Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Art. cubiti

Kloub loketní

 • Název kloubu

  Art. cubiti

 • Typ kloubu

  složený,
  kladkový (art. trochlearis - art. humeroulnaris),
  kulový (art. spheroidea - art. humeroraialis),
  válcový kolový (art. trochoidea - art. radioulnaris proximalis),
  dvouosý

 • Pohyby kloubu

  1. flexe (ohnutí paže)
  2. extenze (natažení paže)
  3. pronace (vnitřní rotace)
  4. supinace (vnější rotace)

Začátek

 • základní poloha kloubu v normální anatomické poloze

Flexe + Extense


Flexe

 • m. brachialis,
  m. biceps brachii,
  m. brachioradialis,
  (m. pronator teres, m. extensor carpi radialis longus et brevis, m. flexor carpi radialis, m. flexor carpi ulnaris, m. palmaris longus, m. flexor digitorum superficialis)

Extense

 • m. triceps brachii

Pronace + Supinace


Pronace

 • m. pronator teres,
  m. pronator quadratus,
  (m. brachioradialis, m. flexor carpi radialis longus, m. palmaris longus)

Supinace

 • m. biceps brachii,
  m. supinator,
  (m. brachioradialis, m. extensor carpi radialis longus, m. extensor pollicis longus)
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2015

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041