Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. KOVÁŘ, Karel, Tomáš ZATLOUKAL, Ondřej ANDRYS, Petr SUCHOMEL, Lenka KOVÁŘOVÁ, Roman CUBEREK, Martin ZVONAŘ, Šárka VOUKOUNOVÁ, Jan CACEK, Ladislav ČEPIČKA, Libor FLEMR, Jan CHRUDIMSKÝ, Marcela JANÍKOVÁ, Martin MUSÁLEK, Lukáš RUBÍN, Aleš SUCHOMEL, Radek VOBR, David ZAHRADNÍK, Svatava SÁGNEROVÁ, Ladislav BLÁHA, Daniel JANDAČKA a Zdeněk HAMŘÍK. Aktivní škola. Inspirace pro podporu pohybových aktivit žáků. Praha: Česká školní inspekce, 2023. 67 s. ISBN 978-80-88492-37-5.
  2. TOMÁŠ, Zatloukal, Ondřej ANDRYS, Karel KOVÁŘ, Jiří NOVOSÁK, Jana NOVOSÁKOVÁ, Petr SUCHOMEL, Lenka KOVÁŘOVÁ, Roman CUBEREK, Martin ZVONAŘ, Šárka VOKOUNOVÁ, Jan CACEK, Ladislav ČEPIČKA, Libor FLEMR, Jan CHRUDIMSKÝ, Marcela JANÍKOVÁ, Martin MUSÁLEK, Lukáš RUBÍN, Aleš SUCHOMEL, Radek VOBR, David ZAHRADNÍK a Svatava SÁGNEROVÁ. Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách. Výuka tělesné výchovy a podpora pohybových aktivit. Česká školní inspekce, 2023. ISBN 978-80-88492-25-2.

  2022

  1. SILVA, Shauane, Martina BERNACIKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ, Marcela JANÍKOVÁ, Helio SERASSUELO JUNIOR a Ana Carolina PALUDO. Description of a school sports training program for novice gymnastics: the load distribution and wellbeing responses. SCIENCE OF GYMNASTICS JOURNAL. SLOVENIA: UNIV LJUBLJANA, FAC SPORT, 2022, roč. 14, č. 3, s. 323-333. ISSN 1855-7171. doi:10.52165/sgj.14.3.323-333.

  2021

  1. CUBEREK, Roman, Marcela JANÍKOVÁ a Jan DYGRÝN. Adaptation and validation of the Physical Activity Questionnaire for Older Children (PAQ-C) among Czech children. PLOS ONE. Public Library of Science, 2021, roč. 16, č. 1, s. nestránkováno, 14 s. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0245256.
  2. JANÍK, Tomáš a Marcela JANÍKOVÁ. Der Fall des Eisernen Vorhangs 1989 und die Folgen für das Schulsystem Tschechiens. In H. Schluss, H. Holzapfel, Ch. Andersen, H. Ganser (Hg.). Der Fall des Eisernen Vorhangs 1989 und die Folgen - Europäische pädagogische Perspektiven. 1. vyd. Münster / Wien: LIT Verlag, 2021. s. 113-123. Pädagogik in Forschung - Theorie - Geschichte, Band 2. ISBN 978-3-643-50993-2.

  2020

  1. JANÍK, Tomáš a Marcela JANÍKOVÁ. Didaktische Videokasuistik: Ansatz – Vorgehen – Ergebnisse. Hildesheimer Beiträge zur Schul- und Unterrichtsforschung. 2020, roč. 1, č. 1, s. 51-61. ISSN 2365-8924. doi:10.18442/105.
  2. JANÍK, Tomáš, Tereza ČEŠKOVÁ, Miroslav JANÍK, Marcela JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR, Jiří HAVEL, Zora SYSLOVÁ, Petra VYSTRČILOVÁ, Irena BUDÍNOVÁ a Tomáš GILL. Situace začínajících učitelů v mateřských a základních školách: zpráva z výzkumu mezi absolventy Pedagogické fakulty MU. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 39 s.

  2019

  1. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Petr NAJVAR a Marcela JANÍKOVÁ. Shedding the content: semantics of teaching burdened by didactic formalisms. Journal of Curriculum Studies. Oxon, England: Routledge Journals, 2019, roč. 51, č. 2, s. 185-201. ISSN 0022-0272. doi:10.1080/00220272.2018.1552719.
  2. JANÍKOVÁ, Marcela, Vladimír JŮVA a Jan CACEK. Sportovní trenér: vymezování profese a její různé podoby a problémy. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2019, roč. 13, č. 1, s. 63-85. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2019.14.
  3. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Petr NAJVAR, Marcela JANÍKOVÁ a Martin RUSEK. 3A Content Focused Approach for Improving Instruction: Developing and Sharing Knowledge in Professional Communities. In Janík, T., Dalehefte, I. M., & Zehetmeier, S. et al. Supporting Teachers: Improving Instruction. Münster: Waxmann, 2019. s. 55-76. ISBN 978-3-8309-4029-6.

  2018

  1. JANÍKOVÁ, Marcela a Jiří SLIACKY. Determinanty expertního výkonu v tělesné výchově pohledem učitelů. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2018, roč. 12/2018, č. 2, s. 136-146. ISSN 1802-7679. doi:10.5817/StS2018-2-13.
  2. JANÍKOVÁ, Marcela. Teacher Training from the Novice Physical Education Teacher’s Point of View. In S. Popović, B. Antala, D. Bjelica, & J. Gardašević (Eds.). Physical Education in Secondary School Researches – Best Practices – Situation. Montenegro: Faculty of Sport and Physical Education of University of Montenegro, Montenegrin Sports Academy and FIEP, 2018. s. 79-87. Mimo ediční řady. ISBN 978-9940-722-02-9.

  2017

  1. JANÍKOVÁ, Marcela. Aktuální problémy začínajících učitelů TV - absolventů FSpS MU v Brně. In Petra Fořterová-Matošková, Jan Chrudimský. Fórum kinantropologie 2017: Vzdělávání v kinantropologii. Praha: FTVS UK, 2017. s. 54-58. ISBN 978-80-87647-40-0.

  2016

  1. HAVEL, Jiří, Marcela JANÍKOVÁ, Vladislav MUŽÍK a Leona MUŽÍKOVÁ. Analýza a perspektivy utváření pohybového a výživového režimu žáků na prvním stupni základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 227 s. Tělesná výchova a výchova ke zdraví. ISBN 978-80-210-8463-6.
  2. HAVEL, Jiří, Marcela JANÍKOVÁ, Vladislav MUŽÍK a Leona MUŽÍKOVÁ. Analýza a perspektivy utváření pohybového a výživového režimu žáků na prvním stupni základní školy. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 226 s. ISBN 978-80-210-8464-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8464-2016.
  3. HAVEL, Jiří, Marcela JANÍKOVÁ, Vladislav MUŽÍK a Leona MUŽÍKOVÁ. Analýza a perspektivy utváření pohybového a výživového režimu žáků na prvním stupni základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 229 s. Tělesná výchova a výchova ke zdraví, sv. 1. ISBN 978-80-210-8463-6.

  2015

  1. TUPÝ, Jan, Vladislav MUŽÍK, Ludmila MIKLÁNKOVÁ, Leona MUŽÍKOVÁ, Jiří HAVEL a Marcela JANÍKOVÁ. Výsledky ověřování edukačního programu Pohyb a výživa (PaV) na 1. stupni ZŠ. Praha: MŠMT, NÚV, 2015. 52 s.

  2014

  1. JANÍK, Miroslav, Karolína PEŠKOVÁ a Marcela JANÍKOVÁ. Standardy pro učitelské vzdělávání v Německu a ve Švýcarsku: okolnosti jejich vzniku a působení. 2014.

  2013

  1. SLIACKY, Jiří a Marcela JANÍKOVÁ. Spektrum didaktických řídicích stylů ve výuce tělesné výchovy na 2. stupni základní školy. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2013, roč. 7, č. 1, s. 81-97. ISSN 1802-7679.

  2011

  1. JANÍKOVÁ, Marcela. Interakce a komunikace učitelů tělesné výchovy. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. 156 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 22. ISBN 978-80-7315-208-6.

  2010

  1. JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT, Marcela JANÍKOVÁ a Eva VALKOUNOVÁ. Diagnostische Kompetenz von Lehrer/-inne/-n: Erfassung und Entwicklung im Rahmen einer videobasierten Lernumgebung. 2010. vyd. 2010. 334 s. ISBN 978-3-643-50153-0.
  2. JANÍKOVÁ, Marcela. Odlišnosti ve vnímání interakčního stylu učitelů tělesné výchovy. Pedagogická orientace. 2010, roč. 20, č. 1, s. 60-79. ISSN 1211-4669.

  2009

  1. JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Kurikulum - výuka - školní klima - učitelské vzdělávání: Analýza nálezů českého pedagogického výzkumu (2001-2008). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 72 s. 1/09. ISBN 978-80-210-4771-6.
  2. VALKOUNOVÁ, Eva, Marcela JANÍKOVÁ a Tomáš JANÍK. Struktura vyučovacích jednotek tělesné výchovy z hlediska organizačních forem a fází výuky. 2009.
  3. JANÍKOVÁ, Marcela, Eva VALKOUNOVÁ a Tomáš JANÍK. Struktura vyučovacích jednotek tělesné výchovy z hlediska organizačních forem a fází výuky. 2009.
  4. VLČKOVÁ, Kateřina a Marcela JANÍKOVÁ. Tematické oblasti, metodologické přístupy a výzkumné metody ve výzkumu výuky. In Kurikulum a výuka v proměnách školy. Sborník anotací příspěvků z konference Kurikulum a výuka v proměnách školy konané ve dnech 24. – 25. 6. 2009 na PdF MU a dokumentační CD-ROM. 2009. ISBN 978-80-210-4927-7.
  5. JANÍK, Tomáš, Tina SEIDEL, Peter BOWMAN, Geraldine BLOMBERG, Hilda BORKO, David CLARKE, Inger Marie DALEHEFTE, Erin Marie FURTAK, Constanze HERWEG, Dana HÜBELOVÁ, Jennifer Kay JACOBS, Marcela JANÍKOVÁ, Kirsti KLETTE, Eckhard KLIEME, Petr KNECHT, Mareike KOBARG, Karen KOELLNER, Milan KUBIATKO, Peter LABUDDE, Cameron MITCHELL, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Christine PAULI, Manfred PRENZEL, Kurt REUSSER, Rolf RIMMELE, Kathleen J. ROTH, Katharina SCHWINDT, Simona ŠEBESTOVÁ, Richard J. SHAVELSON, Kathleen STÜRMER, Elke SUMFLETH a Maik WALPUSKI. The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom. 1. vyd. Münster: Waxmann, 2009. 282 s. Empirische Bildungsforschung. ISBN 978-3-8309-2208-7.
  6. JANÍKOVÁ, Marcela, Tomáš JANÍK a Eva KAMÍROVÁ. Vyučovací jednotky tělesné výchovy z hlediska organizačních forem a fází výuky. Brno, 2009. 168 s. ISBN 978-80-210-4858-4.
  7. JANÍKOVÁ, Marcela, Kateřina VLČKOVÁ, Pavel DOULÍK, Martin CHVÁL, Tomáš JANÍK, Patrícia JELEMENSKÁ, Josef MAŇÁK, Karel STARÝ a Jiří ŠKODA. Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 180 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-180-5.

  2008

  1. JANÍKOVÁ, Marcela, Tomáš JANÍK, Vladislav MUŽÍK a Václav KUNDERA. CPV videostudie tělesné výchovy: sběr dat a zamýšlené analýzy. Orbis scholae. 2008, roč. 2, č. 1, s. 93-114. ISSN 1802-4637.
  2. JANÍKOVÁ, Marcela. Interakční vzorce ve výuce tělesné výchovy: Představení výzkumného projektu. In FRANIOK, Petr a Dana KNOTOVÁ. Učitel a žák v současné škole. Brno: MU, 2008. s. 105-111. ISBN 978-80-210-4752-5.
  3. JANÍKOVÁ, Marcela. Interaktionsmuster im (Sport)unterricht: Präsentation eines Forschungsprojekts. In SEEBAUER, Renate. Lehrer/-innenbildung in Europa. Wien: LIT Verlag, 2008. s. 78-83. ISBN 978-3-7000-0826-2.
  4. JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a Veronika NAJVAROVÁ. Ziele und Zielorientierung im Physikunterricht: Einblicke in die Überzeugungen von tschechischen Physiklehrern. Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften. 2008, roč. 14, č. 1, s. 201-217. ISSN 0949-1147.

  2007

  1. JŮVA, Vladimír. Inovace pedagogicko-psychologické přípravy učitelů tělesné výchovy na Fakultě sportovních studií MU. In MIKOVÁ, Marcela. Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. Brno: Paido, 2007. s. 15-18. ISBN 978-80-7315-146-1.
  2. JŮVA, Vladimír. Pedagogika sportu - nový předmět ve studiu tělesné výchovy a sportu na Fakultě sportovních studií MU. In MIKOVÁ, Marcela. Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. Brno: Paido, 2007. s. 19-21. ISBN 978-80-7315-146-1.
  3. JŮVA, Vladimír. Pedagogika volného času ve studiu tělesné výchovy a sportu na Fakultě sportovních studií MU. In MIKOVÁ, Marcela. Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. Brno: Paido, 2007. s. 23-24. ISBN 978-80-7315-146-1.
  4. JŮVA, Vladimír. Vzdělávání pedagogických pracovníků pro volnočasové aktivity osob se speciálními potřebami. In MIKOVÁ, Marcela. Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. Brno: Paido, 2007. s. 63-64. ISBN 978-80-7315-146-1.

  2006

  1. MIKOVÁ, Marcela. Typologie budoucích učitelů v závislosti na jejich interakci a komunikaci. Disertační práce. Brno: PdF, 2006. 177 s.
  2. JANÍK, Tomáš, Marcela MIKOVÁ, Petr NAJVAR a Veronika NAJVAROVÁ. Unterrichtsformen und -phasen im tschechischen Physikunterricht: Design und Ergebnisse der CPV Videostudie Physik. Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften. Kiel: IPN an der Universität Kiel, 2006, roč. 12, č. 1, s. 219-238. ISSN 0949-1147.
  3. JANÍK, Tomáš a Marcela MIKOVÁ. Videostudie: Výzkum výuky založený na analýze videozáznamů. Brno: Paido, 2006. 154 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 80-7315-127-8.

  2005

  1. MIKOVÁ, Marcela a Kateřina VLČKOVÁ. Interakční analýza. In In Švec, V.; Maňák, J.; Švec, Š. Slovník pedagogické metodologie. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 47-48. Pedagogický výzkum. ISBN 80-210-3802-0.

  2004

  1. MIKOVÁ, Marcela. Diagnostika učitele. Nástroje pro diagnostikování učitele v procesu výuky. Rigorózní práce. Brno: PdF, 2004. 124 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 12. 2023 11:29