Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. SUCHÁČEK, Petr. Active learning: Something we all have to get used to. : thesedablog: Supporting and Leading Educational Change, 2019.
 2. SUCHÁČEK, Petr, Hana VRTALOVÁ a Petr HOLÍK. Letní škola pro doktorandy MUNI. 2019.
 3. ČEJKOVÁ, Ingrid, Petr SUCHÁČEK a Jeffrey Alan VANDERZIEL. Vysokoškolský učitel bez učitelského vzdělání: Nástin problematiky a možností řešení. 2019.
 4. 2018

 5. ŠVAŘÍČEK, Roman, Jeffrey Alan VANDERZIEL a Petr SUCHÁČEK. Beginning University Teachers and Their Approaches to Teaching and Professional Self-Perception. In Teaching for Learning. University Perspective. Conference in Tartu, Estonia 23 – 25 January, 2018. 2018.
 6. SUCHÁČEK, Petr. Když věda a výuka probíhají současně. In 9. studentská konference FHS Univerzity Tomáše Bati. 2018.
 7. SUCHÁČEK, Petr, Jeffrey Alan VANDERZIEL, Ingrid ČEJKOVÁ a Katarína ROZVADSKÁ. Představení a vyhodnocení vzdělávacího programu CERPEK. In PROFESIONÁLNE VZDELÁVANIE VŠ UČITEĽOV NA SLOVENSKU A V ČESKU. 2018.
 8. SUCHÁČEK, Petr. Rozvoj pedagogických kompetencí vysokoškolských učitelů: PLÁNY VS. REALITA. In XVII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2018.
 9. VANDERZIEL, Jeffrey Alan, Roman ŠVAŘÍČEK, Ingrid ČEJKOVÁ a Petr SUCHÁČEK. Teaching University Teachers to Teach Better: Program, Prospects and Challenges. In Towards Better University Teaching. 2018.
 10. SUCHÁČEK, Petr, Ingrid ČEJKOVÁ a Jeffrey Alan VANDERZIEL. Vysokoškolský učitel znovu studentem: Kurzy rozvoje pedagogických kompetencí v České a Slovenské republice. 2018.
 11. SUCHÁČEK, Petr. Základy nenásilné komunikace pro učitele. 2018.
 12. 2017

 13. SUCHÁČEK, Petr. Budoucí učitelé a dialogické vyučování. In XVI. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, 6.-7. 2. 2017, České Budějovice. 2017.
 14. SUCHÁČEK, Petr. Budoucí učitelé a dialogické vyučování. In XVI. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, 6.-7. 2. 2017, České Budějovice. 2017. ISBN 978-80-7394-635-7.
 15. 2016

 16. SUCHÁČEK, Petr. Co dělá žák, který nemluví? In Konferencia QAK, 1.-2. 2. 2016, Bratislava. 2016.
 17. SUCHÁČEK, Petr. Co dělá žák, který nemluví? In Konferencia QAK, 1.-2. 2. 2016, Bratislava. 2016. ISBN 978-80-223-4011-3.
 18. SUCHÁČEK, Petr. Implementace prvků dialogického vyučování v rámci mikrovyučování u studentů učitelství přírodovědných předmětů. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 3, s. 81-106. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-3-5.
 19. SUCHÁČEK, Petr. MOC A STUDENTI UČITELSTVÍ – JAK FUNGUJE TOTO SPOJENÍ? Studia paedagogica, Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 3, s. 183-189. ISSN 1803-7437.
 20. SUCHÁČEK, Petr. Studenti učitelství přírodovědných oborů: Za jakých podmínek se jim daří vyučovat dialogicky? In XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, České Budějovice, 15.-16. září 2016. 2016. ISBN 978-80-7394-596-1.
 21. SUCHÁČEK, Petr. Studenti učitelství přírodovědných oborů: Za jakých podmínek se jim daří vyučovat dialogicky? In XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, České Budějovice, 15.-16. září 2016. 2016.
 22. SUCHÁČEK, Petr. The Key Components of Teacher-Student Relationships – A New Perspective on an Old Topic. In ECER 2016 Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, Dublin, 22-26 August 2016. 2016.
 23. SUCHÁČEK, Petr. Vyučování jako prostor k žákovskému učení? In Doboš, Pavel; Honsnejmanová, Irena. Sborník z workshopu: Geografický výzkum: Vztahy mezi sociálním a materiálním. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 120-132, 13 s. ISBN 978-80-210-8404-9.
 24. 2015

 25. ŠEĎOVÁ, Klára, Petr SUCHÁČEK a Martin MAJCÍK. Kdopak to mluví? Participace žáků ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogika, Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2015, roč. 65, č. 2, s. 143-162. ISSN 0031-3815.
 26. SUCHÁČEK, Petr. Reflektivní psaní : Pro výzkum, pro výuku, pro rozvoj. In Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 151-156, 6 s. ISSN 2336-4521. doi:10.5817/SP2015-2-9.
 27. SUCHÁČEK, Petr. Vyučování jako prostor k žákovskému učení? In WORKSHOP DOKTORANDEK A DOKTORANDŮ. Brno, Přírodovědecká fakulta MU. 2015.
 28. 2014

 29. SUCHÁČEK, Petr. Bílá místa na mapě jménem "víceleté gymnázium". In Konference České asociace pedagogického výzkumu 2014 v Olomouci. 2014.
 30. SUCHÁČEK, Petr. Historie a současnost víceletých gymnázií. In Komenský. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, 2014. s. 28-33, 6 s. ISSN 0323-0449.
 31. SUCHÁČEK, Petr. Spor o víceletá gymnázia: historický kontext a empirická data. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 3, s. 139-154. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2014-3-8.
 32. 2013

 33. SUCHÁČEK, Petr. Škola: Křižovatka života. Science slam MUNI. Brno, 2013.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 10. 2019 03:38