Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Deprese a její vliv na sexuální zdraví. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2022, roč. 23, č. 3, s. 192-194. ISSN 1213-0508. doi:10.36290/psy.2022.036.
  2. ČEŠKOVÁ, Eva, Iveta VALÁŠKOVÁ, Eva PINDUROVÁ a Alexandra ŽOURKOVÁ. Farmakogenetické testy a jejich současné využití v psychiatrické praxi. psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 118, č. 6, s. 237-239. ISSN 1212-0383.

  2019

  1. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Petra SEJBALOVÁ. Neobvyklý případ transsexualismu - kazuistika. 2019. ISBN 978-80-7623-025-5.
  2. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Marta HOLANOVÁ a Jana NOVOTNÁ. Sexuální funkce při léčbě depresivní poruchy vortioxetinem. Psychiatrie pro praxi. Solen s.r.o., 2019, roč. 20, č. 1, s. 29-31. ISSN 1213-0508.

  2018

  1. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Psychiatrie a sexuologie. In XXX. Bohnické sexuologické dny. První. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2018. s. 21-22. ISBN 978-80-7623-001-9.

  2017

  1. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Marta HOLANOVÁ a Jana NOVOTNÁ. Sexuální funkce při léčbě vortioxetinem. 2017. ISSN 1211-7579.

  2016

  1. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Pavel THEINER, Petra SEJBALOVÁ a Slavoj BRICHCÍN. Srovnání dopaminergních antidepresiv v léčbě snížené sexuální touhy a poruch orgasmu u žen. První. Brno: Tribun EU, 2016. s. 62-65. ISBN 978-80-263-1047-1.
  2. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Lenka ŠTURMOVÁ a Petra SEJBALOVÁ. Syndrom neklidného genitálu aneb máte také takové pacientky. In Sborník textů: XXVIII. Bohnické sexuologické dny. První. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016. s. 88-90. ISBN 978-80-7204-952-3.
  3. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Lenka ŠTURMOVÁ a Petra SEJBALOVÁ. Syndrom permanentního sexuálního vzrušení : máte ve své ambulanci také takové pacientky? In XXVIII. Bohnické sexuologické dny, 25.-26. 2. 2016, Bohnice. 2016.
  4. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Lenka ŠTURMOVÁ a Petra SEJBALOVÁ. Syndrom permanentního sexuálního vzrušení: máte ve své ambulanci také takové pacientky? In XXVIII. Bohnické sexuologické dny: Sexualita ohrožovaná a ohrožující. 2016.
  5. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Petra SEJBALOVÁ. Transsexualismus. 2016. ISSN 1803-5914.

  2015

  1. SEJBALOVÁ, Petra, Lenka ŠTURMOVÁ a Alexandra ŽOURKOVÁ. Hodnocení rizika recidivy u ochranných léčeb. In Martin Hollý, Slavoj Brichcín. Sborník textů "XXVII. Bohnické sexuologické dny 26.-27.2.2015". Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2015. s. 69-72. ISBN 978-80-7204-935-6.
  2. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Pavel THEINER, Petra SEJBALOVÁ a Slavoj BRICHCÍN. Která antidepresiva jsou lepší v léčbě sexuálních dysfunkcí u žen? In Martin Hollý, Slavoj Brichcín. Sborník textů "XXVII. Bohnické sexuologické dny 26.-27.2.2015". Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2015. s. 101-109. ISBN 978-80-7204-935-6.
  3. ŠTURMOVÁ, Lenka, Petra SEJBALOVÁ a Alexandra ŽOURKOVÁ. Nástroje pro měření rizika recidivy u pachatelů sexuálních deliktů. In PhD existence V: česko-slovenská psychologická konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy, Olomouc, 4.-5. února 2015. 2015.
  4. SEJBALOVÁ, Petra, Alexandra ŽOURKOVÁ, Jaroslav JANÁK a Zdeněk TRPĚLKA. Sexuologická léčba deviantních mladistvých. 2015. ISBN 978-80-7204-913-4.
  5. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Petra SEJBALOVÁ. Sledování transsexuálních osob po dokončené změně pohlaví. 2015. ISBN 978-80-7204-913-4.
  6. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Pavel THEINER, Slavoj BRICHCÍN a Tomáš KAŠPÁREK. Účinnost léčby bupropionem a trazodonem snížené sexuální touhy a poruch orgasmu u žen. 2015. ISSN 1211-7579.

  2014

  1. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Čestné členství Sexuologické společnosti JEP,Dr.h.c. 2014.
  2. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Petra SEJBALOVÁ. Psychofarmakologická ochranná léčba sexuologická mladistvých. 2014. ISSN 1211-7579.
  3. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Petra SEJBALOVÁ. Sledování transsexuálních osob po dokončené změně pohlaví. In M. Hollý, P. Doubek, M. Páv. Sborník příspěvků X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. první. Brno: Tribun EU, 2014. s. 145-148. ISBN 978-80-263-0702-0.

  2013

  1. PINDUROVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ, Jana ZRŮSTOVÁ, Jan JUŘICA a Antonín PAVELKA. Alternative Reliable Method for Cytochrome P450 2D6 Poor Metabolizers Genotyping. Molecular Biotechnology. Totowa: Humana Press, 2013, roč. 53, č. 1, s. 29-40. ISSN 1073-6085. doi:10.1007/s12033-012-9510-2.
  2. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Čestné členství Psychiatrické společnosti JEP,Dr.h.c. Psychiatrická společnost JEP, 2013.
  3. JUŘICA, Jan a Alexandra ŽOURKOVÁ. Dynamics and persistence of CYP2D6 inhibition by paroxetine. JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS. HOBOKEN: WILEY-BLACKWELL, 2013, roč. 38, č. 4, s. 294-300. ISSN 0269-4727. doi:10.1111/jcpt.12042.
  4. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Ondřej SLANAŘ, Jiří JARKOVSKÝ, Ivana PALČÍKOVÁ, Eva PINDUROVÁ a Michaela CVANOVÁ. MDR1 in Paroxetine-Induced Sexual Dysfunction. Journal of Sex and Marital Therapy. USA: Taylor and Francis Health Sciences, 2013, roč. 39, č. 1, s. 71-78. ISSN 0092-623X. doi:10.1080/0092623X.2012.668514.
  5. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Petra SEJBALOVÁ. Moklobemid v léčbě sexuálních disfunkcí. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 109, č. 2, s. 70-72. ISSN 1212-0383.
  6. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Petra SEJBALOVÁ. Moklobemid v léčbě sexuálních dysfunkcí. 2013. ISSN 1211-7579.

  2012

  1. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Ondřej SLANAŘ, Ivana PALČÍKOVÁ, Eva PINDUROVÁ a Jan JUŘICA. ne] Vztah CYP2D6 a MDR1 genů u mentální bulimie a anxiózní poruchy při léčbě paroxetinem a výskytem sexuálních dysfunkcí. Česká neuropsychofarmakologická společnost, 2012.
  2. REGULI, Helena, Petra SEJBALOVÁ a Alexandra ŽOURKOVÁ. První sexuální delikt mužů ve vyšším středním věku. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2012, roč. 108, č. 2, s. 80-83. ISSN 1212-0383.
  3. BARTEČEK, Richard, Jan JUŘICA, Jana ZRUSTOVA, Tomáš KAŠPÁREK, Eva PINDUROVÁ a Alexandra ŽOURKOVÁ. Relevance of CYP2D6 variability in first-episode schizophrenia patients treated with risperidone. Neuroendocrinology Letters. Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2012, roč. 33, č. 2, s. 236-244. ISSN 0172-780X.
  4. JUŘICA, Jan, Richard BARTEČEK, Alexandra ŽOURKOVÁ, Eva PINDUROVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Ondřej ZENDULKA. Serum dextromethorphan/dextrorphan metabolic ratio for CYP2D6 phenotyping in clinical practice. JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS. HOBOKEN: WILEY-BLACKWELL, 2012, roč. 37, č. 4, s. 486-490. ISSN 0269-4727. doi:10.1111/j.1365-2710.2012.01333.x.
  5. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Marta HOLANOVÁ a Jana NOVOTNÁ. Sexuální funkce při léčbě depresivní poruchy agomelatinem. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2012, roč. 13, č. 1, s. 32-34. ISSN 1213-0508.
  6. JUŘICA, Jan, Richard BARTEČEK, Ondřej ZENDULKA, Tomáš KAŠPÁREK, Eva PINDUROVÁ a Alexandra ŽOURKOVÁ. Stanoení fenotypu a genotypu CYP2D6 s ohledem na predikci terapeutické odpovědi u prvních epizod schizofrenie. In PharmAround 2012. 2012. ISBN 978-80-210-6008-1.
  7. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Úvaha o využití DBS (hluboké mozkové stimulace) v sexuologii. In Civilizace, čas a duševní poruchy : sborník příspěvků IX. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. první. Brno: Trïbun EU, 2012. s. 38-41. ISBN 978-80-263-0243-8.
  8. BARTEČEK, Richard, Jan JUŘICA, ZRŮSTOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Alexandra ŽOURKOVÁ. Vliv genotypu a fenotypu CYP2D6 na úspěšnost a snášenlivost terapie risperidonem u prvních epizod schizofrenie. In 54. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník. 2012. ISSN 1211-7579.
  9. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Oldřich SLANAŘ, Ivana PALČÍKOVÁ, Eva PINDUROVÁ a Jan JUŘICA. Vztah CYP2D6 a MDR1 genů u mentální bulimie a anwiózní poruchy při léčbě paroxetinem a výskytem sexuálních dysfunkcí. In 54. Česko-slovenská psychofarmakologická konfrence. 2012. ISSN 1211-7579.
  10. PALČÍKOVÁ, Ivana, Alexandra ŽOURKOVÁ, Oldřich SLANAŘ, Eva PINDUROVÁ a Jan JUŘICA. Vztah polymorfizmu genů CYP2D6 a MDR1 při léčbě mentálních bulimií a anxiózních poruch paroxetinem. In 54. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník. 2012. ISSN 1211-7579.

  2011

  1. BARTEČEK, Richard, Jan JUŘICA, Jana ZRŮSTOVÁ, Eva PINDUROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Alexandra ŽOURKOVÁ. Aktivita CYP2D6 u pacientů léčených risperidonem. Česká a slovenská psychiatrie. 2011, roč. 107, č. 6, s. 327–334. ISSN 1212-0383.
  2. PINDUROVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ, Jana ZRŮSTOVÁ a Jan JUŘICA. Automatization of CYP2D6 genotyping in patients under paroxetine treatment. 2011.
  3. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Cena Josefa Hynieho za nejlepší publikaci roku 2010. Sexuologická společnost ČLS JEP, 2011.
  4. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. General and specialized psychiatry. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. 2011.
  5. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Obecná a speciální psychiatrie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In http://portal.med.muni.cz/clanek-347-obecna-a-specialni-psychiatrie.html. Portál LF MU (on-line). 2011.
  6. PALČÍKOVÁ, Ivana, Alexandra ŽOURKOVÁ, Antonín PAVELKA, Eva PINDUROVÁ a J. JUŘICA. Paroxetine Metabolization and Cytochrome P450 2D6: Towards Predictive Models. 2011.
  7. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Ondřej SLANAŘ, Jan JUŘICA, Monika VEČEŘOVÁ a Olga MATOUŠKOVÁ. Polymorfismus genu MDR1 a výskyt sexuálních poruch při dlouhodobé léčbě paroxetinem(abstrakt). In Psychiatrie, Praha: TIGIS, 15, suppl.1s. 48-48. 2011. ISSN 1211-7579.
  8. PALČÍKOVÁ, Ivana, Alexandra ŽOURKOVÁ, Antonín PAVELKA, Eva PINDUROVÁ a Jan JUŘICA. Polymorfizmus CYP2D6 a vliv jednotlivých mutací na fenotypickou konverzi při léčbě paroxetinem. In X.Světový kongres biologické psychiatrie. 2011.
  9. PALČÍKOVÁ, Ivana, Alexandra ŽOURKOVÁ, Antonín PAVELKA, Eva PINDUROVÁ a Jan JUŘICA. Prediktivní modely rychlosti metaboloizace CYP2D6 u uživatelů paroxetinu. In E.Češková, R.Přikryl, T. Kašpárek. Společně na cestě k moderní psychiatrii : sborník příspěvků 15. česko-slovenského psychiatrického sjezdu s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha: Guarant international, 2011. s. 211-213. ISBN 978-80-263-0039-7.
  10. ČEŠKOVÁ, Eva a Alexandra ŽOURKOVÁ. Psychiatrická onemocnění. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 47 s. 2. svazek. ISBN 978-80-247-2110-1.
  11. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Rozumí sexu opravdu každý? 1. vyd. Brno: MU Brno, 2011. 1 s. Muni.cz, měsíčník Masarykovy univerzity.
  12. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Petra SEJBALOVÁ. Serotonergní antidepresiva v léčbě parafilií. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2011, roč. 107, č. 4, s. 211-215. ISSN 1212-0383.
  13. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Sexualita u nemocných s psychickými poruchami. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011.
  14. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Srovnání preparátů pro léčbu erektilní dysfunkce. Lékařské listy, příloha ZDN. Praha: Mladá fronta, 2011, roč. 6, č. 6, s. 11-12. ISSN 0044-1996.
  15. PINDUROVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ, Ivana PALČÍKOVÁ, Antonín PAVELKA a Jan JUŘICA. The effects of CYP2D6 polymorphisms on the paroxetine metabolization. In 10th World congress. 2011.
  16. ČEŠKOVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. V souvislosti s významným životním jubileeem prof. MUDr. Jiřího Rabocha, DrSc., si za brněnskou kliniku dovolujeme uvést několik osobních vzpomínek. Praha: ČLS JEP, 2011. 1 s. 107. ISSN 1212-0383.
  17. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Marta HOLANOVÁ a Jana NOVOTNÁ. Vliv agomelatinu na sexuální funkce. In Čěšková E., Přikryl R., Kašpárek T. Společně na cestě k moderní psychiatrii : sborník příspěvků 15. česko-slovenského psychiatrického sjezdu s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha: Guarant international, 2011. s. 111-114. ISBN 978-80-263-0039-7.
  18. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
  19. ŠČERBOVÁ, Jana, Sandra BOGOROVÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ a Monika VEČEŘOVÁ. Vplyv atypických antipsychotík na sexuálnu funkciu u mužov. Psychiatrie pro praxi. Solen Medical Education, 2011, roč. 12, č. 1, s. 27-29. ISSN 1213-0508.

  2010

  1. JUŘICA, Jan, Richard BARTEČEK, Ondřej ZENDULKA a Alexandra ŽOURKOVÁ. Correlation of serum and urine dextromethorphan/dextrorphan metabolic ratio in CYP2D6 phenotyping. In 60. Česko-Slovenské farmakologické dny. 2010. ISSN 1211-4286.
  2. ZRŮSTOVÁ JANA, Eva FLODROVÁ, Jan JUŘICA, Renata GAILLYOVÁ a Alexandra ŽOURKOVÁ. Detection of the polymorphisms in the CYP2D6 gene and their influence on metabolism of drugs. In European Human genetics congres. 2010.
  3. JUŘICA, Jan, Ondřej ZENDULKA, Richard BARTEČEK, Alexandra ŽOURKOVÁ, Eva FLODROVÁ, Jana ZRŮSTOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Metabolic ratio of dextromethorphan/dextrorphan in CYP2D6 phenotyping - identification of cut-off values in serum and corelation with urine levels. In 9.th International ISSX meeting. 2010.
  4. BUŘÍKOVÁ, Ivana a Alexandra ŽOURKOVÁ. Názory zdravotnických pracovníků na ochranné léčby sexuologické. Sexuológia. Nové Zámky: Slovenská sexuologická spoločnosť, 2010, roč. 10, č. 1, s. 28-32. ISSN 1335-8820.
  5. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Podílela se kombinace paroxetinu a ibuprofenu na mozkovém krvácení? Psychiatrie pro praxi. Konice: Solen, 2010, roč. 11, č. 3, s. 125-126. ISSN 1213-0508.
  6. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Podílela se kombinace paroxetinu a ibuprofenu na mozkovém krvácení? Interní medicina pro praxi. Konice: Solen,s.r.o., 2010, roč. 12, č. 10, s. 504-505. ISSN 1212-7299.
  7. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Ptát se, či neptat na sexuální problémy pacientů? (abstrakt). 2010. ISSN 1803-5914.
  8. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Serotonergní antidepresiva v primární péči. Causa subita, časopis pro lékaře v praxi. Praha: International medical publications, 2010, roč. 13, č. 2, s. 82-84, 2 s. ISSN 1212-0197.
  9. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Sexualita u afektivních a neurotických poruch (abstrakt). 2010. ISSN 1803-5914.
  10. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Sexualita u nemocných s psychickými poruchami. 1. vyd. Brno: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2010. Multimediální podpora výuky. ISSN 1801-6103.
  11. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Libuše KALVODOVÁ, Jiří MAYER a Daniela ŽÁČKOVÁ. Sexualita u pacientů s chronickou myeloidní leukémií léčených imatinibem. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Galén, 2010, roč. 106, č. 5, s. 273-277. ISSN 1212-0383.
  12. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Monika VEČEŘOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Sandra BOGOROVÁ a Jana ŠČERBOVÁ. Sexuální funkce, antipsychotika, prolaktin a testosteron u mužů se schizofrenií. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Galén, 2010, roč. 106, č. 4, s. 221-225. ISSN 1212-0383.
  13. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Monika VEČEŘOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Sandra BOGOROVÁ a Jana ŠČERBOVÁ. Sexuální funkce, antipsychotika, prolaktin a testosteron u mužů se schizofrenií. In Duševní poruchy akvalita péče. 1. vyd. Praha: Tribun EU, 2010. s. 322-323. ISBN 978-80-7399-958-2.
  14. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Sexuální poruchy u psychiatrických pacientů. In Sexuologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. s. 417-437. Grada, 3921. ISBN 978-80-247-2492-8.
  15. PRAŠKO, Ján a Alexandra ŽOURKOVÁ. VII. konference ambulantních psychiatrů. 2010.
  16. ČEŠKOVÁ, Eva a Alexandra ŽOURKOVÁ. Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství. 1. vyd. Brno, Multimediální. brno: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2010.
  17. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Tomáš KAŠPÁREK. Vyšetření sexuálního vzrušení pomocí fMRI mozku. In XXI. Bohnické sexuologické dny-sborník textů. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. s. 35. ISBN 978-80-7204-674-4.

  2009

  1. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Jan JUŘICA, Oldřich SLANAŘ a Monika VEČEŘOVÁ. Aktivita cytochromu P4502D6 při dlouhodobé léčbě paroxetinem ve srovnání se zdravými dobrovolníky. Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2009, roč. 13, suppl. 2, s. 55-56. ISSN 1211-7579.
  2. JUŘICA, Jan, Richard BARTEČEK, Ondřej ZENDULKA, Tomáš KAŠPÁREK, Alexandra ŽOURKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Comparison of serum and urine analyses in CYP2D6 phenotyping for psychiatric purposes. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. Informa Healthcare, 2009, roč. 13, Suppl.1, s. 34-35. ISSN 1365-1501.
  3. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Ivana PALČÍKOVÁ, Jiří DAMBORSKÝ, Miroslav ROBEŠ a Lucie PULKRÁBKOVÁ. Klinické výsledky testování aktivity CYP2D6 a jejich srovnání s počítačovým modelováním. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2009, roč. 13, suppl.1, s. 15. ISSN 1211-7579.
  4. FLODROVÁ, Eva, Jan JUŘICA, Richard BARTEČEK, Renata GAILLYOVÁ a Alexandra ŽOURKOVÁ. Molecular genetic identification of the major CYP2D6 alleles and utilization in psychiatric treatment of depression. European Journal of Human Genetics. London: NATURE PUBLISHING GROUP, 2009, roč. 2009, 17 Supp2, s. 221. ISSN 1018-4813.
  5. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Libuše KALVODOVÁ, Jiří MAYER a Daniela ŽÁČKOVÁ. Sexualita u pacientů s chronickou myeloidní leukémií léčených imatinibem. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. s. 38-39. ISBN 978-80-7204-614-0.
  6. FLODROVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ, Jan JUŘICA a Renata GAILLYOVÁ. Stanovení genotypu a fenotypu psychiatrických pacientů a jeho využití v léčbě. In XIII Celostátní konference DNA diagnostiky. 2009.

  2008

  1. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Antidepresiva: základní údaje a některé praktické poznámky. Lékařské listy, příloha Zdravotnických novin. Praha: Mladá fronta, 2008, roč. 16, č. 16, s. 24-26. ISSN 0044-1996.
  2. ŽOURKOVÁ, Alexandra. ArginMax v léčbě sexuálních dysfunkcí u žen. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 104, č. 4, s. 186-188. ISSN 1212-0383.
  3. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Bupropion v ambulantní praxi. Psychiatrie pro praxi. Konice: Solen, 2008, roč. 9, č. 3, s. 140-142. ISSN 1213-0508.
  4. ŽOURKOVÁ, Alexandra. členka akreditační komise MZ ČR pro obor psychiatrie. 2008.
  5. ŽOURKOVÁ, Alexandra. členka akreditační komise MZ ČR pro obor sexuologie. 2008.
  6. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Depresivní porucha. Lékařské listy, příloha ZDN. Praha: Mladá fronta, 2008, roč. 16, č. 16, s. 22-23. ISSN 0044-1996.
  7. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Escitalopram a hypersexualita. In XIX. Bohnické sexuologické dny. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. s. 75. ISBN 978-80-7204-563-1.
  8. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Jan JUŘICA, Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ a Lucie PULKRÁBKOVÁ. Fading of the inhibition of CYP2D6 after paroxetine treatment discontinuation. European Neuropsychopharmacology. Elsevier, 2008, roč. 18, suppl.4, s. S328-S329, 2 s. ISSN 0924-977X.
  9. FLODROVÁ, Eva, Jan JUŘICA, Antonín PAVELKA, Petr JAŠA, Barbora RAVČUKOVÁ, Jana HÁZOVÁ, Eva CHOVANCOVÁ, Jiří DAMBORSKÝ, Renata GAILLYOVÁ a Alexandra ŽOURKOVÁ. Genetický polymorfismus CYP2D6 u pacientů léčených Paroxetinem a modelování mutantních forem CYP2D6. In 12. Celostátní konference DNA diagnostiky. 2008.
  10. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Informovaný souhlas a práva pacientů při pořizování výukových filmů: specifika duševních onemocnění. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita bBno, 2008. 209 s. ISBN 978-80-210-4539-2.
  11. FLODROVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ, Jan JUŘICA, Tomáš KAŠPÁREK a Renata GAILLYOVÁ. Molecular genetic analysis of CYP2D6 gene and used methods. In European Human Genetic Conference. 2008.
  12. FLODROVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ, Jan JUŘICA a Renata GAILLYOVÁ. Molecular genetic identification of the major CYP2D6 alleles and utilization in psychiatric treatment. In 26th Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum Congress (CINP). 2008. ISSN 1461-1457.
  13. FLODROVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ, Jan JUŘICA, Veronika PEŇÁSOVÁ a Renata GAILLYOVÁ. Molecular genetic identification of the major cyp2d6 alleles and utilization in psychiatric treatment of depression. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Paris: Cambridge University Press, 2008, roč. 11, suppl.1, s. 107-107. ISSN 1461-1457.
  14. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ, Eva FLODROVÁ, Jan JUŘICA, Tomáš KAŠPÁREK a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Možnosti aplikace testování aktivity CYP2D6: přehled dosavadních výsledků více než desetileté spolupráce genetiky, farmakologie a psychiatrei. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2008, roč. 12, suppl.2, s. 52-56. ISSN 1211-7579.
  15. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Jana NOVOTNÁ, Monika VEČEŘOVÁ, Pavla HAVLÍKOVÁ a Lucie PULKRÁBKOVÁ. Occurence of sexual dysfunction during the maintenance treatment with newer antidepressants (naturalistic study). European Neuropsychpharmacology. Amsterdam: Elsevier, 2008, roč. 18, suppl.4, s. S375-S376, 2 s. ISSN 0924-977X.
  16. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Jan JUŘICA. Paroxetine-induced CYP2D6 phenotype conversion and clinical outcomes. 2008.
  17. JUŘICA, Jan, Alexandra ŽOURKOVÁ, Eva FLODROVÁ a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. Phenotype determination of CYP2D6 in psychiatric patients - possibilities and implications. Prague medical report : interdisciplinary biomedical journal of the First Faculty of Medicine, Charles University in Prague. Prague: Karolinum, 2008, roč. 2008, č. 109, s. 54-56. ISSN 1214-6994.
  18. ŽOURKOVÁ, Alexandra. předsdkyně revizní komise výboru Sexuologické společnosti ČLS JEP. 2008.
  19. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Recenze: Stanislav Kratochvíl: Sexuální dysfunkce. Psychiatrie pro praxi. Konice: Solen, 2008, roč. 5, č. 5, s. 239. ISSN 1213-0508.
  20. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Libuše KALVODOVÁ, Jiří MAYER a Daniela ŽÁČKOVÁ. Sexualita při chronické myeloidní leukémii. In Quo vadis, psychiatria? 1. vyd. Praha: Galen, 2008. s. 234-236. ISBN 978-80-7262-567-3.
  21. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Sexualita u nemocných s psychickými poruchami. 2008.
  22. JUŘICA, Jan, Alexandra ŽOURKOVÁ, Eva FLODROVÁ a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. Stanovení fenotypu CYP2D6 u psychiatrických pacientů. In Sborník abstrakt. Ostrava, 2008. s. 23. ISBN 978-80-7368-511-3.
  23. JUŘICA, Jan, Alexandra ŽOURKOVÁ, Eva FLODROVÁ a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. Stanovení fenotypu CYP2D6 u psychiatrických pacientů - možnosti a souvislosti. In 58. Farmakologické dny. 2008.
  24. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Pavel THEINER, Slavoj BRICHCÍN a Tomáš KAŠPÁREK. The efficacy of bupropion and trazodone in the treatment of hypoactive sexual desire disorder and orgasm dysfunction in non-depressed women. Česká a slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 104, suppl.2, s. 1068. ISSN 1212-0383.

  2007

  1. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Eva FLODROVÁ. Aplikace farmakogenetiky v psychiatrii. In Brněnský genetický den, HospiMedica, Brno. 2007.
  2. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Bupropion - více než antidepresivum. Remedia. Praha: Remedia, 2007, roč. 17, č. 6, s. 592-594. ISSN 0862-8947.
  3. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Členka akreditační komise. Komise MZ ČR pro obor Psychiatrie, 2007.
  4. ŽOURKOVÁ, Alexandra. členka akreditační komise MZ ČR pro obor psychiatrie. 2007.
  5. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Členka oborové komise 10 - Ostatní lékařské obory. II. Vědecká rada IGA MZ, 2007.
  6. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Členka redakční rady časopisu. Psychiatrie pro praxi, 2007.
  7. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Členka vědeckého výboru. 13. Česko-slovenský psychiatrický sjezd, 2007.
  8. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Členka výboru. Sexuologická společnost ČLS JEP, 2007.
  9. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Deprese, anxieta, antidepresiva a sexuální dysfunkce. Referátový výběr z psychiatrie. Praha: Czechopress agency, s.r.o., 2007, roč. 6, č. 1, s. 16-20, 4 s. ISSN 1802-2855.
  10. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Dopaminergné antidepresíva v liečbe sexuálnych dysfunkcií. In Mediforum - nekomerčné vzělávací centrum, Sliač. 2007.
  11. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Pavel THEINER. Dopaminergní antidepresiva v léčbě sexuálních dysfunkcí. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2007, roč. 11, suppl.1, s. 17. ISSN 1211-7579.
  12. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Pavel THEINER. Dopaminergní antidepresiva v léčbě sexuálních poruch. In 49. Československá psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník. 2007.
  13. PALČÍKOVÁ, Ivana, Alexandra ŽOURKOVÁ, Daria VALENTOVÁ a Eva HADAŠOVÁ. Dynamika fenotypu CYP2D6 u léčby mentální bulimie paroxetinem. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2007, roč. 11, suppl.2, s. 61. ISSN 1211-7579.
  14. PALČÍKOVÁ, Ivana, Alexandra ŽOURKOVÁ a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. Dynamika fenotypu CYP2D6 u léčby mentální bulimie paroxetinem. In 13. Celostátní konference biologické psychiatrie, Luhačovice. 2007.
  15. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Escitalopram a hypersexualita. In XIX. Bohnické sexuologické dny, Praha. 2007.
  16. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Farmakologická léčba sexuálních dysfunkcí. Lékařské listy (Příloha Zdravotnických novin). Praha: Mladá fronta, 2007, roč. 56, 51-52, s. 12-14. ISSN 0044-1996.
  17. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Hypersexualita u pacientky léčené escitalopramem. Psychiatrie pro praxi. Konice: Solen, 2007, roč. 8, č. 4, s. 168-169. ISSN 1213-0508.
  18. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Informovaný souhlas a práva pacientů při pořizování výukových filmů: specifika duševních onemocnění. In I. konference MEFANET, Brno. 2007.
  19. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ, Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ a Barbora RAVČUKOVÁ. Links among paroxetine-induced sexual dysfunctions, gender, and CYP2D6 activity. Journal of Sex and Marital Therapy. Philadelphia,USA: Taylor and Francis Health Sciences, 2007, roč. 33, č. 5, s. 343-355. ISSN 0092-623X.
  20. PALČÍKOVÁ, Ivana, Alexandra ŽOURKOVÁ, Daria VALENTOVÁ a Eva HADAŠOVÁ. Mental bulimia , paroxetine treatment and phenotype monitoring of CYP2D6 activity. In Addiction and Eating Disorders, Neurobiology nad Comorbidities, Workshop. Brno: Masaryk University Conference Centre, Czech Republic, Brno, 2007. s. 59-60. ISBN 978-80-87041-18-5.
  21. PALČÍKOVÁ, Ivana, Alexandra ŽOURKOVÁ, Daria VALENTOVÁ, Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ a Barbora RAVČUKOVÁ. Mental bulimia and paroxetine treatment, monitoring CYP2D6 activity (preliminary results). European Psychiatry. Paris, France: Elsevier, 2007, roč. 22, suppl.1, s. 179. ISSN 0924-9338.
  22. PALČÍKOVÁ, Ivana, Alexandra ŽOURKOVÁ, Eva HADAŠOVÁ, Daria VALENTOVÁ a Barbora RAVČUKOVÁ. Mentální bulimie a léčba paroxetinem, sledování aktivity CYP2D6. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2007. ISSN 1211-7579.
  23. PALČÍKOVÁ, Ivana, Alexandra ŽOURKOVÁ, Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ a Barbora RAVČUKOVÁ. Mentální bulimie a léčba paroxetinem-sledování aktivity CYP2D6 (předběžné výsledky) poster. In 49. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník. 2007.
  24. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Možnosti užití personalizované medicíny v léčbě depresivní poruchy. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2007, roč. 11, suppl.2, s. 104-106. ISSN 1211-7579.
  25. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Možnosti užití personalizované medicíny v léčbě depresivních poruch. In 13. Celostátní konference biologické psychiatrie, Luhačovice. 2007.
  26. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Postavení ArginMaxu v léčbě sexuálních dysfunkcí u žen. In Vědecká schůze České sexuologické společnosti JEP, Praha. 2007.
  27. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Jaroslav ZVĚŘINA. Psychiatrie a sexuální medicína. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2007, roč. 103, č. 5, s. 219. ISSN 1212-0383.
  28. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Jana NOVOTNÁ, Monika VEČEŘOVÁ a Ivana PALČÍKOVÁ. Sexuální dysfunkce při léčbě antidepresivy a antipsychotiky. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2007, roč. 11, suppl.1, s. 10. ISSN 1211-7579.
  29. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Ivana PALČÍKOVÁ. Sexuální dysfunkce při léčbě antidepresivy a antipsychotiky. In 49. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník. 2007.
  30. PALČÍKOVÁ, Ivana, Alexandra ŽOURKOVÁ a Daria VALENTOVÁ. Sledování aktivity CYP2D6 u pacientek s mentální bulimií (vliv na jídlení chování a sexuální aktivitu). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 11, suppl.1, s. 36-37. ISSN 1212-0383.
  31. BUŘÍKOVÁ, Ivana a Alexandra ŽOURKOVÁ. Vnímání léčby sexuálních deviací pracovníky na psychiatrii a sexuologii. In XVIII. Bohnické sexuologické dny. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. s. 22-23. ISBN 978-80-7204-497-9.
  32. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Jana NOVOTNÁ, Pavla HAVLÍKOVÁ, Monika VEČEŘOVÁ a Lucie PULKRÁBKOVÁ. Výskyt sexuálních dysfunkcí při udržovací léčbě běžně předepisovanými antidepresivy. Psychiatrie pro praxi. Konice: SOLEN s.r.o., 2007, roč. 8, č. 1, s. 38-41. ISSN 1213-0508.
  33. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Ivana PALČÍKOVÁ, Monika VEČEŘOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Výskyt sexuálních dysfunkcí u mužů léčených pro schizofrenní onemocnění atypickými antipsychotiky. Psychiatrie pro praxi. Konice: SOLEN s.r.o., 2007, roč. 8, č. 2, s. 92-93. ISSN 1213-0508.
  34. FLODROVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ, Ivana PALČÍKOVÁ a Renata GAILLYOVÁ. Význam molekulárně genetické analýzy genu CYP2D6 a metody detekce. In 11. celostátní konference DNA diagnostiky, Praha. 2007.
  35. PALČÍKOVÁ, Ivana, Alexandra ŽOURKOVÁ, Daria VALENTOVÁ a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. Změny fenotypu CYP2D6 u pacientek s mentální bulimií léčených paroxetinem. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2007, roč. 103, suppl.2, s. 34. ISSN 1212-0383.
  36. PALČÍKOVÁ, Ivana, Alexandra ŽOURKOVÁ, Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ a Darja VALENTOVÁ. Změny fenotypu CYP2D6 u pacientek s mentální bulimií léčených paroxetinem. In 13. ČSPS Brno. 2007.

  2006

  1. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Antidepresiva v léčbě sexuálních dysfunkcí u žen. Psychiatrie pro praxi. Konice: SOLEN s.r.o., 2006, roč. 7, č. 1, s. 23-25. ISSN 1213-0508.
  2. PALČÍKOVÁ, Ivana, Alexandra ŽOURKOVÁ, Daria VALENTOVÁ, Eva HADAŠOVÁ a Barbora RAVČUKOVÁ. Bulimia nervosa, paroxetine treatment and the influence of activity CYP2D6 (pre-results). In CINP, Final Program and book abstracts. Tallin, Estonia: Tarfu University Press, 2006. s. 55.
  3. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Cena Josefa Hynieho Sexuologické společnosti ČLS JEP za nejlepší publikaci. Cena udělena za publikaci: Gender differences as to efficacy and sexual functions in the long-term trazodone treatment. Nakladatelství Taylor and Francis, 2006.
  4. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva HADAŠOVÁ, Lucie PULKRÁBKOVÁ, Barbora RAVČUKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Clinical impact of CYP2D6 activity in long-term paroxetine treatment. In New developments in anxiety disorder research. New York: Nova Science Publishers, 2006. s. 177-198, 21 s. 1 edition (2006/6/14). ISBN 1-59454-778-5.
  5. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Člen akreditační komise MZ ČR pro obor psychiatrie a sexuologie. 2006.
  6. ČEŠKOVÁ, Eva, Ivana DRTÍLKOVÁ a Alexandra ŽOURKOVÁ. Člen redakční rady Neuroendocrinology Letters. Neuroendocrinology Letters. Anglie, 2006. ISSN 0172-780X.
  7. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Tomáš KAŠPÁREK a Alexandra ŽOURKOVÁ. Člen redakční rady Psychiatrie pro praxi. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2006. ISSN 1213-0508.
  8. ŽOURKOVÁ, Alexandra. členka oborové komise 10 - ostatní lékařské obory II vědecké rady interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví. Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví, 2006.
  9. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Členka oborové komise 10 - ostatní lékařské obory II. VR IGA MZ. IGA MZ, 2006.
  10. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Členka organizačního výboru Konference praktických psychiatrů. 2006.
  11. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Členka organizačního výboru Kongresu Evropské sexuologické federace. 2006.
  12. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Eva ČEŠKOVÁ. Deprese u srdečních, nervových a onkologických onemocnění. In Praktický lékař a psychosomatická medicína. 1. vyd. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, 2006. s. 24. ISBN 80-903674-1-0.
  13. ČEŠKOVÁ, Eva, Tomáš KAŠPÁREK, Alexandra ŽOURKOVÁ a Radovan PŘIKRYL. Dexamethasone suppression test in first-episode schizophrenia. Neuroendocrinology Letters. Stockholm: Society of Integrated Sciences, 2006, roč. 27, č. 4, s. 102-105. ISSN 0172-780X.
  14. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Disturbances of emotion. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů: portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. 2006. ISSN 1801-6103.
  15. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Electroconvulsive therapy. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů: portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. dostupný z www.portal.med.muni.cz, 2006. ISSN 1801-6103.
  16. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Jana NOVOTNÁ. Gender differences in efficacy and sexual function in long-term trazodone treatment (preliminary results). International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. 2006, roč. 10, č. 3, s. 154-159. ISSN 1365-1501.
  17. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Pavel THEINER. Changes in CSFQ scores in non-depressed women after antidepressant therapy. European Journal of sexual health. Francie: Elsevier, 2006, roč. 15, S1, s. 16-17. ISSN 1158-1360.
  18. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva HADAŠOVÁ, Lucie PILAŘOVÁ, Miroslav ROBEŠ a Barbora RAVČUKOVÁ. Léčba antidepresivy: volba dle aktivity CYP2D6 a pohlaví. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2006, roč. 102, č. 4, s. 183-188. ISSN 1212-0383.
  19. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva HADAŠOVÁ, Lucie PILAŘOVÁ, Miroslav ROBEŠ a Barbora RAVČUKOVÁ. Léčba antidepresivy: volba dle aktivity CYP2D6 a pohlaví. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2006, roč. 10, suppl.1, s. 17. ISSN 1211-7579.
  20. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Léčba sexuálních dysfunkcí antidepresivy. Psychiatrie pro praxi. Konice: SOLEN s.r.o., 2006, roč. 7, suppl.1, s. 15. ISSN 1213-0508.
  21. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Lékařská sexuologie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů: portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. dostupná z www.portal.med.muni.cz, 2006. ISSN 1801-6103.
  22. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva HADAŠOVÁ, Lucie PILAŘOVÁ a Barbora RAVČUKOVÁ. Link between paroxetine-induced sexual dysfunction, gender and acitivity CYP2D6. European Journal of Sexual Health. Francie: Elsevier, 2006, roč. 15, S1, s. 26. ISSN 1158-1360.
  23. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Jana NOVOTNÁ, Pavla HAVLÍKOVÁ, Monika VEČEŘOVÁ a Lucie PILAŘOVÁ. Liší se často předepisovaná antidepresiva ve výskytu sexuálních dysfunkcí? In Nemocná duše-nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta. 1. vyd. Paraha: Galén, 2006. s. 277-280. ISBN 80-7262-420-2.
  24. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Medical sexology. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů: portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. dostupné z www.portal.med.muni.cz, 2006. ISSN 1801-6103.
  25. PALČÍKOVÁ, Ivana, Alexandra ŽOURKOVÁ, Daria VALENTOVÁ, Eva HADAŠOVÁ a Barbora RAVČUKOVÁ. Mentální bulimie, léčba paroxetinem a ovlivnění aktivity CYP2D6 (předběžné výsledky). In Nemocná duše- nemocný mozek: Klinická zkušenost a fakta. Praha: Galen, 2006. s. 147-149. ISBN 80-7262-420-2.
  26. RAVČUKOVÁ, Barbora, Eva HADAŠOVÁ, Jana HÁZOVÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ a Renata GAILLYOVÁ. Molecular genetic detection of alleles of the CYP2D6 gene in patinets with depression or anxiety disorders. Homeostasis. Praha: C.I.A.N.S., 2006, roč. 44, 1-2, s. 92-94. ISSN 0960-7560.
  27. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Radovan PŘIKRYL. Psychiatrické vyšetření. dostupný z www. portal.med.muni.cz, 2006.
  28. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Vědomí a jeho poruchy. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů:portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. dostupný z www: portal.med.muni.cz, 2006. ISSN 1801-6103.
  29. BUŘÍKOVÁ, Ivana a Alexandra ŽOURKOVÁ. Vnímání léčby sexuálních deviací pracovníky sexuologických a ostatních oddělení psychiatrických léčeben. Psychiatrie pro praxi. Konice: SOLEN s.r.o., 2006, roč. 7, č. 5, s. 250-253. ISSN 1213-0508.
  30. BEDNAŘÍK, Josef, Alexandra ŽOURKOVÁ, Martin SMRČKA a Vlastimil VÁLEK. Výuka neurologie na LF MU a mezioborová spolupráce. In Sborník - II. celofakultní konference o studiu na LF MU Brno. Brno: LF MU Brno, 2006. s. 17-18.
  31. PILAŘOVÁ, Lucie a Alexandra ŽOURKOVÁ. Význam CYP2D6 v terapii SSRI. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 102, č. 5, s. 239-245. ISSN 1212-0383.

  2005

  1. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Antidepresiva v léčbě sexuálních dysfunkcí u mužů. Psychiatrie pro praxi. Konice: SOLEN s.r.o., 2005, roč. 6, č. 2, s. 66-70, 3 s. ISSN 1213-0508.
  2. ŽOURKOVÁ, Alexandra. členka oborové rady doktorandského studia LF MU v Brně pro obor psychiatrie. 2005.
  3. ČEŠKOVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ, Miroslav ROBEŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Gender differences in antidepressant-induced sexual dysfunction. The World Journal of Biological Psychiatry. 2005, roč. 6, suppl.1, s. 284-285. ISSN 1562-2975.
  4. SKOTÁKOVÁ, Simona, Alexandra ŽOURKOVÁ a Eva HADAŠOVÁ. Polyfarmakoterapie u pacienta s pomalým metabolickýcm genotypem CYP2D6. Psychiatrie pro praxi. Konice: SOLEN s.r.o., 2005, roč. 6, č. 2, s. 94-95. ISSN 1213-0508.
  5. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Tomáš KAŠPÁREK, Simona SKOTÁKOVÁ a Monika VEČEŘOVÁ. Sexuální funkce u mužů léčených antipsychotiky. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2005, roč. 101, č. 5, s. 246-251. ISSN 1212-0383.
  6. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Tomáš KAŠPÁREK, Simona SKOTÁKOVÁ a Monika VEČEŘOVÁ. Sexuální funkce u mužů léčených atypickými antipsychotiky. Psychiatrie- časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2005, roč. 9, suppl.1, s. 16-17. ISSN 1211-7579.
  7. ČEŠKOVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ, Lucie PILAŘOVÁ, Miroslav ROBEŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Snášenlivost antidepresiv-pohlavní rozdíly. Psychiatrie- časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2005, roč. 9, suppl.1, s. 25. ISSN 1211-7579.
  8. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Jana NOVOTNÁ. Vliv trazodonu na sexuální funkce. Psychiatrie- časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2005, roč. 9, suppl.1, s. 55-56. ISSN 1211-7579.
  9. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva HADAŠOVÁ, Lucie PILAŘOVÁ, Barbora RAVČUKOVÁ a Miroslav ROBEŠ. Význam genotypu a fenotypu CYP2D6 při léčbě paroxetinem. Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2005, roč. 9, suppl.2, s. 130-131. ISSN 1211-7579.

  2004

  1. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Dotazníky a škály k měření sexuálních funkcí. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 100, č. 8, s. 413-417. ISSN 1212-0383.
  2. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva HADAŠOVÁ, Lucie PILAŘOVÁ, Miroslav ROBEŠ, Barbora RAVČUKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Impact of phenotyping CYP2D6 in psychiatry. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2004, roč. 8, suppl.4, s. 53-54. ISSN 1211-7579.
  3. SKOTÁKOVÁ, Simona, Alexandra ŽOURKOVÁ a Eva HADAŠOVÁ. Polyfarmakoterapie u pacienta s pomalým metabolickým genotypem CYP2D6. In Česká psychiatrie a svět. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. s. 251-252. Psychiatrie-sjezd , 5. ISBN 80-7262-273-0.
  4. SKOTÁKOVÁ, Simona, Alexandra ŽOURKOVÁ a Eva HADAŠOVÁ. Polypharmacotherapy of a patient with CYP2D6 poor metabolism genome. Psychiatrie. Praha: Tigis s.r.o., 2004, roč. 8, suppl.4, s. 45. ISSN 1211-7579.
  5. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Sexuální dysfunkce u léčených antidepresivy. In XVI. Bohnické sexuologické dny. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. s. 87-93, 6 s. ISBN 80-7204-351-X.
  6. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Jana NOVOTNÁ. Sexuální funkce při léčbě trazodonem. In Česká psychiatrie a svět. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. s. 296-299, 3 s. Psychiatrie-sjezd, 5. ISBN 80-7262-273-0.
  7. ČEŠKOVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ, Simona SKOTÁKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. The pitfalls of antidepressant treatment (gender differences). Psychiatrie. Praha: Tigis s.r.o., 2004, roč. 8, suppl.4, s. 16-17. ISSN 1211-7579.
  8. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Miroslav ROBEŠ, Pavla HAVLÍKOVÁ a Vlasta OBROVSKÁ. Výskyt sexuálních dyfunkcí při léčbě antidepresivy u ambulantních pacientů Psychiatrické kliniky FN v Brně. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2004, roč. 100, č. 3, s. 125-133. ISSN 1212-0383.
  9. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Miroslav ROBEŠ, Pavla HAVLÍKOVÁ a Vlasta OBROVSKÁ. Výskyt sexuálních dysfunkcí při léčbě antidepresivy u pacientů léčených na Psychiatrické klinice v Brně. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2004, roč. 8, suppl.1, s. 15. ISSN 1211-7579.

  2003

  1. ŠVESTKA, Jaromír, Oldřich SYNEK a Alexandra ŽOURKOVÁ. A double-blind comparison of olanzapine and quetiapine in treatment of acute exacerbations of schizophrenic or schizoaffective disorders. European Neuropsychopharmacology. Amsterodam: Elsevier, 2003, roč. 13, Suppl.4, s. 292-292. ISSN 0924-977X.
  2. ŠVESTKA, Jaromír, Oldřich SYNEK a Alexandra ŽOURKOVÁ. Dvojitě slepé srovnání quethiapinu s olanzapinem v léčbě akutních exacerbací schizofrenních a schizoafektivních poruch. Psychiatrie 2003. Praha: Tigis, 2003, roč. 7, suppl.2, s. 150. ISSN 1211-7579.
  3. HADAŠOVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ, Josef TOMANDL a Barbora RAVČUKOVÁ. Dynamics of CYP2D6 activity and clinical response to paroxetine, alprazolam and their combination in patients with depressive disorder. Chemické listy. Praha: Česká spol. chemická, 2003, roč. 97 (S), červen, s. S180, 1 s. ISSN 0009-2770.
  4. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva HADAŠOVÁ, Lucie PILAŘOVÁ a Olga KULÍSKOVÁ. Efekt léčby paroxetinem ve vztahu k aktivitě CYP2D6. Psychiatrie 2003. Praha: Tigis, 2003, roč. 7, suppl.2, s. 145-146. ISSN 1211-7579.
  5. ŠVESTKA, Jaromír, Alexandra ŽOURKOVÁ, Oldřich SYNEK a Eva ČEŠKOVÁ. Jsou SSRI méně účinná než trycyklikav léčbě depresí. Dvojitě slepé srovnání Sertralinu s Amitriptylenem. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2003, roč. 7, suppl.1, s. 47. ISSN 1211-7579.
  6. ŠVESTKA, Jaromír, Oldřich SYNEK a Alexandra ŽOURKOVÁ. Olanzapine versus risperidone in first-episode schizophrenic and schizoform disorders: A double-blind comparison. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam (The Netherlands): Elsevier, 2003, roč. 13, suppl. 4, s. 291-291. ISSN 0924-977X.
  7. ŠVESTKA, Jaromír, Oldřich SYNEK a Alexandra ŽOURKOVÁ. Olanzapine versus risperidone in first-episode schizophrenic and schizophorm disorders:a double-blind comparison. European Neuropsychopharmacology. 2003, roč. 13, Suppl.4, s. S291, 1 s. ISSN 0924-977X.
  8. ŠVESTKA, Jaromír, Oldřich SYNEK, Alexandra ŽOURKOVÁ a Pavla HAVLÍKOVÁ. Olanzapine vs.risperidone in treatment of acute mania.An open prospective trial. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science B.V., 2003, roč. 13, suppl. 4, s. 291-291. ISSN 0924-977X.
  9. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Eva HADAŠOVÁ. Paroxetine-Induced Conversion of Cytochrome P450 2D6 Phenotype and Occurence of Adverse Effects. General Physiology and Biophysics. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2003, roč. 22, č. 2, s. 103-113. ISSN 0231-5882.
  10. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva HADAŠOVÁ, Lucie PILAŘOVÁ, Olga KULÍSKOVÁ a Miroslav ROBEŠ. Phenotype dynamics and its correlates in patients treated by paroxetine. European Neuropsychopharmacology. Amsterodam: Elsevier, 2003, roč. 13, suppl.4, s. S237, 1 s. ISSN 0924-977X.
  11. ŠVESTKA, Jaromír, Alexandra ŽOURKOVÁ, Oldřich SYNEK a Eva ČEŠKOVÁ. Sertraline versus amitriptyline in the treatment of in-patients with acute depressive disorders. European Neuropsychopharmacology. Amsterodam: Elsevier, 2003, roč. 13, Suppl.4, s. S236, 1 s. ISSN 0924-977X.
  12. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Lucie PILAŘOVÁ a Olga KULÍSKOVÁ. Účinnost a snášenlivost léčby úzkostných poruch paroxetinem a alprazolamem. Psychiatrie pro praxi. Konice: SOLEN s.r.o., 2003, roč. 4, č. 6, s. 273-275. ISSN 1213-0508.
  13. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Užití škál UKU, ASEX, SFM/SFŽ v psychiatrické praxi. Psychiatrie pro praxi. Konice: Solen, 2003, roč. 4/2003, č. 4, s. 181-183. ISSN 1213-0508.
  14. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Užití škál UKU, ASEX, SFM/SFŽ v sexuologické praxi. In XV.Bohnické sexuologické dny. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2003. s. 91. ISBN 80-7204-328-5.
  15. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Eva HADAŠOVÁ. Výběr antidepresivní léčby z hlediska interakčního potenciálu a výskytu sexuálních dysfunkcí. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2003, roč. 7, suppl.1, s. 56. ISSN 1211-7579.

  2002

  1. HADAŠOVÁ, Eva a Alexandra ŽOURKOVÁ. CYP2D6 and paroxetine treatment of depressive disorder. In 18th European Workshop on Drug Metabolism, Abstract Book. Valencia (Španělsko): European Society of Biochemical Pharmacology, 2002. s. 52.
  2. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Eva HADAŠOVÁ. Fenotypická konverze CYP 2D6 a sexuální dysfunkce. Klinická farmakologie a farmacie. Olomouc,ČR: Farmakologický ústav LF UP, 2002, roč. 16, 1-2, s. 12-14. ISSN 1212-7973.
  3. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Klinická sexuologie. 1. vyd. Brno,Česká republika: Masarykova Univerzita, 2002. 34 s. Učební skripta. ISBN 80-210-2795-9.
  4. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva HADAŠOVÁ, Marie TOMANDLOVÁ a Miroslav ROBEŠ. Klinický význam CYP 2D6 v průběhu léčby novějšími antidepresivy /Abstrakt/. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2002, roč. 6, Suppl. 1, s. 46. ISSN 1211-7579.
  5. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Klinický význam CYP 2D6 v průběhu léčby novějšími antidepresivy. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2002, roč. 98, č. 5, s. 273-277. ISSN 1212-0383.
  6. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Měření poruch sexuálních funkcí při léčbě psychofarmaky. Psychiatrie pro praxi. Konice: Solen, 2002, roč. 3, č. 2, s. 50-53. ISSN 1213-0508.
  7. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Monitorování sexuálních funkcí za užití škál UKU,ASEX,SFM/SFŽ. Praha: Galén, 2002. 1 s. Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. ISBN 80-7262-162-9.
  8. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Psychotropics drugs in the treatment of paraphilic behaviour. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2002, roč. 75, č. 6, s. 277-282. ISSN 1211-3595.
  9. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Eva HADAŠOVÁ. Relation between sexual dysfunctions and CYP 2D6 activity. European psychiatry. Paris, France: Elsevier, 2002, roč. 17, Suppl. 1, s. 190s, 1 s. ISSN 0924-9338.
  10. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Eva HADAŠOVÁ. Relationship Between CYP 2D6 Metabolic Status and Sexual Dysfunction in Paroxetine Treatment. Journal of Sex and Marital Therapy. Philadelphia,USA: Taylor and Francis Health Sciences, 2002, roč. 28, č. 5, s. 451-461. ISSN 0092-623X.
  11. ZELENKOVÁ, Olga, Eva ČEŠKOVÁ, Eva HADAŠOVÁ a Alexandra ŽOURKOVÁ. Zhodnocení dosavadních zkušeností s dynamikou aktivity CYP2D6. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2002, roč. 6, Suppl.1, s. 45. ISSN 1211-7579.

  2001

  1. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Vlasta OBROVSKÁ a Jiří PRÁŠEK. Brain perfusion, severity of depression and treatment reactivity:SPECT study(Abstract). The World Journal of Biological Psychiatry. Berlin, Germany, 2001, roč. 2, Suppl1, s. 322-323. ISSN 1562-2975.
  2. HADAŠOVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ a Olga ZELENKOVÁ. Dynamics of clinical response to paroxetine in coherence with CYP 2D6 metabolic status during long-term therapy of depressive disorder. In International Congress 2001: "Severe Debilitating diseases". Abstract Book. Johannesburg (JAR): Medunsa University (JAR), 2001. s. 89. sv. 1.
  3. HADAŠOVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ a Olga ZELENKOVÁ. Dynamics of clinical response to paroxetine in coherence with CYP 2D6 metabolic status during long-term therapy of depressive disorder. South African Journal of Science. Johannesburg, 2001, roč. 55, č. 6, s. 193.
  4. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Effect of mirtazapine and paroxetine on residual symptoms of depressive disorders and their effect on P450 CYP 2D6 activity. Homeostasis. Milano, Italy: C.I.A.N.S., 2001, roč. 41, č. 6, s. 242-249, 9 s. ISSN 0960-7560.
  5. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Jiří PRÁŠEK a Vlasta OBROVSKÁ. Mozková perfuze a deprese-99mTc-HMPAO SPECT. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2001, roč. 5, č. 2, s. 68-73. ISSN 1211-7579.
  6. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Vlasta OBROVSKÁ a Jiří PRÁŠEK. Naše zkušenosti se SPECT u deprese. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2001, roč. 5, Suppl. 1, s. 28. ISSN 1211-7579.
  7. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva HADAŠOVÁ a Miroslav ROBEŠ. Sexuální funkce při léčbě paroxetinem. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2001, roč. 5, suppl.1, s. 40. ISSN 1211-7579.
  8. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva HADAŠOVÁ, Marta VÁVROVÁ, Miroslav ROBEŠ a Marie VOJTÍŠKOVÁ. Vedlejší účinky léčby paroxetinem v závislosti na aktivitě CYP 2D6. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2001, roč. 5, Suppl. 2, s. 149-151. ISSN 1211-7579.
  9. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva HADAŠOVÁ a Miroslav ROBEŠ. Vztah mezi EM a PM CYP 2D6 ve výskytu sexuálních dysfunkcí. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2001, roč. 5, Suppl. 2, s. 148-149. ISSN 1211-7579.
  10. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Jiří PRÁŠEK a Vlasta OBROVSKÁ. Zkušenosti s metodou SPECT u pacientů s depresivní poruchou. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 97, č. 7, s. 340-342. ISSN 1212-0383.

  2000

  1. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Vlasta OBROVSKÁ a Jiří PRÁŠEK. Depression and brain perfusion: a SPECT study. European Psychiatry. Paris, France: Elsevier, 2000, roč. 15, suppl. 2, s. 364-364. ISSN 0924-9338.
  2. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva HADAŠOVÁ a Miroslav ROBEŠ. Sexual functions in treatment with paroxetine. Homeostasis. Milano, Italy: C.I.A.N.S., 2000, roč. 40, č. 6, s. 249-251. ISSN 0960-7560.
  3. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Use of Lithium and Depot Neurololeptics in the Treatment of Paraphilias. Journal of Sex and Merital Therapy. USA: Taylor-Francis, 2000, roč. 26, č. 4, s. 359-360. ISSN 0092-623X.

  1999

  1. PŘIKRYL, Radovan, Alexandra ŽOURKOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. SPECT a depresivní porucha. In Neurobiologie duševních poruch. 1. vyd. Praha: Galén, 1999. s. 230-233. ISBN 80-7262-015-0.

  1998

  1. ZELENKOVÁ, Olga, Eva HADAŠOVÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Marie VOJTÍŠKOVÁ a Marie HYKSOVÁ. Changes of CYP2D6 metabolic status evoked by antipsychotic treatment. Eur. J. Clin. Pharmacol. 1998, roč. 54, č. 6, s. A 28, 1 s. ISSN 0031-6970.
  2. ZELENKOVÁ, Olga, Eva HADAŠOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Marie VOJTÍŠKOVÁ a Marie HYKSOVÁ. Influence of therapy with psychotropics on the CYP2D6 hydroxylator phenotype. Naunyn-Schmiedebergs Arch. Pharmacol. USA: Springer, 1998, roč. 358, č. 1, s. 464-464. ISSN 0028-1298.
  3. ZELENKOVÁ, Olga, Eva HADAŠOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Marie VOJTÍŠKOVÁ a Marie HYKSOVÁ. Therapy with psychotropics and CYP2D6 hydroxylator phenotype. In Abstracts of the 12th International Symposium on Microsomes and Drug Oxidations. Francie: INSERM U128, 1998. s. 174.

  1994

  1. ČEŠKOVÁ, Eva, Jaromír ŠVESTKA, Alexandra ŽOURKOVÁ a Věra KAMENICKÁ. Zudopenthixol acetate in the treatment of acute psychoses. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 1994, roč. 35, č. 6, s. 297-298. ISSN 0960-7560.

  1993

  1. ŠVESTKA, Jaromír, Eva ČEŠKOVÁ, Věra KAMENICKÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Vlasta OBROVSKÁ a Oldřich SYNEK. Comparison of intravenous and peroral administration of citalopram in the treatment of major depression. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 1993, roč. 34, 3-4, s. 205-206. ISSN 0960-7560.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 12. 2023 02:47