Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. MÍŠEK, Jakub. Current Case Law of CJEU and its Impact on Open Data. In Beyond Data Protection Conference. 2023.
 2. MÍŠEK, Jakub, Radim CHARVÁT a Matěj MYŠKA. Data and licensing management guidelines. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. 65 s. N/A.
 3. BLECHOVÁ, Anna, Martin ERLEBACH, Šimon CHVOJKA, Vojtěch JUŘIČKA, Anežka KARPJÁKOVÁ, František KASL, Andrej KRIŠTOFÍK, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Tereza NOVOTNÁ, Sofie PETROVÁ, Jan SVOBODA, Zuzana VLACHOVÁ, Jakub VOSTOUPAL, Ondřej WOZNICA a Veronika PŘÍBAŇ ŽOLNERČÍKOVÁ. Přehled aktuální judikatury I/2023. In Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2023. s. 97-139, 42 s. ISSN 1805-2797. doi:10.5817/RPT2023-1-4.
 4. KLÍMEK, Jakub, Alexandros CHORTARAS, Jakub MÍŠEK, Jim YANG, Steinar SKAGEMO a Vassilis TZOUVARAS. Semantic, Technical and Legal Interoperability of European Company Open Data in Practice: The STIRData Approach. In Proceedings of the 12th International Conference on Data Science, Technology and Applications. 1. vyd. Rome, Italy: Oleg Gusikhin, Slimane Hammoudi, Alfredo Cuzzocrea, 2023. s. 183-194. ISBN 978-989-758-664-4. doi:10.5220/0000168100003541.
 5. KLÍMEK, Jakub a Jakub MÍŠEK. The STIRData approach for linking company data. In The Role of Semantic Technologies in Common European Data Spaces. 2023.
 6. 2022

 7. MÍŠEK, Jakub. Data protection as performance-based regulation. In Eleni Kosta, Ronald Leenes a Irene Kamara. Research Handbook on EU Data Protection Law. 1. vyd. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2022. s. 50-67. Law 2022. ISBN 978-1-80037-167-5. doi:10.4337/9781800371682.00011.
 8. HARAŠTA, Jakub, Michael BÁTRLA, Anna BLECHOVÁ, Tereza NOVOTNÁ, Jakub MÍŠEK a Ladislav VYHNÁNEK. Omezení pohybu v souvislosti s řešením krizí způsobených biologickými agens a toxiny (doporučení). Brno: Masarykova univerzita pro Ministerstvo vnitra České republiky, 2022. 17 s. 1. vydání.
 9. BLECHOVÁ, Anna, Kristýna BÓNOVÁ, Martin ERLEBACH, Vojtěch JUŘIČKA, Anežka KARPJÁKOVÁ, Andrej KRIŠTOFÍK, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Sofie PETROVÁ, Jan SVOBODA, Jakub VOSTOUPAL, Ondřej WOZNICA a Veronika PŘÍBAŇ ŽOLNERČÍKOVÁ. Přehled aktuální judikatury II/2022. In Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2022. s. 161–194, 33 s. ISSN 1805-2797. doi:10.5817/RPT2022-2-5.
 10. MÍŠEK, Jakub, Anna BLECHOVÁ, Michael BÁTRLA, Tereza NOVOTNÁ, Ladislav VYHNÁNEK a Jakub HARAŠTA. Vliv technologických nástrojů na ústavnost krizových opatření omezujících svobodu pohybu. Brno: Masarykova univerzita pro Ministerstvo vnitra České republiky, 2022. 78 s. 1. vydání.
 11. 2021

 12. HARAŠTA, Jakub, Terezie SMEJKALOVÁ, Tereza NOVOTNÁ, Jaromír ŠAVELKA, Radim POLČÁK, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ a Jakub MÍŠEK. Citační analýza judikatury. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. 256 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-749-5.
 13. VYHNÁNEK, Ladislav, Anna BLECHOVÁ, Michael BÁTRLA, Jakub MÍŠEK, Tereza NOVOTNÁ a Jakub HARAŠTA. Proporcionalita krizových opatření omezujících svobodu pohybu. Brno: Masarykova univerzita pro Ministerstvo vnitra České republiky, 2021. 173 s. 1. vydání.
 14. KASL, František, Andrej KRIŠTOFÍK, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Tereza NOVOTNÁ, Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ, Anna STÁRKOVÁ, Jan SVOBODA a Jakub VOSTOUPAL. Přehled aktuální judikatury II/2021. In Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 135-172. ISSN 1805-2797. doi:10.5817/RPT2021-2-5.
 15. BARTOŠ, Vojtěch, František KASL, Jakub KLODWIG, Ivana KUDLÁČKOVÁ, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK a Jakub VOSTOUPAL. Přehled aktuální judikatury I/2021. In Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 77-99. ISSN 1805-2797.
 16. 2020

 17. MÍŠEK, Jakub, František KASL a Pavel LOUTOCKÝ. Czech Republic: Personal Data Protection Law. European Data Protection Law Review. Berlin: Lexxion, 2020, roč. 6, č. 2, s. 289-293. ISSN 2364-2831. doi:10.21552/edpl/2020/2/15.
 18. MÍŠEK, Jakub. Exception for Text and Data Mining for the Purposes of Scientific Research in the Context of Libraries and Repositories. The Grey Journal. Amsterdam: TextRelease, 2020, roč. 16, Special Winter Issue, s. 72-79. ISSN 1574-1796.
 19. MÍŠEK, Jakub. Moderní regulatorní metody ochrany osobních údajů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 279 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia. ISBN 978-80-210-9736-0.
 20. MÍŠEK, Jakub. Moderní regulatorní metody ochrany osobních údajů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 279 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia. ISBN 978-80-210-9737-7.
 21. MÍŠEK, Jakub. Moderní regulatorní metody ochrany osobních údajů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 279 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia. ISBN 978-80-210-9736-0.
 22. POLČÁK, Radim, František KASL a Jakub MÍŠEK. National Report: Czech Republic. In Dário Moura Vicente, Sofia de Vasconcelos Casimiro. Data Protection in the Internet. 1. vyd. Cham: Springer, 2020. s. 115-159. Ius Comparatum – Global Studies in Comparative Law. ISBN 978-3-030-28048-2. doi:10.1007/978-3-030-28049-9_5.
 23. MÍŠEK, Jakub a Vojtěch BARTOŠ. Nesnesitelná lehkost zpracování osobních údajů orgány veřejné správy. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 11, č. 22, s. 145-174. ISSN 1804-5383.
 24. MÍŠEK, Jakub. Otevřená vědecká data, jejich právní úprava a výzvy. ITlib. Informačné technológie a knižnice. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020, roč. 24, č. 2, s. 54-59. ISSN 1336-0779.
 25. KASL, František, Jakub KLODWIG, Ivana KUDLÁČKOVÁ, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Tereza NOVOTNÁ, Juraj VIVODA, Jakub VOSTOUPAL a Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ. Přehled aktuální judikatury II/2020. Brno: Masarykova univerzita, 2020.
 26. COLLETT, Dominika, František KASL, Jakub KLODWIG, Ivana KUDLÁČKOVÁ, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Anna STÁRKOVÁ, Jan SVOBODA, Petra VYDROVÁ a Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ. Přehled aktuální judikatury I/2020. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 11, č. 21.
 27. MÍŠEK, Jakub. Regulatory Method in GDPR: Accountability, Risk evaluation and Performance-based Regulation. In IRIS 2020. 2020.
 28. 2019

 29. HARAŠTA, Jakub, Jaromír ŠAVELKA, František KASL a Jakub MÍŠEK. Automatic Segmentation of Czech Court Decisions into Multi-Paragraph Parts. Jusletter IT. Weblaw AG, 2019, roč. 4, 23. Mai 2019, s. 1-10. ISSN 1664-848X.
 30. MÍŠEK, Jakub. Open Data Directive and Personal Data Protection. In Cyberspace 2019. 2019.
 31. MÍŠEK, Jakub. Open Data, Open API and Database Rights. Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht. Weblaw, 2019, roč. 2019, Februar, s. 1-8. ISSN 1664-848X.
 32. MÍŠEK, Jakub. Open Data, Open API and Database Rights. In IRIS 2019. 2019.
 33. COLLETT, Dominika, František KASL, Jakub KLODWIG, Ivana KUDLÁČKOVÁ, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Tereza NOVOTNÁ, Anna STÁRKOVÁ, Jan SVOBODA, Petra VYDROVÁ a Jan ZIBNER. Přehled aktuální judikatury II/2019. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 10, č. 20, s. 91-126. ISSN 1804-5383.
 34. COLLETT, Dominika, František KASL, Ivana KUDLÁČKOVÁ, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Tereza NOVOTNÁ, Jan SVOBODA, Jan ZIBNER a Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ. Přehled aktuální judikatury I/2019. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 10, č. 19, s. 87-124. ISSN 1804-5383.
 35. MÍŠEK, Jakub. Sui Generis Database Right and Official Work Exception. The Grey Journal. Amsterdam: TextRelease, 2019, roč. 15, Special Winter Issue, s. 48-51. ISSN 1574-180X.
 36. POLČÁK, Radim, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK a Václav STUPKA. Virtualizace právních vztahů a nové regulatorní metody v pozitivním právu. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2019, roč. 158, č. 1, s. 86-98. ISSN 0231-6625.
 37. MÍŠEK, Jakub. Výjimka vytěžování textů a dat za účely vědeckého výzkumu v kontextu činnosti knihoven a repozitářů. In 12. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích. 2019.
 38. 2018

 39. HARAŠTA, Jakub, Jaromír ŠAVELKA, František KASL, Adéla KOTKOVÁ, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Daniela PROCHÁZKOVÁ, Helena PULLMANNOVÁ, Petr SEMENIŠÍN, Tamara ŠEJNOVÁ, Nikola ŠIMKOVÁ, Michal VOSINEK, Lucie ZAVADILOVÁ a Jan ZIBNER. Annotated Corpus of Czech Case Law for Reference Recognition Tasks. In Sojka, P., Horák, A., Kopeček, I., Pala, K. Text, Speech, and Dialogue: 21st International Conference. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2018. s. 239-250. ISBN 978-3-030-00793-5. doi:10.1007/978-3-030-00794-2_26.
 40. LOUTOCKÝ, Pavel, Jakub MÍŠEK a František KASL. Czech Republic. In J.L. da Cruz Vilaça, R. L. Vasconcelos, M. Gorjão-Henriques, A. Saavedra. The internal market and the digital economy: XXVIII FIDE Congress Lisbon/Estoril (23-26 may 2018) Congress proceedings Vol. 1. Coimbra: Almedina, 2018. s. 285-315. Congress proceedings Vol. 1. ISBN 978-972-40-7478-8.
 41. MÍŠEK, Jakub. Data protection impact assessment before open data publication. In IRIS 2018 Internationales Rechtsinformatiksymposium. 2018.
 42. MÍŠEK, Jakub. Otevřená data a jejich licencování v České republice. In Licencie Creative Commons a ich vyuzitie v praxi. 2018.
 43. MÍŠEK, Jakub. Otevřená data: Současný stav a doporučení pro otevírání. In Otevřená data a otevřené vzdělávací zdroje. 2018.
 44. POLČÁK, Radim, Matěj MYŠKA, Petr HOSTAŠ, František KASL, Tereza KYSELOVSKÁ, Tomáš LECHNER, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Jan TOMÍŠEK, Václav STUPKA a Miroslav UŘIČAŘ. Právo informačních technologií. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 656 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-045-8.
 45. MÍŠEK, Jakub. Privacy in Public Space: Conceptual and Regulatory Challenges. Timan, T.; Newell, B. C.; Koops, B.-J. (eds.). Masaryk University Journal of Law and Technology. Masarykova univerzita, 2018, roč. 12, č. 1, s. 75-80. ISSN 1802-5943. doi:10.5817/MUJLT2018-1-4.
 46. MÍŠEK, Jakub a Jan TOMÍŠEK. Privacy risks of internet advertising and how they are and should be addressed by GDPR and ePrivacy. In Cyberspace 2018. 2018.
 47. GALAJDOVÁ, Dominika, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Tereza NOVOTNÁ, Jan ZIBNER a Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ. Přehled aktuální judikatury II/2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 65-91.
 48. GALAJDOVÁ, Dominika, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Anna ŠTEFANIDESOVÁ a Jan ZIBNER. Přehled aktuální judikatury I/2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 59-89.
 49. MÍŠEK, Jakub. Sui generis database right: Internal and External exceptions and limitations. In Cyberspace 2018. 2018.
 50. MÍŠEK, Jakub. Zvláštní práva pořizovatele databáze a výjimka úředního díla. In Konference o šedé literatuře a repozitářích. 2018.
 51. 2017

 52. MÍŠEK, Jakub. Fialová E. Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2017, roč. 8, č. 15, s. 109-115. ISSN 1804-5383.
 53. SOKOL, Pavol, Jakub MÍŠEK a Martin HUSÁK. Honeypots and honeynets: issues of privacy. EURASIP Journal on Information Security. London: Springer Open, 2017, roč. 10, č. 4, s. 1-9. ISSN 1687-4161. doi:10.1186/s13635-017-0057-4.
 54. MÍŠEK, Jakub. Is the Definition of Personal Data Flawed? Hyperlink as Personal Data (Processing). In Dan Svantesson, Dariusz Kloza. Trans-Atlantic Data Privacy Relations as a Challenge for Democracy. Cambridge: Intersentia, 2017. s. 331-346. European Integration and Democracy Series, 4. ISBN 978-1-78068-434-5.
 55. MÍŠEK, Jakub a Pavel LOUTOCKÝ. Kitsch in Legal Argumentation. In Law and Literature Conference. 2017.
 56. MÍŠEK, Jakub. Open data v. Personal data protection in Czechia. In Cyberspace 2017. 2017.
 57. MÍŠEK, Jakub a Jakub KLÍMEK. Poskytování otevřených dat z rejstříků osob. In České právo a informační technologie 2017. 2017.
 58. GALAJDOVÁ, Dominika, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Helena PULLMANNOVÁ, Anna ŠTEFANIDESOVÁ a Jan ZIBNER. Přehled aktuální judikatury II/2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 15 s. Revue pro právo a technologie, roč. 8, č. 16. ISSN 1804-5383.
 59. KASL, František, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Anna SLÁNSKÁ, Lucie STRAKOVÁ a Anna ŠTEFANIDESOVÁ. Přehled aktuální judikatury I/2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 24 s. Revue pro právo a technologie, roč. 8, č. 15. ISSN 1804-5383.
 60. HARAŠTA, Jakub, Jakub MÍŠEK, Monika HANYCH, Pavel LOUTOCKÝ, Michal MALANÍK, Jaromír ŠAVELKA, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ a Matěj MYŠKA. Rozměry citací v právu a anotační konvence. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2017, roč. 8, č. 15, s. 51-73. ISSN 1804-5383. doi:10.5817/RPT2017-1-4.
 61. 2016

 62. POLČÁK, Radim, Jakub MÍŠEK, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub HARAŠTA, Václav STUPKA a Tomáš ABELOVSKÝ. Access to Telecommunication Data in Criminal Justice in Czech Republic and Slovakia. In Sieber, U., von zur Mühlen, N (eds.) Access to Telecommunication Data in Criminal Justice. 1. vyd. Berlin: Duncker & Humblot, 2016. s. 247-435. Strafrechtliche Forschungsberichte. ISBN 978-3-428-15143-1.
 63. HARAŠTA, Jakub, Matěj MYŠKA, Michal MALANÍK a Jakub MÍŠEK. Citation Analysis of the Czech Case-Law: First Step Towards the Gold Standard. In Tagungsband des 19. Internationales Rechtsinformatik Symposions. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2016. s. 79-82. ISBN 978-3-903035-09-6.
 64. HARAŠTA, Jakub a Jakub MÍŠEK. GEERS, Kenneth (Ed.). Cyber War in Perspective: Russian Aggression against Ukraine. Vojenské rozhledy. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2016, roč. 25, č. 2, s. 151-153. ISSN 1210-3292.
 65. POLČÁK, Radim, Jakub MÍŠEK, Václav STUPKA, Pavel LOUTOCKÝ a Tomáš ABELOVSKÝ. Interception of electronic communications in the Czech Republic and Slovakia. 1. vyd. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2016. 241 s. Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, File No. 573. ISBN 978-80-210-8423-0.
 66. POLČÁK, Radim, Jakub MÍŠEK, Václav STUPKA, Pavel LOUTOCKÝ a Tomáš ABELOVSKÝ. Interception of electronic communications in the Czech Republic and Slovakia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 241 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), č. 573. ISBN 978-80-210-8423-0.
 67. MYŠKA, Matěj, Jakub HARAŠTA, Pavel LOUTOCKÝ a Jakub MÍŠEK. Možnosti citační analýzy v České republice. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2016, roč. 7, č. 13, s. 147-189. ISSN 1804-5383.
 68. MÍŠEK, Jakub. Odpovědnost poskytovatele otevřených dat za škodu vyplývající z chyb v poskytovaných datových sadách. Správní právo. Ministerstvo vnitra ČR, 2016, roč. 49, č. 7, s. 427-437. ISSN 0139-6005.
 69. KASL, František, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Anna SLÁNSKÁ a Lucie STRAKOVÁ. Přehled aktuální judikatury II/2016. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 19 s. Revue pro právo a technologie, roč. 7, č. 14. ISSN 1804-5383.
 70. HARAŠTA, Jakub, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Matěj MYŠKA a Anna SLÁNSKÁ. Přehled aktuální judikatury I/2016. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 17 s. Revue pro právo a technologie, roč. 7, č. 13. ISSN 1804-5383.
 71. 2015

 72. MÍŠEK, Jakub a Jakub HARAŠTA. Analýza praktických dopadů rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Google Spain. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2015, roč. 2015, 1-2, s. 30-34. ISSN 1210-6348.
 73. SMEJKALOVÁ, Terezie, Jakub HARAŠTA, Pavel LOUTOCKÝ a Jakub MÍŠEK. Bezpilotní letadla v České republice. Security Magazín. Praha: Security Media, s.r.o., 2015, roč. 21, č. 2, s. 51-54. ISSN 1210-8723.
 74. HARAŠTA, Jakub, Jakub MÍŠEK a Matěj MYŠKA. Czech Constitutional Court Clarifies Conditions of Police Access to Medical Files in the Course of Investigation. Berlin, Brusel: Lexxion, 2015. European Data Protection Law Review, roč. 1, č. 2.
 75. MÍŠEK, Jakub. Hidden Pitfalls in Personal Data Processing: Collision between Current Data Protection Framework and New Technologies. Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht. Bern: Editions Weblaw, 2015, roč. 2015, č. 2, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 1664-848X.
 76. HARAŠTA, Jakub a Jakub MÍŠEK. IP adresy v kybernetické bezpečnosti. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2015, roč. 6, č. 12, s. 21-42. ISSN 1804-5383.
 77. MÍŠEK, Jakub. Kauza Ryneš. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 6, č. 11, s. 67-75. ISSN 1804-5383.
 78. MÍŠEK, Jakub. Konflikt technologického vývoje a práva na příkladu autorského práva. Právník. Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2015, roč. 154, č. 10, s. 843-855. ISSN 0231-6625.
 79. HARAŠTA, Jakub a Jakub MÍŠEK. Leveé en masse v kybernetické éře. In Ladislav Vojáček, Pavel Salák, Jiří Valdhans. DNY PRÁVA 2014 – DAYS OF LAW 2014: Část IV. Technický rozvoj a právo. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 53-60. ISBN 978-80-210-7900-7.
 80. HARAŠTA, Jakub, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK a Matěj MYŠKA. Přehled aktuální judikatury II/2014 a I/2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 19 s. Revue pro právo a technologie, roč. 6, č. 11. ISSN 1804-5383.
 81. HARAŠTA, Jakub, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Matěj MYŠKA, Anna SLÁNSKÁ a Lucie STRAKOVÁ. Přehled aktuální judikatury II/2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 23 s. Revue pro právo a technologie, roč. 6, č. 12. ISSN 1804-5383.
 82. 2014

 83. MÍŠEK, Jakub. Consent to personal data processing - The panacea or the dead end? Masaryk University Journal of Law and Technology. Masarykova univerzita, 2014, roč. 8, č. 1, s. 69-83. ISSN 1802-5943.
 84. MÍŠEK, Jakub. Právní kýč : Argumenty v zajetí koťátek a lidských práv. In Martin Škop, Michal Malaník, Markéta Klusoňová. Kreativita v právu 2014. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014. s. 58-72. ISBN 978-80-210-7534-4.
 85. MÍŠEK, Jakub. Souhlas se zpracováním osobních údajů za časů Internetu. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2014, roč. 5, č. 9, s. 3-74. ISSN 1804-5383.
 86. MÍŠEK, Jakub. Vyhledávač jako správce osobních údajů. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2014, roč. 5, č. 9, s. 227-229. ISSN 1804-5383.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 10. 2023 00:01