Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Art. genus

Kloub kolenní

 • Název kloubu

  Art. genus

 • Typ kloubu

  složený, kombinace válcového a kladkového kloubu (trochoginglymus), jednoosý

 • Pohyby kloubu

  1. flexe
  2. extense
  3. (rotace - pouze při flektovaném bérci)

Začátek

 • základní poloha kloubu v normální anatomické poloze

Flexe

 • m. biceps femoris,
  m. semitendinosus,
  m. semimebranosus,
  m. popliteus,
  m. gastrocnemius,
  (m. sartorius, m. gracilis)

Extense

 • m. quadriceps femoris,
  (m. tensor fascia latae, m. gleteus maximus)

Pozn. Při flexi v kolenním kloubu jsou možné mírné rotace.

Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2015

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041