angličtinaPřihlášení do IS MU

Právnická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání pořádá Kurz pro maturanty (a nejen pro ně)

Kurz je určen všem, kteří se chystají ke studiu na vysoké škole a chtějí si zlepšit předpoklady pro úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky ve formě Testu studijních předpokladů. Obsahem kurzu je rozvoj kritického, analytického, verbálního a numerického myšlení.

Účastníci kurzu získají nejprve potřebný teoretický základ, na který budou navazovat praktická cvičení pro osvojení získaných znalostí.

  • Rozsah kurzu: 7 seminářů v rozsahu 4 vyučovacích hodin, tj. celkem 28 vyučovacích hodin.
  • Termíny: Kurz bude probíhat v období únor až duben 2017
  • Účastníci si mohou vybrat ze dvou termínů: čtvrtek odpoledne (16:00 – 19:15 hod.) x sobota dopoledne (09:30 – 12:45 hod.).
  • Cena: 3 300 Kč (cena vč. 21% DPH)
Přihlášky přijímáme do 15. ledna 2017
Vyberte si sobotní či čtvrteční termín kurzu:

Kurz pro maturanty 2017 - čtvrtek (3 300 Kč)
Kurz pro maturanty 2017 - sobota (3 300 Kč)

Další informace:
  • Místo konání: Právnická fakulta MU, Veveří 70, Brno
  • Pozvánka s konkrétními daty zahájení a konání kurzu vám bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce v měsíci lednu 2017.
Kontakty: