angličtinaPřihlášení do IS MU

Právnická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání pořádá v roce 2022 Přípravný kurz k přijímačkám ONLINE

Kurz je určen těm, kteří se chystají ke studiu nejen na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a chtějí si zlepšit předpoklady pro úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky ve formě Testu studijních předpokladů (TSP).
Kurz obsahuje 5 tematických bloků:

  • Verbální myšlení
  • Prostorová představivost
  • Analytické myšlení
  • Numerické myšlení
  • Kritické myšlení

Více informací najdete zde: http://kurzy.law.muni.cz/content/cs/kurzy-pro-verejnost/vse/pripravne-kurzy/

Kontakty: