Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Art. temporomandibularis

Čelistní kloub

 • Název kloubu

  Art. temporomandibularis

 • Typ kloubu

  složený, válcový (art. cylindroidea)-šarnýrový, jednoosý

 • Pohyby kloubu

  1. deprese (otevření úst)
  2. elevace (zavření úst)
  3. protrakce (předsunutí dolní čelisti)
  4. retrakce (opětovné zasunutí dolní čelisti)

Začátek

 • základní poloha kloubu v normální anatomické poloze

Deprese + Elevace


Deprese

 • m. pterygoideus lateralis,
  m. mylohyoideus,
  m. digastricus (venter anterior),
  m. geniohyoideus

Elevace

 • m. masseter,
  m. temporalis,
  m. pterygoideus medialis

Protrakce + Retrakce


Protrakce

 • m. pterygoideus lateralis,
  m. masseter

Retrakce

 • m. temporalis,
  m. masseter
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2015

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041