Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Art. radiocarpalis, art. mediocarpalis, art. carpometacarpales

Funkční celek zápěstí

 • Název kloubu

  Art. radiocarpalis, art. mediocarpalis, art. carpometacarpales - funkční jednotka

 • Typ kloubu

  složený, vejčitý (art. ellipsoidea), dvouosý

 • Pohyby kloubu

  1. palmární flexe
  2. dorsální flexe = extense
  3. radiální dukce
  4. ulnární dukce
  5. cirkumdukce (kroužení) - spojení 4 základních pohybů

Začátek

 • základní poloha kloubu v normální anatomické poloze

Palmární flexe

 • m. flexor carpi radialis et ulnaris,
  m. palmaris longus,
  (m. abduktor pollicis longus, m. flexor pollicis longus, m. flexor digitorum superficialis, m. flexor digitorum profundus)

Dorsální flexe = extense

 • m. extensor digitorum,
  m. extensor digiti minimi,
  mm. extensores carpi radialis longus et brevis,
  m. extensor carpi ulnaris

Radiální dukce

 • mm. extensores carpi radialis longus et brevis,
  m. flexor carpi radialis ( m. extensor pollicis longus, m. extensor pollicis brevis)

Ulnární dukce

 • m. flexor carpi ulnaris,
  m. extensor carpi ulnaris

Cirkumdukce (kroužení)

 • spojení flexe, extense, radiální a ulnární dukce
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2015

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041