Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. PIJÁKOVÁ, Barbora, Zbyněk VORÁČ a Jan ČECH. Plazmová tryska. 2022.
 2. 2021

 3. SŤAHEL, Pavel, Ondřej JAŠEK, Jozef TOMAN, Lubomír PROKEŠ a Jan ČECH. Caviplasma: A new method of dispersing fine particles in water-based solutions. In Processing and Properties of Advanced Ceramics and Glasses, Osrblie, Slovakia, October 13-15, 2021. 2021.
 4. SŤAHEL, Pavel, Jan ČECH, Lubomír PROKEŠ, Blahoslav MARŠÁLEK a Mirko DOHNAL. Sestavení a konstrukce zařízení pro jednotlivé oxidační procesy (kavitace + plazma, ozonizace, katalýza s odpovídající kapacitou + diagnostika). 2021.
 5. 2020

 6. MAZÁNKOVÁ, Věra, Pavel SŤAHEL, Petra MATOUŠKOVÁ, Antonín BRABLEC, Jan ČECH, Lubomír PROKEŠ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Marián LEHOCKÝ, Kadir OZALTIN, Petr HUMPOLÍČEK a David TRUNEC. Atmospheric Pressure Plasma Polymerized 2-Ethyl-2-oxazoline Based Thin Films for Biomedical Purposes. Polymers. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 11, s. 1-15. ISSN 2073-4360. doi:10.3390/polym12112679.
 7. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ, Lubomír PROKEŠ, Pavel RUDOLF, Eliška MARŠÁLKOVÁ a Blahoslav MARŠÁLEK. Mass Production of Plasma Activated Water: Case Studies of Its Biocidal Effect on Algae and Cyanobacteria. Water. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 11, s. 1-18. ISSN 2073-4441. doi:10.3390/w12113167.
 8. RÁHEĽ, Jozef, Martina ILČÍKOVÁ, Jan ČECH a Ladislav HUSTÝ. Plazmový dopravník pro úpravu sypkých materiálů. 2020.
 9. MARŠÁLEK, Blahoslav, Eliška MARŠÁLKOVÁ, Klára ODEHNALOVÁ, František POCHYLÝ, Pavel RUDOLF, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ, Jan ČECH, Simona FIALOVÁ a Štěpán ZEZULKA. Removal of Microcystis aeruginosa through the Combined Effect of Plasma Discharge and Hydrodynamic Cavitation. Water. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 1, s. 1-14. ISSN 2073-4441. doi:10.3390/w12010008.
 10. RUDOLF, Pavel, František POCHYLÝ, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ, Jan ČECH a Blahoslav MARŠÁLEK. Zařízení pro čištění kapalin a způsob čištění kapalin s využitím tohoto zařízení. 2020. Patent. Číslo: 308532. Název vlastníka: Vysoké učení technické v Brně; Masarykova univerzita, Brno; Botanický ústav AV ČR. Datum přijetí: 16. 9. 2020.
 11. 2019

 12. DVOŘÁKOVÁ, Hana, Jan ČECH, Monika STUPAVSKÁ, Lubomír PROKEŠ, Jana JURMANOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jozef RÁHEĽ a Pavel SŤAHEL. Fast Surface Hydrophilization via Atmospheric Pressure Plasma Polymerization for Biological and Technical Applications. Polymers. Basel: MDPI, 2019, roč. 11, č. 10, s. 1-15. ISSN 2073-4360. doi:10.3390/polym11101613.
 13. ČECH, Jan, Lubomír PROKEŠ, Lukáš DOSTÁL, Jiří VALENTA a Pavel SŤAHEL. Rotating gliding arc: innovative source for large scale plasma treatment. In XXIII. Symposium on Physics of Switching Arc. 2019.
 14. ČECH, Jan, Lubomír PROKEŠ, Miroslav ZEMÁNEK, Lukáš DOSTÁL, David ŠIMEK, Jiří VALENTA, Radim ŽEBRÁK, Luboš ZÁPOTOCKÝ a Pavel SŤAHEL. ROTATING GLIDING ARC: INNOVATIVE SOURCE FOR VOC REMEDIATION. Plasma Physics and Technology. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019, roč. 6, č. 2, s. 156-160. ISSN 2336-2626. doi:10.14311/ppt.2019.2.156.
 15. RAŠKOVÁ KOLÁŘOVÁ, Zuzana, Milena FOLTYNOVA, Lubomír PROKEŠ, Jan ČECH a Pavel SŤAHEL. Series of samples with Cu, bronze and Zn finishing. 2019.
 16. ČECH, Jan, Lukáš DOSTÁL, Miroslav ZEMÁNEK, Zdeněk NAVRÁTIL, Jiří VALENTA a Pavel SŤAHEL. Tracking the evolution of rotating electrode gliding arc discharge channels using fast-framing camera and electrical diagnostics. In 13th Frontiers in Low-Temperature Plasma Diagnostics (FLTPD 2019). 2019.
 17. PROKEŠ, Lubomír, Pavel SŤAHEL, Jan ČECH, Zuzana HOLAŇOVÁ, Martin POLJAK, Radim ŽEBRÁK a Luboš ZÁPOTOCKÝ. Účinná likvidace organických kontaminantů v odpadních vzdušninách - synergie plazmové technologie a biotechnologie. Odpadové fórum. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2019, roč. 20, č. 10, s. 40-41. ISSN 1212-7779.
 18. 2018

 19. NAVRÁTIL, Zdeněk, Jan ČECH, Tomáš MORÁVEK a Jozef RÁHEĽ. Optical diagnostics of helium coplanar barrier discharge: pre-breakdown light and electric field measurement. In ESCAMPIG XXIV, Glasgow, Scotland. 2018.
 20. ČECH, Jan, Lubomír PROKEŠ a Pavel SŤAHEL. PLAZMOVÉ TECHNOLOGIE A DEKONTAMINACE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK. In Ing. Kamila Lunerová, Ph. D. Sborník abstraktů z 3. ročníku odborné konference Hazmat Protect 2018 + DVD s celými články. Kamenná, Česká republika: SÚJCHBO, v. v. i., 2018. s. 29-41. ISBN 978-80-270-4852-6.
 21. ČECH, Jan, Lubomír PROKEŠ a Pavel SŤAHEL. PLAZMOVÉ TECHNOLOGIE A DEKONTAMINACE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK. In 3. ročník vědecké konference o ochraně proti CBRN látkám HAZMAT PROTECT 2018. 2018. ISBN 978-80-270-4852-6.
 22. ČECH, Jan, Tomáš MORÁVEK, Zdeněk NAVRÁTIL, Michal ŠTIPL a Jozef RÁHEĽ. 2D high-resolution measurement of E/N temporal evolution of coplanar helium DBD. In 28th Symposium on Plasma Physics and Technology. 2018.
 23. ČECH, Jan, Tomáš MORÁVEK, Zdeněk NAVRÁTIL, Michal ŠTIPL a Jozef RÁHEĽ. 2D high-resolution measurement of E/N temporal evolution of coplanar helium DBD. In 28th Symposium on Plasma Physics and Technology; vol. 5, no. 1 - Abstracts, Fast tracking. Prague: Czech Technical University in Prague, 2018. s. 21. ISSN 2336-2626.
 24. ČECH, Jan, Zdeněk NAVRÁTIL, Michal ŠTIPL, Tomáš MORÁVEK a Jozef RÁHEĽ. 2D-resolved electric field development in helium coplanar DBD: spectrally filtered ICCD camera approach. Plasma Sources Science and Technology. IOP Pub., 2018, roč. 27, č. 10, s. 105002-105014. ISSN 0963-0252. doi:10.1088/1361-6595/aade41.
 25. 2017

 26. KRUMPOLEC, Richard, Jan ČECH, Jana JURMANOVÁ, Pavol ĎURINA a Mirko ČERNÁK. Atmospheric pressure plasma etching of silicon dioxide using diffuse coplanar surface barrier discharge generated in pure hydrogen. Surface & coatings technology. LAUSANNE, SWITZERLAND: Elsevier, 2017, roč. 309, January, s. 301-308. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2016.11.036.
 27. NAVRÁTIL, Zdeněk, Tomáš MORÁVEK, Jozef RÁHEĽ, Jan ČECH, Ondřej LALINSKÝ a David TRUNEC. Diagnostics of pre-breakdown light emission in a helium coplanar barrier discharge: the presence of neutral bremsstrahlung. Plasma Sources Science and Technology. Bristol, England: IOP PUBLISHING LTD, 2017, roč. 26, č. 5, s. nestránkováno, 10 s. ISSN 0963-0252. doi:10.1088/1361-6595/aa66b5.
 28. ČECH, Jan, Zdeněk NAVRÁTIL, Tomáš MORÁVEK a Jozef RÁHEĽ. Fast measurement of 2D resolved E/N in helium coplanar dielectric barrier discharge. In PAPN 2017 „Potential Application of Plasma and Nanomaterials 2017“. 2017.
 29. ČECH, Jan, Antonín BRABLEC, Mirko ČERNÁK, Nevena PUAČ, Nenad SELAKOVIĆ a Zoran Lj. PETROVIĆ. Mass spectrometry of diffuse coplanar surface barrier discharge: influence of discharge frequency and oxygen content in N2/O2 mixture. The European Physical Journal D. New York: Springer, 2017, roč. 71, č. 2, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 1434-6060. doi:10.1140/epjd/e2016-70607-5.
 30. SŤAHEL, Pavel, Lubomír PROKEŠ, Lubomír ZÁPOTOCKÝ, Radim ŽEBRÁK, Jan ČECH a Jozef RÁHEĽ. Optimalizovaná plazmová jednotka pro dekompozici amoniaku. 2017.
 31. ČECH, Jan, Zdeněk NAVRÁTIL, Tomáš MORÁVEK, Tomáš HODER a Jozef RÁHEĽ. Spatio-temporally resolved electric field measurement in homogeneous helium coplanar DBD using a phase-resolved 2D spectral imaging. In 7th Central European Symposium on Plasma Chemistry. 2017. ISBN 978-953-7666-16-3.
 32. ČECH, Jan, Zdeněk BONAVENTURA, Pavel SŤAHEL, Miroslav ZEMÁNEK, Hana DVOŘÁKOVÁ a Mirko ČERNÁK. Wide-pressure-range coplanar dielectric barrier discharge: Operational characterisation of a versatile plasma source. Physics of Plasmas. MELVILLE: AMER INST PHYSICS, 2017, roč. 24, č. 1, s. nestránkováno, 5 s. ISSN 1070-664X. doi:10.1063/1.4973442.
 33. 2016

 34. RÁHEĽ, Jozef, Jan ČECH a Tomáš MORÁVEK. A TREATISE ON THE DIFFUSIVENESS OF DIFFUSE COPLANAR SURFACE BARRIER DISCHARGE. In Mirko Černák, Tomáš Hoder. Hakone XV: International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistrywith joint COST TD1208 workshop Non-Equilibrium Plasmas with Liquids for Water and Surface Treatment. Book of Contributed Papers. Brno: Masarykova univerzita; Jednota českých matematiků a fyziků, 2016. s. 92-96. ISBN 978-80-210-8318-9.
 35. DVOŘÁKOVÁ, Hana, Michal ŠTIPL, Jan ČECH, Jana JURMANOVÁ a Pavel SŤAHEL. FAST LOW-COST HYDROPHYLISATION OF SURFACES USING PLASMA POLYMERISATION. In Mirko Černák, Tomáš Hoder. Hakone XV: International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistrywith joint COST TD1208 workshop Non-Equilibrium Plasmas with Liquids for Water and Surface Treatment. Book of Contributed Papers. Brno: Masarykova univerzita; Jednota českých matematiků a fyziků, 2016. s. 294-296. ISBN 978-80-210-8318-9.
 36. KRUMPOLEC, Richard, Zlata TUČEKOVÁ, Jakub KELAR, Tomáš HOMOLA, Jan ČECH, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Low-temperature hydrogen plasma for large-area surface modification (reduction and etching) of materials. In The Eight Central European Symposium on Plasma Chemistry - CESPC-8 Proceedings, 2019. 2016. ISBN 978-961-94716-0-9.
 37. NAVRÁTIL, Zdeněk, Tomáš MORÁVEK, Jan ČECH a Jozef RÁHEĽ. OES Diagnostics of Pre-Breakdown Light Emission in Coplanar APGD in Helium. In Dragana Maric, Aleksander Milosavljevic, Bratislav Obradovic and Goran Poparic. 28th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, Contributed Papers. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Physics, Belgrade, Studentski trg 12, P. O. Box 44, 11000 Belgrade, Serbia, 2016. s. 256-259. ISBN 978-86-84539-14-6.
 38. RÁHEĽ, Jozef, Zsolt SZALAY, Jan ČECH a Tomáš MORÁVEK. On spatial stabilization of dielectric barrier discharge microfilaments by residual heat build-up in air. The European Physical Journal D. 2016, roč. 70, č. 4, s. "nestrankovano", 7 s. ISSN 1434-6060. doi:10.1140/epjd/e2016-70061-5.
 39. JIRÁSEK, Vít, Jan ČECH, Halyna KOZAK, Anna ARTEMENKO, Mirko ČERNÁK a Alexander KROMKA. Plasma treatment of detonation and HPHT nanodiamonds in diffuse coplanar surface barrier discharge in H2/N2 flow. physica status solidi a. 2016, roč. 213, č. 10, s. 2680-2686. ISSN 1862-6300. doi:10.1002/pssa.201600184.
 40. ČECH, Jan, Tomáš MORÁVEK, Zdeněk NAVRÁTIL a Jozef RÁHEĽ. Pre-breakdown luminous wave in coplanar barrier discharge. In SPPT 2016, Prague (Plasma Physics and Technology, vol.3, no.1/2016, Fast tracking). 2016. ISSN 2336-2626.
 41. MORÁVEK, Tomáš, Jan ČECH, Zdeněk NAVRÁTIL a Jozef RÁHEĽ. Pre-breakdown phase of coplanar dielectric barrier discharge in helium. The European Physical Journal Applied Physics. 2016, roč. 75, č. 2, s. "nestrankovano", 5 s. ISSN 1286-0042. doi:10.1051/epjap/2016150538.
 42. MORÁVEK, Tomáš, Zdeněk NAVRÁTIL, Jan ČECH a Jozef RÁHEĽ. PRE-TOWNSEND PHASE OF COPLANAR BARRIER DISCHARGE. In Mirko Černák, Tomáš Hoder. Hakone XV: International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistrywith joint COST TD1208 workshop Non-Equilibrium Plasmas with Liquids for Water and Surface Treatment. Book of Contributed Papers. Brno: Masarykova univerzita; Jednota českých matematiků a fyziků, 2016. s. 63-65. ISBN 978-80-210-8318-9.
 43. ČECH, Jan, Jozef RÁHEĽ, Zsolt SZALAY a Tomáš MORÁVEK. Residual heat contribution to the memory effect of DBD microdischarges: numerical and experimental study. In V. Medvecká, P. Papp, J. Országh, Š. Matejčík. Proceedings of the 23rd  Europhysics Conference on the Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases, Bratislava, Slovakia, 12‐16 July 2016. 1. vyd. Bratislava: European Physical Society, 2016. s. 102-103. ISBN 979-1-09-638902-5.
 44. SKÁCELOVÁ, Dana, Dušan KOVÁČIK, Tomáš HOMOLA, Jan ČECH a Mirko ČERNÁK. Surface Modification of Paper and Paperboards Using Atmospheric Pressure Plasma. In Margaret Parker. Atmospheric pressure plasmas: Processes, technology and applications. New York: Nova Science Publishers, Inc, 2016. s. 227-236. NA. ISBN 978-1-63485-180-0.
 45. MORÁVEK, Tomáš, Jan ČECH a Jozef RÁHEĽ. The study of pre-breakdown phase of coplanar dielectric barrier discharge on various surfaces. In V. Medvecká, P. Papp, J. Országh, Š. Matejčík. Proceedings of the 23rd  Europhysics Conference on the Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases, Bratislava, Slovakia, 12‐16 July 2016. 1. vyd. Bratislava: European Physical Society, 2016. s. 86-87. ISBN 979-1-09-638902-5.
 46. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Miroslav ZEMÁNEK a Zdeněk BONAVENTURA. WIDE-PRESSURE-RANGE COPLANAR BARRIER DISCHARGE. In Mirko Černák, Tomáš Hoder. Hakone XV: International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistrywith joint COST TD1208 workshop Non-Equilibrium Plasmas with Liquids for Water and Surface Treatment. Book of Contributed Papers. Brno: Masarykova univerzita; Jednota českých matematiků a fyziků, 2016. s. 144-147. ISBN 978-80-210-8318-9.
 47. DUGÁČEK, Ján, Pavel SŤAHEL, Jan ČECH a Jana JURMANOVÁ. WIDE-PRESSURE-RANGE COPLANAR DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE FOR HYDROCARBON CONTAMINATION REMOVAL IN SCANNING ELECTRON MICROSCOPY. In Mirko Černák, Tomáš Hoder. Hakone XV: International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistrywith joint COST TD1208 workshop Non-Equilibrium Plasmas with Liquids for Water and Surface Treatment. Book of Contributed Papers. Brno: Masarykova univerzita; Jednota českých matematiků a fyziků, 2016. s. 287-290. ISBN 978-80-210-8318-9.
 48. 2015

 49. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Andrej BUČEK a Mirko ČERNÁK. Application Important Characteristics of Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge - Plasma Layer Thickness and Humidity Influence. In XXIst Symposium on Physics of Switching Arc (Published in: Plasma Physics and Technology, Volume 2, Number 2, Fast Tracking Abstracts). 2015. ISSN 2336-2626.
 50. ČECH, Jan, Jana HANUSOVÁ, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge in Artificial Air: Statistical Behaviour of Microdischarges. Open Chemistry. DE GRUYTER OPEN, 2015, roč. 13, č. 1, s. 528-540. ISSN 2391-5420. doi:10.1515/chem-2015-0062.
 51. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Hana DVOŘÁKOVÁ a Mirko ČERNÁK. Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge: Influence of Gas Humidity on Plasma Parameters. Plasma Physics and Technology. 2015, roč. 2, č. 3, s. 304-307. ISSN 2336-2626.
 52. ČECH, Jan, Jozef RÁHEĽ a Tomáš MORÁVEK. Discovery of anode-directed recombination emission wave in coplanar dielectric barrier discharge. In 11th Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics. 2015.
 53. KELAR, Jakub, Jan ČECH a Pavel SLAVÍČEK. Energy efficiency of planar discharge for industrial applications. Acta Polytechnica. ČVUT, 2015, roč. 55, č. 2, s. 109-112. ISSN 1210-2709. doi:10.14311/AP.2015.55.0109.
 54. KROMKA, Alexander, Jan ČECH, Halyna KOZAK, Anna ARTEMENKO a Mirko ČERNÁK. Low temperature hydrogenation of diamond nanoparticles using diffuse coplanar surface barrier discharge at atmospheric pressure. In XXIX th International Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials, Molecular Nanostructures. 2015.
 55. KROMKA, Alexander, Jan ČECH, Halyna KOZAK, Anna ARTEMENKO, Tibor IŽÁK, Jan ČERMÁK, Bohuslav REZEK a Mirko ČERNÁK. Low-Temperature hydrogenation of diamond nanoparticles using diffuse coplanar surface barrier discharge at atmospheric pressure. physica status solidi (b). Berlin: J. Wiley, 2015, roč. 252, č. 11, s. 2602-2607. ISSN 0370-1972. doi:10.1002/pssb.201552232.
 56. ČECH, Jan, Antonín BRABLEC, Mirko ČERNÁK, Nevena PUAČ, Nenad SELAKOVIĆ a Zoran Lj. PETROVIĆ. Mass Spectrometry of Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge: Influence of Discharge Frequency and Oxygen Content in N2/O2 Mixture. In 6th Central European Symposium on Plasma Chemistry. 2015. ISBN 978-88-6938-045-7.
 57. DVOŘÁKOVÁ, Hana, Jan ČECH, Mirko ČERNÁK a Pavel SŤAHEL. PLASMA SURFACE ACTIVATION OF HIGH DENSITY POLYETHYLENE AT ATMOSPHERIC PRESSURE. In TANGER Ltd. NANOCON 2015: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION. Ostrava: Tanger Ltd., Keltickova 62, 710 00 Ostrava, Czech Republic, EU, 2015. s. 309-314. ISBN 978-80-87294-63-5.
 58. KRUMPOLEC, Richard, Jan ČECH a Mirko ČERNÁK. SiO2/Si etching in atmospheric pressure hydrogen DBD plasma. In 6th Central European Symposium on Plasma Chemistry. 2015. ISBN 978-88-6938-045-7.
 59. RÁHEĽ, Jozef, Jan ČECH a Tomáš MORÁVEK. Striated Patterns in Coplanar Barrier Discharge. In Jan Čech, Pavel Souček, Dana Skácelová, Jaroslav Hnilica. Potential Application of Plasma and Nanomaterials 2015, Book of Contributed Papers. 1st edition. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 55-59. ISBN 978-80-210-8053-9.
 60. MORÁVEK, Tomáš, Jan ČECH, Zdeněk NAVRÁTIL a Jozef RÁHEĽ. Surface charge recombination wave in coplanar DBD. 2015. ISBN 978-88-6938-045-7.
 61. 2014

 62. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, David PAVLIŇÁK, Oleksandr GALMIZ, Miroslav ZEMÁNEK a Mirko ČERNÁK. Diagnostics of surface dielectric barrier discharges generated above solid or liquid surfaces. In International Workshop Young Proffesionals in Microplasma Research. 2014.
 63. ČECH, Jan, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. DIFFUSE COPLANAR SURFACE BARRIER DISCHARGE IN HYDROGEN CONTAINING ATMOSPHERE. In HAKONE XIV, 2014 Zinnowitz Germany, Book of Contributions. Zinnowitz: Institute of Physics at the University of Greifswald and the Leibniz Institute for Plasma Science and Technology (INP Greifswald), 2014. s. 192-196.
 64. ČECH, Jan, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. DIFFUSE COPLANAR SURFACE BARRIER DISCHARGE IN HYDROGEN CONTAINING ATMOSPHERE. In HAKONE XIV, 2014 Zinnowitz Germany, Book of Abstracts. 2014.
 65. PRYSIAZHNYI, Vadym, Antonín BRABLEC, Jan ČECH, Monika STUPAVSKÁ a Mirko ČERNÁK. Generation of Large-Area Highly-Nonequlibrium Plasma in Pure Hydrogen at Atmospheric Pressure. Contributions to Plasma Physics. 2014, roč. 54, č. 2, s. 138-144. ISSN 0863-1042. doi:10.1002/ctpp.201310060.
 66. ČECH, Jan, Miroslav ZEMÁNEK, Pavel SŤAHEL, Hana DVOŘÁKOVÁ a Mirko ČERNÁK. INFLUENCE OF SUBSTRATE THICKNESS ON DIFFUSE COPLANAR SURFACE BARRIER DISCHARGE PROPERTIES. Acta Polytechnica. Prague: Czech Technical University in Prague, 2014, roč. 54, č. 6, s. 383-388. ISSN 1210-2709. doi:10.14311/AP.2014.54.0383.
 67. MORÁVEK, Tomáš, Zdeněk NAVRÁTIL, Jozef RÁHEĽ a Jan ČECH. OPTICAL DIAGNOSTICS OF DIFFUSE HELIUM COPLANAR DBD. Spig 2014. Belgrade (Serbia): Institute of Physics, Belgrade, 2014. s. 371-374. ISBN 978-86-7762-600-6.
 68. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Miroslav ZEMÁNEK, Antonín BRABLEC, Jan ČECH a Mirko ČERNÁK. Permanent hydrophilization of outer and inner surfaces of polytetrafluoroethylene tubes using ambient air plasma generated by surface dielectric barrier discharges. Applied Physics Letters. AIP Publishing, 2014, roč. 105, č. 15, s. 1-3. ISSN 0003-6951. doi:10.1063/1.4898134.
 69. SKÁCELOVÁ, Dana, Jan ČECH a Mirko ČERNÁK. PLASMA-SURFACE INTERACTION EFFECTS DURING ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA MODIFICATION OF SILICON. In HAKONE XIV, 2014 Zinnowitz Germany, Book of Contributions. Zinnowitz: Institute of Physics at the University of Greifswald and the Leibniz Institute for Plasma Science and Technology (INP Greifswald), 2014. s. 481-485.
 70. SKÁCELOVÁ, Dana, Jan ČECH a Mirko ČERNÁK. PLASMA-SURFACE INTERACTION EFFECTS DURING ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA MODIFICATION OF SILICON. In HAKONE XIV, 2014 Zinnowitz Germany, Book of Abstracts. 2014.
 71. RÁHEĽ, Jozef, Jan ČECH a Tomáš MORÁVEK. STRIATED MICROFILAMENTS IN COPLANAR BARRIER DISCHARGE. In HAKONE XIV, 2014 Zinnowitz Germany, Book of Contributions. Zinnowitz: Institute of Physics at the University of Greifswald and the Leibniz Institute for Plasma Science and Technology (INP Greifswald), 2014. s. 103-107.
 72. RÁHEĽ, Jozef, Jan ČECH a Tomáš MORÁVEK. STRIATED MICROFILAMENTS IN COPLANAR BARRIER DISCHARGE. In HAKONE XIV, 2014 Zinnowitz Germany, Book of Abstracts. 2014.
 73. MORÁVEK, Tomáš, Zdeněk NAVRÁTIL, Jan ČECH a Jozef RÁHEĽ. TOWNSEND BREAKDOWN ON DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE OF COPLANAR GEOMETRY. In HAKONE XIV, 2014 Zinnowitz Germany, Book of Contributions. Zinnowitz: Institute of Physics at the University of Greifswald and the Leibniz Institute for Plasma Science and Technology (INP Greifswald), 2014. s. 98-102.
 74. MORÁVEK, Tomáš, Jan ČECH a Jozef RÁHEĽ. TOWNSEND BREAKDOWN ON DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE OF COPLANAR GEOMETRY. In HAKONE XIV, 2014 Zinnowitz Germany, Book of Abstracts. 2014.
 75. 2013

 76. ČECH, Jan, Jana HANUSOVÁ, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge in Artificial Air : Statistical Behavior of Microdischarges. In Final scientific programme & Book of abstracts, 5th Central European Symposium on Plasma Chemistry, Balatonalmádi, Hungary, 25-29 August 2013. 2013. ISBN 978-615-5270-04-8.
 77. ČECH, Jan, Jana HANUSOVÁ, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge in Artificial Air: Statistical Behavior of Microdischarges. In Fifth Central European Symposium on Plasma Chemistry (5th CESPC). 2013. ISBN 978-615-5270-04-8.
 78. ČECH, Jan, Jana HANUSOVÁ, Pavel SŤAHEL a Pavel SLAVÍČEK. DIFFUSE COPLANAR SURFACE BARRIER DISCHARGE IN NITROGEN: MICRODISCHARGES STATISTICAL BEHAVIOR. Acta Polytechnica. Praha: The Czech Technical University in Prague, 2013, roč. 53, č. 2, s. 127-130. ISSN 1210-2709.
 79. 2012

 80. ČECH, Jan, Jana HANUSOVÁ a Pavel SŤAHEL. Diagnostics of Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge Operated in Artificial Air Working Gas: Basic Results. Chem. listy. Praha, 2012, roč. 106, (S), s. s1435-s1438, 4 s. ISSN 0009-2770.
 81. 2011

 82. SŤAHEL, Pavel, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jan ČECH, Zdeněk NAVRÁTIL a Petr KLOC. Deposition and Characterisation of Thin Hydrophobic Layers Using Atmospheric-pressure Surface Barrier Discharge. CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, 2011, roč. 105, CHLSAC 105, s. 129 - 131. ISSN 0009-2770.
 83. ČECH, Jan, Jana HANUSOVÁ, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge: Pattern Behaviour Under Different Conditions. In V. Aubrecht, M. Bartlová. XIXth Symposium on Physics of Switching Arc, Invited Lectures and Contributed Papers. Letohrad: Dept. of Power of Power Electrical and Electronic Engeneering, Faculty of Electrical Engeneering and Communication, BUT and OEZ Letohrad, 2011. s. 133-136. ISBN 978-80-214-4293-1.
 84. 2009

 85. ČERNÁK, Mirko, Ludmila ČERNÁKOVÁ, Jan ČECH a Pavel SŤAHEL. APPLICATIONS OF DIELECTRIC BARRIER DISCHARGES FOR INLINE SURFACE TREATMENTS. In XVIII-th Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: VUT Brno, 2009. s. 21-28. ISBN 978-80-214-3793-7.
 86. ČECH, Jan. Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge: Properties Under Different Physical Conditions. In 18th Annual Student Conference Week of Doctoral Students 2009. 2009.
 87. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Zdeněk NAVRÁTIL a Mirko ČERNÁK. On the plasma properties of diffuse coplanar surface barrier discharge in humid nitrogen and humid air studied by optical emission spectroscopy. In Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics 8, Book of Abstracts. 2009. vyd. Blansko,Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, Purkyňova 464/118, CZ-612 00 Brno, 2009. s. 51. ISBN 978-80-214-3875-0.
 88. ČECH, Jan, Pavel SLAVÍČEK, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. ON THE PLASMA PROPERTIES OF DIFFUSE COPLANAR SURFACE BARRIER DISCHARGE IN HUMID NITROGEN AND HUMID AIR STUDIED BY OPTICAL EMISSION SPECTROSCOPY. In C. Leys, R. Morent. 4th International Workshop on Cold Atmospheric Pressure Plasmas. GHENT: UNIVERSITEIT GENT, 2009. s. 5-8.
 89. ČECH, Jan, Tomáš HODER, Andrej BUČEK, Jozef RÁHEĽ a Mirko ČERNÁK. On the vertical properties of diffuse coplanar surface barrier discharge. In Book of Contributed Papers: 17th Symposium on Application of Plasma Processes, Liptovský Ján, Slovakia January 17-22. Bratislava: Comenius University Bratislava, 2009. s. 145-146. ISBN 978-80-89186-45-7.
 90. VRAJOVÁ, Jitka, Lenka CHALUPOVÁ, Ondřej NOVOTNÝ, Jan ČECH, František KRČMA a Pavel SŤAHEL. Removal of paper microbial contamination by atmospheric pressure DBD discharge. The European Physical Journal D. New York: Springer Verlag, 2009, roč. 54/2009, č. 2, s. 233-237. ISSN 1434-6060.
 91. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL a Zdeněk NAVRÁTIL. The influence of electrode gap width on plasma properties of diffuse coplanar surface barrier discharge in nitrogen. The European Physical Journal D. New York: Springer Verlag, 2009, roč. 54/2009, č. 2, s. 259-264. ISSN 1434-6060.
 92. 2008

 93. LEHOCKÝ, Marian, Pavel SŤAHEL, Marek KOUTNÝ, Jan ČECH, Jakub INSTITORIS a Aleš MRÁČEK. Adhesion of Rhodococcus sp. S3E2 and Rhodococcus sp. S3E3 to plasma prepared Teflon-like and organosilicon surfaces. Journal of Materials Processing Technology. Elsevier B.V., 2008, roč. 209, č. 6, s. 2871–2875. ISSN 0924-0136.
 94. ČECH, Jan a Lukáš LAZAR. Basics of Surface Free Energy Evaluation of Solids in Practical Courses. In 17th Annual Student Conference Week of Doctoral Students 2008 June 3 - 6, 2008. 2008.
 95. ČECH, Jan. Co ve mně zanechal profesor Černohorský. Československý časopis pro fyziku. Česká republika: Fyzikální ústav AVČR, 2008, sv. 58, č. 2, s. 97-98. ISSN 0009-0700.
 96. SŤAHEL, Pavel, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jiří BURŠÍK, Jan ČECH, Jan JANČA a Mirko ČERNÁK. Hydrophylisation of non-woven polypropylene textiles using atmospheric pressure surface barrier discharge. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. Bucharest: INOE & INFM, 2008, roč. 10, č. 1, s. 213-218. ISSN 1454-4164.
 97. VRAJOVÁ, Jitka, Lenka CHALUPOVÁ, Jan ČECH, František KRČMA a Pavel SŤAHEL. PAPER STERILIZATION BY ATMOSPHERIC PRESSURE DBD DISCHARGE. Chemické Listy, II Central European Symposium on Plasma Chemistry 2008. Brno, Czech Republic: Masaryk University, Brno, Czech Republic, 2008, roč. 1, č. 16, s. 1445-1449. ISSN 1803-2389.
 98. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL a Zdeněk NAVRÁTIL. Space and Time Resolved Optical Emission Spectroscopy of Diffuse Coplanar Barrier Discharge. In 11th International Symposium on High Pressure, Low Temperature Plasma Chemistry, September 7-12, 2008, Oléron Island, France; Contributed Papers Volume 1. Oléron Island, France: UPS Toulouse, 2008. s. 100-104.
 99. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Zdeněk NAVRÁTIL a Mirko ČERNÁK. Space and Time Resolved Optical Emission Spectroscopy of Diffuse Surface Coplanar Barrier Discharge in Nitrogen. Chemické Listy, II Central European Symposium on Plasma Chemistry 2008. 2008, roč. 2008, č. 102, s. s1348-s1351, 4 s. ISSN 1803-2389.
 100. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Zdeněk NAVRÁTIL a Mirko ČERNÁK. Space and Time Resolved Optical Emission Spectroscopy of Diffuse Surface Coplanar Barrier Discharge in Nitrogen. In 2nd Central European Symposium on Plasma Chemistry, 31st August-4th September 2008, Brno, Czech Republic, Book of Extended Abstracts. Brno, Czech Republic: Masaryk University, Brno, Czech Republic, 2008. s. 75-76. ISSN 1803-2389.
 101. ČECH, Jan, Lukáš LAZAR a Pavel SŤAHEL. Surface Free Energy Evaluation of Untreated and Plasma Treated Polymers in the Practical Courses. In Programme & Abstract Book of 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology, Prague, Czech Republic, 13.-19.June 2008. Praha: ČVUT v Praze, Organizační výbor sympozia, 2008. s. 89-90, 1 s. ISBN 978-80-01-04030-0.
 102. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Mirko ČERNÁK a Zdeněk NAVRÁTIL. The Influence of Electrode Gap Width on Plasma Properties of Diffuse Surface Coplanar Barrier Discharge in Nitrogen. In Programme & Abstract Book of 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology, Prague, Cyech Republic, 13.-19.June 2008. Praha: ČVUT v Praze, Organizační výbor sympozia, 2008. s. 89-90, 1 s. ISBN 978-80-01-04030-0.
 103. 2007

 104. SŤAHEL, Pavel, Vilma BURŠÍKOVÁ, Zdeněk NAVRÁTIL, Petr KLOC, Antonín BRABLEC, Jan ČECH a Jan JANČA. Deposition of Protective Coatings in Surface Barrier Discharge at Atmospheric Pressure. In Book of Abstracts of 16th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: J. Matúška, Š. Matejčík, J.D. Skalný, 2007. s. 265-266. ISBN 978-80-89186-13-6.
 105. ČECH, Jan, Antonín BRABLEC, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Influence of electrode temperature on plasma parameters of diffuse coplanar surface discharge. In XXVII International Conference on Phenomena in Ionized Gases - Proceedings (CD). Prague, Czech Republic: Institute of Plasma Physics AS CR, v.v.i., 2007. s. 3P10-77, 3 s. ISBN 978-80-87026-01-4.
 106. KOUTNÝ, Marek, Jakub INSTITORIS, Marian LEHOCKÝ, Jan ČECH a Pavel SŤAHEL. Investigation of Rhodococcus SP.S3E2 and Rhodococcus SP.S3E3 adhesion to hydrophobic teflon like surface. In Book of abstracts 8.International Balkan Workshop on Applied Physics. 1. vyd. Constanta, Rumunsko: ovidius university, 2007. s. 148-148. ISBN 978-973-614-314-4.
 107. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Mirko ČERNÁK a Antonín BRABLEC. The Influence of Emitting Layer on the Plasma Parameters of Atmospheric-pressure Coplanar Barrier Discharge. In Book of Abstracts of 16th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: J. Matúška, Š. Matejčík, J.D. Skalný, 2007. s. 143-144. ISBN 978-80-89186-13-6.
 108. 2006

 109. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. Improvement of plasma parameters of coplanar barrier discharge using different emitting layers. In Proceedings of HAKONE X. Saga: Saga University, 2006. s. 79-82.
 110. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. Improvement of plasma parameters of coplanar barrier discharge using different emitting layers. In Moderní trendy ve fyzice plazmatu a pevných látek II. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2006. s. 197-200. ISBN 80-210-4195-1.
 111. ČECH, Jan, Antonín BRABLEC, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. The influence of dielectric layer on the plasma parameters of atmospheric pressure coplanar discharge. Czechoslovak Journal of Physics. Praha: Academia Praha, 2006, roč. 56, B, s. 1074-1078. ISSN 0011-4626.
 112. 2005

 113. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Martin ŠÍRA, Vilma BURŠÍKOVÁ, Zdeněk NAVRÁTIL, David TRUNEC a Antonín BRABLEC. Enhancement of mechanical properties of PP-HMDSO/HMDSZ films by means of thermal annealing. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2005, roč. 99, č. 9, s. 444-446. ISSN 0009-2770.
 114. KUČEROVÁ, Zuzana, Vilma BURŠÍKOVÁ, Vratislav PEŘINA, Daniel FRANTA, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Jan ČECH a Jana FRANCLOVÁ. Influence of the temperature on properties of plasma polymerised organosilicon coatings. In 15th Symposium on applications of plasma processes. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005. s. 197-198. ISBN 80-223-2018-8.
 115. ČECH, Jan, Petr KLOC, Martin ŠÍRA, Zdeněk NAVRÁTIL, Pavel SŤAHEL, Vilma BURŠÍKOVÁ a Jan JANČA. Plasma Modification of Paper by Means of Surface Barrier Discharge. In WDS'05 Proceedings of Contributed Papers: Part III - Physics (ed. J. Safrankova). Prague: Matfyzpress, 2005. s. 332-336. ISBN 80-86732-59-2.
 116. ZŮDA, Jaroslav, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jan ČECH a Pavel SŤAHEL. Thermal stability of diamond like carbon thin films prepared using plasma enhanced chemical vapor deposition. In JUNIORMAT'05. Brno: Faculty of mechanical engineering, BUT, 2005. s. 47-50. ISBN 80-214-2984-4.
 117. 2004

 118. TRUNEC, David, Zdeněk NAVRÁTIL, Pavel SŤAHEL, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ a Jan ČECH. Deposition of thin organosilicon polymer films in atmospheric pressure glow discharge. Journal of physics D: Applied physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2004, roč. 37, č. 15, s. 2112-2120. ISSN 0022-3727.
 119. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Martin ŠÍRA, Vilma BURŠÍKOVÁ, Zdeněk NAVRÁTIL, David TRUNEC a Antonín BRABLEC. Thermal stability of coatings prepared in atmospheric pressure glow discharge. Czech. J. Phys. Praha: Institute of Physics Academy of Sciences, 2004, roč. 2004, č. 54, s. C872-C876, 5 s. ISSN 0011-4626.
 120. 2003

 121. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Zdeněk NAVRÁTIL, Vilma BURŠÍKOVÁ a David TRUNEC. Deposition of Polymer Coatings in Atmospheric pressure glow discharge. In JUNIORMAT '03 4th International Conference Proceedings. 1st. Brno: Faculty of Mechanical Engineering, BUT, 2003. s. 40-41. ISBN 80-214-2462-1.
 122. NAVRÁTIL, Zdeněk, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Pavel SŤAHEL, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jan ČECH, Zuzana KUČEROVÁ a David TRUNEC. Deposition of thin organosilicon polymer films in atmospheric pressure glow discharge. In Proceedings of 16th ISPC. 1. vyd. Italy: Dep. of Chem. Univ. Bari Italy, 2003. s. 100-104.
 123. NAVRÁTIL, Zdeněk, Pavel SŤAHEL, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jan ČECH, Zuzana KUČEROVÁ a David TRUNEC. Utilization of atmospheric pressure glow discharge for the deposition of thin polymer films. In WDS'03 Proceedings of Contributed Papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media. Prague: Matfyzpress, 2003. s. 320-326, 6 s. ISBN 80-86732-18-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 11. 2022 11:00