p987 Physical education - Self- defence

Faculty of Sports Studies
Spring 2007
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Pavel Čajan (seminar tutor)
Jarmila Titzová (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Pavel Čajan
University Sport Centre - Faculty of Sports Studies
Contact Person: PaedDr. Věra Večeřová
Timetable of Seminar Groups
p987/1: Mon 9:00–10:30 Komárov-tělocvična
p987/2: Mon 10:30–12:00 Komárov-tělocvična
p987/3: Mon 12:00–13:30 Komárov-tělocvična
p987/4: Tue 16:30–18:00 Komárov-tělocvična
p987/5: Tue 18:00–19:30 Komárov-tělocvična
Prerequisites
! NOWANY ( p935 , p936 , p937 Nordic walking , p938 Elements of sporting massages , p939 , p940 P.E.-Capoeira+ Fitness Boxing , p941 Cycling for Visually Impaired , p942 Dance for Vissually Impaired , p944 PE - Snowboarding , p945 in-line , p946 PE -Life and health protection , p947 PE - Hiking , p948 Aquadive , p949 PE -Taiji , p950 PE - Yoga , p951 PE - Softball , p953 PE - Jogging , p954 PE - Outdoor activities , p955 Mountainbikes , p956 Climbing-the Visaully Impaired , P958 PE - athletics , P959 PE - aerobic mix , P960 PE - aerobic-step , P961 PE - aerobic-kick-box , P962 PE - aerobic gymball , P963 PE - aqua-aerobic , P964 Ballet , P965 PE - bodystyling , P966 PE - Body class , P967 PE - Fitnessyoga , P970 PE - Dance , P971 PE - Remedical PE , P972 PE - Pilates , P973 PE-basketball , P974 PE - Floorball , P975 PE - football , P976 PE - futsal , P977 PE - Golf , P978 PE - volleybal , P979 P.E.-Badminton , P981 PE-Tennis , P982 squash , P983 PE - Table tennis , P984 PE - Aikido , P986 PE - Karate , P988 PE - Swimming , P989 PE -Swimming- Beginners , P990 PE - Begginer Swimmers , P991 PE- Fitness , P992 PE-Skiing , P993 Climbing , P994 PE - Canoeing , P995 PE - Schwinn cycling , P998 PE - Sports exemption , P999 PE- Remedial exemption )&& POV_TV
The course is geared within obligatory P.E. only.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 1400 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Studenti se seznámí se základy osobní sebeobrany a to tak se specifickými pohybovými dovednostmi, jako i s právními a společenskými normami ovlivňujícími sebeobranu.
Syllabus (in Czech)
  • Základní specifické dovednosti: pádová technika, technika úderů a kopů, technika hodů a znehybnění. Základní obrany proti útokům: úchop za zápěstí, obejmutí zepředu, zezadu, ze strany, úder, kop. Kondiční cvičení pro rozvoj pohybových schopností ovlivňující úspěšnost v sebeobranném střetu. Specifické obrany sebeobrany žen.
Assessment methods (in Czech)
cvičení, zápočet Zápočet je studentům udělen za docházku, která musí mít určitou kvalitu: - 1x možná absence bez omluvy - 2x institucionální omluvenka - 3x si může student nahradit výuku ve zkouškovém období - student musí mít více než 50% přímou účast ve výuce
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: zapsat smíte jen 1 sport. + kurz, nelze vyhovět žádosti o výjimku při překročené kapacitě.
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
General note: Sebeobrana pro ženy ale i muže - některá bojová umění Bo-hanbo-jitsu, Allkampf-jitsu.
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/spring2007/p987