Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. PICKA, Karel, Martin DOSEDLA, Jiří HRBÁČEK a Zdeněk HODIS. Teachers’ experience with digital games in Czech primary schools. Entertainment Computing. Elsevier B.V., 2022, roč. 2022, Volume 42, 10 s. ISSN 1875-9521. doi:10.1016/j.entcom.2022.100483.
 2. 2021

 3. DOSEDLA, Martin, Karel PICKA, Jitka ŘEHOŘOVÁ, Michal HANZL a Daniel PYŠNÝ. E-KURZ: IT bezpečnost a gramotnost ve vzdělávání. 1. vyd. Brno, 2021.
 4. PICKA, Karel. Ozoboti na českých školách: zkušenosti učitelů základních škol. Komenský. Brno: Masarykova Univerzita, 2021, roč. 145, č. 3, s. 18-30. ISSN 0323-0449.
 5. JANÍK, Tomáš, Monika ČERNÁ, Petra VYSTRČILOVÁ, Helena VAĎUROVÁ, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, Karel PICKA, Katarína SLEZÁKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Postupy a nástroje pedagogické evaluace pro (budoucí) učitele. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 95 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 48. ISBN 978-80-210-9956-2.
 6. JANÍK, Tomáš, Monika ČERNÁ, Petra VYSTRČILOVÁ, Helena VAĎUROVÁ, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, Karel PICKA, Katarína SLEZÁKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Postupy a nástroje pedagogické evaluace pro (budoucí) učitele. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 97 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 48. ISBN 978-80-210-9957-9.
 7. DOSEDLA, Martin, Karel PICKA a Michal HANZL. Teachers' perceptions of VR technologies for use in primary school education in the Czech Republic. In František Jakab. ICETA 2021 19th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. Danvers: IEEE, 2021. s. 113-119. ISBN 978-1-6654-2102-7. doi:10.1109/ICETA54173.2021.9726591.
 8. DOSEDLA, Martin, Karel PICKA a Michal HANZL. Teachers' perceptions of VR technologies for use in primary school education in the Czech Republic. In ICETA 2021 19th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. 2021. ISBN 978-1-6654-2101-0.
 9. 2020

 10. PICKA, Karel, Martin DOSEDLA a Ľubica STUCHLÍKOVÁ. Robotic didactic aid Ozobot in Czech schools. In František Jakab. ICETA 2020 18th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. Danvers: IEEE, 2020. s. 525-533. ISBN 978-0-7381-2366-0. doi:10.1109/ICETA51985.2020.9379259.
 11. PICKA, Karel, Martin DOSEDLA a Ľubica STUCHLÍKOVÁ. Robotic didactic aid Ozobot in Czech schools. In ICETA 2020 18th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. 2020.
 12. PICKA, Karel. Story cubes – „desková hra“ do výuky jazyků. Brno: Masarykova Univerzita, 2020. Komenský. ISSN 0323-0449.
 13. KUNEŠ, Michal, Martin DOSEDLA, Jiří HRBÁČEK a Karel PICKA. Use of Apple iPad in Education in Primary Schools in the Czech Republic. In František Jakab. ICETA 2020 18th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. Danvers: IEEE, 2020. s. 370-375. ISBN 978-0-7381-2366-0. doi:10.1109/ICETA51985.2020.9379230.
 14. KUNEŠ, Michal, Martin DOSEDLA, Jiří HRBÁČEK a Karel PICKA. Use of Apple iPad in Education in Primary Schools in the Czech Republic. In ICETA 2020 18th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. 2020. ISBN 978-0-7381-2366-0.
 15. 2019

 16. PICKA, Karel a Ľubica STUCHLÍKOVÁ. Digital Games in Primary and Lower Secondary Education Classes. In František Jakab. ICETA 2019 17th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. Danvers: IEEE, 2019. s. 618-625. ISBN 978-1-72814-967-7. doi:10.1109/ICETA48886.2019.9040014.
 17. DOSEDLA, Martin a Karel PICKA. Digitální technologie v preprimárním vzdělávání. 2019. 83 s.
 18. PICKA, Karel. Výuka prožitkem? Recenze počítačové hry This War of Mine (2014). Komenský. Masarykova univerzita, 2019. ISSN 0323-0449.
 19. 2018

 20. PICKA, Karel. Kyberbezpečnost z pohledu žáka základní školy. 2018.
 21. FRIEDMANN, Zdeněk, Martin DOSEDLA, Zdeněk HODIS, Václav HODIS, Jiří HRBÁČEK, Karel PICKA, Petr VYBÍRAL, Jiří STRACH a Gabriela ŠTĚPÁNOVÁ. Trendy a aspekty ve výuce techniky a informatiky pro potřeby mateřských a základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 160 s. Odborné a technické vzdělávání, svazek 2. ISBN 978-80-210-9014-9.
 22. FRIEDMANN, Zdeněk, Martin DOSEDLA, Zdeněk HODIS, Václav HODIS, Jiří HRBÁČEK, Karel PICKA, Petr VYBÍRAL, Jiří STRACH a Gabriela ŠTĚPÁNOVÁ. Trendy a aspekty ve výuce techniky a informatiky pro potřeby mateřských a základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9014-9.
 23. PICKA, Karel a Karolína PEŠKOVÁ. Vnímání digitálních her jako vzdělávacího média žáky základních škol. JTIE - Journal of Technology and Information Education. Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, roč. 10, č. 1, s. 17-33. ISSN 1803-537X. doi:10.5507/jtie.2018.002.
 24. 2017

 25. PICKA, Karel. Digitální hry ve výuce z pohledu učitelů. JTIE - Journal of Technology and Information Education. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, roč. 9, č. 1, s. 156-174. ISSN 1803-537X. doi:10.5507/jtie.2017.003.
 26. PICKA, Karel. Vnímání digitálních her jako vzdělávacího média žáky základních škol. In XXV. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2017. ISBN 978-80-7435-688-9.
 27. 2016

 28. PICKA, Karel. Digitální hry ve výuce z pohledu učitelů. In Sborník abstraktů z konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.
 29. PICKA, Karel. Digitální hry ve výuce z pohledu učitelů. In XXIV. Ročník konference ČAPV. 2016.
 30. 2015

 31. PICKA, Karel. Gamifikace vzdělávacího procesu - využití počítačových her jako didaktického nástroje. In Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. XXIII. konference ČAPV. 2015. ISBN 978-80-261-0521-3.
 32. 2014

 33. PICKA, Karel. Soubor video návodů v rámci interaktivních osnov pro předmět SC4BK_VyTe Výpočetní technika. 2014.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 7. 2022 02:41