Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. JUŘÍK, Vojtěch, Ondřej UHLÍK, Dajana SNOPKOVÁ, Ondřej KVARDA, Tomáš APELTAUER a Jiří APELTAUER. Analysis of the use of behavioral data from virtual reality for calibration of agent-based evacuation models. Heliyon. Elsevier Ltd, 2023, roč. 9, č. 3, s. 1-14. ISSN 2405-8440. doi:10.1016/j.heliyon.2023.e14275.
  2. LACKO, David, Tomáš PROŠEK, Jiří ČENĚK, Michaela HELÍSKOVÁ, Pavel UGWITZ, Vojtěch SVOBODA, Peter POČAJI, Matěj VAIS, Helena HALÍŘOVÁ, Vojtěch JUŘÍK a Čeněk ŠAŠINKA. Analytic and Holistic Cognitive Style as a Set of Independent Manifests: Evidence from a Validation Study of Six Measurement Instruments. PLOS ONE. UNITED STATES: PUBLIC LIBRARY SCIENCE, 2023, roč. 18, č. 6, s. 1-30. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0287057.
  3. KYSLÍK, Filip, Vojtěch JUŘÍK a Oto JANOUŠEK. Arousal a agrese: Vliv soutěživosti v násilných videohrách. In Igor Farkaš; Eva Ballová Mikušková; Martin Takáč; Kristína Malinovská; Matej Fandl. Kognícia a umelý život, sborník. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. 6 814 99 Bratislava, 2023. s. 36-40, 95 s. ISBN 978-80-223-5610-7.
  4. KYSLÍK, Filip, Vojtěch JUŘÍK a Oto JANOUŠEK. Arousal a agrese: Vliv soutěživosti v násilných videohrách. In Kognícia a umelý život. 2023. ISBN 978-80-223-5610-7.
  5. PEŠÁN, Jan a Vojtěch JUŘÍK. Co na srdci, to na jazyku? In prof. Ing. Igor Farkaš, Dr., PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD., doc. RNDr. Martin Takáč, PhD., RNDr. Kristína Malinovská, PhD., Mgr. Matej Fandl. Kognícia a umelý život 2023 (recenzovaný zborník). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. 6, 814 99, Bratislava, 2023. s. 49 - 51. ISBN 978-80-223-5610-7.
  6. CHOCHOLÁČKOVÁ, Mária, Vojtěch JUŘÍK, Alexandra RUŽIČKOVÁ, Lenka JURKOVIČOVÁ, Pavel UGWITZ a Martin JELÍNEK. Context-dependent memory recall in HMD-based immersive virtual environments. PLOS ONE. USA: PUBLIC LIBRARY SCIENCE, 2023, roč. 18, č. 8, s. 1-15. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0289079.
  7. ALDABAGHOVÁ, Jasmína, Filip KYSLÍK a Vojtěch JUŘÍK. Folklór a duševní pohoda mezi obyvateli jihovýchodní Moravy. In Kondášové dni. 2023.
  8. TESAŘOVÁ, Alena, Adam HEROUT, Daniel BAMBUŠEK a Vojtěch JUŘÍK. How to shoot yourself right with a smartphone? Virtual Reality. London: Springer Nature, 2023, roč. 2023, s. 1-13. ISSN 1359-4338. doi:10.1007/s10055-023-00812-0.
  9. KYSLÍK, Filip a Vojtěch JUŘÍK. Chasing participants: promoting the effectivity of laboratory research recruitment. In PhD Existence XIV. ročník: "(Ne)šťastná čísla". 2023. ISBN 978-80-244-6260-8. doi:10.5507/ff.23.24462608.
  10. SNOPKOVÁ, Dajana, Laure DE COCK, Vojtěch JUŘÍK, Ondřej KVARDA, Martin TANCOŠ, Lukáš HERMAN a Petr KUBÍČEK. Isovists compactness and stairs as predictors of evacuation route choice. Scientific Reports. Berlin: Nature Portfolio, 2023, roč. 13, č. 1, s. 1-15. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-023-29944-8.
  11. JUŘÍK, Vojtěch. Po paměti (Paměť, tělo, krajina): Transgenerační paměť. In Sympozium Les: Více-než-lidská zvědavost. 2023.
  12. VARŠOVÁ, Kristína, Vojtěch JUŘÍK a Oto JANOUŠEK. Stavová úzkosť po vystavení výškovej situácii vo virtuálnej realite - rola pocitov prítomnosti a stelesnenia. 2023. ISBN 978-80-223-5610-7.
  13. VARŠOVÁ, Kristína, Vojtěch JUŘÍK a Oto JANOUŠEK. VIRTUAL REALITY IN PSYCHOTHERAPY TRAINING: SHIFT TOWARDS MODERN TRAINING ENVIRONMENTS. Palma, Spain: 15th International Conference on Education and New Learning Technologies, 2023. s. 2641-2651. ISBN 978-80-223-5610-7.
  14. VARŠOVÁ, Kristína, Vojtěch JUŘÍK a Oto JANOUŠEK. VIRTUAL REALITY IN PSYCHOTHERAPY TRAINING: SHIFT TOWARDS MODERN TRAINING ENVIRONMENTS. In 15th International Conference on Education and New Learning Technologies. 2023. ISBN 978-80-223-5610-7. doi:10.21125/edulearn.2023.
  15. JUŘÍK, Vojtěch. Vliv lidových tradic na osobní pohodu. In Vliv lidové kultury na psychologický well-being. 2023.
  16. RUŽIČKOVÁ, Alexandra, Vojtěch JUŘÍK, Lenka JURKOVIČOVÁ a Jan PÁLENÍK. Vplyv subjektívnej vizuálnej senzitivity na percepciu času. In Igor Farkaš, Eva Ballová Mikušková, Martin Takáč, Kristína Malinovská, Matej Fandl. Kognícia a umelý život 2023. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2023. s. 52-57. ISBN 978-80-223-5610-7.

  2022

  1. PEŠÁN, Jan a Vojtěch JUŘÍK. BESST : Brno Extended Speech and Stress Test. In Šejnová, Gabriela; Vavrečka, Michal; Hvorecký, Juraj. KOGNICE A UMĚLÝ ŽIVOT XX : Sborník z 20. ročníku konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2022. s. 91-97. ISBN 978-80-01-07007-9. doi:10.14311/BK.9788001070079.
  2. RUŽIČKOVÁ, Alexandra, Lenka JURKOVIČOVÁ, Jan PÁLENÍK a Vojtěch JUŘÍK. Prediktory vizuálnej predstavivosti : senzorická senzitivita, všímavosť a osobnostné dimenzie. In Šejnová, Gabriela; Vavrečka, Michal; Hvorecký, Juraj. KOGNICE A UMĚLÝ ŽIVOT XX : Sborník z 20. ročníku konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2022. s. 106-111. ISBN 978-80-01-07007-9. doi:10.14311/BK.9788001070079.
  3. JUŘÍK, Vojtěch, Petr DĚCKÝ, Sára KLEČKOVÁ a Pavel UGWITZ. Psychological diagnostics of drivers using virtual reality and eye-tracking. In Konference Sociální procesy a osobnost, SPO 2022. 2022.
  4. SNOPKOVÁ, Dajana, Pavel UGWITZ, Zdeněk STACHOŇ, Jiří HLADÍK, Vojtěch JUŘÍK, Ondřej KVARDA a Petr KUBÍČEK. Retracing evacuation strategy: A virtual reality game-based investigation into the influence of building’s spatial configuration in an emergency. Spatial Cognition & Computation. Taylor & Francis, 2022, roč. 22, 1-2, s. 30-50. ISSN 1387-5868. doi:10.1080/13875868.2021.1913497.
  5. JUŘÍK, Vojtěch. Technologie pro virtuální realitu v psychologickém výzkumu a aplikaci. In Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 2022.
  6. SNOPKOVÁ, Dajana, Laure DE COCK, Ondřej KVARDA, Vojtěch JUŘÍK a Lukáš HERMAN. The influence of selected building properties on the evacuation route choice strategy. In The 9th Nordic Geographers Meeting: Multiple Nordic Geographies, Joensuu Finnland. 2022.

  2021

  1. HERMAN, Lukáš, Vojtěch JUŘÍK, Dajana SNOPKOVÁ, Jiří CHMELÍK, Pavel UGWITZ, Zdeněk STACHOŇ, Čeněk ŠAŠINKA a Tomáš ŘEZNÍK. A Comparison of Monoscopic and Stereoscopic 3D Visualizations: Effect on Spatial Planning in Digital Twins. Remote Sensing. MDPI, 2021, roč. 13, č. 15, s. 1-21. ISSN 2072-4292. doi:10.3390/rs13152976.
  2. LACKO, David, Tomáš PROŠEK, Jiří ČENĚK, Michaela HELÍSKOVÁ, Pavel UGWITZ, Vojtěch SVOBODA, Peter POČAJI, Matěj VAIS, Helena HALÍŘOVÁ, Vojtěch JUŘÍK a Čeněk ŠAŠINKA. A Preregistered Validation Study of Methods Measuring Analytic and Holistic Cognitive Styles: What do We Actually Measure and How Well? PsyArXiv preprints. 2021, 93 s. doi:10.31234/osf.io/p6hr7.
  3. SNOPKOVÁ, Dajana, Ondřej KVARDA, Hana ŠVEDOVÁ, Jiří HLADÍK, Pavel UGWITZ, Vojtěch JUŘÍK, Kateřina JOCHECOVÁ, Zdeněk STACHOŇ, Čeněk ŠAŠINKA a Petr KUBÍČEK. Časoprostorová analýza trajektorií evakuačních tras ve virtuálních a reálných prostředích. In Cesty kartografie - 24. kartografické konference. 2021. ISBN 978-80-7599-071-6.
  4. JUŘÍK, Vojtěch, Václav LINKOV, Petr DĚCKÝ, Sára KLEČKOVÁ a Edita CHVOJKOVÁ. HMD-Based VR Tool for Traffic Psychological Examination : Conceptualization and Design Proposition. Applied Sciences. Basel: MDPI, 2021, roč. 11, č. 19, s. 1-22. ISSN 2076-3417. doi:10.3390/app11198832.
  5. KUBÍČEK, Petr, Tomáš APELTAUER, Zdeněk STACHOŇ, Jiří APELTAUER, Čeněk ŠAŠINKA, Dajana SNOPKOVÁ, Vojtěch JUŘÍK, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Pavel UGWITZ, Ondřej KVARDA, Hana ŠVEDOVÁ a Kateřina JOCHECOVÁ. Testování chování osob ve virtuálním a reálném prostředí - evaluační studie. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 85 s. TL02000103-V2.
  6. UGWITZ, Pavel, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ a Vojtěch JUŘÍK. Toggle Toolkit: A Tool for Conducting Experiments in Unity Virtual Environments. Behavior Research Methods. Springer New York LLC, 2021, roč. 53, č. 4, s. 1581-1591. ISSN 1554-351X. doi:10.3758/s13428-020-01510-4.
  7. JUŘÍK, Vojtěch, David LACKO, Dagmar SZITÁS a Marek BLATNÝ. Validizace počítačových metod měřících analytický a holistický kognitivní styl. 2021.
  8. JUŘÍK, Vojtěch. Využití eye-trackingu v psychologickém výzkumu s využitím VR. In Eye-tracking v sociálních a humanitních vědách, Filozofická fakulta, MU, 2021. 2021.

  2020

  1. ŠAŠINKA, Čeněk, Zdeněk STACHOŇ, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Pavel UGWITZ, Daniela HALÁMKOVÁ, Jiří ČENĚK, Vojtěch JUŘÍK a Stanislav POPELKA. COMPARISON OF THE EXTRINSIC AND INTRINSIC VISUALIZATION METHODS: EXPLORATIVE EYE-TRACKING ANALYSIS. In Bandrova, Temenoujka; Konečný, Milan; Marinova, Silvia. 8th International Conference on Cartography & GIS: PROCEEDINGS VOL.1. Nessebar, Bulgaria: Bulgarian Cartographic Association, 2020. s. 42-48. ISSN 1314-0604.
  2. ŠAŠINKOVÁ, Alžběta, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, David LACKO, Jiří ČENĚK, Pavel UGWITZ, Wei-lun LU, Vojtěch JUŘÍK a Daniela HALÁMKOVÁ. Individuální rozdíly v kognitivním zpracování různých metod kartografické vizualizace: Experimentální design a pilotní studie. In Maierová, Eva; Viktorová, Lucie; Dolejš, Martin; Dominik, Tomáš. PhD existence 2020. Člověk a čas. Československá psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník odborných příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci: Filozofická fakulta, 2020. s. 43-48. ISBN 978-80-244-5731-4.
  3. JUŘÍK, Vojtěch a Hynek TEJKL. Možnosti uplatnění virtuální reality ve službách knihoven. 2020.
  4. ŠAŠINKOVÁ, Alžběta, Čeněk ŠAŠINKA, Pavel UGWITZ, Jan FITZ, Zdeněk STACHOŇ, Jiří ČENĚK, David LACKO, Wei-lun LU a Vojtěch JUŘÍK. Technologie eye-trackingu v imerzivní virtuální realitě: Možnosti a limity v interkulturním výzkumu. In Maierová, Eva; Viktorová, Lucie; Dolejš, Martin; Dominik, Tomáš. PhD existence 2020. Člověk a čas. Československá psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník odborných příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci: Filozofická fakulta, 2020. s. 234-240. ISBN 978-80-244-5731-4.
  5. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Dajana SNOPKOVÁ, Adrianne John GALANG, Zdeněk STACHOŇ, Jiří CHMELÍK, Petr KUBÍČEK a Čeněk ŠAŠINKA. The 3D hype : Evaluating the potential of real 3D visualization in geo-related applications. PLoS ONE. San Francisco: Public Library of Science, 2020, roč. 15, č. 5, s. 1-18. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0233353.
  6. KUBÍČEK, Petr, Dajana SNOPKOVÁ, Zdeněk STACHOŇ, Ondřej UHLÍK, Vojtěch JUŘÍK, Pavel UGWITZ, Čeněk ŠAŠINKA, Petra OKŘINOVÁ, Jiří APELTAUER a Tomáš APELTAUER. Využití prostorové syntaxe pro formalizaci pohybu osob. Geodetický a kartografický obzor. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální, 2020, roč. 66/108, č. 11, s. 218-227. ISSN 1805-7446.

  2019

  1. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Čeněk ŠAŠINKA, Pavel UGWITZ a Dajana SNOPKOVÁ. Analýza chování člověka ve virtuálních geovizualizacích v kontextu ekologické validity výzkumu. In 23, kartografická konference Kutná Hora. 2019.
  2. JUŘÍK, Vojtěch. Applying VR technologies for psychological research. In Research Colloquium, University of Ljubljana, 14.5.2019. 2019.
  3. ŠAŠINKA, Čeněk, Zdeněk STACHOŇ, Michal SEDLÁK, Jiří CHMELÍK, Lukáš HERMAN, Petr KUBÍČEK, Alžběta STRNADOVÁ, Milan DOLEŽAL, Hynek TEJKL, Tomáš URBÁNEK, Hana SVATOŇOVÁ, Pavel UGWITZ a Vojtěch JUŘÍK. Collaborative Immersive Virtual Environments for Education in Geography. ISPRS International Journal of Geo-Information. Basel, Switzerland: MDPI, 2019, roč. 8, č. 1, s. 1-25. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi8010003.
  4. ŠAFÁROVÁ, Katarína, Martin PÍRKO, Vojtěch JUŘÍK, Tomáš PAVLICA a Ondřej NÉMETH. Differences between young architects' and non-architects' aesthetic evaluation of buildings. Frontiers of architectural research. 2019, roč. 8, č. 2, s. 229-237. ISSN 2095-2635. doi:10.1016/j.foar.2019.04.001.
  5. JUŘÍK, Vojtěch, Katarína ŠAFÁROVÁ a Čeněk ŠAŠINKA. Embodied cognition significance for the ecologically valid psychological research in virtual reality. In Maierová, Eva; Viktorová, Lucie; Dolejš, Martin; Dominik, Tomáš. PHD EXISTENCE 2019 „Body and mind“. 1. vyd. Olomouc: Portál, 2019. s. 374-382. ISBN 978-80-244-5544-0.
  6. JUŘÍK, Vojtěch, Zuzana ŠMIDEKOVÁ, Pavel UGWITZ, Jiří CHMELÍK a Čeněk ŠAŠINKA. Eye-tracking in VR setting : implementation for cross-cultural research. In 20th European Conference on Eye Movements, 18.-22. 8. 2019, Alicante, Spain. 2019.
  7. JUŘÍK, Vojtěch, Pavel UGWITZ a Čeněk ŠAŠINKA. Eye-tracking ve virtuální realitě : implementace a možnosti měření. In Farkaš, Igor; Takáč, Martin; Gergeľ, Peter; Tomko, Matúš. Kognícia a umelý život 2019. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. s. 45-47. ISBN 978-80-223-4720-4.
  8. JUŘÍK, Vojtěch. Eye-tracking ve virtuální realitě: implementace a možnosti měření. In Kognícia a umelý Kognícia a umelý život 2019. 2019.
  9. JUŘÍK, Vojtěch. Geovisualizations, Teaching and Culture : the examples of virtual reality technologies use in psychological research. In Research Colloquium, University of Regensburg, 11.11.2019 Germany. 2019.
  10. KUBÍČEK, Petr, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, Lukáš HERMAN, Vojtěch JUŘÍK, Tomáš URBÁNEK a Jiří CHMELÍK. Identification of altitude profiles in 3D geovisualizations: the role of interaction and spatial abilities. International Journal of Digital Earth. Taylor & Francis, 2019, roč. 12, č. 2, s. 156-172. ISSN 1753-8947. doi:10.1080/17538947.2017.1382581.
  11. UGWITZ, Pavel, Vojtěch JUŘÍK, Lukáš HERMAN, Zdeněk STACHOŇ, Petr KUBÍČEK a Čeněk ŠAŠINKA. Prostorová analýza navigace ve virtuálním geografickém prostředí (VGE). In 23, kartografická konference Kutná Hora. 2019.
  12. UGWITZ, Pavel, Vojtěch JUŘÍK, Lukáš HERMAN, Zdeněk STACHOŇ, Petr KUBÍČEK a Čeněk ŠAŠINKA. Spatial Analysis of Navigation in Virtual Geographic Environments. Applied Sciences. Basel, Switzerland: MDPI, 2019, roč. 9, č. 9, s. 1-22. ISSN 2076-3417. doi:10.3390/app9091873.
  13. SNOPKOVÁ, Dajana, Vojtěch JUŘÍK a Jiří APELTAUER. Využitie teórie priestorovej syntaxe pre spresnenie agentného modelu na simuláciu evakuácie. In 23. kartografická konference, Kutná Hora. 2019.
  14. KUBÍČEK, Petr, Tomáš APELTAUER, Vojtěch JUŘÍK a Dajana SNOPKOVÁ. Workshop projektu - Kognitivní psychologie a prostorová syntaxe ve virtuálním prostředí pro agentní modely. 2019.
  15. ŠAŠINKA, Čeněk, Alžběta ŠAŠINKOVÁ a Vojtěch JUŘÍK. Ztraceno v kontrole. In Farkaš, Igor; Takáč, Martin; Gergeľ, Peter; Tomko, Matúš. Kognícia a umelý život 2019. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2019. s. 110-111. ISBN 978-80-223-4720-4.

  2018

  1. JUŘÍK, Vojtěch. Behavior Analysis in Virtual Geovisualizations : Towards Ecological Validity. In 7th International Conference on Cartography and GIS, Sozopol, 18 - 22 June 2018. 2018.
  2. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, Jiří CHMELÍK, Alžběta STRNADOVÁ a Petr KUBÍČEK. Behavior Analysis in Virtual Geovisualizations : Towards Ecological Validity. In Bandrova, Temenoujka; Konečný, Milan. 7th International Conference on Cartography and GIS : Proceedings, Vol. 1 and Vol. 2. Sofia: Bulgarian Cartographic Association, 2018. s. 518-527. ISSN 1314-0604.
  3. JUŘÍK, Vojtěch a Iva BUREŠOVÁ. Demonstrace technologie Motion Capture systém pro měření pohybu člověka v prostoru, experimentálního virtuálního prostředí a možností využití mobilního eye-trackeru. In Konsekvence psychologie sportu ve vědě a praxi : jednota v rozmanitosti, 13. 11. 2018, Brno. 2018.
  4. HERMAN, Lukáš, Vojtěch JUŘÍK, Zdeněk STACHOŇ, Daniel VRBÍK, Jan RUSSNÁK a Tomáš ŘEZNÍK. Evaluation of User Performance in Interactive and Static 3D Maps. ISPRS International Journal of Geo-Information. Basel, Switzerland: MDPI, 2018, roč. 7, č. 11, s. 1-25. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi7110415.
  5. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN a Čeněk ŠAŠINKA. Interaction Primitives in 3D Geovisualizations. In Svobodová, Hana. Useful Geography : Transfer from Research to Practice. Proceedings of 25th Central European Conference. Brno: Masaryk University, 2018. s. 294-303. ISBN 978-80-210-8908-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8908-2018.
  6. JUŘÍK, Vojtěch. Interakce s virtuálním 3D prostředím : od senzomotoriky ke kognici. In Kognice a umělý život 2018 : sborník příspěvků. 2018.
  7. JUŘÍK, Vojtěch, Čeněk ŠAŠINKA, Lukáš HERMAN, Zdeněk STACHOŇ, Petr KUBÍČEK, Pavel UGWITZ a Milan DOLEŽAL. Interakce s virtuálním 3D prostředím : od senzomotoriky ke kognici. In Šašinka, Čeněk; Strnadová, Alžběta; Šmideková, Zuzana; Juřík, Vojtěch. Kognice a umělý život 2018 : sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 35-37. ISBN 978-80-88123-24-8.
  8. ŠAŠINKA, Čeněk, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Zuzana ŠMIDEKOVÁ a Vojtěch JUŘÍK. Kognice a umělý život 2018: sborník příspěvků. Brno: Flow, z.s., 2018. s. 1-82, 81 s. ISBN 978-80-88123-24-8.
  9. JUŘÍK, Vojtěch. The use of VR technologies in psychological research: perception, interaction and cognition. In Research Colloquium, University of Ljubljana 17.5.2019. 2018.
  10. SNOPKOVÁ, Dajana a Vojtěch JUŘÍK. User aspects of navigation in virtual environments. In Spatial Cognition 2018, Tuebingen. 2018.
  11. JUŘÍK, Vojtěch a Dajana SNOPKOVÁ. Uživatelské úlohy a 3D vizualizace. In Kartografický den Olomouc. 2018.

  2017

  1. CHALÁS, Igor, Petra URBANOVÁ, Vojtěch JUŘÍK, Zuzana FERKOVÁ, Marie JANDOVÁ, Jiří SOCHOR a Barbora KOZLÍKOVÁ. Generating various composite human faces from real 3D facial images. The Visual Computer. Springer-Verlag, 2017, roč. 33, č. 4, s. 443-458. ISSN 0178-2789. doi:10.1007/s00371-016-1277-1.
  2. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Pavel UGWITZ, Zdeněk STACHOŇ a Čeněk ŠAŠINKA. Information Availability : The Influence of the User Interface on Spatial Awareness in Virtual Geovisualizations. In 28th International Cartographic Conference, 2.-7. 7. 2017, Washington DC. 2017.
  3. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN a Čeněk ŠAŠINKA. Interakční primitiva pro 3D geovizualizaci. In 25. středoevropská geografická konference. Užitečná geografie: přenos z výzkumu do praxe. Sborník abstraktů. 2017.
  4. JUŘÍK, Vojtěch, Pavel UGWITZ a Čeněk ŠAŠINKA. Primitiva virtuální interakce : základní stavební kameny pro vývoj a výzkum interaktivních virtuálních prostředí. In Farkaš, Igor; Takáč, Martin; Rybár, Ján; Cergel, Peter. Kognicia a umelý život XVII, 2017. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. s. 81-86. ISBN 978-80-223-4346-6.
  5. JUŘÍK, Vojtěch a Pavel UGWITZ. Primitiva virtuální interakce: základní stavební kameny pro vývoj a výzkum interaktivních virtuálních prostředí. In Kognicia a umelý život XVII, 2017. 2017. ISBN 978-80-223-4346-6.
  6. STACHOŇ, Zdeněk, Petr KUBÍČEK, Čeněk ŠAŠINKA, Jiří CHMELÍK, Klára KUBÍČKOVÁ, Lukáš HERMAN a Vojtěch JUŘÍK. The Complex Tasks with 3D Cartographic Visualization – The Role of Immersion and Interactivity. In 28th International Cartographic Conference. 2017.
  7. STUCHLÍK, Radim, Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Lukáš HERMAN, Jiří CHMELÍK, Michal SEDLÁK, Fotios LIAROKAPIS, Pavel UGWITZ, Vojtěch JUŘÍK, Kateřina CHMELAŘOVÁ, Čeněk ŠAŠINKA, Tomáš URBÁNEK, Radovan ŠIKL a Hana SVATOŇOVÁ. Utilization of virtual reality for teaching 3D tasks in geography. In CGE Lisbon Symposium 2017: Inegrating Knowledge and Understanding in Geography Education. 2017.
  8. HERMAN, Lukáš, Vojtěch JUŘÍK, Zdeněk STACHOŇ a Pavel UGWITZ. Virtuální realita v kartografii - použitelnost, interaktivita a jejich testování. 2017. ISBN 978-80-7494-351-5.
  9. JUŘÍK, Vojtěch. Virtuální realita v psychologickém výzkumu : možnosti, limity, aplikace. In Páteční semináře Katedry filosofie a dějin přírodních věd, UK Praha, 1. 12. 2017. 2017.
  10. UGWITZ, Pavel, Vojtěch JUŘÍK a Čeněk ŠAŠINKA. Visual cognitive styles in virtual environments : Constructing and evaluating adequate task. In Farkaš, Igor; Takáč, Martin; Rybár, Ján; Cergel, Peter. Kognicia a umelý život XVII, 2017. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. s. 184-189. ISBN 978-80-223-4346-6.
  11. UGWITZ, Pavel, Vojtěch JUŘÍK, Čeněk ŠAŠINKA a Zdeněk STACHOŇ. Visual cognitive styles in virtual environments: Constructing and evaluating adequate task. In Kognicia a umelý život XVII, 2017. 2017. ISBN 978-80-223-4346-6.
  12. JUŘÍK, Vojtěch. Využití technologie virtuální reality v psychologickém výzkumu. In European Semester of Psychology with Czech Association of Psychology Students (Student’s event), 10. 11. 2017, Brno. 2017.
  13. JUŘÍK, Vojtěch. Výzkum prostorových schopností v prostředí virtuální reality. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Týden humanitních věd.
  14. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ a Jiří CHMELÍK. When the Display Matters : A Multifaceted Perspective on 3D Geovisualizations. Open Geosciences. Berlin: De Gruyter Open, 2017, roč. 9, č. 1, s. 89-100. ISSN 2391-5447. doi:10.1515/geo-2017-0007.

  2016

  1. JUŘÍK, Vojtěch. Aspekty psychologického výzkumu ve virtuálních prostředích. In Zimní škola kognitivní psychologie, 4.-7. 2. 2016, Sobotka. 2016.
  2. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ a Čeněk ŠAŠINKA. Cognitive Aspects of Collaboration in 3D Virtual Environments. In Halounova, L. et al. ISPRS Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XLI-B2. GOTTINGEN: Copernicus GmbH, 2016. s. 663-670. ISSN 2194-9034. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B2-663-2016.
  3. JUŘÍK, Vojtěch, Jan NEHYBA, Čeněk ŠAŠINKA, Kamila VLČKOVÁ, Kateřina CHMELAŘOVÁ, Jan POSPÍCHAL, Pavel UGWITZ a Jiří CHMELÍK. Embodied Morality : The influence of body on moral judgement. In Sociální procesy a osobnost 2016, 12.-14. 9. 2016, Nový Smokovec. 2016.
  4. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ a Jiří CHMELÍK. Is More Less? How 3D visualization affects cognition. In Oslavy 90. výročí založení Psychologického ústavu FF MU, 10.5. 2016, Brno. 2016.
  5. JUŘÍK, Vojtěch a Čeněk ŠAŠINKA. Když je více méně : Význam lidské chyby při interakci s 3D virtuálním geografickým prostředím. In Michal Vavrečka, Ondřej Bečev, Matěj Hoffmann, Karla Štěpánová. Kognice a Umělý život. ČVUT v Praze: Kognice a Umělý život, 2016. s. 79-84. ISBN 978-80-01-05915-9.
  6. JUŘÍK, Vojtěch. Když je více méně: Význam lidské chyby při interakci s 3D virtuálním geografickým prostředím. In Kognice a umělý život, Telč. 2016.
  7. JUŘÍK, Vojtěch a Čeněk ŠAŠINKA. LEARNING IN VIRTUAL 3D ENVIRONMENTS : ALL ABOUT IMMERSIVE 3D INTERFACES. In EDULEARN16 Proceedings. Barcelona: IATED, 2016. s. 7868-7881. ISBN 978-84-608-8860-4. doi:10.21125/edulearn.2016.
  8. JUŘÍK, Vojtěch. LEARNING IN VIRTUAL 3D ENVIRONMENTS : ALL ABOUT IMMERSIVE 3D INTERFACES. In EDULEARN16. 2016. ISBN 978-84-608-8860-4.
  9. JUŘÍK, Vojtěch, Čeněk ŠAŠINKA, Kateřina ŠPRIŇAROVÁ, Lukáš HERMAN, Zbyněk ŠTĚRBA, Zdeněk STACHOŇ, Jiří CHMELÍK a Barbora KOZLÍKOVÁ. Vliv formy 3D zobrazení geografické informace na její kognitivní zpracování. In Farkaš, Igor; Takáč, Martin; Rybár, Ján; Kelemen, Jozef. Kognicia a umelý život XV, 2015. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. s. 61-66. ISBN 978-80-223-3875-2.

  2015

  1. JUŘÍK, Vojtěch. How body influences memory: the embodied aspects in retrieval of autobiographical memories. Annales psychologici. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 2, č. 1, s. 28-38. ISSN 2336-4939.
  2. ŠPRIŇAROVÁ, Kateřina, Vojtěch JUŘÍK, Čeněk ŠAŠINKA, Lukáš HERMAN, Zbyněk ŠTĚRBA, Zdeněk STACHOŇ, Jiří CHMELÍK a Barbora KOZLÍKOVÁ. Human-computer Interaction in Real 3D and Pseudo-3D Cartographic Visualization: A Comparative Study. In Claudia Robbi Sluter, Carla Bernadete Madureira Cruz, Paulo Márcio Leal de Menezes. Cartography - Maps Connecting the World: 27th International Cartographic Conference 2015 - ICC2015. 1st. ed. Švýcarsko: Springer International Publishing, 2015. s. 59-73. ISBN 978-3-319-17737-3. doi:10.1007/978-3-319-17738-0_5.
  3. JUŘÍK, Vojtěch. Mentální cestování časem a úloha paměti při plánování budoucnosti. Brno: Psychologon, 2015. ISSN 1805-7160.

  2014

  1. JUŘÍK, Vojtěch. Cukr a bič podle Barryho Schwartze aneb o morálce. Brno: PsychoLogOn, 2014. ISSN 1805-7160.
  2. JUŘÍK, Vojtěch. Jak změřit riziko infarktu: Jenkins Activity Survey a jeho aplikace u adolescentů. Brno: PsychLogOn, 2014. ISSN 1805-7160.
  3. HERMAN, Lukáš, Zdeněk STACHOŇ, Zbyněk ŠTĚRBA, Čeněk ŠAŠINKA, Kateřina ŠPRIŇAROVÁ, Vojtěch JUŘÍK, Jiří CHMELÍK, Barbora KOZLÍKOVÁ a Rastislav TISOVČÍK. Role uživatelského rozhraní při práci s 3D prostorovými daty. In Sborník abstraktù příspěvků ze semináře Geomatika v projektech 2014. 2014. ISBN 978-80-263-0796-9.

  2013

  1. JUŘÍK, Vojtěch. HIP! HIP! HEROIC IMAGINATION PROJECT: Rozviň i ty svého vnitřního hrdinu. 2013.
  2. JUŘÍK, Vojtěch. Mlčenlivý přítel. Brno: PsychoLogOn, 2013. ISSN 1805-7160.
  3. JUŘÍK, Vojtěch. Neuromarketing: Když za sebe necháme mluvit mozek. 2013.
  4. JUŘÍK, Vojtěch. Škola v oblacích aneb Sugata Mitra a jeho vzdělávání budoucnosti. 2013. ISSN 1805-7160.

  2012

  1. JUŘÍK, Vojtěch. Štěstí, aneb když člověk koupí neprohloupí. 1. vyd. Brno: Psychologon.cz, 2012. Psychologon.cz.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 12. 2023 18:46