Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Art. talocruralis

Kloub hlezenní

 • Název kloubu

  Art. talocruralis

 • Typ kloubu

  složený, kladkový (art. trochlearis), jednoosý

 • Pohyby kloubu

  1. plantární flexe
  2. dorsální flexe = extense

Začátek

 • základní poloha kloubu v normální anatomické poloze

Plantární flexe

 • m. triceps surae,
  (m. peroneus longus et brevis, m. tibialis posterior)

Dozální flexe

 • m. tibialis anterior,
  m. extensor hallucis longus,
  m. extensor digitorum longus
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2015

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041