angličtinaPřihlášení do IS MU

Právnická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání pořádá Přípravný kurz k přijímačkám

Kurz je určen těm, kteří se chystají ke studiu nejen na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a chtějí si zlepšit předpoklady pro úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky ve formě Testu studijních předpokladů.

Kurz obsahuje tematické bloky:

 • Verbální myšlení
 • Analytické myšlení
 • Numerické myšlení
 • Prostorová představivost
 • Kritické myšlení
 • Anglický jazyk

 • Rozsah kurzu: 6 přednáškových bloků, 1 blok = 4 vyučovací hodiny (tj. 6 x 4 vyučovací hodiny ve čtvrtek nebo v sobotu, nebo 3 x 8 vyučovacích hodin v sobotu, celkem 24 vyučovacích hodin)
 • Termíny: Kurz bude probíhat v období únor až duben 2018
 • Účastníci si mohou vybrat ze tří termínů: čtvrtek odpoledne (16:00 – 19:15 hod.), sobota dopoledne (09:00 – 12:15 hod.), sobota celý den (09:00 - 16:00 hod.).
 • Cena: 3 300 Kč (cena vč. 21% DPH)
Vyberte si sobotní či čtvrteční termín kurzu:

http://kurzy.law.muni.cz/content/cs/specialni-kurzy/

Další informace:
 • Místo konání: Právnická fakulta MU, Veveří 70, Brno
 • Pozvánka s organizačními pokyny a informacemi bude zaslána na kontaktní e-maily uvedené v přihlášce v lednu 2018.
Kontakty: