Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. SNOPKOVÁ, Dajana, Laure DE COCK, Vojtěch JUŘÍK, Ondřej KVARDA, Martin TANCOŠ, Lukáš HERMAN a Petr KUBÍČEK. Isovists compactness and stairs as predictors of evacuation route choice. Scientific Reports. Berlin: Nature Portfolio, 2023, roč. 13, č. 1, s. 1-15. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-023-29944-8.
  2. SNOPKOVÁ, Dajana a Lukáš HERMAN. Spatial aspects of evacuation: a closer look at user interaction during route choice. International Journal of Cartography. Taylor & Francis, 2023, roč. 9, č. 3, s. 541-553. ISSN 2372-9333. doi:10.1080/23729333.2023.2228114.

  2022

  1. HERMAN, Lukáš, Tomáš ŘEZNÍK, Tomáš PAVELKA, Šimon LEITGEB, Martina KLOCOVÁ, Filip LEITNER, Radim ŠTAMPACH a Kateřina TROJANOVÁ. Role geografických poznatků a geoinformačních technologií při snižování nežádoucích enviromentálních jevů v precizním zemědělství. In XXV. kongres České geografi cké společnosti společně s 18. kongresem Slovenskej geografi ckej spoločnosti. 2022. ISBN 978-80-244-6178-6. doi:10.5507/prf.22.24461786.
  2. HLADÍK, Jiří, Dajana SNOPKOVÁ, Marek LICHTER, Lukáš HERMAN a Milan KONEČNÝ. Spatial-temporal analysis of retail and services using Facebook Places data: a case study in Brno, Czech Republic. Annals of GIS. Taylor and Francis Ltd., 2022, roč. 28, č. 2, s. 127-145. ISSN 1947-5683. doi:10.1080/19475683.2021.1921846.
  3. SNOPKOVÁ, Dajana, Laure DE COCK, Ondřej KVARDA, Vojtěch JUŘÍK a Lukáš HERMAN. The influence of selected building properties on the evacuation route choice strategy. In The 9th Nordic Geographers Meeting: Multiple Nordic Geographies, Joensuu Finnland. 2022.

  2021

  1. HERMAN, Lukáš, Vojtěch JUŘÍK, Dajana SNOPKOVÁ, Jiří CHMELÍK, Pavel UGWITZ, Zdeněk STACHOŇ, Čeněk ŠAŠINKA a Tomáš ŘEZNÍK. A Comparison of Monoscopic and Stereoscopic 3D Visualizations: Effect on Spatial Planning in Digital Twins. Remote Sensing. MDPI, 2021, roč. 13, č. 15, s. 1-21. ISSN 2072-4292. doi:10.3390/rs13152976.
  2. KONEČNÝ, Milan a Lukáš HERMAN. Disaster Risk Management towards Healthier Soils in Crisis Situations. In Geospatial World Forum 2021. 2021.
  3. KONEČNÝ, Milan, Jiří HLADÍK, Jiří BOUCHAL, Lukáš HERMAN a Tomáš ŘEZNÍK. Geospatial Intelligence in Dealing with COVID-19 Challenges in Czechia. In Rajabifard, Abbas; Paez, Daniel; Foliente, Greg. COVID-19 Pandemic, Geospatial Information, and Community Resilience: Global Applications and Lessons. Neuveden: CRC Press, 2021. s. 393-398. 1st. ISBN 978-0-367-77531-5.
  4. ŠTAMPACH, Radim, Lukáš HERMAN, Jakub TROJAN, Kateřina TAJOVSKÁ a Tomáš ŘEZNÍK. Humanitarian Mapping as a Contribution to Achieving Sustainable Development Goals: Research into the Motivation of Volunteers and the Ideal Setting of Mapathons. Sustainability. MDPI, 2021, roč. 13, č. 24, s. 13991-14014. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su132413991.
  5. ŘEZNÍK, Tomáš, Petr KUBÍČEK, Lukáš HERMAN, Tomáš PAVELKA, Šimon LEITGEB, Martina KLOCOVÁ, Filip LEITNER, Radim ŠTAMPACH, Kateřina TROJANOVÁ a Jakub HRÁDEK. Kartografická vizualizace nejistot velkých dat ze senzorů zemědělských strojů. In Cesty kartografie - 24. kartografické konference. 2021. ISBN 978-80-7599-071-6.
  6. HERMAN, Lukáš a Dajana SNOPKOVÁ. Kolik druhů reality snese kartografie? In Cesty kartografie - 24. kartografické konference. 2021. ISBN 978-80-7599-071-6.
  7. HERMAN, Lukáš. Remote usability testing in cognitive cartography: Evaluation of 3D interactive (geo)visualizations. In Workshop on Adaptable Research Methods For Empirical Research with Map Users. 2021.
  8. ŘEZNÍK, Tomáš, Karel CHARVÁT, Lukáš HERMAN a Milan KONEČNÝ. Survey on economic considerations and decisions of key geodata providers and users in Czech public administration. AUC Geographica. Prague: Karolinum Press, 2021, roč. 56, č. 2, s. 182-194. ISSN 0300-5402. doi:10.14712/23361980.2021.12.
  9. ŘEZNÍK, Tomáš, Martina KLOCOVÁ, Filip LEITNER, Tomáš PAVELKA, Lukáš HERMAN, Jakub HRÁDEK, Šimon LEITGEB, Kateřina TROJANOVÁ a Milan KONEČNÝ. TOWARDS DEVELOPMENT AND VERIFICATION OF ADVANCED OPTIMAL FARM MACHINERY ROUTE ALGORITHM. In Michal Kačmařík, Jan Růžička. GIS Ostrava 2021 – Advances in Localization and Navigation. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2021. s. 1-8. ISBN 978-80-248-4505-0. doi:10.31490/9788024845050-13.
  10. ŘEZNÍK, Tomáš, Lukáš HERMAN, Martina KLOCOVÁ, Filip LEITNER, Tomáš PAVELKA, Šimon LEITGEB, Kateřina TROJANOVÁ, Radim ŠTAMPACH, Dimitrios MOSHOU, Abdul M. MOUAZEN, Thomas K. ALEXANDRIDIS, Jakub HRÁDEK, Vojtěch LUKAS a Petr ŠIRŮČEK. Towards the Development and Verification of a 3D-Based Advanced Optimized Farm Machinery Trajectory Algorithm. Sensors. Basel: MDPI, 2021, roč. 21, č. 9, s. "2980", 21 s. ISSN 1424-8220. doi:10.3390/s21092980.
  11. HERMAN, Lukáš. User Evaluation of Interactive Thematic 3D City Models – Application of Asynchronous Remote Testing Method. In Truong-Hong, L., Che, E., Jia, F., Emamgholian, S., Laefer, D., Vo, V. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, VIII-4/W2. Gottingen: Copernicus GmbH, 2021. s. 13-20. ISSN 2194-9042. doi:10.5194/isprs-annals-VIII-4-W2-2021-13-2021.
  12. STACHOŇ, Zdeněk, Čeněk ŠAŠINKA, David LACKO, Jiří ČENĚK, Pavel UGWITZ, Alžběta ŠAŠINKOVÁ a Lukáš HERMAN. Vliv grafických proměnných na rychlost vizuálního vyhledávání na mapách. In Cesty kartografie - 24. kartografické konference. 2021. ISBN 978-80-7599-071-6.
  13. UGWITZ, Pavel, Lukáš HERMAN a Zdeněk STACHOŇ. 3D VISUALIZATION OF HISTORICAL BUILDINGS: METHODS, THEIR UTILITY IN THE TOURISM INDUSTRY AND BEYOND. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Hradec Králové: Civitas per Populi, o.p.s., 2021, Neuveden, č. 1, s. 43-62. ISSN 1805-3246.

  2020

  1. HERMAN, Lukáš, Martina FALTEJSKOVÁ a Zdeněk STACHOŇ. Comparison of Static Perspective Views and 2D Maps – The Role of Age, Spatial Abilities, and Task Nature. In Darina Mísařová, Jana Petráková. Proceedings of 27th Central European Conference: (Teaching) Regional Geography. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2020. s. 43-54. ISBN 978-80-210-9693-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9694-2020-4.
  2. SHEN, Jie, Jingyi ZHOU, Jiemin ZHOU, Lukáš HERMAN a Tomáš ŘEZNÍK. Constructing the CityGML ADE for the Multi-Source Data Integration of Urban Flooding. ISPRS International Journal of Geo-Information. Basel: MDPI, 2020, roč. 9, č. 6, s. 1-27. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi9060359.
  3. ÇÖLTEKIN, Arzu, Ian LOCHHEAD, Marguerite MADDEN, Sidonie CHRISTOPHE, Alexandre DEVAUX, Christopher PETTIT, Oliver LOCK, Shashwat SHUKLA, Lukáš HERMAN, Zdeněk STACHOŇ, Petr KUBÍČEK, Dajana SNOPKOVÁ, Sergio BERNARDES a Nicholas HEDLEY. Extended Reality in Spatial Sciences: A Review of Research Challenges and Future Directions. ISPRS International Journal of Geo-Information. Basel: MDPI, 2020, roč. 9, č. 7, s. 1-29. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi9070439.
  4. ŘEZNÍK, Tomáš, Lukáš HERMAN, Kateřina TROJANOVÁ, Tomáš PAVELKA a Šimon LEITGEB. Interpolation of Data Measured by Field Harvesters: Deployment, Comparison and Verification. In Athanasiadis I., Frysinger S., Schimak G., Knibbe W. Environmental Software Systems. Data Science in Action. ISESS 2020. IFIP Advances in Information and Communication Technology, Vol. 554. Cham, Germany: Springer, 2020. s. 258-270. ISBN 978-3-030-39814-9. doi:10.1007/978-3-030-39815-6_25.
  5. ŘEZNÍK, Tomáš, Tomáš PAVELKA, Lukáš HERMAN, Vojtěch LUKAS, Petr ŠIRŮČEK, Šimon LEITGEB a Filip LEITNER. Prediction of Yield Productivity Zones from Landsat 8 and Sentinel-2A/B and Their Evaluation Using Farm Machinery Measurements. Remote Sensing. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, roč. 12, č. 12, s. 1-17. ISSN 2072-4292. doi:10.3390/rs12121917.
  6. HLADÍK, Jiří, Dajana SNOPKOVÁ, Marek LICHTER, Lukáš HERMAN a Milan KONEČNÝ. Prostorová data ze sítě Facebook: Časoprostorová analýza maloobchodu a služeb v Brně. In Výroční konference České geografické společnosti: Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů, Plzeň. 2020.
  7. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Dajana SNOPKOVÁ, Adrianne John GALANG, Zdeněk STACHOŇ, Jiří CHMELÍK, Petr KUBÍČEK a Čeněk ŠAŠINKA. The 3D hype : Evaluating the potential of real 3D visualization in geo-related applications. PLoS ONE. San Francisco: Public Library of Science, 2020, roč. 15, č. 5, s. 1-18. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0233353.
  8. STACHOŇ, Zdeněk, Petr KUBÍČEK a Lukáš HERMAN. Virtual and Immersive Environments. In Wilson, J. P. The Geographic Information Science & Technology Body of Knowledge. 3rd Quarter 2020 Edition. Ithaca, New York: UCGIS, 2020. doi:10.22224/gistbok/2020.3.9.
  9. ŘEZNÍK, Tomáš, Petr KUBÍČEK, Lukáš HERMAN, Tomáš PAVELKA, Šimon LEITGEB, Martina KLOCOVÁ a Filip LEITNER. Visualizations of Uncertainties in Precision Agriculture: Lessons Learned from Farm Machinery. Applied Sciences. Basel: MDPI, 2020, roč. 10, č. 17, s. 1-21. ISSN 2076-3417. doi:10.3390/app10176132.

  2019

  1. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Čeněk ŠAŠINKA, Pavel UGWITZ a Dajana SNOPKOVÁ. Analýza chování člověka ve virtuálních geovizualizacích v kontextu ekologické validity výzkumu. In 23, kartografická konference Kutná Hora. 2019.
  2. HERMAN, Lukáš, Tomáš ŘEZNÍK, Tomáš PAVELKA a Šimon LEITGEB. Cartographic Visualisation of Data Measured by Field Harvesters. In Georg GARTNER, Haosheng HUANG. Adjunct Proceedings of the 15th International Conference on Location-Based Services. Wien: Vienna University of Technology, 2019. s. 37-44. doi:10.34726/lbs2019.
  3. KUBÍČEK, Petr, Milan KONEČNÝ, Jie SHEN, Zdeněk STACHOŇ, Radim ŠTAMPACH, Xinqian WU, Lukáš HERMAN, Karel STANĚK a Tomáš ŘEZNÍK. Coincident Visualization of Uncertainty and Value for Point Symbols. In Abstracts of the International Cartographic Association. 2019. ISSN 2570-2106. doi:10.5194/ica-abs-1-194-2019.
  4. ŠAŠINKA, Čeněk, Zdeněk STACHOŇ, Michal SEDLÁK, Jiří CHMELÍK, Lukáš HERMAN, Petr KUBÍČEK, Alžběta STRNADOVÁ, Milan DOLEŽAL, Hynek TEJKL, Tomáš URBÁNEK, Hana SVATOŇOVÁ, Pavel UGWITZ a Vojtěch JUŘÍK. Collaborative Immersive Virtual Environments for Education in Geography. ISPRS International Journal of Geo-Information. Basel, Switzerland: MDPI, 2019, roč. 8, č. 1, s. 1-25. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi8010003.
  5. ŘEZNÍK, Tomáš, Tomáš PAVELKA, Lukáš HERMAN, Šimon LEITGEB, Vojtěch LUKAS a Petr ŠIRŮČEK. Deployment and Verifications of the Spatial Filtering of Data Measured by Field Harvesters and Methods of Their Interpolation: Czech Cereal Fields between 2014 and 2018. Sensors. Basel, Switzerland: MDPI, 2019, roč. 19, č. 22, s. 1-25. ISSN 1424-8220. doi:10.3390/s19224879.
  6. KUBÍČEK, Petr, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, Lukáš HERMAN, Vojtěch JUŘÍK, Tomáš URBÁNEK a Jiří CHMELÍK. Identification of altitude profiles in 3D geovisualizations: the role of interaction and spatial abilities. International Journal of Digital Earth. Taylor & Francis, 2019, roč. 12, č. 2, s. 156-172. ISSN 1753-8947. doi:10.1080/17538947.2017.1382581.
  7. KUBÍČEK, Petr, Milan KONEČNÝ, Zdeněk STACHOŇ, Jie SHEN, Lukáš HERMAN, Tomáš ŘEZNÍK, Karel STANĚK, Radim ŠTAMPACH a Šimon LEITGEB. Population Distribution Modelling at Fine Spatio-temporal Scale Based on Mobile Phone Data. International Journal of Digital Earth. Abingdon: Taylor & Francis Ltd, 2019, roč. 12, č. 11, s. 1319-1340. ISSN 1753-8947. doi:10.1080/17538947.2018.1548654.
  8. UGWITZ, Pavel, Vojtěch JUŘÍK, Lukáš HERMAN, Zdeněk STACHOŇ, Petr KUBÍČEK a Čeněk ŠAŠINKA. Prostorová analýza navigace ve virtuálním geografickém prostředí (VGE). In 23, kartografická konference Kutná Hora. 2019.
  9. UGWITZ, Pavel, Zdeněk STACHOŇ a Lukáš HERMAN. Prototyp nástroje TrailScript pro evaluaci chování ve virtuálním prostředí. In Igor Farkaš; Martin Takáč; Peter Gergeľ; Matúš Tomko;. Kognícia a umelý Kognícia a umelý život 2019 život 2019. 1. vydání. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. s. 126-128. ISBN 978-80-223-4720-4.
  10. UGWITZ, Pavel, Vojtěch JUŘÍK, Lukáš HERMAN, Zdeněk STACHOŇ, Petr KUBÍČEK a Čeněk ŠAŠINKA. Spatial Analysis of Navigation in Virtual Geographic Environments. Applied Sciences. Basel, Switzerland: MDPI, 2019, roč. 9, č. 9, s. 1-22. ISSN 2076-3417. doi:10.3390/app9091873.
  11. ZHOU, Jiemin, Jie SHEN, Lukáš HERMAN a Du YIXIAN. Study on multi-source data integrating standard and 3D cartographic visualization of urban flooding based on CityGML. In Abstracts of the International Cartographic Association. 2019. ISSN 2570-2106. doi:10.5194/ica-abs-1-435-2019.
  12. POPELKA, Stanislav, Lukáš HERMAN, Tomáš ŘEZNÍK, Michaela PAŘILOVÁ, Karel JEDLIČKA, Jiří BOUCHAL, Michal KEPKA a Karel CHARVÁT. User Evaluation of Map-Based Visual Analytic Tools. ISPRS International Journal of Geo-Information. Basel: MDPI, 2019, roč. 8, č. 8, s. 1-22. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi8080363.
  13. STACHOŇ, Zdeněk, Ondřej KVARDA, Lukáš HERMAN a Čeněk ŠAŠINKA. Virtuální realita v procesu komunikace kartografické informace. In Igor Farkaš; Martin Takáč; Peter Gergeľ; Matúš Tomko;. Kognícia a umelý Kognícia a umelý život 2019 život 2019. 1. vydání. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. s. 101-103. ISBN 978-80-223-4720-4.
  14. KUBÍČEK, Petr, Milan KONEČNÝ, Jie SHEN, Zdeněk STACHOŇ, Radim ŠTAMPACH, Xinqian WU, Lukáš HERMAN, Karel STANĚK a Tomáš ŘEZNÍK. Vizualizace nejistoty pro bodové znaky - vliv grafických proměnných a kulturního prostředí. In 23. kartografická konference. 2019. ISBN 978-80-01-06639-3.
  15. ZHANG, Xu, Wei ZHOU, Jie SHEN, Lukáš HERMAN a Du YIXIAN. 3D Interactive Visualization Method of Urban Waterlogging Based on Cesium. In Abstracts of the International Cartographic Association. 2019. ISSN 2570-2106. doi:10.5194/ica-abs-1-433-2019.
  16. HERMAN, Lukáš. 3DmoveR 2.0 – Low-cost Application for Usability Testing of 3D Geovisualisations. In Grussenmeyer, P., Murtiyoso, A., Macher, H., Assi, R. ISPRS Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XLII-2/W17. Gottingen: Copernicus GmbH, 2019. s. 143-148. ISSN 1682-1750. doi:10.5194/isprs-archives-XLII-2-W17-143-2019.

  2018

  1. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, Jiří CHMELÍK, Alžběta STRNADOVÁ a Petr KUBÍČEK. Behavior Analysis in Virtual Geovisualizations : Towards Ecological Validity. In Bandrova, Temenoujka; Konečný, Milan. 7th International Conference on Cartography and GIS : Proceedings, Vol. 1 and Vol. 2. Sofia: Bulgarian Cartographic Association, 2018. s. 518-527. ISSN 1314-0604.
  2. HERMAN, Lukáš a Zdeněk STACHOŇ. Controlling 3D Geovisualizations on Touch Screen – The Role of Users Age and Gestures Intuitiveness. In Bandrova T., Konečný M. Proceedings, 7th International Conference on Cartography and GIS, Vol. 1. Sofia: Bulgarian Cartographic Association, 2018. s. 473-480. ISSN 1314-0604.
  3. HERMAN, Lukáš, Vojtěch JUŘÍK, Zdeněk STACHOŇ, Daniel VRBÍK, Jan RUSSNÁK a Tomáš ŘEZNÍK. Evaluation of User Performance in Interactive and Static 3D Maps. ISPRS International Journal of Geo-Information. Basel, Switzerland: MDPI, 2018, roč. 7, č. 11, s. 1-25. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi7110415.
  4. UGWITZ, Pavel a Lukáš HERMAN. Geovizualizace ve virtuální realitě – role interakce. In Kartografický den Olomouc. 2018.
  5. HERMAN, Lukáš a Zdeněk STACHOŇ. How deal with user interaction in 3D geovisualizations? In ICA Commisions Joint Workshop - Atlases, Cognition, Usability. 2018.
  6. HERMAN, Lukáš, Ondřej KVARDA a Zdeněk STACHOŇ. Cheap and Immersive Virtual Reality: Application in Cartography. In Zlatanova, S., Dragicevic, S., Sithole, G. ISPRS Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XLII-4. Gottingen: Copernicus GmbH, 2018. s. 329-334. ISSN 1682-1750. doi:10.5194/isprs-archives-XLII-4-261-2018.
  7. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN a Čeněk ŠAŠINKA. Interaction Primitives in 3D Geovisualizations. In Svobodová, Hana. Useful Geography : Transfer from Research to Practice. Proceedings of 25th Central European Conference. Brno: Masaryk University, 2018. s. 294-303. ISBN 978-80-210-8908-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8908-2018.
  8. JUŘÍK, Vojtěch, Čeněk ŠAŠINKA, Lukáš HERMAN, Zdeněk STACHOŇ, Petr KUBÍČEK, Pavel UGWITZ a Milan DOLEŽAL. Interakce s virtuálním 3D prostředím : od senzomotoriky ke kognici. In Šašinka, Čeněk; Strnadová, Alžběta; Šmideková, Zuzana; Juřík, Vojtěch. Kognice a umělý život 2018 : sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 35-37. ISBN 978-80-88123-24-8.
  9. HERMAN, Lukáš. Jak hodnotit uživatelskou interakci s 3D vizualizacemi? 2018.
  10. HERMAN, Lukáš, Tomáš ŘEZNÍK, Zdeněk STACHOŇ a Jan RUSSNÁK. The Design and Testing of 3DmoveR: an Experimental Tool for Usability Studies of Interactive 3D Maps. Cartographic Perspectives. Milwaukee: North American Cartographic Information Society, 2018, roč. 2018, č. 90, s. 31-63. ISSN 1048-9053. doi:10.14714/CP90.1411.
  11. STACHOŇ, Zdeněk, Petr KUBÍČEK, Filip MÁLEK, Martin KREJČÍ a Lukáš HERMAN. The Role of Hue and Realism in Virtual Reality. In Bandrova T., Konečný M. Proceedings, 7th International Conference on Cartography and GIS, Vol. 2. Sofia: Bulgarian Cartographic Association, 2018. s. 932-941. ISSN 1314-0604.
  12. HERMAN, Lukáš, Jan RUSSNÁK, Radim STUCHLÍK a Jiří HLADÍK. Visualization of Traffic Offences in the City of Brno (Czech Republic): Achieving 3D Thematic Cartography through Open Source and Open Data. In Svobodová, H. Useful Geography: Transfer from Research to Practice. Proceedings of 25th Central European Conference. Brno: Masaryk University, 2018. s. 270-280. ISBN 978-80-210-8908-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8908-2018.
  13. HERMAN, Lukáš. Využití 3D modelování a vizualizace pro veřejnou správu. In Konference Moderní veřejná správa 2018. 2018.

  2017

  1. HERMAN, Lukáš, Tomáš ŘEZNÍK a Zdeněk STACHOŇ. Achieving 3D Thematic Cartography through Open Source: Synergy of QGIS and Three.js. In 28th International Cartographic Conference. 2017.
  2. HLADÍK, Jiří, Lukáš HERMAN a Jakub JAŇURA. Brněnští geografové sportují. Informace České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2017, roč. 36, č. 2, s. 41-42. ISSN 1213-1075.
  3. KUBÍČEK, Petr, Radim ŠTAMPACH, Tomáš ŘEZNÍK, Lukáš HERMAN, Václav PALEČEK, Karel JEDLIČKA, Václav ŠAFÁŘ, Martin SOVADINA, Petr ZATLOUKAL, Jan ZÍT, Bronislava HORÁKOVÁ a Zuzana ŠÍKOVÁ. Certifikovaná metodika pro inovaci a vedení Základní báze geografických dat (ZABAGED®). 2017.
  4. ŘEZNÍK, Tomáš, Vojtěch LUKAS, Karel CHARVÁT, Karel, mladší CHARVÁT, Zbyněk KŘIVÁNEK, Michal KEPKA, Lukáš HERMAN a Helena ŘEZNÍKOVÁ. Disaster Risk Reduction in Agriculture through Geospatial (Big) Data Processing. ISPRS International Journal of Geo-Information. Basel, SWITZERLAND: MDPI, 2017, roč. 6, č. 8, s. 1-11. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi6080238.
  5. HERMAN, Lukáš, Stanislav POPELKA a Vendula HEJLOVÁ. Eye-tracking Analysis of Interactive 3D Geovisualizations. Journal of Eye Movement Research. IFFWIL, Switzerland: INT GROUP EYE MOVEMENT RESEARCH, 2017, roč. 10, č. 3, s. nestránkováno, 15 s. ISSN 1995-8692. doi:10.16910/jemr.10.3.2.
  6. HERMAN, Lukáš, Jan RUSSNÁK a Tomáš ŘEZNÍK. Flood Modelling and Visualizations of Floods through 3D Open Data. In Schimak G.,Pitner T.,Denzer R.,Hrebicek J. Environmental Software Systems. Computer Science for Environmental Protection. Heidelberg: Springer International Publishing, 2017. s. 139-149. ISBN 978-3-319-89934-3. doi:10.1007/978-3-319-89935-0_12.
  7. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Pavel UGWITZ, Zdeněk STACHOŇ a Čeněk ŠAŠINKA. Information Availability : The Influence of the User Interface on Spatial Awareness in Virtual Geovisualizations. In 28th International Cartographic Conference, 2.-7. 7. 2017, Washington DC. 2017.
  8. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN a Čeněk ŠAŠINKA. Interakční primitiva pro 3D geovizualizaci. In 25. středoevropská geografická konference. Užitečná geografie: přenos z výzkumu do praxe. Sborník abstraktů. 2017.
  9. mTACR (software)
   VRACOVSKÝ, František, Jan ZÍT, Václav PALEČEK, Lukáš HERMAN a Petr KUBÍČEK. mTACR. 2017.
  10. STACHOŇ, Zdeněk, Petr KUBÍČEK, Čeněk ŠAŠINKA, Jiří CHMELÍK, Klára KUBÍČKOVÁ, Lukáš HERMAN a Vojtěch JUŘÍK. The Complex Tasks with 3D Cartographic Visualization – The Role of Immersion and Interactivity. In 28th International Cartographic Conference. 2017.
  11. STUCHLÍK, Radim, Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Lukáš HERMAN, Jiří CHMELÍK, Michal SEDLÁK, Fotios LIAROKAPIS, Pavel UGWITZ, Vojtěch JUŘÍK, Kateřina CHMELAŘOVÁ, Čeněk ŠAŠINKA, Tomáš URBÁNEK, Radovan ŠIKL a Hana SVATOŇOVÁ. Utilization of virtual reality for teaching 3D tasks in geography. In CGE Lisbon Symposium 2017: Inegrating Knowledge and Understanding in Geography Education. 2017.
  12. STUCHLÍK, Radim, Zdeněk STACHOŇ, Jiří CHMELÍK, Lukáš HERMAN a Petr KUBÍČEK. Utilization of virtual reality for teaching 3D tasks in geography. In IGU - Commission on Geographical Education Lisbon Symposium. 2017.
  13. HERMAN, Lukáš, Vojtěch JUŘÍK, Zdeněk STACHOŇ a Pavel UGWITZ. Virtuální realita v kartografii - použitelnost, interaktivita a jejich testování. 2017. ISBN 978-80-7494-351-5.
  14. RUSSNÁK, Jan a Lukáš HERMAN. Visualization and Spatial Analysis of Open Data for Evacuation Planning - Pilot Study of the Dukovany Nuclear Power Plant (Czech Republic). In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, Volume 17, Issue 23. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 853-860. ISBN 978-619-7408-03-4. doi:10.5593/sgem2017/23/S11.107.
  15. HERMAN, Lukáš, Jan RUSSNÁK, Radim STUCHLÍK a Jiří HLADÍK. Vizualizace dopravních přestupků v Brně: 3D tematická kartografie prostřednictvím otevřených dat a otevřeného software. In 25. středoevropská geografická konference. Užitečná geografie: přenos z výzkumu do praxe. Sborník abstraktů. 2017.
  16. KUBÍČEK, Petr, Zdeněk STACHOŇ, Filip MÁLEK, Čeněk ŠAŠINKA, Lukáš HERMAN, Jiří CHMELÍK a Hana SVATOŇOVÁ. Vybrané uživatelské aspekty trojrozměrné vizualizace. 2017. ISBN 978-80-7494-351-5.
  17. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ a Jiří CHMELÍK. When the Display Matters : A Multifaceted Perspective on 3D Geovisualizations. Open Geosciences. Berlin: De Gruyter Open, 2017, roč. 9, č. 1, s. 89-100. ISSN 2391-5447. doi:10.1515/geo-2017-0007.

  2016

  1. STACHOŇ, Zdeněk, Petr KUBÍČEK, Radim ŠTAMPACH, Lukáš HERMAN, Jan RUSSNÁK a Milan KONEČNÝ. Cartographic Principles for Standardized Cartographic Visualization for Crisis Management Community. In Bandrova T., Konecny M. Proceedings, 6th International Conference on Cartography and GIS, Vol. 1 and Vol. 2. Sofia: Bulgarian Cartographic Association, 2016. s. 781-788. ISSN 1314-0604.
  2. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ a Čeněk ŠAŠINKA. Cognitive Aspects of Collaboration in 3D Virtual Environments. In Halounova, L. et al. ISPRS Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XLI-B2. GOTTINGEN: Copernicus GmbH, 2016. s. 663-670. ISSN 2194-9034. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B2-663-2016.
  3. HERMAN, Lukáš a Zdeněk STACHOŇ. Comparison of User Performance with Interactive and Static 3D Visualization – Pilot Study. In Halounova, L. et al. ISPRS Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XLI-B2. GOTTINGEN: Copernicus GmbH, 2016. s. 655-661. ISSN 2194-9034. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B2-655-2016.
  4. POPELKA, Stanislav a Lukáš HERMAN. Eye-tracking analýza interaktivních 3D modelů. In ISAF & Geomatics in Projects & Plan4all Joint Conference. 2016. ISBN 978-80-263-1103-4.
  5. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ a Jiří CHMELÍK. Is More Less? How 3D visualization affects cognition. In Oslavy 90. výročí založení Psychologického ústavu FF MU, 10.5. 2016, Brno. 2016.
  6. ŘEZNÍK, Tomáš, Vojtěch LUKAS, Karel CHARVÁT, Karel, mladší CHARVÁT, Šárka HORÁKOVÁ, Zbyněk KŘIVÁNEK a Lukáš HERMAN. Monitoring of In-Field Variability for Site Specific Crop Management Through Open Geospatial Information. In The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. GOTTINGEN: Copernicus GmbH, 2016. s. 1023-1028. ISSN 2194-9034. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B8-1023-2016.
  7. KUBÍČEK, Petr, Zdeněk STACHOŇ, Lukáš HERMAN, Jan RUSSNÁK a Radim ŠTAMPACH. Návrh znakové sady pro geografickou podporu krizového řízení. In Tomáš Inspektor, Jiří Horák, Jan Růžička. Sborník příspěvků ze symposia GIS Ostrava 2016 - Geoinformatika pro společnost. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. nestránkováno, 4 s. ISBN 978-80-248-3901-1.
  8. HERMAN, Lukáš a Jakub JAŇURA. Sportovní akce brněnských geografů. Informace České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2016, roč. 35, č. 1, s. 102-104. ISSN 1213-1075.
  9. HERMAN, Lukáš, Zdeněk STACHOŇ, Radim STUCHLÍK, Jiří HLADÍK a Petr KUBÍČEK. Touch Interaction with 3D Geographical Visualization on Web: Selected Technological and User Issues. In Dimopoulou, E., van Oosterom, P. ISPRS Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XLII-2/W2. Athens, Greece: Copernicus GmbH, 2016. s. 33-40. ISSN 1682-1750. doi:10.5194/isprs-archives-XLII-2-W2-33-2016.
  10. RUSSNÁK, Jan a Lukáš HERMAN. Visualization and spatial analysis of open data for evacuation planning – pilot study of the Dukovany nuclear power plant (Czech Republic). In GI_Forum 2016. 2016.
  11. RUSSNÁK, Jan, Peter ONDREJKA, Lukáš HERMAN, Petr KUBÍČEK a Adam MERTEL. Visualization and Spatial Analysis of Police Open Data as a Part of Community Policing in the City of Pardubice (Czech Republic). Annals of GIS. Honkong: Taylor & Francis, 2016, roč. 22, č. 3, s. 187-201. ISSN 1947-5683. doi:10.1080/19475683.2016.1200670.
  12. JUŘÍK, Vojtěch, Čeněk ŠAŠINKA, Kateřina ŠPRIŇAROVÁ, Lukáš HERMAN, Zbyněk ŠTĚRBA, Zdeněk STACHOŇ, Jiří CHMELÍK a Barbora KOZLÍKOVÁ. Vliv formy 3D zobrazení geografické informace na její kognitivní zpracování. In Farkaš, Igor; Takáč, Martin; Rybár, Ján; Kelemen, Jozef. Kognicia a umelý život XV, 2015. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. s. 61-66. ISBN 978-80-223-3875-2.
  13. HERMAN, Lukáš a Jan RUSSNÁK. X3DOM: Open Web Platform for Presenting 3D Geographical Data and E-learning. In Lněnička, L. Central Europe Area in View of Current Geography. Proceedings of 23rd Central European Conference. 1. Vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 31-35. ISBN 978-80-210-8313-4.
  14. HERMAN, Lukáš. 1st ICA European Symposium on Cartography – EuroCarto. Informace České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2016, roč. 35, č. 1, s. 95. ISSN 1213-1075.

  2015

  1. STACHOŇ, Zdeněk, Petr KUBÍČEK, Lukáš HERMAN a Jan RUSSNÁK. Certifikovaná metodika tvorby znakové sady pro využití v rámci geografické podpory krizového řízení. 2015.
  2. HERMAN, Lukáš, Andrea KÝNOVÁ, Jan RUSSNÁK a Tomáš ŘEZNÍK. Comparison of Standard- and Proprietary-Based Approaches to Detailed 3D City Mapping. In Brus Jan, Vondraková Alena, Voženílek Vít. Modern Trends in Cartography. 1st. ed. Švýcarsko: Springer International Publishing, 2015. s. 131-144. ISBN 978-3-319-07925-7. doi:10.1007/978-3-319-07926-4_11.
  3. ŠTAMPACH, Radim, Petr KUBÍČEK a Lukáš HERMAN. Dynamic Visualization of Sensor Measurements: Context Based Approach. Quaestiones Geographicae. Poznaň: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2015, roč. 34, č. 3, s. 117-128. ISSN 0137-477X. doi:10.1515/quageo-2015-0020.
  4. HERMAN, Lukáš, Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Radka BÁČOVÁ a Jan RUSSNÁK. Geoinformatika jako podpora při řešení mimořádných událostí. In Sborník abstraktů z 21. kartografické konference. 2015. ISBN 978-80-260-8586-7.
  5. ŠPRIŇAROVÁ, Kateřina, Vojtěch JUŘÍK, Čeněk ŠAŠINKA, Lukáš HERMAN, Zbyněk ŠTĚRBA, Zdeněk STACHOŇ, Jiří CHMELÍK a Barbora KOZLÍKOVÁ. Human-computer Interaction in Real 3D and Pseudo-3D Cartographic Visualization: A Comparative Study. In Claudia Robbi Sluter, Carla Bernadete Madureira Cruz, Paulo Márcio Leal de Menezes. Cartography - Maps Connecting the World: 27th International Cartographic Conference 2015 - ICC2015. 1st. ed. Švýcarsko: Springer International Publishing, 2015. s. 59-73. ISBN 978-3-319-17737-3. doi:10.1007/978-3-319-17738-0_5.
  6. HERMAN, Lukáš. Interactive Tool for Usability Testing of 3D Visualizations - Theoretical Background and Proposal. In Applying Principles of Cognitive Psychology in Practice. 2015.
  7. HERMAN, Lukáš. Možnosti studia pohybu ve virtuálním 3D prostředí. In Sborník abstraktů z 21. kartografické konference. 2015. ISBN 978-80-260-8586-7.
  8. PALEČEK, Václav, Zdeněk STACHOŇ a Lukáš HERMAN. Možnosti tvorby pasportu uměleckých děl v rámci Masarykovy univerzity. In Sborník abstraktů příspěvků ze semináře Geomatika v projektech 2015. 2015. ISBN 978-80-263-0988-8.
  9. HERMAN, Lukáš. Otevřená data, jejich prostorové analýzy a potenciál pro společnost. In Workshop doktorandek a doktorandů 2015 - Vztahy mezi sociálním a materiálním. 2015.
  10. WALTER, Vilém, Lukáš HERMAN a Zdeněk STACHOŇ. Reconstructive 3D models of the Brno for the years 1400, 1645 and 1749 and their use in education. In Gartner G., Huang H. Proceedings of the 1st ICA European Symposium on Cartography. Vienna: Research Group Cartography, Vienna University of Technology, 2015. s. 266-271. ISBN 978-1-907075-03-2.
  11. ONDREJKA, Peter, Lukáš HERMAN, Jan RUSSNÁK, Petr KUBÍČEK, Róbert CIBULA, Pavel GROCHAL, Josef CHRÁST, Adam MERTEL a Daniel VRBÍK. Spatial analysis of police open data as a part of community policing – an example of Pardubice city (Czech Republic). In Gartner G., Huang H. Proceedings of the 1st ICA European Symposium on Cartography. Vienna: Research Group Cartography, Vienna University of Technology, 2015. s. 92-97. ISBN 978-1-907075-03-2.
  12. HERMAN, Lukáš a Jan RUSSNÁK. X3DOM: otevřená webová platforma pro prezentaci 3D geografických dat a e-learning. In Lněnička L. Sborník abstraktů - 23. středoevropská geografická konference - Středoevropský prostor v pohledu současné geografie,. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 13-14. ISBN 978-80-210-7986-1.
  13. HERMAN, Lukáš. 3D vizualizace modelů terénu pomocí webových technologií. In Tomáš Inspektor, Jiří Horák, Jan Růžička. Sborník příspěvků ze symposia GIS Ostrava 2015 - Současné výzvy geoinformatiky. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-80-248-3678-2.
  14. HERMAN, Lukáš a Tomáš ŘEZNÍK. 3D Web Visualization of Environmental Information – Integration of Heterogeneous Data Sources when Providing Navigation and Interaction. In Mallet C., Paparoditis N., Dowman I., Oude Elberink S., Raimond A.-M., Sithole G., Rabatel G., Rottensteiner F., Briottet X., Christophe S., Çöltekin A., Patanè G. ISPRS Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XL-3/W3. La Grande Motte, France: Copernicus GmbH, 2015. s. 479-485. ISSN 1682-1750. doi:10.5194/isprsarchives-XL-3-W3-479-2015.

  2014

  1. HERMAN, Lukáš, Jan RUSSNÁK, Zdeněk STACHOŇ a David MIKSTEIN. Cartographic Symbols for 3D Visualization in Facility Management Domain. In Georg Gartner, Haosheng Huang. Proceedings of the 11th International Symposium on Location-Based Services. Vienna: Vienna University of Technology, 2014. s. 164-167. ISBN 978-1-907075-07-0.
  2. HERMAN, Lukáš. Metody vizualizace vícedimenzionálních dat prostřednictvím otevřených webových technologií. In Tomáš Inspektor, Jiří Horák, Jan Růžička. Sborník příspěvků ze symposia GIS Ostrava 2014 - Geoinformatika v pohybu. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-80-248-3305-7.
  3. HERMAN, Lukáš, Zdeněk STACHOŇ, Zbyněk ŠTĚRBA, Čeněk ŠAŠINKA, Kateřina ŠPRIŇAROVÁ, Vojtěch JUŘÍK, Jiří CHMELÍK, Barbora KOZLÍKOVÁ a Rastislav TISOVČÍK. Role uživatelského rozhraní při práci s 3D prostorovými daty. In Sborník abstraktù příspěvků ze semináře Geomatika v projektech 2014. 2014. ISBN 978-80-263-0796-9.

  2013

  1. HERMAN, Lukáš. Adaptivní 3D vizualizace měst. In Tomáš Inspektor, Jiří Horák, Jan Růžička. Sborník příspěvků ze symposia GIS Ostrava 2013 - Geoinformatika pro společnost. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-80-248-2951-7.
  2. HERMAN, Lukáš. Možnosti 3D vizualizace prostorových dat ve webovém prohlížeči. In 20. kartografická konference. 2013. ISBN 978-80-263-0508-8.
  3. HERMAN, Lukáš. Otevřené 3D formáty a jejich využití v geoinformatice. In Geografický výzkum: Participace a angažovanost geografického výzkumu. 2013.
  4. HERMAN, Lukáš. Technologies for interactive visualization of 3D spatial data. In Commission Meeting - ICA Commission on Maps and the Internet. 2013.
  5. HERMAN, Lukáš, Andrea KÝNOVÁ a Jan RUSSNÁK. Vybrané aspekty 3D modelování zástavby. In JUNIORSTAV 2013 - 15. odborná konference doktorského studia. 1. vydání. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-80-214-4670-0.
  6. HERMAN, Lukáš a Tomáš ŘEZNÍK. Web 3D Visualization of Noise Mapping for Extended INSPIRE Buildings Model. In Hřebíček, J., Schimak, G., Kubásek, M., Rizzoli, A. E. Environmental Software Systems. Fostering Information Sharing. Berlin Heidelberg: Springer, 2013. s. 414-424. ISBN 978-3-642-41150-2. doi:10.1007/978-3-642-41151-9_39.
  7. HERMAN, Lukáš. 3D kartografická vizualizace v prostředí internetu: technologické možnosti a bariéry. In Robert Osman. Geografický výzkum: Společnost a příroda v období krize. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 45-55. ISBN 978-80-210-6230-6.

  2012

  1. KONEČNÝ, Milan, Petr KUBÍČEK, Petr DUDA, Lukáš HERMAN, Miroslav KOLÁŘ, Jiří KOZEL, Eva MULÍČKOVÁ, Tomáš ŘEZNÍK, Zdeněk STACHOŇ, Radim ŠTAMPACH a Zbyněk ŠTĚRBA. Datové infrastruktury pro prostorově informační společnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 100 s. ISBN 978-80-210-6014-2.
  2. HERMAN, Lukáš. TECHNOLOGIE PRO 3D VIZUALIZACI PROSTOROVÝCH DAT NA WEBU. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. 3. vyd,. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 3256-3265. ISBN 978-80-905243-3-0.
  3. HERMAN, Lukáš a Jan RUSSNÁK. Vybrané problémy konstrukce historických mapových děl na příkladu zpracování Historického atlasu vybraných území Evropy a Afriky podle Klaudia Ptolemaia. In Bohuslav Veverka, Petr Soukup. Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a dálkovém průzkumu Země. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 45-52. ISBN 978-80-01-05131-3.
  4. HERMAN, Lukáš. 3D modelování v kontextu geoinformačních standardů. In Datové infrastruktury pro prostorově informační společnost. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 51-62. ISBN 978-80-210-6014-2.

  2011

  1. HERMAN, Lukáš. CityGML - moderní způsob modelování měst. In Bohuslav Veverka, Petr Soukup, Růžena Zimová. Digitální technologie v geoinformatice a kartografii. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 17-25. ISBN 978-80-01-04896-2.
  2. HERMAN, Lukáš. CityGML : nový směr ve 3D modelování [poster]. In 20. konference GIS Esri v ČR. 2011.
  3. KONEČNÝ, Milan, Šárka BŘEZINOVÁ, Milan Václav DRÁPELA, Lucie FRIEDMANNOVÁ, Lukáš HERMAN, Zuzana HÜBNEROVÁ, Miroslav KOLÁŘ, Jaromír KOLEJKA, Jiří KOZEL, Petr KUBÍČEK, Jitka KUČEROVÁ, Tomáš LUDÍK, Jaroslav MICHÁLEK, Darina MÍSAŘOVÁ, Eva MULÍČKOVÁ, Jaroslav RÁČEK, Marian RYBANSKÝ, Tomáš ŘEZNÍK, Zdeněk STACHOŇ, Hana SVATOŇOVÁ, Gustav ŠAFR, Čeněk ŠAŠINKA, Radim ŠTAMPACH, Zbyněk ŠTĚRBA, Kateřina TAJOVSKÁ, Václav TALHOFER, Zuzana TRNKOVÁ, Vítězslav VESELÝ a Jiří ZBOŘIL. Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. první. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 379 s. ISBN 978-80-210-5858-3.
  4. HERMAN, Lukáš, Jan RUSSNÁK, Zdeněk STACHOŇ a Daniel VRBÍK. Historický atlas vybraných území Evropy a Afriky podle Klaudia Ptolemaia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 56 s. ISBN 978-80-210-5625-1.
  5. HERMAN, Lukáš. Moderní kartografické metody modelování měst. In Sborník studentské konference GISáček 2011. 2011.
  6. HERMAN, Lukáš. Sémantický přístup ke 3D modelování se nazývá CityGML. GeoBusiness. Praha: Springwinter, s.r.o., 2011, roč. 10, č. 3, s. 40-42. ISSN 1802-4521.
  7. KOZEL, Jiří, Petr KUBÍČEK, Radim ŠTAMPACH a Lukáš HERMAN. Senzorové sítě a webové služby v krizovém řízení. In Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 129-145. ISBN 978-80-210-5858-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 11. 2023 14:49