Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

  1. JEDLIČKOVÁ, Helena. Komunitní a přírodní zahrady. In Pořad Magazín rádia Petrov. 1. vyd. Brno: rádio Petrov, 2015. Magazín.

  2014

  1. JEDLIČKOVÁ, Helena. Badatelsky orientovaná výuka z pohledu lektora Letní školy a pedagoga PdF. In Věda pro veřejnost v komunitní zahradě. 2014.
  2. JEDLIČKOVÁ, Helena. Inquiry-based learning. In Terénní přírodovědná praxe pedagogů škol JmK ve vysokohorské, krasové, přímořské a mořské přírodě. 2014.
  3. JEDLIČKOVÁ, Helena. Integrovaná tematická výuka a projektová výuka ve vzdělávání pro 21. století. In Terénní přírodovědná praxe pedagogů škol JmK ve vysokohorské, krasové, přímořské a mořské přírodě. 2014.
  4. JEDLIČKOVÁ, Helena. Modely zkušenostního učení ve vzdělávání pro 21. století na terénní přírodovědné praxi pedagogů škol JMK. In Patrik Matyášek. Metodická publikace. 1. vyd. BRNO: NOVÁ ŠKOLA, 2014, s. 87-96. ISBN 978-80-7289-652-3.
  5. JEDLIČKOVÁ, Helena. Natural and Community Garden for Primary Education in the 21st century. In Terénní přírodovědná praxe pedagogů škol JmK ve vysokohorské, krasové, přímořské a mořské přírodě. 2014.
  6. JEDLIČKOVÁ, Helena. Nebezpečné a jedovaté rostliny. In Pořad Magazín rádia Petrov. 1. vyd. Brno: rádio Petrov, 2014. Magazín.
  7. JEDLIČKOVÁ, Helena. Slavnosti sklizně 2014 v KOMUNITNÍ ZAHRADĚ. Ševčíková Kateřina, Tesař Pavel, Pavlíček Petr - technici. 2014.
  8. JEDLIČKOVÁ, Helena. „Šance pro každého“ - komunitní zahrada bez omezení. Dobešová Ludmila, student oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ. 2014. 2014.
  9. JEDLIČKOVÁ, Helena. Věda pro veřejnost v komunitní školní zahradě. Ševčíková Kateřina - konzultant. 2014.
  10. JEDLIČKOVÁ, Helena. Výstava "Barevný podzim 2014" na PdF MU v Brně. Ševčíková Kateřina aranžma interieru, Tesař Pavel, Pavlíček Petr - technici. 2014.
  11. JEDLIČKOVÁ, Helena. „Začít spolu“ - vrstevnická výuka v komunitní zahradě. Dobešová Ludmila, student oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ. 2014.

  2013

  1. JEDLIČKOVÁ, Helena. Badatelsky orientovaná přírodovědná výuka v obecných souvislostech, ve výzkumu a v praxi vzdělávání. In PaedDr. Anna Sandanusová, Ph.D. Priority terciárneho vzdelávania učiteľov prírodovedných, poľnohospodárskych a príbuzných odborov. první. Nitra (Slovensko): FPV UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filosofa v Nitre, Univerzita Karlova v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze 2013, 2013, s. 149-157. Prírodovedec č. 562 ,EDUCO, č. 12. ISBN 978-80-558-0510-8.
  2. JEDLIČKOVÁ, Helena. Výstava "Barevný podzim 2013" na PdF MU v Brně. Ševčíková Kateřina aranžma interieru, Tesař Pavel, Pavlíček Petr - technici. 2013.

  2012

  1. JEDLIČKOVÁ, Helena. Výstava "Barevný podzim 2012" na PdF MU v Brně. Ševčíková Kateřina aranžma interieru, Tesař Pavel- technici. 2012.

  2011

  1. JEDLIČKOVÁ, Helena. Výstava "Barevný podzim 2011" na PdF MU v Brně. Ševčíková Kateřina aranžma interieru, Tesař Pavel - technici. 2011.

  2010

  1. JEDLIČKOVÁ, Helena. Aktivizující metody, alternativní formy pedagogické praxe a konstruktivistický přístup v přípravě studentů Učitelství přírodopisu pro ZŠ na pracovišti Kejbaly PdF MU v Brně. Online. In Papáček, M. (ed.): Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. DiBi 2010. Sborník příspěvků semináře, 25. a 26. března 2010. České Budějovice: JčU České Budějovice, Ped.Fak., 2010, s. 72-80. ISBN 978-80-7394-210-6.
  2. JEDLIČKOVÁ, Helena, Barbara BAJD a Lenka HRADILOVÁ OGOREVC. EUROPEAN DIMENSION IN EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS. In Řehulka, E. (ed.). School and Health 21. Health education: Contexts and Inspiration. 1st edition. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2010, s. 57- 74. ISBN 978-80-210-5259-8.
  3. JEDLIČKOVÁ, Helena a Iva FRÝZOVÁ. LEARNING FROM EXPERIENCE AND KNOWLEDGE BASE OF TEACHING. In Řehulka, E. (ed.). School and Health 21. Health education: Contexts and Inspiration. 1st edition. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2010, s. 39- 56. ISBN 978-80-210-5259-8.
  4. JEDLIČKOVÁ, Helena. Pokojové rostliny v integrované výuce. In Papáček, M. Letní škola badatelsky orientovaného vyučování biologie. 2010.
  5. JEDLIČKOVÁ, Helena. Projekt Biologie pro život a zdraví,. model zkušenostního vzdělávání pro 21. století. In Sandanusová, A., Dytrtová, R. (ed.) Popularizace vědy a výzkumu ve vzdělávání. 1. vyd. Brno: TRIBUN EU, s.r.o., Brno, 2010, s. 21-26. EDUCO, č.9. ISBN 978-80-7399-150-0.
  6. JEDLIČKOVÁ, Helena. Vrstevnická výuka a výchova ke zdraví ve Školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. In 6th International Conference SCHOOL AND HEALTH 21. 2010.
  7. JEDLIČKOVÁ, Helena. Vrstevnické vyučování v terénu školní zahrady – zážitková pedagogika a konstruktivistický přístup v přípravě studentů Učitelství přírodopisu pro ZŠ na pracovišti Kejbaly PdF MU v Brně. Online. In Papáček. M. Papáček, M. (ed.): Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. DiBi 2010. Sborník příspěvků semináře, 25. a 26. března 2010. České Budějovice: JčU České Budějovice, Ped.Fak., 2010, s. 81-87. ISBN 978-80-7394-210-6.
  8. JEDLIČKOVÁ, Helena. Výstava "Barevný podzim 2010" na PdF MU v Brně. 2010.
  9. JEDLIČKOVÁ, Helena. „Vzdělávání pro udržitelnost a zdraví - pedagogická a prostá znalost učiva “. 2010.
  10. JEDLIČKOVÁ, Helena. Vznik a složení půdy - integrovaná tématická výuka, projektová výuka a zkušenostní učení. In Papáček, M. Letní škola badatelsky orientovaného vyučování biologie. 2010.

  2009

  1. HOFMANN, Eduard, Hana SVATOŇOVÁ, Boris RYCHNOVSKÝ, František ČAPKA, Iva FRÝZOVÁ, Helena JEDLIČKOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Ladislav DVOŘÁK a Pavel VYHŇÁK. Pracovní listy a studijní materiály k terénní výuce. 1. vyd. Katedra geografie PdF MU, 2009, 73 s.
  2. JEDLIČKOVÁ, Helena. PROJECT BIOLOGY FOR LIFE AND HEALTH. KEJBALY CENTRE, 15 YEARS OF EDUCATION FOR 21st CENTURY. In 5th International Conference SCHOOL AND HEALTH 21. 2009. ISBN 978-80-7392-098-2.
  3. JEDLIČKOVÁ, Helena a Kateřina ŠEVČÍKOVÁ. Projekt BIOLOGIE PRO ŽIVOT A ZDRAVÍ. Aranžování, alternativní metoda ve vzdělávání pro zdraví. In 5th International Conference SCHOOL AND HEALTH 21. 2009. ISBN 978-80-7392-098-2.
  4. JEDLIČKOVÁ, Helena a Lumír REICHMANN. Projekt BIOLOGIE PRO ŽIVOT A ZDRAVÍ. LUŽNÍ LES, model zkušenostního učení ve vzdělávání pro zdraví. In 5th International Conference SCHOOL AND HEALTH 21. 2009. ISBN 978-80-7392-098-2.
  5. JEDLIČKOVÁ, Helena. Splošna in osebno naravnana povratna informacija za učenje v 2.vzgojno zobraževalnem obdobju. In SLAVÍČKOVÁ, Kateřina. Hiša znanja: Mednarodni strokovni posvet o ocenjevanju znanja. 2009.
  6. JEDLIČKOVÁ, Helena a Iva FRÝZOVÁ. Targets of Lifelong Education for Primary School Teachers. Ed. Dytrtová,Radmila, Jordánová, Barbora. In LIFELONG LEARNING OF TEACHERS. CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ. 2009. ISBN 978-80-7399-645-1.
  7. JEDLIČKOVÁ, Helena. Výstava "Barevný podzim 2009" na PdF MU v Brně. 2009.
  8. JEDLIČKOVÁ, Helena a Iva FRÝZOVÁ. Zkušenostní učení a celoživotní vzdělávání. Dynamický model zkušenostního učení. Ed.Sandanusová,Anna, Matejovičová, Barbora. In NEW TRENDS IN THE DIDACTIC TRAINING OF TEACHERS NOVÉ TRENDY V DIDAKTICKÉ PŘÍPRAVĚ UČITELŮ. 1. vyd. Brno: Zemědělská univerzita. Institut vzdělávání a poradentství.Univerzita Karlova Praha.Univerzita Konstantina Filosofa Nitra.Tribun EU, s. r. o.Brno., 2009, s. 5-11. EDUCO, No.8. ISBN 978-80-7399-887-5.

  2008

  1. JEDLIČKOVÁ, Helena a Barbara BAJD. Biology for Life and Health.THE PROGRAM FOR NEW CONCEPTION OF EDUCATION TOWARDS HEALTH. In 4th International Conference SCHOOL AND HEALTH 21. 2008.
  2. BAJD, Barbara a Helena JEDLIČKOVÁ. DIVERSITY AND CLASSIFICATION PRODUCTS OF NATURE IN THE EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS. In EFFECTIVENESS AND OPTIMALISATION OF TEACHER TRAINING. 1. vyd. Praha: Zemědělská univerzita. Institut vzdělávání a poradentství., 2008, s. 49-56. ISBN 978-80-7399-459-4.
  3. JEDLIČKOVÁ, Helena. Dynamic model of experiential learning = Education for the 21st century, Environment, Sustainability and Health. In Konference: Aktuálne vývojové trendy ve vyučování. 2008. ISBN 978-80-8082-182-1.
  4. JEDLIČKOVÁ, Helena a Iva FRÝZOVÁ. Dynamic model of experiential learning, Pedagogical Students Project Fruit tree. In Poster na mezinárodní konferenci Aktuálne vývojové trendy vo vyučovaní. 2008. ISBN 978-80-8082-182-1.
  5. JEDLIČKOVÁ, Helena. Dynamický model zkušenostního učení. In Lenka Kasáčová, Klára Bencová. Climate in School of 21st Century. 1. vyd. Banská Bystrica: UNIVERZITA MATEJA BELA, 2008, s. 68-71, 204 s. ISBN 978-80-8083-586-6.
  6. HOFMANN, Eduard, Boris RYCHNOVSKÝ a Helena JEDLIČKOVÁ. E-learningové on-line studijní texty - elektronická učebnice pro Integrovaný vědní základ (terénní cvičení) na PdF MU v Brně, Česká republika. In EDUCO, č. 6: Efektivita a optimalizace přípravy učitelů. 1. vyd. Praha: ČZU Praha, UKF Nitra, UK PraHA, 2008, s. 112-116. ISBN 978-80-7399-459-4.
  7. HOFMANN, Eduard, Boris RYCHNOVSKÝ a Helena JEDLIČKOVÁ. E-learningové on-line studijní texty - elektronická učebnice pro Integrovaný vědní základ (terénní cvičení) na PdF MU v Brně, Česká republika. In Příprava učitelů v kontextu evropského vzdělávání. Sborník abstraktů. 2008. ISBN 978-80-213-1746-8.
  8. JEDLIČKOVÁ, Helena. Inovace v přípravě učitelů ke vzdělávání pro zdraví a udržitelný rozvoj na základní škole. Modelové téma Pokojové rostliny. In 4th International Conference SCHOOL AND HEALTH 21. 2008.
  9. JEDLIČKOVÁ, Helena. PROJEKTOVÁNÍ, PILOTÁŽ A VÝSLEDKY NOVÉHO MODELU INTEGROVANÉHO PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ PRO PRIMÁRNÍ ŠKOLU NA KATEDŘE BIOLOGIE PDF MU V BRNĚ. Biologie pro život a zdraví - vzdělávání pro 21. stol. a udržitelný rozvoj. In EFFECTIVENESS AND OPTIMALISATION OF TEACHER TRAINING. 1. vyd. Praha: Zemědělská univerzita. Institut vzdělávání a poradentství., 2008, s. 57-65. ISBN 978-80-7399-459-4.
  10. JEDLIČKOVÁ, Helena. Výstava "Barevný podzim 2008" na PdF MU v Brně. 2008.

  2007

  1. JEDLIČKOVÁ, Helena. Činnostní učení a zkušenostní vědomí ve vzdělávání pro 21. století, životní prostředí a udržitelný rozvoj. Pedagogický výzkum Dynamického modelu zkušenostního učení ve studijním programu učitelství pro 1. st. ZŠ na PdF MU v Brně. In Dekáda OSN výchovy a vzdělávání pro udržitelný rozvoj v kontextu terciálního vzdělávání. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta, 2007, s. 89-96. Educo. 3. ISBN 978-80-87139-02-8.
  2. JEDLIČKOVÁ, Helena a Iva TYMRÁKOVÁ. Činnostní učení a zkušenostní základ vyučování akční výzkum a testování modelů zkušenostního učení. In Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. 1. vyd. Bratislava: ŠEVT a.s., 2007, s. 77-80. ISBN 978-80-88707-90-5.
  3. JEDLIČKOVÁ, Helena, Barbara BAJD a Luka PRAPORTNIK. DIVERSITY AND CLASSIFICATION PRODUCTS OF NATURE IN THE EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS. In Příprava učitelů v kontextu evropského vzdělávání. Sborník absraktů. 2007. ISBN 978-80-213-1746-8.
  4. JEDLIČKOVÁ, Helena. Dynamický model zkušenostního učení ve studijním programu Učitelství pro základní školy. Inovace v přípravě učitelů ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj na základní škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - disertační práce, 2007, 174 s.
  5. JEDLIČKOVÁ, Helena a Iva TYMRÁKOVÁ FRÝZOVÁ. Education for the 21 st. Century, Environment, Substainability and Health. Students Pedagogic Project SOIL in the Education of Primary Schoul Teachers. In School and Health 21 3. 2007.
  6. JEDLIČKOVÁ, Helena. Educational research "Dynamic model of experiential learning" in a study program Teacher 1st grade elementary school to PdF MU Brno. In 3. mezinár. konf. Příprava učitelů v dekádě vzdělávání a výchovy k udržitelnému rozvoji, sborník abstraktů. 2007. ISBN 978-80-213-1608-9.
  7. JEDLIČKOVÁ, Helena, Barbara BAJD a Lenka HRADILOVÁ OGOREVC. European Dimension in the Education of Primary School Teachers.Action Research and Testing of Functional Models. In School and Health 21 3. 2007.
  8. JEDLIČKOVÁ, Helena, Barbara BAJD a Lenka HRADILOVÁ OGOREVC. Evropská dimenze ve vzdělávání učitelů primární školy. Akční výzkum a testování výukových modelů. European Dimension in the Education of Primary School Teachers.Action Research. In Škola a zdraví 21. 3.konference. Sborník anotací,. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 58 s. ISBN 978-80-86633-98-5.
  9. JEDLIČKOVÁ, Helena a Iva TYMRÁKOVÁ FRÝZOVÁ. Learning from Experience and Knowledge Base of Teaching.Student Pedagogical Project in Educating Primary School TeachersAction Research and Testing of Teaching Models . In School and Health 21 3. 2007.
  10. JEDLIČKOVÁ, Helena a Iva FRÝZOVÁ. Projektová výuka v Dynamickém modelu zkušenostního učení. In Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. 1. vyd. Bratislava: ŠEVT a.s., 2007, s. 461-462. ISBN 978-80-88707-90-5.
  11. JEDLIČKOVÁ, Helena. Výstava "Barevný podzim 2007" na PdF MU v Brně. 2007.
  12. JEDLIČKOVÁ, Helena a Iva TYMRÁKOVÁ FRÝZOVÁ. Vzdělávání pro 21. století, udržitelný rozvoj a zdraví. Studentský pedagogický projekt Půda v přípravě učitelů pro primární vzdělávání. In Škola a zdraví 21. 3.konference. Sborník anotací,. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 58 s. ISBN 978-80-86633-98-5.
  13. JEDLIČKOVÁ, Helena a Iva TYMRÁKOVÁ FRÝZOVÁ. Zkušenostní učení a znalostní základ vyučování.Studentský pedagogický projekt ve vzdělávání učitelů primární školy. Akční výzkum a testování výukových modelů . In Škola a zdraví 21. 3.konference. Sborník anotací,. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 58 s. ISBN 978-80-86633-98-5.
  14. HOFMANN, Eduard, Boris RYCHNOVSKÝ a Helena JEDLIČKOVÁ. 12 let výukových praxí na PdF MU při integrované terénní výuce. In Pedagogická prax - súčasnosť a perspektivy. první. Nitra: Univ. Konšt. Filozofa v Nitře, 2007, s. 125-132. ISBN 978-80-8094-145-1.

  2006

  1. JEDLIČKOVÁ, Helena a Lenka HRADILOVÁ. Izobraževanje na Češkem po okvirnih izobraževalnih programih za življensko okolje in trajnostni razvoj. In Naravoslovje za otroke s posebnimi potrebami. 1. vyd. Ljubljana: Zavod republike Slovenije za šolstvo, 2006, s. 26-28. ISBN 961-234-569-4.
  2. HRADILOVÁ, Lenka a Helena JEDLIČKOVÁ. Program Biologija za življenje in zdravje. In Naravoslovje v strokovnih in poklicnih šolah. 1. vyd. Ljubljana: Zavod republike Slovenije za šolstvo, 2006, s. 35-37. ISBN 961-234-528-7.
  3. JEDLIČKOVÁ, Helena. Výstava "Barevný podzim 2006" na PdF MU v Brně. 2006.

  2005

  1. JEDLIČKOVÁ, Helena, Lenka HRADILOVÁ a Iva TYMRÁKOVÁ. Akční výzkum v pregraduálním vzdělávání učitelů. In Metodologické aspekty a výskum v oblasti didaktík prírodovedných polńohospodárských a príbuzných oborov. 1. vyd. Nitra: Prírodovedec č. 171, Katedra učitelství a didaktiky biologie PřF UK v Praze, Katedra pedagogiky ČZU v Praze, katedra zoológie a antropológie v Nitre., 2005, s. 92 - 99. ISBN 80-8050-848-8.
  2. MUŽÍK, VLADISLAV, MARIE HAVELKOVÁ, HELENA JEDLIČKOVÁ, PETR KACHLÍK, LEONA MUŽÍKOVÁ, ALICE PROKOPOVÁ, JITKA REISSMANOVÁ, EVŽEN ŘEHULKA, MOJMÍR STOJAN a IVA ŽALOUDÍKOVÁ. Integrace aktivit v oblasti podpory zdraví do výukového procesu a odborné činnosti. In "Jihlavské dny podpory zdraví - 3. Celostátní konference". 1. vyd. Jihlava: Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, 2005, s. 1 - 21.
  3. TYPLTOVÁ, Jitka a Helena JEDLIČKOVÁ. Oddělení rostlin pro zdraví s permakulturními prvky pro potřeby RVP ZV v návaznosti na stav školních zahrad v ČR. Brno, 2005.
  4. TYMRÁKOVÁ, Iva, Helena JEDLIČKOVÁ a Lenka HRADILOVÁ. Pracovní list a tvorba pracovního listu pro přírodovědné vzdělávání. In Metodologické aspekty a výskum v oblasti didaktík prírodovedných polńohospodárských a príbuzných oborov. Nitra,: Přírodovědec č. 171: Přírodovědec č. 171, 2005, s. 104 - 110. ISBN 80-8050-848-8.
  5. HRADILOVÁ, Lenka, Helena JEDLIČKOVÁ a Iva TYMRÁKOVÁ. Výukové programy jako příklad integrovaně pojaté výuky. In Metodologické aspekty a výskum v oblasti didaktík prírodovedných polńohospodárských a príbuzných oborov. 1. vyd. Nitra: Přírodovědec č. 171, 2005, s. 140 - 146. ISBN 80-8050-848-8.
  6. JEDLIČKOVÁ, Helena a Lenka HRADILOVÁ. Vzgoja in izobraževanje za 21. stoletje, izkustveno učenje in program Biologija za življenje in zdravje. In Science for children with special needs. Zavod RS za šolstvo. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo/The British Council, 2005, s. 55-59. ISBN 961-234-534-1.
  7. HRADILOVÁ, Lenka a Helena JEDLIČKOVÁ. Vzgoja in izobraževanje za 21. stoletje, življensko okolje in trajnostni razvoj. Ljubljana: ZRSŠ, 2005, roč. 7/2005, 1., s. 75-77. ISSN 1408-712X.

  2004

  1. MUŽÍK, VLADISLAV, MARIE HAVELKOVÁ, HELENA JEDLIČKOVÁ, PETR KACHLÍK, LEONA MUŽÍKOVÁ, ALICE PROKOPOVÁ, EVŽEN ŘEHULKA, MOJMÍR STOJAN a IVA ŽALOUDÍKOVÁ. Aktivity pedagogických fakult v oblasti podpory zdraví. In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004, s. 53-72. ISBN 80-7329-072-3.
  2. HRADILOVÁ, Lenka a Helena JEDLIČKOVÁ. Izkustveno učenje v naravoslovju. In Naravoslovje v 6. in 7. razredu devetletne osnovne šole. Ljubljana: Zavod republike Slovenije za šolstvo, 2004, s. 41-43. ISBN 961-234-495-7.

  2003

  1. JEDLIČKOVÁ, Helena a Lenka HRADILOVÁ. Alternativní formy vzdělávání pro ekologickou výchovu. In 4. MALÁ REGIONÁLNÍ KONFERENCE O EKOLOGICKÉ VÝCHOVĚ. Brno, 2003, 5 s.
  2. HRADILOVÁ, Lenka, Helena JEDLIČKOVÁ a Jiří MATYÁŠEK. K celoživotnímu vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. BIOLOGIE-CHEMIE-ZEMĚPIS. Praha: SPN, 2003, roč. 12, č. 4, s. 160-163. ISSN 1210-3349.

  2002

  1. JEDLIČKOVÁ, Helena a Lenka HRADILOVÁ. Alternativne metode učenja in strokovnega spolpolnjevanja učiteljev v sladu z evropskimi trendi izobrazevanja v 21. stoletju. Okoljska vzgoja v šoli. Maribor: ZRS za šolstvo, 2002, roč. 4, č. 2, s. 203-204. ISSN 1408-712X.
  2. JEDLIČKOVÁ, Helena a Lenka HRADILOVÁ. Opazuj, poizkušaj, misli - "aranžiranje rož". Maribor: ZRS za šolstvo, 2002.

  1998

  1. HAVELKOVÁ, Marie, Boris RYCHNOVSKÝ, Jaroslava KUBÍČKOVÁ a Helena JEDLIČKOVÁ. Vývoj katedry biologie PdF v Brně. In Biologie, geologie. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1998, s. 8-12. Sbor. prací PdF MU v Brně 142, řada přír. věd 21. ISBN 80-210-1977-8.

  1996

  1. JEDLIČKOVÁ, Helena. Aplikace biologie pěstitelství. In IN JANÁS, Josef. Gradace profesní dráhy učitele přírodovědných předmětů. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996, 7 s. ISBN 80-85931-21-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 5. 2024 18:47