Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Advisory Board member - Classica Cracoviensia. Classica Cracoviensia, 2021. ISSN 1505-8913.
 2. KULHÁNKOVÁ, Markéta. "For Old Men Too Can Play, Albeit More Wisely So" : The Game of Discourses in the Ptochoprodromika. In Marciniak, Przemyslaw; Nilsson, Ingela. Satire in the Middle Byzantine Period. The Golden Age of Laughter? Leiden: Brill, 2021. s. 304-323. Explorations in Medieval Culture, vol. 12. ISBN 978-90-04-43438-7. doi:10.1163/9789004442566_016.
 3. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Mezi Achilleem a Siegfriedem: Řecký středověký epos o Dvojrodém Hraničáři. In XXIX. Letní škola klasických studií, 2021. 2021.
 4. KULHÁNKOVÁ, Markéta a Ingela NILSSON. Motifs, Influences, and Narrative Strategies in the Epics of the Medieval East and West. 2021.
 5. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Narrative coherence in Digenes Akrites (G). Byzantine and Modern Greek Studies. Cambridge: Cambridge University Press, 2021, roč. 45, č. 2, s. 184-198. ISSN 0307-0131. doi:10.1017/byz.2021.14.
 6. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Space in Edifying Stories: The Case of Anastasios Sinaites. In Storyworlds in Collections. Toward a Theory of the Ancient and Byzantine Tale (2nd - 7th c. CE), University of Cyprus, 26-27 November. 2021.
 7. TICHÁ, Pavla a Markéta KULHÁNKOVÁ. Vatican Hill in the Time of Conversion. The Phrygianum Neighboring Old Saint Peter’s. Means of Christian Conversion in Late Antiquity Objects, Bodies, and Rituals. = Convivium Supplementum. 2021, roč. 2021, Supplementum 3, s. 42-61. ISSN 2336-3452. doi:10.1484/M.CONVISUP-EB.5.130933.
 8. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Virtuální kulatý stůl. Proč a k čemu diachronní naratologie? Bohemica litteraria. Masarykova univerzita, 2021, roč. 24, č. 2, s. 139-149, 21 s. ISSN 1213-2144. doi:10.5817/BL2021-2-7.
 9. 2020

 10. CIKÁN, Ondřej a Markéta KULHÁNKOVÁ. Die Welt des Digenes Akrites : Zu den Eigennamen in der Grottaferrata-Version unter Berücksichtigung historischer Schichten und literarischer Assoziationsmöglichkeiten. BYZANTINOSLAVICA-REVUE INTERNATIONALE DES ETUDES BYZANTINES. Euroslavica, 2020, roč. 78, 1-2, s. 240-261. ISSN 0007-7712.
 11. TOMASCO, Miloš a Markéta KULHÁNKOVÁ. Kazantzakisova Odyssea : Několik poznámek k dílu a jeho českému překladu. Neograeca Bohemica. Česká společnost novořeckých studií o.s., 2020, roč. 20, č. 1, s. 88-92. ISSN 1803-6414. doi:10.5817/NGB2020-1-5.
 12. TICHÁ, Pavla a Markéta KULHÁNKOVÁ. Old Saint Peter’s Neighbouring Phrygianum: Conversions on the Vatican Hill. In Materiality amd Conversion: The Role of Material and Visual Cultures in the Christianization of the Latin West. 2020.
 13. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Prostředky k dosažení narativní koherence v byzantském eposu Digenis Akritis. In Dílna diachronní naratologie II: Narativní a textová koherence: absence, latence, (ne)samozřejmost. 2020.
 14. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Space in edifying stories : The case of Anastasios Sinaites. In International Workshop : Storyworlds in Collections : Toward a Theory of the Ancient and Byzantine Tale (2nd c. - 7th c. CE), 04-05 December, 2020 University of Cyprus. 2020.
 15. BORDINO, Chiara, Markéta KULHÁNKOVÁ, Tomáš WEISSAR, Karolina FOLETTI, Pavla TICHÁ a Ivan FOLETTI. Teorie obrazu v raném křesťanství? Výběr textů pozdně antických myslitelů s komentářem. Brno: Books and Pipes, 2020. 261 s. Parva Convivia VII. ISBN 978-80-7485-213-8.
 16. 2019

 17. KULHÁNKOVÁ, Markéta a Uffe HOLMSGAARD ERIKSEN. Byzantinistik / Byzantine Studies. In Eva von Contzen - Stephan Tilg. Handbuch Historische Narratologie. Stuttgart: J. B. Metzler, 2019. s. 307-309. ISBN 978-3-476-04713-7. doi:10.1007/978-3-476-04714-4_30.
 18. KULHÁNKOVÁ, Markéta. "Oi eikones sta ktiria kai oi mnimes stis kardies" : treis opseis tis eikonomachikis epochis sti neoelliniki afigimatiki logotechnia. Neograeca Bohemica. Brno: Česká společnost novořeckých studií, z. s., 2019, roč. 19, č. 1, s. 9-23. ISSN 1803-6414.
 19. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Panagiotis Agapitos. Smaltová medúza (orig. H Medousa apo smalto). 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2019. ISBN 978-80-7601-179-3.
 20. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Přítomnost/absence vypravěče v byzantské veršované narativní literatuře. In Konkurence vypravěče a příběhu. Dílna diachronní naratologie. 2019.
 21. KULHÁNKOVÁ, Markéta. (rec.) Eva von Contzen — Florian Kragl (edd.): Narratologie und mittelalterliches Erzählen. Autor, Erzähler, Perspektive, Zeit und Raum. Berlin/Boston, De Gruyter 2018. Česká literatura. Praha: AV ČR, Ústav pro českou literaturu, 2019, roč. 67, č. 4, s. 591-595. ISSN 0009-0468.
 22. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Saints and Monks on the Move: The Case of Edifying Stories. In Holiness on the Move. Travelling Saints in Byzantium. An International Workshop. 22 February 2019, Newcastle University. 2019.
 23. KULHÁNKOVÁ, Markéta. The Ambivalent Approach to Books and the Written Word in Byzantine Edifying Stories. In International Medieval Congress, 1-4 July 2019, Leeds. 2019.
 24. KULHÁNKOVÁ, Markéta. The narratological analysis of Digenis Akritis. In 15th Congress of the Fédération internationale des associations d'études classiques and the Classical Association annual conference 2019, 5.-8. 7. 2019, London. 2019.
 25. 2018

 26. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Byzantine Edifying Stories between Orality and Literacy. In From Homer to Hatzi-Yavrouda – Aspects of oral narration in the Greek tradition, Athens 29th-30th September 2018. 2018.
 27. KULHÁNKOVÁ, Markéta a Przemyslaw Tadeusz MARCINIAK. Byzantium and the Modern Imagination : Patterns of the Reception of Byzantium in Modern Culture. 2018.
 28. KULHÁNKOVÁ, Markéta a Ondřej CIKÁN. Digenis Akritis : Byzantský epos o Dvojrodém Hraničáři. 1. vyd. Červený Kostelec: Mervart, Pavel, 2018. 214 s. Byzantská knihovna, sv. 5. ISBN 978-80-7465-342-1.
 29. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Digenis Akritis. Dvojrodý Hraničář řeckého středověku. In Dějiny a současnost. Praha: Dějiny a současnost, 2018. s. 34-36. ISSN 0418-5129.
 30. KULHÁNKOVÁ, Markéta. I eikonomachia sti neoelliniki afigimatiki logotechnia. In 6th European Congress of Modern Greek Studies, Lund, 4th - 6th October. 2018.
 31. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Mystification, Coming-of-age Novel and Murder Mystery: Three Fragments of Byzantium in Czech Literature. In Byzantium and the Modern Imagination. Patterns of the Reception of Byzantium in Modern Culture, Brno, 12.-13. 9. 2018. 2018.
 32. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Panagiotis Agapitos. Bronzové oko (orig. O chalkinos ofthalmos). 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 2018. ISBN 978-80-7429-889-9.
 33. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Ptochoprodromos between Orality and Literacy. In Byzantine poetry in the 'Long' Twelfth Century, Vienna, 13. - 15. 6. 2018. 2018.
 34. KULHÁNKOVÁ, Markéta a Markéta MACURA. (rec.) Charis Messis - Margaret Mullett - Ingela Nilsson (eds.), Storytelling in Byzantium. Uppsala 2018. Byzantinoslavica : sborník pro studium byzantsko-slovanských vztahů. Praha: Euroslavica, 2018, roč. 76, 1-2, s. 319-322. ISSN 0007-7712.
 35. KULHÁNKOVÁ, Markéta. The Blending of Diegetic and Metadiegetic in the Greek Prodromic Poetry of the 12th century. In Metalepsis in Premodern Literature, Albert-Ludwig Universität Freiburg, 24. Juli 2018. 2018.
 36. 2017

 37. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Aspects of voice in the Byzantine edifying story. In God, the Saint and the text: Hagiographical studies as an interdisciplinary field. Hagiography workshop, Oslo, 24 – 25 November 2017. 2017.
 38. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Byzantská literatura a historická naratologie. In 2. byzantologický den, Slovanský ústav Akademie věd ČR, Praha, 6. 10. 2017. 2017.
 39. KULHÁNKOVÁ, Markéta. „Duši těší prodlévat ve starých příbězích“: byzantská literatura a diachronní naratologie. In Brněnský naratologický kroužek, 19. 4. 2017. 2017.
 40. KULHÁNKOVÁ, Markéta a Ondřej CIKÁN. K novému českému překladu byzantské epické básně Digenis Akritis. Neograeca Bohemica. Česká společnost novořeckých studií o.s., 2017, roč. 17, č. 2017, s. 63-85. ISSN 1803-6414.
 41. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Scenic narration in the Daniel Sketiotes Dossier of spiritually beneficial tales. Scandinavian Journal for Byzantine and Modern Greek Studies. 2017, roč. 3, č. 1, s. 61-79. ISSN 2002-0007.
 42. KULHÁNKOVÁ, Markéta. „Such were my dread sufferings, almighty crowned lord.“ A tentative pragma-narratological analysis of Ptochoprodromic Poems. In The 5th International Conference of the European Narratology Network: Narrative and Narratology: Metamorphosing the Structures, Prague, 13th - 15th September 2017. 2017.
 43. 2016

 44. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Ebenová loutna (orig. To evenino lauto). 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2016. ISBN 978-80-7429-308-5.
 45. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Konstantinos Kaisarios Dapontes, Oslavný popis ostrova Samu (úryvek). In Plav. 2016. s. 60. ISSN 1802-4734.
 46. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Panagiotis Roilos (ed.), Medieval Greek Storytelling. Fictionality and Narrative in Byzantium (recenze). Byzantinoslavica : sborník pro studium byzantsko-slovanských vztahů. Euroslavica, 2016, roč. 74, s. 270-273. ISSN 0007-7712.
 47. KULHÁNKOVÁ, Markéta. (Pseudo)orality in the Byzantine edifying story. In To see, to report, to persuade. Narrative and Verisimilitude in Byzantium. Uppsala University. 2016.
 48. KULHÁNKOVÁ, Markéta. “Telling” and “Showing” in the Construction of Heroes in Byzantine Edifying Stories. In Holy Hero(in)es. Literary Constructions of Heroism in Late Antique and Early Medieval Hagiography. University Ghent. 2016.
 49. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Translating Byzantine Literature into Czech: Development, Approaches, Trends. In 23rd International Conference of Byzantine Studies. Belgrade. 2016.
 50. KULHÁNKOVÁ, Markéta a Martina ČECHOVÁ. 23rd International Congress of Byzantine Studies, Belgrade, Serbia. Byzantinoslavica : sborník pro studium byzantsko-slovanských vztahů. Praha: Euroslavica, 2016, roč. 74, 1-2, s. 259-260. ISSN 0007-7712.
 51. 2015

 52. KULHÁNKOVÁ, Markéta. členka Českého národního byzantologického komitétu (AVČR). Český národní byzantologický komitét, 2015.
 53. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Členka redakční rady časopisu Byzantinoslavica. Byzantinoslavica, 2015. ISSN 0007-7712.
 54. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Členka redakční rady časopisu Byzantinoslavica. Byzantinoslavica, 2015 - 2021. ISSN 0007-7712.
 55. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Das gottgefällige Abenteuer. Eine narratologische Analyse der byzantinischen erbaulichen Erzählungen. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. 170 s. Pro Oriente : dědictví křesťanského Východu ; band 31. ISBN 978-80-7465-175-5.
 56. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Editorka časopisu Neograeca Bohemica. Neograeca Bohemica, 2015. ISSN 1803-6414.
 57. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Editorka časopisu Neograeca Bohemica. Neograeca Bohemica, 2015 - 2021. ISSN 1803-6414.
 58. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Milan Konečný. Česko-novořecký slovník. Praha: Klub prátel Řecka, 2015. Brno: Česká společnost novořeckých studií, z.s., 2015. 1 s. Neograeca Bohemica 15, s. 124. ISSN 1803-6414.
 59. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina a Markéta KULHÁNKOVÁ. Obituary note: Růžena Dostálová (Bratislava April 22, 1924 – Prague August 18, 2014). Praha: Slovanský ústav AVČR, 2015. 4 s. Byzantinoslavica 73/1-2, 2015, str. 195-198. ISSN 0007-7712.
 60. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Pavla Smetanová - Yiannis Koreček. Řecká ruleta. Příběhy lidí v nejisté době. Praha. Nakladatelství Lidové noviny, 2015. Brno: Česká společnost novořeckých studií, z.s., 2015. 3 s. Neograeca Bohemica 15, s. 129-131. ISSN 1803-6414.
 61. KULHÁNKOVÁ, Markéta a Simone SUMELIDU. Úvod do studia novořečtiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 138 s. ISBN 978-80-210-7840-6.
 62. KULHÁNKOVÁ, Markéta a Simone SUMELIDU. Úvod do studia novořečtiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-7989-2.
 63. KULHÁNKOVÁ, Markéta a Simone SUMELIDU. Úvod do studia novořečtiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-7840-6.
 64. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Zwischen Wüste und Welt: die Konstruktion des Raumes in den byzantinischen erbaulichen Erzählungen. Byzantinische Zeitschrift. München: De Gruyter, 2015, roč. 108, č. 2, s. 715-733. ISSN 0007-7704. doi:10.1515/bz-2015-0020.
 65. 2014

 66. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Byzantine Spiritually Beneficial Tales. In Seminars on Ancient Greek Literature and Culture, European Cultural Centre of Delphi, 2.-12. 8. 2014. 2014.
 67. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Der bestrafte Mönch. Ein erster Einblick in die Analyse der Erzähltechnik in den byzantinischen erbaulichen Diegeseis. Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2014, roč. 64, č. 1, s. 139-153. ISSN 0378-8660.
 68. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Diegesis in Greek Literature of Late Antiquity and Early Middle Ages (4th to 11th cent.). 2014.
 69. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Miraculous chronotope in the spiritually beneficial tales of Anastasios Sinaites. In Miracles and Wonders in Antiquity and Byzantium. 2014.
 70. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Narrator – Hero – Author in the Spiritually Beneficial Tales. In Diegesis in Greek Literature of Late Antiquity and Early Middle Ages (4th to 11th cent.). 2014.
 71. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Obrácení nevěstky Marie a jiné příběhy : byzantská vyprávění prospěšná pro duši. 1. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 181 s. Byzantská knihovna ; sv. 3. ISBN 978-80-7465-094-9.
 72. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Panagiotis Agapitos, Ebenová loutna (úryvek). In Plav. 2014. s. 22–24. ISSN 1802-4734.
 73. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Podivuhodné příběhy z pousteven i velkoměst a jejich cesta staletími. Parrésia : revue pro východní křesťanství. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014, roč. 7/2013, č. 1, s. 379-390. ISSN 1802-8209.
 74. KULHÁNKOVÁ, Markéta. To amyalo jiras sti vyzantini kai proimi neoelliniki logotechnia. Neograeca Bohemica. Brno: Česká společnost novořeckých studií, 2014, roč. 14, č. 1, s. 41-49. ISSN 1803-6414.
 75. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Žalozpěv bezejmenného básníka nad dobytím Konstantinopole. Parrésia : revue pro východní křesťanství. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014, roč. 7/2013, č. 1, s. 391-396. ISSN 1802-8209.
 76. 2012

 77. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Amyalo jiras stin ysterovyzantini kai proimi neoelliniki logotechnia. 2012.
 78. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Das Eindringen der Volkssprache in die byzantinische Literatur als eines der Elemente der asteiotes. Frühmittelalterliche Studien : Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität Münster. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 2012, roč. 45, č. 1, s. 233-243. ISSN 0071-9706.
 79. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Karagiozis mezi osmanskou mahallou a řeckým předměstím. Divadelní revue. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2012, roč. 23, č. 1, s. 46-59. ISSN 0862-5409.
 80. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Vyprávění pro duši Anastasia Sinajského a naratologická analýza žánru. 2012.
 81. 2011

 82. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Apotelei o Ptochoprodromos logotechniko prodromo tou Karagiozi? In Dimadis, Konstantinos. Proceedings of the 4th European Congress of Modern Greek Studies (Granada, 9-12 September 2010) : Identities in the Greek world (from 1204 to the present day), vol. 2. Athens: European Society of Modern Greek Studies, 2011. s. 513-522. ISBN 978-960-99699-3-2.
 83. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Figuren und Wortspiele in den byzantinischen Bettelgedichten und die Frage der Autorschaft. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova Univerzita, 2011, roč. 16, č. 1, s. 29-39. ISSN 1803-7402.
 84. KULHÁNKOVÁ, Markéta. K čertu ať táhne studium. Výbor z byzantské žebravé poezie. 1. vyd. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2011. 144 s. Byzantská knihovna, sv. 1. ISBN 978-80-87378-69-4.
 85. 2010

 86. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Byzantinische Betteldichtung. Verbindung des Klassischen mit dem Volkstümlichen. In A. Rhoby - E. Schiffer. Imitatio - aemulatio - variatio. Akten des internationalen wissenschaftlichen Symposions zur byzantinischen Sprache und Literatur. 1. vyd. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2010. s. 175-180. ISBN 978-3-7001-6825-6.
 87. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Paní moře. Řecké pohádky. 1. vyd. Praha: Argo, 2010. ISBN 978-80-257-0199-7.
 88. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Vaganten in Byzanz, Prodromoi im Westen. Parallelektüre von byzantinischer und lateinischer Betteldichtung des 12. Jahrhunderts. Byzantinoslavica. Praha: Euroslavica, 2010, roč. 68, 1-2, s. 241-256. ISSN 0007-7712.
 89. 2009

 90. KULHÁNKOVÁ, Markéta a Kateřina LOUDOVÁ. Epea pteroenta. Růženě Dostálové k narozeninám. Brno: Host, 2009. 341 s. ISBN 978-80-7294-320-3.
 91. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Ftochoi Prodromoi kai oi Latinoi syggeneis tous. Epaitiki poiisi sto Bzantio kai sti Dysi to 12o aiona. In Neograeca Bucurestiensia. Bucuresti: Editura Universitatii din Bucurestsi, 2009. s. 85-101. ISBN 978-973-737-723-4.
 92. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Ich bin auch eines schicken Mantels wert. Zum Manteltopos in der griechischen Dichtung, in: Markéta Kulhánková - Kateřina Loudová, Epea pteroenta. Růženě Dostálové k narozeninám. Brno: Host, 2009. s. 191–200. ISBN 978-80-7294-320-3.
 93. 2008

 94. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Byzantská žebravá poezie 12. století. Neograeca Bohemica. Brno: Česká společnost novořeckých studií, o.s, 2008, roč. 8, č. 5, s. 15-25. ISSN 1803-6414.
 95. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Die byzantinische Betteldichtung: Verbindung des Klassischen mit dem Volkstümlichen. In imitatio - variatio - aemulatio. Internationales wissenschaftliches Symposion zur byzantinischen Sprache und Literatur, Wien. 2008.
 96. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Parallelen zur antiken Literatur in der byzantinischen Betteldichtung. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 13, č. 1, s. 81-95. ISSN 1211-6335.
 97. 2006

 98. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Metafraseis tis neoellinikis logotechnias stin Tsechia meta tin ptosi tou oloklirotikou kathestotos. In Konstantinos A. Dimadis (ed.), O ellinikos kosmos anamesa stin epochi tou Diafotismou kai ston eikosto aiona, vol. 3. Athina: Ellenika Grammata, 2006. s. 267-272. ISBN 978-960-19-0078-0.
 99. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Ptochoprodromika im Vergleich zu den ersten Vagantengedichten. In Nechutová J., Radová I. (edd.), Laetae segetes. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 165-174. ISBN 80-210-4069-6.
 100. 2005

 101. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Literatura na cestě z Balkánského poloostrova do srdce Evropy. Brno: Brno, 2005. Host.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 10. 2022 08:34