Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Artt. metacarpophalangeales


 • Název kloubu

  Artt. metacarpophalangeales

 • Typ kloubu

  jednoduchý, vejčitý (art. ellipsoidea), dvouosý

 • Pohyby kloubu

  1. flexe
  2. extense
  3. abdukce
  4. addukce
  5. cirkumdukce (kroužení) - spojení 4 základních pohybů

Začátek

 • základní poloha kloubu v normální anatomické poloze

Flexe + Extense


Flexe

 • m. flexor digitorum profundus,
  m. flexor digitorum superficialis,
  mm. interossei dorsales I-IV,
  mm. interossei palmares I-III,
  mm. lumbricales I.-IV., m. flexor pollicis brevis

Extense

 • m. extensor pollicis longus,
  m. extensor indicis,
  m. extensor digitorum,
  m. extensor digiti minimi

Abdukce + Addukce


Abdukce

 • mm. interossei dorsales

Addukce

 • mm. interosei palmares

Cirkumdukce

 • kombinace flexe a extense s abdukcí a addukcí
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2015

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041