Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. MANSOURI, Taha, Ahad ZARERAVASAN a Amir ASHRAFI. A Learning Fuzzy Cognitive Map (LFCM) approach to predict student performance. Journal of Information Technology Education: Research. USA: Informing Science Institute, roč. 20, č. 2021, s. 221-243. ISSN 1547-9714. doi:10.28945/4760. 2021.
  2. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning : učení (se) s digitálními technologiemi. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR. 330 s. ISBN 978-80-7676-175-9. 2021.

  2018

  1. SUDICKÝ, Petr. Adventure learning: Poutní cesta studentů dějin umění. 2018.
  2. SUDICKÝ, Petr. From Technologies to Full-Body Experience : Lessons Learnt on a cross-France Study Pilgrimage. In Beseda, Jan; Rohlíková, Lucie. DisCo 2018 : Overcoming the Challenges and Barries in Open Education : 13th conference reader. Prague: Centre for Higher Education Studies. s. 395-400. ISBN 978-80-86302-83-6. 2018.
  3. SUDICKÝ, Petr. Migrating Art Historians : A full-body learning experience [presentation]. In MoodleMoot.cz 2018 a konference eLearning 2018. 2018.
  4. SUDICKÝ, Petr. Migrating Art Historians: A full-body learning experience. In MoodleMoot.cz 2018 a konference eLearning 2018. ISBN 978-80-263-1505-6. 2018.

  2017

  1. SUDICKÝ, Petr. Stěhovaví historici umění: Experimentální vzdělávací projekt s podporou e-learningu. In E-learning forum 2017 (Změňme rytmus našeho vzdělávání). ISBN 978-80-86433-65-3. 2017.
  2. SUDICKÝ, Petr. Stěhovaví historici umění: Experimentální vzdělávací projekt s podporou e-learningu [presentation]. In E-learning forum 2017 (Změňme rytmus našeho vzdělávání). 2017.

  2016

  1. SUDICKÝ, Petr a Veronika NĚNIČKOVÁ. Diskuzní workshop: Video ve výuce [workshop]. In Týden učitelství na FF MU 2016. 2016.
  2. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer. 280 s. ISBN 978-80-7552-217-7. 2016.
  3. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK, Petra FUNIOKOVÁ, Anna CZASCHOVÁ, Jakub CHROMEC, Veronika NĚNIČKOVÁ a Irina MATUSEVICH. ELFday0216: E-learningové setkání na Gorkého 7 (Jak lépe poznat své studenty). 2016.
  4. SUDICKÝ, Petr. Moodle a jeho mladší sourozenci: Integrované VLE na FF MU. In Moodlemoot.cz 2016. ISBN 978-80-263-1104-1. 2016.
  5. SUDICKÝ, Petr. Moodle a jeho mladší sourozenci: Integrované VLE na FF MU [presentation]. In Moodlemoot.cz 2016. 2016.
  6. SUDICKÝ, Petr a Linda NEPIVODOVÁ. Online testování v ELFu: Metodika a praktické postupy [workshop]. In ELFday0216: E-learningové setkání na Gorkého 7 (Jak lépe poznat své studenty). 2016.

  2015

  1. KREJČOVÁ, Elena. Blended learning - "zlatnata sreda" pri izpolzvaneto na inovacionni tehnologii v universitetskoto obučenie na bulgarski ezik v čuždestrannite universiteti. In István, Lukács; Mihaylov, Kamen. Naučni perspektivi na suvremennata bulgaristika. 1. vyd. Maďarsko: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata. s. 167-174. ISBN 978-963-12-2873-1. 2015.
  2. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK, Petra FUNIOKOVÁ, Anna CZASCHOVÁ, Veronika NĚNIČKOVÁ, Jakub CHROMEC, Irina MATUSEVICH a Lenka BELÁŇOVÁ. ELFday0215: E-learningové setkání na Gorkého 7 (Samostatnost a kreativita). 2015.
  3. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK, Petra FUNIOKOVÁ, Anna CZASCHOVÁ, Jakub CHROMEC, Veronika NĚNIČKOVÁ a Irina MATUSEVICH. ELFday0915: E-learningové setkání na Gorkého 7 (Mobilní technologie v akademickém prostředí). 2015.
  4. SUDICKÝ, Petr. Kancelář e-learningu FF MU [presentation]. In ingLearning 2015: Příklady dobré praxe a nové inspirace. 2015.
  5. CVETANOVA CVETKOVA, Zornica. Multimedijnoto obučenie po bălgarski ezik za čuždenci v Masarikovija unviersitet v Bărno. In Bojkova, Fani; Petkova, Elena; Totkov, Georgi. Ezik i literatura v e-obučenieto. Plovdiv: Rakursi. s. 140-156. ISBN 978-954-8852-47-0. 2015.
  6. SUDICKÝ, Petr. Od interaktivních materiálů k interaktivním učebnám [presentation]. In AEDUCA 2015: 11. ročník konference o vzdělávání dospělých. 2015.
  7. KREJČOVÁ, Elena a Zornica CVETANOVA CVETKOVA. Prepodavaneto na bălgarski ezik v čužbina - iziskvanija i potrebnosti v novoto hiljadoletie. Bălgarska reč. Spisanie za ezikoznanie i ezikova kultura. Sofija: Universitetsko izdatelstvo Sv. Kliment Ohridski, roč. 21, č. 4, s. 33-37. ISSN 1310-733X. 2015.
  8. KREJČOVÁ, Elena. Výuka bulharského jazyka na Masarykově univerzitě v Brně – „na míru“ a „na klíč“ (některé aspekty výuky „malého“ slovanského jazyka). In Krejčí, Pavel; Krejčová, Elena a kolektiv. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě : kolektivní monografie. Brno: Jan Sojnek - Galium. s. 109-114. ISBN 978-80-905336-6-0. 2015.
  9. KREJČOVÁ, Elena. Výzvy a perspektivy vývoje učebních pomůcek pro tzv. "malé slovanské jazyky v novém tisíciletí (několik poznámek k e-learningu při výuce bulharštiny na Masarykově univerzitě v Brně). In Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš; Zelenková, Anna. Aktuální problémy současné slavistiky: jazyk - literatura - kultura - politika. 1. vyd. Brno: Galium. s. 375-382. ISBN 978-80-905336-5-3. 2015.
  10. SUDICKÝ, Petr. Vzdělávání, technologie, prostor: Od teorie k praxi [presentation]. In ISVK 2015: 5. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE ZČÚ. 2015.

  2014

  1. SUDICKÝ, Petr a Lucie ŠIMKOVÁ ŠNEBERGEROVÁ. E-learning na FF MU: 2005-2013 [presentation]. In ingLearning 2014: Příklady dobré praxe a nové inspirace. 2014.
  2. SUDICKÝ, Petr. ELF: E-learning na FF MU (2003-2014) [presentation]. In ELFday0214: E-learningové setkání na Gorkého 7 (Motivace v e-learningu). 2014.
  3. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK, Petra FUNIOKOVÁ, Anna CZASCHOVÁ, Jakub CHROMEC a Lenka BELÁŇOVÁ. ELFday0214: E-learningové setkání na Gorkého 7 (Motivace v e-learningu). 2014.
  4. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK, Petra FUNIOKOVÁ, Veronika NĚNIČKOVÁ, Anna CZASCHOVÁ, Jakub CHROMEC, Irina MATUSEVICH a Lenka BELÁŇOVÁ. ELFday0914: E-learningové setkání na Gorkého 7 (Spolupráce a kritické myšlení). 2014.
  5. SUDICKÝ, Petr a Lenka BELÁŇOVÁ. Engaging Students As E-learning Content Creators [special interest group]. In Online Educa Berlin 2014: 20th International Conference on Technology Supported Learning and Training. 2014.
  6. SUDICKÝ, Petr a Veronika NĚNIČKOVÁ. Explain Everything: How to Create Effective and Engaging Study Materials for Second Language Learning [demo session]. In Online Educa Berlin 2014: 20th International Conference on Technology Supported Learning and Training. 2014.
  7. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK, Lenka BELÁŇOVÁ a Filip BENČO. Galerie FF MU: Modul pro správu a prezentaci obrazových a video materiálů v kurzech [presentation]. In MoodleMoot.cz 2014. 2014.
  8. SUDICKÝ, Petr. Google nástroje ve výuce zeměpisu [workshop]. In 22. letní geografická škola v Brně. 2014.
  9. ŠTĚPÁNEK, Libor. How to Implement Creativity to Language Learning: A Practical Guide. In 28.Arbeitstagung des AKS. 2014.
  10. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK, Lenka BELÁŇOVÁ a Filip BENČO. Introducing a New Gallery Module: Store, Edit and Display Images Easily in Your Courses [online presentation]. In iMoot 2014. 2014.
  11. SUDICKÝ, Petr a Veronika NENIČKOVÁ. iPad in Academic Settings : A Pilot Project. In Beseda, J., Machát, Z. 9th conference reader DisCo 2014. Prague: Centre for Higher Education Studies. s. 209-215. ISBN 978-80-86302-46-1. 2014.
  12. SUDICKÝ, Petr a Veronika NĚNIČKOVÁ. iPad in Academic Settings: A Pilot Project. Applied Technologies and Innovations. Prague: Prague Development Center, roč. 10, č. 4, s. 141-146. ISSN 1804-4999. doi:10.15208/ati.2014.21. 2014.
  13. SUDICKÝ, Petr a Veronika NĚNIČKOVÁ. iPad in Academic Settings: A Pilot Project [presentation]. In DisCo 2014: Media literacy education from pupils to lifelong learning. 2014.
  14. SUDICKÝ, Petr a Veronika NĚNIČKOVÁ. iPad v jazykovém vzdělávání - výukové klipy a tutoriály [workshop]. In Týden učitelství na FF MU 2014. 2014.
  15. SUDICKÝ, Petr. iPad v praxi učitele/geografa [workshop]. In 22. letní geografická škola v Brně. 2014.
  16. SUDICKÝ, Petr. iPady a mobilní aplikace [workshop]. In ELFday0214: E-learningové setkání na Gorkého 7 (Motivace v e-learningu). 2014.
  17. SUDICKÝ, Petr a Veronika NĚNIČKOVÁ. Online nástroje pro okamžitou zpětnou vazbu v prezenční výuce [workshop]. In Týden učitelství na FF MU 2014. 2014.
  18. KREJČOVÁ, Elena. Predizvikatelstvata pred novite učebni pomagala po t.nar. "malki slavjanski ezici". In Ivanova, Diana. Ezikova politika v evropejski i nacionalen kontekst. 1. vyd. Plovdiv: Universitetsko izdatelstvo „Paisij Chilendarski“. s. 135-141. ISBN 978-954-423-947-3. 2014.
  19. KREJČOVÁ, Elena. Predizvikatelstvata pred novite učebni pomagala po t.nar. malki slavjanski ezici (njakoi beležki za elektronnoto obučenie e-learning po bulgarski ezik v Masarikovija universitet v Brno, Čehija). Slavistika. Beograd: Slavističko društvo Srbije, roč. 18, č. 2014, s. 495-504. ISSN 1450-5061. 2014.
  20. SUDICKÝ, Petr a Veronika NENIČKOVÁ. Tablet v práci učitele. In Rosecký, Jan. Počítač ve škole 2014 : 11. ročník celostátní konference učitelů základních a středních škol, sborník příspěvků. Nové Město na Moravě: Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami. s. nestránkováno, 4 s. ISBN 978-80-905765-1-3. 2014.
  21. SUDICKÝ, Petr a Veronika NĚNIČKOVÁ. Tablet v práci učitele [presentation]. In Počítač ve škole 2014: 11. ročník celostátní konference učitelů základních a středních škol, sborník příspěvků. 2014.
  22. SUDICKÝ, Petr a Veronika NĚNIČKOVÁ. Tvoříme netradiční výukové materiály pomocí iPadu [presentation]. In 45. setkání Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. 2014.
  23. SUDICKÝ, Petr. Tvoříme výuková videa a tutoriály rychle a jednoduše pomocí iPadu [workshop]. In Počítač ve škole 2014: 11. ročník celostátní konference učitelů základních a středních škol, sborník příspěvkůPočítač ve škole 2014: 11. ročník celostátní konference učitelů základních a středních škol. 2014.
  24. CVETANOVA CVETKOVA, Zornica. Úloha e-testů ve výuce bulharštiny pro cizince. In Krejčová, Elena; Krejčí, Pavel. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Brno: Občanské sdružení Porta Balkanica. s. 405-411. ISBN 978-80-904846-7-2. 2014.
  25. SUDICKÝ, Petr. Výuková videa [workshop]. In ELFday0214: E-learningové setkání na Gorkého 7 (Motivace v e-learningu). 2014.
  26. SUDICKÝ, Petr. Webináře a virtuální spolupráce [workshop]. In ELFday0914: E-learningové setkání na Gorkého 7 (Spolupráce a kritické myšlení). 2014.

  2013

  1. JUHAŇÁK, Libor a Petr SUDICKÝ. Enhancing Student Collaboration and Teamwork: Theoretical and Practical Issues of Virtual Project-based Collaborative Learning. In Gómez Chova, Luis; López Martínez, A.; Candel Torres, I. Proceedings of INTED2013 Conference. Valencia: International Association of Technology, Education and Development (IATED). s. 3453-3462. ISBN 978-84-616-2661-8. 2013.
  2. JUHAŇÁK, Libor a Petr SUDICKÝ. Enhancing Student Collaboration and Teamwork: Theoretical and Practical Issues of Virtual Project-based Collaborative Learning. In INTED 2013: 7th International Technology, Education and Development Conference. ISBN 978-84-616-2660-1. 2013.
  3. JUHAŇÁK, Libor a Petr SUDICKÝ. Enhancing Student Collaboration and Teamwork: Theoretical and Practical Issues of Virtual Project-based Collaborative Learning [presentation]. In INTED 2013: 7th International Technology, Education and Development Conference. 2013.
  4. ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. Heads in the Cloud: Pros and Cons of Online Learning. In Beseda, Jan; Machát, Zbyněk. 8th conference reader DisCo 2013. Praha: Center for Higher Education Studies. s. 58-63. ISBN 978-80-86302-45-4. 2013.
  5. ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. Heads in the Cloud: Pros and Cons of Online Learning [presentation]. In DisCo 2013: New technologies and media literacy education. 2013.
  6. SUDICKÝ, Petr. Online nástroje pro okamžitou zpětnou vazbu v prezenční výuce. In Počítač ve škole. 10. ročník celostátní konference učitelů základních a středních škol. 2013.
  7. SUDICKÝ, Petr. Online nástroje pro okamžitou zpětnou vazbu v prezenční výuce [workshop]. In Počítač ve škole. 10. ročník celostátní konference učitelů základních a středních škol. 2013.
  8. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK a Jakub CHROMEC. Putting the Pencil Down: Selected Issues of Web-based Language Testing. In Gómez Chova, Luis; López Martínez, A.; Candel Torres, I. Proceedings of ICERI2013 Conference. Seville: International Association of Technology, Education and Development (IATED). s. 4432-4442. ISBN 978-84-616-3847-5. 2013.
  9. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK a Jakub CHROMEC. Putting the Pencil Down: Selected Issues of Web-based Language Testing. In ICERI2013: 6th International Conference of Education, Research and Innovation. ISBN 978-84-616-3849-9. 2013.
  10. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK a Jakub CHROMEC. Putting the Pencil Down: Selected Issues of Web-based Language Testing [presentation]. In ICERI2013: 6th International Conference of Education, Research and Innovation. 2013.
  11. SUDICKÝ, Petr. Students as E-teacher Assistants: Promoting Innovation and Effectivity of E-learning Solutions among the Faculty. In Chova, LG; Martinez, AL; Torres, IC. Proceedings of INTED2013 Conference. Valencia: International Association of Technology, Education and Development (IATED). s. 2882-2891. ISBN 978-84-616-2661-8. 2013.
  12. SUDICKÝ, Petr. Students as E-teacher Assistants: Promoting Innovation and Effectivity of E-learning Solutions among the Faculty. In INTED2013. 7th International Technology, Education and Development Conference. ISBN 978-84-616-2660-1. 2013.
  13. SUDICKÝ, Petr. Students as E-teacher Assistants: Promoting Innovation and Effectivity of E-learning Solutions among the Faculty [poster]. In INTED2013. 7th International Technology, Education and Development Conference. 2013.
  14. CVETANOVA CVETKOVA, Zornica. Úloha interaktivních her ve výuce bulharštiny pro cizince. Opera Slavica. Brno: Masarykova univerzita, roč. 23, č. 4, s. 105-116. ISSN 1211-7676. 2013.
  15. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK, Lenka BELÁŇOVÁ a Filip BENČO. Using E-Learning in Humanities Education: A New Moodle Module for Scaffolding the Development of Student Writing Skills. In Gómez Chova, Luis; López Martínez, A.; Candel Torres, I. Proceedings of EDULEARN13 Conference. Barcelona: International Association of Technology, Education and Development (IATED). s. 1055-1062. ISBN 978-84-616-3822-2. 2013.
  16. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK, Lenka BELÁŇOVÁ a Filip BENČO. Using E-Learning in Humanities Education: A New Moodle Module for Scaffolding the Development of Student Writing Skills. In EDULEARN13: 5th International Conference on Education and New Learning Technologies. ISBN 978-84-616-3823-9. 2013.
  17. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK, Lenka BELÁŇOVÁ a Filip BENČO. Using E-Learning in Humanities Education: A New Moodle Module for Scaffolding the Development of Student Writing Skills [presentation]. In EDULEARN13: 5th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Spain, 1-3 July 2013. 2013.
  18. ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. Walking the Thin On-line: Advantages and Disadvantages of Using E-learning Solutions from Three Different Points of View [presentation]. In Trends and Issues in Adult Education. 2013.
  19. SUDICKÝ, Petr. Zapněte si mobilní telefony – online nástroje pro okamžitou zpětnou vazbu v prezenční výuce. In Bukáček, M. et al. Počítač ve škole 2013: 10. ročník celostátní konference učitelů základních a středních škol, sborník příspěvků. Nové Město na Moravě: Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě. s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-80-260-3848-1. 2013.
  20. SUDICKÝ, Petr. Zapněte si mobilní telefony – online nástroje pro okamžitou zpětnou vazbu v prezenční výuce. In Počítač ve škole. 10. ročník celostátní konference učitelů základních a středních škol. 2013.
  21. SUDICKÝ, Petr. Zapněte si mobilní telefony – online nástroje pro okamžitou zpětnou vazbu v prezenční výuce [presentation]. In Počítač ve škole. 10. ročník celostátní konference učitelů základních a středních škol. 2013.

  2012

  1. ZOUNEK, Jiří a Ondřej BÁRTA. Budoucí učitelé – přichází éra „digitální“ generace? In 20. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu: Kvalita ve vzdělávání. 2012.
  2. ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. E-learning : učení (se) s online technologiemi. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika. 226 s. ISBN 978-80-7357-903-6. 2012.
  3. ROHLÍKOVÁ, Lucie, Jana VEJVODOVÁ, Jiří ZOUNEK a Ondřej BÁRTA. Informační a komunikační technologie a jejich využití při studiu na vysoké škole. In Kvalita ve vzdělávání : XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.-12. září 2012. 2012.
  4. SUDICKÝ, Petr. Mahara - krátké představení systému [presentation]. In E-learning na FF MU: Setkání a prezentace kurzů. 2012.
  5. SUDICKÝ, Petr. Moodle: Standardní studijní činnosti. In Hrtoňová, N., Rohlíková, L., Váňová, T. E-learning s projektem PROEFES. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 12. ISBN 978-80-210-6028-9. 2012.
  6. SUDICKÝ, Petr a Libor JUHAŇÁK. Novinky a trendy v oblasti e-learningových technologií a přístupů [presentation]. In E-learning na FF MU: Setkání a prezentace kurzů. 2012.
  7. ZOUNEK, Jiří. University Students - the Dawn of a Digital Generation? (a pilot study). In The European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, 18 -21. September, 2012. 2012.

  2011

  1. SUDICKÝ, Petr. E-learning 2.0 : Teoretická východiska a praktická řešení. In Jiří Dostál. Nové technologie ve vzdělávání: Vzdělávací software a interaktivní tabule. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. s. 71 - 76. ISBN 978-80-244-2720-1. 2011.
  2. BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ, Daniel JAKUBÍK a Ľuboš LUNTER. E-learningový portál Masarykovy univerzity. In 9. ročník konference Alternativní metody výuky 2011. 1. vyd. Hradec Králové: GAUDEAMUS. s. nestránkováno, 5 s. ISBN 978-80-7435-104-4. 2011.
  3. ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. Mahara – netradiční přístupy k učení a vyučování [workshop]. In Informační gramotnost a celoživotní učení: Nové technologie - nové příležitosti - nové výzvy. 2011.
  4. BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ, Ľuboš LUNTER, Lucie PEKÁRKOVÁ a Jitka DAŇKOVÁ. Tvorba a zveřejňování e-publikací na Masarykově univerzitě. In Ing. Peter Haľko, PhDr. Zuzana Karnišová. UNINFOS 2011. Prešov: EUNIS Slovensko, Prešovská univerzita v Prešove. s. 25-28. ISBN 978-80-970790-1-7. 2011.
  5. SUDICKÝ, Petr. Virtuální vzdělávací prostředí 2.0 [poster]. In SCO 2011. 7. ročník konference o elektronické podpoře výuky. 2011.
  6. SUDICKÝ, Petr. Vzdělávání a technologie: Současné trendy [presentation]. In Současné a budoucí možnosti e-learningu na FF MU. 2011.

  2010

  1. PITNER, Tomáš a Tomáš GREGAR. E-learning 2.0 v informatice na Masarykově a Vídeňské univerzitě. In Informatika XXIII/2010. 1. vyd. Brno: UI PEF MENDELU v Brně. s. 95-97, 6 s. ISBN 978-80-7375-394-8. 2010.
  2. SUDICKÝ, Petr. Google jako nástroj ve výuce. In Bukáček M. et al. Počítač ve škole 2010. 7. ročník celostátní konference učitelů základních a středních škol. Nové Město na Moravě: Gymnázium Vincence Makovského. 4 s. ISBN 978-80-254-6556-1. 2010.
  3. SUDICKÝ, Petr. Google jako nástroj ve výuce [workshop]. In Počítač ve škole 2010. 7. ročník celostátní konference učitelů základních a středních škol. 2010.
  4. SUDICKÝ, Petr. Moderní vzdělávací teorie a e-learning 2.0. In Bukáček M. et al. Počítač ve škole 2010. 7. ročník celostátní konference učitelů základních a středních škol. Nové Město na Moravě: Gymnázium Vincence Makovského. 4 s. ISBN 978-80-254-6556-1. 2010.
  5. SUDICKÝ, Petr. Moderní vzdělávací teorie a e-learning 2.0 [presentation]. In Počítač ve škole 2010. 7. ročník celostátní konference učitelů základních a středních škol. 2010.
  6. BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ a Ľuboš LUNTER. Multimédia a interaktivní studijní materiály na MU. In 8. ročník konference Alternativní metody výuky 2010. 1. vyd. Hradec Králové: GAUDEAMUS. 5 s. ISBN 978-80-7435-043-6. 2010.
  7. ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. Nástroje moderních technologií pro podporu výuky [workshop]. In Informační gramotnost – vědomosti a dovednosti pro život. 2010.
  8. PLCH, Roman, Petra ŠARMANOVÁ a Robert MAŘÍK. Tvorba interaktivních testů pomocí systému AcroTeX. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu. Praha: Československé sdružení uživatelů TEXu, roč. 20, č. 4, s. 266-291. ISSN 1211-6661. 2010.
  9. ZOUNEK, Jiří. Vysokoškolské studium v éře sociálních sítí (pohledem studentů). In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové. s. 285-290. ISBN 978-80-7435-067-2. 2010.
  10. BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ a Ľuboš LUNTER. Využití nástrojů elektronického zkoušení IS MU při přijímacích a státních závěrečných zkouškách. In UNINFOS 2010. Trnava: CIS TU v Trnave, EUNIS Slovensko. 5 s. ISBN 978-80-8082-407-5. 2010.

  2009

  1. BUŠTA, Jan a Miloš JAKUBÍČEK. Building of Corpus Based E-learning Materials for Czech. In SCO 2009 : Sharable Content Objects : 6. ročník konference o elektronické podpoře výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 144-149. ISBN 978-80-210-4878-2. 2009.
  2. COLLIER, Aaron Marc. Designing E-Learning Courses: Theory Vs. Practice. In SCO 2009: sbornník 6. ročníku konference o electronické podpoře výuky. Brno: Masaryk University. s. 23-28. ISBN 978-80-210-4878-2. 2009.
  3. ZOUNEK, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 161 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-5123-2. 2009.
  4. ZOUNEK, Jiří. Elearning ve školním vzdělávání. In PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál. s. 277-281. ISBN 978-80-7367-546-2. 2009.
  5. HRTOŇOVÁ, Nina, Michal JAVORNÍK, Aleš ROČEK a Vladimír ZATLOUKAL. Environment for effective training in medical image diagnostics. In Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education. 1. vyd. Badajoz, Spain: Formatex. s. 1221-1224. ISBN 978-84-692-1790-0. 2009.
  6. VACEK, Jiří. INTEGRACE VE VÝUCE A TESTOVÁNÍ NA ODDĚLENÍ CJV PDF MU. In Výuka cizích jazyků - integrace a testování. Poděbrady: Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy. s. 101-103. ISBN 978-80-87238-02-8. 2009.
  7. GREGAR, Tomáš a Tomáš PITNER. Lightweight Document Semantics Processing in E-learning. In Proceedings of I-KNOW ’09 9th International Conference on Knowledge Management and Knowledge Technologies. 1. vyd. Graz: Verlag der Technischen Universität Graz. s. 379-384. ISBN 978-3-85125-060-2. 2009.
  8. ŠTÍPEK, Stanislav, Ladislav DUŠEK, Daniel SCHWARZ, Čestmír ŠTUKA, Martin VEJRAŽKA a Tomáš NIKL. MEFANET- a new kind of network for electronic support of medical and health care education. In Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2009. Chesapeake: Association for the Advancement of Computers in Education. s. 1323-1325. ISBN 1-880094-73-8. 2009.
  9. BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ a Ľuboš LUNTER. Plošná inovace předmětů s využitím e-learningových nástrojů Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU). In UNINFOS 2009. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 253 s. ISBN 978-80-552-0309-6. 2009.
  10. SOJKA, Petr a Jiří RAMBOUSEK. SCO 2009, Sharable Content Objects, sborník 6. ročníku konference o elektronické podpoře výuky, Brno, Česká republika. Edited by Sojka P., Rambousek J. prvni. Brno: Masaryk University. 296 s. ISBN 978-80-210-4878-2. 2009.
  11. SOJKA, Petr a Jiří RAMBOUSEK. SCO 2009, Sharable Content Objects, 6. ročník konference o elektronické podpoře výuky, Brno, Česká republika. Edited by Sojka P., Rambousek J. 2009.
  12. SCHWARZ, Daniel a Ladislav DUŠEK. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. 2009.
  13. PŘENOSIL, Václav a Ladislav HALBERŠTÁT. The Advanced Distributed Learning and Training (ADL/ADT) in the Ministry of Defense Department of Military and Civilian Personal Preparation. In Distance learning Simulation and Communication 2009 Proceedings. Brno: Univerzita obrany. s. 45-50. ISBN 978-80-7231-638-0. 2009.

  2008

  1. SCHWARZ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Čestmír ŠTUKA, Stanislav ŠTÍPEK a Vladimír MIHÁL. A Uniform Solution to Offer and Share Multimedia Education Content in the Community of Czech and Slovak Medical Faculties - MEFANET. In AMEE 2008. 2008.
  2. DUŠEK, Ladislav, Stanislav ŠTÍPEK a Daniel SCHWARZ. Barriers and motivators for e-learning in everyday routine - how to keep progressing. In AMEE 2008. 2008.
  3. JANÍKOVÁ, Marcela, Tomáš JANÍK, Petr KNECHT, Milan KUBIATKO a Martin SEBERA. CPV videoweb: tvorba elektronického učebního prostředí pro didaktickou přípravu budoucích učitelů. In HAVEL, Jiří, Oldřich ŠIMONÍK a Jan ŠŤÁVA. Pedagogické praxe a oborové didaktiky. Brno: MSD. s. 151-156. ISBN 978-80-7392-052-4. 2008.
  4. BUDŇÁK, Jan. Deutschsprachige Literatur der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts (Winter 2008). 2008.
  5. POPELÍNSKÝ, Lubomír, Mária BRIATKOVÁ a Zdeněk KEDAJ. DZEMUj: A Tool for Mining in e-Learning Tests. Description and Experience. In Proceedings of the 7th European Conference on eLearning ECEL. Reading, England: Academic Conferences Limited. s. 299-303, 4 s. ISBN 978-1-906638-23-8. 2008.
  6. BRIATKOVÁ, Mária, Zdeněk KEDAJ a Lubomír POPELÍNSKÝ. DŽEMUj - dobývání znalostí z odpovědníků IS MU. In Sborník konference SCO 2008. Brno: PřF MU. 6 s. ISBN 978-80-210-4613-9. 2008.
  7. JANČÁŘ, Luděk a Lucie SICHOVÁ. E-learning - optické analytické metody. In Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. D., Supplementum 2, No. 12. Trnava. s. 267-270. ISBN 978-80-8082-182-1. 2008.
  8. BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ a Gustav NOVOTNÝ. E-learning at Masaryk University - Outcomes of Fruitful Effort. In ICETA 2008 Conference Proceedings. Košice: elfa s.r.o. 6 s. ISBN 978-80-8086-089-9. 2008.
  9. HRBÁČEK, Jiří. E-LEARNING FLASH APLICATIONS AND THEIR COMMUNICATION WITH SURROUNDING. In ICETA 2008- 6th international conference on Emerging e-learning Technologies and Applications. Košice: Technical University of Kosice, Slovakia. s. 157-161. ISBN 978-80-8086-089-9. 2008.
  10. HRBÁČEK, Jiří. E-LEARNING FLASH APLICATIONS AND THEIR COMMUNICATION WITH SURROUNDING. In ICETA 2008- 6th international conference on Emerging e-learning Technologies and Applications. 2008.
  11. HŘEBÍČEK, Jiří a Martin ŘEZÁČ. E-learning system for Modelling and Simulation: Maple and MapleSim. In sborník 5. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2008. Brno: Masarykova universita. s. 17-24. ISBN 978-80-210-4613-9. 2008.
  12. VÁŇOVÁ, Tamara. E-learning through Free Internet Tools. 230309-CP-1-2006-1-MT-GRUNDTVIG-G11, 2008.
  13. ŠVAŘÍČEK, Roman a Jiří ZOUNEK. E-learning ve vysokoškolské výuce pohledem empirického výzkumu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U13. Brno: Masarykova univerzita, roč. 13, č. 1, s. 101-126. ISSN 1211-6971. 2008.
  14. BUCHTOVÁ, Pavla. E-learningová výuka americké literatury. In sborník 5. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita. 176 s. ISBN 978-80-210-4613-9. 2008.
  15. HOFMANN, Eduard, Boris RYCHNOVSKÝ a Helena JEDLIČKOVÁ. E-learningové on-line studijní texty - elektronická učebnice pro Integrovaný vědní základ (terénní cvičení) na PdF MU v Brně, Česká republika. In Příprava učitelů v kontextu evropského vzdělávání. Sborník abstraktů. ISBN 978-80-213-1746-8. 2008.
  16. PETROVIĆOVÁ, Katarina. E-learningový kurz Četba Caesara. In Netradiční přístupy k výuce klasických jazyků. (Ed. Barbara Pokorná.). Olomouc: Univerzita Palackého. s. 19 do 23, 5 s. ISBN 978-80-244-1918-3. 2008.
  17. NĚMEC, Martin. E-learningový kurz Praktický jazyk 1A. In sborník 5. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita. 176 s. ISBN 978-80-210-4613-9. 2008.
  18. POKORNÁ, Andrea a Petra JUŘENÍKOVÁ. Evaluace e-vzdělávání v předmětu ošetřovatelské postupy. Ošetrovateľský obzor. Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita, V., 2/2008, s. 51-54. ISSN 1336-5606. 2008.
  19. VÁŇOVÁ, Tamara. Google ve škole. Jazyková a redakční úprava J. Kazelleová, Obálka a grafický design A. Váňová. 1. vyd. Brno: Tribun. s. 103-205. ISBN 978-80-7399-453-2. 2008.
  20. GRENAROVÁ, Renée. Jazykový kurz ruštiny. In Moodle v síti. Váňová, T., Váňová A. 1. vyd. Brno: Tribun. s. 24-25. ISBN 978-80-7399-447-1. 2008.
  21. SCHWARZ, Daniel, Ladislav DUŠEK a Čestmír ŠTUKA. Jednotné řešení pro nabídku a sdílení multimediálního vzdělávacího obsahu v síti lékařských fakult MEFANET. In IV. mezinárodní kongres informačních technologií ve zdravotnictví Telemedicína Brno 2008. ISBN 978-80-7392-025-8. 2008.
  22. KAZELLEOVÁ, Jitka. Konference e-learning 24/7. In VÁŇOVÁ, Tamara, Anna VÁŇOVÁ, Marcela POUČOVÁ, Renée GRENAROVÁ a Pavel VÁŇA. Konference 24/7. 1. vyd. Brno: Tribun EU. 16 s. ISBN 978-80-7399-445-7. 2008.
  23. DOŠLÁ, Zuzana, Roman PLCH a Petr SOJKA. Matematická analýza 3. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, roč. 2008, č. 1, 500 s. ISSN 1802-128X. 2008.
  24. VÁŇOVÁ, Tamara a Anna VÁŇOVÁ. Moodle v síti. Popis průběhu a výsledků projektu. 1. vyd. Brno: Tribun. ISBN 978-80-7399-447-1. 2008.
  25. BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ a Gustav NOVOTNÝ. Na Masarykově univerzitě opravují písemky počítače. In 6. ročník konference Alternativní metody výuky 2008. 1. vyd. Hradec Králové: University of Ostrava. s. 12. ISBN 978-80-7041-454-5. 2008.
  26. KUBIATKO, Milan. Názory študentov na praktickú aplikáciu IKT do vyučovania biológie. E-Pedagogium. roč. 8, č. 3, s. 7-20. ISSN 1213-7758. 2008.
  27. ŠVAŘÍČEK, Roman a Jiří ZOUNEK. Od tabule k monitoru. E-learning na Filozofické fakultě MU v roce 2007 pohledem empirického výzkumu. In SCO 2008, Sharable Content Objects, 5. ročník konference o elektronické podpoře výuky. Brno: Masaryk University. s. 43-48, 5 s. ISBN 978-80-210-4613-9. 2008.
  28. KUBIATKO, Milan. Praktická aplikácia informačných a komunikačných technológií do vyučovania biológie. Technológia vzdelávania. roč. 16, č. 3, s. 14-17. ISSN 1335-003X. 2008.
  29. NĚMEC, Martin. Praktický jazyk 1A. In 5. ročník konference o elektronické podpoře výuky SCO 2008. ISBN 978-80-210-4613. 2008.
  30. INDRA, Ivo, Zdeněk MORAVEC a Lukáš RICHTERA. Procvičování a testování vyrovnávání chemických rovnic. In SCO 2008, Sharable Content Objects, 5. ročník konference o elektronické podpoře výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 1-176. ISBN 978-80-210-4613-9. 2008.
  31. VÁŇOVÁ, Tamara. Procvičování anglické gramatiky online. MU, 2008.
  32. KAZELLEOVÁ, Jitka. Projekt ESF 24/7 z pohledu koordinátorky. In Evropský sociální fond – příležitost pro vysoké školy. 2008.
  33. KAZELLEOVÁ, Jitka. Projekt: Rozvoj jazykových a didaktických kompetencí pedagogických pracovníků Jihomoravského kraje. 2008.
  34. KAZELLEOVÁ, Jitka. Projekt 24/7 und die Weiterbildung der Lehrer. In Konference Moodlemoot Heidelberg. 2008.
  35. VÁŇOVÁ, Tamara. Promoting Audiovisuals for Adult Learners. 230309-CP-1-2006-1-MT-GRUNDTVIG-G11, 2008.
  36. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Dagmar PALATOVÁ. Přínosy modulové výuky. In Výuka na vysokých školách ekonomického zaměření. Mladá Boleslav: Škoda Auto Vysoká škola. 7 s. ISBN 978-80-87042-20-5. 2008.
  37. PROKEŠ, Josef. Recenze sborníku 5. ročníku konference SCO 2008. muni.cz. Brno: Měsíčník Masarykovy univerzity v Brně, roč. 4, prosinec 2, s. 12. ISSN 1801-0806. 2008.
  38. SOJKA, Petr a Michal BULANT. SCO 2008, Sharable Content Objects, sborník 5. ročníku konference o elektronické podpoře výuky, Brno, Česká republika. Edited by Sojka P., Bulant M. první. Brno: Masaryk University. 176 s. ISBN 978-80-210-4613-9. 2008.
  39. SOJKA, Petr a Michal BULANT. SCO 2008, Sharable Content Objects, 5. ročník konference o elektronické podpoře výuky, Brno, Česká republika. 2008.
  40. HRBÁČEK, Jiří a Jiří STRACH. Security policy of Flash Player and use of ASPX for sending of test results by e-mail. In 9th internation conferece Virtual university Bratislava. 2008.
  41. HRBÁČEK, Jiří a Jiří STRACH. Security policy of Flash Player and use of ASPX for sending of test results by e-mail. In 9th internation conferece Virtual university Bratislava. Bratislava: STU Bratislava. s. 214-217, 346 s. ISBN 978-80-89316-10-6. 2008.
  42. NĚMEC, Martin. Skills - Listening. Brno, 2008.
  43. KAZELLEOVÁ, Jitka. Střípky poznatků z řízení a práce v projektu z pohledu koordinátorky. In Konference e-learning 24/7. 2008.
  44. SMUTNÝ, Petr, Ivan HÁLEK a Jan ŽÁK. Tvorba e-learningové aplikace - projektové řízení. In Vývojové tendence podniků III (sv. 2). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 731-748. ISBN 978-80-210-4466-1. 2008.
  45. BERÁNKOVÁ, Lenka, Martin SEBERA, Roman GRMELA a Jitka KOPŘIVOVÁ. Use of e-learning as a tutorial aid in semi practical courses at Faculty of sports studies, Masaryk university. In ICERI 2008. 1. vydání. Madrid, Španělsko: International Association of Technology, Education and Development. 4 s. ISBN 978-84-612-5091-2. 2008.
  46. BRANDEJSOVÁ, Jitka, Michal BRANDEJS a Gustav NOVOTNÝ. Use of Multimedia in Masaryk University Information System. In Information and Communication Technology in Education Proceedings. Rožnov pod Radhoštěm: University of Ostrava. s. 145-148. ISBN 978-80-7368-577-5. 2008.
  47. KAZELLEOVÁ, Jitka. Vstup do problematiky práce s LMS Moodle, metodicko technický kurz. 2008.
  48. SLABÝ, Jiří. VÝUKA POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ POMOCÍ E-LEARNINGU. In XXVI mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Brno: Vydavatelská skupina Univerzity obrany. s. 654-662, 8 s. ISBN 978-80-7231-511-6. 2008.
  49. SLABÝ, Jiří. VÝUKA POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ POMOCÍ E-LERNINGU. In XXVI mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Brno: Vydavatelská skupina Univerzity obrany. s. 654-662, 8 s. ISBN 978-80-7231-511-6. 2008.
  50. ČERNOCHOVÁ, Pavlína. Využití e-learningu v pregraduální výuce ortodoncie. In Mefanet 2008. ISBN 978-80-7392-065-4. 2008.
  51. COLLIER, Aaron Marc. Webquest. In sborník 5. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2008. 1. vyd. ISBN 978-80-210-4613-9. 2008.
  52. MISÁKOVÁ, Miroslava, Michal BRANDEJS a Jitka BRANDEJSOVÁ. Způsoby elektronické podpory výuky na MU v roce 2008. In Sborník 5. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2008. Brno: Masarykova univerzita. s. 75-80. ISBN 978-80-210-4613-9. 2008.

  2007

  1. SVOBODA, Pavel. Attitudes of University Teachers to ICT. In Simulation and Distance Learning. Brno: The CATE 2007 Conference Brno. 6 s. ISBN 978-80-7231-240-5. 2007.
  2. VEČEŘOVÁ, Petra, Martin VEČEŘA a Lubomír POPELÍNSKÝ. Dolování v datech a e-learning: Případová studie. In E-learning přichází: sborník SCO 2007. Brno: Vydavatelství Masarykovy university. s. 61-68. ISBN 978-80-210-4296-4. 2007.
  3. SCHWARZ, Daniel, Pavel ŠEVČÍK, Petr ŠTOURAČ a Roman ŠTOUDEK. Educational Portal of Emergency Medicine. In Proceedings of Information and Commuication Technologies in Education 2007. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava. s. 191-193. ISBN 978-80-7368-388-7. 2007.
  4. ZOUNEK, Jiří. El-dům - portál pro podporu e-learningu (nejenom v systému Moodle). In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007. Hradec Králové: Gaudeamus. s. 454-460. ISBN 978-80-7041-573-3. 2007.
  5. GREGAR, Tomáš, Radka POSPÍŠILOVÁ a Pavel ČÍŽEK. E-learning a sémantika obrazových dat. In Sborník čtvrtého ročníku konference o e-learningu --- SCO 2007. Brno: Masarykova univerzita. s. 239-244, 260 s. ISBN 978-80-210-4296-4. 2007.
  6. URBÁNKOVÁ, Jana. E-Learning im Grammatikunterricht. In Der moderne Unterricht des Deutschen als Fremdsprache. 1. vyd. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého. s. 42-45. ISBN 978-80-244-1777-6. 2007.
  7. BUDŇÁK, Jan. E-learning in Kursen des Kreativen Schreibens für Lehramtstudierende. In E-learning - Využitie internetových projektov pri príprave učiteľov cudzieho jazyka. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. s. 32-41. ISBN 978-80-8068-656-7. 2007.
  8. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga a Renata POVOLNÁ. E-learning methods in teaching linguistics. In eLearn 2007. Zborník príspevkov. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině. s. 47-53, 8 s. ISBN 978-80-8070-645-6. 2007.
  9. PETROVIĆOVÁ, Katarina. E-learningový kurz Četba Caesara (Představení doplňkového kurzu řádné denní výuky). 2007.
  10. BRANDEJSOVÁ, Jitka a Michal BRANDEJS. Elportál -- E-learning na Masarykově univerzitě. In ALTERNATIVNÍ METODY VÝUKY 2007. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. s. 127-133. ISBN 978-80-7041-129-2. 2007.
  11. SCHWARZ, Daniel, Miroslav PENKA a Ladislav DUŠEK. Hematoonkologie v telehematologii: ICT řešení webového archivu. In Edukační sborník 31. Brněnské onkologické dny a 21. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav. s. 58-60. ISBN 978-80-86793-09-2. 2007.
  12. URBÁNKOVÁ, Jana. Ist der Einsatz von E-Learning im Grammatikunterricht effektiv? In Forschung im Doktorstudium am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. s. 65-72. ISBN 978-80-210-4469-2. 2007.
  13. ŠVAŘÍČEK, Roman. Jak vyučovat kvalitativní výzkum? Možné přístupy k výuce kvalitativní metodologie. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 2007. vyd. Brno: Konvoj. s. 71-79. ISBN 978-80-7302-133-7. 2007.
  14. ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Konstruktivismus v e-learningové vysokoškolské výuce? In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. U12. Brno: MU. s. 189-195. ISBN 978-80-210-4472-2. 2007.
  15. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. E-learningový kurz. In Sojka,P., Kvizda, M. (ed.). Sborník čtvrtého ročníku konference o e-learningu SCO 2007; CD-ROM, Přehlídka kursů. Brno: Masarykova univerzita. s. 1-7. ISBN 978-80-210-4296-4. 2007.
  16. ŠEDOVÁ, Jindřiška a Miloš ŠEDA. LATEX and MS Word Documents and Their Presentation in Web Environment. In In Proceedings of the 6th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology EDU’07. první. Venezia: WSEAS Press, Athens. s. 268-273., 6 s. ISBN 978-980-6766-16-7. 2007.
  17. BRANDEJS, Michal a Jitka BRANDEJSOVÁ. Management of Large-Scale Development of E-learning at Masaryk University. In ICETA 2007 Conference Proceedings. Košice: elfa s.r.o. s. 513-517. ISBN 978-80-8086-061-5. 2007.
  18. SCHWARZ, Daniel a Ladislav DUŠEK. MEFANET - Moderní informační technologie a telemedicína při budování vzdělávací sítě. In Sborník přednášek 3. mezinárodního kongresu informačních technologií ve zdravotnictví Telemedicína Brno 2007. ISBN 978-80-86633-94-7. 2007.
  19. ŠILER, Pavel a Petr SOJKA. Metodika provedení videozáznamu e-learningového kurzu a jeho využití. In Sborník 4. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2007. Brno: Masarykova univerzita. s. 87-92. ISBN 978-80-210-4296-4. 2007.
  20. JURAJDA, Michal. Mobilní počítačová učebna. In MEFANET 2007 - sborník přednášek. 2007. vyd. Brno: MSD, Lidická 23, 602 00 Brno. s. 1-2. ISBN 978-80-7392-007-4. 2007.
  21. SEBERA, Martin a Lenka BERÁNKOVÁ. Pilotní kurz: Zdravotní tělesná výchova. In SCO 2007 Sharable Content Objects, 4. ročník konference o elektronické podpoře výuky. 1. vyd. Brno: MU. 250 s. ISBN 978-80-210-4296-4. 2007.
  22. HRBÁČEK, Jiří. POUŽITÍ FLASHE VE VÝUKOVÝCH APLIKACÍCH. In XX. DIDMATTECH 2007. Olomouc: Univerzita Palackého, Olomouc. s. 455-457. ISBN 80-7220-296-0. 2007.
  23. ŠVAŘÍČEK, Roman a Jiří ZOUNEK. Přesvědčení učitele jako klíčový faktor e-learningu. Kvalitativní výzkum vysokoškolské e-learningové výuky. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007. Hradec Králové: Gaudeamus. s. 454-460. ISBN 978-80-7041-573-3. 2007.
  24. MORAVEC, Zdeněk a Jiří PINKAS. Řešené úlohy ze spektroskopie nukleární magnetické resonance. In SCO 2007; CD-ROM, Přehlídka kursů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 1. ISBN 978-80-210-4296-4. 2007.
  25. KVIZDA, Martin a Petr SOJKA. SCO 2007, 4. ročník konference o elektronické podpoře výuky, Brno, Česká republika. 2007.
  26. SOJKA, Petr a Martin KVIZDA. SCO 2007, Sharable Content Objects, 4. ročník konference o elektronické podpoře výuky, Brno, Česká republika. Edited by Sojka P., Kvizda M. prvni. Brno: Masaryk University. 260 s. ISBN 978-80-210-4296-4. 2007.
  27. SLABÝ, Jiří. Strategie tvorby e-learningových materiálů. In Moderní technologie ve výuce. Brno: MSD. s. 10-17. ISBN 978-80-7392-003-6. 2007.
  28. SLABÝ, Jiří. Strategie tvorby e-learningových materiálů. In Moderní technologie ve výuce. Brno: MSD. s. 10-17. ISBN 978-80-7392-003-6. 2007.
  29. COLLIER, Aaron Marc. Teaching Writing Online: Using a Process-Genre Approach. Romanian Journal of English Studies. Timisoara: Editura Universitatii de Vest, roč. 4/2007, No. 4, s. 273-282. ISSN 1584-3734. 2007.
  30. RICHTERA, Lukáš a Zdeněk MORAVEC. Testy pro přípravu do laboratorních praktik. In SCO 2007; CD-ROM, Přehlídka kursů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 1-2. ISBN 978-80-210-4296-4. 2007.
  31. CÍDLOVÁ, Hana. Trvale udržitelný rozvoj předávání informací. In Příprava učitelů chemie na environmentální výchovu a výchovu k trvale udržitelnému rozvoji. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 17-19. ISBN 978-80-210-4504-0. 2007.
  32. TAJOVSKÁ, Kateřina. Tvorba elektronické učebnice dějin kartografie. In Sborník anotací 9.odborné konference doktorského studia Juniorstav 2007. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. s. 345-348. ISBN 978-80-214-3337-3. 2007.
  33. BRANDEJSOVÁ, Jitka a Michal BRANDEJS. Tvorba multimediálních a interaktivních objektů na Masarykově univerzitě pro rapid e-learning. In Sborník 4. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2007. Brno: Masarykova univerzita. s. 127-132. ISBN 978-80-210-4296-4. 2007.
  34. KŘIPAČ, Miroslav, Michal BRANDEJS, Jitka BRANDEJSOVÁ a Miroslava MISÁKOVÁ. University Center For Sale Of E-learning Courses. In ICTE 2007. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava. s. 58-61. ISBN 978-80-7368-388-7. 2007.
  35. VLČKOVÁ, Kateřina. Vliv používání e-materiálů a snížení kontaktní výuky na studijní úspěšnost. Evaluace e-materiálů a předmětu podporovaného e-learningovým prostředím is.muni (zpráva z výzkumu, evaluační případová studie). In Sco 2007. Sborník z konference SCO, Brno 30.-31.5.2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 1-6. ISBN 978-80-210-4296-4. 2007.
  36. GREGAR, Tomáš, Jiří SOTONA, Jan MUDRÁK a Tomáš PITNER. Získávání dokumentových dat pro elektronickou výuku. In Sborník čtvrtého ročníku konference o e-learningu --- SCO 2007. Brno: Masarykova univerzita. s. 233-238, 260 s. ISBN 978-80-210-4296-4. 2007.
  37. GREGAR, Tomáš a Radka POSPÍŠILOVÁ. Zvýšení využitelnosti obrazových dat ve výuce pomocí získaných sémantických informací. In Sborník 27. konference o geometrii a počítačové grafice. České Budějovice: ČSGG. s. 67-72. ISBN 978-80-85763-41-6. 2007.

  2006

  1. MISÁKOVÁ, Miroslava. Budování formátů běžných i speciálních e-kurzů na MU v Brně v roce 2005. In E-learning přichází: sborník SCO 2006. Sborník 3. ročníku konference o e-learningu --- SCO 2006. Brno: vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně. s. 150-153. ISBN 80-210-3923-X. 2006.
  2. BRANDEJSOVÁ, Jitka a Michal BRANDEJS. Cesta informačního systému od administrace studia k elektronické podpoře výuky. In Univerzitné informačné systémy. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Združenie EUNIS Slovensko. s. 12-16. ISBN 80-8050-976-X. 2006.
  3. BRANDEJSOVÁ, Jitka a Michal BRANDEJS. Development of E-learning and Its Integration into Masaryk University Information system. In Information and Communication Technology in Education. Rožnov pod Radhoštěm: University of Ostrava. s. 162-164. ISBN 80-7368-199-4. 2006.
  4. JANÍKOVÁ, Věra a Jana LIŠKOVÁ. Efektivita e-learningu ve výuce německého jazyka. In Autonomie a cizojazyčná výuka. Brno: Masarykova univerzita. s. 292-301. ISBN 80-210-4164-1. 2006.
  5. GREGAR, Tomáš a Tomáš PITNER. E-learning - jen obsah? + Služby Web 2.0 v podpoře vzdělávání. 2006.
  6. ZOUNEK, Jiří. E-learning a vzdělávání. Několik pohledů na problematiku e-learningu. Pedagogika. Praha: PedF UK, LVI, č. 4, s. 335-347. ISSN 0031-3815. 2006.
  7. BRANDEJSOVÁ, Jitka a Michal BRANDEJS. E-learning v Informačním systému na Masarykově univerzitě. In ALTERNATIVNÍ METODY VÝUKY 2006. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. s. 82-87. ISBN 80-7305-554-6. 2006.
  8. BRANDEJSOVÁ, Jitka. E-technici pomáhají učitelům s osvojováním e-learningu. muni.cz. Brno: Masarykova univerzita, Ročník 2, říjen 2006, s. 5-6. ISSN 1801-0806. 2006.
  9. KŘIPAČ, Miroslav. Implementation Strategies of Learning Environment Integration. In The 4th International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications. EISTA'06. Orlando, Florida, USA: International Institute of Informatics and Systemic. s. 67 - 70. ISBN 980-6560-80-9. 2006.
  10. VLK, Daniel, Aleš BOUREK, Lenka FORÝTKOVÁ a Kristina ZGODAVOVÁ. Improhealth - e-learningový kurz zdravotnického manažmentu. Bratislava Medical Journal. Bratislava, Slovakia: School of Medicine, Comenius University, roč. 2006, 107/4, s. 178-9, 2 s. ISSN 0006-9248. 2006.
  11. BUCHTOVÁ, Pavla. Metodické aspekty výuky literatury prostřednictvím e-learningu. In Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2006. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové. s. 150-154. ISBN 80-7041-416-2. 2006.
  12. SCHWARZ, Daniel a Ladislav DUŠEK. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. 2006.
  13. BRANDEJSOVÁ, Jitka. Odhalování plagiátů na Masarykově univerzitě. Ikaros [online]. roč. 10, č. 11, s. 1-3. ISSN 1212-5075. 2006.
  14. VYBÍRAL, Zbyněk a David SKORUNKA. Positive aspects of disinhibited process in online training group. International Journal of Psychotherapy. roč. 10, č. 2, s. 61-68. ISSN 1356-9082. 2006.
  15. KAZELLEOVÁ, Jitka. Projekt ESF CZ.04.1.03/3.1.15.2/0061 Vytvoření podpůrné sítě pro inovativní formy celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství a jejich sdílení prostřednictvím e-learningu v LMS Moodle. 2006.
  16. SCHWARZ, Daniel a Ladislav DUŠEK. Report RITM II: Moderní metody výuky lékařských oborů pomocí informačních technologií a telemedicíny. Brno: Masarykova univerzita. 105 s. ISBN 80-210-4213-3. 2006.
  17. WALLETZKÝ, Leonard, Jan SLEZÁK a Hynek JULÍNEK. Rozvoj multimediálních aplikací v e-learningovém prostředí Studium On-line. In E-learning přichází: sborník SCO 2006. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity. s. 143-148. ISBN 80-210-3923-X. 2006.
  18. SOJKA, Petr a Jiří NĚMEC. SCO 2006, Sharable Content Objects, 3. ročník konference o elektronické podpoře výuky, Brno, Česká republika. Edited by Sojka P., Němec J. prvni. Brno: Masaryk University. 200 s. ISBN 80-210-3923-X. 2006.
  19. BRANDEJSOVÁ, Jitka. Skenováním písemek se zjednodušuje zkoušení. muni.cz. Brno: Masarykova univerzita, Ročník 2, únor 2006. ISSN 1801-0806. 2006.
  20. GREGAR, Tomáš a Radka POSPÍŠILOVÁ. Tvorba a využití vizuálních ontologií v elektronické podpoře výuky. In DATAKON 2006, Sborník databázové konference. Masarykova univerzita. Brno: Masarykova univerzita. s. 169-178, 9 s. ISBN 80-210-4102-1. 2006.
  21. GREGAR, Tomáš a Tomáš PITNER. Vizualizace dat ve výuce. In Sborník konference Informatika 2006. Brno: PEF MZLU Brno. s. 1-6. ISBN 80-7302-111-0. 2006.
  22. GREGAR, Tomáš a Jan PAVLOVIČ. Vizualizace ontologií ve vyhledávacím systému vědeckých publikací. In SCO 2006, Sharable Content Objects, 3. ročník konference o elektronické podpoře výuky. Brno: Masarykova univerzita. s. 47-52, 203 s. ISBN 80-210-3923-X. 2006.
  23. GREGAR, Tomáš, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Adam RAMBOUSEK a Tomáš PITNER. Vizualizace znalostí v e-learningu. In SCO 2006, Sharable Content Objects, 3. ročník konference o elektronické podpoře výuky. 2006. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 39-45. ISBN 80-210-3923-X. 2006.
  24. PETRŽELKA, Josef. Výuka filosofie s pomocí ELFu. In Vyučovanie filozofie: problémy, inovácie, diskusie v rámci krajín V4. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě. s. 33-41. ISBN 80-223-2203-2. 2006.
  25. SCHWARZ, Daniel. Webový portál LF MU pro multimediální podporu výuky klinických a zdravotnických oborů. In Spolupráce univerzit při efektivní tvorbě a využívání vzdělávacích zdrojů - konference BELCOM'06. Praha: ČVUT. s. 17-17. ISBN 80-239-660. 2006.

  2005

  1. FICTUMOVÁ, Jarmila. E-learning for translators and interpreters - the Case of CMS Moodle. In Resources and Tools for e-Learning in Translation and Localisation. 21-23 March 2005. Leeds, Great Britain: University of Leeds. s. 16 - 19. 2005.
  2. CÍDLOVÁ, Hana, Jitka MACENAUEROVÁ a Jitka POŽÁROVÁ. E-learning jako možnost rozšíření výuky směrem k zájmovým oblastem. In SCO 2005. Sborník 2. ročníku konference o elektronické podpoře výuky. Brno: Masarykova univerzita v Brně. s. 147-149. ISBN 80-210-3699-0. 2005.
  3. ZOUNEK, Jiří. E-learning z druhé strany: pohled studentů. In SCO 2005. Brno: Masarykova univerzita v Brně. s. 223-228. ISBN 80-210-3699-0. 2005.
  4. HANUŠOVÁ, Světlana, Pavel VÁŇA a Tamara VÁŇOVÁ. E-learningová podpora výuky cizích jazyků na PdF. In Od programovaného učení k e-learningu. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity. s. 34-38. ISBN 80-736-8053-X. 2005.
  5. SOJKA, Petr. Extrémní výuka: projekt DVD 10@FI. In Sborník konference Informatika XVI. 1. vyd. Brno: Konvoj. s. 175-180. ISBN 80-7302-083-1. 2005.
  6. RAMBOUSEK, Jiří, Tamara VÁŇOVÁ a Daniel MIKŠÍK. Ke koncepci elektronické podpory výuky v akademickém prostředí. In SOJKA, Petr a Tomáš PITNER. Sborník 2. ročníku konference o elektornické podpoře výuky SCO 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. s. 237-242. ISBN 80-210-3699-0. 2005.
  7. GREGAR, Tomáš a Tomáš PITNER. Natural Language Processing Tools in E-learning (especcially for Czech language). In Conference proceedings - Information and Communications Technologies in Education. Košice, Slovak Republic: elfa, Košice, Slovak Republic. s. 273-279, 6 s. ISBN 80-8086-016-6. 2005.
  8. DRÁPELA, Martin. Online Dictionaries of Contemporary English. In New trends in educating future teachers of English. Olomouc: Univerzita Palackého. s. 25-30. ISBN 80-244-1249-7. 2005.
  9. WALLETZKÝ, Leonard, Hynek JULÍNEK, Jan SLEZÁK a Martin KVIZDA. On-line způsob výuky pomocí videokonferencí a jeho integrace do LMS. In Sborník z konference EMTECH 2005. 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. s. 34-39. ISBN 80-01-03336-8. 2005.
  10. WALLETZKÝ, Leonard, Martin KVIZDA, Jan SLEZÁK a Hynek JULÍNEK. On-line zpuůsob výuky pomocí videokonferencí a jeho integrace do LMS. In E-learning přichází: sborník SCO 2005. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně. s. 179-182. ISBN 80-210-3699-0. 2005.
  11. HRTOŇOVÁ, Nina. Proč e-learning? Zpravodaj ÚVT MU : bulletin pro zájemce o výpočetní techniku na Masarykově univerzitě. Brno: MU v Brně, XVI, č. 2, s. 11-16. ISSN 1212-0901. 2005.
  12. HANUŠOVÁ, Světlana. Reflexe v pedagogické praxi v rámci pregraduální přípravy učitelů anglického jazyka. In Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. 1. vyd. Brno: MSD. s. 96 - 100. ISBN 80-210-3884-5. 2005.
  13. SCHWARZ, Daniel a Ladislav DUŠEK. Report RITM: Informační technologie a telemedicína ve výuce klinických a zdravotnických oborů. Brno: Masarykova univerzita. 101 s. ISBN 80-210-3924-8. 2005.
  14. SOJKA, Petr a Tomáš PITNER. SCO 2005, Sharable Content Objects, 2. ročník konference o elektronické podpoře výuky, Brno, Česká republika. Edited by Sojka P., Pitner T. prvni. Brno: Masaryk University. 260 s. ISBN 80-210-3699-0. 2005.
  15. PAVLOVIČ, Jan, Tomáš PITNER, Lukáš SVOBODA a Miroslav KUBÁSEK. Searching and E-learning System above Digital Sources. In Sborník SCO2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. s. 39-44, 242 s. ISBN 80-210-3699-0. 2005.
  16. SMRŽ, Pavel, Tomáš PITNER a Tomáš GREGAR. Technologie zpracování přirozeného jazyka pro elektronickou podporu výuky. In Sborník konference Informatika XVI. 1. vyd. Brno: Konvoj. s. 168-175. ISBN 80-7302-083-1. 2005.
  17. HŘEBÍČEK, Jiří a Jan KOHOUT. Využití e-learningových nástrojů MAPLE při výuce matematického modelování. In Sborník 2. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2005. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita v Brně. s. 53-58. ISBN 80-210-3699-0. 2005.
  18. GREGAR, Tomáš a Tomáš PITNER. Využití nástrojů pro zpracování přirozeného jazyka v e-learningu. In Sborník 2. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2005. Brno, Czech Republic: Masarykovy univerzita v Brně. s. 45-50. ISBN 80-210-3699-0. 2005.

  2004

  1. PITNER, Tomáš, Pavel SMRŽ a Jiří VERNER. Adaptace a integrace open-source LMS a Informačního systému Masarykovy univerzity v Brně. In Sborník. 1. vyd. Praha: ČVUT. s. 21-28. ISBN 81-01-03167-5. 2004.
  2. FICTUMOVÁ, Jarmila. E-Learning for Translators and Interpreters - The Case of LMS Moodle (2004). 2004.
  3. PITNER, Tomáš. E-learning na Masarykově univerzitě. In Sborník příspěvků Informatika XIV. 1. vyd. Brno: KONVOJ. s. 93-98. ISBN 80-7302-066-1. 2004.
  4. ZOUNEK, Jiří. E-learningová podpora výuky jako možná cesta rozvoje pregraduálního učitelského studia. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno: Masarykova univerzita v Brně. s. 1-6. ISBN 80-210-3474-2. 2004.
  5. PITNER, Tomáš a Jaroslav RÁČEK. Ilias and its integration with the university information system. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava. s. 293-296. ISBN 80-7042-993-3. 2004.
  6. BRANDEJS, Michal, Miroslava MISÁKOVÁ, Miroslav KŘIPAČ, Andrea ŠIKULOVÁ a Jan KASPRZAK. Informační systém Masarykovy univerzity v Brně. Skalský dvůr, 18. - 19. října 2004: Evropská Organizace pro Univerzitní Informační Systémy - EUNIS. Univerzitní informační systémy. 2004.
  7. BRANDEJS, Michal, Miroslava MISÁKOVÁ, Miroslav KŘIPAČ, Andrea ŠIKULOVÁ a Jan KASPRZAK. Informační systém Masarykovy univerzity v Brně. Skalský dvůr, 18. - 19. října 2004: Evropská Organizace pro Univerzitní Informační Systémy - EUNIS. Univerzitní informační systémy. 2004.
  8. SMRŽ, Pavel. Integrating Natural Language Processing into E-learning - A Case of Czech. In Proceedings of the Workshop on eLearning for Computational Linguistics and Computational Linguistics for eLearning, COLING 2004. Geneva, Switzerland: Universite de Geneve. s. 1-10. 2004.
  9. SMRŽ, Pavel. Integrating Ontologies into Learning Management Systems - A Case of Czech. In Proceedings of the Workshop on Ontologies, Semantics, and E-learning (WOSE 2004) in On the Move to Meaningful Internet Systems 2004: OTM 2004 Workshops. Berlin, Germany: Springer. s. 768-772. ISBN 3-540-23664-3. 2004.
  10. KVIZDA, Martin. Koncepce celoživotního vzdělávání v rámci virtuální fakulty "eSF". In Distanční vzdělávání v České republice. III. národní konference. Praha: Národní centrum distančního vzdělávání. s. 185-189. ISBN 80-86302-02-4. 2004.
  11. CÍDLOVÁ, Hana. Obecná, anorganická a fyzikální chemie - využití e-learningu ve výuce. In Sborník příspěvků ze setkání SCO 2004: E-learning přichází. Brno: MU v Brně. s. 69-71. ISBN 80-210-3409-2. 2004.
  12. RAMBOUSEK, Jiří. Poznámky k e-learningu na vysokých školách. In E-learning příchází - sborník setkání SC0 2004. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita v Brně. s. 29-34. ISBN 80-210-3409-2. 2004.
  13. BAŽANT, Ivo, Pavel DRÁŠIL, Tomáš PITNER a Boris ŠIMÁK. Relevantní standardy v oblasti e-Learningu. Praha: CESNET z.s.p.o. 17 s. 24/2004. 2004.
  14. FICTUMOVÁ, Jarmila. Technology-enhanced Translator Training. In Second International Workshop on Language Resources for Translation Work, Research and Training. Geneva 2004: Coling 2004. s. 31-35, 6 s. 2004.
  15. FICTUMOVÁ, Jarmila. Učitelé vytvářejí kurzy na webu. In SCO 2004: E-learning přichází. první. Brno: MU v Brně. s. 39-45, 6 s. ISBN 80-210-3409-2. 2004.
  16. PITNER, Tomáš. Úvod do LMS ILIAS. In Sborník příspěvků ze setkání SCO 2004: E-learning přichází. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. s. 13-16. ISBN 80-210-3409-2. 2004.
  17. STAUDEK, Tomáš. Výuka digitální fotografie na VŠ. In Sborník příspěvků 24. mezinárodní konference Geometrie a počítačová grafika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. s. 188-192. ISBN 80-248-0581-2. 2004.

  2003

  1. PITNER, Tomáš. E-learning na Masarykově univerzitě (2). Zpravodaj ÚVT MU. Brno: Masarykova univerzita, XIII, č. 3, s. 14-16. ISSN 1212-0901. 2003.
  2. PITNER, Tomáš. E-learning na Masarykově univerzitě (3). Zpravodaj ÚVT MU. Brno: Masarykova univerzita, XIII, č. 4, s. 3-6. ISSN 1212-0901. 2003.
  3. PITNER, Tomáš. E-learning na Masarykově univerzitě (4). Zpravodaj ÚVT MU. Brno: Masarykova univerzita, XIII, č. 5, s. 8-11, 5 s. ISSN 1212-0901. 2003.
  4. PROKEŠ, Josef. Kniha versus počítač? Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno: Host, XIV, 08/2003, s. 25 - 27. ISSN 1211-9938. 2003.
  5. DVOŘÁK, Martin. Practicing English Grammar by Means of Electronic Drilling Exercises. In Sborník příspěvků z konference Profilingua 2003. Dobrá Voda: Fakulta humanitních studií ZČU v Plzni, Lingvistická pracoviště FHS. s. 20-22, 567 s. ISBN 80-86473-59-7. 2003.

  2002

  1. PITNER, Tomáš. E-learning na Masarykově univerzitě. Zpravodaj ÚVT MU. Brno: Masarykova univerzita, XIII, č. 2, s. 10-14. ISSN 1212-0901. 2002.
  2. DVOŘÁK, Martin. Internet Language Teaching, Production of Electronic Teaching Material. In Odborný jazyk v procesu evropské integrace. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů. s. 40-43, 420 s. ISBN 80-245-0417-0. 2002.

  2001

  1. TROJAN, Jakub. Srovnání výuky zeměpisu na středních školách v ČR a SRN. Geografické rozhledy. Praha, roč. 11, č. 1, s. 14-14, 30 s. ISSN 1210-3004. 2001.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 4. 2024 21:53