Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. JANÍK, Tomáš, Monika ČERNÁ, Petra VYSTRČILOVÁ, Helena VAĎUROVÁ, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, Karel PICKA, Katarína SLEZÁKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Postupy a nástroje pedagogické evaluace pro (budoucí) učitele. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 97 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 48. ISBN 978-80-210-9957-9.
 2. VYSTRČILOVÁ, Petra, Zora SYSLOVÁ a Veronika NAJVAROVÁ. The changes in students’ reflection on the educational process in time. In ETEN Conference. 2021.
 3. 2020

 4. JANÍK, Tomáš, Tereza ČEŠKOVÁ, Miroslav JANÍK, Marcela JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR, Jiří HAVEL, Zora SYSLOVÁ, Petra VYSTRČILOVÁ, Irena BUDÍNOVÁ a Tomáš GILL. Situace začínajících učitelů v mateřských a základních školách: zpráva z výzkumu mezi absolventy Pedagogické fakulty MU. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 39 s.
 5. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Petr SVOJANOVSKÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Blanka DVOŘÁKOVÁ, Johana FIALKOVÁ, Martina GRYCOVÁ, Hana HORKÁ, Marta KUCHAŘÍKOVÁ, Olga NOVOTNÁ, Hana PRACHAŘOVÁ, Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ, Petra SUQUET, Lucie TEŠNAROVÁ, Jitka TICHÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 24 s. ISBN 978-80-210-9581-6.
 6. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Petr SVOJANOVSKÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Blanka DVOŘÁKOVÁ, Johana FIALKOVÁ, Martina GRYCOVÁ, Hana HORKÁ, Marta KUCHAŘÍKOVÁ, Olga NOVOTNÁ, Hana PRACHAŘOVÁ, Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ, Petra SUQUET, Lucie TEŠNAROVÁ, Jitka TICHÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 24 s. ISBN 978-80-210-9581-6.
 7. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Petr SVOJANOVSKÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Blanka DVOŘÁKOVÁ, Johana FIALKOVÁ, Martina GRYCOVÁ, Hana HORKÁ, Marta KUCHAŘÍKOVÁ, Olga NOVOTNÁ, Hana PRACHAŘOVÁ, Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ, Petra SUQUET, Lucie TEŠNAROVÁ, Jitka TICHÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 24 s. ISBN 978-80-210-9582-3.
 8. 2019

 9. GRŮZOVÁ, Lucie, Veronika NAJVAROVÁ, Veronika RODOVÁ, Zora SYSLOVÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Jak a o čem přemýšlejí? In Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2019.
 10. SYSLOVÁ, Zora, Lucie GRŮZOVÁ, Veronika NAJVAROVÁ, Veronika RODOVÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Jak a o čem přemýšlejí studenti učitelství v začátcích svého studia? In Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2019. ISBN 978-80-7494-475-8.
 11. VYSTRČILOVÁ, Petra a Radek POSPÍŠIL. Practice teaching at primary school. Brno: MU, 2019. 29 s.
 12. HAVEL, Jiří, Lucie GRŮZOVÁ, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Veronika RODOVÁ, Zora SYSLOVÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Stávání se učitelem pohledem absolventů Učitelství pro MŠ a pro 1. stupeň ZŠ. In Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D., PaedDr. Zbyněk Prokeš, Ph.D., Mgr. Vilém Valkoun, PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D. Prostor pro primární a preprimární pedagogy. Liberec: KPV FP TUL, 2019. s. 27-36. ISBN 978-80-7494-404-8.
 13. 2018

 14. GRŮZOVÁ, Lucie, Petra VYSTRČILOVÁ a Veronika RODOVÁ. Play - children under three years in non-formal education. In 70th OMEP World Assembly and Conference. 2018.
 15. HAVEL, Jiří, Petr NAJVAR, Veronika RODOVÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Stávání se učitelem pohledem absolventů učitelství pro 1. stupeň ZŠ. In 5PP PROSTOR PRO PRIMÁRNÍ A PREPRIMÁRNÍ PEDAGOGY. 2018.
 16. HAVEL, Jiří, Petra VYSTRČILOVÁ, Veronika RODOVÁ a Petr NAJVAR. Uchazeči o studium učitelství 1. stupně základní školy: předběžné výzkumné sdělení. In 16. konference ČAPV: Transdisciplinarita ve pedagogických vědách. 2018. ISBN 978-80-7454-755-3.
 17. HAVEL, Jiří, Petra VYSTRČILOVÁ, Veronika RODOVÁ a Petr NAJVAR. Uchazeči o studium učitelství 1. stupně základní školy: předběžné výzkumné sdělení. In 16. konference ČAPV: Transdisciplinarita ve pedagogických vědách. 2018.
 18. 2017

 19. MARTÍNEZ, David Cuadra, Pablo J. CASTRO, Petra VYSTRČILOVÁ a Rada Jancic MOGLIACCI. A Review of Research on Teachers' Subjective Theories: Contributions to the Study of Teacher Education. Psychology and Education journal. 2017, roč. 54/2017, č. 3, s. 1-22. ISSN 0033-3077.
 20. 2015

 21. HORKÁ, Hana a Petra VYSTRČILOVÁ. Subjektivní teorie učitele jako determinanta kvality výuky. In Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2015. 2015. ISBN 978-80-7509-287-8.
 22. HORKÁ, Hana a Petra VYSTRČILOVÁ. Vliv subjektivní teorie učitele na kvalitu výuky. In Lenka Danielová, Josef Schmied. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015. Křtiny: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 225-236. ISBN 978-80-7509-287-8.
 23. 2014

 24. ŠVEC, Vlastimil, Jana KRÁTKÁ, Kateřina CÁSKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petr KOUBEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jan NEHYBA, Blanka PRAVDOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Petra VYSTRČIL MARKOVÁ. Znalostní báze učitelství. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 111 s. XX. ISBN 978-80-210-7605-1.
 25. ŠVEC, Vlastimil, Kateřina CÁSKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petr KOUBEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jan NEHYBA, Blanka PRAVDOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Znalostní báze učitelství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 230 s. ISBN 978-80-210-7605-1.
 26. 2013

 27. VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra. Analysis of Teachers’ Subjective Theories about Biophiled Orientation of Education. In Hatice Ferhan Odabasi. Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 93. Amsterdam: Elsevier, 2013. s. 820-824. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2013.09.286.
 28. VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra a Hana HORKÁ. From Environmental Education to Biophiled Orientation of Education. In Zehra Özcinar. Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 89. Amsterdam: Elsevier, 2013. s. 328-331. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2013.08.855.
 29. VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra a Hana HORKÁ. From Environmental Education to Biophiled Orientation of Education. In 2nd Cyprus International Conference on Educational Research. 2013.
 30. VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra a Jiří HAVEL. How Students Reflect on Practical Training in the Field of Primary Teaching at Faculty of Education of Masaryk University. In Zehra Özcinar. Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 89. Amsterdam: Elsevier, 2013. s. 332-336. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2013.08.856.
 31. VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra a Jiří HAVEL. How Students Reflect on Practical Training in the Field of Primary Teaching at Faculty of Education of Masaryk University. In 2nd Cyprus International Conference on Educational Research. 2013.
 32. VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra a Hana HORKÁ. Subjektivní teorie učitele o biofilní orientaci vzdělávání: ověřování výzkumného nástroje a ukázka z výzkumného šetření. In Švec V., Bradová J. et al. Učitel v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 36-59. ISBN 978-80-210-6620-5.
 33. ŠVEC, Vlastimil, Jarmila BRADOVÁ, Hana HORKÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petra VYSTRČIL MARKOVÁ, Hana MEDVEDOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Josef MORAVEC a Blanka PRAVDOVÁ. Učitel v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 163 s. ISBN 978-80-210-6620-5.
 34. ŠVEC, Vlastimil, Jarmila BRADOVÁ, Hana HORKÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petra VYSTRČIL MARKOVÁ, Hana MEDVEDOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Josef MORAVEC a Blanka PRAVDOVÁ. Učitel v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 163 s. ISBN 978-80-210-6620-5.
 35. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR, Miroslav JIREČEK, Alena BENDOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Eliška DUNOWSKI, Hana FAJKUSOVÁ, Marie HORÁČKOVÁ, Ivana HOVOŘÁKOVÁ, Jana CHLÁPKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Josef MAŇÁK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Lenka PAVLÍČKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Jitka SEDLÁČKOVÁ, Michaela ŠAMALOVÁ, Kateřina ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina ŠVANDOVÁ, Markéta ŠVRČKOVÁ NEDEVOVÁ a Petra VYSTRČIL MARKOVÁ. Výzkum školního vzdělávání: poznatky a výzvy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 112 s. ISBN 978-80-210-6689-2.
 36. 2012

 37. VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra. Analysis of Teacher's Subjective Theories about Biophiled Orientation of Education. In 3. World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. 2012.
 38. VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra. Zjišťování míry inklinace učitele k biofilní koncepci vzdělávání. In Janík, T., Pešková, K. et al. Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 148-161. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 31. ISBN 978-80-210-6132-3.
 39. 2011

 40. MARKOVÁ, Petra. Analýza vyučovacích hodin budoucích učitelů z pohledu environmentálních souvislostí. In Příprava budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků na jednotlivých úrovních vzdělávání:kooperace, participace, konsekvence. 1.díl. 2011. ISBN 978-80-210-5561-2.
 41. MARKOVÁ, Petra. Eco Club na anglické základní škole. Komenský - odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2011, roč. 136, č. 1, s. 29-30. ISSN 0323-0449.
 42. MARKOVÁ, Petra. Přístup učitele k přírodě a kultuře na 1. stupni ZŠ. In Poláchová, Vašťatková, J; Bačíková, A. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VIII. 1. vyd. Olomouc: PdF UP Olomouc, 2011. s. 101-104. ISBN 978-80-244-2815-4.
 43. MARKOVÁ, Petra. Triáda člověk - příroda - kultura a její prezentace ve výuce na 1. stupni ZŠ. In Študentské fórum XII. 2011.
 44. MARKOVÁ, Petra. Učitel jako zprostředkovatel vztahu dětí k přírodě. In Smíšený design v Pedagogice. 2011.
 45. MARKOVÁ, Petra. Učitel v procesu biofilní orientace vzdělávání. In Příprava budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků na jednotlivých úrovních vzdělávání: kooperace, participace, konsekvence 2. díl. 2011. ISBN 978-80-210-5710-4.
 46. 2010

 47. MARKOVÁ, Petra. Přístup učitele k přírodě a kultuře na 1: stupni ZŠ. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSP VIII. 2010.
 48. MARKOVÁ, Petra. Využití občanské kompetence z hlediska ekologie a životního prostředí na 1.stupni ZŠ. Masarykova univerzita. Brno: Oldřich Šimoník, 2010. s. 43-46. ISBN 978-80-210-5368-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 12. 2021 00:55