Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. PROCHÁZKA, Jakub, Viktor KULHAVÝ, Martin VACULÍK, Michal JIRÁSEK, Marcela LEUGNEROVÁ, Lenka JANOŠOVÁ, Marie SOUČKOVÁ, Eva LYSOŇKOVÁ a Adriana WYROBKOVÁ. Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce. 2. vyd. Brno, 2017. Elportál. ISBN 978-80-210-8680-7.
 2. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Jakub PROCHÁZKA, Viktor KULHAVÝ a Alena NOVOTNÁ. Přípravný kurz k přijímací zkoušce na Masarykovu univerzitu. Přípravný kurz k přijímací zkoušce z Testu studijních předpokladů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8481-0.
 3. KULHAVÝ, Viktor, Jakub PROCHÁZKA, Michal JIRÁSEK, Lenka JANOŠOVÁ, Adriana WYROBKOVÁ a Eva LYSOŇKOVÁ. Výkladový slovník řízení lidských zdrojů: koncepty, přístupy, nástroje. 1. vyd. Brno: Masarykova, 2017. 319 s. ISBN 978-80-210-8701-9.
 4. KULHAVÝ, Viktor, Jakub PROCHÁZKA, Michal JIRÁSEK, Lenka JANOŠOVÁ, Adriana WYROBKOVÁ a Eva LYSOŇKOVÁ. Výkladový slovník řízení lidských zdrojů: koncepty, přístupy, nástroje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 319 s. ISBN 978-80-210-8701-9.
 5. 2016

 6. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Jakub PROCHÁZKA, Viktor KULHAVÝ a Alena NOVOTNÁ. Přípravný kurz k přijímací zkoušce na Masarykovu univerzitu. Přípravný kurz k přijímací zkoušce z Testu studijních předpokladů. 7., aktualizované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8110-9.
 7. 2015

 8. KULHAVÝ, Viktor a Jakub PROCHÁZKA. Cvičebnice pro předmět Řízení lidských zdrojů. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 s.
 9. GATARIK, Eva, Viktor KULHAVÝ a Rainer BORN. Enacting skilful performance in organizations: (the practice of turning theory into practice). In i-KNOW '15 Proceedings of the 15th International Conference on Knowledge Technologies and Data-driven Business. New York, USA: Association for Computing Machinery (ACM), 2015. s. 91-94. ISBN 978-1-4503-3721-2. doi:10.1145/2809563.2809565.
 10. GATARIK, Eva, Viktor KULHAVÝ a Rainer BORN. Framing skilful performance to enact organizational knowledge: (a proposal for the integration of data-driven and user-driven approaches to cognitive computing). In i-KNOW '15 Proceedings of the 15th International Conference on Knowledge Technologies and Data-driven Business. New York, USA: Association for Computing Machinery (ACM), 2015. s. 152-155. ISBN 978-1-4503-3721-2. doi:10.1145/2809563.2809610.
 11. GATARIK, Eva, Lenka JANOŠOVÁ, Michal JIRÁSEK, Viktor KULHAVÝ a Martin ŠTĚRBA. From Knowledge Management to Ecosystems of Innovation: A Scoping Review. Management. 2015, roč. 10, č. 1, s. 79-102. ISSN 1854-4231.
 12. GATARIK, Eva a Viktor KULHAVÝ. How (not) to innovate towards sustainable enterprise models: Lessons from an explanatory case study. In Spender, J. C., Schiuma, G., Albino V. IFKAD 2015 10th International Forum on Knowledge Asset Dynamics. Culture, Innovation and Entrepreneurship: connecting the knowledge dots. Bari: Institute for Knowledge Asset Management, 2015. s. 2253-2262. ISBN 978-88-96687-07-9.
 13. JIRÁSEK, Michal a Viktor KULHAVÝ. Implementation of the TRIZ innovation methodology: experience from a mechanical engineering company. Trendy v podnikání. Plzeň: ZČU v Plzni, 2015, roč. 5, č. 3, s. 3-8. ISSN 1805-0603.
 14. PROCHÁZKA, Jakub, Viktor KULHAVÝ a Michal JIRÁSEK. Překlad a adaptace dotazníku postojů k etice podnikání (ATBEQ) do češtiny. In Štefan Majtán a kolektív. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. s. 544-557. ISBN 978-80-225-4077-3.
 15. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Jakub PROCHÁZKA, Viktor KULHAVÝ a Alena ROBOTKOVÁ. Přípravný kurz k přijímací zkoušce na Masarykovu univerzitu : Přípravný kurz k přijímací zkoušce z Testu studijních předpokladů. 6. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 51 s. ISBN 978-80-210-7755-3.
 16. KULHAVÝ, Viktor. Psychologie efektivního leadershipu - recenze. In Psychologie pro praxi. 2015. s. 137-138. ISSN 1803-8670.
 17. GATARIK, Eva, Viktor KULHAVÝ a Rainer BORN. The Epistemology of Resilient Organizations - Implications for Business Continuity Management. In Proceedings of the 7th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management - Volume 3: KMIS. Lisabon, Portugalsko: INSTICC - Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2015. s. 93-97. ISBN 978-989-758-158-8. doi:10.5220/0005563100930097.
 18. 2014

 19. KULHAVÝ, Viktor. Možnosti čistší produkce v ubytovacích a stravovacích službách. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny - Sborník recenzovaných příspěvků, díl II. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, 2014. s. 116-122. ISBN 978-80-7435-367-3.
 20. KULHAVÝ, Viktor. Nezaměstnanost - recenze. In Psychologie pro praxi. 2014. s. 131-132. ISSN 1803-8670.
 21. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Josef ŠMAJS, Viktor KULHAVÝ, Petr OKRAJEK a Lubomír KUKLA. Ontogenetická podmíněnost nezaměstnanosti. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 153, č. 1, s. 13-21. ISSN 0008-7335.
 22. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Jakub PROCHÁZKA, Viktor KULHAVÝ a Mojmír SNOPEK. Přípravný kurz k přijímací zkoušce na Masarykovu univerzitu : přípravný kurz k přijímací zkoušce z Testu studijních předpokladů. 5. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 52 s. ISBN 978-80-210-6684-7.
 23. KULHAVÝ, Viktor, Eva LYSOŇKOVÁ, Jakub PROCHÁZKA a Adriana WYROBKOVÁ. Slovník vybraných pojmů z oblasti řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6729-5.
 24. KULHAVÝ, Viktor, Eva LYSOŇKOVÁ, Jakub PROCHÁZKA a Adriana WYROBKOVÁ. Slovník vybraných pojmů z oblasti řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6729-5.
 25. KULHAVÝ, Viktor. Supporting eco-innovation by green HRM practices. In IFKAD 2014: 9th Iinternational Forum on Knowledge Asset Dynamics: Knowledge And Management Models for Sustainable Growth. Matera, Itálie: IKAM-INST Knowledge Asset Management, 2014. s. 327-341. ISBN 978-88-96687-04-8.
 26. 2013

 27. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Viktor KULHAVÝ, Mojmír SNOPEK a Adriana WYROBKOVÁ. Nezaměstnaní otcové a matky: sociální, psychologické a zdravotní důsledky. Longitudinální studie – zkušenosti z dětství. In Konference Psychologie práce a organizace 2013. 2013. ISBN 978-80-244-3502-2.
 28. KULHAVÝ, Viktor. Organizational continuous improvement from the perspective of conservation psychology. In André Martinuzzi, Norma Schönherr. Systemic Sustainability Management Complexity, Resilience and Systems Thinking. Vídeň: Vienna University for Economics and Business, 2013. s. 100-104.
 29. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Jakub PROCHÁZKA, Viktor KULHAVÝ a Mojmír SNOPEK. Přípravný kurz k přijímací zkoušce na Masarykovu univerzitu. Přípravný kurz k přijímací zkoušce z Testu studijních předpokladů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 52 s. ISBN 978-80-210-6129-3.
 30. 2012

 31. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Jakub PROCHÁZKA, Viktor KULHAVÝ a Mojmír SNOPEK. Přípravný kurz k přijímací zkoušce na Masarykovu univerzitu. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 50 s. ISBN 978-80-210-5700-5.
 32. KULHAVÝ, Viktor. Zlepšování a environmentální inovace v podniku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 173 s. ISBN 978-80-210-6158-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6158-2012.
 33. 2011

 34. SOUKOPOVÁ, Jana, Eduard BAKOŠ, Marie DOLEŽELOVÁ, Barbora KAPLANOVÁ, Viktor KULHAVÝ a Jarmila BERÁNKOVÁ. Ekonomika životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 330 s. ISBN 978-80-210-5644-2.
 35. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Viktor KULHAVÝ a Jakub PROCHÁZKA. Konference psychologie práce a organizace 2011. Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 9 s. ISBN 978-80-210-5490-5.
 36. KULHAVÝ, Viktor. Možnosti participace pracovníků podniku v projektech čistší produkce. In Sborník příspěvků workshopu „Ekonomika a management“. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 86-95. ISBN 978-80-210-5596-4.
 37. PROCHÁZKA, Jakub a Viktor KULHAVÝ. Postoje studentů ekonomie k práci a výkonu ve vztahu k očekávané výši výdělku. Psychologie pro praxi. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2011, roč. 4, 3-4, s. 39-47, 8 s. ISSN 1803-8670.
 38. PROCHÁZKA, Jakub a Viktor KULHAVÝ. Postoje studentů ekonomie k práci a výkonu ve vztahu k očekávané výši výdělku. In Šmajsová Buchtová, B., Kulhavý, V., Procházka, J. (Eds.). Konference psychologie práce a organizace 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 9 s. ISBN 978-80-210-5490-5.
 39. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Jakub PROCHÁZKA, Viktor KULHAVÝ a Mojmír SNOPEK. Přípravný kurz k přijímací zkoušce na Masarykovu univerzitu. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 49 s. ISBN 978-80-210-5386-1.
 40. KULHAVÝ, Viktor. Vliv zavedení čistší produkce na zaměstnanost a kvalifikaci v podniku. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2011. 221 s. Nepublikovaná disertační práce.
 41. 2010

 42. KULHAVÝ, Viktor a Josef ŠLESINGER. Čistší produkce v odvětví povrchové úpravy kovů (galvanizace) - případová studie. In Ekonomika a management organizací. Brno: ESF MU, 2010. s. 235-251. ISBN 978-80-210-5273-4.
 43. VYBÍRAL, Zbyněk, Louis CASTONGUAY, Ester DANELOVÁ, Radek HODOVAL, Viktor KULHAVÝ, Romana PLCHOVÁ a Helena PŘIBYLOVÁ. Kolik je na světě psychoterapií? Psychoterapie. FSS MUNI, Brno, 2010, roč. 4, č. 1, 17 s. ISSN 1802-3983.
 44. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Jakub PROCHÁZKA, Viktor KULHAVÝ a Mojmír SNOPEK. Přípravný kurz k přijímací zkoušce na Masarykovu univerzitu. Přípravný kurz k přijmací zkoušce z Testu studijních předpokladů. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 49 s. ISBN 978-80-210-5133-1.
 45. KULHAVÝ, Viktor. Psychological Solutions for Environmental Education. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Papers on Health Education. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 139-160. ISBN 978-80-210-5260-4.
 46. KULHAVÝ, Viktor. Psychologie environmentálních problémů. Envigogika. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí, 2010, V., č. 1, s. 15-17, 2 s. ISSN 1802-3061.
 47. KULHAVÝ, Viktor. Vliv čistší produkce na zaměstnanost v podniku. Journal of Competitivness. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, roč. 2, č. 2, s. 115-128. ISSN 1804-1728.
 48. 2009

 49. KULHAVÝ, Viktor. Ekoterapie – léčba přírodou (?). Psychoterapie. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2009, roč. 3, č. 1, s. 30-34, 3 s. ISSN 1802-3983.
 50. KULHAVÝ, Viktor, Heidi BLANKENSHIP a Jonas LAGNERYD. Introducing strategic sustainable development in a business incubator. Progress in Industrial Ecology - An International Journal. Inderscience Publishers, 2009, Vol. 6, No. 3, s. 243-264, 21 s. ISSN 1476-8917.
 51. KULHAVÝ, Viktor. K naturalizaci ekonomiky. In K problému ontologie kultury. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 74-79. ISBN 9788073997366.
 52. KULHAVÝ, Viktor. Zkušenosti významné pro formování vztahu člověka k přírodě – shrnutí dosavadních poznatků. In Člověk + příroda = udržitelnost? : Texty o proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti. Praha: Zelený kruh, 2009. s. 90-99.
 53. 2008

 54. KULHAVÝ, Viktor. Ecodesign in companies from a perspective of the Strategic Sustainable Development. In 2nd Special Focus Symposium on ICESKS: Information, Communication and Economic Sciences in the Knowledge Society. Zadar, Chorvatsko: Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb, Chorvatsko, 2008. s. 155-170, 15 s.
 55. KULHAVÝ, Viktor. Mezinárodní konference "Nezaměstnanost - technologické a sociální proměny práce". Praha: Univerzita Karlova, 2008.
 56. KULHAVÝ, Viktor. Psychologická východiska environmentální výchovy. In Sborník ze 4. mezinárodní konference Škola a zdraví 21. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, 2008. s. 125-145, 20 s. ISBN 978-80-7392-044-9.
 57. KULHAVÝ, Viktor. Psychologická východiska environmentální výchovy. Brno: Fakulta sociálních studií, 2008. 86 s. Bakalářská práce.
 58. KULHAVÝ, Viktor. Recenze knihy Boženy Buchtové: Rétorika. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2008. 2 s. 76/2008.
 59. 2007

 60. KULHAVÝ, Viktor. Backcasting jako přístup k strategickému plánování. In Sborník z III. Mezinárodní Baťovy doktorandské konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, Zlín, 2007. s. 66-76, 10 s. ISBN 978-80-7318-529-9.
 61. KULHAVÝ, Viktor. Dlouhodobě udržitelný rozvoj-příležitost pro zaměstnanost. In Sborník z mezinárodní konference Nezaměstnanost - technologické a sociální proměny práce. Brno: ESF MU, 2007. s. 149-160. ISBN 978-80-210-4422-7.
 62. KULHAVÝ, Viktor, Jonas LAGNERYD a Heidi BLANKENSHIP. Introducing strategic sustainable development in a business incubator. In Proceedings from the Corporate Responsibility Research Conference. Leeds: University of Leeds, 2007. s. 1-10.
 63. KULHAVÝ, Viktor, Jonas LAGNERYD a Heidi BLANKENSHIP. Introducing strategic sustainable development in a business incubator. 1. vyd. Karlskrona: Blekinge Institute of Technology, 2007. 120 s. Blekinge Institute of Technology.
 64. KULHAVÝ, Viktor, Jonas LAGNERYD a Heidi BLANKENSHIP. Introducing Strategic Sustainable Development in a business incubator. In Proceedings from the 13th Annual International Sustainable Development Research Conference. Västerås, Švédsko: Malardalen University, 2007. s. 1-10.
 65. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Viktor KULHAVÝ. Rozvoj manažerských dovedností. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2007. 240 s. učební texty.
 66. KULHAVÝ, Viktor. Strategicky na udržitelný rozvoj v podniku. Praha: Economia, 2007.
 67. KULHAVÝ, Viktor. Strategický udržitelný rozvoj v začínajících podnicích. In Sborník specifického výzkumu Katedry podnikového hospodářství. Brno: ESF MU, 2007. s. 699-712, 13 s. ISBN 978-80-210-4466-1.
 68. 2006

 69. KULHAVÝ, Viktor. K problému globalizace výchovy a vzdělávání - zkušenosti ze Švédska. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2006. Životné prostredie.
 70. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Viktor KULHAVÝ. Psychologie v obchodní činnosti firmy. Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 101 s. I. ISBN 80-210-4061-0.
 71. KULHAVÝ, Viktor. Skauting - výchova v přírodě, výchova k přírodě. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2006. Životné prostredie.
 72. 2005

 73. KULHAVÝ, Viktor. Koncepce The Natural Step. In Progressive Methods and Tools of Management and Economics of Companies. Brno: Faculty of Business and Management, 2005. s. 252-259. ISBN 80-214-3099-0.
 74. KULHAVÝ, Viktor. Podnik a zdraví. In Vývojové tendence podniků. Brno: ESF MU, 2005. s. 669-679, 10 s. ISBN 80-210-3847-0.
 75. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Josef ŠMAJS a Viktor KULHAVÝ. Rozvoj manažerských dovedností. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 150 s. I. ISBN 80-210-3858-6.
 76. KULHAVÝ, Viktor. Řízení týmů. In Teorie řízení podniku. Sborník prací studentů doktorského studia. Brno: ESF MU, 2005. s. 152-177, 15 s. ISBN 80-210-3698-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 12. 2022 19:47