Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. MÍŠEK, Jakub. Data protection impact assessment before open data publication. In IRIS 2018 Internationales Rechtsinformatiksymposium. 2018.
 2. MÍŠEK, Jakub. Otevřená data: Současný stav a doporučení pro otevírání. In Otevřená data a otevřené vzdělávací zdroje. 2018.
 3. MÍŠEK, Jakub. Privacy in Public Space: Conceptual and Regulatory Challenges. Timan, T.; Newell, B. C.; Koops, B.-J. (eds.). Masaryk University Journal of Law and Technology, Masarykova univerzita, 2018, roč. 12, č. 1, s. 75-80. ISSN 1802-5943. doi:10.5817/MUJLT2018-1-4.
 4. GALAJDOVÁ, Dominika, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Anna ŠTEFANIDESOVÁ a Jan ZIBNER. Přehled aktuální judikatury I/2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 31 s. Revue pro právo a technologie, roč. 9, č. 17. ISSN 1804-5383.
 5. 2017

 6. MÍŠEK, Jakub. Fialová E. Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí. Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita, 2017, roč. 8, č. 15, s. 109-115. ISSN 1804-5383.
 7. SOKOL, Pavol, Jakub MÍŠEK a Martin HUSÁK. Honeypots and honeynets: issues of privacy. EURASIP Journal on Information Security, London: Springer Open, 2017, roč. 10, č. 4, s. 1-9. ISSN 1687-4161. doi:10.1186/s13635-017-0057-4.
 8. MÍŠEK, Jakub. Is the Definition of Personal Data Flawed? Hyperlink as Personal Data (Processing). In Dan Svantesson, Dariusz Kloza. Trans-Atlantic Data Privacy Relations as a Challenge for Democracy. Cambridge: Intersentia, 2017. s. 331-346, 16 s. European Integration and Democracy Series, 4. ISBN 978-1-78068-434-5.
 9. MÍŠEK, Jakub. Open data v. Personal data protection in Czechia. In Cyberspace 2017. 2017.
 10. MÍŠEK, Jakub a Jakub KLÍMEK. Poskytování otevřených dat z rejstříků osob. In České právo a informační technologie 2017. 2017.
 11. GALAJDOVÁ, Dominika, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Helena PULLMANNOVÁ, Anna ŠTEFANIDESOVÁ a Jan ZIBNER. Přehled aktuální judikatury II/2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 15 s. Revue pro právo a technologie, roč. 8, č. 16. ISSN 1804-5383.
 12. KASL, František, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Anna SLÁNSKÁ, Lucie STRAKOVÁ a Anna ŠTEFANIDESOVÁ. Přehled aktuální judikatury I/2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 24 s. Revue pro právo a technologie, roč. 8, č. 15. ISSN 1804-5383.
 13. HARAŠTA, Jakub, Jakub MÍŠEK, Monika HANYCH, Pavel LOUTOCKÝ, Michal MALANÍK, Jaromír ŠAVELKA, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ a Matěj MYŠKA. Rozměry citací v právu a anotační konvence. Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita, 2017, roč. 8, č. 15, s. 51-73. ISSN 1804-5383. doi:10.5817/RPT2017-1-4.
 14. 2016

 15. POLČÁK, Radim, Jakub MÍŠEK, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub HARAŠTA, Václav STUPKA a Tomáš ABELOVSKÝ. Access to Telecommunication Data in Criminal Justice in Czech Republic and Slovakia. In Sieber, U., von zur Mühlen, N (eds.) Access to Telecommunication Data in Criminal Justice. 1. vyd. Berlin: Duncker & Humblot, 2016. s. 247-435, 189 s. Strafrechtliche Forschungsberichte. ISBN 978-3-428-15143-1.
 16. HARAŠTA, Jakub, Matěj MYŠKA, Michal MALANÍK a Jakub MÍŠEK. Citation Analysis of the Czech Case-Law: First Step Towards the Gold Standard. In Tagungsband des 19. Internationales Rechtsinformatik Symposions. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2016. s. 79-82, 4 s. ISBN 978-3-903035-09-6.
 17. HARAŠTA, Jakub a Jakub MÍŠEK. GEERS, Kenneth (Ed.). Cyber War in Perspective: Russian Aggression against Ukraine. Vojenské rozhledy, Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2016, roč. 25, č. 2, s. 151-153. ISSN 1210-3292.
 18. POLČÁK, Radim, Jakub MÍŠEK, Václav STUPKA, Pavel LOUTOCKÝ a Tomáš ABELOVSKÝ. Interception of electronic communications in the Czech Republic and Slovakia. 1. vyd. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2016. 241 s. Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, File No. 573. ISBN 978-80-210-8423-0.
 19. POLČÁK, Radim, Jakub MÍŠEK, Václav STUPKA, Pavel LOUTOCKÝ a Tomáš ABELOVSKÝ. Interception of electronic communications in the Czech Republic and Slovakia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 241 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), č. 573. ISBN 978-80-210-8423-0.
 20. MYŠKA, Matěj, Jakub HARAŠTA, Pavel LOUTOCKÝ a Jakub MÍŠEK. Možnosti citační analýzy v České republice. Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita, 2016, roč. 7, č. 13, s. 147-189. ISSN 1804-5383.
 21. MÍŠEK, Jakub. Odpovědnost poskytovatele otevřených dat za škodu vyplývající z chyb v poskytovaných datových sadách. Správní právo, Ministerstvo vnitra ČR, 2016, roč. 49, č. 7, s. 427-437. ISSN 0139-6005.
 22. KASL, František, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Anna SLÁNSKÁ a Lucie STRAKOVÁ. Přehled aktuální judikatury II/2016. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 19 s. Revue pro právo a technologie, roč. 7, č. 14. ISSN 1804-5383.
 23. HARAŠTA, Jakub, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Matěj MYŠKA a Anna SLÁNSKÁ. Přehled aktuální judikatury I/2016. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 17 s. Revue pro právo a technologie, roč. 7, č. 13. ISSN 1804-5383.
 24. 2015

 25. MÍŠEK, Jakub a Jakub HARAŠTA. Analýza praktických dopadů rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Google Spain. Bulletin advokacie, Česká advokátní komora, 2015, roč. 2015, 1-2, s. 30-34. ISSN 1210-6348.
 26. SMEJKALOVÁ, Terezie, Jakub HARAŠTA, Pavel LOUTOCKÝ a Jakub MÍŠEK. Bezpilotní letadla v České republice. Security Magazín, Praha: Security Media, s.r.o., 2015, roč. 21, č. 2, s. 51-54. ISSN 1210-8723.
 27. HARAŠTA, Jakub, Jakub MÍŠEK a Matěj MYŠKA. Czech Constitutional Court Clarifies Conditions of Police Access to Medical Files in the Course of Investigation. Berlin, Brusel: Lexxion, 2015. European Data Protection Law Review, roč. 1, č. 2.
 28. MÍŠEK, Jakub. Hidden Pitfalls in Personal Data Processing: Collision between Current Data Protection Framework and New Technologies. Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht., Bern: Editions Weblaw, 2015, roč. 2015, č. 2, s. nestránkováno. ISSN 1664-848X.
 29. HARAŠTA, Jakub a Jakub MÍŠEK. IP adresy v kybernetické bezpečnosti. Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita, 2015, roč. 6, č. 12, s. 21-42. ISSN 1804-5383.
 30. MÍŠEK, Jakub. Kauza Ryneš. Revue pro právo a technologie, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 6, č. 11, s. 67-75. ISSN 1804-5383.
 31. MÍŠEK, Jakub. Konflikt technologického vývoje a práva na příkladu autorského práva. Právník, Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2015, roč. 154, č. 10, s. 843-855. ISSN 0231-6625.
 32. HARAŠTA, Jakub a Jakub MÍŠEK. Leveé en masse v kybernetické éře. In Ladislav Vojáček, Pavel Salák, Jiří Valdhans. DNY PRÁVA 2014 – DAYS OF LAW 2014: Část IV. Technický rozvoj a právo. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 53-60, 8 s. ISBN 978-80-210-7900-7.
 33. HARAŠTA, Jakub, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK a Matěj MYŠKA. Přehled aktuální judikatury II/2014 a I/2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 19 s. Revue pro právo a technologie, roč. 6, č. 11. ISSN 1804-5383.
 34. HARAŠTA, Jakub, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Matěj MYŠKA, Anna SLÁNSKÁ a Lucie STRAKOVÁ. Přehled aktuální judikatury II/2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 23 s. Revue pro právo a technologie, roč. 6, č. 12. ISSN 1804-5383.
 35. 2014

 36. MÍŠEK, Jakub. Consent to personal data processing – The Panacea or The dead end? Masaryk University Journal of Law and Technology, Masarykova univerzita, 2014, roč. 8, č. 1, s. 69-83. ISSN 1802-5943.
 37. MÍŠEK, Jakub. Právní kýč : Argumenty v zajetí koťátek a lidských práv. In Martin Škop, Michal Malaník, Markéta Klusoňová. Kreativita v právu 2014. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014. s. 58-72, 15 s. ISBN 978-80-210-7534-4.
 38. MÍŠEK, Jakub. Souhlas se zpracováním osobních údajů za časů Internetu. Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita, 2014, roč. 5, č. 9, s. 3-74. ISSN 1804-5383.
 39. MÍŠEK, Jakub. Vyhledávač jako správce osobních údajů. Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita, 2014, roč. 5, č. 9, s. 227-229. ISSN 1804-5383.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 8. 2018 13:28