angličtinaPřihlášení do IS MU

Další průkaz studenta – při ztrátě, krádeži, poškození NEBO změně jména

Ztrátu nebo krádež karty nahlaste na Studijní oddělení PdF MU, paní Michaele Daňkové (mdankova@ped.muni.cz).

Karta bude zablokována!


Jak koupit další průkaz studenta na Pedagogické fakultě MU:

  • Až po zablokování stávající karty bude možné objednat novou.
  • Na těchto stránkách zaplatíte další průkaz. Teprve po připsání částky na účet MU dává studijní referentka pokyn k tisku nové karty. Tisk a dodání karty může trvat až tři týdny.
  • Byla-li již Vaše platba připsána na účet MU, zjistíte v aplikaci Moje objednávky.

Ztráta, krádež nebo poškození karty

Průkaz studenta prezenční formy studia

Plná cena za kartu v případě, že student nemá zájem o ISIC. Neopravňuje k využívání studentských slev u dopravců a dalších prodejců.

220 Kč
Koupit | Podrobnosti

Průkaz studenta kombinovaného studia vytištěný na čipové kartě

Plná cena Průkazu studenta kombinovaného studia

220 Kč
Koupit | Podrobnosti

Průkaz účastníka celoživotního vzdělávání vytištěný na čipové kartě

Plná cena Průkazu účastníka celoživotního vzdělávání

220 Kč
Koupit | Podrobnosti


Změna jména na kartě

  • Změnu jména nahlaste své studijní referentce.
  • S sebou si nezapomeňte vzít oddací list nebo nový občanský průkaz.
  • Byla-li již Vaše platba připsána na účet MU, zjistíte v aplikaci Moje objednávky.

Průkaz studenta prezenčního studia na Pedagogické fakultě MU v případě změny jména

Neopravňuje k využívání studentských slev u dopravců a dalších prodejců.

120 Kč
Koupit | Podrobnosti