Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. ARPÁŠ, Tomáš, Hana JELÍNKOVÁ, Štěpán HRABOVSKÝ, Martina ORŠULOVÁ, Zuzana VRZALOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Eva BRHELOVÁ, Lenka BRYJOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Eva ONDROUŠKOVÁ, Markéta ŠEJNOHOVÁ, František FOLBER, Petra ŠEDOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Marie JAROŠOVÁ a Michael DOUBEK. Very rare near-haploid acute lymphoblastic leukemia resistant to immunotherapy and CAR-T therapy in 19-year-old male patient. CLINICAL CASE REPORTS. ENGLAND: WILEY, 2022, roč. 10, č. 3, s. 1-5. ISSN 2050-0904. doi:10.1002/ccr3.5545.
 2. 2021

 3. BRYJOVÁ, Lenka, Eva BRHELOVÁ, Tomáš ARPÁŠ, Eva ONDROUŠKOVÁ, Markéta ŠEJNOHOVÁ, Hana JELÍNKOVÁ, Štěpán HRABOVSKÝ, Martina ORŠULOVÁ, Zuzana VRZALOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, František FOLBER, Petra ŠEDOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Michael DOUBEK a Marie JAROŠOVÁ. Maskovaná hypodiploidie u pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií. In 54. Mezinárodní cytogenetická konference a XIII. Hradecký genetický den (2021). 2021.
 4. 2019

 5. SEIDLOVÁ, Dagmar a Alena BULIKOVÁ. Hemoragický šok a léčba masivního krvácení. Vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost J.E. Purk, 2019, roč. 65, č. 3, s. 211-218. ISSN 0042-773X.
 6. KRÁL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, František FOLBER, M. MOULIS, Miroslav TOMÍŠKA, L. ŘÍHOVÁ, Martin ŠTORK, Alena BULIKOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, R KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK a Z. ČERMÁKOVÁ. Systémová zánětlivá reakce s vysokými hodnotami CRP jako dominantní příznak mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství. Ambit Media a.s., 2019, roč. 65, č. 1, s. 37-44. ISSN 0042-773X.
 7. 2018

 8. ŘIHÁČEK, Michal, Dagmar CHYTRÁ, Alena BULIKOVÁ a Miroslav PENKA. Monoklonální gamapatie v dopadu změny hemostázy. In XIII. Brněnské hematologické dny / Novinky v hematologii. 2018.
 9. PACKOVÁ, Barbora, Sylva LAJZOVÁ, Radek KROUPA, Alena BULIKOVÁ a Jiří DOLINA. Splanchnická trombóza v šestinedělí. Postgraduální gastroenterologie a hepatologie. 2018.
 10. LAJZOVÁ, Sylva, Radek KROUPA, Alena BULIKOVÁ, Šárka BOHATÁ, Barbora PACKOVÁ a Michal ŠENKYŘÍK. Splanchnická žilní trombóza. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2018, roč. 64, č. 3, s. 272-279. ISSN 0042-773X.
 11. 2017

 12. MICHALCOVÁ, Jana, Alena BULIKOVÁ, Jiřina ZAVŘELOVÁ, Andrea ŠTĚPAŘOVÁ a Miroslav PENKA. Jak interpretovat účinnost léčby novými antitrombotiky ve výsledcích laboratorních testů. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta a.s., 2017, roč. 19, Příl. 3, s. 41-45. ISSN 1212-4184.
 13. MICHALCOVÁ, Jana, Alena BULIKOVÁ, Jiřina ZAVŘELOVÁ, Marie PRUDKOVÁ a Miroslav PENKA. Postavení warfarinu v současné době. Vnitřní lékařství. Praha: Facta Medica, 2017, roč. 63, č. 12, s. 957-966. ISSN 0042-773X.
 14. 2016

 15. BULIKOVÁ, Alena. Antifosfolipidový syndrom – klinické projevy, diagnostika a možnosti léčby, komplikace. Remedia. Praha: Medical Tribune, 2016, roč. 26, č. 5, s. 444-450. ISSN 0862-8947.
 16. PENKA, Miroslav, Jana MICHALCOVÁ, Alena BULIKOVÁ a Jiřina ZAVŘELOVÁ. Bezpečnost léčby dabigatran etexilátem. In XVIII. Brněnský geriatrický den. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. Nestránkováno, 2 s. ISBN 978-80-210-8166-6.
 17. PENKA, Miroslav, Jana MICHALCOVÁ, Jiřina ZAVŘELOVÁ, Marie PRUDKOVÁ a Alena BULIKOVÁ. Idarucizumab (Praxbind®) – studie RE-VERSE AD. Hypertenze & kardiovaskulární prevence. Praha: TARGED - MD, 2016, roč. 5, č. 1, s. 54-60. ISSN 1805-4129.
 18. BULIKOVÁ, Alena. Klinické projevy antifosfolipidového syndromu. In XVII. česko-slovenská konference laboratorní hematologie. 2016. ISBN 978-80-906205-4-4.
 19. BULIKOVÁ, Alena, Jarmila KISSOVÁ, I. TRNAVSKÁ, L. ANTOŠOVÁ a G. BABÁČKOVÁ. Nálezy v kostní dřeni u vybraných autoimunitních stavů či vznikajících v důsledku jejich léčby. In 30. Olomoucké hematologické dny. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016. s. 73-77. ISSN 1213-5763.
 20. MICHALCOVÁ, Jana, Miroslav PENKA, Alena BULIKOVÁ, Jiřina ZAVŘELOVÁ a Andrea ŠTĚPAŘOVÁ. Nová – přímá perorální antikoagulancia: aktuální přehled. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 10, s. 805-813. ISSN 0042-773X.
 21. 2015

 22. BULIKOVÁ, Alena, J. ZAVŘELOVÁ a Miroslav PENKA. Antifosfolipidový syndrom v roce 2015. In XVII. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd. 2015. ISSN 1335-8359.
 23. KISSOVÁ, Jarmila, Petra OVESNÁ, Alena BULIKOVÁ, Jiřina ZAVŘELOVÁ a Miroslav PENKA. Increasing procoagulant activity of circulating microparticles in patients with Philadelphia-negative myeloproliferative neoplasms: a single-centre experience. BLOOD COAGULATION & FIBRINOLYSIS. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2015, roč. 26, č. 4, s. 448-453. ISSN 0957-5235. doi:10.1097/MBC.0000000000000293.
 24. KISSOVÁ, Jarmila, Petra OVESNÁ, G. BABÁČKOVÁ, J. ZAVŘELOVÁ, Alena BULIKOVÁ a Miroslav PENKA. Prokoagulační aktivita cirkulujících mikropartikulí a trombotické komplikace BCR/ABL negativních myeloproliferací. In XVII. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd. 2015. ISSN 1335-8359.
 25. MATÝŠKOVÁ, Miloslava a Alena BULIKOVÁ. Rizikové faktory žilní trombózy, trombofilie. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2015, roč. 17, č. 6, s. 625-633. ISSN 1212-4184.
 26. BULIKOVÁ, Barbora, Alena BULIKOVÁ, J. ZAVŘELOVÁ, Lucie PROKOPOVÁ, Petra OVESNÁ, Aleš HEP a Miroslav PENKA. Význam stanovení faktoru XIII u nemocných s nespecifickými střevními záněty, první zkušenosti specializovaného centra. In XVII. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd. 2015. ISSN 1335-8359.
 27. PACKOVÁ, Barbora, Lucie PROKOPOVÁ, Alena BULIKOVÁ a Jiřina ZAVŘELOVÁ. Změny koagulačních faktorů u IBD. In Budějovice gastroenterologické – 1. setkání mladých gastroenterologů a konference gastroenterologických sester ČAS. 2015.
 28. 2014

 29. BULIKOVÁ, Alena. Antifosfolipidový syndrom a katastrofický antifosfolipidový syndrom. In Pavel Ševčík. Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2014. s. 632-636. ISBN 978-80-7492-066-0.
 30. ADAM, Zdeněk, Milan BLÁHA, Alena BULIKOVÁ, Jaroslav ČERMÁK, Vladimír DIVOKÝ, Michael DOUBEK, Petr DULÍČEK, Edgar FABER, Roman HÁJEK, Antonín HLUŠÍ, Karel INDRÁK, Jarmila INDRÁKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Ivo KRČ, Věra KRČOVÁ, Jan KVASNIČKA, Jiří MASOPUST, Petra MIKULÁŠOVÁ, Heidi MOCIKOVÁ, Renáta MOJZÍKOVÁ, Tomáš PAPAJÍK, Miroslav PENKA, Jindřich POLÍVKA, Dagmar POSPÍŠILOVÁ, Vít PROCHÁZKA, Jana PROCHÁZKOVÁ, Robert PYTLÍK, Luděk RAIDA, Vít ŘEHÁČEK, Petr SMEJKAL, Lukáš SMOLEJ, Jan STARÝ, Tomáš SZOTKOWSKI, Vlastimil ŠČUDLA, Marek TRNĚNÝ, Petr TUREK, Antonín VÍTEK, Jana VONDRÁKOVÁ a Jan VYDRA. Hematologie a transfuzní lékařství. Vyd. 1. Praha: Triton, 2014. 610 s. Lékařské repetitorium, sv. č. 11. ISBN 978-80-7387-722-4.
 31. KISSOVÁ, Jarmila, Alena BULIKOVÁ, Petra OVESNÁ, Ludmila BOURKOVÁ a Miroslav PENKA. Increased mean platelet volume and immature platelet fraction as potential predictors of thrombotic complications in BCR/ABL-negative myeloproliferative neoplasms. International Journal of Hematology. Tokio: Springer Japan, 2014, roč. 100, č. 5, s. 429-436. ISSN 0925-5710. doi:10.1007/s12185-014-1673-0.
 32. BULIKOVÁ, Alena. Léčba a profylaxe krvácení transfuzními přípravky a krevními deriváty. In Miroslav Penka, Igor Penka, Jaromír Gumulec. Krvácení. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. s. 107-114. ISBN 978-80-247-0689-4.
 33. KISSOVÁ, Jarmila, Petra OVESNÁ, Miroslav PENKA, Alena BULIKOVÁ a Igor KISS. Second Malignancies in Philadelphia-negative Myeloproliferative Neoplasms–Single-center Experience. ANTICANCER RESEARCH. ATHENS: INT INST ANTICANCER RESEARCH, 2014, roč. 34, č. 5, s. 2489-2496. ISSN 0250-7005.
 34. 2013

 35. BULIKOVÁ, Alena, Jiřina ZAVŘELOVÁ a Miroslav PENKA. Antifosfolipidové protilátky a antifosfolipidový syndrom. In Jaroslav Malý. Trendy v profylaxi žilní tromboembolické nemoci. 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. s. 152-171. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2878-3.
 36. BULIKOVÁ, Alena, Jarmila KISSOVÁ, Petr SMEJKAL, Gabriela CHLUPOVÁ, Jiřina ZAVŘELOVÁ a Miroslav PENKA. Antifosfolipidový syndrom. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2013, roč. 15, č. 8, s. 891-897. ISSN 1212-4184.
 37. KISSOVÁ, Jarmila, Miroslav PENKA, Petra OVESNÁ, Alena BULIKOVÁ a Romana GERYCHOVÁ. Problematika těhotných žen s BCR/ABL negativními myeloproliferativními neoplaziemi. Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., 2013, roč. 19, č. 4, s. 197-208. ISSN 1213-5763.
 38. CHLUPOVÁ, Gabriela, Petr SMEJKAL, Alena BULIKOVÁ, Jan KAMELANDER, Jarmila KISSOVÁ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Marie ŠLECHTOVÁ a Miroslav PENKA. Review of invasive procedures in patients with FVII and FXI deficiency in University Hospital Brno between the years 2005-2012. In 17th INTERNATIONAL MEETING OF THE DANUBIAN LEAGUE AGAINST THROMBOSIS AND HAEMORRHAGIC DISORDERS joint with XX. CZECH AND SLOVAK CONFERENCE ON THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS. 2013.
 39. 2012

 40. BULIKOVÁ, Alena. Antiphospholipid Syndrome: Changing Knowledge During the Time – The ”Four P” Pattern. In Antiphospholipid Syndrome. Rijeka (Croatia): InTech, 2012. s. 3-10. Immunology, Allergology and Rheumatology. ISBN 978-953-51-0526-8. doi:10.5772/49097.
 41. AL-SAHMANI, M., I. TRNAVSKÁ, M. ANTOŠOVÁ, L. ANTOŠOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, B. KAISAROVÁ, Zdeněk ADAM, Alena BULIKOVÁ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Prognostický význam morfologického hodnocení u mnohočetného myelomu. Klinická onkologie. 2012, roč. 25, č. 2, s. 103-109. ISSN 0862-495X.
 42. BULIKOVÁ, Alena, Jiřina ZAVŘELOVÁ a Miloslava MATÝŠKOVÁ. Současné možnosti monitorování antitrombotické léčby – nová antitrombotika. Kardiologická revue. Ambit Media a.s., 2012, roč. 14, č. 2, s. 97-102. ISSN 1212-4540.
 43. ŘÍHOVÁ, Lucie, Tamara VARMUŽOVÁ, Renata SUSKÁ, Pavla VŠIANSKÁ, M. JELÍNKOVÁ, S. KÖHLEROVÁ, V. FIAMOLI, O. ZAPLETAL, Alena BULIKOVÁ, M. MATÝŠKOVÁ, J. KISSOVÁ, I. MELUZÍNOVÁ, J. BLATNÝ a Miroslav PENKA. Uplatnění průtokové cytometrie v diagnostice hereditární sférocytózy. In XVI. Česko-Slovenský hematologický a transfuziologický sjezd, Brno. 2012.
 44. KISSOVÁ, Jarmila, Alena BULIKOVÁ, Miroslav PENKA, Jiřina ZAVŘELOVÁ, Petra OVESNÁ a Gabriela BABÁČKOVÁ. Vyšetření prokoagulační aktivity mikropartikulí u Ph- negativních myeloproliferativních onemocnění. In XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd, Brno 6.-8.9.2012. 2012.
 45. SMEJKAL, Petr, Alena BULIKOVÁ, Gabriela CHLUPOVÁ a Jiřina ZAVŘELOVÁ. Získaná hemofilie A. Vnitřní lékařství. Praha: Ambit media,a.s., 2012, roč. 58, 7 a 8, s. 155-162. ISSN 0042-773X.
 46. 2011

 47. BULIKOVÁ, Alena a Jarmila KISSOVÁ. Anemie v praxi. Interní medicina pro praxi. Praha: SOLEN, 2011, roč. 2011, č. 13, s. 31-34. ISSN 1212-7299.
 48. PENKA, Miroslav, Eva TESAŘOVÁ, Jan BLATNÝ, Ludmila BOURKOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Zbyněk ČECH, Magdalena JELÍNKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Lucie KOVÁŘOVÁ, Petr KUGLÍK, Miroslava MATÝŠKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Markéta SLÁNSKÁ, Petr SMEJKAL, Irena TRNAVSKÁ, Ondřej ZAPLETAL a Jiřina ZAVŘELOVÁ. Hematologie a transfuzní lékařství I. 1.vyd. Praha: Grada, 2011. 488 s. ISBN 978-80-247-3459-0.
 49. AL-SAHMANI, Mohamed Abdo Saleh, Irena TRNAVSKÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, M. ANTOSOVA, L. ANTOSOVA, J. KISSOVA, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Pavel NĚMEC, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Prognostic significance of morphological assessment of plasma cells in multiple myeloma. Neoplasma. Bratislava, Slovenská republika: Slovak Academic Press, Ltd, 2011, roč. 58, č. 6, s. 554-560. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2011_06_554.
 50. AL-SAHMANI, Mohammed, Irena TRNAVSKÁ, Monika ANTOŠOVÁ, Libuše ANTOŠOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Petra MÁJKOVÁ, Zdeněk ADAM, Alena BULIKOVÁ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Prognostický význam morfologického hodnocení nádorových buněk u mnohočetného myelomu. In XXV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2011. ISSN 1213-5763.
 51. PENKA, Miroslav, Jarmila KISSOVÁ, Alena BULIKOVÁ, J. ZAVŘELOVÁ, Petra OVESNÁ a Tomáš PAVLÍK. Trombohemoragický syndrom u nemocných s myeloproliferativním onemocněním s trombocytemií. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, č. 3, s. 306-311, 5 s. ISSN 0042-773X.
 52. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 53. 2010

 54. BULIKOVÁ, Alena, Jarmila KISSOVÁ, Monika ANTOŠOVÁ, Libuše ANTOŠOVÁ a Irena TRNAVSKÁ. Dysplastické změny megakaryopoézy podle WHO klasifikace 2008. vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost J.E. Purk, 2010, roč. 56/2010, suppl 1, s. 31-38. ISSN 0042-773X.
 55. PENKA, Miroslav, Jiří SCHWARZ, Petra OVESNÁ, Antonín HLUŠÍ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Michael DOUBEK, Petr DULÍČEK, Dagmar POSPÍŠILOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Alena BULIKOVÁ a Tomáš PAVLÍK. Esenciální trombocytemie a jiné myeloproliferace s trombocytemií léčené Thromboreductinem. Výstupy z databáze Registru k 1. čtvrtletí roku 2010. Vnitřní lékařství. Brno: Medica Publishing and Consulting, 2010, roč. 2010, č. 6, s. 503-12, 9 s. ISSN 0042-773X.
 56. AL SAHMANI, Mohamed, Irena TRNAVSKÁ, M. ANTOŠOVÁ, Libuše ANTOŠOVÁ, J. LIASOVÁ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Prognostic significance of morphological evaluation of tumor cells in multiple myeloma. In 15th Congress of the European Hematology Association. 2010. ISSN 0390-6078.
 57. BULIKOVÁ, Alena, D. HARUŠTIAKOVÁ, J. ZAVŘELOVÁ, L. DUŠEK a Miroslav PENKA. Trombocytopenie u pacientů s průkazem antifosfolipidových protilátek nebo s antifosfolipidovým syndromem. Vnitřní Lékařství. 2010, roč. 56, suppl.1, s. S81-S90, 10 s. ISSN 0042-773X.
 58. 2009

 59. BULIKOVÁ, Alena, Jiřina ZAVŘELOVÁ a Miroslav PENKA. Antifosfolipidový syndrom v roce 2009. Vnitření lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 55, č. 3, s. 253-262. ISSN 0042-773X.
 60. SMEJKAL, Petr, Petr BRABEC, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Marie ŠLECHTOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Gabriela CHLUPOVÁ, Jan MUŽÍK a Miroslav PENKA. FEIBA(R) in treatment of acute bleeding episodes in patients with haemophilia A and factor VIII inhibitors: a retrospective survey in regional haemophilia centre. Haemophilia. 2009, roč. 15, č. 3, s. 743-751. ISSN 1351-8216.
 61. BULIKOVÁ, Alena a Jiřina ZAVŘELOVÁ. Monitorování antitrombotické léčby nízkomolekulárními hepariny - bemiparin. Bemiparin Update. 2009, roč. 2009, s. 4-5.
 62. AL-SAHMANI, Mohamed Abdo Saleh, Irena TRNAVSKÁ, Monika ANTOŠOVÁ, Libuše ANTOŠOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Hana FILKOVÁ, Jan SMETANA, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Miroslav PENKA, Petr KUGLÍK a Roman HÁJEK. Prognostic Significance of Morphological Evaluation of Tumor Cells in Multiple Myeloma. In 51st ASH Annual Meeting and Exposition. 2009.
 63. AL-SAHMANI, Mohammed, Iveta TRNAVSKÁ, Monika ANTOŠOVÁ, Jarmila JILASOVÁ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Prognostický význam morfologického hodnocení nádorových buněk u mnohočetného myelomu. In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISSN 1213-5763.
 64. BULIKOVÁ, Alena. Sideropenická anémie. Bulletin Sdružení praktických lékařů České republiky. 2009, s. 57-62. ISSN 1212-6152.
 65. MATÝŠKOVÁ, Miloslava a Svatava SNOPKOVÁ. Vorová onemocnění. In PENKA, Miroslav a Alena BULIKOVÁ. Neonkologická hematologie. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. s. 225-229. ISBN 978-80-247-2299-3.
 66. 2008

 67. BULIKOVÁ, Alena, J. ZAVŘELOVÁ a Miroslav PENKA. Antifosfolipidové protilátky - patofyziologie, diagnostika a klinický význam. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, 19-20. ISSN 1213-5763.
 68. TESAŘOVÁ, E., J. MAYER, R. PECASOVÁ, Z. KRÁL, Alena BULIKOVÁ, M NEMIČKOVÁ a S. MICHLÍČKOVÁ. COST - BENEFIT analýza léčby transfuzními přípravky trombocytového typu na interní hematoonkologické klinice ve fakultní nemocnici Brno v roce 2008. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl.2, s. 62 - 62. ISSN 1213-5763.
 69. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Alena BULIKOVÁ, Miloslava MATÝŠKOVÁ a Miroslav PENKA. Flowcytometrická detekce trombocytárních mikropartikulí. In XV. Česko-slovenský hematologicko-transfuziologický sjezd. 2008. ISSN 1213-5763.
 70. ZAVŘELOVÁ, J., M. MATÝŠKOVÁ, Alena BULIKOVÁ, P. SMEJKAL a Miroslav PENKA. Inhibitory FVIII a FIX - patofyziologie a možné interace při jejich stanovení. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, s. 35-37. ISSN 1213-5763.
 71. BULIKOVÁ, Alena, M. MATÝŠKOVÁ a Miroslav PENKA. Léčba krvácení transfuzními přípravky a krevními deriváty. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, č. 6, s. 623-632. ISSN 0042-773X.
 72. GUMULEC, J., A. BULÍKOVÁ a M. BREJCHA. Možnosti virtuální mikroskopie v hematologii. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl. 2, s. 9 - 9. ISSN 1213-5763.
 73. BULIKOVÁ, Alena, Igor CRHA a Miroslav PENKA. Ovariální hyperstimulační syndrom z pohledu hematologa. In 2. Národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu. 2008.
 74. TRNAVSKÁ, I., M. ANTOŠOVÁ, J. HOBLOVÁ, J. KISSOVÁ, A. BULÍKOVÁ, D. SCHWARZ a M. PENKA. Projekt telehematologie z pohledu zdravotního laboranta. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl. 2, s. 15 - 15. ISSN 1213-5763.
 75. BULÍK, O., Alena BULIKOVÁ, P. SMEJKAL a Miroslav PENKA. Příprava nemocných s poruchami hemostázy ke stomatochirurgickým výkonům. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, s. 415-420. ISSN 0042-773X.
 76. BULIK, Oliver a Alena BULIKOVÁ. Příprava nemocných s poruchou hemostázy ke stomatochirurgickým výkonům. Vnitření lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 54, č. 4, s. 415-420. ISSN 0042-773X.
 77. PENKA, Miroslav, Alena BULIKOVÁ, P. SMEJKAL, J. KISSOVÁ, M. MATÝŠKOVÁ, J. GUMULEC, S. KRÁLOVÁ, M. ŠLECHTOVÁ a G. CHLUPOVÁ. Příprava pacientů s poruchou hemostázy k invazivním lékařským zákrokům. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, č. 6, s. 632-638. ISSN 0042-773X.
 78. SMEJKAL, Petr, Alena BULIKOVÁ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Oliver BULIK, Karel KOUDELKA a Miroslav PENKA. Use of recombinant activated factor VII in minor surgery in patients with hemophilia A and inhibitors: a single centre experience. In Haemophilia, Special Issue: Abstracts of the XXVIIIth International Congress of the World Federation of Hemophilia, Volume 14, Issue Supplement s2, pages 56-56, July 2008. 2008. ISSN 1351-8216. doi:10.1111/j.1365-2516.2008.01725.x.
 79. SMEJKAL, P., A. BULÍKOVÁ a M. MATÝŠKOVÁ. Use of recombinant activated factor VII in minor surgery in patients with hemophilia A and inhibitors: a single centre experinece. Haemophilia. 2008, roč. 14, č. 21, s. 83 - 83.
 80. FIŠÁRKOVÁ, H., J. HOBLOVÁ, L. BOURKOVÁ, Alena BULIKOVÁ a Miroslav PENKA. Význam morfologického vyšetření periferní krve pro včasnou díagnostiku PML na rutinní laboratoři. Transuze a hematologie dnes. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 2, č. 14, s. 17-18. ISSN 1213-5763.
 81. MATÝŠKOVÁ, M., M. ŠLECHTOVÁ a A. BULÍKOVÁ. Warfarin a potravinové doplňky. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl. 2, s. 87 - 87. ISSN 1213-5763.
 82. BULIKOVÁ, Alena, P. SMEJKAL, J. ZAVŘELOVÁ, G. CHLUPOVÁ a Miroslav PENKA. Získané inhibitory krevního srážení. Interní Medicína. 2008, roč. 10, s. 336-339. ISSN 1212-7299.
 83. 2007

 84. BULIKOVÁ, A. Anémie. In Vnitřní lékařství. 2., doplněné a přepracované. Galén, 2007. s. 165-187. ISBN 978-80-7262-496-6.
 85. PENKA, M., J. GUMULEC, A. BULIKOVÁ, M. MATÝŠKOVÁ, P. SMEJKAL, J. KISSOVÁ, M. ŠLECHTOVÁ, J. NOVOTNÝ a G. CHLUPOVÁ. Monitorování perorální antikoagulační léčby v ambulantní praxi. Kardiologická revue. 2007, s. 139-164. ISSN 1212-4540.
 86. PROKOPOVÁ, Lucie, Vladimír ZBOŘIL, Martina MIŠEJKOVÁ, Jan TRNA, Hana DUJSÍKOVÁ, M. ŠLECHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ a Miroslav PENKA. Screening hyperkoagulace a racionální farmakoprofylaxe tromboembolických komplikací u nespecifických střevních zánětů; vlastní zkušenosti a návr screeningu. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, suppl. 2, s. 39. ISSN 1213-323X.
 87. 2006

 88. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Alena BULIKOVÁ, Miloslava MATÝŠKOVÁ a Miroslav PENKA. Flowcytometrická analýza endoteliálních a trombocytárních mikropartikulí - První zkušenosti se zaváděním metodiky. Hradec Králové: VII. Česko-Slovenské dny laboratorní hematologie, 2006. Laboratorní hematologie 2006: 91.
 89. ZAHRADOVÁ, Lenka, Darina OČADLÍKOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Roman HÁJEK, Alena BULIKOVÁ, Miroslav PENKA a Jaroslav MICHÁLEK. Hodnocení protinádorového efektu antigen-specifických T lymfocytů s využitím neradioaktivního testu cytotoxity. Transfuze a hematologie dnes. ČR: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 12/2006, č. 4, s. 244-248. ISSN 1213-5763.
 90. 2005

 91. BULIKOVÁ, Alena a Miroslav PENKA. Antifosfolipidový syndrom - diagnostika a léčba. Vnitřní lékařství. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 51, č. 7, s. 809-817. ISSN 0042-773X.
 92. BULIKOVÁ, Alena, Danka NÉMETHOVÁ, Miroslav PENKA, Ladislav DUŠEK, M. ŠLECHTOVÁ a Hana MELUZÍNOVÁ. Ovlivňuje přítomnost lupus antikoagulans antikoagulační léčbu u pacientů s antifosfolipidovým syndromem? Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2005, roč. 11, č. 4, s. 148-153. ISSN 1213-5763.
 93. BULIKOVÁ, Alena. Pacient s antifosfolipidovými protilátkami - přehled současných diagnostických a léčebných doporučení. Trombóze a hemostáza. 2005.
 94. BULIKOVÁ, Alena, Danka NÉMETHOVÁ, Miroslav PENKA, Jiřina ZAVŘELOVÁ a Ladislav DUŠEK. ProCglobal u pacientů s antifosfolipidovými protilátkami. Transfúze a hematologie dnes. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 11, č. 4, s. 154-161. ISSN 1213-5763.
 95. BULIKOVÁ, Alena, Jiřina ZAVŘELOVÁ, Danka NÉMETHOVÁ, Miroslav PENKA a Ladislav DUŠEK. Přínos různé citlivost aPTT reagencie pro diagnostiku inhibitoru lupus antikoagulans. Transfúze a hematologie dnes. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 11, č. 3, s. 98-103. ISSN 1213-5763.
 96. 2004

 97. BULIKOVÁ, Alena a Igor CRHA. Antifosfolipidové protilátky a antifosfolipidový syndrom v porodnictví. Praktické gynekologie. 2004, s. 6-10. ISSN 1211-6645.
 98. BULIKOVÁ, Alena, J. ZAVŘELOVÁ a Miroslav PENKA. Diagnostika lupus antikoagulans. Interná medicína (Suppl). 2004, s. 1-24.
 99. BÜCHLER, Tomáš, Lucie KOVÁŘOVÁ, Romana MUSILOVÁ, Ludmila BOURKOVÁ, Darina OČADLÍKOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Libor HANÁK, Jaroslav MICHÁLEK a Roman HÁJEK. Generation of Dendritic Cells Using Cell Culture Bags - Description of a Method and Review of Literature. Hematology. 2004, roč. 9, č. 3, s. 199-205. ISSN 1024-5332.
 100. BÜCHLER, Tomáš, Lucie KOVÁŘOVÁ, R. MUSILOVÁ, Ludmila BOURKOVÁ, Darina OČADLÍKOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Libor HANÁK, Jaroslav MICHÁLEK a Roman HÁJEK. Generation of dendritic cells using cell culture bags-description of a method and review of literature. Hematology. 2004, roč. 9, č. 3, s. 199-205. ISSN 1024-5332.
 101. BULIKOVÁ, Alena, Irena TRNAVSKÁ, Jarmila KISSOVÁ, G. ČECHOVÁ, Miroslav PENKA a Miloslava MATÝŠKOVÁ. Postavení cytologického hodnocení periferní krve a kostní dřeně ve WHO klasifikaci myeloproliferativních a myeloproliferativně-myelodysplastických chorob. Laboratorní hematologie. Hradec Králové, 2004, s. 44.
 102. FOJTÍK, Zdeněk, Michal BERÁNEK, Zdeněk KOŘÍSTEK a Alena BULIKOVÁ. Výskyt vybraných antifosfolipidových protilátek u skupiny nemocných se systémovým lupusem erythematodes. Vnitřní lékařství. Praha: ČLS JEP, 2004, roč. 50, č. 4, s. 267-273. ISSN 0042-773X.
 103. 2003

 104. DOUBEK, Michael, Petr SMEJKAL, Věra DOSTÁLOVÁ, I. TRNAVSKÁ, Alena BULIKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří MAYER. Dědičné trombocytopenie, diferenciální diagnostika jednoho případu. Časopis lékařů českých. Praha, 2003, roč. 142, č. 11, s. 683-686. ISSN 0008-7335.
 105. ADAM, Zdeněk, Miroslav TOMIŠKA, Jan KUBEK, Lubomír ELBL, Alena BULIKOVÁ, Zdeněk FOJTÍK, Jiří VORLÍČEK a Yvona BRYCHTOVÁ. Eozinofilie, idopatický hyperozinofilní syndrom/chronická eozinofilní leukémie. Postgraduální medicína. Praha: Strategie, 2003, roč. 5, č. 5, s. 471-487. ISSN 1212-4184.
 106. OBOŘILOVÁ, Andrea, Jiří MAYER, Petr PAVLÍK, Alena BULIKOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Hemofagocytární syndrom. Vnitřní lékařství. 2003, roč. 49, č. 3, s. 210-216. ISSN 0042-773X.
 107. KALA, Zdeněk, Roman GÁL, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA, Alena BULIKOVÁ, Ivoš TRUBÁK a I. ZIMOVÁ. Minimalizace krevních ztrát u velkých jaterních resekcí. In Současné možnosti v diagnostice a léčbě primárních a sekundárních nádorů jater - Abstrakta. 1. vyd. Plze%n: Euroverlag s.r.o., 2003. s. 19. ISBN 80-7177-794-3.
 108. 2002

 109. FIŠEROVÁ, Anežka, Roman HÁJEK, Vladimíra HOLUBOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Jiří SOBOTKA, Lucie KOVÁŘOVÁ, Romana MUSILOVÁ, Ludmila BOURKOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Iveta MARESCHOVÁ, Pavlína VÁŇOVÁ, Petr KUGLÍK, Jiří VORLÍČEK a Miroslav PENKA. Detection of 13q abnormalities in multiple myeloma using immunomagnetically selected plasma cells. Neoplasma. 2002, roč. 49, č. 5, s. 300-306.
 110. 2001

 111. STRNADOVÁ, V., M. PENKA, Alena BULIKOVÁ, M. MATÝŠKOVÁ, P. SMEJKAL, L: BARTOŠÍKOVÁ, J. NEČAS a L. DUŠEK. Factor VIIa in treatment of haemophilia patients with Factor VIII inhibitors. In International Immunopharmacology Congress. 2001.
 112. 2000

 113. BRYCHTOVÁ, Yvona, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Alena BULIKOVÁ a Markéta KRAHULOVÁ. Lymfocytóza z velkých granulárních lymfocytů: popis případu. Vnitřní lékařství. Brno: Česká spol.JEP, 2000, roč. 46, č. 5, s. 301-304. ISSN 0042-773X.
 114. PENKA, Miroslav, Alena BULIKOVÁ, Ingrid VÁŠOVÁ a Igor PENKA. Možnosti zajištění nemocných s poruchou krevního srážení k chirurgickým výkonům. Praha: Galén, 2000. ISBN 80-86257-17-7.
 115. PENKA, Miroslav, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Jiřina ZAVŘELOVÁ a Igor PENKA. Příprava nemocného s dlouhodobou antikoagulační léčbou v ambulantní praxi k chirurgickému výkonu. Interní medicína pro praxi. Praha, 2000, roč. 2, č. 5, s. 29-33. ISSN 1212-7299.
 116. 1998

 117. ŠIK, Svatopluk, Josef CHOVANEC a Alena BULIKOVÁ. Antitrombotická prevence v předopedoperační přípravě gynekologických pacientek. Prakt.gynekologie-speciál: Abstrakta z konference ČGPS, 2, 1998, s. 6., 1998.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 1. 2023 04:05