Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Artt. interphalangeales manus

Mezi články prstů

 • Název kloubu

  Artt. interphalangeales manus

 • Typ kloubu

  jednoduchý, kladkový (art. trochlearis), jednoosý

 • Pohyby kloubu

  1. flexe (ohyb prstů)
  2. extense (natažení prstů)

Začátek

 • základní poloha kloubu v normální anatomické poloze

Flexe + Extense


Flexe

 • m. flexor digitorum superficialis,
  m. flexor digitorum profundus

Extense

 • m. extensor pollicis longus,
  m. extensor indicis,
  m. extensor digitorum,
  m. extensor digiti minimi,
  mm. interossei dorsales I-IV,
  mm. interossei palmares I-III,
  mm. lumbricales I.-IV
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2015

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041