Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Art. humeri

Kloub ramenní

 • Název kloubu

  Art. humeri

 • Typ kloubu

  jednoduchý, kulový (art. spheroidea) - volný (arthrodia), trojosý

 • Pohyby kloubu

  1. ventrální flexe (předpažení)
  2. dorsální flexe = extense (zapažení)
  3. abdukce (upažení)
  4. addukce (připažení)
  5. pronace (vnitřní rotace)
  6. supinace (vnější rotace)
  7. cirkumdukce - kombinace uvedených základních pohybů a směrů pohybů

Začátek

 • základní poloha kloubu v normální anatomické poloze

Ventrální flexe

 • do 80°
 • m. deltoideus,
  m. coracobrachialis,
  m. biceps brachii (caput breve),
  m. pectoralis major

Extense

 • do 40°
 • m. latissimus dorsi,
  m. teres major,
  m. deltoideus,
  m. triceps brachii (caput longum)

Abdukce + Addukce


Abdukce

 • pouze do horizontály (lig. coracoacromiale), další pohyb do vzpažení je možný jen za současného vytočení lopatky dolním úhlem zevně
 • m. deltoideus,
  m. supraspinatus a m. serratus anterior,
  m. biceps brachii (caput longum)

Addukce

 • m. pectoralis major,
  m. latissimus dorsi,
  m. teres major,
  m. biceps brachii (caput breve),
  m. coracobrachialis,
  m. triceps brachii (caput longum)

Pronace + Supinace

 • kolem podélné osy spojující caput humericapitulum humeri

Pronace

 • m. subscapularis,
  m. teres major,
  m. latissimus dorsi,
  m. pectoralis major

Supinace

 • m. infraspinatus a m. teres minor

Rotátorová manžeta = m. subscapularis + m. supraspinatus + m. infraspinatus + m. teres minor

Cirkumdukce

 • kombinace uvedených základních pohybů a směrů pohybů
  (tzn. spojení flexe, extense, abdukce a addukce)
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2015

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041