Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Art. coxae

Kloub kyčelní

 • Název kloubu

  Art. coxae

 • Typ kloubu

  jednoduchý, kulový (art. spheroidea) - omezený (enarthrosis), trojosý

 • Pohyby kloubu

  1. flexe
  2. extense
  3. abdukce
  4. addukce
  5. pronace
  6. supinace

Začátek

 • základní poloha kloubu v normální anatomické poloze

Flexe

 • m. iliopsoas,
  m. pectineus,
  m. rectus femoris,
  (m. sartorius, m. tensor fascia latae)

Extense

 • m. gluteus maximus,
  m. semitendinosus,
  m. semimebranosus,
  caput longum musculi bicipitis femoris

Abdukce + Addukce


Abdukce

 • m. gluteus medius et minimus,
  m. tensor fasciae latae,
  m. piriformis

Addukce

 • m. adductor magnus,
  m. adductor longus,
  m. adductor brevis,
  m. pectineus,
  m. gracilis (m. obturatorius externus,
  m. quadratus femoris

Pronace + Supinace


Pronace

 • m. gluteus medius et minimus,
  m. tensor fasciae latae,
  (m. aductor magnus et longus, m. pectinesu, m. semitendinosus, m. semimebranosus)
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2015

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041