Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. KUBÁTOVÁ, Jana. Hlášení a zprávy související s dokončením klinického hodnocení. In CZECRIN výroční vědecká konference. 2023. ISBN 978-80-280-0336-4.
 2. 2022

 3. KUBÁTOVÁ, Jana a Jennifer BELL. “All that is gold does not glitter”: Faecal microbiota transplantation. Medical Writing. European Medical Writers Association, 2022, roč. 31, č. 4, s. 78-83. ISSN 2047-4806. doi:10.56012/dawh4648.
 4. MALÁSKA, Jan, Jan STAŠEK, Frantisek DUSKA, Martin BALIK, Jan MACA, Jan HRUDA, Tomas VYMAZAL, Olga KLEMENTOVA, Jan ZATLOUKAL, Tomas GABRHELIK, Pavel NOVOTNY, Regina DEMLOVÁ, Jana KUBÁTOVÁ, Jana UNAR VINKLEROVÁ, Adam SVOBODNÍK, Milan KRATOCHVÍL, Jozef KLUČKA, Roman GÁL a Mervyn SINGER. Effect of dexamethasone in patients with ARDS and COVID-19 (REMED trial)-study protocol for a prospective, multi-centre, open-label, parallel-group, randomized controlled trial. Trials. London: BMC, 2022, roč. 23, č. 1, s. 1-15. ISSN 1745-6215. doi:10.1186/s13063-021-05963-6.
 5. MÁLEK, Filip, Miloš TÁBORSKÝ, Ivan MÁLEK, Tomáš PALEČEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Jindřich ŠPINAR, Vojtěch MELENOVSKÝ, Jan KREJČÍ, Aleš LINHART, Radek PUDIL, Petr OŠŤÁDAL, Jiří VESELÝ, Jana KUBÁTOVÁ a Jana UNAR VINKLEROVÁ. Multicentrická, observační, prospektivní studie zaměřená na úroveň diagnostiky a léčby chronického srdečního selhání v České republice – MOST HF. Zdůvodnění a uspořádání studie. cor et Vasa. PRAGUE: CZECH SOC CARDIOLOGY & CZECH SOC CARDIOVASCULAR SURGERY, 2022, roč. 64, č. 6, s. 585-587. ISSN 0010-8650. doi:10.33678/cor.2022.118.
 6. DEMLOVÁ, Regina a Jana KUBÁTOVÁ. Zpráva o průběhu klinického hodnocení KDO_DC1311 (EudraCT č. 2014-003388-39) za období od 10.09.2021 do 09.09.2022. NA. Brno: MU LF/MŠMT, 2022. 4 s. NA.
 7. 2021

 8. MALÁSKA, Jan, Jan STAŠEK, Frantisek DUSKA, Martin BALIK, Jan MACA, Jan HRUDA, Tomáš VYMAZAL, Olga KLEMENTOVA, Jan ZATLOUKAL, Tomas GABRHELIK, Pavel NOVOTNY, Regina DEMLOVÁ, Jana KUBÁTOVÁ, Jana VINKLEROVÁ, Adam SVOBODNÍK, Milan KRATOCHVÍL, Jozef KLUČKA, Roman GÁL a Mervyn SINGER. Effect of dexamethasone in patients with ARDS and COVID-19-prospective, multi-centre, open-label, parallel-group, randomised controlled trial (REMED trial): A structured summary of a study protocol for a randomised controlled trial. TRIALS. London: BMC, 2021, roč. 22, č. 1, s. 1-4. ISSN 1745-6215. doi:10.1186/s13063-021-05116-9.
 9. DEMLOVÁ, Regina a Jana KUBÁTOVÁ. Zpráva o průběhu klinického hodnocení KDO_DC1311 Annual Report za období 10. září 2020 ‒ 9. září 2021. NA. Brno: MU LF/MŠMT, 2021. 4 s. NA.
 10. 2020

 11. DEMLOVÁ, Regina a Jana KUBÁTOVÁ. Zpráva o průběhu klinického hodnocení „Protinádorová terapie s ex vivo manipulovanými dendritickými buňkami produkujícími interleukin-12 u dětských, adolescentních a mladých dospělých pacientů s progredujícími, relabujícími nebo primárně metastatickými malignitami vysokého rizika". 2020.
 12. 2019

 13. FĚDOROVÁ, Lenka, Peter MÚDRY, Kateřina PILÁTOVÁ, Iveta SELINGEROVA, Jana MERHAUTOVÁ, Zdenek REHAK, Dalibor VALÍK, Eva HLAVÁČKOVÁ, Dáša ČERNÁ, Lucie FABEROVÁ, Pavel MAZÁNEK, Zdeněk PAVELKA, Regina DEMLOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. Assessment of Immune Response Following Dendritic Cell-Based Immunotherapy in Pediatric Patients With Relapsing Sarcoma. Frontiers in Oncology. Lausanne: Frontiers Media S.A., 2019, roč. 9, NOV 14 2019, s. 1-12. ISSN 2234-943X. doi:10.3389/fonc.2019.01169.
 14. HLAVÁČKOVÁ, Eva, Kateřina PILÁTOVÁ, Dáša ČERNÁ, Iveta SELINGEROVA, Peter MÚDRY, Pavel MAZÁNEK, Lenka FĚDOROVÁ, Jana MERHAUTOVÁ, Lucie JUREČKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Rita PACASOVA, Lucie FLAJŠAROVÁ, Lenka SOUČKOVÁ, Regina DEMLOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Dalibor VALÍK a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. Dendritic Cell-Based Immunotherapy in Advanced Sarcoma and Neuroblastoma Pediatric Patients: Anti-cancer Treatment Preceding Monocyte Harvest Impairs the Immunostimulatory and Antigen-Presenting Behavior of DCs and Manufacturing Process Outcome. Frontiers in Oncology. Lausanne: Frontiers Media S.A., 2019, roč. 9, OCT 25 2019, s. 1-15. ISSN 2234-943X. doi:10.3389/fonc.2019.01034.
 15. MERHAUTOVÁ, Jana. Protokol akademické klinické studie - průvodce na cestě od myšlenky k publikaci. In Výroční vědecká konference CZECRIN 2019. 2019. ISBN 978-80-210-9295-2.
 16. MERHAUTOVÁ, Jana. Spektrum cílených léčiv v onkologii optikou molekulární farmakologie. In XXIII. Biologické dny 2019. 2019. ISBN 978-80-270-6488-5.
 17. MERHAUTOVÁ, Jana, Lenka SOUČKOVÁ, Kateřina NEBESKÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Regina DEMLOVÁ. Sunitinib in the Pediatric Clinical Practice. In Vasso Anastasia. Sunitinib: Mechanisms, Interactions and Side Effects. 1st ed. New York (USA): Nova Science Publishers, 2019. s. 49-94. ISBN 978-1-5361-4239-6.
 18. 2018

 19. HOŘAVOVÁ, Lenka, Kateřina NEBESKÁ, Jana MERHAUTOVÁ, Regina DEMLOVÁ a Lenka SOUČKOVÁ. Akademické klinické studie v České republice – přehled za období 2004–2017. Klinická farmakologie a farmacie. Olomouc: Solen, 2018, roč. 32, č. 4, s. 3-9. ISSN 1212-7973.
 20. NEBESKÁ, Kateřina, Jana MERHAUTOVÁ, Lenka SOUČKOVÁ, Regina DEMLOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Nežádoucí účinky cílené protinádorové léčby u pediatrických onkologických pacientů na příkladu sunitinibu. In 19. česká konference klinické farmakologie. 2018. ISBN 978-80-86793-47-4.
 21. MÚDRY, Peter, Pavel MAZÁNEK, Jana MERHAUTOVÁ, Lenka SOUČKOVÁ, Regina DEMLOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Protinádorová vakcína u dětských pacientů - akademické klinické hodnocení – 2 roky zkušeností. In XXVIII. Konference dětských hematologů a onkologů. 2018.
 22. NEBESKÁ, Kateřina, Jana MERHAUTOVÁ, Lenka SOUČKOVÁ, Regina DEMLOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. SUNITINIB IN THE PAEDIATRIC ONCOLOGY – CURRENT CLINICAL RESEARCH. In 68. ČESKO-SLOVENSKÉ FARMAKOLOGICKÉ DNY. 2018. ISBN 978-80-906595-6-8.
 23. SOUČKOVÁ, Lenka, Kateřina NEBESKÁ, Jana MERHAUTOVÁ, Lenka HOŘAVOVÁ, Regina DEMLOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Sunitinib v pediatrické onkologii - analýza dat z klinických studií, registrů a kazuistik. In XXVIII. Konference dětských hematologů a onkologů. 2018.
 24. 2017

 25. JUŘICA, Jan, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jana RUDÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Jana MERHAUTOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ, Jana NOVÁKOVÁ, Tibor ŠTARK, Katarína TABIOVÁ, Lea JEDONKOVÁ a Milan ŠENKÝŘ. Atlas Léčivých rostlin. 2017. In Atlas of medicinal plants. Lékařská fakulta, 2017.
 26. VYCHYTILOVÁ, Petra, Jana MERHAUTOVÁ, Táňa MACHÁČKOVÁ, Irene GUTIERREZ-GARCIA, José GARCIA-SOLANO, Lenka RADOVÁ, Dominika BRCHNELOVÁ, Kateřina SLABÁ, Marek SVOBODA, Jana HALÁMKOVÁ, Regina DEMLOVÁ, Igor KISS, Rostislav VYZULA, Pablo CONESA-ZAMORA a Ondřej SLABÝ. MiR-215-5p is a tumor suppressor in colorectal cancer targeting EGFR ligand epiregulin and its transcriptional inducer HOXB9. Oncogenesis. New York, USA: Nature publishing group, 2017, roč. 6, č. 11, s. 399-412. ISSN 2157-9024. doi:10.1038/s41389-017-0006-6.
 27. 2016

 28. MERHAUTOVÁ, Jana, Regina DEMLOVÁ a Ondřej SLABÝ. MicroRNA-Based Therapy in Animal Models of Selected Gastrointestinal Cancers. Frontiers in Pharmacology. Lausanne: Frontiers Media SA, 2016, roč. 7, č. 329, s. 1-21. ISSN 1663-9812. doi:10.3389/fphar.2016.00329.
 29. MERHAUTOVÁ, Jana, Petra VYCHYTILOVÁ, Regina DEMLOVÁ a Ondřej SLABÝ. MikroRNA-215 jako potenciální terapeutický cíl u kolorektálního karcinomu. In Květinův den - Seminář mladých farmakologů a toxikologů, 6. ročník. 2016.
 30. MERHAUTOVÁ, Jana, Petra VYCHYTILOVÁ, Regina DEMLOVÁ a Ondřej SLABÝ. MiR-215 jako potenciální terapeutický cíl: pilotní studie systémového podání miRNA-mimics v animálním modelu kolorektálního karcinomu. In XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2016. ISSN 0862-495X.
 31. BABINSKÁ, Zuzana, Jana RUDÁ, Petra AMCHOVÁ, Jana MERHAUTOVÁ, Ladislav DUŠEK a Alexandra ŠULCOVÁ. Olfactory bulbectomy increases reinstatement of methamphetamine seeking after a forced abstinence in rats. Behavioural Brain Research. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2016, roč. 297, "neuvedeno", s. 20-27. ISSN 0166-4328. doi:10.1016/j.bbr.2015.09.035.
 32. ZENDULKA, Ondřej, Jan JUŘICA, Leoš LANDA, Alena MÁCHALOVÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Hana KOSTKOVÁ, Jana MERHAUTOVÁ a Kristýna NOSKOVÁ. Soubor kazuistik z farmakologie. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISSN 1802-128X.
 33. ZENDULKA, Ondřej, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Jan JUŘICA, Hana KOSTKOVÁ, Leoš LANDA, Alena MÁCHALOVÁ, Jana MERHAUTOVÁ a Kristýna NOSKOVÁ. Soubor kazuistik z farmakologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISSN 1802-128X.
 34. MERHAUTOVÁ, Jana, Petra VYCHYTILOVÁ, Regina DEMLOVÁ a Ondřej SLABÝ. Systemic administration of miRNA mimics by liposomal delivery system in animal model of colorectal carcinoma. Physiological Research. Prague: Czech Academy of Sciences, 2016, roč. 65, Suppl. 4, s. "S481"-"S488", 8 s. ISSN 0862-8408. doi:10.33549/physiolres.933546.
 35. 2015

 36. MERHAUTOVÁ, Jana, Renata HÉŽOVÁ, Alexandr POPRACH, Regina DEMLOVÁ a Ondřej SLABÝ. Analýza mikroRNA asociovaných s progresí metastatického renálního karcinomu u pacientů léčených sunitinibem. In 59. Studentská vědecká konference LF MU. 2015. ISBN 978-80-210-7852-9.
 37. MERHAUTOVÁ, Jana, Renata HÉŽOVÁ, Alexandr POPRACH, Marek SVOBODA, Regina DEMLOVÁ a Ondřej SLABÝ. MiRNAs associated with time to progression in metastatic renal cell carcinoma patients treated with sunitinib. In 18th ECCO - 40th ESMO European Cancer Congress. 2015. ISSN 0959-8049. doi:10.1016/S0959-8049(15)30049-6.
 38. MERHAUTOVÁ, Jana, Renata HÉŽOVÁ, Alexandr POPRACH, Regina DEMLOVÁ a Ondřej SLABÝ. miR-155 and miR-484 Are Associated with Time to Progression in Metastatic Renal Cell Carcinoma Patients Treated with Sunitinib. In XI. Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology Days, Olomouc. 2015. ISBN 978-80-260-8368-9.
 39. MERHAUTOVÁ, Jana, Renata HÉŽOVÁ, Alexandr POPRACH, Alena KOVAŘÍKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Marek SVOBODA, Rostislav VYZULA, Regina DEMLOVÁ a Ondřej SLABÝ. miR-155 and miR-484 Are Associated with Time to Progression in Metastatic Renal Cell Carcinoma Treated with Sunitinib. BioMed Research International. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2015, roč. 2015, č. 941980, s. 1-5. ISSN 2314-6133. doi:10.1155/2015/941980.
 40. VYCHYTILOVÁ, Petra, Jana MERHAUTOVÁ, Jitka MLČOCHOVÁ, Lenka RADOVÁ, Robert ILIEV, Marek SVOBODA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. MiR-215 is a tumor suppressor in colorectal cancer in vitro and in vivo. In 106th Annual Meeting of the American Association for Cancer Research 2015, Philadelphia. 2015. ISSN 0008-5472. doi:10.1158/1538-7445.AM2015-237.
 41. MERHAUTOVÁ, Jana, Petra VYCHYTILOVÁ, Ondřej SLABÝ a Regina DEMLOVÁ. MiR-215 jako potenciální terapeutický cíl: pilotní studie navýšení exprese v animálním modelu kolorektálního karcinomu. In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2015.
 42. BABINSKÁ, Zuzana, Jana RUDÁ, Petra AMCHOVÁ, Jana MERHAUTOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Relapse of methamphetamine addiction in animal model of depression. In 5th meeting of Mediterranean Neuroscience Society. 2015.
 43. KUČEROVÁ, Jana, Zuzana BABINSKÁ, Petra AMCHOVÁ, Jana MERHAUTOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Vliv pohlaví a depresivního fenotypu na relaps metamfetaminové závislosti v operantním potkaním modelu. In 57. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2015.
 44. 2014

 45. MERHAUTOVÁ, Jana, Renata HÉŽOVÁ, Alena KOVAŘÍKOVÁ, Alexandr POPRACH, Marek SVOBODA a Ondřej SLABÝ. MiRNA jako potenciální prediktivní markery léčby sunitinibem u metastatického renálního karcinomu. In XXI. Biologické dny (Pokroky a výzvy současné nádorové biologie). 2014.
 46. VYCHYTILOVÁ, Petra, Jitka MLČOCHOVÁ, Jana MERHAUTOVÁ, Lenka RADOVÁ, Marek SVOBODA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. MiR-215 as an important tumor suppressor in colorectal cancer patients. In X. Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology Days, Olomouc, 2014. 2014.
 47. MERHAUTOVÁ, Jana, Petra VYCHYTILOVÁ, Regina DEMLOVÁ a Ondřej SLABÝ. Navýšení exprese miR-215 in vivo ovlivňuje velikost nádoru v animálním modelu kolorektálního karcinomu. In X. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie Olomouc. 2014.
 48. 2013

 49. ŠULCOVÁ, Alexandra, Jana MERHAUTOVÁ, Alena MÁCHALOVÁ a Karel ŠLAIS. Methamphetamine pretreatment increases stimulatory effect of modafinil challenge dose on mouse locomotor behaviour. In 15th biennal meeting of the EBPS, La Rochelle Sept 6th - 9th 2013. 2013.
 50. MERHAUTOVÁ, Jana, Alena MÁCHALOVÁ, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Modafinil v terapii závislosti na psychostimulanciích - preklinická studie vývoje zkřížené senzitizace. In 55. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2013. ISSN 1211-7579.
 51. 2012

 52. MERHAUTOVÁ, Jana, Alena MÁCHALOVÁ, Karel ŠLAIS a Alexandra ŠULCOVÁ. Methamphetamine cross-sensitises to stimulatory effects of modafinil on locomotor mouse behaviour. In 25th ECNP Congress. 2012. ISSN 0924-977X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 10. 2023 18:21