Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. HORŇÁK, Tomáš, Jiří MAYER, Petra ČIČÁTKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Anežka KVETKOVÁ, Hana KLAMOVA, Edgar FABER, Petra BELOHLAVKOVA, Michal KARAS, Lukas STEJSKAL, Eduard CMUNT, Olga CERNA, Dana SRBOVA, Hana ZIZKOVA, Lucia VRABLOVA, Ivana SKOUMALOVA, Jaroslava VOGLOVA, Tereza JURKOVA, Marika CHRAPAVA, Tomáš JURČEK, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Marie JAROŠOVÁ, Katerina MACHOVA POLAKOVA, Tomas PAPAJIK, Pavel ZAK, Pavel JINDRA a Daniela ŽÁČKOVÁ. De novo accelerated phase of chronic myeloid leukemia should be recognized even in the era of tyrosine kinase inhibitors. American Journal of Hematology. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2024, 4 s. ISSN 0361-8609. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ajh.27229.
  2. PERUSINI, Maria Agustina, Daniela ŽÁČKOVÁ, TaeHyung KIM, Katia B B PAGNANO, Carolina PAVLOVSKY, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Anežka KVETKOVÁ, Tomáš JURČEK, Jaeyoon John KIM, Young Seok YOO, Seongyoon YI, Hyewon LEE, Kyoung Ha KIM, Myunghee CHANG, Capo-Chichi JOSE-MARIO, Jessie MEDEIROS, Andrea ARRUDA, Mark D MINDEN, Zhaolei ZHANG, Sagi ABELSON, Jiří MAYER a Dennis Dong Hwan KIM. Mutations in myeloid transcription factors and activated signaling genes predict chronic myeloid leukemia outcomes. Blood advances. AMSTERDAM: ELSEVIER, 2024. ISSN 2473-9529. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1182/bloodadvances.2023012127.
  3. POLAKOVA, Katerina Machova, Ali ALBEER, Vaclava POLIVKOVA, Monika KRUTSKA, Katerina VLCANOVA, Nikola CURIK, Alice FABARIUS, Hana KLAMOVA, Birgit SPIESS, Cornelius F WALLER, Tim H BRUEMMENDORF, Jolanta DENGLER, Volker KUNZMANN, Andreas BURCHERT, Petra BELOHLAVKOVA, Satu MUSTJOKI, Edgar FABER, Jiří MAYER, Daniela ŽÁČKOVÁ, Panayiotis PANAYIOTIDIS, Johan RICHTER, Henrik HJORTH-HANSEN, Magdalena KAMINSKA, Magdalena PLONKA, Elzbieta SZCZEPANEK, Monika SZAREJKO, Grazyna BOBER, Iwona HUS, Olga GRZYBOWSKA-IZYDORCZYK, Ewa WASILEWSKA, Edyta PACZKOWSKA, Joanna NIESIOBEDZKA-KREZEL, Krzysztof GIANNOPOULOS, Francois X MAHON, Tomasz SACHA, Susanne SAUSSELE a Markus PFIRRMANN. The SNP rs460089 in the gene promoter of the drug transporter OCTN1 has prognostic value for treatment-free remission in chronic myeloid leukemia patients treated with imatinib. Leukemia. London: Nature Publishing Group, 2024, 8 s. ISSN 0887-6924. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/s41375-023-02109-2.
  4. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Lukáš SEMERÁD, Edgar FABER, Hana KLAMOVÁ, Lukáš STEJSKAL, Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, Michal KARAS, Eduard CMUNT, Olga ČERNÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Petra ČIČÁTKOVÁ, Anežka KVETKOVÁ, Tomáš HORŇÁK, Ivana SKOUMALOVÁ, Dana SRBOVÁ, Cyril ŠÁLEK, David BUFFA, Jaroslava VOGLOVÁ, Tomáš JURČEK, Adam FOLTA, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Hana ŽIŽKOVÁ, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Tomáš PAPAJÍK, Pavel ŽÁK, Pavel JINDRA, Adam SVOBODNÍK, Radka ŠTĚPÁNOVÁ a Jiří MAYER. Why are not all eligible chronic myeloid leukemia patients willing to attempt tyrosine kinase inhibitor discontinuation? A Czech nationwide analysis related to the TKI stopping trial HALF. Leukemia. LONDON: SPRINGERNATURE, 2024. ISSN 0887-6924. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/s41375-024-02215-9.

  2023

  1. SEMERÁD, Lukáš, Daniela ŽÁČKOVÁ, Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, Jaroslava VOGLOVÁ, Pavel ŽÁK, Edgar FABER, Tomáš PAPAJÍK, I. SKOUMALOVÁ, M. KARAS, P. JINDRA, H. KLAMOVÁ, C. ŠÁLEK, D. SRBOVÁ, H. ŽIŽKOVÁ, L. STEJSKAL, Olga ČERNÁ, Eduard CMUNT, Petra ČIČÁTKOVÁ, Anežka KVETKOVÁ, Tomáš HORŇÁK, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Tomáš JURČEK, Barbora WEINBERGEROVÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Radka ŠTĚPÁNOVÁ a Jiří MAYER. Analysis of factors influencing the decision to stop TKI treatment in CML patients in deep molecular response. In XXXV. Olomoucké hematologické dny in Transfuze a Hematologie Dnes. 2023.
  2. HORŇÁK, Tomáš, Petra ČIČÁTKOVÁ a Daniela ŽÁČKOVÁ. Asciminib - nová možnost v léčbě CML. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, spol. s.r.o, 2023, roč. 19, č. 3, s. 313-324. ISSN 1801-1209.
  3. HORŇÁK, Tomáš, Petra ČIČÁTKOVÁ a Daniela ŽÁČKOVÁ. Asciminib v léčbě pacienta se závažnou intolerancí dostupných inhibitorů tyrosinkinázy. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, spol. s.r.o, 2023, roč. 2023, č. 6, s. 14-16. ISSN 1801-1209.
  4. ČIČÁTKOVÁ, Petra, Daniela ŽÁČKOVÁ, Tomáš HORŇÁK, H. KLAMOVÁ, P. BĚLOHLÁVKOVÁ, L. STEJSKAL, Z. KŘÍSTKOVÁ, J. BARANOVÁ, Anežka KVETKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Jiřina PROCHÁZKOVÁ a Jiří MAYER. Cévní nežádoucí účinky u pacientů s chronickou myeloidní leukemií při terapii inhibitory tyrozinkináz v každodenní klinické praxi – analýza z databáze INFINITY. Transfuze a Hematologie Dnes. Praha: Ceska Lekarska Spolecnost J.E. Purkyne/Czech Medical Association, 2023, roč. 29, č. 1, s. 29-37. ISSN 1213-5763. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/cctahd202329.
  5. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Cílená léčba chronické myeloidní leukemie. Profi Medicína. Praha: A 11 s.r.o., 2023, roč. 2023, č. 2, s. 37-40. ISSN 2571-2527.
  6. ČIČÁTKOVÁ, Petra a Daniela ŽÁČKOVÁ. Cílená terapie chronické myeloidní leukemie. Acta medicinae. Brno: ERA média, s.r.o., 2023, roč. 2023, 12-13, s. 86-89. ISSN 1805-398X.
  7. ČIČÁTKOVÁ, Petra a Daniela ŽÁČKOVÁ. Cílená terapie u chronické myeloidní leukemie. Acta medicinae. Brno: ERA média, s.r.o., 2023, roč. 2023, 12-13, s. 106-110. ISSN 1805-398X.
  8. ŽÁČKOVÁ, Daniela. CML stopping trial HALF: Concept and Initial Data. In Brno-Vienna Collaboration meeting 2023, General Hospital of Vienna, Vienna, Rakousko, 2. 6. 2023. 2023.
  9. BRYJOVÁ, Lenka, Eva ONDROUŠKOVÁ, Kateřina ČÁBELOVÁ, Jiří ŠMEJKAL, Petra ŠMUHAŘOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Andrea MAREČKOVÁ, Michaela BOHÚNOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, A. FOLTA, Dagmar SMITALOVÁ, Michael DOUBEK, Barbora WEINBERGEROVÁ, Libor ČERVINEK, Anna PANOVSKÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ a Marie JAROŠOVÁ. Complex cytogenomic and molecular biological analysis of the tumor genome of patients with myeloid mylignancies with a focus on targeted analysis of the MECOM gene. In EHA-SWG Scientific Meeting on MDS/MPN/AML: Commonalities and Differences of Myeloid Neoplasms, Budapest, Maďarsko. 2023.
  10. KNIGHT, Andrea, Martin PISKÁČEK, Michal JURAJDA, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Daniela ŽÁČKOVÁ a Jiří MAYER. Expansions of tumor-reactive Vdelta1 gamma-delta T cells in newly diagnosed patients with chronic myeloid leukemia. Cancer immunology, immunotherapy. NEW YORK: SPRINGER, 2023, roč. 72, č. 5, s. 1209-1224. ISSN 0340-7004. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00262-022-03312-3.
  11. ČIČÁTKOVÁ, Petra, Tomáš HORŇÁK, Tomáš JURČEK a Daniela ŽÁČKOVÁ. Chronická myeloidní leukemie - potřebujeme ještě nové inhibitory tyrosinkináz? Onkologická revue. Praha: Current Media, s.r.o., 2023, roč. 2023, Supplementum 01, s. 1-5. ISSN 2464-7195.
  12. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Inhibitory tyrozinkináz v léčbě CML - která dávka je ta pravá? In Satelitní sympozium společnosti Angelini v rámci XXXV. Olomouckých hematologických dní, Olomouc, 25. 5. 2023. 2023.
  13. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Edgar FABER, H. KLAMOVÁ, L. STEJSKAL, P. BĚLOHLÁVKOVÁ, M. KARAS, Olga ČERNÁ, Eduard CMUNT, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Petra ČIČÁTKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Tomáš HORŇÁK, Anežka KVETKOVÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK, I. SKOUMALOVÁ, H. ŽIŽKOVÁ, D. SRBOVÁ, C. ŠÁLEK, D. BUFFA, J. VOGLOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Tomáš JURČEK, A. FOLTA, Marek BORSKÝ, Ondřej WIEWIORKA, Regina DEMLOVÁ a Jiří MAYER. Je vysazení TKI po předchozí dvoustupňové redukci jejich dávky úspěšné a bezpečné? Aktuální stav celonárodní studie HALF u pacientů s chronickou myeloidní leukemií. In XXXV. Olomoucké hematologické dny in Transfuze a Hematologie Dnes. 2023.
  14. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Kinetika nežádoucích účinků TKI během terapie či po jejím vysazení v rámci studie HALF. In Meeting CELL a LS ČHS, Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, 23. 5. 2023. 2023.
  15. BRYJOVÁ, Lenka, Eva ONDROUŠKOVÁ, Kateřina ČÁBELOVÁ, Jiří ŠMEJKAL, Petra ŠMUHAŘOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Andrea MAREČKOVÁ, Michaela BOHÚNOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, A. FOLTA, Dagmar SMITALOVÁ, Michael DOUBEK, Barbora WEINBERGEROVÁ, Libor ČERVINEK, Anna PANOVSKÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ a Marie JAROŠOVÁ. Komplexní cytogenomická a molekulárně biologická analýza nádorového genomu pacientů s myeloidními malignitami pacientů s myeloidními malignitami se zaměřením na cílenou analýzu genu MECOM. In 23. Pražské hematologické dny, Praha. 2023.
  16. ČIČÁTKOVÁ, Petra a Daniela ŽÁČKOVÁ. Postavení inhibitorů tyrosinkináz v léčbě chronické myeloidní leukemie. Onkologická revue. Praha: Current Media, s.r.o., 2023, roč. 10, č. 1, s. 38-44. ISSN 2464-7195.
  17. SMITALOVÁ, Dagmar, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Jiří MAYER, Daniela ŽÁČKOVÁ a Martin ČULEN. Povrchové markery leukemických kmenových buněk u chronické myeloidní leukemie. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2023, roč. 29, č. 1, s. 9-15. ISSN 1213-5763. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/cctahd2023prolekare.cz2.
  18. KVETKOVÁ, Anežka, Petra ČIČÁTKOVÁ, Tomáš HORŇÁK, Michal MAJESKÝ a Daniela ŽÁČKOVÁ. Priapismus jako pouhá manifestace leukostázy v době stanovení diagnózy chronické myeloidní leukemie? - kazuistika. Onkologická revue. Praha: Current Media, s.r.o., 2023, roč. 10, č. 6, s. 1-3. ISSN 2464-7195.
  19. SEMERÁD, Lukáš, Daniela ŽÁČKOVÁ, Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, Jaroslava VOGLOVÁ, Pavel ŽÁK, Edgar FABER, Tomáš PAPAJÍK, I. SKOUMALOVÁ, M. KARAS, P. JINDRA, H. KLAMOVÁ, C. ŠÁLEK, D. SRBOVÁ, H. ŽIŽKOVÁ, L. STEJSKAL, Olga ČERNÁ, Eduard CMUNT, Petra ČIČÁTKOVÁ, Anežka KVETKOVÁ, Tomáš HORŇÁK, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Tomáš JURČEK, Barbora WEINBERGEROVÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Radka ŠTĚPÁNOVÁ a Jiří MAYER. P669: Analysis of factors influencing the decision to stop TKI treatment in CML patients in deep molecular response. In EHA 2023 in HemaSphere (2023). 2023.
  20. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Why are not all eligible CML patients willing to attempt TFR? A nationwide analysis related to the TKI stopping trail HALF. In 29th meeting of the European Investigators on CML (EI-CML). 2023.
  21. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Why are not all eligible CML patients willing to attempt TKI discontinuation? In 25th Annual John Goldman International Conference on Chronic Myeloid Leukemia: Biology and Therapy, Mandelieu-La Napoule, Francie. 2023.
  22. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Základní charakteristiky pacientů zařazených do studie HALF. In Meeting CELL a LS ČHS, Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, 23. 5. 2023. 2023.

  2022

  1. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Anežka KVETKOVÁ, Edgar FABER, Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, H. KLAMOVÁ, Libor STEJSKAL, M. KARAS, Petra ČIČÁTKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Tomáš HORŇÁK, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, H. ŽIŽKOVÁ, D. SRBOVÁ, I. SKOUMALOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Tomáš JURČEK, Marek BORSKÝ, Ondřej WIEWIORKA, Regina DEMLOVÁ a Jiří MAYER. HALF: Multicentrická akademická studie fáze II vysazující inhibitory tyrozinkináz po dvoustupňové redukci dávky u pacientů s chornickou myeloidní leukémií – dosavadní výsledky. In CZECRIN 2022. 2022.
  2. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Anežka KVETKOVÁ, Edgar FABER, Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, H. KLAMOVÁ, Libor STEJSKAL, M. KARAS, O. ČERNÁ, Eduard CMUNT, Petra ČIČÁTKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Tomáš HORŇÁK, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK, K. MACHOVÁ POLÁKOVÁ, H. ŽIŽKOVÁ, D. SRBOVÁ, Ivana SKOUMALOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Tomáš JURČEK, Marek BORSKÝ, Ondřej WIEWIORKA, Regina DEMLOVÁ a Jiří MAYER. HALF: Multicentrická akademická studie fáze II vysazující inhibitory tyrozinkináz po dvoustupňové redukci dávky u pacientů s chronickou myeloidní leukémií – dosavadní výsledky. In XXXIV. Olomoucké hematologické dny in Transfuze a hematologie dnes (2022). 2022.
  3. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Petra ČIČÁTKOVÁ, Edgar FABER, Lukáš STEJSKAL, Michal KARAS, Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, Hana KLAMOVÁ, Olga ČERNÁ, Eduard CMUNT, Lukáš SEMERÁD, Tomáš HORŇÁK, Anežka KVETKOVÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Tomáš JURČEK, Marek BORSKÝ, O. VIEWIORKA, Regina DEMLOVÁ a Jiří MAYER. HALF: Prospective multi-centre phase II clinical trial evaluating the efficacy and safety of tyrosine kinase inhibitors discontinuation after two-step dose reduction in patients with chronic myeloid leukemia in deep molecular remission. In 22. Pražské hematologické dny Hematologie 2022, Praha. 2022.
  4. ČIČÁTKOVÁ, Petra, Tomáš HORŇÁK a Daniela ŽÁČKOVÁ. Chronická myeloidní leukemie - aktuální léčebné možnosti. Farmakoterapie. Praha: Farmakon press, 2022, roč. 22, 18 (supplementum), s. 6-13. ISSN 1801-1209.
  5. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Chronická myeloidní leukemie - od poznání patogeneze k cílené léčbě onemocnění. Acta medicinae. Brno: ERA média, s.r.o., 2022, roč. 2022, 12-13, s. 102-108. ISSN 1805-398X.
  6. SALMON, M., H. E. WHITE, Hana ZIZKOVA, A. GOTTSCHALK, Eliska MOTLOVA, N. CERVEIRA, D. COLOMER, D. CORIU, G. N. FRANKE, E. GOTTARDI, B. IZZO, Tomáš JURČEK, T. LION, V. SCHAFER, C. VENTURI, P. VIGNERI, M. ZAWADA, Jan ZUNA, Lenka HOVORKOVA, Jitka KOBLIHOVA, Hana KLAMOVA, Marketa MARKOVA STASTNA, Dana SRBOVA, Adela BENESOVA, Vaclava POLIVKOVA, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jiří MAYER, I. ROEDER, I. GLAUCHE, T. ERNST, A. HOCHHAUS, K. M. POLAKOVA a N. C. P. CROSS. Impact of BCR::ABL1 transcript type on RT-qPCR amplification performance and molecular response to therapy. Leukemia. LONDON: Springer, 2022, roč. 36, č. 7, s. 1879-1886. ISSN 0887-6924. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/s41375-022-01612-2.
  7. VIČAR, Petr, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marta KREJČÍ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Natália PODSTAVKOVÁ, Petra DIVÁCKÁ, Sylva HOTÁRKOVÁ, Iva SVOBODOVÁ, Zdeněk BEDNAŘÍK, K. KAMARÁDOVÁ, Marek BORSKÝ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Michael DOUBEK, Markéta HERMANOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Izolovaná infiltrace ledviny suspektními leukemickými buňkami - kazuistika s komplexní diferenciální diagnostikou neobvyklého stavu. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 28, č. 1, s. 38-45. ISSN 1213-5763. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/cctahd2022prolekare.cz5.
  8. BRYJOVÁ, Lenka, Eva ONDROUŠKOVÁ, Kateřina ČÁBELOVÁ, Jiří ŠMEJKAL, Petra ŠMUHAŘOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Andrea MAREČKOVÁ, Michaela BOHÚNOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Adam FOLTA, Dagmar SMITALOVÁ, Michael DOUBEK, Barbora WEINBERGEROVÁ, Libor ČERVINEK, Anna PANOVSKÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ a Marie JAROŠOVÁ. Komplexní cytogenomická a molekulárně biologická analýza nádorového genomu pacientů s myeloidními malignitami se zaměřením na cílenou analýzu genu MECOM. In Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP a 55. výroční cytogenetická konference, Praha. 2022.
  9. ČIČÁTKOVÁ, Petra, Marie JAROŠOVÁ, Monika MAZALOVÁ, Jiří MAYER, Daniela ŽÁČKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Hana KLAMOVÁ, Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, Lukáš STEJSKAL, Edgar FABER, Tomáš HORŇÁK, Anežka KVETKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Eduard CMUNT, Olga ČERNÁ a Šárka RANSDORFOVÁ. Přídatné cytogenetické abnormality prokázané při diagnóze CML a jejich vliv na prognózu – analýza z databáze INFINITY. 2022.
  10. PERUSINI, MA., K. PAGNANO, C. PAVLOVSKY, K. PAGNANO, B. MOIRAGHI, AI. VARELA, M. BIANCHINI, Jiří MAYER, Daniela ŽÁČKOVÁ, Anežka KVETKOVÁ, Tomáš JURČEK, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, ABP. LOPES, G. DUARTE, CA. SOUZA, J. MEDEIROS, TS. KIM, YS. YOO, KH. KIM, HW. LEE, MH. CHANG, SY. YI, S. ABELSON a D. KIM. Somatic mutations are frequently detected in CML patients before treatment-free remission (TFR) attempt with tyrosine kinase inhibitor (TKI) discontinuation but with uncertain predictive valu efor Tfr failure. In 64th ASH Annual Meeting and Exposition, USA, New Orleans, prosinec 2022 in Blood. 2022.
  11. TAEHYUNG, K., Daniela ŽÁČKOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Anežka KVETKOVÁ, Tomáš JURČEK, YS. YOO, H. LEE, KH. KIM, MH. CHANG, SY. YI, J. MEDEIROS, S. ABELSON a D. KIM. Somatic mutations in myeloid transcription factors and in activated signaling pathway, but not in epigenetic modifier pathway, predict the risk of tratment failure and progression to advanced phase in chronic myeloid leukemia. In 64th ASH Annual Meeting and Exposition, USA, New Orleans, prosinec 2022 in Blood. 2022.
  12. PERUSINI, MA., TS. KIM, Daniela ŽÁČKOVÁ, K. PAGNANO, Jiří MAYER, C. PAVLOVSKY, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Anežka KVETKOVÁ, Tomáš JURČEK, B MOIRAGHI, AI. VARELA, M. BIANCHINI, ABP. LOPES, G. DUARTE, YS. YOO, CA. SOUZA, J. MEDEIROS, HW. LEE, KH. KIM, SY. YI, MH. CHANG, S. ABELSON a DDH. KIM. The Prognostic Impact of HMGCLL1 Gene Variant on Treatment Outcomes in Chronic Myeloid Leukemia (CML) Patients: Adverse Impact on the Response, Failure, and Progression with Imatinib Which Can be Abrogated By the Use of 2nd Generation Tyrosine Kinase Inhibitor (TKI) Upfront Therapy. In 64th ASH Annual Meeting and Exposition, USA, New Orleans, prosinec 2022 in Blood. 2022.

  2021

  1. ČIČÁTKOVÁ, Petra, Hana KLAMOVÁ, Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, Lukáš STEJSKAL, Zlatuše KŘÍSTKOVÁ, Jana BARANOVÁ, Anežka KVETKOVÁ, Tomáš HORŇÁK, Lukáš SEMERÁD, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Jiří MAYER a Daniela ŽÁČKOVÁ. Cévní nežádoucí účinky u pacientů s chronickou myeloidní leukemií při terapii inhibitory tyrozinkináz v každodenní klinické praxi – analýza z databáze INFINITY. 2021.
  2. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Hana KLAMOVA, Petra BELOHLAVKOVA, Lukas STEJSKAL, Tereza NEČASOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Barbora WEINBERGEROVÁ, Dana SRBOVA, Jaroslava VOGLOVA, Petra ČIČÁTKOVÁ, Zuzana ŠUSTKOVÁ, Tomáš HORŇÁK, Jana BARANOVÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ a Jiří MAYER. Dasatinib treatment long-term results among imatinib-resistant/intolerant patients with chronic phase chronic myeloid leukemia are favorable in daily clinical practice. LEUKEMIA & LYMPHOMA. LONDON: TAYLOR & FRANCIS, 2021, roč. 62, č. 1, s. 194-202. ISSN 1042-8194. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10428194.2020.1827242.
  3. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Edgar FABER, L. STEJSKAL, M. KARAS, P. BĚLOHLÁVKOVÁ, H. KLAMOVÁ, O. ČERNÁ, Eduard CMUNT, Petra ČIČÁTKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Tomáš HORŇÁK, Anežka KVETKOVÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Tomáš JURČEK, Marek BORSKÝ, Ondřej WIEWIORKA a Jiří MAYER. Efficacy and safety of tyrosine kinase inhibitors’ discontinuation after twostep dose reduction in patients with chronic myeloid leukemia – a prospective multi-centre phase II clinical trial (HALF). In 23rd Annual John Goldman E-Conference on Chronic Myeloid Leukemia: Biology and Therapy, ESHCML2021. 2021.
  4. FOLTA, Adam, Tomas JURCEK, Blanka KUBESOVA, Daniela ŽÁČKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Jiří MAYER a Ivana JEŽÍŠKOVÁ. Evaluation of two CE-IVD tests for BCR-ABL1 transcript monitoring of chronic myeloid leukemia patients. LEUKEMIA & LYMPHOMA. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2021, roč. 62, č. 5, s. 1239-1242. ISSN 1042-8194. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10428194.2020.1861274.
  5. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Edgar FABER, L. STEJSKAL, M. KARAS, Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, H. KLAMOVÁ, O. ČERNÁ, Eduard CMUNT, Petra ČIČÁTKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Tomáš HORŇÁK, Anežka KVETKOVÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Tomáš JURČEK, Marek BORSKÝ, Ondřej WIEWIORKA, Regina DEMLOVÁ a Jiří MAYER. Half: A prospective Multi-Centre phase II clinical trial evaluating the efficacy and safety of tyrosine kinase inhibitors' discontinuation after two-step dose reduction in patients with chronic myeloid leukemia in deep molecular remission. In 63rd ASH Annual Meeting and Exposition in Blood. 2021. ISSN 0006-4971. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1182/blood-2021-146221.
  6. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Edgar FABER, L. STEJSKAL, M. KARAS, P. BĚLOHLÁVKOVÁ, H. KLAMOVÁ, O. ČERNÁ, Eduard CMUNT, Petra ČIČÁTKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Tomáš HORŇÁK, Anežka KVETKOVÁ, J. PROCHÁZKOVÁ, Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Tomáš JURČEK, Marek BORSKÝ, Ondřej WIEWIORKA, Regina DEMLOVÁ a Jiří MAYER. HALF: Multicentrická akademická studie fáze II vysazující inhibitory tyrozinkináz po dvoustupňové redukci dávky u pacientů s chronickou myeloidní leukémií – první výsledky. In II. Český hematologický a transfuziologický sjezd v Transfuze a Hematologie Dnes (2021). 2021.
  7. FABER, Edgar, Daniela ŽÁČKOVÁ, Libor STEJSKAL, Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, M. KARAS, H. KLAMOVÁ, O. ČERNÁ, Eduard CMUNT, I. SKOUMALOVÁ, J. VOGLOVÁ, Petra ČIČÁTKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Tomáš HORŇÁK, Anežka KVETKOVÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Tomáš JURČEK, Marek BORSKÝ, Ondřej WIEWIORKA, Regina DEMLOVÁ a Jiří MAYER. HALF: Národní klinická studie fáze 2 s postupným vysazováním inhibitorů tyrosinové kinázy (TKI) u pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML) – průběžné výsledky. In X. Bratislavské hematologické a transfuziologické dni v Interná medicína. 2021.
  8. ROMŽOVÁ, Marianna, Dagmar SMITALOVÁ, Jakub HYNŠT, Nikola TOM, Tomáš LOJA, Zdeňka HERUDKOVÁ, Tomáš JURČEK, Lukas STEJSKAL, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jiří MAYER, Zdeněk RÁČIL a Martin ČULEN. Hierarchical distribution of somatic variants in newly diagnosed chronic myeloid leukaemia at diagnosis and early follow-up. British journal of haematology. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2021, roč. 194, č. 3, s. 604-612. ISSN 0007-1048. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/bjh.17659.
  9. JURČEK, Tomáš, Blanka KUBEŠOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Petra ČIČÁTKOVÁ, Tomáš HORŇÁK, Zuzana NOVÁKOVÁ, Radek MINAŘÍK, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Jiří MAYER, Ivana JEŽÍŠKOVÁ a Daniela ŽÁČKOVÁ. Incidence a význam mutací v BCR-ABL1 kinázové doméně u pacientů s chronickou myeloidní leukémií léčených tyrozinkinázovými inhibitory – 20 let zkušeností FN Brno. In II. Český hematologický a transfuziologický sjezd v Transfuze a Hematologie Dnes. 2021.
  10. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Petra ČIČÁTKOVÁ, Anežka KVETKOVÁ, Tomáš HORŇÁK, Lukáš SEMERÁD a Jiří MAYER. Jaké dávky inhibitorů tyrozinkináz jsou v léčbě pacientů s chronickou myeloidní leukemií optimální? Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 27, č. 1, s. 28-41. ISSN 1213-5763. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/cctahd202128.
  11. HORŇÁK, Tomáš, Jiří MAYER a Daniela ŽÁČKOVÁ. Je možné pomocí časné molekulární odpovědi a její kinetiky předpovědět další osud pacientů s chronickou myeloidní leukemií? Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 27, č. 4, s. 283-296. ISSN 1213-5763. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/cctahd2021283.
  12. RICHTER, J., A. LUBKING, S. SODERLUND, K. LOTFI, B. MARKEVARN, A. SJALANDER, L. STENKE, S. DENEBERG, E. AHLSTRAND, K. MYHR-ERIKSSON, P. PANAYIOTIDIS, T. GEDDE-DAHL, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jiří MAYER, U. OLSSON-STROMBERG, F. X. MAHON, S. SAUSSELE, H. HJORTH-HANSEN a P. KOSKENVESA. Molecular status 36 months after TKI discontinuation in CML is highly predictive for subsequent loss of MMR-final report from AFTER-SKI. Leukemia. London: Nature Publishing Group, 2021, roč. 35, č. 8, s. 2416-2418. ISSN 0887-6924. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/s41375-021-01173-w.
  13. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Série 11 edukačních videí prezentujících akademickou multicentrickou českou studii HALF. NA. Praha: Diagnóza leukemie, 2021.
  14. ČIČÁTKOVÁ, Petra, Anežka KVETKOVÁ, Tomáš HORŇÁK, Lukáš SEMERÁD a Daniela ŽÁČKOVÁ. Úskalí léčby chronické myeloidní leukemie dasatinibem - plicní arteriální hypertenze jako vzácná komplikace. Transfuze a hematologie dnes. Praha, 2021, roč. 27, č. 2, s. 166-171. ISSN 1213-5763. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/cctahd2021166.
  15. ČIČÁTKOVÁ, Petra, Marie JAROŠOVÁ, Monika MAZALOVÁ, Hana KLAMOVÁ, Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, Lukáš STEJKAL, Edgar FABER, Tomáš HORŇÁK, Anežka KVETKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Eduard CMUNT, Olga ČERNÁ, Tomáš PAVLÍK, Jiří MAYER a Daniela ŽÁČKOVÁ. Vliv přídatných cytogenetických abnormalit zjištěných při diagnóze chronické myeloidní leukemie na prognózu – analýza z databáze INFINITY. 2021.

  2020

  1. FOLTA, Adam, Tomáš JURČEK, Blanka KUBEŠOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jiří MAYER a Ivana JEŽÍŠKOVÁ. A comparison of two standardized quantitative RT-PCRs with CE IVD kit for digital PCR in CML patients with different level of BCR-ABL1 transcripts. In 20. Pražské hematologické dny (Hematologie 2020), Praha. 2020.
  2. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Petra ČIČÁTKOVÁ, Anežka KVETKOVÁ a Jiřina PROCHÁZKOVÁ. Aktuální stav klinických projektů a studií na poli CML na IHOK. In Meeting na téma CML a AML a příbuzných problematik, Hotel International, Brno. 2020.
  3. MACHOVA POLAKOVA, Katerina, Hana ZIZKOVA, Jan ZUNA, Eliska MOTLOVA, Lenka HOVORKOVA, Andrea GOTTSCHALK, Ingmar GLAUCHE, Jitka KOBLIHOVA, Pavla PECHERKOVA, Hana KLAMOVA, Marketa STASTNA MARKOVA, Dana SRBOVA, Adela BENESOVA, Vaclava POLIVKOVA, Tomáš JURČEK, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jiří MAYER, Thomas ERNST, Francois X. MAHON, Susanne SAUSSELE, Ingo ROEDERVIEW, Nicholas C. P. CROSS a Andreas HOCHHAUS. Analysis of chronic myeloid leukaemia during deep molecular response by genomic PCR: a traffic light stratification model with impact on treatment-free remission. Leukemia. London: Nature Publishing Group, 2020, roč. 34, č. 8, s. 2113-2124. ISSN 0887-6924. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/s41375-020-0882-1.
  4. HORŇÁK, Tomáš, Lukáš SEMERÁD, Daniela ŽÁČKOVÁ, Barbora WEINBERGEROVÁ, Zuzana ŠUSTKOVÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Petra BELOHLAVKOVA, Lukas STEJSKAL, Peter ROHON, Edgar FABER, Pavel ZAK, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Analysis of serum lipids, cardiovascular risk, and indication for statin use during nilotinib and imatinib therapy in de novo CML patients ? results from real-life prospective study. LEUKEMIA & LYMPHOMA. LONDON: TAYLOR & FRANCIS, 2020, roč. 61, č. 2, s. 494-496. ISSN 1042-8194. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10428194.2019.1672054.
  5. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra, Daniela ŽÁČKOVÁ, H. KLAMOVÁ, Edgar FABER, M. KARAS, L. STEJSKAL, Eduard CMUNT, O. ČERNÁ, Z. KŘÍSTKOVÁ, T. NEČASOVÁ, J. PROCHÁZKOVÁ, P. ŽÁK, P. CETKOVSKÝ, Tomáš PAPAJÍK, P. JINDRA, R. HÁJEK, M. TRNĚNÝ, T. KOZÁK a Jiří MAYER. CML v reálném životě v ČR…jak si stojíme ve srovnání s daty z klinických studií? In XV. Brněnské hematologické dny, 4. - 5. 11. 2020. 2020.
  6. GREGOR, Tomáš, Michaela BOSÁKOVÁ, Alexandru NITĂ, Sara POOVAKULATHU ABRAHAM, Bohumil FAFÍLEK, Nicole ČERNOHORSKÁ, Jan RYNEŠ, Silvie TRANTÍRKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jiří MAYER, Lukáš TRANTÍREK a Pavel KREJČÍ. Elucidation of protein interactions necessary for the maintenance of the BCR-ABL signaling complex. Cellular and molecular life sciences. BASEL: SPRINGER BASEL AG, 2020, roč. 77, č. 19, s. 3885-3903. ISSN 1420-682X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00018-019-03397-7.
  7. MOTLOVÁ, E., H. ŽIŽKOVÁ, J. ZUNA, L. HOVORKOVÁ, P. PECHERKOVÁ, H. KLAMOVÁ, M. ŠŤASTNÁ MARKOVÁ, D. SRBOVÁ, J. KOBLIHOVÁ, A. BENEŠOVÁ, V. POLÍVKOVÁ, Tomáš JURČEK, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jiří MAYER, T. ERNST, FX. MAHON, S. SAUSSELE, NCP. CROSS, A. HOCHHAUS a Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ. Genomická analýza BCR-ABL1 poskytuje stratifikační model „semaforu“ s možným uplatněním pro předpověď přežití bez léčby u pacientů s chronickou myeloidní leukémií. In 20. Pražské hematologické dny (Hematologie 2020), Praha. 2020.
  8. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Chronická myeloidní leukemie. In Speciální onkologie. Praha: Maxdorf, 2020, s. 185-191. ISBN 978-80-7345-651-1.
  9. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Chronická myeloidní leukemie. In Büchler, Tomáš. Speciální onkologie. 2. vydání. Praha: Maxdorf-Jessenius, 2020, s. 185-191. ISBN 978-80-7345-651-1.
  10. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Chronická myeloidní leukemie - je možné terapii ukončit? Postgraduální medicína. Mladá fronta a.s., 2020, roč. 22, č. 1, s. 36-45. ISSN 1212-4184.
  11. FABER, Edgar, Daniela ŽÁČKOVÁ, Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, Michal KARAS, Hana KLAMOVÁ, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Peter ROHOŇ, Ivana SKOUMALOVÁ, Zdeněk RÁČIL a Jiří MAYER. Chronická myeloidní leukemie (CML). Online. In Michael Doubek; Jiří Mayer. Léčebné postupy v hematologii 2020. Brno: Česká hematologická společnost ČLS JEP, 2020, s. 88-103. ISBN 978-80-270-8240-7.
  12. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Chronická myeloidní leukemie-střípky z 25. Kongresu EHA 2020. In Edukační přednáška - IHOK FN BRNO. 2020.
  13. MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Kateřina, M. SALMON, H. ŽIŽKOVÁ, A. GOTTSCHALK, Eva MOTLOVÁ, Tomáš JURČEK, J. ZUNA, L. HOVORKOVÁ, J KOBLIHOVÁ, H KLAMOVÁ, M. ŠŤASTNÁ MARKOVÁ, D. SRBOVÁ, A. BENEŠOVÁ, V. POLÍVKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jiří MAYER, I. ROEDER, I. GLAUCHE, A. HOCHHAUS, H. WHITE a N. CROSS. Individual molecular response evaluation on both DNA and mRNA BCR-ABL1 level diminished differences in time to molecular response achievement between CML patients with E13A2 vs E14A2 transcript type. In 25th Congress of European Hematology Association, Amsterdam, Nizozemsko, in HemaSphere. 2020.
  14. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Informace pro pacienty s chronickou myeloidní leukemií (CML) v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19. Diagnóza leukémie, 2020, 3 s.
  15. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Léčba pacientů s chronickou myeloidní leukemií - nečekaný anebo očekávaný průnik onkologie a vnitřního lékařství? Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020, roč. 66, č. 2, s. "e5"-"e6", 2 s. ISSN 0042-773X.
  16. RICHTER, J., Daniela ŽÁČKOVÁ, A. LÜBKING, S. SÖDERLUND, E. AHLSTRAND, K. LOFTI, S. DENEBERG, L. STENKE, B. MARKEVÄRN, U. OLSSON-STRÖMBERG, Jiří MAYER, P. PANAYIOTIDIS, H. HJORTH-HANSEN, S. SAUSSELE, FX MAHON a P. KOSKENVESA. Molecular status of CML 36 months after TKI discontinuation is highly predictive of subsequent loss of MMR - a report from AFTER-SKI. In 22nd John Goldman Conference CML: Biology and Therapy. 2020.
  17. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Možnosti vysazení dlouhodobé terapie u nemocných s CML. In XV. Brněnské hematologické dny, 4. - 5. 11. 2020. 2020.
  18. HORŇÁK, Tomáš a Daniela ŽÁČKOVÁ. Nová ELN doporučení pro léčbu CML 2020. In Edukační přednáška, IHOK FN Brno. 2020.
  19. ROMŽOVÁ, Marianna, Dagmar SMITALOVÁ, Nikola TOM, Tomáš JURČEK, Martin ČULEN, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Novel Illumina-based next generation sequencing approach with one-round amplification provides early and reliable detection of BCR-ABL1 kinase domain mutations in chronic myeloid leukemia. British journal of haematology. England: Wiley-Blackwell, 2020, roč. 189, č. 3, s. 469-474. ISSN 0007-1048. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/bjh.16382.
  20. KORIŤÁKOVÁ, E., Michael DOUBEK, E. FABER, T. SZOTKOWSKI, E. CMUNT, J. HORÁČEK, P. BĚLOHLÁVKOVÁ, P. JINDRA, L. STEJSKAL, Z. KOŘÍSTEK, H. KLAMOVÁ, C. ŠÁLEK, František FOLBER, R. KELLNEROVÁ, M. CHRÁPAVÁ a Daniela ŽÁČKOVÁ. Ponatinib Treatment in CML and Ph+ all patients: real-life data from the Czech registries. In Pražské hematologické dny, Praha, sb. abstrakt, s.130-1. 2020.
  21. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Ponatinib v léčbě pacienta s lymfoblastickým zvratem chronické myeloidní leukemie - význam před- a potransplantačního podání inhibitorů tyrosinkináz. In Rohoň, Peter. Hematologie a hematoonkologie v kazuistikách. Praha: Maxdorf, 2020, s. 118-122. Jessenius. ISBN 978-80-7345-681-8.
  22. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Martin ČULEN, Tomáš JURČEK, Lukáš SEMERÁD, Petra ČIČÁTKOVÁ, Anežka KVETKOVÁ a Tomáš HORŇÁK. Přehled článků na poli CML na IHOK. In Meeting na téma CML a AML a příbuzných problematik, Hotel International, Brno. 2020.
  23. HORŇÁK, Tomáš, Natália HOLTÁNOVÁ, Leoš KŘEN, Jana SKŘIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jiří MAYER a Daniela ŽÁČKOVÁ. Překvapivý nález v kostní dřeni: co za ním je? Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020, roč. 26, č. 2, s. 139-142. ISSN 1213-5763.
  24. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Selhání léčby první linie a nesnášenlivost linie druhé aneb co dál, když oba dostupné inhibitory tyrosinkinázy 2. generace selhávají. In Rohoň, Peter. Hematologie a hematoonkologie v kazuistikách. Praha: Maxdorf, 2020, s. 112-117. Jessenius. ISBN 978-80-7345-681-8.
  25. SEMERÁD, Lukáš a Daniela ŽÁČKOVÁ. Současné možnosti léčby u pacientů s chronickou myeloidní leukemií. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press s.r.o., 2020, roč. 15, č. 5, s. 586-593. ISSN 1801-1209.
  26. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Studie HALF. In Seminář Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, 21. 9. 2020. 2020.
  27. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Studie HALF. Seminář IHOK na téma Zajímavosti a úspěchy v roce 2019. In Hotel Internacional, Brno. 2020.
  28. PFIRRMANN, M., R. E. CLARK, W. PREJZNER, M. LAUSEKER, M. BACCARANI, S. SAUSSELE, F. GUILHOT, S. HEIBL, R. HEHLMANN, E. FABER, A. TURKINA, G. OSSENKOPPELE, M. HOGLUND, A. ZARITSKEY, L. GRISKEVICIUS, U. OLSSON-STROMBERG, H. EVERAUS, P. KOSKENVESA, B. LABAR, T. SACHA, Daniela ŽÁČKOVÁ, F. CERVANTES, A. COLITA, I. ZUPAN, A. BOGDANOVIC, F. CASTAGNETTI, J. GUILHOT, J. HASFORD, A. HOCHHAUS a V. S. HOFFMANN. The EUTOS long-term survival (ELTS) score is superior to the Sokal score for predicting survival in chronic myeloid leukemia. Leukemia. London: Nature Publishing Group, 2020, roč. 34, č. 8, s. 2138-2149. ISSN 0887-6924. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/s41375-020-0931-9.
  29. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Výběr ze sekce chronické myeloidní leukemie. MEDNET TV, 2020.
  30. ČIČÁTKOVÁ, Petra a Daniela ŽÁČKOVÁ. Vysazování inhibitorů tyrozinkináz u pacientů s chronickou myeloidní leukemií ve studicích a klinické praxi. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020, roč. 26, č. 4, s. 279-291. ISSN 1213-5763.

  2019

  1. FOLTA, Adam, Tomáš JURČEK, Blanka KUBEŠOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jiří MAYER a Ivana JEŽÍŠKOVÁ. A comparison of two standardized quantitative RT-PCRs with CE IVD kit for digital PCR in CML patients with different level of BCR-ABL1 transcripts. In 61st ASH Annual Meeting and Exposition, Orlando, Florida, USA. 2019.
  2. MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Kateřina, H. ŽIŽKOVÁ, J. ZUNA, E. MOTLOVÁ, L. HOVORKOVÁ, P. PECHERKOVÁ, H. KLAMOVÁ, M. ŠŤASTNÁ MARKOVÁ, D. SRBOVÁ, J. KOBLIHOVÁ, A. BENEŠOVÁ, V. POLÍVKOVÁ, Tomáš JURČEK, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jiří MAYER, T. ERNST, FX. MAHON, S. SAUSSELE, NC. CROSS a A. HOCHHAUS. DNA-based BCR-ABL1 analysis provides a „traffic light“ stratification model for chronic myeloid leukemia with implications for treatment free remission. In 24th Congress of European Hematology Association, Amsterdam, Nizozemsko, in HemaSpehere. 2019.
  3. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Kde si dnes stojíme v léčbě CML. Diagnóza leukemie, 2019.
  4. LAUSEKER, Michael, Katharina BACHL, Anna TURKINA, Edgar FABER, Witold PREJZNER, Ulla OLSSON-STROMBERG,, Michele BACCARANI, Elza LOMAIA, Daniela ŽÁČKOVÁ, Gert OSSENKOPPELE, Laimonas GRISKEVICIUS, Gabriele SCHUBERT-FRITSCHLE, Tomasz SACHA, Sonja HEIBL, Perttu KOSKENVESA, Andrija BOGDANOVIC, Richard E. CLARK, Joelle GUILHOT, Verena S. HOFFMANN, Joerg HASFORD, Andreas HOCHHAUS a Markus PFIRRMANN. Prognosis of patients with chronic myeloid leukemia presenting in advanced phase is defined mainly by blast count, but also by age, chromosomal aberrations and hemoglobin. American Journal of Hematology. Hoboken: John Wiley & Sons, 2019, roč. 94, č. 11, s. 1236-1243. ISSN 0361-8609. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ajh.25628.
  5. BACCARANI, M., F. CASTAGNETTI, G. GUGLIOTTA, G. ROSTI, S. SOVERINI, A. ALBEER a M. PFIRRMANN. The proportion of different BCR-ABL1 transcript types in chronic myeloid leukemia. An international overview. Leukemia. London: Nature Publishing Group, 2019. ISSN 0887-6924.
  6. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Život s diagnózou: Chronická myeloidní leukemie. Praha TV, 2019.

  2018

  1. HORŇÁK, Tomáš, Lukáš SEMERÁD, Daniela ŽÁČKOVÁ, Barbora WEINBERGEROVÁ, Zuzana ŠUSTKOVÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Analysis of serum lipids, cardiovascular risk and indication for statin therapy at the start and during imatinib and nilotinib therapy in de novo CML patients, results from real life prosective study. In Evropský Hematologický Sjezd, Stokholm, švédsko, 14-17.6.2018 in Abstract Book str.878. 2018.
  2. HORŇÁK, Tomáš, Lukáš SEMERÁD, Daniela ŽÁČKOVÁ, Barbora WEINBERGEROVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, J. PROCHÁZKOVÁ, P. BĚLOHLÁVKOVÁ, L. STEJSKAL, P. ROHOŇ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Analýza sérových lipidů, kardiovaskulárního rizika a indikace k hypolipidemické terapii u nemocných s de novo CML léčených imatinibem - výsledky z prospektivní studie. In I. Český hematologický a transfuziologický sjezd. 2018. ISSN 1213-5763.
  3. ŽÁČKOVÁ, Daniela. CML - Understanding your diagnosis. London, 2018.
  4. SAGLIO, Giuseppe, Giora SHARF, Antonio ALMEIDA, Andrija BOGDANOVIC, Felice BOMBACI, Jelena CUGUROVIC, Nigel DEEKES, Valentin GARCIA-GUTIERREZ, Jan DE JONG, Sarunas NARBUTAS, Peter WESTERWEEL a Daniela ŽÁČKOVÁ. Considerations for Treatment-free Remission in Patients With Chronic Myeloid Leukemia: A Joint Patient-Physician Perspective. CLINICAL LYMPHOMA MYELOMA & LEUKEMIA. DALLAS: CIG MEDIA GROUP, LP, 2018, roč. 18, č. 6, s. 375-379. ISSN 2152-2650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.clml.2018.04.005.
  5. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Dasatinib v léčbě chronické myeloidní leukemie s těžkou jaterní toxicitou předchozí léčby imatinibem. In Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2018, s. 48-50. ISSN 1805-398X.
  6. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Zdeněk RÁČIL, Tomáš JURČEK, Barbora WEINBERGEROVÁ, Lukáš SEMERÁD, Zuzana ŠUSTKOVÁ a Jiří MAYER. Chronická myeloidní leukemie a pět léků – který vybrat? Nebo žádný? In XIII. Brněnské hematologické dny/Novinky v hematologii, Brno. 2018.
  7. RÁČIL, Zdeněk, Eva KORIŤÁKOVÁ, Tomasz SACHA, Hana KLAMOVA, Petra BELOHLAVKOVA, Edgar FABER, Delphine REA, Ludmila MALASKOVA, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jaroslava VOGLOVA, Joanna WACLAW, Petr CETKOVSKY, Pavel ZAK a Jiří MAYER. Insulin resistance is an underlying mechanism of impaired glucose metabolism during nilotinib therapy. American Journal of Hematology. Hoboken: John Wiley & Sons, 2018, roč. 93, č. 10, s. "E342"-"E345", 4 s. ISSN 0361-8609. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ajh.25232.
  8. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Is There a Safe haven to Stop TKIs in CML? CML and Ph+ALL - State of the Art: Expert panel No 003 Prague, December 2017. Aktuální témata v onkologii očima českých lékařů. Praha: AT Mediprint s.r.o., 2018, roč. 2018, č. 3, s. 97-98. ISSN 2464-6148.
  9. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Komentář ke studii "Ponatinib u pacientů s CML - konsenzus léčby a management pacientů podle evropského panelu expertů". Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2018, roč. 14, č. 3, s. 376-377. ISSN 1801-1209.
  10. JURČEK, Tomáš, Blanka KUBEŠOVÁ, Kristýna FISCHEROVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Zuzana ŠUSTKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Monitorování transkriptu BCR-ABL1 pomocí nového kitu Cepheid Xpert BCR-ABL1 ultra na úrovni MR4,5. In I. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Praha in Transfuze a hematologie dnes. 2018.
  11. BELOHLAVKOVA, Petra, Filip VRBACKY, Jaroslava VOGLOVA, Zdeněk RÁČIL, Daniela ŽÁČKOVÁ, Katerina HROCHOVA, Jana MALAKOVA, Jiří MAYER a Pavel ZAK. The significance of enzyme and transporter polymorphisms for imatinib plasma levels and achieving an optimal response in chronic myeloid leukemia patients. Archives of Medical Science. Poland: Termedia Publishing House, 2018, roč. 14, č. 6, s. 1416-1423. ISSN 1734-1922. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5114/aoms.2018.73538.
  12. ŽÁČKOVÁ, Daniela a Andrea JANÍKOVÁ. Úspěšná léčba dasatinibem u pacientky s chronickou myeloidní leukemií po ztrátě léčebné odpovědi v terénu nově zjištěné duplicitní hematologické malignity. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2018, roč. 14, č. 5, s. 683-687. ISSN 1801-1209.

  2017

  1. DOUBEK, Michael, Zdeněk ADAM, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Libor ČERVINEK, Martina DOUBKOVÁ, František FOLBER, Markéta HADRABOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Marta KREJČÍ, Daniel LYSÁK, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Luděk POUR a Daniela ŽÁČKOVÁ. Hematologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 306 s. ISBN 978-80-210-8776-7.
  2. DOUBEK, Michael, Zdeněk ADAM, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Libor ČERVINEK, Martina DOUBKOVÁ, František FOLBER, Markéta HADRABOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Marta KREJČÍ, Daniel LYSÁK, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Luděk POUR a Daniela ŽÁČKOVÁ. Hematologie. Pomocník ke stážím na hematologických pracovištích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8776-7.
  3. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Chronická myeloidní leukemie. In Tomáš Büchler a kolektiv. Speciální onkologie. Praha: Maxdorf, 2017, s. 172-177. Jessenius. ISBN 978-80-7345-539-2.
  4. HOFFMANN, V.S., M. BACCARANI, J. HASFORD, F. CASTAGNETTI, F. Di RAIMONDO, L.F. CASADO, A. TURKINA, Daniela ŽÁČKOVÁ, G. OSSENKOPPELE, A. ZARITSKEY, M. HÖGLUND, B. SIMONSSON, K. INDRAK, Z. SNINSKA, T. SACHA, R. CLARK, A. BOGDANOVIC, A. HELLMANN, L. GRISKEVICIUS, G. SCHUBERT-FRITSCHLE, D. SERTIC, J. GUILHOT, S. LEJNIECE, I. ZUPAN, S. BURGSTALLER, P. KOSKENVESA, H. EVERAUS, P. COSTEAS, D. LINDOERFER, G. ROSTI, S. SAUSSELE, A. HOCHHAUS a R. HEHLMANN. Treatment and outcome of 2904 CML patients from the EUTOS population-based registry. Leukemia. London: Nature Publishing Group, 2017, roč. 31, č. 3, s. 593-601. ISSN 0887-6924. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/leu.2016.246.

  2016

  1. ROHOŇ, Peter, Daniela ŽÁČKOVÁ a Edgar FABER. Chronická myeloidní leukemie. In Peter Rohoň. Nové možnosti v léčbě vybraných hematologických onemocnění. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2016, s. 87-108. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-4220-8.
  2. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Edgar FABER, Karel INDRÁK, Peter ROHOŇ, Hana KLAMOVÁ, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Michal KARAS, Olga ČERNÁ, Ivana SKOUMALOVÁ, Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, Pavel ŽÁK, Zdeněk RÁČIL a Jiří MAYER. Chronická myeloidní leukemie. In Léčebné postupy v hematologii. Léčebné postupy v hematologii. První vydání. Praha: Česká hematologická společnost České lékařské společnosti J.E. Purkyně, 2016, s. 79-99. ISBN 978-80-260-9718-1.
  3. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Pacientka s chronickou myeloidní leukemií s rezistencí a/nebo nesnášenlivostí léčby třemi tyrosinkinázovými inhibitory. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2016, roč. 12, č. 5, s. 618-620. ISSN 1801-1209.
  4. ČULEN, Martin, Marek BORSKÝ, Veronika NÉMETHOVÁ, Filip RÁZGA, Jiri SMEJKAL, Tomáš JURČEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Barbora WEINBERGEROVÁ, Lukáš SEMERÁD, Irina SADOVNIK, Gregor EISENWORT, Harald HERRMANN, Peter VALENT, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Quantitative assessment of the CD26+leukemic stem cell compartment in chronic myeloid leukemia: Patient-subgroups, prognostic impact, and technical aspects. Oncotarget. Albany: Impact Journals, 2016, roč. 7, č. 22, s. 33016-33024. ISSN 1949-2553. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18632/oncotarget.9108.
  5. JABBOUR, E., T. LION, J. APPERLEY, L. LUCIANO a Daniela ŽÁČKOVÁ. The novel tyrosine kinase inhibitor ponatinib (iclusig® ) provides new hope for CML patients following previous therapy failure. Hematology. 2016, roč. 52, 1-2, s. 84-89. ISSN 2367-7864.

  2015

  1. RÁZGA, Filip, Veronika NÉMETHOVÁ, Dagmar MORAVČÍKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Daniela ŽÁČKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Tomáš JURČEK a Jiří MAYER. Can we predict resistance in CML? - a single center experience. In XVII. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd. 2015.
  2. ČULEN, Martin, Marek BORSKÝ, Veronika NÉMETHOVÁ, Jiří ŠMEJKAL, Tomáš JURČEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Barbora WEINBERGEROVÁ, Lukáš SEMERÁD, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. CD26 antigen is specific for leukemic stem cells in chronic myeloid leukemia and distinguishes patient groups with different ratios of leukemic and healthy stem cells. In 20th Congress of the European Hematology Association in Haematologica. 2015.
  3. HAASS, W., H. KLEINER, C. WEISS, C. HAFERLACH, B. SCHLEGELBERGER, M. C. MULLER, R. HEHLMANN, W. K. HOFMANN, A. FABARIUS a W. SEIFARTH. Clonal Evolution and Blast Crisis Correlate with Enhanced Proteolytic Activity of Separase in BCR-ABL b3a2 Fusion Type CML under Imatinib Therapy. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2015, roč. 10, č. 6, 18 s. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0129648.
  4. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Zdeněk RÁČIL, E. JANOUŠOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, T JURČEK, R. MINAŘÍK, J. PROCHÁZKOVÁ, A. OLTOVÁ, Barbora WEINBERGEROVÁ, Lukáš SEMERÁD, L. PAVLOVSKÁ, Ladislav DUŠEK a Jiří MAYER. Chronic myeloid leukemia: is the real prognosis of newly diagnosed patients really so good? In Haematologica. 2015;100(S1):445. 2015.
  5. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Zdeněk RÁČIL, Eva JANOUŠOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Tomáš JURČEK, R. MINAŘÍK, J. PROCHÁZKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, B WEINBERGEROVÁ, L SEMERÁD, L. PAVLOVSKÁ, L DUŠEK a Jiří MAYER. Chronic myeloid leukemia: is the real prognosis of newly diagnosed patients really so good? In 20th Congress of the European Hematology Association in Haematologica. 2015.
  6. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Chronická myeloidní leukemie v roce 2015. Onkologie. Olomouc: Solen, 2015, roč. 9, č. 3, s. 119-122. ISSN 1802-4475.
  7. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Komentář ke studii : Jednoroční a dlouhodobá odpověď na nilotinib a dasatinib u nemocných s CML. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2015, roč. 11, č. 2, s. 156. ISSN 1801-1209.
  8. ŽÁČKOVÁ, Daniela a Miroslav PENKA. Myeloproliferativní neoplazie. In Jiří Tomášek. Onkologie : minimum pro praxi. 1. vyd. Praha: Axonite CZ, 2015, s. 379-388. Asclepius. ISBN 978-80-88046-01-1.
  9. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Ponatinib, tyrosinkinázový inhibitor třetí generace, v léčbě pacientů s chronickou myeloidní leukemií. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2015, roč. 11, č. 5, s. 563-571. ISSN 1801-1209.
  10. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Ponatinib v léčbě leukemií s pozitivním Philadelphským chromosomem : Komentář ke studii. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2015, roč. 11, č. 3, s. 304-306. ISSN 1801-1209.
  11. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Problematika chronické myeloidní leukemie u seniorů. In Hana Matějovská Kubešová, Igor Kiss. Geriatrická onkologie. 1. vydání. Praha: Mladá fronta, 2015, s. 257-265. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3738-9.
  12. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Tyrozinkinázové inhibitory v léčbě starších pacientů s chronickou myeloidní leukemií – editorial. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 9, s. 760-761. ISSN 0042-773X.

  2014

  1. JANÍKOVÁ, Andrea, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Martin ZVONAŘ, Michal HROUZEK, Tomáš VODIČKA, Pavol SEMAN, Zora SVOBODOVÁ, Alexandra MALÁ, Zdeněk RÁČIL, Daniela ŽÁČKOVÁ, Martina PRÁŠKOVÁ a Jiří MAYER. AUTONOMIC DYSFUNCTION IS AUGMENTED DURING THERAPY, BUT CAN BE IMPROVED BY PHYSICAL EXERCISE IN PATIENTS WITH HEMATOLOGICAL MALIGNANCY. RESULTS OF A PILOT TRIAL. In HAEMATOLOGICA. 2014. ISSN 0390-6078.
  2. MUSILOVÁ, Milena, Filip RÁZGA, Tomáš JURČEK, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Marek BORSKÝ, Veronika NÉMETHOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Martin ČULEN, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. BCR-ABL1 kinase domain mutational analysis of CD34+ stem/progenitor cells in newly diagnosed CML patients by next-generation sequencing. American Journal of Hematology. Wiley-Blackwell, 2014, roč. 89, č. 10, s. 1016-1017. ISSN 0361-8609. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ajh.23794.
  3. RÁČIL, Zdeněk, Filip RÁZGA, Hana KLAMOVA, Jaroslava VOGLOVÁ, Petra BELOHLAVKOVA, Ludmila MALÁSKOVÁ, David POTĚŠIL, Jan MUŽÍK, Daniela ŽÁČKOVÁ, Katerina Machova POLAKOVA, Zbyněk ZDRÁHAL, Jana MALAKOVA, Jiri SUTTNAR, Jan DYR a Jiří MAYER. No clinical evidence for performing trough plasma and intracellular imatinib concentrations monitoring in patients with chronic myelogenous leukaemia. Hematological Oncology. Hoboken: WILEY-BLACKWELL, 2014, roč. 32, č. 2, s. 87-93. ISSN 0278-0232. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/hon.2091.
  4. PROETEL, U, N PLETSCH, M LAUSEKER, M C MULLER, B HANFSTEIN, SW KRAUSE, L KALMANTI, A SCHREIBER, D HEIM, GM BAERLOCHER, WK HOFMANN, E LANGE, H EINSELE, M WERNLI, S KREMERS, R SCHLAG, L MULLER, M HANEL, H LINK, B HERTENSTEIN, M PFIRRMANN, A HOCHHAUS, J HASFORD, R HEHLMANN a S SAUSSELE. Older patients with chronic myeloid leukemia (a parts per thousand yen65 years) profit more from higher imatinib doses than younger patients: a subanalysis of the randomized CML-Study IV. Annals of hematology. New York: Springer Verlag, 2014, roč. 93, č. 7, s. 1167-1176. ISSN 0939-5555. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00277-014-2041-0.
  5. JURČEK, Tomáš, Filip RÁZGA, Petra MAZANCOVÁ, Milena MUSILOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Marek BORSKÝ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Blanka DOBEŠOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Prospective analysis of low-level BCR-ABL1 T315I mutation in CD34+ cells of patients with de novo chronic myeloid leukemia. LEUKEMIA & LYMPHOMA. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2014, roč. 55, č. 8, s. 1915-1917. ISSN 1042-8194. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3109/10428194.2013.842988.

  2013

  1. BULIKOVÁ, A., M. CERMANOVÁ, P. CETKOVSKÝ, M. LÁNSKÁ, J. NOVÁK, J. MAYER, M. PALACKOVÁ, J. PROCHÁZKOVÁ, Z. RÁČIL, L. SEMERÁD, C. ŠÁLEK, L. ŠMARDOVÁ, S. VOKURKA, J. VYDRA, Daniela ŽÁČKOVÁ a P. ŽÁK. Akutní myeloidní leukémie : informace pro pacienty a jejich blízké. 1. vyd. Brno: Česká leukemická skupina - pro život (CELL), 2013, 76 s. ISBN 978-80-260-4154-2.
  2. PAVLÍK, Tomáš, Eva JANOUŠOVÁ, Jiří MAYER, Karel INDRÁK, Marie JAROSOVA, Hana KLAMOVA, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jaroslava VOGLOVÁ, Edgar FABER, Michal KARAS, Katerina POLAKOVA MACHOVA, Zdeněk RÁČIL, Eva DEMEČKOVÁ, Ludmila DEMITROVIČOVÁ, Elena TOTHOVÁ, Juraj CHUDEJ, Imrich MARKULJAK, Eduard CMUNT, Tomas KOZAK, Jan MUŽÍK a Ladislav DUŠEK. Current survival measures reliably reflect modern sequential treatment in CML: Correlation with prognostic stratifications. American Journal of Hematology. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2013, roč. 88, č. 9, s. 790-797. ISSN 0361-8609. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ajh.23508.
  3. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Hana KLAMOVÁ, Jan MUŽÍK, Edmund CMUNT, Zdeněk RÁČIL, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Tomáš JURČEK, Filip RÁZGA, Petr CETKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK a Jiří MAYER. Efficacy and tolerance of dasatinib after imatinib failure or intolerance for patients with chronic myeloid leukemia treated in three different hospitals compare well with results achievable in formal clinical trials. Leukemia & Lymphoma. London: Informa Healthcare, Gordon and Breach, 2013, roč. 54, č. 10, s. 2310-2313. ISSN 1042-8194. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3109/10428194.2013.772173.
  4. MAYER, Jiří, Tomáš PAVLÍK, Eva JANOUŠOVÁ, Hana KLAMOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Veronika NÉMETHOVÁ, Jana BŘEZINOVÁ, Petr CETKOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. Estimation of the Current Survival Survival Measures in Chronic Myeloid Leukemia: Metodology and New Software Tools. In Haematologica. 2013;98(s1):55. 2013.
  5. KLAMOVÁ, Hana, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Jan MUŽÍK, Zdeněk RÁČIL, Daniela ŽÁČKOVÁ, Kateřina STEINEROVÁ, Michal KARAS, Edgar FABER, Eva DEMEČKOVÁ, Zuzana MICHALOVIČOVÁ-SNINSKÁ, Jaroslava VOGLOVÁ, Ludmila DEMITROVIČOVÁ, Eva MIKUŠOVÁ, Elena TÓTHOVÁ, Juraj CHUDEJ, Imrich MARKULJAK, Eduard CMUNT, Jana MORAVCOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Kyra MICHALOVÁ, Marie JAROŠOVÁ, Markéta MARKOVÁ ŠŤASTNÁ, Petr CETKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Vladimír KOZA, Marek TRNĚNÝ a Karel INDRÁK. Evaluation of 5-year imatinib treatment of 458 patients with CP-CML in routine clinical practice and prognostic impact of different BCR-ABL cutoff levels. Cancer Medicine. Houston: John Wiley & Sons Ltd., 2013, roč. 2, č. 2, s. 216-225. ISSN 2045-7634. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/cam4.59.
  6. ŽÁČKOVÁ, Daniela a H. KLAMOVÁ. Chronická myeloidní leukemie. In Michael Doubek a Jiří Mayer. Postupy diagnostiky a léčby leukemií a jejich infekčních komplikací u dospělých pacientů : doporučení České leukemické skupiny - pro život (CELL) / editoři Michael Doubek a Jiří Mayer. Česká leukemická skupina - pro život, 2013, s. 50-79. ISBN 978-80-260-4744-5.
  7. RÁČIL, Zdeněk, Filip RÁZGA, Jana DRÁPALOVÁ, Lucie BUREŠOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Martina PALACKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Ludmila MALÁSKOVÁ, Martin HALUZÍK a Jiří MAYER. Mechanism of impaired glucose metabolism during nilotinib therapy in patients with chronic myelogenous leukemia. Haematologica. Pavia, ITALY: Ferrata Storti Foundation, 2013, roč. 98, č. 10, s. "e124"-"e126", 3 s. ISSN 0390-6078. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3324/haematol.2013.086355.
  8. RÁČIL, Zdeněk, Filip RÁZGA, Jana DRÁPALOVÁ, Lucie BUREŠOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Martina PALACKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Ludmila MALÁŠKOVÁ, Martin HALUZÍK a Jiří MAYER. Mechanism of Impaired Glukose Metabolism during Nilotinib Therapy in Patients with Chronic Myelogenous Leukemia. In 2013;98(s1):65. 2013.
  9. ZMORAJ, Vladimír, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, B. MIČÁNKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Filip RÁZGA, Tomáš JURČEK, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Nuromuscular toxicity of tyrosine kinase inhibitors in the therapy of patients with chronic myeloid leukemia. In 18th Congress of the European Hematology Association in Haematologica. 2013.
  10. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Zdeněk RÁČIL, Milica KOVACEVICOVA, J. FEIT, Barbora DOBEŠOVÁ, Martina PALACKOVÁ, Tomáš JURČEK, Filip RÁZGA, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Skin adverse effects of tyrosine kinase inhibitors in the therapy of patients with chronic myeloid leukemia - single centre experience. In 18th Congress of the European Hematology Association in Haematologica. 2013.
  11. MALČÍKOVÁ, Jitka, Filip RÁZGA, Tomáš JURČEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Hana TOŠKOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Gabriela VAŇKOVÁ, Lenka JURAČKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. The BCR-ABL1 T315I mutation and additional genomic aberrations are dominant genetic lesions associated with disease progression in patients with chronic myelogenous leukemia resistant to tyrosine kinase inhibitor therapy. Leukemia & Lymphoma. London: Informa Healthcare, Gordon and Breach, 2013, roč. 54, č. 9, s. 2083-2087. ISSN 1042-8194. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3109/10428194.2012.762649.
  12. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Marcela BENDOVÁ, Ladislav DUŠEK, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk RÁČIL a Jiří MAYER. The Effect of Imatinib Treatment Duration on the Quality of the Life of Patients with Chronic Myeloid Leukemia. Journal of Blood Disorders & Transfusion. Los Angeles: OMICS Publishing Group, 2013, roč. 4, č. 6, s. 1000167-1000171. ISSN 2155-9864. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4172/2155-9864.1000167.
  13. JURČEK, Tomáš, Filip RÁZGA, Petra MAZANCOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Marek BORSKÝ, Daniela ŽÁČKOVÁ, M. MUSILOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. The prospective analysis of low level BCR-ABL1 T315I mutation in the CD34+ cells of de novo CML patients. In 18th Congress of the European Hematology Association in Haematologica. 2013.

  2012

  1. RÁZGA, Filip, Tomáš JURČEK, Ivana JEZISKOVA, Daniela ŽÁČKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Marek BORSKÝ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Analysis of Mutations in the BCR-ABL1 Kinase Domain, Using Direct Sequencing Detection of the T315I Mutation in Bone Marrow CD34+Cells of a Patient with Chronic Myelogenous Leukemia 6 Months Prior to its Emergence in Peripheral Blood. Molecular Diagnosis & Therapy. AUCKLAND: ADIS INT LTD, 2012, roč. 16, č. 3, s. 163-166. ISSN 1177-1062. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2165/11632420-000000000-00000.
  2. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Hana KLAMOVÁ, J. MUŽÍK, Eduard CMUNT, Zdeněk RÁČIL, B. DOBEŠOVÁ, Jaroslava RYŠAVÁ, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Tomáš JURČEK, Filip RÁZGA, J. BŘEZINOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Petr CETKOVSKÝ, Marek TRNĚNÝ, Ladislav DUŠEK a Jiří MAYER. Dasatinib v léčbě pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML) v chronické fázi (CP) rezistentních či netolerujících imatinib v podmínkách každodenní klinické praxe. In XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd, Brno. 2012.
  3. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Dasatinib v první linii léčby chronické myeloidní leukemie v chronické fázi. Acta medicinae. Brno: ERA Média s.r.o., 2012, roč. 2012, č. 7, s. 27-32. ISSN 1805-398X.
  4. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Chronická myeloidní leukemie : informace pro pacienty a jejich blízké. 1.vyd. Brno: Česká leukemická skupina – pro život (CELL), 2012, 84 s. ISBN 978-80-260-1828-5.
  5. RÁZGA, Filip, Tomáš JURČEK, Daniela ŽÁČKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Martina TOŠKOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Impact of treatment administration on selection of BCR-ABL1 kinase domain mutations. In Haematologica. 2012;97(s1):536. 2012.
  6. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Zdeněk RÁČIL, Milica KOVACEVICOVA, Josef FEIT, B. DOBEŠOVÁ, M. TOŠKOVÁ, Tomáš JURČEK, Filip RÁZGA, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Kožní nežádoucí projevy tyrozinkinázových inhibitorů v léčbě pacientů s chronickou myeloidní leukemií – zkušenosti jednoho centra. In XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd Brno. 2012.
  7. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Medicína pro 21. století - Chronická myeloidní leukémie. 2012.
  8. MALČÍKOVÁ, Jitka, Tomáš JURČEK, Filip RÁZGA, Dana DVOŘÁKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Nikos DARZENTAS, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Lenka JURAČKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Mutace T315I je nejvýznamnějším faktorem pro regresi onemocnění u pacientů s chronickou myeloidní leukémií rezistentních na terapii tyrozin kinázovými inhibitory. In XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd. 2012.
  9. RÁZGA, Filip, Tomáš JURČEK, Daniela ŽÁČKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Martina TOŠKOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Role of treatment in the appearance and selection of BCR-ABL1 kinase domain mutations. Molecular diagnosis and therapy. Adis, 2012, roč. 16, č. 4, s. 251-259. ISSN 1177-1062.
  10. MALČÍKOVÁ, Jitka, Tomáš JURČEK, Filip RÁZGA, Dana DVOŘÁKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Nikos DARZENTAS, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Lenka JURAČKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. T315I mutations are clustered with advanced phases contrary to other aberrations in CML patients resistant to TKI therapy. In 17th Congress of the European Hematology Association, Amsterdam. 2012. ISSN 0390-6078.
  11. JURČEK, Tomáš, Filip RÁZGA, Daniela ŽÁČKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Martina TOŠKOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Vliv terapie na selekci a výskyt mutací v BCR-ABL1 kinázové doméně. In XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd Brno. 2012.
  12. JANÍKOVÁ, Andrea, J. RADVANSKÝ, Robert VYSOKÝ, Ladislav BAŤALÍK, J. ŠUPITOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk RÁČIL a Jiří MAYER. Význam fyzické aktivity u pacientů s hematoonkologickými malignitami. Transfuze a hematologie dnes. 2012, roč. 18, č. 1, s. 31-38. ISSN 1213-5763.

  2011

  1. RÁČIL, Zdeněk, Filip RÁZGA, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Lucie BUREŠOVÁ, Václava POLÍVKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Hana KLAMOVÁ, Petr CETKOVSKÝ a Jiří MAYER. Assessment of adenosine triphosphate-binding cassette subfamily B member 1 (ABCB1) mRNA expression in patients with de novo chronic myelogenous leukemia: the role of different cell types. Leukemia & Lymphoma. London: Informa UK, Ltd., 2011, roč. 52, č. 2, s. 331-334. ISSN 1042-8194. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3109/10428194.2010.533220.
  2. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Hana KLAMOVÁ, J. MUŽÍK, Eduard CMUNT, Blanka DOBEŠOVÁ, Jaroslava RYŠAVÁ, Zdeněk RÁČIL, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Tomáš JURČEK, Filip RÁZGA, J. MORAVCOVÁ, Michael DOUBEK, Alexandra OLTOVÁ, J. BŘEZINOVÁ, Petr CETKOVSKÝ, Marek TRNĚNÝ, Ladislav DUŠEK a Jiří MAYER. Dasatinib efficacy and tolerance in the treatment of chronic myeloid leukemia (CML) patients resistant/intolerant to imatinib in the context of real clinical practice management. In 16th Congress of the European Hematology Association in Haematologica - the hematology journal. 2011. ISSN 0390-6078.
  3. PAVLÍK, Tomáš, Eva JANOUŠOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Jan MUŽÍK, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Hana KLAMOVÁ, Petr CETKOVSKÝ, Marek TRNĚNÝ, Jiří MAYER a Ladislav DUŠEK. Estimation of current cumulative incidence of leukaemia-free patients and current leukaemia-free survival in chronic myeloid leukaemia in the era of modern pharmacotherapy. BMC Medical Research Methodology. 2011, roč. 11, č. 140, s. 1-12. ISSN 1471-2288. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/1471-2288-11-140.
  4. ŽÁČKOVÁ, Daniela a H. KLAMOVÁ. Chronická myeloidní leukemie. Česká leukemická skupina - pro život, 2011, s. 45-71. ISBN 978-80-905028-2-6.
  5. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Hana KLAMOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Jana MORAVCOVÁ, Tomáš JURČEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Zdeněk POSPÍŠIL, Alexandra OLTOVÁ, Kyra MICHALOVÁ, Jana BŘEZINOVÁ, Filip RÁZGA, Michael DOUBEK, Petr CETKOVSKÝ, Marek TRNĚNÝ a Jiří MAYER. Imatinib as the first-line treatment of patients with chronic myeloid leukemia diagnosed in the chronic phase: can we compare real life data to the results from clinical trials? American Journal of Hematology. 2011, roč. 86, č. 3, s. 318-321. ISSN 0361-8609. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ajh.21942.
  6. VOGLOVÁ, Jaroslava, Jan MUŽÍK, Edgar FABER, Daniela ŽÁČKOVÁ, H. KLAMOVA, Kateřina STEINEROVÁ, Z. MICHALOVICOVA, Ludmila DEMITROVIČOVÁ, Eduard CMUNT, L. NOVAKOVA, E. TOTHOVA, P. BELOHLAVKOVA, Jiří MAYER a Karel INDRÁK. Incidence of second malignancies during treatment of chronic myeloid leukemia with tyrosine kinase inhibitors in the Czech Republic and Slovakia. Neoplasma. 2011, roč. 58, č. 3, s. 256-262. ISSN 0028-2685. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4149/neo_2011_03_256.
  7. ŽÁČKOVÁ, Daniela a Jiří MAYER. Nilotinib v 1.linii léčby pacientů s chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi. Farmakoterapie. 2011, roč. 7, č. 3, s. 261-268. ISSN 1801-1209.
  8. DOUBEK, Michael, Jiří MAYER, Yvona BRYCHTOVÁ, Petr CETKOVSKÝ, Eduard CMUNT, Jaroslav ČERMÁK, Luboš DRGOŇA, František FOLBER, Jan HABER, Hana KLAMOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk RÁČIL, Lukáš SMOLEJ, Cyril ŠÁLEK, Jan VYDRA, Daniela ŽÁČKOVÁ a Pavel ŽÁK. Postupy diagnostiky a léčby leukemií a jejich infekčních komplikací u dospělých pacientů : doporučení České leukemické skupiny - pro život (CELL). 1. vydání. Neuveden: Česká leukemická společnost - pro život, 2011, 150 s. monografie. ISBN 978-80-905028-2-6.
  9. RÁZGA, Filip, Zdeněk RÁČIL, L. BUREŠOVÁ, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Hana KLAMOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Petr CETKOVSKÝ a Jiří MAYER. Prediction of imatinib therapy response: a role of intracellular transporters hOCT-1 and ABCB1. 2011.
  10. MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Kateřina, Jitka KOBLIHOVÁ, Zuzana ONDRÁČKOVÁ, Filip RÁZGA, Václava POLÍVKOVÁ, Hana KLAMOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Petr CETKOVSKÝ, Marek TRNĚNÝ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. The gene expression of hOCT1 and ABCB1 change during the course of CML in relation to imatinib therapy. In 53rd ASH meeting. 2011. ISSN 0006-4971.
  11. RÁZGA, Filip, Zdeněk RÁČIL, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Lucie BUREŠOVÁ, Hana KLAMOVA, Daniela ŽÁČKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Václava POLÍVKOVÁ, Petr CETKOVSKÝ a Jiří MAYER. The predictive value of human organic cation transporter 1 and ABCB1 expression levels in different cell populations of patients with de novo chronic myelogenous leukemia. International Journal of Hematology. 2011, roč. 94, č. 3, s. 303-306. ISSN 0925-5710. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s12185-011-0924-6.
  12. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Hana KLAMOVÁ, Jan MUŽÍK, Eduard CMUNT, Blanka DOBEŠOVÁ, Jana RYŠAVÁ, Zdeněk RÁČIL, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Tomáš JURČEK, Filip RÁZGA, Jana MORAVCOVÁ, Michael DOUBEK, Jana BŘEZINOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Petr CETKOVSKÝ, Marek TRNĚNÝ, Ladislav DUŠEK a Jiří MAYER. Účinnost a tolerance dasatinibu v léčbě pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CML) rezistentních/netolerujících imatinib léčených v podmínkách každodenní klinické praxe. In XXV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí v Transfuze a hematologie dnes. 2011. ISSN 1213-5763.

  2010

  1. ŽÁČKOVÁ, D. A guide to cytogenetic and FISH monitiring. In CML Educational Program. 2010.
  2. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Adverse events of TKIs-their management and their role in choosing second line therapy. In CML Educational Program. 2010.
  3. ŠŤASTNÝ, M., K. MACHOVÁ POLÁKOVÁ, H. KLAMOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, J. VOGLOVÁ, M. KARAS, J. MORAVCOVÁ a E. FABER. Analýza mutací BCR-ABL u CML pacientů rezistentních k imatinibu umožňuje poskytnout „terapii šitou na míru“. Transfuze a hematologie dnes. 2010, roč. 16, č. 1, s. 47-54.
  4. MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Kateřina, Václava POLÍVKOVÁ, Jana RULCOVÁ, Hana KLAMOVÁ, Tomáš JURČEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Jiří MAYER a Jana MORAVCOVÁ. Constant BCR-ABL transcript level >or=0.1% (IS) in patients with CML responding to imatinib with complete cytogenetic remission may indicate mutation analysis. Experimental hematology. Netherlands: Elsevier Science Inc, 2010, roč. 38, č. 1, s. 20-26. ISSN 0301-472X.
  5. KLAMOVA, H., E. FABER, Daniela ŽÁČKOVÁ, M. MARKOVA, J. VOGLOVA, E. CMUNT, L. NOVAKOVA, K. MACHOVA-POLAKOVA, J. MORAVCOVA, Dana DVOŘÁKOVÁ, K. MICHALOVA, J. BREZINOVA, Alexandra OLTOVÁ, Marie JAROŠOVÁ, Petr CETKOVSKÝ, K. INDRAK a Jiří MAYER. Dasatinib in imatinib-resistant or -intolerant CML patients: data from the clinical practice of 6 hematological centers in the Czech Republic. Neoplasma. Slovakia: Slovak Academic Press, Ltd, 2010, roč. 57, č. 4, s. 355-359. ISSN 0028-2685. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4149/neo_2010_04_355.
  6. JURČEK, Tomáš, Filip RÁZGA, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, D. ŽÁČKOVÁ, Jiří MAYER a Dana DVOŘÁKOVÁ. Detection of an aberrant form of E13A2 BCR-ABL transcript causing failure of molecular diagnostics in patient with chronic myeloid leukemia (CML). In Haematologica, 15th Congress of the European Hematology Association, Spain, Barcelona, 2010. 2010. ISSN 0390-6078.
  7. GUILHOT, J, F TARTARIN, A HOCHHAUS, S SAUSSELE, F NICOLINI, G ROSTI, JL STEEGMAN, T SACHA, P Le COUTRE, A NAGLER, E ABRUZZESE, D HEIM, R CLARK, J STENTOFT, E FABER, K PORKKA, F CERVANTES, M HÖGLUND, S O BRIEN, J THALER, A TURKINA, G OSSENKOPPELE, Daniela ŽÁČKOVÁ, H KLAMOVÁ, C GAMBACORTI, M PFIRRMANN, J HASFORD a R HELMANN. EUROPEAN SUB-REGISTRY OF CHRONIC MYELOID LEUKEMIA (CML) PATIENTS (PTS) IN FAILURE AFTER IMATINIB THERAPY (IFP): RATIONALE, STUDY DESIGN AND CURRENT STATUS. A STUDY FROM THE EUROPEAN LEUKEMIANET (ELN). 2010. ISSN 0390-6078.
  8. JURČEK, Tomáš, Filip RÁZGA, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Lenka TOMÁŠIKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ a Jiří MAYER. Failure of molecular diagnostics in chronic myeloid leukemia - an aberrant form of e13a2 BCR-ABL transcript causing false-negative results by standard PCR. LEUKEMIA & LYMPHOMA. London: Leonidas Platanias, 2010, roč. 51, č. 3, s. 558-561. ISSN 1042-8194.
  9. JURČEK, Tomáš, Filip RÁZGA, Daniela ŽÁČKOVÁ, Blanka DOBEŠOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Frekvence mutací v BCR-ABL kinázové doméně u pacientů s chronickou myeloidní leukémií (CML) léčených tyrozinkinázovými inhibitory - zkušenosti IHOK FN Brno. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze a hematologie dnes. 2010. ISSN 1213-5763.
  10. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Chronická myeloidní leukemie v éře tyrozinkinázových inhibitorů. In Psychologické a sexuologické aspekty onkologických pacientů, Psychiatrická klinika. 2010.
  11. RÁČIL, Zdeněk, Ludmila MALÁSKOVÁ, Markéta VYSKOČILOVÁ, Filip RÁZGA, Lucie BUREŠOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ a Jiří MAYER. Imatinib (IMA) plasma concentration (PC) monitoring and its correlation with treatment response in chronic myelogenous leukemia (CML): a single centre experience. In Haematologica. 2010;95(s2):528. 2010.
  12. RÁČIL, Zdeněk, Markéta VYSKOČILOVÁ, Ludmila MALÁŠKOVÁ, Filip RÁZGA, Daniela ŽÁČKOVÁ a Jiří MAYER. Imatinib (IMA) plasma concentration (PC) monitoring and its correlation with treatment response in chronic myelogenous leukemia (CML): a single centre experience. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze a hematologie dnes. 2010. ISSN 1803-6597.
  13. ZDENĚK, Z., L. MALASKOVA, M. VYSKOČILOVÁ, Filip RÁZGA, L. BUREŠOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ a Jiří MAYER. Imatinib (IMA) plasma concentration (PC) monitoring and its correlation with treatment response in chronic myelogenous leukemia (CML): a single centre experience. In Haematologica, 15th Congress of the European Hematology Association, Spain, Barcelona, 2010. 2010. ISSN 0390-6078.
  14. ŽÁČKOVÁ, Daniela, H. KLAMOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK, B DOBESOVA, Jaroslava RYŠAVÁ, Zdeněk RÁČIL, Michael DOUBEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Tomáš JURČEK, Filip RÁZGA, J MORAVCOVA, K POLAKOVA, Jarmila RULCOVÁ, Petr CETKOVSKÝ a Jiří MAYER. Imatinib in the first line chronic myeloid leukemia (CML) treatment. Can we compare the real-life data to clinical trial results? In Haematologica - the hematology journal 95, S2, od s. 350-350. 2010.
  15. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Hana KLAMOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK, Blanka DOBEŠOVÁ, Jana RYŠAVÁ, Zdeněk RÁČIL, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Michael DOUBEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Tomáš JURČEK, Filip RÁZGA, Jana MORAVCOVÁ, Petr CETKOVSKÝ, Marek TRNĚNÝ a Jiří MAYER. Imatinib v první linii léčby pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML) v chronické fázi (CP). Můžeme srovnat výsledky z reálné klinikcé praxe s výsledky dosaženými v klinických studiích? In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze a hematologie dnes, 16, suppl.2, s.59-60. 2010. ISSN 1213-5763.
  16. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Mechanismy rezistence k imatinibu: laboratorní a klinická rezistence. In CML: léčba a výzkum v ČR aneb jaké jsou naše současné znalosti o CML. 2010.
  17. MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Kateřina, Sylvie NÁDVORNÍKOVÁ, Karla ZEMANOVÁ, Hana KLAMOVÁ, Tomáš JURČEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jiří MAYER, Marek TRNĚNÝ a Jana MORAVCOVÁ. Minimal residual resistance in CML: Stable BCR-ABL gene expression at levels 0.01-0.1% (IS) in the consecutive samples may be associated with BCR-ABL mutation development and MMoR lost in a small number of tyrosine kinase inhibitor responders. In 52nd annual meeting ASH in Blood. 2010.
  18. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Nová doporučení ELN pro léčbu a monitorování CML. In Regionální setkání zdravotníků, pacientů a jejich rodinných příslušníků. 2010.
  19. RÁČIL, Zdeněk, Hana KLAMOVÁ, Jaroslava VOGLOVÁ, Edgar FABER, Filip RÁZGA, Daniela ŽÁČKOVÁ, Lucie BUREŠOVÁ, Petr CETKOVSKÝ a Jiří MAYER. Persistent splenomegaly during imatinib therapy and the definition of complete hematological response in chronic myelogenous leukemia. American Journal of Hematology. Hoboken: Wiley-Liss, 2010, roč. 85, č. 5, s. 386-389. ISSN 0361-8609.
  20. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Libuše KALVODOVÁ, Jiří MAYER a Daniela ŽÁČKOVÁ. Sexualita u pacientů s chronickou myeloidní leukémií léčených imatinibem. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Galén, 2010, roč. 106, č. 5, s. 273-277. ISSN 1212-0383.
  21. RÁČIL, Zdeněk, Filip RÁZGA, Lucie BUREŠOVÁ, Tomáš JURČEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Shira TIMILSINA, Petr CETKOVSKÝ a Jiří MAYER. The assessment of human organic cation transporter 1 (hOCT1) mRNA expression in patients with chronic myelogenous leukemia is affected by the proportion of different cells types in the analyzed cell population. American Journal of Hematology. 2010, roč. 85, č. 7, s. 525-528. ISSN 0361-8609. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ajh.21722.
  22. RÁČIL, Zdeněk, Filip RÁZGA, Lucie BUREŠOVÁ, Tomáš JURČEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ a Jiří MAYER. The assessment of human organic cation transporter 1 (hOCT1) mRNA expression in patients with chronic myelogenous leukemia is affected by the proportion of different cells types in the analyzed cell population. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze a hematologie dnes, 16, s.79-80. 2010. ISSN 1803-6597.
  23. KLAMOVÁ, Hana, Daniela ŽÁČKOVÁ, Edgar FABER, Katerina STEINEROVA, Michal KARAS, Eva DEMECKOVA, Jaroslava VOGLOVÁ, Ludmila DEMITROVICOVA, Elena TOTHOVA, Juraj CHUDEJ, Imrich MARKULJAK, Tomas KOZAK, Eduard CMUNT, Marie JAROSOVA, Katerina MACHOVA-POLAKOVA, Kyra MICHALOVA, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK, Martin MISTRIK, Jiří MAYER, Marek TRNENY a Karel INDRAK. The Outcome of Unselected Patients with Chronic Myeloid Leukemia (CML) In Chronic Phase (CP) Treated with Imatinib In the First Line and the Prognostic Value of ELN Defined Responses-Population Based Analysis of 458 Patients Treated Between 2003-2009. In 52nd Annual meeting ASH in Blood. 2010. ISSN 0006-4971.
  24. RÁČIL, Zdeněk, Daniela ŽÁČKOVÁ a Marta KREJČÍ. Visit of outpatient department, practical, guided work in groups with patients and their medial records. 2010.

  2009

  1. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Hana KLAMOVÁ, Michael DOUBEK, Zdeněk POSPÍŠIL, Dana DVOŘÁKOVÁ, Tomáš JURČEK, Jana MORAVCOVÁ, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Jana RULCOVÁ, Blanka DOBEŠOVÁ, Jana RYŠAVÁ, Petr CETKOVSKÝ, Filip RÁZGA a Jiří MAYER. Efficacy and Safety of Imatinib in the First Line Chronic Myeloid Leukemia (CML) Treatment. An Analysis of a Comprehensive Population-Based Database. In Haematologica/The Hematology Journal. 2009;94(s2):346. 2009.
  2. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Tomáš JURČEK, Ludmila ROČŇOVÁ, Martin TRBUŠEK, Alexandra OLTOVÁ, Michael DOUBEK, Zdeněk RÁČIL, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. p53 inactivation and genomic abberations in chronic myeloid leukemia. In Blood. 2009.
  3. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Libuše KALVODOVÁ, Jiří MAYER a Daniela ŽÁČKOVÁ. Sexualita u pacientů s chronickou myeloidní leukémií léčených imatinibem. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009, s. 38-39. ISBN 978-80-7204-614-0.
  4. MAYER, Jiří, Marta KREJČÍ, Zdeněk POSPÍŠIL, Michael DOUBEK, Andrea JANÍKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Lenka ŠMARDOVÁ, Milan NAVRÁTIL a Jan KAMELANDER. Successful treatment of steroid-refractory hepatitic variant of liver graft-vs host disease with pulse cyclophosphamide. Experimental Hematology. 2009, roč. 37, č. 6, s. 659-672. ISSN 0301-472X.
  5. MAYER, Jiří, Marta KREJČÍ, Zdeněk POSPÍŠIL, Michael DOUBEK, Andrea JANÍKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Lenka ŠMARDOVÁ, Milan NAVRÁTIL a Jan KAMELANDER. Successful treatment of steroid-refractory hepatitic variant of liver graft-vs-host disease with pulse cyclophosphamide. Experimental Hematology. Elsevier, 2009, roč. 37, č. 6, s. 767-773. ISSN 0301-472X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.exphem.2009.03.006.
  6. POLAKOVA MACHOVA, Katerina, Václava POLÍVKOVÁ, Jana RULCOVÁ, Hana KLAMOVÁ, Tomáš JURČEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Jiří MAYER a Jana MORAVCOVÁ. The Plateau of BCR-ABL Transcript Level ≥ 0.1% May Select CML Patients in Complete Cytogenetic Remission for Mutation Analysis. In 51st Annual Meeting of the American-Society-of-Hematology. 2009. ISSN 0006-4971.

  2008

  1. FOLBER, František, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Marta KREJČÍ, Jitka KUJÍČKOVÁ, Ivo PALÁSEK, Barbora WEINBERGEROVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk RÁČIL, Jan KAMELANDER, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Autologous peripheral blood stem cell transplantation in adult acute lymphoblastic leukemia: still not out of fashion. In Haematologica/ The Hematology Journal. 2008;93(s1):3. 2008.
  2. FOLBER, František, Michael DOUBEK, Y. BRYCHTOVÁ, Marta KREJČÍ, J. KUJÍČKOVÁ, Ivo PALÁSEK, B. WEINBERGEROVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk RÁČIL, Jan KAMELANDER, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Autologous peripheral blood stem cell transplantation in adult acute lymphoblastic leukemia: still not out of fashion. 2008.
  3. ROHOŇ, P. a Daniela ŽÁČKOVÁ. Chronická myelocytová leukémia - od molekulovej patogenézy k cielenej liečbe. Onkologie. 2008, roč. 2, č. 3, s. 150-155.
  4. MAYER, Jiří, H. KLAMOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Michael DOUBEK, P. CETKOVSKÝ, J. RULCOVÁ, K. MACHOVÁ, J. MORAVCOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Tomáš JURČEK. Imatinib in the first-line cml treatment: an analysis of a comprehensive non-commercial database of all consecutive patients in a defined population. 2008.
  5. ŽÁČKOVÁ, Daniela, H. KLAMOVÁ, Michael DOUBEK, P. CETKOVSKÝ, J. MORAVCOVÁ, K. MACHOVÁ, J. RULCOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Tomáš JURČEK, J. BŘEZINOVÁ, K. MICHALOVÁ, Z. ZEMANOVÁ, A. OLTOVÁ a Jiří MAYER. Imatinib v první linii léčby nemocných s chronickou myeloidní leukemií (CML) v první chronické fázi: analýza dat z registru Infinity. 2008.
  6. MAYER, Jiří, H. KLAMOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, P. CETKOVSKÝ, Michael DOUBEK, J. MORAVCOVÁ, J. RULCOVÁ, K. MACHOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Tomáš JURČEK, J. BŘEZINOVÁ, K. MICHALOVÁ, Z. ZEMANOVÁ a A. OLTOVÁ. Imatinib v první linii léčby nemocných s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi. Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., 2008, roč. 14, č. 4, s. 150-158. ISSN 1213-5763.
  7. RÁČIL, Zdeněk, J. MAYER, Iva KOCMANOVÁ, B. WÁGNEROVÁ, J. WINTEROVÁ, F. FOLBER, M. LENGEROVÁ, M. MOULIS, D. ŽÁČKOVÁ, L. ŠMARDOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, M. NAVRÁTIL, D. DVOŘÁKOVÁ a J. VORLÍČEK. Invazivní aspergilové infekce u hematoonkologických nemocných: význam jednotlivých diagnostických metod, léčebných postupů a nástin finanční náročnosti léčby. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a. s., 2008, roč. 54, č. 2, s. 157-168. ISSN 0042-773X.
  8. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Komentář ke studii START-R (Src-Abl tyroxine kinase inhibition Aktivity Research Trial-Randomized). Farmakoterapie. 2008, roč. 5, s. 512-513. ISSN 1801-7509.
  9. MAYER, Jiří, Daniela ŽÁČKOVÁ, H. KLAMOVÁ a Michael DOUBEK. Léčba chronické myeloidní leukemie - méně běžný pohled na moderní postupy. Časopis lékařů českých. 2008, roč. 147, č. 4, s. 206-210. ISSN 0008-7335.
  10. FOLBER, František, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk RÁČIL, Jan KAMELANDER, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Má v léčbě akutní lymfoblastické leukemie dospělých místo i autologní transplantace krvetvorných buněk. Transfuze a hematologie dnes. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 54, Suppl.1, s. 50-52. ISSN 1213-5763.
  11. KLAMOVÁ, H., Daniela ŽÁČKOVÁ, M. MARKOVÁ, J. MORAVCOVÁ, K. MACHOVÁ, J. RULCOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, J. BŘEZINOVÁ, K. MICHALOVÁ, Z. ZEMANOVÁ, E. FABER, J. VOGLOVÁ, J. NOVÁKOVÁ, E. CMUNT, Michael DOUBEK, P. CETKOVSKÝ, Zdeněk KOŘÍSTEK a Jiří MAYER. Multicentrická retrospektivní analýza dat nemocných léčených Dasatinibem v ČR. 2008.
  12. KALVODOVÁ, Libuše, Michael DOUBEK, Daniela ŽÁČKOVÁ, L. DUŠEK, M. JUROVÁ a Jiří MAYER. Quality of life (QOL) in patients with chronic phase chronic myeloid leukemia (CML) on imatinib. A pilot study. 2008.
  13. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Libuše KALVODOVÁ, Jiří MAYER a Daniela ŽÁČKOVÁ. Sexualita při chronické myeloidní leukémii. In Quo vadis, psychiatria? 1. vyd. Praha: Galen, 2008, s. 234-236. ISBN 978-80-7262-567-3.
  14. PALÁSEK, Ivo, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Dana DVOŘÁKOVÁ, D. OHLÍDALOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Y. BRYCHTOVÁ, Zdeněk RÁČIL, B. WEINBERGEROVÁ, J. KUJÍČKOVÁ a M. PROTIVÁNKOVÁ. Sledování minimální zbytkové nemoci (MRD) u akutních myeloidních leukemií (AML) prostřednictvím mutací genu pro nukleofosmin 1 (NPM 1). 2008.

  2007

  1. DOUBEK, Michael, Daniela ŽÁČKOVÁ a Jiří MAYER. Dasatinib. Remedia. Remedia s.r.o., 2007, roč. 17, č. 2, s. 201-205, 206, 5 s. ISSN 0862-8947.
  2. DOUBEK, Michael, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jiří VORLÍČEK a Jiří MAYER. Dasatinib a jeho postavení v léčbě chronické myeloidní leukémie. Revizní a posudkové lékařství. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 10, č. 2, s. 60-64. ISSN 1214-3170.
  3. PALÁSEK, Ivo, Jiří MAYER, Michael DOUBEK, Soňa ŠTRUNCOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk RÁČIL, Marek BORSKÝ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Detekce molekulárního relapsu (MR) akutní myeloidní leukémie (AML) častým a pravidelným sledováním minimální zbytkové nemoci (MRD) prostřednictvím molekulárních markerů v různých buněčných populacích a léčba molekulárního relapsu. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007. ISBN 978-80-7346-078-5.
  4. MAYER, Jiří, H. KLAMOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Michael DOUBEK, Petr CETKOVSKÝ, Marta KREJČÍ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Rezistence na imatinib a možnosti využití vyššího dávkování léku u pacientů s chronickou myeloidní leukemií. Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., 2007, roč. 13, č. 3, s. 133-141. ISSN 1213-5763.
  5. ŽÁČKOVÁ, Daniela. Výsledky léčby pacientů v blastickém zvratu (BZ) chornické myeloidní leukémie (CML) kombinací chemoterapie s následným podáním imatinibu - zkušenosti jednoho centra. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007. ISBN 978-80-7346-078-5.

  2003

  1. HÁJEK, Roman, D. ŽÁČKOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Miroslav PENKA, E. KRAHULCOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, J. VINKLÁRKOVÁ, J. ADLER, E. JANOVSKÁ, Karel INDRÁK, E. FABER, M. DOUBEK, M. KLABUSAY, Alexandra OLTOVÁ, Petr KUGLÍK, L. BOURKOVÁ, L. DUŠEK, Iveta MARESCHOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Treatment of chronic myeloid leukemia with autologous transplantation using peripheral blood stem cells or bone marrow cultured in IL-2 followed by IL-2, GM-CSF, and IFN-alpha administration. Medical oncology. United States: Humana Press Inc.,, 2003, roč. 20, č. 1, s. 69-76. ISSN 1357-0560.

  2000

  1. HÁJEK, Roman, Daniela ŽÁČKOVÁ, Miroslav PENKA a Jiří MAYER. Autologní transplantace s podáním interleukinu aktivovaného štěpu periferních kmenových buněk nemocných s chronickou myeloidní leukémií. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2000, roč. 13, č. 5, s. 159-166. ISSN 0862-495X.

  1999

  1. HÁJEK, Roman, Zdeněk KOŘÍSTEK, Jana VINKLÁRKOVÁ, Jiří ADLER, Eva JANOVSKÁ, Eva KRAHULCOVÁ, Ludmila BOURKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Michael DOUBEK, Martin KLABUSAY, Miroslav PENKA, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Effect of 24-hours cultivation in the presence of interleukin-2 (IL-2) on bone marrow from patients with CML. In Bone Marrow Transpl. 1999;23,Suppl.1:79. 1999.
  2. MAYER, Jiří, Daniela ŽÁČKOVÁ, Markéta KRAHULOVÁ, Ingrid VÁŠOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Zdeněk KRÁL, Eva KRAHULCOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Marta KREJČÍ, Martin KLABUSAY a Michael DOUBEK. Indukční léčba nemocných s akutní myeloidní leukémií protokolem ICE. Klinická onkologie. Brno, 1999, roč. 12, č. 3, s. 101-106. ISSN 0862-495X.

  1998

  1. PENKA, Miroslav, Eva KRAHULCOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Martina KRAHULOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Blood Coagulation Disorders in Malignant Pateints – The Differences between Clinical and Authopsy Outcomes. In Brit J Haematol. 1998;102(1), abstract P-0519. 1998.
  2. ŽÁČKOVÁ, Daniela a Jiří MAYER. Efficiency of Octreotide in the Treatment of Chemotherapy-Induced Diarrhoea. In Supportive Care in Oncology, International Symposium, Praha, 24. – 26. 9. 1998, Sborník, Galén, Praha, 1998;68-69. 1998.
  3. PENKA, Miroslav, Eva KRAHULCOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Markéta KRAHULOVÁ, Petra ŘIHÁČKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. The Role of Heparins in Patients with Malignancy. In Supportive Care in Oncology, International Symposium, Praha, 24. – 26. 9. 1998, Sborník, Galén, Praha, 1998;53-54. 1998.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 5. 2024 11:13