Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. TÓTHOVÁ, Lenka, Tomáš VARGA a Boris JANČA. “V bezprecedentní situaci”: Postižení v krizi a ve virtuálním světě - jak/proč na ně (ne)zapomenout. In Czeducon 2021. 2021.
 2. 2011

 3. JANČA, Boris. Outward Bound Impact on Teachers in Czech Republic. In Outward Bound International Staff Symposium 2011. 2011.
 4. 2010

 5. JANČA, Boris. Metody cíleného vytváření zážitků ve firemní praxi. In Rozvoj tacitních znalostí manažerů : jak vyhledávat, rozvíjet a využívat skryté znalosti a zkušenosti manažerů : Konference k závěrům řešení GAČR, reg. č. 406/08/0459, Rozvoj tacitních znalostí manažerů. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. s. 48-54. ISBN 978-80-7318-938-9.
 6. JANČA, Boris. Teambuilding? Možnosti firemního vzdělávání a rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 5060/2007. In Knoll, Vilém. Naděje právní vědy. Býkov 2010. 2011. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. s. 296-303. ISBN 978-80-7380-323-0.
 7. JANČA, Boris. Tréning? Tréning. Učenie zážitkom. Recenze knihy. Gymnasion, o. p. s., 2010. Gymnasion: časopis pro memtodu a inspiraci. ISSN 1214-603X.
 8. 2009

 9. JANČA, Boris. Evaluace firemního vzdělávání a rozvoje - problémy a možnosti. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. 2009. ISBN 978-80-7318-811-5.
 10. JANČA, Boris. Evaluace firemního vzdělávání a rozvoje - problémy a možnosti. In CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 8 s. ISBN 978-80-7318-812-2.
 11. JANČA, Boris. Lidské zdroje za časů krize. In Cofola 2009: The Conference Proceedings. Brno: Masaryk University, 2009. 8 s. ISBN 978-80-210-4821-8.
 12. 2008

 13. JANČA, Boris. Alternativní přístupy k hodnocení vzdělávání a rozvoje pracovníků. In Ekonomické znalosti pro tržní praxi 2008. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2008. s. 208-217. ISBN 978-80-87273-00-5.
 14. JANČA, Boris. Co je to kompetence? In Think Together 2008 : vědecká doktorská konference. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. s. 1-7. ISBN 978-80-213-1755-0.
 15. JANČA, Boris. Kompetence v oblasti prevence a řešení konfliktů - praktická studie. In Vývojové tendence podniků IV. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2008. s. 609-614. ISBN 978-80-210-4723-5.
 16. JANČA, Boris. Příspěvek k analýze efektivity rozvoje pracovníků podniku. In Konkurenceschopnost podniků. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 237-247. ISBN 978-80-210-4521-7.
 17. TRÁVNÍČKOVÁ, Simona a Boris JANČA. Pusť tam Bacha! K problematice bezplatného užití některých autorských děl při specifických formách výuky. Praha: Prázdninová škola Lipnice, 2008. 8 s. Gymnasion. Časopis pro zážitkovou pedagogiku. ISSN 1214-603X.
 18. 2005

 19. HÁLEK, Ivan, Petr SMUTNÝ, Eva KUBÁTOVÁ, Jan ŽÁK, Klára DOLEŽALOVÁ, Dagmar PALATOVÁ, Boris JANČA a Ivana KRAJČOVIČOVÁ. Podpora aktivních metod výuky managementu. In Vyvojové tendence podniků (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 375-408, 33 s. ISBN 80-210-3847-0.
 20. HÁLEK, Ivan, Radoslav ŠKAPA, Petr SMUTNÝ, Eva ŠVANDOVÁ, Jan ŽÁK, Klára KAŠPAROVÁ, Dagmar PALATOVÁ, Ivana KRAJČOVIČOVÁ a Boris JANČA. Potenciály klastrovatelnosti odvětví. In Vyvojové tendence podniků (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 317-335, 18 s. ISBN 80-210-3847-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 1. 2023 02:01