Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. BRADOVÁ, Jarmila a Gabriela ŠIMKOVÁ. Narativní identita rodičů soukromé alternativní školy. In Konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV). 2022.
  2. LOJDOVÁ, Kateřina, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jarmila BRADOVÁ, Lucie ŠKARKOVÁ, Kateřina VLČKOVÁ a Lucie ŠKARKOVÁ. Narativní identity aktérů ve vzdělávání na soukromých alternativních školách (sympozium). In Konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV). 2022.
  3. LOJDOVÁ, Kateřina, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Lucie ŠKARKOVÁ, Jarmila BRADOVÁ, Kateřina VLČKOVÁ a Gabriela ŠIMKOVÁ. Narativní identity aktérů ve vzdělávání na soukromých alternativních školách (sympozium). In Konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV). 2022.

  2021

  1. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Jana OBROVSKÁ, Dana VESELÁ, Markéta KOŠATKOVÁ, Kateřina VLČKOVÁ, Jarmila BRADOVÁ, Hana KOBLIHOVÁ a Eva TRNOVÁ. Pedagogická diagnostika a pedagogické diagnostikování. Učební materiál. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 90 s. ISBN 978-80-280-0018-9.

  2018

  1. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Jana OBROVSKÁ, Eva TRNOVÁ, Jarmila BRADOVÁ, Hana KOBLIHOVÁ a Jana BOUMOVÁ. Pedagogická diagnostika a pedagogické diagnostikování. 2018.

  2017

  1. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Jarmila BRADOVÁ. Inclusive education in the Czech Republic. In Přednáška pro CIE University of Minnesota. 2017.

  2015

  1. ŠVEC, Vlastimil, Jarmila BRADOVÁ, Hana HORKÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petra VYSTRČIL MARKOVÁ, Hana MEDVEDOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Josef MORAVEC a Blanka PRAVDOVÁ. Učitel v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 163 s. ISBN 978-80-210-8087-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8087-2015.
  2. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ a Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1. vyd. Brno: Munipress, 2015. 238 s. verze 1. ISBN 978-80-210-8096-6.
  3. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ a Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 237 s. ISBN 978-80-210-8096-6.
  4. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ a Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 237 s. ISBN 978-80-210-8097-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8097-2015.

  2014

  1. LOJDOVÁ, Kateřina, Jarmila BRADOVÁ, Jan MAREŠ a Kateřina VLČKOVÁ. Moc ve školní třídě studentů učitelství: Přednáška a workshop pro studenty doktorského studia pedagogiky PdF MU­. In Přednáška a workshop pro studenty doktorského studia pedagogiky PdF MU. 2014.
  2. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana, Jarmila BRADOVÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Mocenské vztahy mezi začínajícími učiteli a jejich žáky. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost o.s., 2014, roč. 24, č. 3, s. 375-393. ISSN 1211-4669.
  3. VLČKOVÁ, Kateřina a Jarmila BRADOVÁ. Slabý vztah strategií učení a výsledků vzdělávání: problém operacionalizace a měření? Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 3, s. 9-28. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2014-3-2.
  4. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ a Jarmila BRADOVÁ. Teacher´s Power Basis Perception of Czech Lower Secondary Students. In The European Conference on Educational Research: The Past, the Future and Present of Educational Research in Europe. 2014.

  2013

  1. LUKAS, Josef, Jarmila BRADOVÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Moc jako etický aspekt odborné kompetence učitele. Příspěvek na 21. konferenci ČAPV. 2013.
  2. VLČKOVÁ, Kateřina, Jarmila BRADOVÁ a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Perceived Teachers´ Power in the Context of Length of their Practice. In ECER - European Conference on Educational Research, Istanbul. 2013.
  3. VLČKOVÁ, Kateřina a Jarmila BRADOVÁ. Používání strategií učení se cizímu jazyku a jejich podpora učitelem na základní škole. In Konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV 2013): Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti, 16.–18. září 2013. 2013.
  4. VLČKOVÁ, Kateřina a Jarmila BRADOVÁ. Používání strategií učení se cizímu jazyku a jejich podpora učitelem na základní škole. In Konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV 2013): Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti, 16.–18. září 2013. 2013. ISBN 978-80-7414-601-5.
  5. ŠVEC, Vlastimil, Jarmila BRADOVÁ, Hana HORKÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petra VYSTRČIL MARKOVÁ, Hana MEDVEDOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Josef MORAVEC a Blanka PRAVDOVÁ. Učitel v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 163 s. ISBN 978-80-210-6620-5.
  6. ŠVEC, Vlastimil, Jarmila BRADOVÁ, Hana HORKÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petra VYSTRČIL MARKOVÁ, Hana MEDVEDOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Josef MORAVEC a Blanka PRAVDOVÁ. Učitel v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 163 s. ISBN 978-80-210-6620-5.

  2012

  1. BRADOVÁ, Jarmila. Action zone theory and classroom communication in Czech elementary schools. In European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, 17-21 September 2012. 2012.
  2. BRADOVÁ, Jarmila. Akčná zóna na českých základných školách - mýtus a či realita? In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2012.
  3. BRADOVÁ, Jarmila. Classroom communication in relation to pupils'seating position. In Symposium on communication practices in the classroom : visible and hidden dimensions of teaching. 2012.
  4. BRADOVÁ, Jarmila. Keď zasadací poriadok funguje alebo Učitelsko-žiacke preferencie pri obsazovaní priestoru školskej triedy. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 2, s. 71-92. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2012-2-5.
  5. VLČKOVÁ, Kateřina, Miroslav JANÍK a Jarmila BRADOVÁ. Návrh designu výzkumu shluků a sekvencí strategií učení se cizímu ve vazbě na vzdělávací výsledky žáků. In Jubilejní XX. konference České asociace pedagogického výzkumu s názvem Kvalita ve vzdělávání. 2012.
  6. VLČKOVÁ, Kateřina, Miroslav JANÍK a Jarmila BRADOVÁ. Návrh designu výzkumu shluků a sekvencí strategií učení se cizímu ve vazbě na vzdělávací výsledky žáků. In Jubilejní XX. konference České asociace pedagogického výzkumu s názvem Kvalita ve vzdělávání. 2012.

  2011

  1. BRADOVÁ, Jarmila. Actors of communication interactions and their positioning in a classroom. In Konference ECER 2011. 2011.
  2. BRADOVÁ, Jarmila. Aktéri komunikačných procesov a ich rozmiestnenie v priestore školskej triedy. In X. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku „Kvalitativní výzkum a vzdělávání“. 2011.
  3. BRADOVÁ, Jarmila. Materialita školskej triedy v procesoch pedagogickej komunikácie. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 383-387. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-3.
  4. BRADOVÁ, Jarmila. Materialita školskej triedy v procesoch pedagogickej komunikácie. In Konference asociace pedagogického výzkumu 2011. 2011.
  5. BRADOVÁ, Jarmila. Priestor školskej triedy v procesoch pedagogickej komunikácie. 2011.
  6. BRADOVÁ, Jarmila. Variácie priestorového usporiadania školskej triedy a ich vplyv na pedagogickú komunikáciu. Studia paedagogica. Brno, 2011, roč.16, č. 1, s. 191-210, 19 s. ISSN 1803-7437.

  2010

  1. BRADOVÁ, Jarmila. Komunikácia v priestore, priestor v komunikácii. In XVIII. celostátní konference ČAPV. 2010.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 3. 2024 03:44