Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Art. humeri, art. acromioclavicularis, art. sternoclavicularis

Pohyby pletence horní končetiny

 • Název kloubu

  Art. humeri, art. acromioclavicularis a art. sternoclavicularis - pohyby pletence horní končetiny

 • Pohyby lopatky

  1. retrakce (pohyb lopatky mediálně - směrem k páteři)
  2. protrakce (pohyb lopatky lateroventrálně - ramenním kloubem dopředu)
  3. elevace (pohyb lopatky nahoru)
  4. deprese (pohyb lopatky dolů)
  5. rotace (pohyb dolním úhlem lopatky laterálně a zpět)

Začátek

 • základní poloha kloubu v normální anatomické poloze

Retrakce

 • pars transversa musculi trapezii,
  mm. rhomboidei

Protrakce

 • m. serratus anterior,
  m. pectoralis minor

Elevace

 • pars descendens musculi trapezii,
  m. levator scapulae

Deprese

 • pars ascendens musculi trapezii

Rotace

 • m. serratus anterior,
  m. trapezius
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2015

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041