Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. KOBLÍŽKOVÁ, Michaela, Petra BRETOVÁ, Michal FELSINGER, Luboš MINÁŘ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ a Vít WEINBERGER. Česká gynekologie. Česká gynekologie-Czech Gynecology. Czech Republic: Nakladatelské středisko ČLS JEP, 2024, roč. 89, č. 1, s. 44-51. ISSN 1210-7832.
  2. BEDNAŘÍKOVÁ, Markéta, Jitka HAUSNEROVÁ, Roman HRSTKA, Petra OVESNÁ, Lucie MOUKOVÁ, Petra BRETOVÁ, Alice HLOBILKOVÁ, Michaela KOBLÍŽKOVÁ, Dita MÜNZOVÁ a Vít WEINBERGER. MISMATCH-REPAIR DEFICIENCY IS ASSOCIATED WITH A HIGHER RISK OF RECURRENCE THAN NO SPECIFIC MOLECULAR PROFILE IN EARLY-STAGE ENDOMETRIAL CANCER. In ESGO 2024. 2024. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1136/ijgc-2024-ESGO.413.
  3. VYHLÍDALOVÁ KOTRBOVÁ, Anna, Kristína GÖMÖRYOVÁ, Antónia MIKULOVÁ, Hana PLEŠINGEROVÁ, Stanislava SLADEČEK, Marek KRAVEC, Šárka HRACHOVINOVÁ, David POTĚŠIL, Garett DUNSMORE, Camille BLERIOT, Mathilde BIED, Jan KOTOUČEK, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Luboš MINÁŘ, Igor CRHA, Michal FELSINGER, Zbyněk ZDRÁHAL, Florent GINHOUX, Vít WEINBERGER, Vítězslav BRYJA a Vendula HLAVÁČKOVÁ POSPÍCHALOVÁ. Proteomic analysis of ascitic extracellular vesicles describes tumour microenvironment and predicts patient survival in ovarian cancer. Journal of Extracellular Vesicles. Wiley, 2024, roč. 13, č. 3, s. 1-22. ISSN 2001-3078. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/jev2.12420.

  2023

  1. BIZZARRI, Nicolò, Lukáš DOSTÁLEK, Luc R C W VAN LONKHUIJZEN, Diana GIANNARELLI, Aldo LOPEZ, Henrik FALCONER, Denis QUERLEU, Ali AYHAN, Sarah H KIM, David Isla ORTIZ, Jaroslav KLAT, Fabio LANDONI, Juliana RODRIGUEZ, Ranjit MANCHANDA, Jan KOSŤUN, Pedro T RAMIREZ, Mehmet M MEYDANLI, Diego ODETTO, Rene LAKY, Ignacio ZAPARDIEL, Vít WEINBERGER, Ricardo Dos REIS, Luigi Pedone ANCHORA, Karina AMARO, Sahar SALEHI, Huseyin AKILLI, Nadeem R ABU-RUSTUM, Rosa A SALCEDO-HERNÁNDEZ, Veronika JAVŮRKOVÁ, Constantijne H MOM, Giovanni SCAMBIA a David CIBULA. Association of Hospital Surgical Volume With Survival in Early-Stage Cervical Cancer Treated With Radical Hysterectomy. Obstetrics and gynecology. PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2023, roč. 141, č. 1, s. 207-214. ISSN 0029-7844. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/AOG.0000000000005026.
  2. HRUBAN, Lukáš, Anna JOUZOVÁ, Petr JANKŮ, Vít WEINBERGER, Dagmar SEIDLOVÁ, Tomáš JUREN, Jan ŠENKYŘÍK, Jana KADLECOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ a Eva JANDÁKOVÁ. Conservative management of complete fetal expulsion into the abdominal cavity after silent uterine rupture - case report. BMC Pregnancy and Childbirth. London: BMC, 2023, roč. 23, č. 1, s. 1-6. ISSN 1471-2393. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/s12884-023-05812-1.
  3. VINKLEROVÁ, Petra a Vít WEINBERGER. DIAGNOSTIKA RECIDIV GYNEKOLOGICKÝCH ZHOUBNÝCH NÁDORŮ. Moderní gynekologie a porodnictví. Praha: Doškolování lékařů LEVRET s.r.o., 2023, roč. 30, č. 1, s. 89-98. ISSN 1211-1058.
  4. CRHA, Tomáš, Luboš MINÁŘ, Michal FELSINGER a Vít WEINBERGER. Léčebné přístupy u recidiv karcinomu endometria. CESKA GYNEKOLOGIE-CZECH GYNAECOLOGY. PRAGUE: NAKLADATELSKE STREDISKO C L S J E PURKYNE, 2023, roč. 88, č. 4, s. 302-307. ISSN 1210-7832. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/cccg2023302.
  5. BEDNAŘÍKOVÁ, Markéta, Jitka HAUSNEROVÁ, Luboš MINÁŘ, Renata TASLEROVÁ, Petra VINKLEROVÁ, Lucie EHRLICHOVÁ, Jakub TRIZULJAK, Ivona BLAHÁKOVÁ, Denis PRINC, Květoslava MATULOVÁ, Petra OVESNÁ, Ondřej SLABÝ a Vít WEINBERGER. Molekulární testování karcinomu endometria - analýza prvních zkušeností z klinické praxe. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2023, roč. 36, č. 3, s. 215-223. ISSN 0862-495X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/ccko2023215.
  6. LOMBAERS, Marike S, Karlijn M C CORNEL, Nicole C M VISSER, Johan BULTEN, Heidi V N KUESTERS-VANDEVELDE, Frederic AMANT, Dorry BOLL, Peter BRONSERT, Eva COLAS, Peggy M A J GEOMINI, Antonio GIL-MORENO, Dennis VAN HAMONT, Jutta HUVILA, Camilla A KRAKSTAD, Arjan A KRAAYENBRINK, Martin KOSKAS, Gemma MANCEBO, Xavier MATIAS-GUIU, Huy M NGO, Brenda M PIJLMAN, Maria Caroline VOS, Vít WEINBERGER, Marc P L M W SNIJDERS, Sebastiaan W S VAN KOEVERDEN, Ingfrid S HALDORSEN, Casper REIJNEN a Johanna M A PIJNENBORG. Preoperative CA125 Significantly Improves Risk Stratification in High-Grade Endometrial Cancer. Cancers. BASEL: MDPI, 2023, roč. 15, č. 9, s. 1-12. ISSN 2072-6694. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/cancers15092605.
  7. CIBULA, David, Huseyin AKILLI, Jiří JARKOVSKÝ, Luc VAN LONKHUIJZEN, Giovanni SCAMBIA, Mehmet Mutlu MEYDANLI, David Isla ORTIZ, Henrik FALCONER, Nadeem R ABU-RUSTUM, Diego ODETTO, Jaroslav KLAT, dos Reis RICARDO, Ignacio ZAPARDIEL, Di Martino GIAMPAOLO, Jiri PRESL, Rene LAKY, Aldo LOPEZ, Vít WEINBERGER, Andreas OBERMAIR, Rene PAREJA, Renata PONCOVA, Constantijne MOM, Nicolo BIZZARRI, Martina BORCINOVA, Koray ASLAN, Rosa Angelica Salcedo HERNANDEZ, Guus FONS, Klára BENEŠOVÁ, Lukas DOSTALEK a Ali AYHAN. Role of adjuvant therapy in intermediate-risk cervical cancer patients - Subanalyses of the SCCAN study. Gynecologic oncology. SAN DIEGO: ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2023, roč. 170, March 2023, s. 195-202. ISSN 0090-8258. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ygyno.2023.01.014.
  8. BIZZARRI, Nicolò, Denis QUERLEU, Lukáš DOSTÁLEK, Luc R C W VAN LONKHUIJZEN, Diana GIANNARELLI, Aldo LOPEZ, Sahar SALEHI, Ali AYHAN, Sarah H KIM, David Isla ORTIZ, Jaroslav KLAT, Fabio LANDONI, Rene PAREJA, Ranjit MANCHANDA, Jan KOSŤUN, Pedro T RAMIREZ, Mehmet M MEYDANLI, Diego ODETTO, Rene LAKY, Ignacio ZAPARDIEL, Vít WEINBERGER, Ricardo Dos REIS, Luigi Pedone ANCHORA, Karina AMARO, Huseyin AKILLI, Nadeem R ABU-RUSTUM, Rosa A SALCEDO-HERNÁNDEZ, Veronika JAVŮRKOVÁ, Constantijne H MOM, Giovanni SCAMBIA, Henrik FALCONER a David CIBULA. Survival associated with extent of radical hysterectomy in early-stage cervical cancer: a subanalysis of the Surveillance in Cervical CANcer (SCCAN) collaborative study. American journal of obstetrics and gynecology. NEW YORK: ELSEVIER, 2023, roč. 229, č. 4, s. "428e1"-"428e12", 12 s. ISSN 0002-9378. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ajog.2023.06.030.
  9. BEDNAŘÍKOVÁ, Markéta, Michal EID, Lucie EHRLICHOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Sára VILMANOVÁ, Alena KOPKOVÁ, Renata TASLEROVÁ, Martina JELÍNKOVÁ, Luboš MINÁŘ, Michal FELSINGER, Petra OVESNÁ, Ondřej SLABÝ, Martin GRYC a Vít WEINBERGER. The Combined Genomic and Immunohistochemical Tumor Profiling As a Tool of Precision Oncology Approach In the Real-World Cohort Of Patients With Gynecological Cancers. 2023. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1136/ijgc-2023-ESGO.458.
  10. BEDNAŘÍKOVÁ, Markéta, Michal EID, Lucie EHRLICHOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Sára VILMANOVÁ, Alena KOPKOVÁ, Renata TASLEROVÁ, Martina JELÍNKOVÁ, Luboš MINÁŘ, Michal FELSINGER, Petra OVESNÁ, Martin GRYC, Ondřej SLABÝ a Vít WEINBERGER. THE COMBINED GENOMIC AND IMMUNOHISTOCHEMICAL TUMOR PROFILING AS A TOOL OF PRECISION ONCOLOGY APPROACH IN THE REAL-WORLD COHORT OF PATIENTS WITH GYNECOLOGICAL CANCERS. In ESGO 2023 Congress. 2023. ISSN 1048-891X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1136/ijgc-2023-ESGO.458.
  11. TVAROŽEK, Samuel, Vít WEINBERGER, Gabriel VARGA, Petr ŠÍN, Martina SZYPULOVÁ a Martin HUSER. Užití kožního laloku v terapii rekurentní uretro-vaginální píštěle. In XXXII. česká urogynekologie. 2023.
  12. HAUSNEROVÁ, Jitka, Lucie EHRLICHOVÁ, Petra OVESNÁ, Květoslava MATULOVÁ, Janka CHLUBNOVÁ, Vít WEINBERGER a Markéta BEDNAŘÍKOVÁ. Význam nového prediktivního markeru Schlafen 11 u pacientek s karcinomem ovaria léčených chemoterapií založené na platinovém derivátu – výsledky pilotní analýzy. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2023, roč. 36, Suppl 1, s. 127-130. ISSN 0862-495X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/ccko2023S127.

  2022

  1. ZAVESKY, Ludek, Eva JANDÁKOVÁ, Vít WEINBERGER, Veronika HANZIKOVA, Ondrej SLANAR a Milada KOHOUTOVA. Ascites in ovarian cancer: MicroRNA deregulations and their potential roles in ovarian carcinogenesis. Cancer Biomarkers. Amsterdam: IOS Press, 2022, roč. 33, č. 1, s. 1-16. ISSN 1574-0153. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3233/CBM-210219.
  2. BEDNAŘÍKOVÁ, Markéta, Jitka HAUSNEROVÁ, Lucie EHRLICHOVÁ, Květoslava MATULOVÁ, Eliška GAZÁRKOVÁ, Luboš MINÁŘ a Vít WEINBERGER. Can Schlafen 11 Help to Stratify Ovarian Cancer Patients Treated with DNA-Damaging Agents? Cancers. Basel: MDPI, 2022, roč. 14, č. 10, s. 1-13. ISSN 2072-6694. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/cancers14102353.
  3. ANTON, Matěj, Emil HAVRÁNEK, Martin HUSER a Vít WEINBERGER. Curriculum development for pregraduateeducation of obstetrics and gynaecology. In SESAM, Seville ESP. 2022.
  4. VINKLEROVÁ, Petra, Petra OVESNÁ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Luboš MINÁŘ, Michal FELSINGER, Jitka HAUSNEROVÁ a Vít WEINBERGER. Does an Endometrial Cancer Diagnosis among Asymptomatic Patients Improve Prognosis? Cancers. Basel: MDPI, 2022, roč. 14, č. 1, s. 1-11. ISSN 2072-6694. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/cancers14010115.
  5. VINKLEROVÁ, Petra, Petra OVESNÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Johanna M. A. PIJNENBORG, Peter J. F. LUCAS, Reijnen CASPER, Vrede STEPHANIE a Vít WEINBERGER. External validation study of endometrial cancer preoperative risk stratification model (ENDORISK). Frontiers in Oncology. Lausanne: Frontiers, 2022, roč. 12, August 2022, s. 1-10. ISSN 2234-943X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fonc.2022.939226.
  6. VIKTORA, Libor, Luboš MINÁŘ, Michal FELSINGER a Vít WEINBERGER. Karcinom vulvy a jeho recidivy - zásady operační léčby. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 87, č. 6, s. 401-407. ISSN 1210-7832. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/cccg2022401.
  7. VREDE, S, J KASIUS, J BULTEN, J VAN WEELDEN W, D BOLL, M C VOS, A VAN ALTENA, X MATIAS-GUIU, J ASBERGER, E COLAS, A GIL-MORENO, J HUVILA, Vít WEINBERGER, F AMANT, M SNIJDERS, H KUSTERS-VANDEVELDE, A EIJKELENBOOM, R KRUITWAGEN, C REIJNEN a J M PIJNENBORG. Limited benefit of molecular profiling in patients with low-grade endometrial cancer. In ESMO Gynaecological Cancers Congress,Valencia, Spain, 17-18 June 2022. 2022. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.annonc.2022.04.039.
  8. HAUSNEROVÁ, Jitka, Lucie EHRLICHOVÁ, Petra OVESNÁ, Eliška GAZÁRKOVÁ, Janka CHLUBNOVÁ, Květoslava MATULOVÁ, Luboš MINÁŘ, Vít WEINBERGER a Markéta BEDNAŘÍKOVÁ. Pilotní analýza exprese PD-L1 u pacientek s ovariálním karcinomem léčených chemoterapií na bázi platiny. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 35, Supplementum 1, s. "S135"-"S137", 3 s. ISSN 0862-495X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/ccko20221S107.
  9. CIBULA, David, Lukáš DOSTÁLEK, Jiří JARKOVSKÝ, Constantijne H MOM, Aldo LOPEZ, Henrik FALCONER, Giovanni SCAMBIA, Ali AYHAN, Sarah H KIM, David Isla ORTIZ, Jaroslav KLAT, Andreas OBERMAIR, Giampaolo Di MARTINO, Rene PAREJA, Ranjit MANCHANDA, Jan KOSŤUN, Ricardo dos REIS, Mehmet Mutlu MEYDANLI, Diego ODETTO, Rene LAKY, Ignacio ZAPARDIEL, Vít WEINBERGER, Klára BENEŠOVÁ, Martina BORČINOVÁ, Fernando CARDENAS, Emelie WALLIN, Luigi Pedone ANCHORA, Huseyin AKILLI, Nadeem R ABU-RUSTUM, Salim Abraham BARQUET-MUÑOZ, Veronika JAVŮRKOVÁ, Daniela FISCHEROVÁ a Luc R C W van LONKHUIJZEN. Post-recurrence survival in patients with cervical cancer. Gynecologic Oncology. San Diego: Elsevier, 2022, roč. 164, č. 2, s. 362-369. ISSN 0090-8258. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ygyno.2021.12.018.
  10. VREDE, Stephanie W., Jenneke KASIUS, Johan BULTEN, Steven TEERENSTRA, Jutta HUVILA, Eva COLAS, Antonio GIL-MORENO, Dorry BOLL, Maria Caroline VOS, Anne M. VAN ALTENA, Jasmin ASBERGER, Sanne SWEEGERS, Willem Jan van VAN WEELDEN, Louis J. M. VAN DER PUTTEN, Frédéric AMANT, Nicole C. M. VISSER, Marc P. L. M. SNIJDERS, Heidi V. N. KÜSTERS-VANDEVELDE, Roy KRUITWAGEN, Xavier MATIAS-GUIU, Vít WEINBERGER, Casper REIJNEN a Johanna M. A. PIJNENBORG. Relevance of Molecular Profiling in Patients With Low-Grade Endometrial Cancer. JAMA network open. CHICAGO: AMER MEDICAL ASSOC, 2022, roč. 5, č. 12, s. 1-10. ISSN 2574-3805. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.47372.
  11. ZAVESKY, Ludek, Eva JANDÁKOVÁ, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ, Veronika HANZIKOVA, Daniela DUSKOVA, Adela FARIDOVA, Radovan TURYNA, Ondrej SLANAR, Ales HORINEK a Milada KOHOUTOVA. Small non-coding RNA profiling in breast cancer: plasma U6 snRNA, miR-451a and miR-548b-5p as novel diagnostic and prognostic biomarkers. MOLECULAR BIOLOGY REPORTS. DORDRECHT: Springer, 2022, roč. 49, č. 3, s. 1955-1971. ISSN 0301-4851. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11033-021-07010-8.
  12. MEKIŇOVÁ, Lenka, Vít WEINBERGER, Karel CRHA, Igor CRHA, Michal JEŠETA, Eva LOUSOVÁ, Robert HUDEČEK, Eva MATUŠKOVÁ a Kateřina REMUNDOVÁ. Spontánní těhotenství po radikální operaci hluboké endometriózy. 2022. ISBN 978-80-907696-9-4.
  13. VREDE, S.W., A.M.C. HULSMAN, C. REIJNEN, K. VAN DE VIJVER, E. COLAS, G. MANCEBO, C.P. MOIOLA, A. GIL-MORENO, J. HUVILA, M. KOSKAS, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ, Eva JANDÁKOVÁ, M. SANTACANA, X. MATIAS-GUIU, F. AMANT, M.P.L.M. SNIJDERS, H.V.N. KÜSTERS-VANDEVELDE, J. BULTEN a J.M.A. PIJNENBORG. The amount of preoperative endometrial tissue surface in relation to final endometrial cancer classification. Gynecologic oncology. SAN DIEGO: ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2022, roč. 167, č. 2, s. 196-204. ISSN 0090-8258. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ygyno.2022.08.016.
  14. EHRLICHOVÁ, Lucie, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, B. DOLEČKOVÁ, Monika BLAŽKOVÁ, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ, Eva JANDÁKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ a Janka CHLUBNOVÁ. XII/163. Zkušenosti s hematologickou toxicitou PARP inhibitorů v léčbě ovariálního karcinomu. In XLVI. Brněnské onkologické dny XXXVI. 2022. ISSN 0862-495X.
  15. BEDNAŘÍKOVÁ, Markéta, Jitka HAUSNEROVÁ, Luboš MINÁŘ, Renata TASLEROVÁ, Petra VINKLEROVÁ, Denis PRINC, Lucie EHRLICHOVÁ, Petra OVESNÁ, Květoslava MATULOVÁ a Vít WEINBERGER. XXVI/31. První zkušenosti s implementací molekulární klasifikace u karcinomu endometria do reálné klinické praxe. In XLVI. Brněnské onkologické dny XXXVI. 2022. ISSN 0862-495X.
  16. HLAVÁČKOVÁ POSPÍCHALOVÁ, Vendula, Anna VYHLÍDALOVÁ KOTRBOVÁ, Kristína GÖMÖRYOVÁ, David POTĚŠIL, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Luboš MINÁŘ, Vít WEINBERGER, Igor CRHA a Vítězslav BRYJA. XXXIV/252. Mass spectrometry analysis of extracellular vesicles from malignant ascites highlights the role of tumor microenvironment in progression of ovarian cancer. In XLVI. Brněnské onkologické dny XXXVI. 2022. ISSN 0862-495X.
  17. VINKLEROVÁ, Petra, Luboš MINÁŘ, Vít WEINBERGER, Michal FELSINGER a Michaela KOBLÍŽKOVÁ. Změna trendu operační léčby a stagingu lymfatických uzlin u karcinomu endometria - výsledky Onkogynekologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno a LF MU v letech 2012-2021. CESKA GYNEKOLOGIE-CZECH GYNAECOLOGY. PRAGUE: NAKLADATELSKE STREDISKO C L S J E PURKYNE, 2022, roč. 87, č. 5, s. 308-316. ISSN 1210-7832. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/cccg2022308.
  18. BEDNAŘÍKOVÁ, Markéta, Jitka HAUSNEROVÁ, Luboš MINÁŘ, Jakub TRIZULJAK, Ivona BLAHÁKOVÁ, Lucie EHRLICHOVÁ, Petra VINKLEROVÁ, Michal FELSINGER, Květoslava MATULOVÁ, Petra OVESNÁ a Vít WEINBERGER. 2022-RA-1304-ESGO Molecular testing of endometrial carcinoma brings growing opportunity to identify patients with inherited risk of cancer. In ESGO 2022 Congress. 2022. ISSN 1525-1438. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1136/ijgc-2022-ESGO.303.

  2021

  1. HAFNER, Eva, Špela SMRKOLJ, Andrea ROMANO, Henrica MJ WERNER, Andrzej SEMCZUK, Aleksandra KAMINSKA, Aneta ADAMIAK-GODLEWSKA, Dmytro FISHMAN, Jaak VILO, Camille LOWY, Christoph SCHRÖDER, Janina TOKARZ, Jerzy ADAMSKI, Vít WEINBERGER, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Petra VINKLEROVÁ, Simone FERRERO, Fabio BARRA, Iztok TAKAČ, Jure KNEZ a Tea Lanišnik RIŽNER. BioEndoCar: in search of new Biomarkers for Diagnosis and Prognosis of Endometrial Carcinoma [abstract]. In Proceedings of the American Association for Cancer Research Annual Meeting 2021. 2021. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.AM2021-464.
  2. HAFNER, E, Š SMRKOLJ, ROMANO, HMJ WERNER, SEMCZUK, S WAWRYSIUK, ADAMIAK-GODLEWSKA, D FISHMAN, J VILO, C LOWY, C SCHRÖDER, J TOKARZ, Vít WEINBERGER, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Petra VINKLEROVÁ, S FERRERO, F BARRA, I TAKAČ, J KNEZ a T Lanišnik RIŽNER. BIOENDOCAR: OMICS APPROACHES FOR DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF ENDOMETRIAL CANCER. 2021. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1136/ijgc-2021-ESGO.141.
  3. CIBULA, D., L. DOSTALEK, P. HILLEMANNS, G. SCAMBIA, Jiří JARKOVSKÝ, J. PERSSON, F. RASPAGLIESI, Z. NOVAK, A. JAEGER, M. E. CAPILNA, Vít WEINBERGER, J. KLAT, R. L. SCHMIDT, A. LOPEZ, G. SCIBILIA, R. PAREJA, A. KUCUKMETIN, L. KREITNER, A. EL-BALAT, G. J. R. PEREIRA, S. LAUFHUTTE, D. ISLA-ORTIZ, T. TOPTAS, B. GIL-IBANEZ, I. VERGOTE a I. RUNNENBAUM. Completion of radical hysterectomy does not improve survival of patients with cervical cancer and intraoperatively detected lymph node involvement: ABRAX international retrospective cohort study. European Journal of Cancer. Oxford: Elsevier Science Inc., 2021, roč. 143, JAN 2021, s. 88-100. ISSN 0959-8049. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ejca.2020.10.037.
  4. VREDE, S. W., W. J. VAN WEELDEN, N. C. M. VISSER, J. BULTEN, L. J. M. VAN DER PUTTEN, K. VAN DE VIJVER, M. SANTACANA, E. COLAS, A. GIL-MORENO, C. P. MOIOLA, G. MANCEBO, C. KRAKSTAD, J. TROVIK, I. S. HALDORSEN, J. HUVILA, M. KOSKAS, Vít WEINBERGER, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, A. A. VAN DER WURFF, X. MATIAS-GUIU, F. AMANT, M. P. L. M. SNIJDERS, H. V. N. KUSTERS-VANDEVELDE, C. REIJNEN a J. M. A. PIJNENBORG. Immunohistochemical biomarkers are prognostic relevant in addition to the ESMO-ESGO-ESTRO risk classification in endometrial cancer. Gynecologic Oncology. SAN DIEGO: ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2021, roč. 161, č. 3, s. 787-794. ISSN 0090-8258. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ygyno.2021.03.031.
  5. WEELDEN, van W. J., R. I. LALISANG, J. BULTEN, K. LINDEMANN, H. J. VAN BEEKHUIZEN, H. TRUM, D. BOLL, H. M. J. WERNER, L. R. C. W. VAN LONKHUIJZEN, R. YIGIT, D. FORSSE, P. O. WITTEVEEN, K. GALAAL, A. VAN GINKEL, E. BIGNOTTI, Vít WEINBERGER, S. SWEEGERS, J. R. KROEP, S. CABRERA, M. P. L. M. SNIJDERS, M. A. INDA, A. G. Z. ERIKSSON, C. KRAKSTAD, A. ROMANO, A. VAN DE STOLPE a J. M. A. PIJNENBORG. Impact of hormonal biomarkers on response to hormonal therapy in advanced and recurrent endometrial cancer. American journal of obstetrics and gynecology. St. Louis: C.V. Mosby, 2021, roč. 225, č. 4, s. "407.e1"-"407.e16", 16 s. ISSN 0002-9378. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ajog.2021.05.007.
  6. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Radoslav HRIVNÁK, Ivo ROVNÝ, Petr JABANDŽIEV, Karolina POREDSKÁ, Jiří DOLINA, Vladimír PROCHÁZKA, Dominika IVANECKÁ, Daniel BARTUŠEK, Vít WEINBERGER, Petr JANKŮ a Lumír KUNOVSKÝ. Managing IBD therapy during pregnancy demands a multidisciplinary approach. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 75, č. 2, s. 149-158. ISSN 1804-7874. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/ccgh2021149.
  7. DUNDR, P., D. CIBULA, M. DOLEZEL, P. FABIAN, J. FINEK, T. JIRASEK, R. MATEJ, L. PETRUZELKA, L. ROB, A. RYSKA, M. SVAJDLER, Vít WEINBERGER a M. ZIKAN. Molekulární testování u karcinomu endometria / společné doporučení ČOS, onkogynekologické sekce ČGPS, SROBF a SČP ČLS JEP. ČESKÁ GYNEKOLOGIE-CZECH GYNAECOLOGY. PRAGUE: NAKLADATELSKE STREDISKO C L S J E PURKYNE, 2021, roč. 86, č. 4, s. 264-272. ISSN 1210-7832. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/cccg2021264.
  8. HOLCAKOVA, Jitka, Martin BARTOSIK, Milan ANTON, Luboš MINÁŘ, Jitka HAUSNEROVÁ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Vít WEINBERGER a Roman HRSTKA. New Trends in the Detection of Gynecological Precancerous Lesions and Early-Stage Cancers. Cancers. BASEL: MDPI, 2021, roč. 13, č. 24, s. 1-23. ISSN 2072-6694. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/cancers13246339.
  9. KRAMÁŘOVÁ, Jana, Anna VYHLÍDALOVÁ KOTRBOVÁ, Veronika BOSÁKOVÁ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Vít WEINBERGER, Jan FRIČ, Vítězslav BRYJA a Vendula POSPÍCHALOVÁ. Organoids as a novel powerful in vitro tool for ovarian cancer research. In 2nd CONFERENCE OF THE VISEGRÁD GROUP SOCIETY FOR DEVELOPMENTAL BIOLOGY. 2021.
  10. LOMBAERS, M, K CORNEL, N VISSER, F AMANT, P BRONSERT, P GEOMINI, GIL-MORENO, D Van HAMONT, J HUVILA, C KRAKSTAD, M KOSKAS, G Mancebo MORENO, X MATIAS-GUIU, B PIJLMAN, C VOS, Vít WEINBERGER, M SNIJDERS, I HALDORSEN, C REIJNEN a J PIJNENBORG. Preoperative CA125 significantly improves risk stratification in high-grade endometrial cancer. In ESGO 2021 Congress. 2021. ISSN 1525-1438.
  11. LONKHUIJZEN, L Van, L DOSTALEK, Jiří JARKOVSKÝ, LOPEZ, H FALCONER, G SCAMBIA, AYHAN, S KIM, D Isla ORTIZ, J KLAT, OBERMAIR, GDI MARTINO, R PAREJA, R MANCHANDA, J KOSTUN, R Dos REIS, I ZAPARDIEL, Vít WEINBERGER a D CIBULA. Survival after recurrence in early-stage cervical cancer patients. In ESGO 2021 Congress. 2021. ISSN 1048-891X.
  12. CIBULA, David, Luaks DOSTALEK, Jiří JARKOVSKÝ, C. H. MOM, A. LOPEZ, H. FALCONER, A. FAGOTTI, A. AYHAN, S. H. KIM, D. I. ORTIZ, J. KLAT, A. OBERMAIR, F. LANDONI, J. RODRIGUEZ, R. MANCHANDA, J. KOSTUN, R. DOS REIS, M. M. MEYDANLI, D. ODETTO, R. LAKY, I. ZAPARDIEL, Vít WEINBERGER, Klára BENEŠOVÁ, Martina BORCINOVA, D. PARI, S. SALEHI, N. BIZZARRI, H. AKILLI, N. R. ABU-RUSTUM, R. A. SALCEDO-HERNANDEZ, Veronika JAVURKOVA, Jiri SLAMA a L. R. C. W. VAN LONKHUIJZEN. The annual recurrence risk model for tailored surveillance strategy in patients with cervical cancer. European Journal of Cancer. Oxford: Elsevier Science Inc., 2021, roč. 158, November 2021, s. 111-122. ISSN 0959-8049. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ejca.2021.09.008.
  13. BEDNAŘÍKOVÁ, Markéta, Petra VINKLEROVÁ, Jana GOTTWALDOVÁ, Petra OVESNÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Luboš MINÁŘ, Michal FELSINGER, Dalibor VALÍK, Zdeňka ČERMÁKOVÁ a Vít WEINBERGER. The Clinical Significance of DJ1 and L1CAM Serum Level Monitoring in Patients with Endometrial Cancer. Journal of Clinical Medicine. Basel: MDPI, 2021, roč. 10, č. 12, s. 1-14. ISSN 2077-0383. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/jcm10122640.
  14. WEELDEN, Willem Janvan, Casper REIJNEN, Heidi V.N. KÜSTERS-VANDEVELDE, Johan BULTEN, Peter BULT, Samuel LEUNG, Nicole C.M. VISSER, Maria SANTACANA, Peter BRONSERT, Marc HIRSCHFELD, Eva COLAS, Antonio GIL-MORENO, Armando REQUES, Gemma MANCEBO, Jutta HUVILA, Martin KOSKAS, Vít WEINBERGER, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Marc P.L.M. SNIJDERS, Xavier MATIAS-GUIU a Frédéric AMANT. The cutoff for estrogen and progesterone receptor expression in endometrial cancer revisited: a European Network for Individualized Treatment of Endometrial Cancer collaboration study. Human Pathology. Philadelphia: Elseveir, 2021, roč. 109, March 2021, s. 80-91. ISSN 0046-8177. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.humpath.2020.12.003.
  15. VINKLEROVÁ, Petra, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Luboš MINÁŘ, Michal FELSINGER, Jitka HAUSNEROVÁ, Petra OVESNÁ a Vít WEINBERGER. Tumor Characteristic Variations between Symptomatic and Asymptomatic Endometrial Cancer. Healthcare. Basel: MDPI, 2021, roč. 9, č. 7, s. 1-9. ISSN 2227-9032. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/healthcare9070902.

  2020

  1. ZÁHUMENSKÝ, Jozef, Petra PŠENKOVÁ, Alexandra NADZÁMOVÁ, Paula DRABIŠČÁKOVÁ, Lukáš HRUBAN, Vít WEINBERGER, Marian KACEROVSKÝ a Erik DOSEDLA. Comparison of opinions of Slovak and Czech female medical students on HPV vaccination. Central European journal of public health. Praha: Czech Medical Association J.E. Purkyne, 2020, roč. 28, č. 3, s. 178-186. ISSN 1210-7778. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21101/cejph.a5989.
  2. VLASÁK, Pavel, Jiří BOUDA, Jan KOSTUN, Denis BEREZOVSKIY, Michal ZIKÁN, Vít WEINBERGER, Ondrej ONDIC, Zdeněk RUŠAVÝ, Radek KUČERA, Ondřej TOPOLČAN, Zdeněk NOVOTNÝ a Jiří PRESL. Diagnostic Reliability, Accuracy and Safety of Ultrasound-guided Biopsy and Ascites Puncture in Primarily Inoperable Ovarian Tumours. Anticancer Research. Athens: Greece, 2020, roč. 40, č. 6, s. 3527-3534. ISSN 0250-7005. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21873/anticanres.14341.
  3. VINKLEROVÁ, Petra, Michal FELSINGER, Sabina FRYDOVÁ, Petra OVESNÁ, Jitka HAUSNEROVÁ a Vít WEINBERGER. Je nález hyperplazie či polypu děložní dutiny automatickou indikací k biopsii? ČESKÁ GYNEKOLOGIE-CZECH GYNAECOLOGY. PRAGUE: NAKLADATELSKE STREDISKO C L S J E PURKYNE, 2020, roč. 85, č. 2, s. 84-93. ISSN 1210-7832.
  4. VINKLEROVÁ, Petra, Luděk KOSTKA, Jitka HAUSNEROVÁ a Vít WEINBERGER. Kompletní mola hydatidosa u perimenopauzální pacientky imitující zhoubný nádor dělohy. Česká gynekologie. Praha: Mladá fronta a.s., 2020, roč. 85, č. 5, s. 314-318. ISSN 1210-7832.
  5. WEINBERGER, Vít a Petra VINKLEROVÁ. Operační léčba karcinomu endometria. Moderní gynekologie a porodnictví. Levret s.r.o., 2020, roč. 27, č. 3, s. 223-231. ISSN 1211-1058.
  6. REIJNEN, C., E. GOGOU, N. C. M. VISSER, H. ENGERUD, J. RAMJITH, L. J. M. VAN DER PUTTEN, K. V. DE VIJVER, M. SANTACANA, P. BRONSERT, J. BULTEN, M. HIRSCHFELD, E. COLAS, A. GIL-MORENO, A. REQUES, G. MANCEBO, C. KRAKSTAD, J. TROVIK, I. S. HALDORSEN, J. HUVILA, M. KOSKAS, Vít WEINBERGER, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, A. A. M. VAN DER WURFF, X. MATIAS-GUIU, F. AMANT, L. F. A. G. MASSUGER, M. P. L. M. SNIJDERS, H. V. N. KUSTERS-VANDEVELDE, P. J. F. LUCAS a J. M. A. PIJNENBORG. Preoperative risk stratification in endometrial cancer (ENDORISK) by a Bayesian network model: A development and validation study. PLOS MEDICINE. SAN FRANCISCO: PUBLIC LIBRARY SCIENCE, 2020, roč. 17, č. 5, s. 1-19. ISSN 1549-1277. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1003111.
  7. SZYPULOVÁ, Martina, Michal FELSINGER, Vít WEINBERGER, Robert HUDEČEK a Luboš MINÁŘ. Totální laparoskopická hysterektomie - klinické srovnání metody s využitím dvou typů děložních manipulátorů. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020, roč. 85, č. 6, s. 385-395. ISSN 1210-7832.
  8. KOTRBOVÁ, Anna, Petra OVESNÁ, Tomáš GYBEĽ, Tomasz Witold RADASZKIEWICZ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Luboš MINÁŘ, Igor CRHA, Vít WEINBERGER, Ludek ZAVESKY, Vítězslav BRYJA a Vendula POSPÍCHALOVÁ. WNT signaling inducing activity in ascites predicts poor outcome in ovarian cancer. Theranostics. Lake Haven: Ivyspring International Publisher, 2020, roč. 10, č. 2, s. 537-552. ISSN 1838-7640. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7150/thno.37423.

  2019

  1. WEINBERGER, Vít, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Petra OVESNÁ, Petra VINKLEROVÁ, Luboš MINÁŘ, Michal FELSINGER, Eva JANDÁKOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ a Michal ZIKÁN. A Novel Approach to Preoperative Risk Stratification in Endometrial Cancer: The Added Value of Immunohistochemical Markers. Frontiers in Oncology. Lausanne: Frontiers, 2019, roč. 9, APR 12 2019, s. 1-13. ISSN 2234-943X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fonc.2019.00265.
  2. VISSER, Nicole C. M., Louis J. M. VAN DER PUTTEN, Alex VAN EGERSCHOT, Koen K. VAN DE VIJVER, Maria SANTACANA, Peter BRONSERT, Marc HIRSCHFELD, Eva COLAS, Antonio GIL-MORENO, Angel GARCIA, Gemma MANCEBO, Francesc ALAMEDA, Camilla KRAKSTAD, Ingvild L. TANGEN, Jutta HUVILA, Stefanie SCHRAUWEN, Martin KOSKAS, Francine WALKER, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ, Jitka HAUSNEROVÁ, Marc P. L. M. SNIJDERS, Saskia VAN DEN BERG-VAN ERP, Xavier MATIAS-GUIU, Jone TROVIK, Frederic AMANT, Leon F. A. G. MASSUGER, Johan BULTEN a Johanna M. A. PIJNENBORG. Addition of IMP3 to L1CAM for discrimination between low- and high-grade endometrial carcinomas: a European Network for Individualised Treatment of Endometrial Cancer collaboration study. Human pathology. Philadelphia, PA: W.B. Saunders Company, 2019, roč. 89, JUL 2019, s. 90-98. ISSN 0046-8177. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.humpath.2019.04.014.
  3. ZÁVESKÝ, Luděk, Eva JANDÁKOVÁ, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ, Veronika HANZÍKOVÁ, Daniela DUŠKOVÁ, Lenka ZÁVESKÁ DRÁBKOVÁ, Iveta SVOBODOVÁ a Aleš HOŘÍNEK. Ascites-Derived Extracellular microRNAs as Potential Biomarkers for Ovarian Cancer. REPRODUCTIVE SCIENCES. THOUSAND OAKS: SAGE PUBLICATIONS INC, 2019, roč. 26, č. 4, s. 510-522. ISSN 1933-7191. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/1933719118776808.
  4. ZAVESKY, Ludek, Eva JANDÁKOVÁ, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ, Veronika HANZIKOVA, Daniela DUSKOVA, Lenka ZAVESKA DRABKOVA a Ales HORINEK. Ovarian Cancer: Differentially Expressed microRNAs in Tumor Tissue and Cell-Free Ascitic Fluid as Potential Novel Biomarkers. Cancer Investigation. PHILADELPHIA: TAYLOR & FRANCIS, 2019, roč. 37, č. 9, s. 440-452. ISSN 0735-7907. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/07357907.2019.1663208.
  5. REIJNEN, Casper, Willem Jan VAN WEELDEN, Martijn S. J. P. ARTS, Johan P. PETERS, Paul F. RIJKEN, Koen VAN DE VIJVER, Maria SANTACANA, Peter BRONSERT, Johan BULTEN, Marc HIRSCHFELD, Eva COLAS, Antonio GIL-MORENO, Armando REQUES, Gemma MANCEBO, Camilla KRAKSTAD, Jone TROVIK, Ingfrid S. HALDORSEN, Jutta HUVILA, Martin KOSKAS, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ, Eva JANDÁKOVÁ, Marc P. L. M. SNIJDERS, Saskia VAN DEN BERG-VAN ERP, Heidi V. N. KUSTERS-VANDEVELDE, Xavier MATIAS-GUIU, Frederic AMANT, Leon F. A. G. MASSUGER, Johan BUSSINK a Johanna M. A. PIJNENBORG. Poor outcome in hypoxic endometrial carcinoma is related to vascular density. British journal of cancer. LONDON: NATURE PUBLISHING GROUP, 2019, roč. 120, č. 11, s. 1037-1044. ISSN 0007-0920. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/s41416-019-0461-2.
  6. WEINBERGER, Vít, Daniela FISCHEROVA, Ivana SEMERADOVA, Jiri SLAMA, David CIBULA a Michal ZIKAN. Ultrasound characteristics of a symptomatic and asymptomatic lymphocele after pelvic and/or paraaortic lymphadenectomy. TAIWANESE JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY. TAIPEI: ELSEVIER TAIWAN, 2019, roč. 58, č. 2, s. 266-272. ISSN 1028-4559. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.tjog.2019.01.018.
  7. POSPÍCHALOVÁ, Vendula, Anežka KOTRBOVÁ, Veronika OVESNÁ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Igor CRHA, Luboš MINÁŘ, Vít WEINBERGER a Vítězslav BRYJA. WNT signaling inducing activity in ascites predcts poor outcome in ovarian cancer. Praha: Ambit Media, a.s., 2019. ISSN 0862-495X.

  2018

  1. PUTTEN, Louis J. van der, Nicole C. M. VISSER, Ko van de VIJVER, Maria SANTACANA, Peter BRONSERT, Johan BULTEN, Marc HIRSCHFELD, Eva COLAS, Antonio GIL-MORENO, Angel GARCIA, Gemma MANCEBO, Fransesca ALAMEDA, Jone TROVIK, Reidun K. KOPPERUD, Jutta HUVILA, Stefanie SCHRAUWEN, Martin KOSKAS, Francine WALKER, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ, Eva JANDÁKOVÁ, Marc P. L. M. SNIJDERS, Sa VAN DEN BERG-VAN ERP, Xavier MATIAS-GUIU, Helga B. SALVESEN, Henrica M. J. WERNER, Frederic AMANT, Leon F. A. G. MASSUGER a Johanna M. A. PIJNENBORG. Added Value of Estrogen Receptor, Progesterone Receptor, and L1 Cell Adhesion Molecule Expression to Histology-Based Endometrial Carcinoma Recurrence Prediction Models: An ENITEC Collaboration Study. International Journal of Gynecological Cancer. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2018, roč. 28, č. 3, s. 514-523. ISSN 1048-891X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/IGC.0000000000001187.
  2. BEDNAŘÍKOVÁ, Markéta, Luboš MINÁŘ, Romana GERYCHOVÁ, Michal FELSINGER, Eva JANDÁKOVÁ, Iva MIHULOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Petra VINKLEROVÁ a Vít WEINBERGER. Advanced mixed germ cell tumour diagnosed in pregnancy – case report. In ESGO State of the Art 2018 Conference. 2018. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.26226/morressier.5b6d513c5aff74007b2b481c.
  3. WEINBERGER, Vít, Luboš MINÁŘ, Michal FELSINGER, Petra OVESNÁ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Barbora CHALOUPKOVA a Michal ZIKAN. Brenner tumor of the ovary - ultrasound features and clinical management of a rare ovarian tumor mimicking ovarian cancer. GINEKOLOGIA POLSKA. GDANSK: VIA MEDICA, 2018, roč. 89, č. 7, s. 357-363. ISSN 0017-0011. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5603/GP.a2018.0061.
  4. FELSINGER, Michal, Vít WEINBERGER a Luboš MINÁŘ. Komplikace radioterapie u gynekologických malignit. Aktuální gynekologie a porodnictví. Praha: Aprofema, 2018, roč. 10, č. 2018, s. 23-28. ISSN 1803-9588.
  5. BEDNAŘÍKOVÁ, Markéta, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ, Eva JANDÁKOVÁ, Iva MIHULOVÁ, Michal FELSINGER, Otakar BEDNAŘÍK a Dagmar BRANČÍKOVÁ. Pokročilý maligní germinální tumor ovaria diagnostikovaný v pozdní postmenopauze. 2018. ISSN 0862-495X.
  6. VINKLEROVÁ, Petra, Luboš MINÁŘ, Michal FELSINGER, Milan ANTON, Pavel VENTRUBA, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ a Vít WEINBERGER. Role hormonální terapie u pacientek s karcinomem děložního těla. ČESKÁ GYNEKOLOGIE-CZECH GYNAECOLOGY. PRAGUE: NAKLADATELSKE STREDISKO C L S J E PURKYNE, 2018, roč. 83, č. 4, s. 263-270. ISSN 1210-7832.
  7. FELSINGER, Michal, Luboš MINÁŘ, Vít WEINBERGER, Ivo ROVNÝ, Filip ZLÁMAL a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Secondary cytoreductive surgery - viable treatment option in the management of platinum-sensitive recurrent ovarian cancer. EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2018, roč. 228, SEP 2018, s. 154-160. ISSN 0301-2115. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ejogrb.2018.06.036.
  8. WEINBERGER, Vít, Jana KADLECOVA, Luboš MINÁŘ, Michal FELSINGER, Milan ANTON, Petra OVESNÁ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ a Michal ZIKAN. Struma ovarii - ultrasound features of a rare tumor mimicking ovarian cancer. MEDICAL ULTRASONOGRAPHY. CLUJ-NAPOCA: SOC ROMANA ULTRASONOGRAFE MEDICINA BIOLOGIE-SRUMB, 2018, roč. 20, č. 3, s. 355-361. ISSN 1844-4172. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.11152/mu-1526.

  2017

  1. ZIKAN, M., D. FISCHEROVA, I. SEMERADOVA, J. SLAMA, P. DUNDR, Vít WEINBERGER, Ladislav DUŠEK a D. CIBULA. Accuracy of ultrasound in prediction of rectosigmoid infiltration in epithelial ovarian cancer. ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY. HOBOKEN: WILEY-BLACKWELL, 2017, roč. 50, č. 4, s. 533-538. ISSN 0960-7692. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/uog.17363.
  2. BEDNAŘÍKOVÁ, Markéta, Vít WEINBERGER a Renata KOUKALOVÁ. Bevacizumab v kombinaci s chemoterapií u pacientky s recidivou karcinomu ovaria rezistentního vůči platině. Acta medicinae. Praha, 2017, roč. 6, č. 3, s. 15-18. ISSN 1805-398X.
  3. BEDNAŘÍKOVÁ, Markéta, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ, Otakar BEDNAŘÍK, E JANDÁKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Šárka BOHATÁ, Renata KOUKALOVÁ a Dagmar BRANČÍKOVÁ. Bevacizumab v léčbě karcinomu děložního čípku – zkušenosti FN Brno. 2017. ISSN 1802-5307.
  4. HAUSNEROVÁ, Jitka, Vít WEINBERGER, Lenka ZLÁMALÍKOVÁ, Jiří PRESL, Petra OVESNÁ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Robert SLUNÉČKO, Eva JANDÁKOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ, Luboš MINÁŘ, Michal FELSINGER a Milan ANTON. Brush cytology of the fallopian tube fimbria and its correlation with the histology of high grade serous carcinoma in fallopian tube. In International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO), November 04-07, 2017. Vienna, Austria. 2017.
  5. MINÁŘ, Luboš, Vít WEINBERGER a Michal FELSINGER. Cévní anatomie aortopelvického retroperitonea a její abnormality v souvislosti s radikální onkogynekologickou operativou - vlastní zkušenosti. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2017, roč. 82, č. 2, s. 100-107. ISSN 1210-7832.
  6. PRESL, J., Petra OVESNÁ, Z. NOVOTNY, P. VLASAK, J. BOUDA, J. KOSTUN, O. TOPOLCAN, R. KUCERA, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ a Vít WEINBERGER. Importance of Preoperative Knowledge of the Biomarker HE4 in Early-stage Endometrial Cancer Regarding Surgical Management. Anticancer Research. Athens: The International Institute of Anticancer Research, 2017, roč. 37, č. 5, s. 2697-2702. ISSN 0250-7005. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21873/anticanres.11619.
  7. KOSŤUN, J., J. BOUDA, P. VLASÁK, A. BARTÁKOVÁ, D. BEREZOVSKIY, Vít WEINBERGER a J. PRESL. Incidence of uterine sarcomas in West Bohemia, at the Department of Gynaecology and Obstetrics, University Hospital in Pilsen, Czech Republic. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2017, roč. 82, č. 6, s. 436-442. ISSN 1210-7832.
  8. VINKLEROVÁ, Petra a Vít WEINBERGER. Lymfocysty - frekvence výskytu, diagnostika a léčba symptomatických případů. Aktuální gynekologie a porodnictví. Praha: Aprofema, 2017, roč. 9, č. 2017, s. 14-17. ISSN 1803-9588.
  9. SISOVSKA, I., Luboš MINÁŘ, Michal FELSINGER, Milan ANTON, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Eva JANDÁKOVÁ a Vít WEINBERGER. Novinky ve FIGO stagingu karcinomu ovaria, tuby a peritonea. Česká gynekologie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2017, roč. 82, č. 3, s. 230-236. ISSN 1210-7832.
  10. WEINBERGER, Vít, Luboš MINÁŘ, Michal FELSINGER, Dagmar SEIDLOVÁ, Petra OVESNÁ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ a Ivo ROVNÝ. Vliv pooperačního podání oktreotidu na redukci lymforey a následně vzniku lymfocyst, lymfedému a lymfatického ascitu po lymfadenektomii u gynekologických malignit. Česká gynekologie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2017, roč. 82, č. 2, s. 92-99. ISSN 1210-7832.
  11. HALÁSZOVÁ, Nikoleta, Igor CRHA, Martin HUSER, Vít WEINBERGER, Jana ŽÁKOVÁ, Michal JEŠETA, Eva LOUSOVÁ, Eva FILIPINSKÁ a Pavel VENTRUBA. Zachování fertility u žen s karcinomem prsu před gonadotoxickou léčbou. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2017, roč. 82, č. 4, s. 287-292. ISSN 1210-7832.

  2016

  1. WEINBERGER, Vít. Hormonální léčba ve vztahu k onkologickému onemocnění. Onkologická revue. Praha: Current Media, 2016, roč. 2016, č. 5, s. 25-30. ISSN 2464-7195.
  2. WEINBERGER, Vít a M. ZIKÁN. Karcinom prsu - specifika gynekologické péče a poradenství. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 29, Suppl. 3, s. "3S1"-"3S9", 9 s. ISSN 0862-495X.
  3. PUTTEN, L.J.M. van der, Nicole C. M. VISSER, Koen VIJVER, Maria SANTACANA, Peter BRONSERT, Johan BULTEN, Marc HIRSCHFELD, Eva COLAS, Antonio GIL-MORENO, Angel GARCIA, Gemma MANCEBO, Fransesc ALAMEDA, Jone TROVIK, Reidun K. KOPPERUD, Jutta HUVILA, Stefanie SCHRAUWEN, Martin KOSKAS, Francine WALKER, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ, Eva JANDAKOVA, Marc P. L. M. SNIJDERS, Saskia VAN DEN BERG-VAN ERP, Xavier MATIAS-GUIU, Helga B. SALVESEN, Frederic AMANT, Leon F. A. G. MASSUGER a Johanna M. A. PIJNENBORG. L1CAM expression in endometrial carcinomas: an ENITEC collaboration study. British journal of cancer. LONDON: NATURE PUBLISHING GROUP, 2016, roč. 115, č. 6, s. 716-724. ISSN 0007-0920. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/bjc.2016.235.
  4. WEINBERGER, Vít. L1CAM u karcinomu endometria - její význam? In Sklíčkový seminář brněnských patologických pracovišť. 2016.
  5. BEDNAŘÍKOVÁ, Markéta, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ, Otakar BEDNAŘÍK, Eva JANDÁKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Šárka BOHATÁ, Dalibor VALÍK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Dagmar BRANČÍKOVÁ. Metastatický primárně neresekabilní karcinom tlustého střeva manifestovaný v graviditě u 38leté pacientky pod klinickým obrazem karcinomu ovaria. Onkologie. Olomouc: Solen, s.r.o., 2016, roč. 10, č. 2, s. 102-106. ISSN 1802-4475.
  6. WEINBERGER, Vít. Novinky ve FIGO stagingu ZN ovarií, tuby a peritonea. In SNGP 24.11-26.11.2016, Valeč u Hrotovic. 2016.
  7. CRHA, Igor, N HALÁSZOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Vít WEINBERGER, Michal JEŠETA, Eva LOUSOVÁ, Martin HUSER, Eva FILIPINSKÁ a Pavel VENTRUBA. Ovariální stimulace u žen s karcinomem prsu. In Sborník abstrakt 26. sympozium asistované reprodukce a 15. Česko–Slovenská konference reprodukční gynekologie, 15.-16.11.2016, Brno , s.14. 2016.
  8. WEINBERGER, Vít, Daniela FISCHEROVA, Ivana SEMERADOVA, Jiri SLAMA, Pavel DUNDR, Ladislav DUŠEK, David CIBULA a Michal ZIKAN. Prospective Evaluation of Ultrasound Accuracy in the Detection of Pelvic Carcinomatosis in Patients with Ovarian Cancer. Ultrasound in Medicine and Biology. New York: Elsevier Science Inc., 2016, roč. 42, č. 9, s. 2196-2202. ISSN 0301-5629. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ultrasmedbio.2016.05.014.
  9. WEINBERGER, Vít, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, David CIBULA a Michal ZIKAN. Serous tubal intraepithelial carcinoma (STIC) – clinical impact and management. Expert Review of Anticancer Therapy. Abingdon: Taylor & Francis LTD, 2016, roč. 16, č. 12, s. 1311-1321. ISSN 1473-7140. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/14737140.2016.1247699.
  10. ZAVESKY, L., E. JANDAKOVA, R. TURYNA, L. LANGMEIEROVA, Vít WEINBERGER a Luboš MINÁŘ. Supernatant versus exosomal urinary microRNAs. Two fractions with different outcomes in gynaecological cancers. Neoplasma. BRATISLAVA: Slovenská akademie vied, 2016, roč. 63, č. 1, s. 121-132. ISSN 0028-2685. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4149/neo_2016_015.
  11. WEINBERGER, Vít. Ultrazvuk pánve a dutiny břišní v gynekologii - "live scan". 2016.
  12. WEINBERGER, Vít. Ultrazvukové charakteristiky benigních a maligních ovariálních tumorů. In ProVisio, 7. ročník, Brno. 2016.
  13. WEINBERGER, Vít. Ultrazvukové charakteristiky nejčastějších ovariálních nádorů. In 37. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP. 2016.

  2015

  1. ZIKÁN, Michal, Daniela FISCHEROVA, Ivana PINKAVOVÁ, Jiri SLAMA, Vít WEINBERGER, Ladislav DUŠEK a David CIBULA. A prospective study examining the incidence of asymptomatic and symptomatic lymphoceles following lymphadenectomy in patients with gynecological cancer. Gynecologic Oncology. San Diego: Academic Press Inc. Elsevier Science, 2015, roč. 137, č. 2, s. 291-298. ISSN 0090-8258. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ygyno.2015.02.016.
  2. WEINBERGER, Vít. Endometrióza v ultrazvukovém obraze. In ProVisio, 6. ročník , Brno, 30.10.-31.10.2015. 2015.
  3. ZÁVESKÝ, Luděk, Eva JANDÁKOVÁ, Radovan TURYNA, Lucie LANGMEIEROVÁ, Vít WEINBERGER, Lenka ZÁVESKÁ DRÁBKOVÁ, Martina HŮLKOVÁ, Aleš HOŘÍNEK, Daniela DUŠKOVÁ, Jaroslav FEYEREISL, Luboš MINÁŘ a Milada KOHOUTOVÁ. Evaluation of Cell-Free Urine microRNAs Expression for the Use in Diagnosis of Ovarian and Endometrial Cancers. A Pilot Study. Pathology & Oncology Research. Dordrecht: Springer, 2015, roč. 21, č. 4, s. 1027-1035. ISSN 1219-4956. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s12253-015-9914-y.
  4. WEINBERGER, Vít. Karcinom hrdla dělohy a ovaria – staging a operační léčba. In Sklíčkový seminář brněnských patologických pracovišť, 30.10.-31.10.2015, Mikulov. 2015.
  5. WEINBERGER, Vít, Luboš MINÁŘ, Eva JANDÁKOVÁ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, PRESL a ZIKÁN. L1CAM – nový prognostický marker u endometriálního karcinomu. In SNGP 26.-28.11.2015, Brno. 2015.
  6. ZAVESKY, L., E. JANDAKOVA, R. TURYNA, L. LANGMEIEROVA, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ a M. KOHOUTOVÁ. New perspectives in diagnosis of gynaecological cancers: Emerging role of circulating microRNAs as novel biomarkers. Neoplasma. Bratislava: Aepress, 2015, roč. 62, č. 4, s. 509-520. ISSN 0028-2685. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4149/neo_2015_062.
  7. WEINBERGER, Vít, Luboš MINÁŘ, Dagmar SEIDLOVÁ, Michal FELSINGER, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ a Ivo ROVNÝ. Postoperative administration of Octreotide to reduce lymphorrhea after lymphadenectomy in gynecological malignancies. In ESGO 2015, Nice, Francie. 2015.
  8. FELSINGER, Michal, Luboš MINÁŘ, Vít WEINBERGER a Robert HUDEČEK. Radikální fertilitu zachovávající operační výkony u gynekologických malignit - pětiletý soubor. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, roč. 2015, č. 5, s. 339-344. ISSN 1210-7832.
  9. WEINBERGER, Vít. Role gynekologa u pacientek s karcinomem prsu a u pacientek s vyšším rizikem karcinomu prsu. In Jihočeské onkologické dny 15.-.17.10.2015, Český Krumlov. 2015.
  10. POSPÍCHALOVÁ, Vendula, Jan SVOBODA, Zankruti DAVE, Anna KOTRBOVÁ, Karol KAISER, Dobromila KLEMOVÁ, Ladislav ILKOVICS, Aleš HAMPL, Igor CRHA, Eva JANDÁKOVÁ, Luboš MINÁŘ, Vít WEINBERGER a Vítězslav BRYJA. Simplified protocol for flow cytometry analysis of fluorescently labeled exosomes and microvesicles using dedicated flow cytometer. Journal of Extracellular Vesicles. Järfälla: Co-Action Publishing, 2015, roč. 4, č. 25530, s. 1-15. ISSN 2001-3078. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3402/jev.v4.25530.
  11. WEINBERGER, Vít a Romana GERYCHOVÁ. Základy ultrazvuku v gynekologii a porodnictví. 2015. Dostupné z: https://dx.doi.org/15.

  2014

  1. ZÁVESKÝ, Luděk, Eva JANDÁKOVÁ, Radovan TURYNA, Lucie LANGMEIEROVÁ, Vít WEINBERGER a Luboš MINÁŘ. Cirkulující a extracelulární mikroRNA jako nové potenciální diagnostické markery pro gynekologické malignity. Praktická gynekologie. Brno: Ambit Media, 2014, roč. 18, č. 4, s. 275-280. ISSN 1211-6645.
  2. FELSINGEROVÁ, Zuzana, Luboš MINÁŘ a Vít WEINBERGER. Incidence a terapie lymfocyst po provedené systematické pánevní a paraaortální lymfadenektomii - vlastní soubor. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 79, č. 5, s. 388-392. ISSN 1210-7832.
  3. WEINBERGER, Vít, David CIBULA a Michal ZIKÁN. Lymphocele: prevalence and management in gynecological malignancies. Expert Review of Anticancer Therapy. London: Expert reviews, 2014, roč. 14, č. 3, s. 307-317. ISSN 1473-7140. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1586/14737140.2014.866043.
  4. WEINBERGER, Vít. Metodika ultrazvukového vyšetření zhoubného nádoru hrdla dělohy. In 35. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, 3.- 5.10.2014, Brno. 2014.
  5. SEIDLOVÁ, Dagmar a Vít WEINBERGER. Metody bezkrevní péče v gynekologii a onkogynekologii. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 79, č. 6, s. 493-498. ISSN 1210-7832.
  6. WEINBERGER, Vít a Luboš MINÁŘ. Operační léčba pokročilého karcinomu ovaria - naše zkušenosti a výsledky 2010-2013. In 4. Konference nemocničních gynekologů a porodníků, Ostrava 28.-30.11.2014. 2014.
  7. KADLECOVÁ, Jana, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ, Pavel VENTRUBA a Eva JANDÁKOVÁ. Struma ovaria – verifikace ultrazvukových markerů diagnostiky a charakteristika vlastního souboru pacientek v letech 2009-2014. In 4. Konference nemocničních gynekologů a porodníků, Ostrava 28.-30.11.2014. 2014.
  8. WEINBERGER, Vít, M. DVOŘÁK, L. HAAKOVÁ, L. HAŠLÍK, P. HERBOLTOVÁ, B. CHALOUPKOVÁ, J. KOŽNAROVÁ, B. KUBEŠOVÁ, I. LUKÁČOVÁ, R. MAREK, H. NEUMANNOVÁ, R. PESCHOUT, V. PŘIBYL, I. SEDLÁKOVÁ, M. SMAŽINKA, P. SVOBODOVÁ, M. VANČO, P. VLASÁK, D. FISCHEROVÁ a M. ZIKÁN. Ultrazvukový staging karcinomu děložního hrdla – návrh standardního postupu. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 79, č. 6, s. 447-455. ISSN 1210-7832.
  9. FRÜHAUF, F., M. DVOŘÁK, L. HAAKOVÁ, L. HAŠLÍK, P. HERBOLTOVÁ, B. CHALOUPKOVÁ, J. KOŽNAROVÁ, B. KUBEŠOVÁ, I. LUKÁČOVÁ, R. MAREK, H. NEUMANNOVÁ, R. PESCHOUT, V. PŘIBYL, I. SEDLÁKOVÁ, M. SMAŽINKA, P. SVOBODOVÁ, M. VANČO, P. VLASÁK, Vít WEINBERGER, M. ZIKÁN a D. FISCHEROVÁ. Ultrazvukový staging karcinomu endometria – doporučená metodika vyšetření. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 79, č. 6, s. 466-476. ISSN 1210-7832.
  10. GERYCHOVÁ, Romana, Lukáš HRUBAN a Vít WEINBERGER. V. ročník ProVisio education program Praktický ultrazvukový kurz pro aplikaci 3D/4D technologií v gynekologii a porodnictví. 2014.
  11. WEINBERGER, Vít. Význam ultrazvuku v diagnostice a stagingu gynekologických malignit. In ProVisio, 5. ročník , Brno, 31.10.-1.11.2014. 2014.
  12. WEINBERGER, Vít. Význam ultrazvuku v diagnostice a stagingu v onkogynekologii. In 12. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie, 4.9.-6.9.2014. 2014.

  2013

  1. WEINBERGER, Vít a Luboš MINÁŘ. Diagnostics of malign ovarian tumors by ultrasound and CA 125 – our experience. Online. International Journal of Gynecological Cancer, 2013, s. 494-1759. ISSN 1048-891X.
  2. WEINBERGER, Vít. Diagnostics of malign ovarian tumors by ultrosound and CA 125 – our experience,. In 18th International meeting of European Society of Oncogynecological oncology (ESGO), 19.10. – 22.10.2013, Liverpool, UK. 2013.
  3. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Pavel VENTRUBA, Romana GERYCHOVÁ, Vít WEINBERGER, Marcela PASTORČÁKOVÁ a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Inkarcerace dělohy v graviditě. Úskalí diagnostiky, klinického průběhu a terapie: dvě kazuistiky. Česká gynekologie. Mladá fronta a.s., 2013, roč. 78, č. 5, s. 427-431. ISSN 1210-7832.
  4. WEINBERGER, Vít. Moderní trend chirurgické léčby karcinomu ovaria. In XXXVII. Brněnské onkologické dny, 18.4-19.4.2013. 2013.
  5. WEINBERGER, Vít. Naše klinické zkušenosti s užitím přípravku TachoSil v onkogynekologii a reprodukční gynekologii. In XXI. Konferenci Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP , Kurdějov 18. – 20. 10. 2013. 2013.
  6. WEINBERGER, Vít. Riziko přítomnosti maligního nádoru v ovariální cystě. In 34. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, 27.-29.9.2013, Brno. 2013.
  7. WEINBERGER, Vít. Současný trend chirurgické léčby karcinomu ovaria. In 97. jihomoravský krajský doškolovací seminář GPK, Brno, 31.1.2013. 2013.
  8. WEINBERGER, Vít a Luboš MINÁŘ. Současný trend chirurgické léčby karcinomu ovaria. In Sborník přednášek - XXXVII. Brněnské onkologické dny, Brno, 4/2013. 2013, s. 95.
  9. WEINBERGER, Vít. Ultrazvuková klasifikace maligních adnexálních nálezů – matematické modely, „simple rules“, „patern recognition“ a expertní UZ. In Provisio, Jinačovice Kaskáda, 1.11.2013. 2013.
  10. WEINBERGER, Vít. Ultrazvuková klasifikace maligních adnexálních nálezů – „simple rules“, matematické modely a expertní UZ. 2013.
  11. WEINBERGER, Vít. Ultrazvukové vyšetření v gynekologii II. In 169. doškolovací den v gynekologii a porodnictví, 8. června 2013, Praha. 2013.

  2012

  1. MINÁŘ, Luboš, Vít WEINBERGER a Veronika ŤÁPALOVÁ. Cost benefit tumor markeru SCCA v dispenzární péči pacientek s karcinomem děložního hrdla. In MUDr.Marek Svoboda, PhD. XXXVI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2012, s. 1-331. ISBN 978-80-86793-23-8.
  2. MINÁŘ, Luboš, Vít WEINBERGER a Eva JANDÁKOVÁ. Histopatologická klasifikace karcinomu prsu a její vztah k využitelným modalitám systémové léčby. Praktická gynekologie. Brno: Facta Medica, s.r.o., 2012, roč. 16, č. 1, s. 36-41. ISSN 1211-6645.
  3. WEINBERGER, Vít a Luboš MINÁŘ. Imunoterapie karcinomu ovaria. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 77, č. 2, s. 145-152. ISSN 1210-7832.
  4. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Romana GERYCHOVÁ, Pavel VENTRUBA, Marcela PASTORČÁKOVÁ a Vít WEINBERGER. Incarcerated uterus in pregnancy - pitfalls of diagnosis, different clinical course and therapy. In XXIII European Congress of Perinatal Medicine, An International Congress of the European Association of Perinatal Medicine (EAPM). 2012. ISSN 1476-7058. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3109/14767058.2012.679162.
  5. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Pavel VENTRUBA, Romana GERYCHOVÁ, Vít WEINBERGER a Marcela PASTORČÁKOVÁ. Inkarcerace dělohy v graviditě. In XXIX. celostátní konference Sekce perinatální medicíny ČGPS a ČLS JEP. 2012.
  6. WEINBERGER, Vít a Luboš MINÁŘ. Moderní chirurgická a biologická léčba karcinomu prsu. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 77, č. 6, s. 513-520. ISSN 1210-7832.
  7. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Luboš MINÁŘ, Vít WEINBERGER a Karel DVOŘÁK. Otázky v neoadjuvantní chemoterapii karcinomu prsu. Acta chemotherapeutika. Slovenská republika: Slovenská chemoterapeutická spoločnost, 2012, roč. 21, 1-3 2012, s. 152-155. ISSN 1335-0579.
  8. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Luboš MINÁŘ, Vít WEINBERGER a Karel DVOŘÁK. Otázky v neoadjuvantní chemoterapii karcinomu prsu. Acta chemotherapeutika. Slovenská republika: Slovenská chemoterapeutická spoločnost, 2012, roč. 21, 1-3 2012, s. 152-155. ISSN 1335-0579.
  9. MINÁŘ, Luboš, Marcela HVIZDOVÁ, Vít WEINBERGER a Eva JANDÁKOVÁ. Triple negativní karcinom prsu – prognosticky vysoce závažná skupina mamárních malignit. Česká gynekologie. ČLS J.E.Purkyně, 2012, roč. 77, č. 2, s. 132-138. ISSN 1210-7832.
  10. WEINBERGER, Vít a Luboš MINÁŘ. Význam ultrazvuku a CA 125 v diagnostice karcinomu ovaria. In MUDr.Marek Svoboda, PhD. XXXVI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2012, s. 1-331. ISBN 978-80-86793-23-8.

  2011

  1. WEINBERGER, Vít a Luboš MINÁŘ. Karcinom těla děložního - staging up to date. In Sborník přednášek - 16. ročník sympozia - onkologie v gynekologii a mamologii, leden. 2011.
  2. MINÁŘ, Luboš a Vít WEINBERGER. Prognostický význam tumor markeru SCCA u pacientek s operabilními stadii dlaždicobuněčného karcinomu děložního hrdla. Praktická gynekologie. Praha: Ambit Media, 2011, roč. 15, č. 2, s. 64-69. ISSN 1211-6645.
  3. MINÁŘ, Luboš a Vít WEINBERGER. Úloha ultrazvuku v predikci invaze myometria u pacientek s karcinomem endometria. In Sborník přednášek - XXXIV. Brněnské onkologické dny, duben. 2011.

  2010

  1. MINÁŘ, Luboš, Vít WEINBERGER, Dagmar BRANČÍKOVÁ a Eva JANDÁKOVÁ. Fertilitu zachovávající radikální operační léčba u karcinomu ovaria klinicky prezentovaného velkoobjemovým ovariálním kystomem. In prof.MUDr.Rostislav Vyzula. Sborník přednášek - XXXIV. Brněnské onkologické dny. Brno: MOÚ Brno, 2010, s. 261. ISBN 978-80-86793-15-3.
  2. WEINBERGER, Vít a Luboš MINÁŘ. Karcinom těla děložního - staging up to date. In 85. Jihomoravský krajský doškolovací seminář – Reprodukční gynekologie a onkogynekologie. 2010.
  3. MINÁŘ, Luboš, Vít WEINBERGER a Petr KYSELA. Komplikace radikálních onkogynekologických operací. Česká gynekologie. 2010, roč. 75, č. 4, s. 346-352. ISSN 1210-7832.
  4. MINÁŘ, Luboš, Vít WEINBERGER a Eva JANDÁKOVÁ. Sekundární malignity ženského genitálu. Česká gynekologie. Praha: ČGPS, 2010, roč. 75, č. 6, s. 355-359. ISSN 1210-7832.

  2009

  1. GERYCHOVÁ, Romana, Eva RAČANSKÁ, Petr JANKŮ a Vít WEINBERGER. Delayed interval to delivery in the second twin after IVF-case report. In Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 2009.
  2. GERYCHOVÁ, Romana, Petr JANKŮ, Eva RAČANSKÁ, Vít WEINBERGER a Lukáš HRUBAN. Komunitní ošetřovatelství pro porodní asistentky. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2009. ISBN 978-80-7013-499-3.
  3. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Radan DOUBEK, Vít WEINBERGER a Petr KACHLÍK. The significance of external cephalic version after 36 weeks of gestation. In 9. světový kongres perinatální medicíny. 2009.

  2005

  1. WEINBERGER, Vít a Igor CRHA. Hojení peritonea, tvorba adhezí a možnosti jejich prevence. Praktická gynekologie. 2005, 01/2005. ISSN 1211-6645.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 5. 2024 14:23