Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. ŠKOP, Martin, Terezie SMEJKALOVÁ a Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ. Právo a literatura: brněnská spojení. Právník, AV ČR, Ústav státu a práva, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 67-85. ISSN 0231-6625.
 2. 2018

 3. MACHALOVÁ, Tatiana, Miloš VEČEŘA, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Terezie SMEJKALOVÁ, John Altair GEALFOW, Lukáš HLOUCH, Jana NOVÁKOVÁ a Jakub VALC. Akademické psaní pro právníky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. 219 s. ISBN 978-80-7380-738-2.
 4. MACHALOVÁ, Tatiana. Akademické psaní pro právníky. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. 219 s. Učebnice. ISBN 978-80-7380-738-2.
 5. VEČEŘA, Miloš, Terezie SMEJKALOVÁ a Jiří VALDHANS. Dny práva 2017 – Část I. - Právo a jazyk. Brno: Spisy Právnické fakulty MU, 2018. 111 s. ISBN 978-80-210-8988-4.
 6. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta a Terezie SMEJKALOVÁ. Exploring intepretive consideration among legislators. In Qualitative Research in Law Conference. 2018.
 7. SMEJKALOVÁ, Terezie. Interpretation as a ritualistic veil in courts’ law-making. In 2019 Annual Conference of The Association for the Study of Law, Culture and the Humanities. 2018.
 8. SMEJKALOVÁ, Terezie a Lucie PICHLEROVÁ. Právo civilního letectví. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 435 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-026-7.
 9. SMEJKALOVÁ, Terezie. Probable Law. In Quantum Law. 2018.
 10. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta a Terezie SMEJKALOVÁ. Writing Commas in Legislative Texts, Textual Interpretation and Socialist Legal Tradition. In 3rd Annual CEENELS Conference: Legal Traditions and Legal Identities in Central and Eastern Europe. 2018.
 11. 2017

 12. SMEJKALOVÁ, Terezie a Martin ŠKOP. A Concept of a Reader in Legislation Drafting. In Štěpáníková, M. et al.. Argumentation 2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 51-69, 19 s. ISBN 978-80-210-8839-9.
 13. SMEJKALOVÁ, Terezie. Legal Performance: Translating into Law and Subjectivity in Law. Tilburg Law Review, 2017, roč. 22, 1-2, s. 62-76. ISSN 2211-0046. doi:10.1163/22112596-02201004.
 14. SMEJKALOVÁ, Terezie. Showing by Fiction: Audience of Extra-Legal References in Judicial Decisions. In 18th International Roundtable for the Semiotics of Law. 2017.
 15. SMEJKALOVÁ, Terezie. The Barrier of Incomprehensibility. In 12th Conference on Legal Translation Court Interpreting and Comparative Legilinguistics (Legal Linguistics). 2017.
 16. SMEJKALOVÁ, Terezie. When Metaphors become Law. In Law and Literature. 2017.
 17. 2016

 18. SMEJKALOVÁ, Terezie a Michal MALANÍK. Exploring conceptual bias in legal regulation. In Jurisprudence 2016. 2016.
 19. 2015

 20. SMEJKALOVÁ, Terezie, Jakub HARAŠTA, Pavel LOUTOCKÝ a Jakub MÍŠEK. Bezpilotní letadla v České republice. Security Magazín, Praha: Security Media, s.r.o., 2015, roč. 21, č. 2, s. 51-54. ISSN 1210-8723.
 21. SMEJKALOVÁ, Terezie. Producing Legal Space. In Argumentation 2015. 2015.
 22. 2013

 23. SMEJKALOVÁ, Terezie. Odkazy na soudní rozhodnutí a symbolická hodnota informace. Jurisprudence, Wolters Kluwer a.s., 2013, roč. 2013, č. 8, s. 3-9. ISSN 1802-3843.
 24. SMEJKALOVÁ, Terezie. Srozumitelnost práva. Právník, AV ČR, Ústav státu a práva, 2013, roč. 2013, č. 5, s. 447-472. ISSN 0231-6625.
 25. 2012

 26. SMEJKALOVÁ, Terezie. A Matter of Coherence. In Michał Araszkiewicz, Matěj Myška, Terezie Smejkalová, Jaromír Šavelka, Martin Škop. Law and Literature. Argumentation 2012 Workshop Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 31-44, 14 s. ISBN 978-80-210-6019-7.
 27. ŠAVELKA, Jaromír, Michal ARASZKIEWICZ, Matěj MYŠKA, Terezie SMEJKALOVÁ a Martin ŠKOP. ARGUMENTATION 2012: International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 141 s. ISBN 978-80-210-5948-1.
 28. SMEJKALOVÁ, Terezie. CONSENT: Dissemination and Knowledge Transfer - Progress Report. 2012.
 29. MYŠKA, Matěj, Terezie SMEJKALOVÁ, Jaromír ŠAVELKA a Martin ŠKOP. Creative Commons and Grand Challenge to Make Legal Language Simple. In Monica Palmirani, Ugo Pagallo, Pompeu Casanovas, Giovanni Sartor. AI Approaches to the Complexity of Legal Systems. Models and Ethical Challenges for Legal Systems, Legal Language and Legal Ontologies, Argumentation and Software Agents. Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 2012. s. 271-285, 15 s. ISBN 978-3-642-35730-5.
 30. ARASZKIEWICZ, Michal, Matěj MYŠKA, Terezie SMEJKALOVÁ, Jaromír ŠAVELKA a Martin ŠKOP. Law and Literature. Argumentation 2012 Workshop Proceedings. Brno: Masarykova Univerzita, 2012. 63 s. ISBN 978-80-210-6019-7.
 31. SMEJKALOVÁ, Terezie. Právní věta a ratio decidendi. Jurisprudence, Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012, roč. 2012, č. 5, s. 3-8. ISSN 1802-3843.
 32. SMEJKALOVÁ, Terezie. Publikace judikatury a její adresáti. Revue pro právo a technologie, Brno: Masarykova Univerzita: Právnická fakulta, 2012, roč. 3, č. 6, s. 25-33. ISSN 1804-5383.
 33. SMEJKALOVÁ, Terezie. RESPECT: Dissemination and Communications Strategy. 2012.
 34. SMEJKALOVÁ, Terezie. RESPECT: Dissemination and Knowledge Transfer. 2012.
 35. SMEJKALOVÁ, Terezie. Smrt autora jako cesta k porozumění teleologickému výkladu. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 20, č. 1, s. 84-92. ISSN 1210-9126.
 36. SMEJKALOVÁ, Terezie. The Words of the Stage. In Gardens of Justice. 2012.
 37. 2011

 38. SMEJKALOVÁ, Terezie. Argumentace krásnou literaturou. In Ondrej Hamuľák. Právo v umění a umění v právu : sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2011. Praha: Leges, 2011. s. 23-31, 9 s. ISBN 978-80-87576-14-4.
 39. ŠKOP, Martin, Michal ARASZKIEWICZ, Matěj MYŠKA, Terezie SMEJKALOVÁ a Jaromír ŠAVELKA. Argumentation 2011. Brno: MUNI Press, 2011. ISBN 978-80-210-5579-7.
 40. SMEJKALOVÁ, Terezie. Communication of Law and Access to Courts. In COFOLA 2011: The Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 1587-1595, 9 s. ISBN 978-80-210-5582-7.
 41. SMEJKALOVÁ, Terezie. SMART: Dissemination and Communications Strategy. 2011.
 42. SMEJKALOVÁ, Terezie. Story-telling in Judicial Discourse. Comparative Legilinguistics, Poland, 2011, Neuveden, č. 5, s. 89-103. ISSN 2080-5926.
 43. 2010

 44. SMEJKALOVÁ, Terezie. Forma a diskurs soudního rozhodnutí. Jurisprudence, Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, roč. 2010, č. 3. ISSN 1802-3843.
 45. SMEJKALOVÁ, Terezie. Právo a literatura ve výuce právní interpretace. In JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D., JUDr. David Sehnálek, Ph.D., JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.. Dny práva – 2010 – Days of Law, 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, The conference proceedings. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. 10 s. ISBN 978-80-210-5305-2.
 46. SMEJKALOVÁ, Terezie. Zneužití výkladu práva. In COFOLA 2010 The Conference Proceedings. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. 11 s. ISBN 978-80-210-5151-5.
 47. 2009

 48. SMEJKALOVÁ, Terezie. Art on Trial. In Critical Legal Conference 2009; Genealogies: Excavating Legal Modernity. 2009.
 49. HURDÍK, Jan, Radim POLČÁK a Terezie SMEJKALOVÁ. Czech Law in European Regulatory Context. München: Medien und Recht Verlag, 2009. 272 s. ISBN 978-3-939438-09-0.
 50. SMEJKALOVÁ, Terezie. The Nature of Unifying Opinions of Czech Supreme Courts. In The Role and Place of Law in a Society Based on Knowledge. Targu-Jiu, Romania: Targu-Jiu, Romania, 2009. 6 s. ISBN 978-973-144-283-9.
 51. SMEJKALOVÁ, Terezie. Translation of Legal Texts. In COFOLA 2009: The Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 7 s. ISBN 978-80-210-4821-8.
 52. 2008

 53. SMEJKALOVÁ, Terezie. K otázce normativity judikatury v České republice. In Dny práva - 2008 - Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1302-1311, 10 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
 54. SMEJKALOVÁ, Terezie. Kyberprostor 2008. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2008, XVI, č. 4. ISSN 1210-9126.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 4. 2019 18:18