angličtinaPřihlášení do IS MU

Právnická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání pořádá Přípravný kurz k přijímačkám

Kurz je určen těm, kteří se chystají ke studiu nejen na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a chtějí si zlepšit předpoklady pro úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky ve formě Testu studijních předpokladů.

Kurz obsahuje tematické bloky:

 • Verbální myšlení
 • Analytické myšlení
 • Numerické myšlení
 • Prostorová představivost
 • Kritické myšlení
 • Anglický jazyk

 • Rozsah kurzu: 6 přednáškových bloků, 1 blok = 4 vyučovací hodiny
 • Termíny: Kurz bude probíhat v období únor až březen 2020
 • Účastníci si mohou vybrat ze čtyř variant termínů: čtvrtek odpoledne, sobota dopoledne, sobota odpoledne, sobota celý den.
 • Cena: 3 500 Kč (cena vč. 21% DPH)
Vyberte si sobotní či čtvrteční termín kurzu:

http://kurzy.law.muni.cz/content/cs/kurzy-pro-verejnost/vse/pripravne-kurzy/

Další informace:
 • Místo konání: Právnická fakulta MU, Veveří 70, Brno
 • Pozvánka s organizačními pokyny a informacemi bude zaslána na kontaktní e-maily uvedené v přihlášce v lednu 2020.
Kontakty: