Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Art. carpometacarpalis pollicis

Palec

 • Název kloubu

  Art. carpometacarpalis pollicis

 • Typ kloubu

  jednoduchý, sedlový (art. sellaris), dvouosý

 • Pohyby kloubu

  1. palmární flexe
  2. dorsální flexe = extense
  3. abdukce
  4. addukce
  5. opozice - kombinace flexe, addukce a rotace
  6. repozice

Začátek

 • základní poloha kloubu v normální anatomické poloze

Palmární flexe

 • m. flexor pollicis longus,
  m. flexor pollicis brevis,
  m. adductor pollicis,
  m. abduktor pollicis longus,
  m. abduktor pollicis brevis

Dorsální flexe = extense

 • m. extensor pollicis longus,
  m. extensor pollicis brevis

Dorsální flexe = extense

 • m. extensor pollicis longus,
  m. extensor pollicis brevis

Abdukce + Addukce


Abdukce

 • m. abduktor pollicis longus,
  m. abduktor pollicis brevis,
  (m. extensor pollicis brevis)

Addukce

 • m. adductor pollicis,
  m. opponens pollicis,
  (m. flexor pollicis longus, m. flexor pollicis brevis, m. extensor pollicis longus)

Opozice + repozice

 • m. opponens pollicis,
  (m. adductor pollicis, m. flexor pollicis longus, m. flexor pollicis brevis)
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2015

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041