSTERDAM: Oxford University Press, 2021, roč. 32, č. 4, s. 452-465. ISSN 0923-7534. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.annonc.2020.12.007.
  8. HALÁMKOVÁ, Jana a Marek SVOBODA. Organizace péče o nemocné se vzácnými nádory. Onkologická revue. 2021, roč. 8, č. 6, s. 12-14.
  9. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Jana HALÁMKOVÁ, Štěpán TUČEK, Ondřej BÍLEK, Jan KRISTEK, Tomáš KAZDA, Iva ZAMBO, Regina DEMLOVÁ a Igor KISS. Penis as a primary site of an extraskeletal Ewing sarcoma A case report. Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2021, roč. 100, č. 11, s. 1-5. ISSN 0025-7974. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/MD.0000000000025074.
  10. KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Zora SVOBODOVÁ, Marie CRHOVÁ, Ivan STRUHÁR, Alexandra MALÁ, Martina ŠPERKOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ, Iva BUREŠOVÁ, Markéta HADRABOVÁ a Andrea JANÍKOVÁ. Pohybová aktivita jako účinný prostředek nefarmakologické péče v onkologii. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 108 s. ISBN 978-80-210-9787-2.
  11. HALÁMKOVÁ, Jana, Tomáš KAZDA, Lucie PEHALOVÁ, Roman GONĚC, Šárka KOZÁKOVÁ, Lucia BOHOVICOVÁ, Dagmar KRAKOROVA ADAMKOVA, Ondřej SLABÝ, Regina DEMLOVÁ, Marek SVOBODA a Igor KISS. Second primary malignancies in colorectal cancer patients. Nature Scientific Reports. London: NATURE RESEARCH, 2021, roč. 11, č. 1, s. 1-12. ISSN 2045-2322. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/s41598-021-82248-7.
  12. HALÁMKOVÁ, Jana. Sekundární nádory – metastázy. In KISS, Igor, Radim NĚMEČEK, Michael DOUBEK a Rostislav VYZULA. Klinická onkologie pro mediky: Solidní nádory, nádory dětského věku a hematologické malignity. Třetí, přepracované a doplněné vydání. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity [online], [cit. 21. 09. 2022]. 2021, s. 352-360. ISSN 1801-6103.
  13. PEHALOVÁ, Lucie, Denisa KREJČÍ, Jana HALÁMKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Lenka ŠNAJDROVÁ a Ladislav DUŠEK. Significant current epidemiological trend: Haematological malignancies as subsequent primary tumours in cancer patients. Cancer Epidemiology. Oxford: Elsevier, 2021, roč. 72, June 2021, s. 1-8. ISSN 1877-7821. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.canep.2021.101929.
  14. KISS, Igor a Jana HALÁMKOVÁ. The impact of controlled physical activity on imbalance of autonomic nervous system, immune system and reduced cardiorespiratory fitness in cancer pacients after adjuvant chemotherapy. 2021.
  15. HALÁMKOVÁ, Jana, Tomáš KAZDA, Lucie PEHALOVÁ, Roman GONĚC, Sarka KOZAKOVA, Lucia BOHOVICOVA, Ondřej SLABÝ, Regina DEMLOVÁ, Marek SVOBODA a Igor KISS. The Impact of Diabetes Mellitus on the Second Primary Malignancies in Colorectal Cancer Patients. Frontiers in Oncology. Lausanne: Frontiers Media S.A., 2021, roč. 10, January 2021, s. 1-10. ISSN 2234-943X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fonc.2020.573394.
  16. WIND, A., E. D. HARTMAN, R. R. J. P. VAN EEKEREN, R. P. W. F. WIJN, Jana HALÁMKOVÁ, J. MATTSON, S. SIESLING a W. H. VAN HARTEN. Validating a generic cancer consumer quality index in eight European countries, patient reported experiences and the influence of cultural differences. BMC Cancer. LONDON: BMC, 2021, roč. 21, č. 1, s. 1-11. ISSN 1471-2407. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/s12885-021-07943-0.
  17. HALÁMKOVÁ, Jana, Miroslav PENKA, Alena BULIKOVÁ a Jarmila KISSOVÁ. Změny koagulačních parametrů v průběhu maligního onemocnění. In KISS, Igor, Radim NĚMEČEK, Michael DOUBEK a Rostislav VYZULA. Klinická onkologie pro mediky: Solidní nádory, nádory dětského věku a hematologické malignity. Třetí, přepracované a doplněné vydání. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity [online], [cit. 21. 09. 2022]. 2021, s. 194-213. ISSN 1801-6103.

  2020

  1. HALÁMKOVÁ, Jana, Tomáš KAZDA, Dagmar ADAMKOVA-KRAKOROVA, Sylva RYBNÍČKOVÁ, Igor KISS a Regina DEMLOVÁ. Everolimus-related unilateral abdominal lymphedema in a renal cancer patient A case report. Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2020, roč. 99, č. 42, s. 1-4. ISSN 0025-7974. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/MD.0000000000022634.
  2. VYCHYTILOVÁ, Petra, Milana ŠACHLOVÁ a Jana HALÁMKOVÁ. Exosomal long non-coding RNAs as non-invasive biomarkers for early detection of colorectal cancer. 2020.

  2019

  1. HALÁMKOVÁ, Jana a Jarmila KISSOVÁ. Anemie u onkologických pacientů. In NOVOTNÝ, Jan, Pavel VÍTEK a Zdeněk KLEIBL. Onkologie v klinické praxi: standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. 3., přepracované a doplněné vydání. Mladá fronta, 2019, s. 612-615. ISBN 978-80-204-5103-3.
  2. HALÁMKOVÁ, Jana. Informační zdroje. In ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Radka ALEXANDROVÁ, Ladislav DUŠEK, Lukáš FIALA, Lenka FORETOVÁ, HANA HOBZOVÁ, Igor KISS, Denisa KREJČÍ, Peter MÚDRÝ, Jan MUŽÍK, Marek SVOBODA, Ivana SVOBODOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jaroslav ŠTĚRBA, Tomáš TOMÁŠ a Iva ZAMBO. Sarkomy. Praha: Mladá fronta, 2019. Edice postgraduální medicíny. 2019, s. 281-284. ISBN 978-80-204-5271-9.
  3. NOVOTNÝ, Jan, Jana HALÁMKOVÁ, Pavel VÍTEK a Robert GÜRLICH. Karcinom slinivky břišní (C25). In NOVOTNÝ, Jan, Pavel VÍTEK a Zdeněk KLEIBL. Onkologie v klinické praxi: standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. 3., přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá fronta, 2019, s. 241-258. Aeskulap. ISBN 978-80-204-5103-3.
  4. NOVOTNÝ, Jan a Jana HALÁMKOVÁ. Karcinom žlučníku a extrahepatálních žlučových cest (C23-24). In In: NOVOTNÝ, Jan, Pavel VÍTEK a Zdeněk KLEIBL. Onkologie v klinické praxi: standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. 3., přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá fronta, 2019, s. 230-240. Aeskulap. ISBN 978-80-204-5103-3.
  5. HALÁMKOVÁ, Jana, Jan NOVOTNÝ a Petra VYSOČANOVÁ. Kardiotoxicita a kardiovaskulární nežádoucí účinky. In NOVOTNÝ, Jan, Pavel VÍTEK a Zdeněk KLEIBL. Onkologie v klinické praxi: standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. 3., přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá fronta, 2019, s. 555-562. ISBN 978-80-204-5103-3.
  6. HALÁMKOVÁ, Jana, Ondřej SLÁMA, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Regina DEMLOVÁ a Josef KUŘE. Komunikace s onkologickým pacientem. Vnitřní lékařství. Olomouc: Solen, s. r. o., 2019, roč. 65, č. 5, s. 359-362. ISSN 0042-773X.
  7. VYCHYTILOVÁ, Petra, Alena SVOBODOVÁ KOVAŘÍKOVÁ, Tomáš GROLICH, Vladimír PROCHÁZKA, Kateřina SLABÁ, Táňa MACHÁČKOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ, Marek SVOBODA, Zdeněk KALA, Igor KISS a Ondřej SLABÝ. MicroRNA Biogenesis Pathway Genes Are Deregulated in Colorectal Cancer. International Journal of Molecular Sciences. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019, roč. 20, č. 18, s. 1-13. ISSN 1422-0067. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/ijms20184460.
  8. TUČEK, Štěpán, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, A JUREČKOVÁ, J KRÁLOVÁ, Lukáš POCHOP, Blanka HORVÁTHOVÁ, L SVĚTLÁKOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ, Jiří TOMÁŠEK a Igor KISS. Podání vysokodávkovaného metotrexátu na standardním oddělení - zkušenosti pracoviště s náročnou léčbou. Klinická onkologie. Brno: Ambit Media a.s., 2019, s. S91. ISSN 0862-495X.
  9. KOZÁKOVÁ, Šárka, Vojtěch ONDRA a Jana HALÁMKOVÁ. Zdraví ohrožující interakce fytofarmak a onkologické léčby. Onkologická revue. 2019, roč. 6, č. 6, s. 71-75. ISSN 2464-7195.

  2018

  1. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Jana HALÁMKOVÁ, Šárka KOZÁKOVÁ a Štěpán TUČEK. Farmakoterapie sarkomů měkkých tkání dle aktualizovaných doporučení ESMO EURACAN. Remedia : farmakoterapeutický dvouměsíčník pro lékaře a farmaceuty. 2018, roč. 28, č. 4, s. 340-345. ISSN 0862-8947.

  2017

  1. HALÁMKOVÁ, Jana a Miroslav PENKA. Aktuální doporučení pro prevenci a terapii venózní trombembolické nemoci u onkologicky nemocných. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 30, č. 2, s. 100-105. ISSN 0862-495X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amko2017100.
  2. KISS, Igor, Jitka MLČOCHOVÁ, Kamila SOUČKOVÁ, Pavel FABIAN, Alexandr POPRACH, Jana HALÁMKOVÁ, Marek SVOBODA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. MicroRNAs as outcome predictors in patients with metastatic colorectal cancer treated with bevacizumab in combination with FOLFOX. Oncology letters. Athens: Spandidos Publications, 2017, roč. 14, č. 1, s. 743-750. ISSN 1792-1074. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3892/ol.2017.6255.
  3. VYCHYTILOVÁ, Petra, Jana MERHAUTOVÁ, Táňa MACHÁČKOVÁ, Irene GUTIERREZ-GARCIA, José GARCIA-SOLANO, Lenka RADOVÁ, Dominika BRCHNELOVÁ, Kateřina SLABÁ, Marek SVOBODA, Jana HALÁMKOVÁ, Regina DEMLOVÁ, Igor KISS, Rostislav VYZULA, Pablo CONESA-ZAMORA a Ondřej SLABÝ. MiR-215-5p is a tumor suppressor in colorectal cancer targeting EGFR ligand epiregulin and its transcriptional inducer HOXB9. Oncogenesis. New York, USA: Nature publishing group, 2017, roč. 6, č. 11, s. 399-412. ISSN 2157-9024. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/s41389-017-0006-6.
  4. TUČEK, Štěpán, Jiří TOMÁŠEK, Ján PODHOREC a Jana HALÁMKOVÁ. Příčiny malnutrice. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2017, s. 63. ISSN 0862-495X.

  2016

  1. HALÁMKOVÁ, Jana, Jarmila KISSOVÁ a Igor KISS. Anémie u onkologických pacientů. In Jan Novotný, Pavel Vítek, Zdeněk Kleibl. Onkologie v klinické praxi : standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. 2. vydání. Praha: Mladá fronta, 2016, s. 569-572. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3944-4.
  2. NOVOTNÝ, Jan, Jana HALÁMKOVÁ, Pavel VÍTEK, Věra KRUTÍLKOVÁ a Robert GRÜLICH. Karcinom slinivky břišní (C25). In NOVOTNÝ, J., P. VÍTEK a P. KLEIBL. Onkologie v klinické praxi: standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. 2. vydání. Praha: Mladá fronta, 2016, s. 214-230. Aeskulap. Medical services. ISBN 978-80-204-3944-4.
  3. HALÁMKOVÁ, Jana, Jan NOVOTNÝ a Petra VYSOČANOVÁ. Kardiotoxicita a kardiovaskulární nežádoucí účinky. In Jan Novotný, Pavel Vítek, Zdeněk Kleibl. Onkologie v klinické praxi : standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. 2. vydání. Praha: Mladá fronta, 2016, s. 513-520. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3944-4.

  2015

  1. TUČEK, Štěpán, Andrea JUREČKOVÁ, Jiří TOMÁŠEK, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Jana HALÁMKOVÁ a Lukáš POCHOP. Antikoagulační léčba a trombembolizmus při léčbě bevacizumabem – opatrnost, či obavy? Klinická onkologie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, Ambit Media a.s., 2015, roč. 28(4), s. 293-295. ISSN 0862-495X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amko2015293.
  2. HALÁMKOVÁ, Jana, Marta KREJČÍ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Zdeněk ADAM a Igor KISS. Cílená terapie u geriatrických nemocných. In MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana a Igor KISS. Geriatrická onkologie. Praha: Mladá fronta, 2015, s. 382-403. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3738-9.
  3. BENCSIKOVÁ, Beatrix, Zbyněk BORTLÍČEK, Jana HALÁMKOVÁ, Lenka OSTRIZKOVA, Igor KISS, Bohuslav MELICHAR, Tomáš PAVLÍK, Ladislav DUŠEK, Dalibor VALÍK, Rostislav VYZULA a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. Efficacy of bevacizumab and chemotherapy in the first-line treatment of metastatic colorectal cancer: broadening KRAS-focused clinical view. BMC Gastroenterology. LONDON: BioMed Central, 2015, roč. 15, MAR 24 2015, s. "nestránkováno", 10 s. ISSN 1471-230X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/s12876-015-0266-6.
  4. HALÁMKOVÁ, Jana a Jiří KRATOCHVÍL. Jak a kde hledat zdroje informací v onkologii. In Jiří Tomášek. Onkologie : minimum pro praxi. 1. vyd. Praha: Axonite CZ, 2015, s. 152-158. Asclepius. ISBN 978-80-88046-01-1.
  5. SVOBODA, Marek, Jana HALÁMKOVÁ, Pavel FABIAN a Ondřej SLABÝ. Nádory neznámé primární lokalizace. In KUBÁČKOVÁ, Kateřina, Tomáš BÜCHLER, Pavel FABIAN, Jana HALÁMKOVÁ, Libor HAVEL, Zdeněk LINKE, Radka LOHYNSKÁ, Alena MACHOVCOVÁ, Běla MALINOVÁ, Markéta ŠŤASTNÁ MARKOVÁ, Lubor MRZENA, Marek PLUTA, Alena PUCHMAJEROVÁ, Ondřej SLABÝ, Marek SVOBODA a Petr VLČEK. Vzácné nádory v onkologii. Praha: Mladá fronta, 2015, s. 289-309. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3658-0.
  6. HALÁMKOVÁ, Jana, Štěpán TUČEK, Igor KISS a Marek SVOBODA. SYSTÉMOVÁ LÉČBA NÁDORŮ NEZNÁMÉHO ORIGA. In 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2015.

  2014

  1. KISS, Igor, Zbyněk BORTLÍČEK, Bohuslav MELICHAR, Alexander POPRACH, Jana HALÁMKOVÁ, Rostislav VYZULA, Ladislav DUŠEK a Tomas BUCHLER. Efficacy and Toxicity of Bevacizumab on Combination with Chemotherapy in Different Lines of Treatment for Metastatic Colorectal Carcinoma. Anticancer Research. Athens: International Institute of Anticancer Research, 2014, roč. 34, č. 2, s. 949-954. ISSN 0250-7005.
  2. HALÁMKOVÁ, Jana, Jiří TOMÁŠEK, Štěpán TUČEK, Jiří VAŠINA, Sylva RYBNÍČKOVÁ a Igor KISS. KDY PROVÁDĚT HISTOLOGICKOU VERIFIKACI METASTÁZ PŘI ZNÁMÉM PRIMÁRNÍM ORIGU – JSME SI VŽDY JISTI, CO VLASTNĚ LÉČÍME? In Sborník abstrakt: XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařská zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2014, s. 106-261. ISBN 978-80-86793-32-0.
  3. BENEJ, Michal, Helena ČOUPKOVÁ, Ivan ČAPOV, Svetozár HARUŠTIAK, Jan WECHSLER a Jana HALÁMKOVÁ. Metachronní plicní metastázy mamárního karcinomu nebo duplexní malignita? Pohled chirurga a onkologa − kazuistika. Rozhledy v chirurgii : měsíčník Československé chirurgické společnosti. Praha, 2014, roč. 93, č. 10, s. 516-519. ISSN 0035-9351.
  4. TUČEK, Štěpán, Jiří TOMÁŠEK, Andrea JUREČKOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ a Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ. Možnosti farmakoterapie u pacientů s karcinomem žaludku. časopis Remedia. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Remedia, 2014, roč. 2014, 24. ISSN 0862-8947.
  5. HALÁMKOVÁ, Jana, Katarína PETRÁKOVÁ a Igor KISS. PARP inhibitory v léčbě karcinomu prsu u pacientek s BRCA mutací. In Onkologická revue. Praha: Current Media, 2014, s. 21-25. ISBN 978-80-260-5860-1.
  6. TUČEK, Štěpán, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Andrea JUREČKOVÁ, Lukáš POCHOP, Helena TUŠKOVÁ, Ján PODHOREC, Jana HALÁMKOVÁ a Jiří TOMÁŠEK. PŘÍPAD NEČEKANÉ A TRVAJÍCÍ LÉČEBNÉ ODPOVĚDI U EPITELOIDNÍHO SARKOMU. In Sborník abstrakt: XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařská zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2014, s. 77-232. ISBN 978-80-86793-32-0.
  7. PODHOREC, Ján, Jiří TOMÁŠEK, Igor KISS, Andrea JUREČKOVÁ, Štěpán TUČEK, Jana HALÁMKOVÁ, Lukáš POCHOP a Pavel FABIAN. Regrese metastatického inflamatorního myofibroblastického tumoru pankreatu po chemoterapii- kazuistika. In Sborník abstrakt: XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařská zdravotnické pracovníky. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2014, s. 103-103, 156 s. ISBN 978-80-86793-32-0.
  8. HALÁMKOVÁ, Jana, Katarína PETRÁKOVÁ, Jiří TOMÁŠEK a Igor KISS. Specifika ovariálního karcinomu u pacientek s mutací BRCA: léčba karcinomu ovaria inhibitory PARP. Praktická gynekologie. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 18, č. 1, s. 54-59. ISSN 1801-8750.
  9. KISS, Igor, Jana HALÁMKOVÁ a Jiří TOMÁŠEK. Význam cíleného výběru ve všech liniích léčby pacientů pro zlepšení výsledků léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu. Farmakoterapie. 2014, roč. 10, č. 2, s. 229-233. ISSN 1801-1209.

  2013

  1. KISS, Igor, Jiří TOMÁŠEK a Jana HALÁMKOVÁ. Biologická léčba kolorektálního karcinomu z pohledu klinické praxe v České republice – data z registru NOR a CORECT. Farmakoterapie. 2013, roč. 9, č. 2, s. 191-196. ISSN 1801-1209.
  2. HALÁMKOVÁ, Jana, Igor KISS, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jiří TOMÁŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Zbyněk ČECH, D. BEDNAROVA, Štěpán TUČEK, L. HANAKOVA, Mojmír MOULIS, Jiřina ZAVŘELOVÁ, M. MAN, Petr BENDA, Oldřich ROBEK, Zdeněk KALA a Miroslav PENKA. Clinical impact of PAI 1 4G/5G gene polymorphism in colorectal carcinoma patients. Neoplasma. BRATISLAVA: SLOVAK ACAD SCIENCES, 2013, roč. 60, č. 2, s. 151-159. ISSN 0028-2685. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4149/neo_2013_020.
  3. BÍLEK, Ondřej, Štěpán TUČEK, Karel VESELÝ, Pavel FABIAN, Blanka ROBEŠOVÁ, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Radek LAKOMÝ, Marek SVOBODA, A. JUREČKOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ, J. KRÁLOVÁ, Lucia ŠIKULÍNCOVÁ, Ján PODHOREC, Jiří TOMÁŠEK, Igor KISS a Rostislav VYZULA. Maligní melanom léčený intenzivní chemoterapií, podobnost histologického obrazu maligního melanomu a nádorů měkkých tkání, kazuistika pacientky. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 26, č. 1, s. 42-46. ISSN 0862-495X.
  4. HALÁMKOVÁ, Jana, Jiří TOMÁŠEK a Igor KISS. Pokroky v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu. Remedia : farmakoterapeutický dvouměsíčník pro lékaře a farmaceuty. 2013, roč. 23, č. 6, s. 390-394. ISSN 0862-8947.
  5. HALÁMKOVÁ, Jana, Jiří TOMÁŠEK, Sylva RYBNÍČKOVÁ, D. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Beatrix BENCSIKOVÁ a Igor KISS. Současný přístup k léčbě pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 10, s. 903-908. ISSN 0042-773X.
  6. TOMÁŠEK, Jiří a Jana HALÁMKOVÁ. Systémová protinádorová léčba kolorektálního karcinomu. Onkologie. 2013, roč. 7, č. 4, s. 188-189. ISSN 1802-4475.
  7. TOMÁŠEK, Jiří, Igor KISS, Jiří PRÁŠEK, Ladislav DUŠEK, Štěpán TUČEK, Vlastimil VÁLEK, Rostislav VYZULA, Zdeněk KALA, Iveta ZIMOVÁ, Ján PODHOREC, Jana HALÁMKOVÁ a Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ. The liver function assessment – The indocyanine green retention in correlation with the cholescintigraphic measurement: A retrospective validation study in 107 patients with liver malignancies. In 10 th Gastrointestinal Cancers Symposium, ASCO, ASTRO, SSO, San Francisco, USA. 2013.
  8. HALÁMKOVÁ, Jana. Význam správného odběru rodinné anamnézy u onkologicky nemocných. Praktická gynekologie. Brno: Ambit Media, 2013, roč. 17, č. 1, s. 20-22. ISSN 1211-6645.

  2012

  1. HALÁMKOVÁ, Jana, Jarmila KISSOVÁ a Jan NOVOTNÝ. Anemie u onkologických pacientů. In NOVOTNÝ, Jan, Pavel VÍTEK, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Jana HALÁMKOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Radim NĚMEČEK, Katarína PETRÁKOVÁ, Pavel ŠEVČÍK a Petra VYSOČANOVÁ. Onkologie v klinické praxi: standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2012, s. 479-488. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2663-5.
  2. NOVOTNÝ, Jan, Pavel VÍTEK a Jana HALÁMKOVÁ. Karcinom pánvičky ledvinné, močovodu a močového měchýře (C65-68). In NOVOTNÝ, Jan, Pavel VÍTEK, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Jana HALÁMKOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Radim NĚMEČEK, Katarína PETRÁKOVÁ, Pavel ŠEVČÍK a Petra VYSOČANOVÁ. Onkologie v klinické praxi: standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2012, s. 387-399. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2663-5.
  3. PETRÁKOVÁ, Katarína, Petra TESAŘOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Pavel VÍTEK, David PAVLIŠTA, Martina ZIMOVJANOVÁ a Jana HALÁMKOVÁ. Karcinom prsu (C50). In NOVOTNÝ, Jan, Pavel VÍTEK, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Jana HALÁMKOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Radim NĚMEČEK, Katarína PETRÁKOVÁ, Pavel ŠEVČÍK a Petra VYSOČANOVÁ. Onkologie v klinické praxi: standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2012, s. 257-294. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2663-5.
  4. NOVOTNÝ, Jan, Jana HALÁMKOVÁ, Pavel VÍTEK a Robert GÜRLICH. Karcinom slinivky břišní. In NOVOTNÝ, Jan, Pavel VÍTEK, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Jana HALÁMKOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Radim NĚMEČEK, Katarína PETRÁKOVÁ, Pavel ŠEVČÍK a Petra VYSOČANOVÁ. Onkologie v klinické praxi: standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2012, s. 161-175. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2663-5.
  5. HALÁMKOVÁ, Jana a Jan NOVOTNÝ. Karcinom žlučníku a extrahepatálních žlučových cest. In NOVOTNÝ, Jan, Pavel VÍTEK, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Jana HALÁMKOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Radim NĚMEČEK, Katarína PETRÁKOVÁ, Pavel ŠEVČÍK a Petra VYSOČANOVÁ. Onkologie v klinické praxi: standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2012, s. 149-160. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2663-5.
  6. HALÁMKOVÁ, Jana, Jan NOVOTNÝ a Petra VYSOČANOVÁ. Kardiotoxicita a kardiovaskulární nežádoucí účinky. In NOVOTNÝ, Jan, Pavel VÍTEK, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Jana HALÁMKOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Radim NĚMEČEK, Katarína PETRÁKOVÁ, Pavel ŠEVČÍK a Petra VYSOČANOVÁ. Onkologie v klinické praxi: standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2012, s. 499-504. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2663-5.
  7. TUČEK, Štěpán, Ondřej BÍLEK, Jiří TOMÁŠEK, Igor KISS, Lukáš VELECKÝ, Karel VESELÝ, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Jana HALÁMKOVÁ a Lucia ŠIKULÍNCOVÁ. Kolik máme času na diagnostiku ca prsu? Kazuistika fulminantně probíhajícího onemocnění. In Marek Svoboda. XXXVI. Brněnské onkologické dny, Edukační sborník. Brno: MOU Brno, 2012, s. 86-87. ISBN 978-80-86793-23-8.
  8. KISS, Igor a Jana HALÁMKOVÁ. Komplexní léčba metastatického kolorektálního karcinomu. Acta medicinae. 2012, roč. 1, č. 2, s. 45-48. ISSN 1805-398X.
  9. KISS, Igor, Jiří TOMÁŠEK, Jana HALÁMKOVÁ, Štěpán TUČEK a Tomáš ANDRAŠINA. Možnosti farmakoterapie v léčbě nádorů žlučových cest a pankreatu (včetně NET) – systémová a regionální léčba. In XXXVI. Brněnské onkologické dny - edukační sborník. 2012. ISBN 978-80-86793-23-8.
  10. HALÁMKOVÁ, Jana a Ondřej SLÁMA. Onkologie a paliativní medicína. In KUŘE, Josef. Kapitoly z lékařské etiky. 2., upr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 2012, s. 51-57. ISBN 978-80-210-5951-1.
  11. NOVOTNÝ, Jan, Pavel VÍTEK, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Tomáš BÜCHLER, Richard FERANEC, Daniela FISCHEROVÁ, Martin FOLDYNA, Soňa FRANKOVÁ, Robert GÜRLICH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Petra HOLEČKOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Ivana KRAJSOVÁ, Věra KRUTÍLKOVÁ, Zdeněk LINKE, Radim NĚMEČEK, Irena NETÍKOVÁ, Martin OLIVERIUS, David PAVLIŠTA, Ladislav PECEN, Katarína PETRÁKOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, Petra TESAŘOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Milada ZEMANOVÁ a Martina ZIMOVJANOVÁ. Onkologie v klinické praxi : standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2012, 531 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2663-5.
  12. HALÁMKOVÁ, Jana, Igor KISS, Jiří TOMÁŠEK, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Štěpán TUČEK a Miroslav PENKA. Význam urokinázy a jejích inhibitorů pro invazi a metastazováni zhoubných nádorů. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2012, roč. 58, č. 2, s. 129-134. ISSN 0042-773X.

  2011

  1. KREJČÍ, Marta, Jana HALÁMKOVÁ, Zdeněk ADAM a Jiří MAYER. Cílená léčba v hematoonkologii, nové léky. In ADAM Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Obecná onkologie. Praha: Galén, 2011, s. 159-166. ISBN 978-80-7262-715-8.
  2. HALÁMKOVÁ, Jana, Luděk POUR, Jana ŠMARDOVÁ, Jiří TOMÁŠEK, Regina DEMLOVÁ, Igor KISS a Zdeněk ADAM. Cílená léčba v onkologii. In SOUČEK M.,Z.ADAM, D.ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, L.BABIČKOVÁ, O.BEDNAŘÍK, Š.BOHATÁ, P.BURKOŇ, R.DEMLOVÁ, L.DUBSKÁ, L.DUŠEK, P.FABIAN, V.FAIT, L.FORETOVÁ, J.HALÁMKOVÁ, R.CHALOUPKA, J.CHOVANEC, Z.KALA, I.KISS, I.KOCÁK, R.LAKOMÝ, M.NEKULOVÁ, I.NOVOTNÝ, R.OBERMANNOVÁ, D.PACÍK, M.PALÁCOVÁ, M.PENKA, J.PETERA, K.PETRÁKOVÁ, A.ROVNÝ, Z.ŘEHÁK, J.SKŘIČKOVÁ, O.SLÁMA, K.STARÝ, M.SVOBODA, P.ŠLAMPA, J.ŠPELDOVÁ, J.TOMÁŠEK, Š.TUČEK, D.VALÍK, J.VOKURKA, J.VORLÍČEK. Vnitřní lékařství. 1. díl. Grada Publishing, 2011, s. 550-554. ISBN 978-80-247-2110-1.
  3. HALÁMKOVÁ, Jana, Igor KISS, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jiří JARKOVSKÝ, Jiří TOMÁŠEK, Štěpán TUČEK, Lada HANAKOVA, Mojmír MOULIS, Zbyněk ČECH, Jiřina ZAVŘELOVÁ a Miroslav PENKA. Clinical Relevance of uPA, uPAR, PAI 1 and PAI 2 Tissue Expression and Plasma PAI 1 Level in Colorectal Carcinoma Patients. Hepatogastroenterology. 2011, roč. 58, č. 112, s. 1918-1925. ISSN 0172-6390. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5754/hge10232.
  4. HALÁMKOVÁ, Jana, Igor KISS, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jiří TOMÁŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Zbyněk ČECH, Štěpán TUČEK, L. HANÁKOVÁ, Mojmír MOULIS, J. ZAVŘELOVÁ, M. MAN, Petr BENDA, Oldřich ROBEK, Zdeněk KALA a Miroslav PENKA. Clinical significance of the plasminogen activator system in relation to grade of tumor and treatment response in colorectal carcinoma patients. Neoplasma. 2011, roč. 58, č. 5, s. 377-385. ISSN 0028-2685. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4149/neo_2011_05_377.
  5. KISS, Igor, Jiří TOMÁŠEK a Jana HALÁMKOVÁ. Farmakoterapie kolorektálního karcinomu. In MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. Edukační sborník, XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. KOnference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2011, s. 140-142, 342 s. ISBN 978-80-86793-17-7.
  6. CHOVANEC, Josef, Jana HALÁMKOVÁ, Jiří TOMÁŠEK a Igor KISS. Gynekologické maligní tumory. In SOUČEK M., Z.ADAM, D.ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, L.BABIČKOVÁ, O.BEDNAŘÍK, Š.BOHATÁ, P.BURKOŇ, R.DEMLOVÁ, L.DUBSKÁ, L.DUŠEK, P.FABIAN, V.FAIT, L.FORETOVÁ, J.HALÁMKOVÁ, R.CHALOUPKA, J.CHOVANEC, Z.KALA, I.KISS, I.KOCÁK, R.LAKOMÝ, M.NEKULOVÁ, I.NOVOTNÝ, R.OBERMANNOVÁ, D.PACÍK, M.PALÁCOVÁ, M.PENKA, J. PETERA, K. PETRÁKOVÁ, A. ROVNÝ, Z. ŘEHÁK, J. SKŘIČKOVÁ, O. SLÁMA, K. STARÝ, M. SVOBODA, P. ŠLAMPA, J. ŠPELDOVÁ, J. TOMÁŠEK, Š. TUČEK, D. VALÍK, J. VOKURKA, J.VORLÍČEK. Vnitřní lékařství. 1. díl. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 605-609. ISBN 978-80-247-2110-1.
  7. TOMÁŠEK, Jiří, Vlastimil VÁLEK, Zdeněk KALA, Tomáš ANDRAŠINA, Štěpán TUČEK, Jana HALÁMKOVÁ, Jana KRÁLOVÁ a Jiří PRÁŠEK. Hepatoblastom v dospělosti –pacient s dlouholetou kontrolou nemoci multimodální léčbou. Onkologie. Olomouc: Solen s.r.o., 2011, roč. 5, č. 3, s. 184-186. ISSN 1802-4475.
  8. HALÁMKOVÁ, Jana, Jiří TOMÁŠEK, Šárka BOHATÁ a Igor KISS. Chemoterapie a biologická léčba kolorektálního karcinomu s cílem operability primárně inoperabilního onemocnění. Onkologie. 2011, roč. 5, č. 5, s. 279-283. ISSN 1802-4475.
  9. PETRÁKOVÁ, Katarína, Markéta PALÁCOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ, Jiří TOMÁŠEK, Igor KISS, Lucie KŘIKAVOVÁ a Zdeněk ŘEHÁK. Karcinom prsu. In SOUČEK M., Z.ADAM, D.ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, L.BABIČKOVÁ, O.BEDNAŘÍK, Š.BOHATÁ, P.BURKOŇ, R.DEMLOVÁ, L.DUBSKÁ, L.DUŠEK, P.FABIAN, V.FAIT, L.FORETOVÁ, J.HALÁMKOVÁ, R.CHALOUPKA, J.CHOVANEC, Z.KALA, I.KISS, I.KOCÁK, R.LAKOMÝ, M.NEKULOVÁ, I.NOVOTNÝ, R.OBERMANNOVÁ, D.PACÍK, M.PALÁCOVÁ, M.PENKA, J.PETERA, K.PETRÁKOVÁ, A.ROVNÝ, Z.ŘEHÁK, J.SKŘIČKOVÁ, O.SLÁMA, K.STARÝ, M.SVOBODA, P.ŠLAMPA, J.ŠPELDOVÁ, J.TOMÁŠEK, Š.TUČEK, D.VALÍK, J.VOKURKA, J.VORLÍČEK. Vnitřní lékařství. 1. díl. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 574-577. ISBN 978-80-247-2110-1.
  10. TOMÁŠEK, Jiří, Igor KISS, Vlastimil VÁLEK, Zdeněk KALA, Tomáš ANDRAŠINA, Štěpán TUČEK, Jana HALÁMKOVÁ, Jana KRÁLOVÁ, Antonín KRPENSKÝ, Marta ČÍHALOVÁ, Jiří PRÁŠEK a Ondřej BÍLEK. Kazuistika z onkologické praxe:. Brno, 2011, s. 170-172, 342 s. ISBN 978-80-86793-17-7.
  11. KISS, Igor, Jana HALÁMKOVÁ, Jiří TOMÁŠEK, Dagmar KRÁKOROVÁ ADÁMKOVÁ, Beatric BENCSIKOVÁ, Ilona KOCÁKOVÁ, Marek SVOBODA a Radka LORDICK OBERMANNOVÁ. Léčba metastatického kolorektálního karcinomu. Medicína a umění. 2011, roč. 3, č. 16, s. 24-26. ISSN 1803-3679.
  12. HALÁMKOVÁ, Jana a Igor KISS. Léčba pacientů s kolorektálním karcinomem. Zdravotnické listy. Praha, 2011, roč. 60, 10/2011, s. 27-30. ISSN 0044-1996.
  13. KISS, Igor, Jiří TOMÁŠEK, Jana HALÁMKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Marek SVOBODA a Štěpán TUČEK. Metastázy nádorů neznámé primární lokalizace. In SOUČEK M, Z.ADAM, D.ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, L.BABIČKOVÁ, O.BEDNAŘÍK, Š.BOHATÁ, P.BURKOŇ, R.DEMLOVÁ, L.DUBSKÁ, L.DUŠEK, P.FABIAN, V.FAIT, L.FORETOVÁ, J.HALÁMKOVÁ, R.CHALOUPKA, J.CHOVANEC, Z.KALA, I.KISS, I.KOCÁK, R.LAKOMÝ, M.NEKULOVÁ, I.NOVOTNÝ, R.OBERMANNOVÁ, D.PACÍK, M.PALÁCOVÁ, M.PENKA, J.PETERA, K.PETRÁKOVÁ, A.ROVNÝ, Z.ŘEHÁK, J.SKŘIČKOVÁ, O.SLÁMA, K.STARÝ, M.SVOBODA, P.ŠLAMPA, J ŠPELDOVÁ, J.TOMÁŠEK, Š.TUČEK, D.VALÍK, J.VOKURKA, J.VORLÍČEK. Vnitřní lékařství. 1. díl. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 615-617. ISBN 978-80-247-2110-1.
  14. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Štěpán TUČEK, Jiří TOMÁŠEK, Jana HALÁMKOVÁ a Igor KISS. Mezioborová spolupráce v léčbě sarkomů kostí a měkkých tkání. Medicína a umění. 2011, roč. 2011, č. 3. ISSN 1803-3679.
  15. KISS, Igor a Jana HALÁMKOVÁ. Možnosti farmakoterapie hepatocelulárního karcinomu. Farmakoterapie, spec. příloha. Praha: Farmakon Press, 2011, s. 27-32. ISSN 1801-1209.
  16. TOMÁŠEK, Jiří, Miroslav TOMIŠKA, Jana HALÁMKOVÁ, Richard CHALOUPKA a Igor KISS. Náhlé stavy v onkologii. In Vnitřní lékařství. 1. díl. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 260-262. ISBN 978-80-247-2110-1.
  17. STARÝ, Karel a Jana HALÁMKOVÁ. Neuroendokrinní tumory. In SOUČEK M., Z. ADAM, D.ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, L.BABIČKOVÁ, O.BEDNAŘÍK, Š.BOHATÁ, P.BURKOŇ, R.DEMLOVÁ, L.DUBSKÁ, L.DUŠEK, P.FABIAN, V.FAIT, L.FORETOVÁ, J.HALÁMKOVÁ, R.CHALOUPKA, J.CHOVANEC, Z.KALA, I.KISS, I.KOCÁK, R.LAKOMÝ, M.NEKULOVÁ, I.NOVOTNÝ, R.OBERMANNOVÁ, D.PACÍK, M.PALÁCOVÁ, M.PENKA, J.PETERA, K.PETRÁKOVÁ, A.ROVNÝ, Z.ŘEHÁK, J.SKŘIČKOVÁ, O.SLÁMA, K.STARÝ, M.SVOBODA, P.ŠLAMPA, J.ŠPELDOVÁ, J.TOMÁŠEK, Š.TUČEK, D.VALÍK, J.VOKURKA, J.VORLÍČEK. Vnitřní lékařství. 1. díl. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 591-595. ISBN 978-80-247-2110-1.
  18. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jiří VORLÍČEK, Zuzana ADAMOVÁ, Jaroslav BAČOVSKÝ, Viera BAJČIOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Jan BLATNÝ, Tomáš BÜCHLER, Igor CRHA, Aleš ČERMÁK, Hana DOLEŽELOVÁ, Ladislav DUŠEK, Karel DVOŘÁK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Antonín FASSMANN, Jindřich FIALA, Lukáš FIALA, Jindřich FÍNEK, Lenka FORETOVÁ, Radim GROSMAN, Jana HALÁMKOVÁ, Miroslav HEŘMAN, Martin HUSER, Ludmila HYNKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Libuše KALVODOVÁ, Igor KISS, Iva KOCMANOVÁ, Martin KOMENDA, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Eva LÉTALOVÁ, Milan MACHÁLKA, Josef MALIŠ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jiří MAYER, Vojtěch MORNSTEIN, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Miroslav MYSLIVEČEK, Milan NAVRÁTIL, Tomáš NEBESKÝ, Miroslav NEČAS, Rudolf NENUTIL, Jiří NEUBAUER, Martin ONDRÁK, Zdeněk PAVELKA, Miroslav PENKA, Vojtěch PEŘINA, Katarína PETRÁKOVÁ, Petr POKORNÝ, Luděk POUR, Jiří PRÁŠEK, Zdeněk RÁČIL, Martin REPKO, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří SCHOVANEC, Ondřej SLÁMA, Petr SMÍŠEK, Jan STARÝ, Petr SZTURZ, Marek SVOBODA, Vlastimil ŠČUDLA, Roman ŠEFR, Pavel ŠEVČÍK, Pavel ŠLAMPA, Lenka ŠMARDOVÁ, Jiří ŠNAJDAUF, Jaroslav ŠTĚRBA, Michal TICHÝ, Jiří TOMÁŠEK, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Vít UNZEITIG, Jiří VANÍČEK, Vladimír VAŠKŮ, Rostislav VYZULA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marie ZÍTKOVÁ a Karel ZITTERBART. Obecná onkologie. První vydání. Praha: Galén, 2011, 394 s. ISBN 978-80-7262-715-8.
  19. HALÁMKOVÁ, Jana, Igor KISS, Jiří TOMÁŠEK, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Zbyněk ČECH, Štěpán TUČEK, Lada HANÁKOVÁ a Mojmír MOULIS. Plazminogen aktivátor systém a jeho klinický význam u pacientů s nádorovým onemocněním. Klinická onkologie. 2011, roč. 24, č. 6, s. 418 - 423. ISSN 0862-495X.
  20. HALÁMKOVÁ, Jana, Zdeněk KALA, Jiří TOMÁŠEK, Igor KISS, Šárka BOHATÁ a Štěpán TUČEK. Primární zhoubné nádory jater, žlučníku a žlučových cest. In Vnitřní lékařství. Grada Publishing, Praha, 2011, s. 585-590. ISBN 978-80-247-2110-1.
  21. TUČEK, Štěpán, Jiří TOMÁŠEK a Jana HALÁMKOVÁ. Principy hormonoterapie v onkologii. In Vnitřní lékařství. Grada Publishing, Praha, 2011, s. 549-550. ISBN 978-80-247-2110-1.
  22. TOMÁŠEK, Jiří, Jana HALÁMKOVÁ, Radek LAKOMÝ, Zdeněk ADAM a Jiří VORLÍČEK. Principy protinádorové chemoterapie. In SOUČEK M., Z.ADAM, D.ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, L.BABIČKOVÁ, O.BEDNAŘÍK, Š.BOHATÁ, P.BURKOŇ, R.DEMLOVÁ, L.DUBSKÁ, L.DUŠEK, P.FABIAN, V.FAIT, L.FORETOVÁ, J.HALÁMKOVÁ, R.CHALOUPKA, J.CHOVANEC, Z.KALA, I.KISS, I.KOCÁK, R.LAKOMÝ, M.NEKULOVÁ, I.NOVOTNÝ, R.OBERMANNOVÁ, D.PACÍK, M.PALÁCOVÁ, M.PENKA, J. PETERA, K. PETRÁKOVÁ, A. ROVNÝ, Z. ŘEHÁK, J. SKŘIČKOVÁ, O. SLÁMA, K. STARÝ, M. SVOBODA, P. ŠLAMPA, J. ŠPELDOVÁ, J. TOMÁŠEK, Š. TUČEK, D. VALÍK, J.VOKURKA,J.VORLÍČEK. Vnitřní lékařství. 1. díl. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 538-542. ISBN 978-80-247-2110-1.
  23. TOMÁŠEK, Jiří, Jana HALÁMKOVÁ, Igor KISS a Zdeněk ADAM. Systémové a paraneoplastické projevy maligních onemocnění. In SOUČEK M.,Z. ADAM,D. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, L.BABIČKOVÁ, O.BEDNAŘÍK, Š.BOHATÁ, P.BURKOŇ, R.DEMLOVÁ, L.DUBSKÁ, L.DUŠEK, P.FABIAN, V.FAIT, L.FORETOVÁ, J.HALÁMKOVÁ, R.CHALOUPKA, J.CHOVANEC, Z.KALA, I.KISS, I.KOCÁK, R.LAKOMÝ, M.NEKULOVÁ, I.NOVOTNÝ, R.OBERMANNOVÁ, D.PACÍK, M.PALÁCOVÁ, M.PENKA, J. PETERA, K. PETRÁKOVÁ, A. ROVNÝ, Z. ŘEHÁK, J. SKŘIČKOVÁ, O. SLÁMA, K. STARÝ, M. SVOBODA, P. ŠLAMPA, J. ŠPELDOVÁ, J. TOMÁŠEK, Š. TUČEK, D. VALÍK, J.VOKURKA,J.VORLÍČEK. Vnitřní lékařství. 1. díl. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 525-533. ISBN 978-80-247-2110-1.
  24. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011, 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
  25. VOKURKA, Jiří, Jana HALÁMKOVÁ, Jiří TOMÁŠEK, Igor KISS a Šárka BOHATÁ. Zhoubné nádory gastrointestinálního traktu. In SOUČEK M., Z.ADAM, D.ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, L.BABIČKOVÁ, O.BEDNAŘÍK, Š.BOHATÁ, P.BURKOŇ, R.DEMLOVÁ, L.DUBSKÁ, L.DUŠEK, P.FABIAN, V.FAIT, L.FORETOVÁ, J.HALÁMKOVÁ, R.CHALOUPKA, J.CHOVANEC, Z.KALA, I.KISS, I.KOCÁK, R.LAKOMÝ, M.NEKULOVÁ, I.NOVOTNÝ, R.OBERMANNOVÁ, D.PACÍK, M.PALÁCOVÁ, M.PENKA, J.PETERA, K.PETRÁKOVÁ, A.ROVNÝ, Z.ŘEHÁK, J.SKŘIČKOVÁ, O.SLÁMA, K.STARÝ, M.SVOBODA, P.ŠLAMPA, J.ŠPELDOVÁ, J.TOMÁŠEK, Š.TUČEK, D.VALÍK, J.VOKURKA, J. VORLÍČEK. Vnitřní lékařství. 1. díl. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 578-584. ISBN 978-80-247-2110-1.
  26. KÖNIG, Jiří, Jana HALÁMKOVÁ, Jiří TOMÁŠEK a Igor KISS. Zhoubné nádory hlavy a krku. In SOUČEK M. Z.ADAM, D.ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, L.BABIČKOVÁ, O.BEDNAŘÍK, Š.BOHATÁ, P.BURKOŇ, R.DEMLOVÁ, L.DUBSKÁ, L.DUŠEK, P.FABIAN, V.FAIT, L.FORETOVÁ, J.HALÁMKOVÁ, R.CHALOUPKA, J.CHOVANEC, Z.KALA, I.KISS, I.KOCÁK, R.LAKOMÝ, M.NEKULOVÁ, I.NOVOTNÝ, R.OBERMANNOVÁ, D.PACÍK, M.PALÁCOVÁ, M.PENKA, J.PETERA, K.PETRÁKOVÁ, A.ROVNÝ, Z.ŘEHÁK, J.SKŘIČKOVÁ, O.SLÁMA, K.STARÝ, M.SVOBODA, P.ŠLAMPA, J.ŠPELDOVÁ, J.TOMÁŠEK, Š.TUČEK, D.VALÍK, J.VOKURKA, J.VORLÍČEK. Vnitřní lékařství. 1. díl. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 565-567. ISBN 978-80-247-2110-1.
  27. FAIT, Vuk, Petr BERGER, Jana HALÁMKOVÁ, Jiří TOMÁŠEK a Zdeněk ŘEHÁK. Zhoubné nádory kůže. In SOUČEK M., Z.ADAM, D.ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, L.BABIČKOVÁ, O.BEDNAŘÍK, Š.BOHATÁ, P.BURKOŇ, R.DEMLOVÁ, L.DUBSKÁ, L.DUŠEK, P.FABIAN, V.FAIT, L.FORETOVÁ, J.HALÁMKOVÁ, R.CHALOUPKA, J.CHOVANEC, Z.KALA, I.KISS, I.KOCÁK, R.LAKOMÝ, M.NEKULOVÁ, I.NOVOTNÝ, R.OBERMANNOVÁ, D.PACÍK, M.PALÁCOVÁ, M.PENKA, J.PETERA, K.PETRÁKOVÁ, A.ROVNÝ, Z.ŘEHÁK, J.SKŘIČKOVÁ, O.SLÁMA, K.STARÝ, M.SVOBODA, P.ŠLAMPA, J.ŠPELDOVÁ, J.TOMÁŠEK, Š.TUČEK, D.VALÍK, J.VOKURKA, J.VORLÍČEK. Vnitřní lékařství. 1. díl. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 590-591. ISBN 978-80-247-2110-1.
  28. VOKURKA, Jiří, Jana HALÁMKOVÁ, Jiří TOMÁŠEK, Igor KISS a Šárka BOHATÁ. Zhoubné nádory pankreatu. In SOUČEK M., Z.ADAM, D.ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, L.BABIČKOVÁ, O.BEDNAŘÍK, Š.BOHATÁ, P.BURKOŇ, R.DEMLOVÁ, L.DUBSKÁ, L.DUŠEK, P.FABIAN, V.FAIT, L.FORETOVÁ, J.HALÁMKOVÁ, R.CHALOUPKA, J.CHOVANEC, Z.KALA, I.KISS, I.KOCÁK,R.LAKOMÝ, M.NEKULOVÁ, I.NOVOTNÝ, R.OBERMANNOVÁ, D.PACÍK, M.PALÁCOVÁ, M.PENKA, J.PETERA, K.PETRÁKOVÁ, A.ROVNÝ, Z.ŘEHÁK, J.SKŘIČKOVÁ, O.SLÁMA, K.STARÝ, M.SVOBODA, P.ŠLAMPA, J.ŠPELDOVÁ, J.TOMÁŠEK, Š.TUČEK, D.VALÍK, J.VOKURKA, J. VORLÍČEK. Vnitřní lékařství. 1. díl. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 590-591. ISBN 978-80-247-2110-1.
  29. ČERMÁK, Aleš, Jana HALÁMKOVÁ, Dalibor PACÍK, Jiří TOMÁŠEK, Igor KISS a Šárka BOHATÁ. Zhoubné nádory prostaty. In SOUČEK M., Z.ADAM, D.ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, L.BABIČKOVÁ, O.BEDNAŘÍK, Š.BOHATÁ, P.BURKOŇ, R.DEMLOVÁ, L.DUBSKÁ, L.DUŠEK, P.FABIAN, V.FAIT, L.FORETOVÁ, J.HALÁMKOVÁ,R.CHALOUPKA, J.CHOVANEC, Z.KALA, I.KISS, I.KOCÁK, R.LAKOMÝ, M.NEKULOVÁ, I.NOVOTNÝ, R.OBERMANNOVÁ, D.PACÍK, M.PALÁCOVÁ, M.PENKA, J.PETERA, K.PETRÁKOVÁ, A.ROVNÝ, Z.ŘEHÁK, J.SKŘIČKOVÁ, O.SLÁMA, K.STARÝ, M.SVOBODA, P.ŠLAMPA, J.ŠPELDOVÁ, J.TOMÁŠEK, Š.TUČEK, D.VALÍK, J.VOKURKA, J. VORLÍČEK. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 598-602. ISBN 978-80-247-2110-1.

  2010

  1. KISS, Igor, Zdeněk KALA, Jiří TOMÁŠEK, Jana HALÁMKOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Karcinom žaludku a gastrointestinální stromální nádory. In Speciální onkologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2010, s. 65-70. ISBN 978-80-7262-648-9.
  2. TUČEK, Štěpán, Igor KISS, Jiří TOMÁŠEK, Jana HALÁMKOVÁ, Jana PIJÁČKOVÁ, Ondřej BÍLEK, Robert NOVÁK, L HANÁKOVÁ a Rostislav VYZULA. Kvalita života pacientů při paliativní léčbě pro zhoubný nádor žlučových cest. In Edukační sborník: XXXIV Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
  3. KISS, Igor, Jiří TOMÁŠEK, Jana HALÁMKOVÁ a Štěpán TUČEK. Metastázy nádorů neznámé primární lokalizace. In Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha: Galén, 2010, s. 247-250. ISBN 978-80-7262-648-9.
  4. HALÁMKOVÁ, Jana, Petr BURKOŇ, Jiří TOMÁŠEK, Igor KISS, Štěpán TUČEK a Pavel ŠLAMPA. Současné možnosti léčby karcinomu slinivky břišní. Remedia. Praha, 2010, roč. 20, č. 6, s. 368-372. ISSN 0862-8947.

  2009

  1. KISS, Igor, Jiří TOMÁŠEK a Jana HALÁMKOVÁ. Biologická léčba kolorektálního karcinomu. Remedia : farmakoterapeutický dvouměsíčník pro lékaře a farmaceuty. 2009, s. V35-V40. ISSN 0862-8947.
  2. KISS, Igor, Jiří TOMÁŠEK a Jana HALÁMKOVÁ. Farmakologická léčba neuroendokrinních nádorů pankreatu. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009, s. 136-137. ISBN 978-80-247-2867-4.
  3. KISS, Igor, Jiří TOMÁŠEK a Jana HALÁMKOVÁ. Farmakologická léčba neuroendokrinních nádorů pankreatu. In KALA, Zdeněk, Igor KISS, Vlastimil VÁLEK, Tomáš ANDRAŠINA, Stanislav CZUDEK, Beáta HEMMELOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Jan HLAVSA, Petr KYSELA, Zuzana LOVASOVÁ, Martin MAN, Ivo NOVOTNÝ, Igor PENKA, Jiří PRÁŠEK, Vladimír PROCHÁZKA, Karel STARÝ, Pavel ŠLAMPA, Jiří TOMÁŠEK a Ingrid VÁŠOVÁ. Nádory podjaterní oblasti: diagnostika a léčba. GRADA, 2009, s. 136-138. ISBN 978-80-247-2867-4.
  4. KISS, Igor, Jiří TOMÁŠEK a Jana HALÁMKOVÁ. Chemoterapie karcinomu žlučníku a žlučových cest. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009, s. 139-141. ISBN 978-80-247-2867-4.
  5. TUČEK, Štěpán, Jiří TOMÁŠEK, Igor KISS, Jana HALÁMKOVÁ a Tomáš ANDRAŠINA. Cholangitis in biliary tract malignancies – facts and experience of diagnosing and treatment. In Edukační sborník. XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky 16. - 18. dubna 2009. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009.
  6. HALÁMKOVÁ, Jana. Karcinom tlustého střeva a konečníku. Praktické lékárenství: časopis postgraduálního vzdělávání pro farmaceuty. 2009, roč. 5, č. 1, s. 6-9. ISSN 1801-2434.
  7. TOMÁŠEK, Jiří, Igor KISS a Jana HALÁMKOVÁ. Kurativní záměr léčby u metastazujícího kolorektálního karcinomu pohledem onkologa. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2009, roč. 2009, č. 5, s. 56-59, 95 s. ISSN 1801-1209.
  8. TOMÁŠEK, Jiří, Igor KISS, Vlastimil VÁLEK, Zdeněk KALA, Jana HALÁMKOVÁ, Štěpán TUČEK, Jana KRÁLOVÁ, Petra MUSILOVÁ a Tomáš ANDRAŠINA. Léčba pokročilého, inoperabilního hepatocelulárního karcinomu (HCC) - vlastní zkušenosti. In Edukační sborník. XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009.
  9. KISS, Igor, Jiří TOMÁŠEK, Jaroslav SEDMÍK, Tomáš ANDRAŠINA, Vlastimil VÁLEK, Jana HALÁMKOVÁ, Jana KRÁLOVÁ, Štěpán TUČEK, Ivo NOVOTNÝ, Igor PENKA a Petra MUSILOVÁ. Možnosti léčby nádorů žlučníku a žlučových cest - vlastní zkušenosti. In Edukační sborník. XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009.
  10. KISS, Igor, Jiří TOMÁŠEK a Jana HALÁMKOVÁ. Nechirurgická léčba adenokarcinomu pankreatu. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009, s. 134-136. ISBN 978-80-247-2867-4.
  11. MATĚJŮ, Martin, Jan NOVOTNÝ, Eva SEDLÁČKOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ, Stanislav KORMUNDA a Luboš PETRUŽELKA. Onkologie. Solen s.r.o. 1802-4475, 2009.

  2008

  1. KISS, Igor, Jiří TOMÁŠEK a Jana HALÁMKOVÁ. Biologická léčba kolorektálního karcinomu. Remedia. 2008, roč. 18, s. 25-35.
  2. TULUPOVÁ, E., M. KUMAR, J. HANOVÁ, B. SLYSKOVÁ, B. PARDINI, A. POLAKOVA, L. NACCARATI, J. VODIČKOVÁ, J. NOVOTNÝ, Jana HALÁMKOVÁ, P. HEMMINKI a P. VODIČKA. Do polymorphisms and haplotypes of mismatch repair genes modulate risk of sporadic colorectal cancer? Mutation Research. Elsevier, 2008, roč. 648, 1-2, s. 40-45. ISSN 0027-5107.
  3. LINHARTOVÁ, Marcela, Beáta HEMMELOVÁ, Karel STARÝ, Leoš KŘEN, Jana HALÁMKOVÁ, Jiří TOMÁŠEK, Igor ČERNÝ a Jiří PRÁŠEK. Karcinom příštitného tělíska jako vzácná příčina hyperparatyreózy - kazuistika. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008, s. 414. ISBN 978-9780-86793-11-5.
  4. TOMÁŠEK, Jiří, Jana HALÁMKOVÁ, Igor KISS, Štěpán TUČEK a Tomáš ANDRAŠINA. Možnosti systémové léčby HCC - vlastní zkušenosti. In Monotematický deň 2008, Nádory Pečene, Slovenská zdarvotnícka univerzita, Slovenská hepatologická spoločnosť SLS. 2008.
  5. TOMÁŠEK, Jiří, Igor KISS, Jana HALÁMKOVÁ a Tomáš ANDRAŠINA. Možnosti systémové léčby hepatocelulárního karcinomu (HCC). In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. ISBN 978-9780-86793-11-5.
  6. TUČEK, Štěpán, Jiří TOMÁŠEK, Jana HALÁMKOVÁ a Igor KISS. Multimodální mezioborový přístup v léčbě karcinomu žlučníku a žlučových cest – vlastní zkušenosti. In 36. májové hepatologické dni. "Hepatológia '08". 2008.
  7. HALÁMKOVÁ, Jana, Jana ŠMARDOVÁ, Luděk POUR, Jiří TOMÁŠEK, Jan NOVOTNÝ, Regina DEMLOVÁ, Jana KOPTÍKOVÁ, Igor KISS a Zdeněk ADAM. Nové léky v onkologii. Postgraduální medicína. Praha: Mladá Fronta a.s., 2008, roč. 10, č. 3, s. 336-344. ISSN 1212-4184.
  8. HALÁMKOVÁ, Jana, Zdeněk KALA, Jiří TOMÁŠEK, Šárka BOHATÁ a Igor KISS. Novinky v léčbě hepatocelulárního karcinomu. Remedia. Praha: Nakladatelství a vydavatelství Remedia, 2008, roč. 18, č. 1, s. 57-66. ISSN 0862-8947.
  9. HALÁMKOVÁ, Jana a Ondřej SLÁMA. Onkologie a paliativní medicína. Brno, 2008, 7 s.
  10. HALÁMKOVÁ, Jana, Jiří TOMÁŠEK a Igor KISS. Primární a sekundární zhoubné nádory jater-strategie léčby. In XXXII. Brněnské onkologické dny. 2008. ISBN 978978086793115.
  11. HALÁMKOVÁ, Jana, Igor KISS, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Zbyněk ČECH, Jiří TOMÁŠEK, Štěpán TUČEK, A. SVOBODNÍK, L. HANÁKOVÁ, Mojmír MOULIS a Miroslav PENKA. Role of Plasminogen Activator Inhibitor Type 1 (PAI 1) its Gene Polymorphism and Urokinase-type Plasminogen Activator (uPA) and Urokinase Plasminogen Activator Receptor (uPAR) in Tumor Tissue in Colorectal Carcinoma Patients. Annals of Oncology. 2008, roč. 19, Suppl. á, s. 321-. ISSN 0923-7534.
  12. HALÁMKOVÁ, Jana, Zbyněk ČECH, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jiří TOMÁŠEK, Štěpán TUČEK, Adam SVOBODNÍK, Lada HANÁKOVÁ, Mojmír MOULIS, Igor KISS a Miroslav PENKA. Significance of plasminogen activator inhibitor type 1 and its gene polymorphism in colorectal carcinoma patients. In XIXth International congress on fibrinolysis and proteolysis. Vienna, Austria, 2008, s. 142-142, 180 s.
  13. KISS, Igor, Jana HALÁMKOVÁ, Štěpán TUČEK a Jiří TOMÁŠEK. Současné indikace k vysokodávkované chemoterapii s podporou PBSC v léčbě germinálních nádorů varlete. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny s XXII. Konferencí pro sestry a laboranty. Brno 2008. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008, s. 343-345, 418 s.
  14. TOMÁŠEK, Jiří, Jiří PRÁŠEK, Igor KISS, Jana HALÁMKOVÁ, Štěpán TUČEK, Tomáš ANDRAŠINA a Šárka BOHATÁ. Vyšetření jaterní funkce při léčbě nádorů jater chemoembolizací – pohled onkologa. In ABSTRAKTY Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti, 36. májové hepatologické dni. Košice, 2008, s. 24-24, 29 s.

  2007

  1. HALÁMKOVÁ, Jana, Karel STARÝ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Šárka BOHATÁ a Jiří TOMÁŠEK. Benigní lipomatózní onemocnění. Postgraduální medicína. Česká republika, 2007, roč. 9, č. 4, s. 366-371. ISSN 1212-4184.
  2. TOMÁŠEK, Jiří a Jana HALÁMKOVÁ. Nejčastější neurologické komplikace u pacientů se solidními tumory. In XXXIX. Neurofarmakologické sympózium, Neuroonkologie, Skalský Dvůr - Lísek, Bystřice nad Pernštejnem. 2007.
  3. HALÁMKOVÁ, Jana, Jiří TOMÁŠEK, Zbyněk ČECH, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Mojmír MOULIS, Adam SVOBODNÍK, Lada HANÁKOVÁ, Štěpán TUČEK a Petra VODÁKOVÁ. Role plazma hladiny inhibitoru urokinase-typ plazminogen aktivátoru (PAI I), jeho genového polymorfismu a současně inhibitoru urokinase-typ plazminogen aktivátoru (PAI I) a receptoru urokinase-typ plazminogen aktivátoru (uPAR) v nádorové tkáni u pacientů. In KISS, Igor a Miroslav PENKA. XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
  4. TOMÁŠEK, Jiří, Igor KISS, Z. ŘEHÁK, Jana HALÁMKOVÁ, Marek MECHL a Tomáš ANDRAŠINA. Vybrané aspekty dispenzární péče pacientů s tumory varlat po kurativní terapii. In Edukační sborník XXXI.Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2007, s. 116-117, 1 s. ISBN 978-9780-86793-09-2.
  5. TOMÁŠEK, Jiří, Igor KISS, Zdeněk ŘEHÁK, Jana HALÁMKOVÁ, Marek MECHL a Tomáš ANDRAŠINA. Vybrané aspekty dispenzární péče pacientů s tumory varlat po kurativní terapii. 2007. In XXXI. Brněnské onkologické dny, Brno. 2007.
  6. HALÁMKOVÁ, Jana, Jiří TOMÁŠEK, Zbyněk ČECH, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Mojmír MOULIS, Adam SVOBODNÍK, Lada HANÁKOVÁ, Štěpán TUČEK, Petra VODÁKOVÁ, Igor KISS a Miroslav PENKA. Význam plazminogen-aktivátor systému (PAS) se zaměřením na inhibitor urokinase-typ plazminogen aktivátor (PAI 1) a jeho genový polymorfismus u pacientů s kolorektálním karcinomem. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007. vyd. Olomouc: Rubico, 2007, s. 94-95. ISBN 978-80-7346-078-5.

  2006

  1. TOMÁŠEK, Jiří, Hana HONOVÁ, Regina DEMLOVÁ, Igor KISS, Jana HALÁMKOVÁ, Daniela KRÁLOVÁ, Oldřich COUFAL a Adam SVOBODNÍK. Klinické zkušenosti s gefitinibem (Iressou) u předléčených pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem hlavy a krku. In Edukační sborník, XXX. Brněnské onkologické dny 11.-13.5.2006. Brno: MOU Brno, 2006, s. 75-75, 320 s. ISBN 80-86793-06-0.
  2. HALÁMKOVÁ, Jana, Oliver BULIK, Jiří JARKOVSKÝ, Jiří TOMÁŠEK a Igor KISS. Neoadjuvantní chemoterapie u pokročilého spinocelulárního karcinomu jazyka a dutiny úst. In XXX. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2006, s. 77. ISBN 80-86793-06-0.
  3. HALÁMKOVÁ, Jana, Šárka BOHATÁ a Jiří TOMÁŠEK. Primární zhoubné nádory jat. Postgraduální medicína - mimořádná příloha, Interna vybrané kapitoly. Praha: Mladá fronta, a.s., 2006, s. 36-41. ISSN 1212-4184.

  2005

  1. FIALA, Jindřich, Zdeněk ADAM, Pavel CHALUPA, Jana HALÁMKOVÁ, Eva TÁBORSKÁ a Gabriela CHLUPOVÁ. Primární prevence nádorů – zevní vlivy podmiňující vznik nádorů nebo ochraňující před jejich vznikem, aneb jak snížit riziko vzniku maligních nemocí. In ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk BOLELOUCKÝ, Zdenka ČERMÁKOVÁ, Roman HÁJEK, Pavel CHALUPA, Renata KALÁBOVÁ, Martin KLABUSSAY, Marta KREJČÍ, Olga MAGNOVÁ, Hana NOVOTNÁ, Šárka SEDLÁČKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Jana ŠMARDOVÁ, Miroslav TOMÍŠKA, Jiří VOKURKA a MIROSLAV ZAORAL. Kostní nádorová choroba. Praha:. GRADA, 2005, s. 215-243. ISBN 80-247-1357-8.
  2. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, Martin MISTRÍK, Aleš ČERMÁK, Miroslav ZAVORAL, Renata KALÁBOVÁ, Juraj CHOVANEC, Josef CRHA, Jana SKŘIČKOVÁ, Karel DVOŘÁK, Zdenka ADAMOVÁ, Zdeněk KRÁL, Libor ČERVINEK, J CHLUPOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ a Jiří VOKURKA. Sekundární prevence zhoubných nádorů aneb jak snížit riziko úmrtí na maligní onemocnění. In ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk BOLELOUCKÝ, Zdenka ČERMÁKOVÁ, Roman HÁJEK, Pavel CHALUPA, Renata KALÁBOVÁ, Martin KLABUSSAY, Marta KREJČÍ, Olga MAGNOVÁ, Hana NOVOTNÁ, Šárka SEDLÁČKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Jana ŠMARDOVÁ, Miroslav TOMÍŠKA, Jiří VOKURKA a MIROSLAV ZAORAL. Kostní ná. Praha: GRADA, 2005, s. 245-282. ISBN 80-247-1357-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 6. 2024 15:19