Sociální pedagogika (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
PdF:SOK132 Sociální politika a sociální patologie • 100 %
PdF:SOK150 Inkluzivní a globální vzdělávání • 100 %
PdF:SOK152 Techniky psychologického a interakčního výcviku • 100 %
PdF:SOK750 Mediace a probace • 100 %
PdF:SOK753 Výzkum a projektování v multikulturní výchově • 100 %
PdF:TI9006A E-COURSE: Recycling – Everything You Can Make Out of Waste • 100 %
4. semestr
PdF:FC5031 Veřejná správa • 50 %
PdF:RJ1066 Dějiny Ruska 1 • 50 %
PdF:SO_BPP Bakalářská práce - Projekt • 50 %
PdF:SOK128 Vývojová psychologie • 50 %
PdF:SOK130 Propedeutika vědecké práce a pedagogického výzkumu • 50 %
PdF:SOK131 Sociální a interkulturní psychologie • 50 %
PdF:SOK132 Sociální politika a sociální patologie • 50 %
PdF:SOK139 Proměny moderní společnosti • 50 %
PdF:SOK160 Repetitorium sociální pedagogiky • 50 %
PdF:SOK486 Terénní a komunitní sociální práce • 50 %
PdF:SOK731 Sociálně právní ochrana dětí • 50 %
3. ročník
5. semestr
PdF:SOK150 Inkluzivní a globální vzdělávání • 91 %
PdF:SOK152 Techniky psychologického a interakčního výcviku • 91 %
PdF:SOK750 Mediace a probace • 91 %
PdF:SO_BP Bakalářská práce • 86 %
PdF:SOK752 Praxe v sociální práci • 82 %
PdF:SOK753 Výzkum a projektování v multikulturní výchově • 45 %
PdF:SO_BPP Bakalářská práce - Projekt • 18 %
PdF:SOK132 Sociální politika a sociální patologie • 14 %
PdF:SO533 Gender a sexualita ve škole • 14 %
6. semestr
PdF:SOK162 Badatelská praxe • 76 %
PdF:SOK160 Repetitorium sociální pedagogiky • 72 %
PdF:SO_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 64 %
PdF:SO_BP Bakalářská práce • 20 %
PdF:SOK752 Praxe v sociální práci • 20 %
PdF:SOK150 Inkluzivní a globální vzdělávání • 16 %
PdF:SOK152 Techniky psychologického a interakčního výcviku • 12 %
PdF:SOK750 Mediace a probace • 12 %
PdF:SOK753 Výzkum a projektování v multikulturní výchově • 12 %

Údaje byly předpočítány: 6. 4. 2024 11:28

Všechny obory fakulty