angličtinaPřihlášení do IS MU

Další průkaz studenta – při ztrátě, krádeži, poškození NEBO změně jména

Ztrátu nebo krádež karty nahlaste na Studijní oddělení PdF MU, panu Bc. Martinu Musilovi (m.musil@ped.muni.cz).

Karta bude zablokována!


Jak koupit další průkaz studenta na Pedagogické fakultě MU:

  • Až po zablokování stávající karty bude možné objednat novou.
  • Na těchto stránkách zaplatíte další průkaz. Teprve po připsání částky na účet MU dává studijní referentka pokyn k tisku nové karty. Tisk a dodání karty může trvat až tři týdny.
  • Zda již byla Vaše platba připsána na účet MU, zjistíte v aplikaci Moje objednávky.
  • Průkaz Vám vydá v úředních hodinách pan Bc. Martin Musil ze Studijního oddělení PdF MU (účastníkům CŽV vydají referentky CCV PdF MU).

Ztráta, krádež nebo poškození karty

Průkaz studenta prezenční formy studia

Plná cena za kartu v případě, že student nemá zájem o ISIC. Neopravňuje k využívání studentských slev u dopravců a dalších prodejců.

220 Kč
Koupit | Podrobnosti

Průkaz studenta kombinovaného studia vytištěný na čipové kartě

Plná cena Průkazu studenta kombinovaného studia

220 Kč
Koupit | Podrobnosti

Průkaz účastníka celoživotního vzdělávání vytištěný na čipové kartě

Plná cena Průkazu účastníka celoživotního vzdělávání

220 Kč
Koupit | Podrobnosti


Změna jména na kartě

  • Změnu jména nahlaste své studijní referentce.
  • S sebou si nezapomeňte vzít oddací list nebo nový občanský průkaz.
  • Zda již byla Vaše platba připsána na účet MU, zjistíte v aplikaci Moje objednávky.

Průkaz studenta prezenčního studia na Pedagogické fakultě MU v případě změny jména

Neopravňuje k využívání studentských slev u dopravců a dalších prodejců.

120 Kč
Koupit | Podrobnosti